Bilaogy: Ilain’ny mpanao gazety Malagasy ve?

Eto ampiandohana dia isaorana sahady ny fiaraha-miasa amin’ny US Embassy sy ny WWF  nanasa anay bilaogera tamin’ity androany itynahafahana nanao atrikasa niaraka tamin’ireo mpanao gazety Malagasy isan’ny sangany vitsivitsy. Teny Antsakaviro, tao amin’ny Media Center / WWF no natao ny fihaonana.

Betsaka no efa mahalala ny atao hoe bilaogy, saingy ny hetaheta te-hahalala sy hampiasa azy io dia tsy nisakana ny hanoroana sy hitarihan-dàlana ireo izay mbola liana ny amin’izany.

Rehefa avy nitafatafa fohy sy nifampizara fomba fijery momba ny tombon-dahin’ny fampiasana bilaogy, miohatra amin’ny asa fanaovana gazety efa nahazatra azy, tamin’ny alàlan’ny fametrahana fanontaniana mivantana taminay bilaogera, dia rafitra nanokatra ny bilaoginy manokana ireto namana mpanao gazety ireto.

Eto amintsika no mbola vitsy ny mpanao gazety mampiasa ny tontolon’ny bilaogy ho sehatra ikarepohana ilay ‘voankazo voarara’ tsy azo navoaka tany amin’ny tontolon’ny asa, fa raha any ampita, dia efa marobe tokoa ireo matihanina amin’ny asa fanaovana gazety no miafina anaty anaram-petaka, na solonanarana hafa, ary mamoaka ireny ‘voankazo voarara’ ireny ho hita sy ho fantatry ny vahoaka amin’ny endriny bolongana. Ary dia izay iantefany avy eo no mamakafaka sy mandray izay tiany hatelina.

Ianao ve tia mihinana voamadilo, izaho kosa tia mitsako makirana?  Ho antony tsy hahafahantsika mifandray va re izany e? Tsia avy hatrany no valiny. Mety ho be araka izany ny lafin-javatra tsy itoviana, fa kosa tsy sakana ireny ho an’ny bilaogera. Vao mainka aza toa kofehy mampifaningotra azy rehetra ho lasa tarika indray mihira. Miteny amin’ny anaran’ny Fahalalahan’ny Fanehoan-kevitra. Ny toy izany no irianay koa ho tonga amin’ireto namana mpanao gazety matihanina nanatrika ny atrikasa natao androany, izay nanomboka tamin’ny 2 ora mahery ary tsy nifarana raha tsy efa nahita an’Iarivo mirehitra jiro teny an-dalana namonjy fodiana.

Savaranonando ihany ny androany, fa ny manetsa be mbola ho avy, ka dia nifanome fotoana ho amin’ny tapa-bolana indray ny be sy ny maro.

Fenitra niraisana sy teny nifanomezana moa ny tsy hanomezana etoana ny anaran’ireo mpanao gazety samihafa tonga nanatrika ny atrikasa, ny toeram-piasany (mombamomba azy). Ekena izany, satria nahoana tokoa angamba hoy ianao? Inoana fa mbola tsaroan’ny maro ny fanenjehana nahazo ny bilaogera sasantsasany nandritra ireny olana nolalovan’ny firenena ireny, ary hatramin’izao aza, koa rariny loatra raha sarotiny amin’ny fiarovany ny tenany izy ireo.

Nambara tamin’ireto namana mpanao gazety ireto ihany koa anefa fa tsy miasa irery ny bilaogera Malagasy, fa misy dia misy tokoa ny fikambanana samihafa mijery sy manara-maso ny zava-mihatra amin’izy ireo ( isan’ireny ny Reporters Sans Frontiere) sy ny famoahana ataony, ary segondra no isaina dia mahalala izay zavatra manjo ny bilaogera Malagasy izao tontolo izao.

Ny bilaogy no nanombohana ny hetsika, fa mbola ho avy koa ny fampiasàna ireo sehatra maro  samihafa zo trandrahana eo anivon’ny aterineto.

Tanaty firahalahiana tanteraka no nahatanterahan’ny fotoana androany.

Alohan’ny hisarahana dia indreto antontan’isa vitsivitsy nalaina tany ho any, isa izay maneho ny lanja sy toerana tsy mitsaha-mitombo tànan’ny fampahalalam-baovaon’olon-tsotra eo amin’ny sehatry ny asa fanaovana gazety. (loharano : Locita)

