Sabotsy moana, tsy misy mozika

Taorian’ny fanapahana nataon’ny manampahefana ny tsy maintsy hametahana hollogramme amin’ny asa vokarin’ireo mpanakanto, raha tsy izany dia horaofina daholo ireo vokatra ‘original’ tsy misy azy io eny an-tsena, dia nanapa-kevitra izy ireo fa tsy azo alefa amin’ny onjam-peo ny sangan’asan-dry zareo ny Sabotsy 16 Oktobra 2010.

Rehefa jerena tokoa dia toa sadasada manan-tsoratra ihany ilay fanapahan-kevitra. Betsaka ny sangan’asa tena an’ireo mpanakanto no efa mandrakotra ny tsena sy ny toeram-pivarotana maro samihafa. Koa rahoviana ary amin’ny fomba ahoana no hanangonana azy ireny indray hametahana ny hollogramme amin’izy ireny?

Milahatra amin’ireny ireny koa anefa dia betsaka ny ‘pirate’ mameno ny elakelan-trano sy ny tany malalaka eto Antananarivo (tsy mbola ao anatiny ny any amin’ny faritany). Hatraiza no vitan’ny manampahefana tomponandraikitra amin’ny fandraofana na fannenjehana azy ireny amin’ny fomba m,aharitra sy matotra? Toa vonjy tavan’andro hatrany toy ny fangalam-pierin’ny mpivarotra amoron-dalana sy ny mpiasan’ny fivondronana izy ireny.

Marina fa mety ho tsy be mpanaraka ity hetsika ity satria rehefa ny an’ny mpanakanto Malagasy no tsy azo alefa, dia tsy maintsy hanatosaka hira vahiny ihany ireo onjam-peo samihafa. Isika mpanjifa koa mbola ho afaka hihaino hira any an-tokantrano amin’ny alalan’ireo fitaovana fampiasa samihafa.

Tsy misy lehibe noho ny vatolampy anefa, hono, fa rehefa tsy miteny dia angeren’ny vorona. Koa angamba tonga ny fotoana anehoan’izy ireo ny feony mba tsy hitoviany amin’ny vatolampy tsy miteny.