Toetrandro: Vaovao farany

Fantatsika fa amin’ny Aprily any izay vao tapitra ny « SAISON CYCLONIQUE. Tianay àry ny mizara amintsika fa misy RIVODOZA niforona any amin’ny 2600KM ATSINANAN’i SAINTE MARIE ANY: ALAVITRA ANTSIKA izy izany, ka dia tsy ahiana hisy fiatraikany amin’ny toetry ny andro misy eto amintsika, AZA MANAHY FA LAVITRA ANTSIKA IZANY, tsy maintsy mampandre mialoha hatrany izahay ny amin’ny fizotrany.
Loharano: Météo

Famonjena nitera-doza (Topicana II)

Niarahan’ny rehetra naheno teo aloha teo ny faharendrehan’ny sambo TROPICANA II, nitondra mpozahatany vahiny miaraka amin’ireo mpitari-dalana (guides) Malagasy niaraka taminy.. Nampalahelo anefa fa noho ny faharatsian’ny toetr’andro, raha iny hidina anaty zodiac iny ireo zandary no latsaka tany anaty ranomasina ireo nalefa hirakora izay niafaran’ny Tropicana II ka zandary roa no maty androany nandritra ny fikarohana ireo olona tsy hita popoka tamin’io faharendrehana io. Efa hita ny fatin’i Vonjy, iray amin’ireo zandary roa maty amperin’asa ireo, fa mbola karohina fatratra kosa ny iray (RIVO). Efa eo ampikarakarana ny razana hihazo an’i Sainte-Marie ny tompon’andraikitra amin’ity alina ity, mandram-pandefa azy ho any Fenerive-Est. Mirary fiononana feno ho an’ny fianakavian’izy roalahy ary koa ho an’ny fianakaviam-ben’ny zandary Malagasy.

Cyclone_IVAN :ireo SISAM-PATY

Sisam-paty no fialazan-tsika Malagasy ny olona na zavatra avy nisedra ny mafy toy ireny avy nosedraina tamin’i IVAN ireny. Na dia voalaza fa tsy nisy azany maty tany Sainte Marie dia aleo indramintsika ihany io fiteny io hatao lohateny.

Tonga omaly alina avy any Sainte Marie ilay vehivavy niantso ny rainy taty Antananarivo. Izy mivady izay tsy iza fa mpitantana ny hotely Antsara no niara-nody, ka ny raiamandreniny avy aty an-drenivohitra no nanefa ny saran-dalana tamin’ny Air Madagascar satria tsy nisy noraisina intsony izy ireo. Rava fananana tanteraka. Tamin-dranomaso no nilazan’i Laurent (vadin’i Judith ilay vehivavy niantso) fa voatery nilaozany any tsy misy mpiahy, tsy misy « hoavy » (avenir incertain) ireo mpiasany. Mora hoy izy ireo ny mitantara izay nitranga, fa ny niaina azy no tena faran’izay mafy. Ary tsy hay eritreretina mihitsy.

Raha vao nanomboka nisasaka ny alin’ny sabotsy dia nitsoka mafy ny rivotra, nihovitrovitra ny be ny bungalows. Afaka mba nivoaka ny trano ihany izy ireo talohan’ny nidabohan’ilay hazo nandrava ny trano nisy azy . Nihazakazaka tanaty rivotra sy orana nankany amin’ilay restaurant Antsara mba hialoka tao. Niantsoantso tamin’ny feo mafy nandritra izany fotoana izany mba hanaitra ny mpiasa rehetra. Marihana fa ankoatra azy mivady ireto dia fantatra izany izao fa zaza 2 taona, 4 taona, 6 taona, 12 taona ary 21 taona hafa miampy mpiasa iray antsoina hoe Doris no tavela farany tao.

Voalazan’ny rainy (RABENATOANDRO Simon) fa antso 150 no nataony mba hilàna vonjy tamin’izay rehetra afaka nantsoina (miaramila sy tompon’andraikitra sivily maro), saingy indrisy. 70 ora niainan’izy mivady tanaty ahiahy sy tebiteby, teo ampiandrasana izay nahazo an-janany no takalon’izany. Zanany fahatelo i Judith.

