#WakeUpMadagascar #Anosy 06122014

Nanentana antsika ho tonga haneho ny tsy fahazakàna ny zava-misy iainana isanandro efa mila hahasempotra ny Wake UpMadagascar. Tsy nampitsanga-menatra azy ireo ny isan’ny olona namaly ny antso na tsy voahodidina tanteraka aza ny farihy.

DSC_0054

Mety hoe kely angamba hoy ny nahita, saingy inoana kosa fa tafita ny hafatra. Tsara fidy rahateo ilay toerana teo anoloan’ny fiatoan’ny taxibe Anosy, akaikin’ny tranon’ny fampielezampeom-pirenena #rnm.
DSC_0075

Araka ny lahatsoratra nalefa ho anao mpamaky, talohan’ito, dia isan’ireo vahiny efa nandrasana teny an-toerana ny polisy (tsy dia tiako intsony ny mampiasa ilay fiteny hoe mpitandro filaminana #EMMO, raha mbola ny eto an-tanàna no resahana), nalefan’ireo mpifehy (ho solon’ny hoe mpitondra koa io).

DSC_0066

DSC_0077

Fa maninona tokoa moa no ataoko hoe « mpifehy » ?

Mpifehy satria dia tena miezaka tokoa mifehy sy mitazona ny vahoaka ho eo ambanin’izay fifehezany izay. Anisan’izany ny resaka fifehezana ny serasera izay tsy nanjary mihitsy nanomboka omaly, nitohy hatramin’ny aninkeheo maraina, ary niverina tsara indray rehefa vita soa aman-tsara ny hetsika teny Anosy.

Vita soa ny androany ho an’ny WUM.  Ary isaorana ireo tonga nijoro tamim-pahasahiana. Sahy haneho ny heviny, sahy hanaitra amin’ny zavatra tsapany fa mila amboarina mba hanarenana ny fireneny. Tsy nanan-tahotra mba handefa hafatra ho an’ireo « mpifehy » hilaza amin’izy ireo fa misy ny olana tokony hovahàna.

DSC_0030

Ary ianao , mba ahoana?

Olom-pirenena manana hevitra ve ianao? Olom-pirenena mahatsapa fa misy mangidy tsy telina zakainao, na tsy isan’andro aza, fa matetika? Ataovy izay mba azonao atao hanarenana an’i Madagasikara. Tsy hiandry lava ny sasany hanao izany amin’ny toeranao ka hifanipitsipy andraikitra. Ny hoavinao, ny hoavin’ny taranakao no jereo.

DSC_0031

Androany dia ny resaka fahatapahan-jiro sy rano (#delestazy #jirama) no tena hita nisoratra betsaka tamin’ireo takela-taratasy nolanjain’ireo mpandray anjara, saingy tsy voafetra ho amin’izany ihany ny hetsika #WUM tahaka izao raha ny fahafantarako ity hetsiky ny olom-pirenena miainga avy ao amin’ny Facebook ity. Azonao atao tsara ny maneho endrik’olana hafa ankaotra izay.

DSC_0063

Aoka izay ny bla bla lavabe fa aleo mba hijery sary ary isika e! Mankafiza

DSC_0065

 DSC_0032

DSC_0037

DSC_0038

DSC_0041

DSC_0059

OLONDIA MIDELIRA (31 Okt 2014)

Tsy Burkinabé aho fa Bôbôlita

Aty Andavabato ( Kapingo) aho fa tsy ao Ouagadougou…Soa fa tsy Burkinabé aho fa Bôbôlita. Efa ela no fantatry ny olondia toa ahy fa ny korontana politika efa lasa fomban-drazana tsy hita izay naharatsy azy ary efa iainana an-davanandro io ho an’ireo manan-tsaina sy olon-kendry.

Ho dorantsika raha mbola misy azo dorana satria mety ho maro no mihevitra fa fanehoany hevitra ny fandorana izay kely ananany. Efa may ny lapan’ny tanàna, ny teny Andafiavaratra, ny tao Manjakamiadana, ny RNM sy ny TVM…Fa olona adala kosa izay te-ho Burkinabé handoro an’i Tsimbazaza e! Tsy maintsy hiverina aty Kapingo izany ny gidro?

