Un projet de WWF Madagasar a recu le Prix de Belgique de l’énergie et de l’environnement

WWF Madagascar et dans l’Océan Indien Occidental

Le projet de surveillance aérienne des aires protégées est primé
Antananarivo, 7 Juin 2012 – Le projet de surveillance aérienne des aires protégées, initié par WWF Madagascar et Aviation sans Frontières Belgique a reçu l’un des douze prix belges de l’énergie et de l’environnement, le 6 juin 2012 à Bruxelles, Belgique.
Ce projet qui a à la fois, une portée humanitaire et environnementale, consiste en la surveillance des aires protégées dans le Sud malgache dont, entre autres, de PK32-Ranobe, d’Amoron’ny Onilahy ainsi que les parcs nationaux de Mikea et Tsimanampetsotse. La surveillance aérienne des zones protégées permet d’obtenir une image claire de la déforestation : les emplacements précis, la taille des zones défrichées, te taux de défrichement. Des informations aussi précises aident à mieux comprendre les causes de la déforestation, à mieux orienter les patrouilles terrestres dans leurs rondes de contrôles et permet aux agriculteurs eux-mêmes de mieux évaluer les impacts des défrichements.
Cette année, la surveillance aérienne dans le parc national Mikea a, par exemple, permis d’évaluer l’étendue des parcelles défrichées, 22 en 2011 et 44, actuellement. C’est aussi à travers ce système de surveillance aérienne que nous avons pu déterminer des succès comme c’est le cas d’Ankodida, aire protégée où l’a déforestation a fortement régressé.
Collaboration avec les communautés
Au-delà de la surveillance des ces aires protégées, « ce projet permet d’informer les villageois sur l’évolution des forêts qui les entourent et desquelles ils bénéficient des services écologiques. Ceci est particulièrement important pour les zones communautaires protégées, qui sont gérés par les communautés elles-mêmes. Nous priorisons des séances de travail avec ces paysans et ces agriculteurs, afin de bien les expliquer le sens des images aériennes prises lors de survols », explique Simon Rafanomezantsoa, Coordonnateur du Programme terrestre de WWF à Madagascar.
Xavier Vincke, responsable du projet de surveillance aérienne au WWF conclue : «Pour réduire la déforestation dans et autour des aires protégées, tous les acteurs concernés doivent travailler ensemble. Nous pouvons encore mieux faire en nous donnant la main et en travaillant de concert avec les villageois. Ce système nous permettra de développer ensemble un outil qui peut être utilisé à l’échelle nationale pour aider les agriculteurs à faire face au phénomène des cultures sur brûlis »
Ainsi, au-delà des priorités de la conservation, ce projet se veut aussi englober une dimension humaine et de développement durable, car les forêts bien surveillées profitent aux villages et aux communautés.
Depuis 2006, le « Prix belge de l’Energie et de l’Environnement » a récompensé plus de 1000 belges – citoyens, entreprises, institutions, associations, écoles, administrations… – qui, à titre individuel ou à travers leurs organismes, contribuent de manière exceptionnelle à la construction d’un avenir durable à l’échelle locale, régionale et nationale. L’association « Aviation sans frontières », partenaire de WWF à travers ce projet primé, siège à Bruxelles. Elle compte près de 30 ans de travail humanitaire et est récompensée pour son premier projet environnemental.
De ce projet à la fois environnemental et humanitaire, nous avons pu collecter plusieurs photographies révélatrices et impressionnantes qui témoignent de l’état de la déforestation et qui servent à expliquer aux habitants les conséquences de ce défrichage : par exemple, des coulées de boue dans le fleuve ou un impact négatif sur la pêche. Ces photographies ont été présentées à la Foire Internationale de Madagascar, du 31 juin et 3 mai 2012, au cours d’une exposition sur la surveillance aérienne des aires protégées dans le Sud de Madagascar.

