Lettre Ouverte en Défense du Droit de Publier de WikiLeaks

Ity lahatsoratra ity dia nalaina tao amin’ny wikileaksopenletter ary apetraka araka izay nivoahany etoana. Azonao atao ny mitsidika io rohy io ka manao sonia ny fanangonan-tsonia, na raha tsy te-hiditra lalina amin’izany, dia mba mijery fotsiny ny voasoratra ao anatiny. Tsy maninona mihitsy. Resaka sivana sy fanampenam-bava ary fahalalaham-pitenenana sy zo hahalala ny marina no votoatin’ny resaka.

Tsy mbola nadika amin’ny teny Malagasy izy ity, nefa inoako fa tsy sarotra ho antsika mpisera anaty aterineto ny mahafantatra ny zavatra raketiny.

TOHANAN’NY :

Open Democracy

Reporters Without Borders

The Newspaper Guild

The International Federation of Journalists

Article 19

DECLARATION

Lettre Ouverte en Défense du Droit de Publier de WikiLeaks

Nous croyons sincèrement que toutes les sociétés libres sont mieux servies par un journalisme qui demande des comptes aux gouvernements et aux entreprises. Nous faisons valoir que le droit de publier est égal à et la conséquence du droit d’information des citoyens. Alors que nous croyons en la vie privée et acceptons le besoin de confidentialité, nous estimons que les révélations dans l’intérêt du public sont primordiales. Liberté, reddition de comptes et réel choix démocratique peuvent seulement être garantis par un controle rigoureux. Nous défendons le droit à la publication de manière responsable de la vérité sans obstruction ou poursuite par l’Etat. Le premier devoir de tous les journalistes est de faire avancer la cause de la compréhension et non pas d’assister les gouvernements et autres intérêts puissants dans la suppression de l’information, et de ne jamais succomber aux habitudes établies du secret.

Avec ses principes à l’esprit, nous déclarons notre soutien pour la publication de documents diffusés grâce à des fuites (leaks). Ceux-ci ont apporté un éclairage important sur le comportement des gouvernements et entreprises dans le monde moderne. WikiLeaks a rendu un énorme service au monde. Nous dénonçons vigoureusement les menaces de mort et de poursuites criminelles à l’encontre de son directeur pour avoir publié, de même que plusieurs organisations à travers le monde, des informations qui sont clairement dans l’intérêt du public.

Les détenteurs de l’autorité habituellement s’opposent à de telles révélations, comme ils l’ont fait pendant les deux cents ans de lutte pour publier les actes du parlement britannique jusqu’à la diffusion des Pentagon Papers. Nous croyons qu’aucune démocratie n’a jamais souffert d’une meilleure information et compréhension de la part du public. Par conséquent, nous, les soussignés, affirmons notre soutien indéfectible pour les principes de l’enquête journalistique et de l’ouverture, et condamnons les forces qui les menacent.

The Wikileaks Open Letter

13 Norfolk Place

London, London W2 1QJ

ARY NATOLOTRY NY :

The Frontline Club

Hetsi-panoherana any amin’ny tanàna maro…

Rahampitso 5 Novambra 2010 dia hisy hetsi-panoherana atao any amina tanàna maro maneran-tany hiadiana amin’ny sivana mahazo ny aterineto.

Ity eto ambany ity dia dika malalaky ny fanentanana navoaka tao amin’ny tranonkala remember5 mikasika azy io.

Ry namana isany:

Tandindonin-doza ny aterineto. Efa manindrahindra ny fepetra manohitra ny P2P ataony ireo governemanta maneran-tany, andraman’izy ireo ny manakatona ny varavaramben’ny loharam-panovozam-pahalalàna sy fifanakalozam-baovao midadasika nanaovantsika ny aterineto. Nefa tsy hamèla azy ireo handresy dieny aty amin’ny dingana voalohany isika. Voalohany dia nangalarin-dry zareo ny P2P-ntsika, avy eo nangalariny ny Wikileaks, avy eo atombok’izy ireo terena tsikelikely ny fahalalàhan’ny vaovao  izay tanjona nokinendrintsika, ary avadiny ho amin’ny tombontsoany ny asa famoronana nampiavaka iny arivo taona farany iny. Saingy tsy avelantsika handresy ry zareo. Tsy omentsika azy ireo ny P2P-ntsika, tsy omentsika azy ny fahafahantsika. Antsika ny aterineto fa tsy azy ireo. Ary izany no tsy maintsy ampahatsiahivintsika azy ireo…ary aza adino velively.

Ny eritreritray dia ny hikarakara andiana hetsika am-pilaminana iarahan’ny daholobe amin’ny 5 Novambra ho avy io, ary manerana izao tontolo izao, ho fanoherana ny sivana atao eo amin’ny aterineto sy ny ezak’ireo governemanta hifehy ny aterineto.