Raha tianao dia aleo aho hijanona aty Andavabato ihany hiaraka amin-dry Lemizo . Amin’izay na tsy hisy ho tantaraina intsony aza aho amin’ireo taranako dia mba afaka hihirahira ihany! Averimberiko eo ny hoe: ”foza orana,ho’aho, biby mi-torina”.

Ony Rambelo

Dikamitovy nanomezan’ny tompony alàlana

Ny anay no tena izy…

Efa ela no nidradradrana teto mikasika ireny dokam-barotra famitaham-bahoaka ireny. Efa ela no niantsoantsoana teto mikasika ny andraikitry ny ambaratonga tsirairay tandrify izany. Tanteraka tokoa va re ilay hoe  ‘Aleo tara toy izay tsy misy’ ?

Ny tiana hahatongavana dia ny resaka dokam-barotra nataonà vondron’orinasa iray sy fahitalavitra  tsy miankina iray mikasika ireny bracelet sy fitaovana lazaina fa manatsara ny fahasalamanao, mifehy ny tosidrànao sns… ireny.

Nanomboka omaly dia mba nandre ny tena, tao amin’ny fampielezampeom-pirenena RNM sy ny TVM fa hoe nampitandrina ny ministeran’ny fifandraisana, sy ny ministeran’ny fahasalamana, ny amin’ny tsy tokony hanaovana dokam-barotra amin’ny zavatra toy ireny, satria tsy voaporofo ara-tsiantifika, ary tsy nomen’ny ministera fahazoan-dàlana hamidy amin’ny mpanjifa. Fa taiza foana hatrizay?

Mahalasa saina ilay hoe efa aty aoriana be aty vao ‘mody’ manao fanambaràna. Efa miliara maro no nefain’ny olona nividianana azy ireny, sy azon’ny mpamitaka tamin’ireny, vao ‘mody’ misy fanambaràna sy fandraràna. Hany ka mahalasalasa saina ihany hoe tena tamin’ny fo sy saina nandinika lalina tokoa ve no nandrafetana azy iny, sy nitanisàna ireo andinin-dalàna mandràra ny fanaovana an’izany dokam-barotra izany? Soa mantsy hoe ‘efa ampy ny azo ka aleo amin’izay mba mi-sauver la face’. Miala tsiny raha masiaka fiteny, satria efa ELA dia ELA no nitenenana teto. Ary efa tsy nitsahatra ny nandefa hafatra mivantana ho an’ilay fahitalavitra rahateo koa tamin’izany fotoana. Ekeko fa asa ny azy manao dokam-barotra, fa rehefa mba notairina hoe ‘misy zavatra tsy manjary ao’, dia mba tokony ho nisaina kely ihany vao nanohy taty aoriana. Ny zava-nisy mantsy dia vao mainka aza nampiakarin-dry zareo plateua ilay vondron’orinasa, ary noraisiny toy ny fandraisana vahiny manan-kaja, mba hitondra fanazavàna sy fanasàna ny tavany mikasika ireo fanakianana sy fanenjehana nafafy teto sy tany an-kafa rehetra tany. Misy ny haitao azony (ary fampiasany isanandro) nampiasaina tsara hanaovana fikarohana ny amin’ny maha-mitombina na tsia ireny kiana marobe ireny, nefa na tsy nataony, na tsy norararahainy, fa dia ny nanohy niasa nanampy an’ilay vondron’orinasa hanapariaka ilay vokatra hatrany no nataony.

Manomboka eto izany dia mbola manentana anareo rehetra mpanjifa izay mahita ity hafatra ity: tandremo sy fantaro ihany ny zavatra vidiana. Mba manontania olona maromaro aloha vao miroboka, fa tsy hoe olona iray dia ampy, ary aza mora roboka amin’ny filaza hoe ‘NY ANAY IHANY NO TENA IZY….. fa sandoka ireny tsy misy mari-pamantarana ireny. Isan’ny fitaka be sy fandrebirebena atao anao mpanjifa irey. Moa va tsy toy ireo antokom-pinoana maniry toy ny anana eran’ny tanàna manao hoe ‘ATY AMINAY NO MISY JESOSY…! ‘

Fa izay farany tiako hotsindriana dia ity: nahasorena ahy mafy ny tsy fahasahian’ireo tomponandraikitra mitanisa mivantana ireo karazam-bokatra iantefan’ny fampitandremany, sy izay orinasa na haino aman-jery nanao izany, mba hisy hisaintsainan’ny hafa. Sa mbola mipetraka koa ny hoe ‘présomption d’innocence’, nefa efa fantatrareo izao fa hoe nandika lalàna, izany hoe meolka na dia tsy mbola namoahan’ny fitsaràna didy mikasika izany aza. Maninona no tsy tonga dia tsipihana ao anaty hafatra ny hoe ‘toy ny POWER BALANCE sns…?