 

WWF Madagascar &
West Indian Ocean
Programme Office

B.P. 738
(101) Antananarivo
Madagascar Tel: +261 20 22 348 85
+261 20 22 304 20
+261 34 49 888 05/06
+261 34 49 888 03/04
Fax: +261 20 22 348 88
wwfrep@moov.mg
http://www.panda.org

#Apps4Africa #Madagascar

Ny Apps4Africa dia fifaninanana mamorona ireny karazana rindrambaiko fametraka amin’ny finday ireny. Natao ho an’ireo firenena aty Afrika izy io, ary tamin’ity taona ity dia tafiditra ao anatin’ny firenena nofidiana hiditra amin’ny andiany faha-7 i Madagasikara. Marième Jamme no nanazava tamin’ireo mpanatrika ny zavatra rehetra andrasana amin’ny mpirotsaka sy ireo mpanatrika tonga maro tao Tsimbazaza CIDST / Malagasy i-Hub. Anisan’ny mpiara-miombona antoka ao anatiny ny TED sy Indigo Trust. Ary raha ny fikarakaràna ny hetsika eto Madagasikara dia isan’ny nanohana tamin’ny fampitaovana ny Ambasady Amerikana.

Raha vao miresaka TED isika dia tsara ny manamarika fa Harinjaka Ratozamanana dia sady tompon’ny licence TEDx eto Madagasikara no mpikambana mpiara-manorina ihany koa ny Malagasy i-Hub.

Ny Fiovan’ny Toetrandro no ifantohana amin’ity andiany ity. Tonga maro ireo avy amin’ny sehatra maro samihafa: Antenimieram-pirenena, Conservation Internationale, WWF, Club Vintsy, Mpianatra momba ny fambolena avy any amin’ny ambaratonga ambony, mpikirakira teknolojia, ireo liam-baovao, ny mpandraharaha isan-karazany sy ny maro hafa tsy voatanisa. Saingy ny tena nahavariana sy nahalasa ny saina dia ity. TSY NISY SOLOTENA NY FITONDRAM-PANJAKANA, eny fa na dia hoe farafaharatsiny ny ministera voakasika aza, mba hanatrika ity sehatrasa ity.

Misokatra hatramin’ny faran’ity volana ity ny fandraisana ireo tetikasa vonona hifaninana.

Ny tsy nahitàna solotenan’ny fitondrana teny amin’ity hetsika nokarakarain’ny Malagasy i-hub ity dia toa milaza fa tsy ny sehatry ny fampianarana izay efa nasiana resaka teto ihany no tsy iasàn’ny mpitondra saina, fa tafiditra koa ny fiarovana ny resaka tontolo, sy ny fiovaovan’ny toetrandro.

Fa hiverina amin’ny Apps4Africa isika. Raha fanentanana sy fifanakalozan-dresaka tamin’ny fomba malalaka sy fifandresen-dahatra no nisy ny maraina, dia nizara ho andiany roa kosa ny mpanatrika tamin’ny tolakandro. Tao anatin’ireo andiany ireo dia samy nametrahana manampahaizana amin’ny fanoratana rindrambaiko, ary ny ambiny dia manampahaizana amin’ny sehatra misy azy avy. Ny tanjona tamin’ny fametrahana ireto andiany ireto dia ny hanaovana fifanakalozan-dresaka sy hamoahana foto-kevitra iray azo havadika ho vokatra fanjifa amin’ny alalan’ny finday, ka ho azon’ny rehetra ampiasaina mba hiadiana amin’ny fiovan’ny toetrandro. Ary dia nisy tokoa moa ny vinavina 2 tafavoaka nandritra izany. Nafàna tokoa ny fifanakalozana, ka tao ny naneho ahiahy ny amin’ny tsy mbola maha-ara-potoana ny zavatra toy itony ho an’ny Malagasy, izay ny tsy mbola maika afa-tsy izay ho ao am-biliany, noho ny fhasahiranana’ny isan-tokantrano.

