Ny Nataon’ny Zandary Ahy Androany

Teny Sabotsy Namehana no nitranga ny tantara.

Handeha hanatrika ny lanonana fankalazana ny faha-1 taonan’ny Asso TETEZANA MADA (ATM) izahay mianaka androany maraina. Rehefa hianika ny fiakarana mankeo amin’ny tsenan’i SabNam, dia indreto fiarabe (camions) 3, midina avy any ambony, raha izahay kosa hiakatra. Nahataitra ahy ny nahita zandary 3 lahy nilanja basy nihazakazaka teny afovoan’ny arabe nanenjika ireto fiarabe 3 ireto, no sady mibaiko azy ireo hijanona. Rehefa nahatratra ny tandrifin’ilay fiara lohalaharana ny voalohany tamin’izy telolahy zandary, dia nijanona ity mpamily. Ary dia nasaina niditra tao amin’ny tobin-dasantsy teo ambany teo daholo ny fiarabe 3. Ampitan’ny BOA Madagascar.

Tsy naharitra ny tena satria moa sady liana te-hahafantatra izay mitranga, no manangona ny vaovao rahateo, ka dia nitodi-doha avy hatrany niverina nanaraka ireo fiarabe sy zandary hatreny amin’ilay tobin-tsolika. Notakiana ny taratasy rehetra tao amin’ilay mpamily voalohany, ary dia nomen’ity farany tsy nisy andraso andraso. […] Mbola nanao tazan-davitra aloha aho, ka nahatsikaritra rehefa elaela fa nisy ramatoa iray koa nijoro niaraka tamin’ireto zandary nony avy eo. Noheveriko ho mpanangona vaovao ihany koa. Nanatona amin’izay aho ary nanontany ampahatsorana ny mety ho olana mitranga: ‘Tsy misy‘, hoy ny iray tamin’ireo zandary, namaly. « Manao fisavàna tsotra fotsiny izahay« . Narahany fanontaniana sy fisavàna ny karatro « Fa izao moa ianao? ». Dia nojereny daholo izay rehetra taty amiko: CIN, Badge-ko avy amin’ny American Press Center, fony mbola tetsy Antanimena. Dia navela niala aho avy eo.

Koa satria tsy afa-po tamin’ny valinteny aho, dia mbola niandriandry ihany teny lavidavitra teny. Tsikaritro avy eo fa mbola voatazona ela ireto fiarabe, ary nisy fotoana naneho ny fikasàny hiresaka tamiko ilay ramatoa tompon’ny entana (HAZO), no sady nilaza sy nanontany hoe « Mbola hitako eo ve ianao rehefa avy eo? » – « Fa ahoana? » hoy aho, « fa ianao moa inona ao anatin’izao zavatra mitranga izao? » – « Izaho no tompon’ireo entana ireo, ary ara-dalàna daholo ny taratasiko, saingy tsy fantatro ny antony hitazonana anay, no sady tsy mety milaza koa ry zareo« . Dia lasa izy satria nokopahan’ny iray tamin’ireo zandary tery ampitan’ny arabe.

Tsy ela taorian’izay dia nentin’ilay zandary tany ambadiky ny iray tamin’ireo fiarabe izy, ka tao anelanelan’ny fiara sy ny tambohon’ny tobin-tsolika tao ry zareo no niresaka. Nanomboka naka sary aho teo. Tsy nisy nahita ahy mihitsy ireo zandary tamin’ny nakako ny sary.

100_9827

Akory ny hagagako fa rehefa injay hamonjy ny zanako ka hanainga hanohy ny dianay ho any amin’ny lanonana iny aho, dia indreto izy telolahy, nanatona ahy, nandrahona, no sady nilaza tamiko fa « Tsy efa nilazana ve ianao teo fa hoe tsy misy na inona na inona. Naka sary ianao teo, Tsy fanao ny maka sary ny zandary sy ny polisy ary ny tafika eo am-panatanterahana ny asany, Aiza ny fakantsary« . Notakiana ny fakantsary hijerena sy hamafàna izay tao anatiny. Natolotro soa amantsara. Tsy nionona tamin’izany ny iray fa mbola sady mibetrobetroka no aviavy fiteny, nefa iretsy roa ambiny kosa, tsoriko fa sady nanaja, no azo nifampiresahana tsara. Ity fahatelo ity no nitaky ny anarako sy ny adiresiko. Fa inona koa moa no tokony hatahorako? Nomeko azy ny adiresy sy ny anarana notakiany. Tsy ampy azy izay fa mbola nanontaniany koa hoe aiza no misy ny foiben’izany American Press Center izany. Ary dia novaliako hoe « Mazava loatra fa any anatin’ny Ambasady no misy azy, Sefo. Eny Andranomena ».

Elaela ihany izahay mianaka no voatazona teo, ary efa ratsiratsy ihany ny saiko tamin’ny fihetsik’ilay zandary faha-3 ity.

Fa ny nahalasa ny saiko dia ny hoe: matoa ireto zandary ireto nahalala fa naka sary azy aho, dia olona hafa no nilaza tamny, izay marihako fa tsy misy afa-tsy ireo mpiasan’ny tobin-tsolika. Midika zavatra ve izany? Asa re? Mahalasa saina ihany anefa an!

Tonga saina tampoka teo ireto zandary ka mbola niverina nanontany ihany: « Sao mbola misy appareil hafa any?- « Eny Sefo, ity mbola misy« , sady natolotro azy, « saingy tsy misy batterie ka inona no ho azoko ampiasàna azy? » – « Fa aiza ny batterie nefa ianao milaza handeha hamonjy lanonana? » – « Ny renin’ny zaza no mitondra ny sac misy ny accessoires sy ny batterie« .

Taorian’ity zava-nitranga ity moa dia nisy olona tafaresaka tamin’ny tena, mponina eny ihany, nijoro vavolombelona amin’ny fihetsika sy ny fanaon’ireto zandary ao an-toerana ireto

Ampitaiko aminareo namana sy mpamaky ity zava-mitranga ity, satria tsy haiko izay mbola ho tohiny.