Ity kifonofonon-dragasy ity no efa tsy nampandroso hatrizay. Mba miova e! Mba mivantambantàna toa anay, sa mbola hiforiporitra hiandry ny hoe ‘Izay mahasoa ataon’Andriamanitra? ‘  ….Dia ho vatolampy angerezan’ny vorona eo foana isika mianakavy raha izany no izy

Ho an’ny TV PLUS MADAGASCAR momba ny POWER BALANCE

ZENDANA, tsy misy teny azoko ambara afa-tsy ny hoe ZENDANA
.
Zendana tanteraka tokoa nahita ny vaovaonareo androany alina. Momba ilay #PowerBalance. Mino aho fa tsy zavatra miafina aminareo izay rehetra efa voasoratra ety anaty tambajotran-tserasera ety, na ny avy any am-pita io, na izay nezahako ihany koa nozaraina tamin’ny teny Malagasy, mba ho takatr’izay tsy mahafehy afa-tsy io teny io, nefa mety mba hanana vintana hikirakira teknolojia.
Tao anatin’ireny hafatro ireny dia niteny hatrany aho hoe azo atao tsara ny manao fikarohana aty anaty aterineto GOOGLE momba io zavatra nataonareo sy ny #RNM dokambarotra io, izay efa nodradraina fa HOSOKA sy TSY MISY ASANY, nefa izao dia mbola vitanareo ihany koa ny nampiteny ilay milaza azy ho mpisahana ny famarotana azy eto #Madagascar fa hoe handeha hitety faritra eran’ny Nosy hampahafantatra sy hivarotra io zavatra fanadalàna saim-bahoaka io (tsy haiko izay fanoratra ny anaran’ilay orinasa na ZIKA na GICA group). Eto aho dia mba miantso ny Ministeran’ny Fahasalamana sy ny Fikarohana Siantifika, antsoiko amin’izany koa ny sampana eny amin’ny Ambaratonga Ambony misahana ny Fizika Nokleary, asa raha mba azon’ireo sampana ireo atao ny manao, na mampanao fanadihadiana sy fitsirihana momba ity POWER BALANCE dradraina sy hamitahana ny olona ity.
Aminareo TvPlus indray no itodihako, mba angataho amin’ilay vahininareo iny hoe iza no anaran’ny orinasa soloiny tena eto Madagasikara hanaovany izao varotra izao, ary avy aiza ny fanamarinana ny maha-tena vokatra azo antoka ny zavatra amidiny?
Raha voaporofony ireo fangatahako aminareo Tvplus ireo, dia hanao fialantsiny imasom-bahoaka aho fa niteny zavatra tsy fantatro, ary nanonononona foana ny anaran’ny hafa noho ny havendranako
Raha nanoratra ireny zavatra rehetra ireny ho an’ny mpiray tanindrazana ny tena, dia noho ny fikatsahana ny tombontsoan’ny be sy ny maro, ary ho fiarovana ireo izay mety ho voarebireby (raha sanatria ka…), izay no antony nanoratana fa tsy sanatriavina ho famelezana ilay orinasa izay milaza fa zavatra mahomby ny entana amidiny, na ny TvPlus izay isan’ny nanao ny dokambarotra, toy ny RNM ihany koa. Fahitalavitra mba isan’ny mahazo isa ambony amiko ianareo, nefa tamin’ity kosa tsy lefitro ny zavatra nitranga, koa ialako tsiny.
Misaotra anareo nanam-paharetana namaky ny soratro izay lava dia lava tokoa, no sady mbola manentana anareo ihany hanao fikarohana mikasika azy io ety anaty aterineto fa mba fahitalavitra manana ny teknolojia vaovao sy avo lenta ho entina miatrika izany ianareo raha oharina amin’ny sasany
Misaotra tompoko