Ny dingana arahana rehefa manana tetikasa azo iatrehana ny fiovan’ny toetandro ianao, nefa tsy manana fahaizana hamadika izany ho rindrambaiko azo ampiasaina ho an’ny rehetra anby anaty finday, dia ny mitady olona hanampy anao amin’ny fanatanterahana izany. Izay no tanjona tamin’ity androany ity.

Mbola hitohy ny hetsika rahampitso, saingy tsy eny Tsimbazaza (CIDST) intsony, fa ho eny amin’ny Ivontorean’ny Gazety Malagasy (Centre de Presse Malagasy) – WWF Antsakaviro indray. Manomboka amin’ny 10 ora.

Indro omena eto ambany ny rohy ahafahanao mamantatra bebe kokoa momba ity Apps4Africa ity. Alohan’ny hisoratanao anarana hifaninana dia tsara ny mahafantatra fa tsy mety ovàna intsony izay efa naelfa, koa vakio tsara alohan’ny hanoratanao ny tenanao, na ny tarikao hirotsaha hifaninana ao. Ny loka ho an’ny voalohany dia 15.000 dolara Amerikana, Ary ny irariana dia mba ho Malagasy izay voalohany izay.

http://apps4africa.org/fr/enter.php

Hiova fitafy ny COCA COLA (kapoaka) manomboka ny 1 Novambra 2011

Raha nandritra ny taona maro dia ny loko mena midorehitra izay nampahalaza azy no nahafantaran’ireo mpanjifa ny COCA COLA, dia nisafidy ny hanova fitafy kosa izy manomboka ny 1 Novambra ho avy izao. Ialàny akanjo menany ary hitafy ny akanjo fotsy indray izy. Izao no nataony dia noho ny fanentanana andraisany anjara ho fiarovana ny ORSA FOTSY (ours blancs) any amin’ny tendrontany izay voasokajy ho biby tandindonim-paharinganana. Hetsika ataony manerana ny firenena maro ao Etazonia sy Kanada izy io, iarahany amin’ny WWF ary nampisalorana ny anarana hoe The Artic Home.

Na dia hialàny aza anefa ny mena midorehitra notinafiny hatrizay, dia mbola hisy kosa izay tavela amin’ny alalan’ireo soratra eo amin’ny vatan’ny kapoaka. Izao hetsika izao no nataon’ity orinasa ity ho famoriam-bola hanampiana ny fikarakarana ny faritra iainan’ireo Orsa ireo araka izay tratra, ka 2 tapitrisa Euro no tanjony amin’izany. Ny 1,4 tapitrisa Euro amin’io dia harotsaka ho an’ny WWF.

Noho n y fiovaon’ny toetrandro dia mihazakazaka loatra mampahatahotra ny fitsonehan’ireo ranomandry any amin’ny tendrontany, raha ny nambaran’i Carter Roberts, lehiben’ny WWF

 

Fa maninona no ny Orsa?

Satria ny Orsa no nentina foana naneho ny fangatsiatsiahan’ity zava-pisotro ity hatrany amin’ny taona 1922, ary nahavita nanome laza tsara ho ezy teny anivon’ny mpanjifa.

Kapoaka 1,4 miliara no hovokarina amin’ity fitafy vaovao ity ho an’ny tsena maerikana sy kanadiana ary hatomboka amidy amin’ny Febroary 2012. Hisy ‘code’ mipetaka amin’ny kapoaka tsirairay, ka ny fandefasan’ny mpanjifa azy ireny amin’ny alalan’ny SMS dia midika ho fandrotsahana 1 dolara ‘symbolique’, ka 600.000 Euro no kendren’ny orinasa ho azo amin’ny alalan’ity fomba iray ity, nefa azon’ny tsirairay any an-toerana atao koa ny manolotra amin’ny alalan’ny tranonkala Arctoichome

Efa nanao hetsika toy izany ity orinasa ity tany Aostralia, ka nampitondraina ny anarana iray isan’ny malaza tany an-toerana antsoina hoe « Contour » ireo kapoaka, saingy voalohany kosa izao no hanovàna ny lokon’akanjon’ny kapoaka COCA COLA ho fanohanana zavatra iray toy izao