Raha iverenana ny tantaran’i Sainte Marie sy Judith ary Laurent dia olona folo izy ireo tany ampiandohana, saingy rehefa samy nikaroka izay haleha dia lasa any amin’ny toeran-kafa ny roa, ka valo sisa tavela tao an-toerana, dia izy mivady sy iretsy voalaza ery ambony. Tany anaty toilett (1m²) no nisitrika, niaro tena aloha. Ary tao no nandefasany ilay antso tokana nankany amin’ny rainy. Tapaka nanomboka teo ny fifandraisana. Tanaty korontan-javatra nandritry ny adiny 8 no niandrasana izay ho tohin’ny tantara. Nandeha nila vonjy tany an-tanandehibe i Laurent ny Alatsinainy taorian’io. Ny sisa kosa nijanona tao Sainte Marie niandry. Sisan-kanina tao amin’ny restaurant  sy papaye latsaka teny amin’ny tany no sakafo nivelomana nandritra izany rehetra izany. Ary tsy nisy intsony mandra-piverin’i Laurent avy nitady vonjy.

Rava daholo rehefa mety ho (cases en falafa) trano falafa, tapaka rehefa hazo.

i Laurent sy Judith no hany olona afaka niala tao Sainte Marie hatramin’izao, raha ny filazany, rehefa tsy maintsy nisaraka tamin’ireo olona enina niara-nizaka ny mafy taminy.

Tsy maintsy manomboka amin’ny tsy misy indray izany izao ny fiainan’izy mivady taorian’iny IVAN iny. Ary mbola mampiasa saina an’i Laurent ny ampitson’ireo mpiasany, izay hany fivelomany ny asa tao amin’ilay restaurant Antsara

CYCLONE « IVAN »

Niditra tao Sainte Marie omaly ny cyclone IVAN. Nandrava zavatra maro, fa ny tena tiako hampitaina eto dia ny fahatapahan’ny fifandraisana nahatonga faty olona sivy tany an-toerana. Omaly dia nisy vehivavy niantso maika ny rainy  taty Antananarivo nilaza fa nianjeran-javatra ny hotely nisy azy ary dia nirodana ka tototra ao miaraka amin’ny olona valo hafa izy. Ary dia io rainy io kosa nandefa antso vonjy tao amin’ny RNM (Radio National Malagasy). Naverina tao amin’ny Radio io antso io sao mba misy afaka mamonjy azy ireo  any an-toerana. Rehefa avy nandefa ny antso tao amin’ny Radio ity raim-pianakaviana dia niverina niantso an-janany tamin’ny telefaonina indray, nefa indrisy fa tsy nisy nandray intsony izay antso rehetra nataony.

Na izahay nihaino ny radio aza dia nangitakitaka sy nientana anaty ihany niandry izay tohin’ity tantara ratsy ity mndra-paharainan’ny andro.

Tapaka daholo ny fifandraisana tany an-teorana taorian’ilay antso nataon’ilay ray mahantra. Eny fa na ny BLU tokony ho nampiasain’ny BNGRC (sampana misahana ny vonjy taitra mandritry ny tranga toy izao) aza dia tsy nandeha. Koa lasa antso tany an-tany efitra ilay filàna vonjy nataony.

Nivoaka tamin’ny gazety rehetra androany maraina fa tapitra maty avokoa ireo olona sivy tototra tao amin’ity hotely tra-doza ity. Indrisy, mampalahelo.

Maniry fiononana feno ho an’ny fianakavian’izy ireo, no sady maniry koa ny hahitana vaha olana momba ny antony nahafaty azy ireo vokatry ny tsy fahatomombanan’ny fifandraisana ka tsy nahafahana nandray andraikitra ara-potoana.

Tsy misy ny fampianarana eto amin’ny faritra Analamanga androany 18-02-2008 noho i IVAN mbola mitoetra ato anatin’ny faritra (ao Ankazobe ny foibeny tamin’ny telo maraina teo), na dia efa tara be tokoa aza vao nalefa ny filazana (maro tamin’ireo raiamandreny no nisavily teo anelanelan’ny hoe halefa sa tsia any ampianarana ny ankizy). Efa lasa nivoaka ny trano daholo mantsy ny ankabeazan’ireo mpiditra maraina vao namoaka fialazana ny fari-piadidiam-pampianarana fa hoe foanana ny fampianarana anio