« Hono ho’aho Andriamatoa Filoha! » tamin’ny fomba Filipiana

Misy fandaharana iray mandeha izay ao amin’ny RNM rehefa faran’ny herinandro. I Andry Rajoelina no miteny sy mamaly fanontaniana ao amin’izay fotoana izay. Fa efa nisy toa io koa tany aloha. Tenin’ny filoham-pirenena no lohatenin’ilay fandaharana nahenoana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsaroako tampoka ireo fandaharana roa nifanolo ireo raha nijery vaovao avy any Filipina tao amin’ny Global Voices Online Malagasy aho. Manana ny kaontiny manokana ary amin’ny fomba ofisialy ao amin’ny Facebook ny Filoha Filipiana izay azon’ny olom-pirenena rehetra ifandraisana aminy (Namaly taratasy nalefa tamin’ny alalan’ny facebook ny Filoha).

Tsy nihafihafy ireo olona nitondra ny fanakianany sy ny ahiahiny tamin’ny fandefasana ‘tweet’ ho azy. Ary tamin’ny maha-olon-dehibe azy koa no namaliany ireny olona nanoratra ho azy ireny.

Dia velom-panontaniana eto am-pitoerana etop aho hoe, « Raha misyu ny kaonty ofisialin’ny mpitondra Malagasy, azo fantarina ve?, Ary raha fantatra ka andefasan’ny olom-pirenena fanamarihana – mety ho mamaivay mihitsy angamba- dia mba hahazoana valiny amin’ny fomba mihaja sy tony koa ve? »

Fa mbola fanintaniana hfa koa anefa ny hoe « Raha misy izay kaonty ofisialin’ny mpitondra izay, mba hanoratra am-panajana ve izay hamela hafatra ao? »

Fa maninona moa no apetrako ny fanontaniana toy izany, hoy angamba ny sasany aminareo mpamaky. Tsotra ny antony, satria amin’ireo olona marobe mifanerasera sy mifanoratra amiko aty anaty aterineto, dia tena mirehitra miredareda tokoa ny fanohanana ny andaniny na ny ankilany amin’izao disadisa misy eto amin’ny firenena iza, ary tsy mifampitsitsy teny tokao ireo izay mifanoratra amin’izany. Teo aloha teo dia efa nahiako hiafara amin’ny ompa atao amin’ny fomba mivantana mihitsy ny fifanakalozan-dresaka, hay moa ka mba nihalefy ihany izay hafanana izay nony tato aoriana kely ary dia miverina nyu fifanajana sy ny fomba fiteny manao sangisangy zary tenany, ary ny vazivazy.

« Eny ho’aho Ra-Malagasy, Malagasy be fivoarana… » (santionan-tononkalon’i Randzazanamihoatra))

Anosy: Ny hetsika manodidina ny fahatongavan’i GIC

Araka ny efa fantatry ny maro moa dia efa tonga eto Madagasikara ary eo am-pandraisana tsirairay ny solontenan’ireo firehana rehetra ny GIC, tarihan’i Jean Ping, amin’izao fotoana izao.

Mbola co-présidents ihany aloha hatreto no iantsoan’ny GIC an-dry Rakoto Andrianirina Fetison sy Rakotovahiny Emmanuel. Isan’ireo manatrika ireto GIC ireto koa ry Mangalaza Eugene sy Camille Vital.

Fa ety ivelany kosa dia misy ireo olona mihirahira sy mitangorongorona tsy hay hoe mpomba sa mpanohitra. Fa ny hita aloha dia tsy avelan’ireo mpitandro filaminana hisy izay fitangorongoronana izay.

Manaikaiky indrindra ny foibe teo aloha nisy ny RNM, sy eo akaikin’ilay fiandrasana fiara mpitatitra no nisy ireto olona mitangorongorona sy mihira ireto.

Ramatoabe iray, miandry ny zafikeliny teo amin’io fiantsonana, no isan’ireo nasain’ny mpitandro filaminana niala. Namaly tsotra anefa ity ramatoabe (efa nahazohazo taona ihany, manodidina ny 60 taona any), fa miandry ny zafikeliny izy, fa tsy misy idirany amin’izay ‘sakorokareo’ any. Izy rahateo tsy afaka ny mandeha haingana izany, raha misy filàna fandosirana. Nampahafantariny an’ireo mpitandro filaminana izany.