« Toy ity ny ho endriky ny COCA COLA manomboka ny 1 Novambra any Etazonia sy Kanada

 

Raha ny eto Madagasikara no asian-teny, dia misy ihany ireo orinasa manao toy itony na dia tsy mbola maro aza, toy ny Eau Vive efa fantatra fa mpanao hetsika toy ity matetika, mba ho fanohanana hetsika samihafa, toy ny resaka famatsiana rano madio, na fampidirana an-tsekoly. Antenaina araka izany fa mba hisy koa ny orinasa tomponandraikitra hanao toy izao eto amintsika, indrindra moa fa ho fiarovana ireo hazo sarobidy izay efa ahian’ireo manampahaizana ho foana afaka 5 taona, raha tsy misy fepetra henjana raisina manoloana ny fanapahana tsy am-piheverana sy ny hetraketrak’ireo mafia momba ity resaka hazo sarobidy ity

Mianatra mi-blaogy fa tsy miblagy

Na vitsy aza ny mpianatra, mitohy ny fampianarana mamorona bilaogy sy manoratra ato amin’ny Foiben’ny asa fanaovan-gazety WWF / Antsakaviro.

Mahafinaritra ny fahalinan’ny maro amin’ity tontolo iray midadasika ity.

Natomboka tamin’ny famerenana malakilaky ny lesona teo aloha, ho an’ireo vaovao ny fotoana, ary heverina ho tohizana amin’ny tontolon’ny Twitter kosa avy eo

sombin-tsary avy amin’ny kaonty Twitpic an’ny namana iray mpiara-mampiofana azo jerena ato

Sary nentina hanaingoana fotsiny

Inauguration du Centre de Presse Malgache

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT

Le centre de presse malgache ouvre ses portes

Antananarivo, 30 juin 2011 – Le centre de presse malgache est inauguré ce jour à Antsakaviro en présence de France, M. Jean-Marc Chataigner ; du Country Manager de la Banque Mondiale, M. Adolfo Brizzi ; du Représentant Résident ai du PNUD, M. Agossou Corneille ; du Chargé d’affaires de l’Ambassade des Etats-Unis, M. Eric Stromayer et du Représentant Régional de WWF Madagascar et Océan Indien Occidental, M. Richard Hughes.

 

Le projet de mise en place d’un centre de presse malgache est un projet commun de l’Ambassade américaine, de l’Ambassade de France, de la Banque Mondiale, du WWF et du PNUD afin de contribuer à l’amélioration du dynamisme professionnel du secteur journalistique et médiatique malgache. Ces partenaires d’appui aux médias y ont consacrés une enveloppe de 100 000USD.

 

Bien qu’oeuvrant dans des domaines différents, les partenaires du projet partagent la conviction que le développement durable ne peut être possible qu’avec des médias libres et professionnels. C’est parce que l’ensemble des participants au projet ont la certitude du rôle incontournable des journalistes et de leur responsabilité dans la vie nationale qu’ils ont décidé d’apporter leur appui aux professionnels des médias malgaches.

 

Ce centre de presse, qui est aussi un espace d’échanges, met à disposition de ses futurs membres des ressources utiles à l’exercice de leur métier : des supports multimédias, une base de données et de documentations, un éventail de formations, d’évènements, de manifestations et d’ateliers tout au long de l’année.

 

Inspiré de l’ancien centre de presse sis à Antanimena qui a enregistré quelques 700 adhérents, ce nouvel espace appuiera les initiatives journalistiques et médiatiques, ou de communication, afin d’améliorer la diversité et la qualité des productions nationales et locales. A terme, ce nouveau centre est appelé à devenir une entité indépendante, jouissant d’une autonomie juridique et financière.