  • 54% amin’ireo trano famoahana manerana izao tontolo izao no manana bilaogy
  • 47% no mitsidika ny Twitter  sy mampiasa azy ho toy ny loharanom-baovao na hanatanterahany ny fanamarinana ny vaovaony ary 35% no manao toraka izay saingy amin’ny alalan’ny Facebook;
  • 30% no manaraka ireo bilaogy efa fantany hatrizay ary  47% no mijery hafa vaovao mihitsy;
  • manakaiky ny  60% no mpanao gazety manatona mivantana maka ny vaovaony eny amin’ireo tomponandraikitry ny serasera samihafa eny, ary 59% any amin’ny mpitondra tenin’ireo orinasa samihafa;
  • 55% no milaza fa manana ny kaonty Twitter azy manokana ny toeram-piasany ary  54% no manana bilaogy iray tantanan’olon-tokana na iarahanà mpanao gazety vitsivitsy mitantana;
  • Lasa safidy omena tmbon-dahiny manokana ny endrika fanapariahana amin’ny alalaln’ny lahatsary ho an’ny  48% milaza fa mampiasa azy ity handrafetana ny votoaty avoakany;
  • 1/8 amin’ireo fikambanana no tsy manana karazana votoaty mifandrohy amin’ny fampahalalam-baovaom-bahoaka, raha 1/4 izany tamin’ny fanadihadiana teo aloha natao tamin’ny taona 2008;
  • Eo amin’ny lafiny hatsaràn’ny asa vita, 45% amin’ny mpanao gazety nanontaniana no miaiky fa mila mamokatra votoaty misimisy kokoa miohatra amin’ny firohotan’ny fampahalalam-baovaon’olon-tsotra. Na izany aza, 44% no milaza fa mnkamam ny asany, raha  34% izany tamin’ny taona  2010 ary  27% ny 2009.

Dia mandra-pihaona indray ry zalahy sy zavavy aaaa!

Lahatsoratra mifandraika: Global Voices Online Malagasy

Madagasikara:Tatitry ny dian’ny RSF (Reporters sans frontières)

Indro avoaka etsy ambany ho anareo mpamaky  ny tatitry ny dian’ny Reporters sans frontières teto Madagasikara. Tany amin’ny volana MArtsa tany ho any no nandalo teto ny mpiandraikitra  ny RSF sampana Afrika, ka nihaona tamin’ny mpanao gazety, mpitoraka blaogy, tompon’andriki-panjakana isan-karazany, solontenan’ireo Fikambanana Iraisam-pirenena.

Marihany ao anatin’ny tatitra ny tokony ho famindran’ny mpitatitra vaovao manoloana ny krizy tahaka izay nitranga teto Madagasikara. Voaresany ihnay koa ny momba ny fanakantsakanana, ny fampidirana am-ponja ny mpitatitra vaovao, sy ny momba ny Lalana hifehy n y fampitam-baovao.

Lohatenin’ilay tatitra ny hoe « Fampiatoana, Fanaovana tantely afa-drakotra ary fanelezana tsaho » (dikanteny malalaka ireo)

Iniana tsy adika amin’ny teny Malagasy ilay lahatsoratra mba tsy hahavery  ny hevitra fototra. Aonzn’ny rehetra atao koa ny mahita izany ao amin’ny tranonkalan’ny RSF izay tondroin’ny rohy eto  ambany.

Reporters sans frontières (http://www.rsf.org)

MADAGASCAR « Suspensions, saccages et désinformation : les médias au cœur de la crise »
Téléchargez le rapport en pdf (http://fr.rsf.org/madagascar-suspensions-saccages-et-12-07-2010,37920.html)

Rapport d’enquête 12 juillet 2010

Quelques jours après la célébration du cinquantenaire de l’indépendance malgache, et alors que de nombreuses ex-colonies africaines seront présentes à Paris pour les célébrations du 14 juillet, à l’exception de Madagascar, qui n’a pas été invitée, Reporters sans frontières rend public un rapport d’enquête sur la place et le rôle joué par les médias dans la crise que traverse le pays. Intitulé « Suspensions, saccages et désinformation : les médias au cœur de la crise », le rapport détaille les attaques subies par les médias et les journalistes depuis décembre 2008 (suspensions, saccages, agressions, détentions), il analyse la nature du paysage médiatique de la grande île (polarisation, pressions et autocensure), et dénonce la façon dont les médias peuvent parfois être sources de propagande et de désinformation. Reporters sans frontières, qui rappelle que les nombreux événements touchant les médias ont valu à Madagascar, en 2009, un recul de 40 places dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par l’organisation, cherche également les voies qui pourraient permettre aux autorités de transition de créer un environnement plus sain et favorable pour les journalistes. Au cours de sa mission menée à Madagascar, du 15 au 20 mars 2010, l’organisation a fait le tour de la majeure partie des rédactions à Antananarivo et à Antsirabe (170 km au sud de la capitale). Reporters sans frontières a rencontré la ministre de la Communication de l’époque, Nathalie Rabe, le conseiller spécial du président de la Haute Autorité de transition pour la politique et la communication, Rolly Mercia, le coordinateur du processus de réactualisation du Code de la communication, Tsilavina Ralaindimby, et le Collectif des journalistes de Madagascar. La mission s’est également entretenue avec des membres du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et plusieurs représentants de la communauté diplomatique basés à Antananarivo. En conclusion de son enquête, Reporters sans frontières recommande notamment aux autorités malgaches d’adopter un nouveau Code de la communication pendant la transition, de soutenir le principe d’une régulation indépendante des médias, et de garantir la protection des journalistes, tant contre les attaques que contre les peines de prison. L’organisation demande également à Joachim Chissano, médiateur de la crise, d’exiger de chaque mouvance des engagements fermes en termes de respect de la liberté de la presse, à la France de consacrer davantage sa coopération au secteur des médias, et aux journalistes malgaches de respecter l’éthique et la déontologie de la profession, en s’affranchissant de la propagande, des prises de position partisanes et des appels à la violence. —–