Nanomboka ny fandefasana ny baomba mandatsa-dranomaso, ka isan’izay nandefasana teo akaikin’ilay ranenibe. Dia mazava loatra fa nizaka ny vokany teo raneny, saingy nahatezitra ny rehetra nanatri-maso kosa ny fihetsik’ilay mpitandro filaminana nanao akanjo mainty ambony ambany nandefa azy io, indrindra fa mbola narahany vava hoe

ianao no te-hipetraka eo

Raikitra ny ankanenjika teny amoron’ny ranon’Anosy sy ny manodidina azy. Na ny marimarina kokoa dia ny fanosehana ireo mpanao hetsika mba hihatakataka lavidavitra kokoa ny faritra misy ny Carlton.

Tonga hatrany akaikin’ny Tranoben’ny FIARO sy taty ambanin’Antsahamanitra taty ny fangalam-piery.

Tamin’ny 2 ora tolakandro teo no niandoha io gidra io. Ary nisy kely foana teny antsefantsefany teny hatramin’ny 5 ora hariva nandaozana ny toerana.

Na teo aza anefa ny fisian’izany rehetra izany , tsy nahasakana ny tsenan’Alakamisy teo Mahamasina tsy hisy. Nitaintain-dava toa Saobakaka am-body riana kosa anefa izy ireo, ka mbetika no mifanontany ny hoe

raikitra angaha

satria raha vao raikitra ny ‘sakoroka’ ka mihitatra mankany amin’ny faritra misy azy ireo, dia efa tsy maintsy vonona sy kinga amin’ny fanoronana ny entam-barotra. Ny taxibe koa dia tsy nisy sahy nijanona ela teny amin’ny manodidina, fa zara aza afaka ny miala ary tafiditra ny miaktra, dia ‘roahy fa hariva’.

Eto am-pamaranana dia inty misy tsy aritra kely:

Tafahaona ka niresaka ireto tanora vitsivitsy tafahaona teny an-kianja teny. Tonga dia fanontaniana ny an’ilay tovolahy voalohany A  ‘ndeha hataontsika A , B , D ny solon’anaran-dry zareo:

A : K’inona no inona?

B: Izao e!

A: Izao ahoana e?

B: k’izao sisa koooo!

D: Izao sisa ahoana e?

A: izao e!! Miandry fanapahan-kevi-bazaha vao hihinan-kanina!!

A sy B: hay ve eeee!

A: Noheveriko fa inona ary no loza ho lazain’ialahy!

B: Fa amin’ialahy angaha tsy loza izany miandry tataka sy manao hata-piso ary milela-paladiha lava izany? F’ialahy ve ahoana e?

Teboka famaranana…

Indray andro, hono, tao amin’ny Moov….

Vaovao hitako tao amin’ny tranonkalan’ny Moov ity, ary somary nahalasa saina ahy ihany ny namaky azy. Asa izay hevitrao fa, amiko, dia efa nahitàna olana ny fidiran’ny mpitondra fivavahana amin’ny pataloha tery toy itony, nefa dia mbola mitranga indray izy izao. Sady izay indray anaty fotoana fitoriana no anaovana fanambarana politika. Sao dia diso kianja e! Raha nanao fampiantsoana mpanao gazety mantsy ry zareo dia mety ho azoazo ihany ny nieritreritra azy ho toy ny olom-pirenena rehetra afaka maneho hevitra. Fa ilay izy natao teo anoloan’ny mpino tonga nanatrika ny fotoana no mahasadaikatra.

Vakio anie ny fomba nitaterana azy tao amin’ny Moov e!

Raharaham-pirenena: Mpitondra fivavahana nampiaka-peo sy handray andraikitra raha toa…

(29-12-2009) – Miha miakatra ny maripana politika. Efa hatramin’ny mpitondra fivavahana avy no mihetsika ary nanambara fa: “lava reny ny krizy izay hita ho iniana ampitarazohana”.