——————————————————————————————————

 

Discours du Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis Eric Stromayer lors de l’inauguration du Centre de Presse Malagasy

Antsakaviro, 30 Juin 2011

Mon cher ami Mr Hughes, chers collègues diplomates, chers amis de toute la presse,

 

C’est un immense plaisir pour moi de me joindre à vous ce matin pour inaugurer le Centre de Presse Malagasy.

 

Ce jour constitue une étape considérable vers l’avant pour les journalistes qui ont travaillés dans des conditions difficiles, surtout au cours des deux dernières années de crises ici à Madagascar. Les scissions au sein de la presse et souvent le manque d’informations fiables n’ont fait qu’intensifier les tensions et compliquer le processus de résolution des problèmes fondamentaux qui se trouvent au coeur de la crise.

 

Ce centre est une représentation concrète des efforts des Etats-Unis ainsi que de nos partenaires pour promouvoir la qualité de l’information et le professionnalisme des journalistes.

 

Beaucoup d’entre vous sont familiers avec l’ancien Centre Américain pour la presse situé dans notre ancien Centre Cultural Américain. Quand nous avons déménagé vers la nouvelle Ambassade, nous avons réalisé que le Centre était trop loin des journalistes pour être une ressource utile. Nous avons aussi cru que pour être efficace, le centre devait avoir le maximum de soutien possible. En consultant nos partenaires, nous avons décidés que nous partageons des objectifs communs dans le travail que nous menons avec la presse et qu’ensemble, on peut faire beaucoup plus pour promouvoir la qualité du journalisme à Madagascar, que séparément.

 

Il est important de noter que pour la toute première fois, toute une variété d’institutions et d’ambassades sont venues ensemble pour réaliser ce projet. Ainsi, je tiens à remercier le Programme de Développement des Nations Unies, la Banque Mondiale, le WWF ainsi que nos collègues de l’Ambassade de France pour leur volonté de coopérer avec nous dans cette initiative.

 

Travailler pour assurer la liberté de la presse et promouvoir des normes professionnelles pour les journalistes, voilà des intérêts qui dépassent les limites institutionnelles ou même nationales. Si nous voulons aborder avec efficacité les défis auxquels la presse Malagasy fait face, nous devons procéder d’une manière coordonnée. Ce Centre sera une énorme force qui unit, non seulement pour les journalistes, mais pour les partenaires internationaux aussi.

 

Au lieu de voir chacun de nous organiser des séances de formation pour journalistes dans nos institutions et ambassades respectives, nous disposerons désormais d’une manière de coordonner et de collaborer sur ces projets.

 

Comme nous avons déjà commencé à discuter, on peut mieux relier ces séances de formation entre elles pour qu’elles deviennent parte intégrante d’un processus plus large consistant à bâtir les fondations d’une institution de presse solide et indépendante.

 

Certes, nous avons la ferme intention de faire de sorte que ce Centre se transforme au cours des deux prochaines années pour devenir une institution entièrement Malagasy. Nous allons continuer à l’accompagner à travers ce processus et même au-delà. Ceci dit, nous espérons que vous, les journalistes de Madagascar, viendrez ensemble grâce à ce qui vous réunit réellement – au lieu de garder vos distances à cause des différences que vous percevez.

 

Vous tous, quelle que soit votre origine ou vos affiliations dans l’arène de la presse, faites face à des défis similaires. Ces forces qui vous unissent vous permettent d’améliorer votre condition de travail, la qualité de votre travail, ainsi que le prestige de votre profession. Vous avez certes un appel très important, même essentielle dans une société libre et démocratique.

 

Vous pouvez aider à diriger votre pays vers la place qui lui vient de droit parmi les nations démocratiques, prospères et respectées dans le monde. A travers l’accès à l’information les plus précises et ponctuelles. Je vous encourage à utiliser ce Centre non seulement comme ressource pour vous individuellement, mais aussi comme force qui unit tous les journalistes.

 

Le fait que le Centre soit situé dans l’un des meilleurs organisations environnementales au monde constitue une énorme opportunité pour les journalistes. Autant on a beaucoup parlé des défis auquel l’environnement à Madagascar est confronté, on n’a que très peu parlé des défis auquel l’environnement à Madagascar est confronté, on n’a que très peu parlé des manières dont on peut résoudre ces problèmes.