MADAGASCAR Closures, ransacking and disinformation – media at heart of crisis

Download the full report (http://en.rsf.org/madagascar-closures-ransacking-and-12-07-2010,37921.html)

Reporters Without Borders is today publishing a report on the role of the media in Madagascar’s ongoing political crisis. Its release comes just days after the 50th anniversary of the independence of Madagascar, which is not one of the former French colonies to be invited to this year’s Bastille Day celebrations on 14 July in Paris. Entitled “Closures, ransacking and disinformation – media at the heart of the crisis,” the report looks at the attacks and arrests to which journalists and media have been subjected since December 2008, the characteristics of the country’s media (including the polarisation, harassment and self-censorship) and the way the media are sometimes used as sources of propaganda and disinformation. The report also suggests ways for the transitional authorities to try to create a more healthy and positive environment for journalists in Madagascar, which fell 40 positions in the 2009 Reporters Without Borders press freedom index as a result of the many events affecting the media. The report is based on a fact-finding trip to Madagascar which Reporters Without Borders made from 15 to 20 March, during which it visited most of the news media in the capital, Antananarivo, and in Antsirabe (170 km south of the capital). Reporters Without Borders also met with then communication minister Nathalie Rabe, special presidential adviser for policy and communication Rolly Mercia, coordinator for the updating of the communication law Tsilavina Ralaindimby, the Madagascar Journalists Collective, members of the United Nations Development Programme, and several Antananarivo-based diplomats. In its conclusions, the report calls on the authorities to adopt a new communication law during the current transition, to support the principle of independent media regulation and to guarantee the protection of journalists against attacks and prison sentences. Reporters Without Borders also urges mediator Joachim Chissano to press each of the main movements involved in the crisis to give firm undertakings to respect press freedom; urges France to channel more of its assistance to the media; and urges Madagascar’s journalists to respect the ethics of the profession and to abstain from propaganda, partisan positions and calls for violence.

Fréquence Plus 67Ha (suite)

Mihevitra ireo mpomba ny HAT fa hoditr’akondro atsipy ho an’ny HAT ny zavatra natao teny amin’ny Fréquence Plus tamin’ny Sabotsy tolakandro iny. Misy hoy ny fanehoan-kevitra avy amin’ny olona maro ny tsy faly tamin’ny fanambaran’i Andry RAJOELINA fa tsy hilatsaka amin’ny fifidiana ho filoham-pirenena ny tenany. Be araka izany hoy hatrany ny fanambarana sy ny antso an-telefaonina no very fihinanana sy diso fanantenana ary matahotra ny ho tohin’ny ampitsony.

Amin’izao fotoana dia efa nalefa eny amin’ny CCO ny antontan-taratasy mikasika ny raharaha 07 Febroary 2009 izay voalaza fa mahavoarohirohy olona 19.

Ny etsy amin’ny MAGRO Behoririka anefa milaza indray fa hanamafy ny hetsika amin’ity herinadnro ity. Hafana indray izany ny toe-draharaha, satria Camille Vital koa nanao fanambarana fa tsy hitsitsy izay manelingelina ny filaminam-bahoaka. Efa taratr’izany sahady raha ny zavatra niseho omaly teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai sy ny manodidina, izay nahitana fiaraben’ny mpitandro filaminana 3 na 4 teo.

Nafana ny fanentanana tao ankianja hoy ny nanatri-maso ary isan’ny tena ventin-kanina tao ny raharaha nisamborana an’ireo teny amin’ny Fréquence Plus, ka nitazonana am-ponja an’i Tonton Ambroise eny Antanimora amin’izao fotoana izao, mandra-piandry ny fitsarana azy amin’ny 27 Mai ho avy izao. Heloka itazonana azy ny faniratsirana filohana andrim-panjakana.

Fa miresaka fanamafisana hetsika izay ihany, dia mikononkonona ny hanao ny hetsika faha-8 azy ireo ihany koa izao ny Hetsiky ny mpitondra Fivavahana. Tsy mbola fantatra na ho Antsahamanitra, na ho Antsonjombe fa dia hoe ho hetsika lehibe amin’ny Alakamisy raha ny resaka mandeha.

Nanameloka ity fikasihan-tanana ny REPORTERS SANS FRONTIERE  izay milaza fa toy ny natao takalon’aina ny mpanao gazety. Nokianiny ny fomba nisamborana sy ny fanimbana ny fitaovana izay manohintohina ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalaham-pitenenana.

Ny fikambanan’ny mpanao gazety Malagasy koa dia nangata-panazavana amin’ireo manampahefana isan’ambaratonga sy nangataka ny hanafainganana ny fanadihadiana ny zava-niseho.