Harry Potter Misikidy Amin’ny Teny Malagasy

Be mpitia tokoa raha ny horonantsary ahitàna ilay boay kely mpanao majika (magie) Harry Potter sy ilay sipakely namany Hermione. Tsy tara amin’izany ny Malagasy. Saingy mba nahalala ve isika Malagasy fa ilay teny ampiasain’ilay ranamana iny rehefa hamoha varavarana dia TENY MALAGASY avy amin’ny faritra Sakalava any?

Nanontany tena tokoa mantsy ny maro tamin’ireo mpankafy, ary dia nanototra fanontaniana ny mpanatontosa azy iny ny amin’izay dikan’ilay teny tononiny isaky ny hamoha varavarana mihidy. Hoy izy hoe ALOHOMORA.

Teny nindramin’i J.K. Rowling avy amin’ny fanaovana sikidy Malagasy izy io (sorcellerie hoy ny vazaha). Iray amin’ireo 16, fomba fametraka ny vaton-tsikidy. Ary ny Signe Zodiacal BELIER no mifanandrify aminy.

Tany aloha dia sidiki no noeritreretin’ny mpanoratra ho niavian’izy io, ary avy any Afrika Andrefana, saingy tsy araka izany rehefa natao ny fikarohana sy ny fandalinana, fa hay ny sikidy Malagasy no tiany holazaina.

Nanamafy izany ny famoahana nataon’ilay Akademisiana Malagasy J.C. Herbert nivoaka tao amin’ny ‘la Revue de Madagascar’, izay azo ampifandraisina tsara amin’ny fampiasà-dry Harry Potter ilay teny, hamahana varavarana mihidy toy ny mpangalatra.

Tany amin’ilay horonantsary Harry Potter à l’école des sorciers (1997) no nampiasàna voalohany io teny Mlagasy ALOHOMORA io.

Azo lazaina fa Mpisikidy / Ombiasy izany i Harry Potter raha teto Madagascar. Tsara mba mandalo aty ilay zalahy iny mijery ny tany niavian’ny tenim-pahefany.

The Meanings of the 16 Figures of Sikidy

MPANJAKA (Princes) ANDEVO (Slaves)Taraiky
This figure signifies solitude, death, a journey. Thinness. South.
(European name: Via)Alahijana
King, strength, good for marriage and foundations of houses. Presence of a woman/women, presage of death. South.
(European name: Laetitia)Asambola
This figure denotes abundance. South. Also: Asombola
(European name: Populus)Betsivongo
Spouse. Stubbornness, tears, heals swellings. North. Also: Alisay, Betsimisay, Alikasajy
(European name: Tristitia)Adabara
This figure symbolises fire, as well as the Creator and that which is most sacred. East. Also: Adabaraha
(European name: Fortuna Major)Alakarabo
Sign of robbers and misfortune, workers and harvests. West.
(European name: Puer)Alahasady
Represents chiefs and the elderly. Pride and domination. Food and anger. South.
(European name: Fortuna Minor)Alikisy
Brings riches, good for matters of love, a favourable day, land, the Earth. West.
(European name: Puella)Alohotsy
Money but also misfortune. Good for legal issues. Chief/boss or child. Wit. Wounds. West.
(European name: Acquisitio)Alabiavo
Joy, the presence of a ghost, riches, clothes, jewels. North.
(European name: Rubeus)Adalo
Tears, land, protects against enemies, boss, child. North.
(European name: Amissio)Alohamora
The diviner, the crowd, heartbreak, favourable to thieves. East. Also: Alaimora, Alahamora
(European name: Albus)Alotsimay
This figure signifies slaves, bad thoughts, weights and measures, protects from thieves and enemies. East. Also: Alatsimay
(European name: Conjunctio)Alakaosy
Evil thoughts, arguments, trials, bad destiny, wars, children. West.
(European name: Caput Draconis)Alokola
Protects from vagabonds, signifies the house and food. West.
(European name: Carcer)Karija
Slaves, cold words, a type of fate. North.
(European name: Cauda Draconis)

The Chart
Renin-tsikidy

4 3 2 1
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16