 

Quand on a célébré la Journée Mondial de l’Environnement vers le début de ce mois au Parc National de Ranomafana, nous avons vu des foyers de feux de brousse le long des rives de cette icône nationale. Pour faire face à cette menace, il doit y avoir plus de compréhension parmi le public et les classes politiques sur la manière d’aborder cette menace contre les ressources de Madagascar, avant q’il ne soit trop tard.

 

Ce Cetre vous donne accès aux ressources, experts et informations qu’il fat pour vous informer de manière efficace et informer votre assistance sur la manière dont on résout ces questions. Nous espérons que grâce aux énormes ressources que ce Centre met à votre disposition, on pourra raconter l’histoire de Ranomafana et d’autres semblables pour que Madagascar puisse surmonter les défis d’aujourd’hui et commencer à rêver d’un nouveau lendemain.

 

Merci et bonne chance !

Bilaogy: Ilain’ny mpanao gazety Malagasy ve?

Eto ampiandohana dia isaorana sahady ny fiaraha-miasa amin’ny US Embassy sy ny WWF  nanasa anay bilaogera tamin’ity androany itynahafahana nanao atrikasa niaraka tamin’ireo mpanao gazety Malagasy isan’ny sangany vitsivitsy. Teny Antsakaviro, tao amin’ny Media Center / WWF no natao ny fihaonana.

Betsaka no efa mahalala ny atao hoe bilaogy, saingy ny hetaheta te-hahalala sy hampiasa azy io dia tsy nisakana ny hanoroana sy hitarihan-dàlana ireo izay mbola liana ny amin’izany.

Rehefa avy nitafatafa fohy sy nifampizara fomba fijery momba ny tombon-dahin’ny fampiasana bilaogy, miohatra amin’ny asa fanaovana gazety efa nahazatra azy, tamin’ny alàlan’ny fametrahana fanontaniana mivantana taminay bilaogera, dia rafitra nanokatra ny bilaoginy manokana ireto namana mpanao gazety ireto.

Eto amintsika no mbola vitsy ny mpanao gazety mampiasa ny tontolon’ny bilaogy ho sehatra ikarepohana ilay ‘voankazo voarara’ tsy azo navoaka tany amin’ny tontolon’ny asa, fa raha any ampita, dia efa marobe tokoa ireo matihanina amin’ny asa fanaovana gazety no miafina anaty anaram-petaka, na solonanarana hafa, ary mamoaka ireny ‘voankazo voarara’ ireny ho hita sy ho fantatry ny vahoaka amin’ny endriny bolongana. Ary dia izay iantefany avy eo no mamakafaka sy mandray izay tiany hatelina.

Ianao ve tia mihinana voamadilo, izaho kosa tia mitsako makirana?  Ho antony tsy hahafahantsika mifandray va re izany e? Tsia avy hatrany no valiny. Mety ho be araka izany ny lafin-javatra tsy itoviana, fa kosa tsy sakana ireny ho an’ny bilaogera. Vao mainka aza toa kofehy mampifaningotra azy rehetra ho lasa tarika indray mihira. Miteny amin’ny anaran’ny Fahalalahan’ny Fanehoan-kevitra. Ny toy izany no irianay koa ho tonga amin’ireto namana mpanao gazety matihanina nanatrika ny atrikasa natao androany, izay nanomboka tamin’ny 2 ora mahery ary tsy nifarana raha tsy efa nahita an’Iarivo mirehitra jiro teny an-dalana namonjy fodiana.

Savaranonando ihany ny androany, fa ny manetsa be mbola ho avy, ka dia nifanome fotoana ho amin’ny tapa-bolana indray ny be sy ny maro.