Ity tetikasa ity dia zavatra iaraha-manomana ary afaka manampy koa ianao. Azon’ny tsirairay izay misoratra atao printy ity Wiki ity  (tsy ilaina ny mailaka/mombamomba anao), noho izany tena raisina an-tànan-droa daholo izay fanampiana rehetra.

  • Manifesto (amin’ny teny anglisy daholo ny rohy) momba ny zava-kinendrinay, ny mandrisika anay..
  • Toerana hisian’ny hetsika (tsy hitanao ao ve ny anareo? ampidiro e!)
  • Fampahafantàrana mba hanelezana azy ity manerana ny aterineto

Afaka koa ianao manao printy ny sarontavanao:

Fantsona IRC ofisialy:  irc.anonops.net #remember

Kabary fiarahabàna (sombiny)

[…] Fa ahoana no nitrangàn’izany? Iza no homena tsiny? Eny ekena fa misy ny tena tompon’andraikitra bebe kokoa noho ny hafa, ary dia hotazonina ho tompon’andraikitra tokoa izy ireo, saingy ndeha ho lazaina ny marina, raha tena te-hitady ny meloka ianao dia tsy ampy ny mijery fitaratra fotsiny. Fantatro ny antony nanaovanao izany. Fantatro fa matahotra ianao. Iza no tsy toy izany? Ady, horohoro, aretina. Be ny olana mifamahofaho mety hanodinkodina ny fahaizanao mandanjalanja ary mamily anao hiàla ny làla-mahitsy. Nandresy anao ny tahotra, ary tao anatin’ny fisavoritahanao  dia nomenao ny manam-pahefana ny zon’ny mpamorona. Nampanantena vola anao ry zareo, nampanantena hasambarana, ary ny tamibiny angatahan-dry zareo dia ny fahanginanao, ny fanekena fahatany. Halina dia nitady izay hamakiana izay fahanginana izay aho. Efatra herinandro izao no lasa, noravako ny tranonkalanao, mba hanairana an’izao tontolo izao hoe inona moa no zavatra adinony. Efa ho maherin’ny efajato taona lasa izao no nisy olo-malaza naniry ny hametraka ny fahadimin’ny Novambra ho ao anaty tadidintsika mandrakizay. Ny fanantenàny dia ny hahatsiarovan’izao tontolo izao fa tsy teny fotsiny ny hoe fitoviana, fahamarinana ary ny fahalalàhana […] Noho izany, raha tsy nahamarika na inona na inona ianao, raha toa tsy fantatrao ireo heloka bevava nataon’io governamanta io dia aleo ianao hatoroko hevitra mba hamèla ny fahadimin’ny Novambra handalo ho toy ny tsy nisy. Nefa raha mahita ny hitako ianao, raha mahatsapa izay tsapako, raha te-hikaroka izay karohako, dia mangataka anao aho hitsàngana eo anilako amin’ny fahadimin’ny Novambra, eo ivelan’ny varavaramben’ny Parlemanta, ka isika miaraka no hanome azy ireo fahadimin’ny Novambra iray izay tsy ho adino na oviana na oviana.

Marihan’ny Gazety_Adaladala  eto am-pamaranana fa hetsika any ivelany izy ity ho fiadiana amin’ny sivana atao amin’ny aterineto. Na dia tsy hisy hetsika toy izay aza hatao eto Madagasikara, dia angatahana kosa isika rehetra mety ho efa nianjadian’izay resaka sivana izay, na taloha, na amin’izao fotoana mba handefa izany any amin’ny (poli_fika@yahoo.fr), hanome ny andinindininy sy ny rehetra mikasika izany. Ho tazonina ho tsiambaratelo ny resaka ifanakalozana ao ary raha misy aza ny eritreritra hamoaka ny ampahany amin’izy ireny dia tsy maintsy hakàna ny teny  ifampierana avy aminareo nandefa azy. Mety ho azo atao mantsy ny mamoaka sy mitantara an’izany ao amin’ny ADVOCACY, ao amin’ny Global Voices Online, mba hifampizaràna sy hahafantaran’ny erantany ny zava-misy eto amin’ny tanintsika araka izay fahitàn’ny tsirairay azy, tsy anavahana firehana, finoana sns…

Hisy koa atsy ho atsy ny #TEDxTana 2010 hatao ao amin’ny Cafe de la Gare Soarano, ka asa raha mety ho isan’ny lohahevitra hosafoina mandritra io hetsika iraisam-pirenena io koa ny amin’izay. Ny resaka Angovo Maitso moa no tena lohahevitra lehibe hobanjinina ao, saingy malalaka be ny fifanakalozan-kevitra amin’ny resadresaka ifanaovana amin’ny hetsika TEDx toy itony