Mpitondra fivavahana avy amin’ny fiangonana maro no nitsangana sy nampiaka-peo manoloana ny toe-draharaha politika ankehitriny. “Hetsiky ny mpitondra fivavahana” no nataon’izy ireo omaly teny Antsahamanitra ary avy hatrany dia fitakiana sy famakiana bantsilana ny zava-misy eto amin’ny firenena no nataon’izy ireo. “Mijaly ny vahoaka. Asa maro no efa votsotra ka olona maro no tsy an’asa sy ho very asa. Iainana ny tahotra sy tebiteby nefa misy ireo hita fa mitombo harena vetivety. Manjaka ny tsy fahamarinana, ny fampihorohoroana ny vahoaka, ny fisamborana olona tsy mitovy hevitra, ny fampidirana am-ponja”, hoy ny fanambarana. Dia hentitra ry zareo nilaza fa: “raha mbola ikirizana tohizana ny fomba ratsy ary iniana tsy karohina ny vahaolana dia vonona handray andraikitra ary hijoro hatramin’ny farany ny mpitondra fivavahana. Ny fitondrana miorina amin’ny herisetra dia miafara amin’ny herisetra”, hoy izy ireo.

Mbola miantso ireo mpanao politika mba hiverina hidinika anefa ireto mpitondra fivavahana ireto fa: “tsy hitondra ny vahoaka any amin’ny lojikan’ny ady an-trano ary ny fifampidinihana no lalana hivoahana amin’ny krizy”.
Takian’izy ireo tsy misy fepetra koa ny hamelana ny Radio Fahazavana handefa vaovao sy ny hamerenana ny “Ampenjiky”. Takiany koa ny hampiasana ny TVM sy RNM ho an’ny rehetra sy handefa vaovao tsy mitanila.
Tehaka mirefodrefotra no nandraisan’ireo kristianina tonga teny izany rehetra izany. Tsy nisy nahalala kosa anefa fa hisy fanambarana pôlitika tahaka ireny tamin’io fotoam-pivavahana io.

Ny Tahiry R.

Madagasikara/Maputo: tafaverina ireo firehana telo

Taorian’ny valan-dresaka nifanaovan’ny mpanao gazety sy ny filohan’ny tetezamita teny Iavoloha ny Alarobia alina teo, dia nahazo alalana hody ireo firehana (mouvances) telo tavela tatsy Afrika Atsimo, taorian’ny fihaonana nataon’izy ireo tatsy Maputo, Mozambika.

Ny solombavambahoaka TIM RATSIMBAZAFY Heritafika no nisantatra ny fahafahana mody an-tanindrazana. Mba hahafahany mandevina an-janany vavy. Notsenain’ireo mpomba ny firehana telo moa izy tamin’ny fahatongavany teny Ivato.

Nilaza ireo solontenan’ny firehana nijanona teto Madagasikara fa tsy hasiana resaka be ny fitsenàna ireo hiverina an-tanindrazana, mba ho fitsinjovana ny filaminana mandritra izao fety izao. Voamarika ihany na izany aza fa rakotra olona ny Toby fiantsonan’ny fiaramanidina eny Ivato, ary ahitana mpitandro filaminana maro ihany koa eny rehetra eny. Isan’ny hita eny an-toerana ny Commandant ROGER LUC.

Ny arofenitra avy etsy Mahazoarivo dia hita eny koa (hitsena an’ingahy MANGALAZA!), toy izay koa ny arofenitra avy eny amin’ny Kongresy (hitsena an’ingahy Mamy RAKOTOARIVELO), ankoatra izany dia ireo mpomba sy mpikambana maro avy amin’ireo firehana telo ireo.

Tonton AMBROISE kosa anefa etsy andanin’izay dia manao fanamby (défi) amin’ingahy Andry RAJOELINA mba hanao fifanatrehana mivantana ao amin’ny TVM sy ny RNM amin’io herinandro mitsidika io. Tsy ekeny, hono, ny hoe hasiana ‘trève politique’ izany, tsy ekeny ny hisian’ny fifidianana, raha toa ny vahoaka mbola mijaly sy noana. Fanambaràna nataony io androany raha niresaka tamin’ny mpanao gazety izy. Nolazainy moa fa tsy noho ny fetin’i Jesosy no tokony hisian’ny fitoniana, satria izany fetin’i Jesosy izany efa misy foana isan-taona, araka ny teniny. Koa asa na fotoanan’izany fifanatrehana izany tokoa izao, na mba mendrika ny hiaina fety milamina sy handray taona vaovao ao anaty fahatoniana aloha ny vahoaka. Ny mahafaly ahy hatreto dia ity: sarotra ampiadiana ny Malaagasy. Tsara raha mitohy…

Niantsona eny Ivato izao amin’ny 3 ora tolakandro izao izany ireo olon’ny firehana tavela tatsy Afrika Atsimo. Ny minisitra Afrika Tatsimo misahana ny raharaha ivelany moa no nikarakara sy nanao izay hahatontosa ny fampodiana azy ireo, raha ny resaka nampitaina.