Fenitra niraisana sy teny nifanomezana moa ny tsy hanomezana etoana ny anaran’ireo mpanao gazety samihafa tonga nanatrika ny atrikasa, ny toeram-piasany (mombamomba azy). Ekena izany, satria nahoana tokoa angamba hoy ianao? Inoana fa mbola tsaroan’ny maro ny fanenjehana nahazo ny bilaogera sasantsasany nandritra ireny olana nolalovan’ny firenena ireny, ary hatramin’izao aza, koa rariny loatra raha sarotiny amin’ny fiarovany ny tenany izy ireo.

Nambara tamin’ireto namana mpanao gazety ireto ihany koa anefa fa tsy miasa irery ny bilaogera Malagasy, fa misy dia misy tokoa ny fikambanana samihafa mijery sy manara-maso ny zava-mihatra amin’izy ireo ( isan’ireny ny Reporters Sans Frontiere) sy ny famoahana ataony, ary segondra no isaina dia mahalala izay zavatra manjo ny bilaogera Malagasy izao tontolo izao.

Ny bilaogy no nanombohana ny hetsika, fa mbola ho avy koa ny fampiasàna ireo sehatra maro  samihafa zo trandrahana eo anivon’ny aterineto.

Tanaty firahalahiana tanteraka no nahatanterahan’ny fotoana androany.

Alohan’ny hisarahana dia indreto antontan’isa vitsivitsy nalaina tany ho any, isa izay maneho ny lanja sy toerana tsy mitsaha-mitombo tànan’ny fampahalalam-baovaon’olon-tsotra eo amin’ny sehatry ny asa fanaovana gazety. (loharano : Locita)

  • 54% amin’ireo trano famoahana manerana izao tontolo izao no manana bilaogy
  • 47% no mitsidika ny Twitter  sy mampiasa azy ho toy ny loharanom-baovao na hanatanterahany ny fanamarinana ny vaovaony ary 35% no manao toraka izay saingy amin’ny alalan’ny Facebook;
  • 30% no manaraka ireo bilaogy efa fantany hatrizay ary  47% no mijery hafa vaovao mihitsy;
  • manakaiky ny  60% no mpanao gazety manatona mivantana maka ny vaovaony eny amin’ireo tomponandraikitry ny serasera samihafa eny, ary 59% any amin’ny mpitondra tenin’ireo orinasa samihafa;
  • 55% no milaza fa manana ny kaonty Twitter azy manokana ny toeram-piasany ary  54% no manana bilaogy iray tantanan’olon-tokana na iarahanà mpanao gazety vitsivitsy mitantana;
  • Lasa safidy omena tmbon-dahiny manokana ny endrika fanapariahana amin’ny alalaln’ny lahatsary ho an’ny  48% milaza fa mampiasa azy ity handrafetana ny votoaty avoakany;
  • 1/8 amin’ireo fikambanana no tsy manana karazana votoaty mifandrohy amin’ny fampahalalam-baovaom-bahoaka, raha 1/4 izany tamin’ny fanadihadiana teo aloha natao tamin’ny taona 2008;
  • Eo amin’ny lafiny hatsaràn’ny asa vita, 45% amin’ny mpanao gazety nanontaniana no miaiky fa mila mamokatra votoaty misimisy kokoa miohatra amin’ny firohotan’ny fampahalalam-baovaon’olon-tsotra. Na izany aza, 44% no milaza fa mnkamam ny asany, raha  34% izany tamin’ny taona  2010 ary  27% ny 2009.

Dia mandra-pihaona indray ry zalahy sy zavavy aaaa!

Lahatsoratra mifandraika: Global Voices Online Malagasy

#TEDxTana 2010: Famelabelaran’i Malika – WWF

Ny sary sasany ato amin’ity lahatsoratra ity dia notsoahana avy amin’ny famelabelarana nataon’ny solontenan’ny WWF nandritry ny #TEDxTana 2010 – MDLC Anosy

Malika manazava ny fiarovana ny sokake ataon'ny WWF

Tokony ho i Tiana Ramahaleo : mpandrindra ny fandaharanasa fikajiana siantifika sy ny karazana ao amin’ny  WWF – Madagascar no namelabelatra teto, nefa noho itsy voalohany voatazona noho ny asa any Toliary, dia nifandamina tamin’i MALIKA izy hanao izany amin’ny toerany..

Tsy nasiana fanovàna ny soratra eny  anaty sary

Fanentanana hiarovana ny Sokake

Hazaina mba hamatsiana tsena iraisam-pirenena ny Sokake, indrindra fa ny tsena aziatika. Ho an’ny eto an-toerana kosa dia hatao hena na biby fiompy ao an-trano.

Atao kilalao ve? Nefa aleo lavitra izay toy izay lasa hena

Efa any Azia raha ny fijery an'ireto

Tamin’ny 2005, heverina ho nahatratra 60.000 amin’ny 3,5 tapitrisa tany ho any no tratran’izany izan-taona.

Sao tsy rariny kosa e!

Afaka 50 taona dia ho fongana any amin’iny faritra atsimo iny ny Sokake raha mitohy izany. Ny Sokake izay isan’ny ahalalàna iny faritra iny.

Sokake, mampiavaka ny faritra atsimo

Raha tsy mampanganohano ny masonao ny mahita ireto fatin-tsokatra marobe ireto, dia efa fo vato ny anao

Sokake miandry ny fotoana hanondranana azy an-tsokosoko

Tsotra ny tetika ampiasaina

Mampiasa mpanome vaovao izahay, mpanome vaovao vitsivitsy: fa amin’izao fotona maninona moa raha mpanome vaovao an-jatony na an’arivony  tsy mitonona anarana » mba hampahafantatra mangingiana ny fisian’ny fanondranana an-tsokosoko?

Eto Madagasikara, mazava loatra, vinavinaina ho 70% ny tanintsika, izany he 95% amin’ny mponina no rakotry ny tambajotran’ny finday.

Saiky ny 1 amin’ny Malagasy 3 no manana finday ary na min’ny faritra sasany tena lavitr’andriana aza, tsy mampaninona an-dry zareo ny mandeha an-tongotra 5 na 10 km mba hifandray amin’ny  « faritra hafa »

Saingy hatreto dia ny  RN10 mampitohy an’i Toliary sy Betioky, Ampanihy, hatrany Beloha no tianay hananana mpanome vaovao satria ireo faritra ireo no tena faritra mafana amin’ny fanondranana an-tsokosoko. Ny tatitra voaray no nahalalàna fa tsy latsaky ny sarety 10 feno sokatra no mandalo amin’ireo faritra ireo isan-kerinandro mba hamonjy an’i Toliary sy Antananarivo

Raha ity sary ity no jerena dia sarotra ny hiteny hoe tsy misy mahita izao fandripahana izao. Sa iniana tsy sakanana satria misy olo-maventy mahita maminy sy mahazo harena be avy amin'ny toy izao?

Alefa ny simaiso (sms) milaza ny toerana, ny isan’ireo mpanondrana an-tsokosoko, ny isan’ny sokatra ka ireny vaovao voaray ireny indray no ampidirina anaty lohamilina (serveur) ho tahiry, ho enti-manaitra sy hampandraisana andraikitra ny mpitandro filaminana.

Rehefa ela ny ela, inoanay fa hampihemotra ireo mpanondrana an-tsokosoko izany fomba izany.

Ny fandefasana vola no fivoarana farany nentin’io teknolojia io, koa nahoana moa raha mapiasaina koa izy handrisihana ireo mpanome vaovao nahita Sokake be indrindra (asiana tambiny ara-bola izany ny vaovao voaray sy voamarina raha azoko tsara) Amin’izay dia na ireo olona mipetraka et Antananarivo, USA, Eraopa aza dia afaka mandefa famporisihana ho an’ireo mendrika tamin’ny fanomezam-baovao.

Mandra-pahoviana ny toy izao no hitohy?

Ho an’izay mahay teny anglisy dia efa misy sombiny ato nosoratan’ny Madafun