Fanampim-baovao: tsy tafiditra tao amin’ny salon d’honneur fa tao amin’ny fidiran’ny zotra iraisam-pirenena ireo delegasiona nahitana an’i  ZAFY Albert, Ange RANDRIANARISOA, RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison

Tsy nisy ny fanambarana niarahana fa rehefa tonga dia samy nandeha namonjy ny fiarakodia niandry azy tsirairay avy.

Andrasana moa izany izay mety ho fanambarana iraisana hataon’izy ireo rehefa tonga aty afovoan-tanàna.

Nitondra sora-baventy fiarahabana azy ireo tonga soa ireo olona maro nitsena sy niandry fanambarana avy amin’izy ireo.

Lavo ny Andrarezina iray…

Anaty alahelo indray ankehitriny ny tontolon’ny fampahalalam-baovao eto Madagasikara sy ny tontolon’ny zavakanto.

Nodimandry omaly alina tamin’ny 7-ora sy sasany, teo amin’ny faha 77 taonany i RANDRIANASOLO Raymond, izay sady mpiasan’ny Radio National Malagasy (RNM), no mpisehatra HiraGazy ihany koa.

Tsy mbola fantatra aloha hatreto izay fandaminana hataon’ny Ministera manoloana ity famoizana olo-manga ity. Fa mino izahay: tsy ho latsa-danja noho ny tamin’ny namoizan’i RANDRIANASOLO Raymond ny zandriny RAMILISON Besigara, tsy ela akory izay. Marihana fa ny fisarahana an-tany tamin’io zandriny io (mpanao hiragasy malaza daholo izy mirahalahy) no isan’ny nanamafy ny aretin’itompokolahy (aretin’ny voa (reins) ka nampidirana hôpitaly azy fotoana vitsivitsy lasa izay tao amin’ny HJRA.

Izy no niandraikitra ny fandaharana manokana (…Vavahady, raha tsy diso aho) tao amin’ny RNM, ka nezahany nampivoitra ireo hainteny sy ohabolana Malagasy tao anaty sombin-tantara iray isaky ny fandaharana.

Mirary fiononana ho azy sy ny ankohonany ny GazetyAdaladala.

MAPUTO

Tsy hiverina aty Madagasikara RAVALOMANANA raha tsy milamina ny tany. Fanambarany izy tenany Ravalomanana, hono, io araka ny fanambarana voarakitr’i Liliane Andriambololona anaty horonam-peo ka halefa rehefa tonga aty Madagasikara izy. Marihana fa androany amin’ny 1 ora tolakandro no manomboka ny fanentanana ny olona hitsena ireo « delegasion HAT’ avy any Maputo. Tsy fantatra kosa rahoviana ny filoha teo aloha no hiverina eto satria henjana ihany ilay samy nitàna ny mokon-dohany tany maputo tany araka ity feon-gazety ity.

Mijanona ho filohan’ny HAT mandritry ny 15 volana raha ela indrindra i Andry Rajoelina

Misy ny fizarana seza ho an’ny ankolafy tsirairay ary dia hotaterina eto ihany araka ny filatsahan’ny vaovao ny momba izany

Fa momba ny fampitana vaovao ataon’ingahy ALAIN ANDRIANASOLO dia nanao fanambarana ny talen’ny RNM, Johary Ravaojanahary:

…ny tenako dia tsy nahalala ny nandehanany any…ny 05 aogositra teo vao nahalala aho fa any Maputo izy…naman’ny tsy iraka ofisialy izy…tsy hamoaka ny vaovao ampitainy ny RNM…ny vaovao ofisialy dia avy amin’ny namana Liliane Andriambololona…Manasa tànana ny amin’ny namana Alain ny RNM, ary manokana amin’izany ny talen’ny RNM… horaisina ny andraikitra mifanandrify amin’izany…indrindra fa tsy nahalala ny chef hierarchique…indrindra indrindra fa hoe hiampita ranomasina izany..tsy maintsy tenenina izany amin’ny anaran’ny mangarahara…tsy nisy solontenan’ny RNM nantsoina hankany Maputo…izany no nandraisana ny namana Liliane Andriambololona (TVM)  ho mpampita vaovao ofisialy…