Ny anay no tena izy…

Efa ela no nidradradrana teto mikasika ireny dokam-barotra famitaham-bahoaka ireny. Efa ela no niantsoantsoana teto mikasika ny andraikitry ny ambaratonga tsirairay tandrify izany. Tanteraka tokoa va re ilay hoe  ‘Aleo tara toy izay tsy misy’ ?

Ny tiana hahatongavana dia ny resaka dokam-barotra nataonà vondron’orinasa iray sy fahitalavitra  tsy miankina iray mikasika ireny bracelet sy fitaovana lazaina fa manatsara ny fahasalamanao, mifehy ny tosidrànao sns… ireny.

Nanomboka omaly dia mba nandre ny tena, tao amin’ny fampielezampeom-pirenena RNM sy ny TVM fa hoe nampitandrina ny ministeran’ny fifandraisana, sy ny ministeran’ny fahasalamana, ny amin’ny tsy tokony hanaovana dokam-barotra amin’ny zavatra toy ireny, satria tsy voaporofo ara-tsiantifika, ary tsy nomen’ny ministera fahazoan-dàlana hamidy amin’ny mpanjifa. Fa taiza foana hatrizay?

Mahalasa saina ilay hoe efa aty aoriana be aty vao ‘mody’ manao fanambaràna. Efa miliara maro no nefain’ny olona nividianana azy ireny, sy azon’ny mpamitaka tamin’ireny, vao ‘mody’ misy fanambaràna sy fandraràna. Hany ka mahalasalasa saina ihany hoe tena tamin’ny fo sy saina nandinika lalina tokoa ve no nandrafetana azy iny, sy nitanisàna ireo andinin-dalàna mandràra ny fanaovana an’izany dokam-barotra izany? Soa mantsy hoe ‘efa ampy ny azo ka aleo amin’izay mba mi-sauver la face’. Miala tsiny raha masiaka fiteny, satria efa ELA dia ELA no nitenenana teto. Ary efa tsy nitsahatra ny nandefa hafatra mivantana ho an’ilay fahitalavitra rahateo koa tamin’izany fotoana. Ekeko fa asa ny azy manao dokam-barotra, fa rehefa mba notairina hoe ‘misy zavatra tsy manjary ao’, dia mba tokony ho nisaina kely ihany vao nanohy taty aoriana. Ny zava-nisy mantsy dia vao mainka aza nampiakarin-dry zareo plateua ilay vondron’orinasa, ary noraisiny toy ny fandraisana vahiny manan-kaja, mba hitondra fanazavàna sy fanasàna ny tavany mikasika ireo fanakianana sy fanenjehana nafafy teto sy tany an-kafa rehetra tany. Misy ny haitao azony (ary fampiasany isanandro) nampiasaina tsara hanaovana fikarohana ny amin’ny maha-mitombina na tsia ireny kiana marobe ireny, nefa na tsy nataony, na tsy norararahainy, fa dia ny nanohy niasa nanampy an’ilay vondron’orinasa hanapariaka ilay vokatra hatrany no nataony.

Manomboka eto izany dia mbola manentana anareo rehetra mpanjifa izay mahita ity hafatra ity: tandremo sy fantaro ihany ny zavatra vidiana. Mba manontania olona maromaro aloha vao miroboka, fa tsy hoe olona iray dia ampy, ary aza mora roboka amin’ny filaza hoe ‘NY ANAY IHANY NO TENA IZY….. fa sandoka ireny tsy misy mari-pamantarana ireny. Isan’ny fitaka be sy fandrebirebena atao anao mpanjifa irey. Moa va tsy toy ireo antokom-pinoana maniry toy ny anana eran’ny tanàna manao hoe ‘ATY AMINAY NO MISY JESOSY…! ‘

Fa izay farany tiako hotsindriana dia ity: nahasorena ahy mafy ny tsy fahasahian’ireo tomponandraikitra mitanisa mivantana ireo karazam-bokatra iantefan’ny fampitandremany, sy izay orinasa na haino aman-jery nanao izany, mba hisy hisaintsainan’ny hafa. Sa mbola mipetraka koa ny hoe ‘présomption d’innocence’, nefa efa fantatrareo izao fa hoe nandika lalàna, izany hoe meolka na dia tsy mbola namoahan’ny fitsaràna didy mikasika izany aza. Maninona no tsy tonga dia tsipihana ao anaty hafatra ny hoe ‘toy ny POWER BALANCE sns…?

Ity kifonofonon-dragasy ity no efa tsy nampandroso hatrizay. Mba miova e! Mba mivantambantàna toa anay, sa mbola hiforiporitra hiandry ny hoe ‘Izay mahasoa ataon’Andriamanitra? ‘  ….Dia ho vatolampy angerezan’ny vorona eo foana isika mianakavy raha izany no izy

Mbola #PowerBalance ihany

Nampalahelo ilay ramatoa iray tetsy akaikin’ny Le Six Antaninarenina omaly. Efa samy nahazo taona ihany izy mirahavavy niara-nizotra ireo.

Hoy ilay iray voalohany(1): Dia tsy hitako aky izay vokatr’ilay izy ka! Tena ny volako fotsiny no lany nividianana an’iny
Ilay faharoa(2) : Nefa anie misy olona milaza fa mahita tory ery tamin’izy iny e
(1): Firy akia izay namako nifampiresaka tamiko izay, tsy efa ho 7 angamba? fa raha nisy iray nilaza hoe nahita soa tamin’ilay izy
(2): nefa anie ny dokam-barotra r’inao toa mipoapoaka ery e. Ndaha akia miverina any dia asaivo soloiny hafa fa sao ilay azon-dry no tsy mety a
(1) koa raha tsy inona izy koa hanaiky an’izany, Taiza akia no nisy mpivarotra gasy mbola nanaiky an’izany
.
.

Tena marina loatra, tsy mbola betsaka ny mpivarotra (mpamitaka) hanaiky ny hamerina na hanolo zavatra toy izany, izay efa fantany tsara fa zavatra tsy manjary no namidiny taminao. Ny fanjakana aza moa minia tsy mijery (mahazo tsirony angamba) ka inona no iraharahiany anao izay vahoaka madinika ILAINA TSENTSEFINA ISANANDRO io

Mba fantatrao hoe inona ilay noresahan’ireto nenibe anankiroa nijaikojaiko ireto? ny  #POWERBALANCE amidin’ny JK sa GK na GICA group

Entano ny havanareo rehefa tsy azo resena lahatra mba hitaky facture mazava tsara tokoa, sao mba hisy ho sahy ihany hitondra ity resaka ity eny amin’ny fitsarana sy ny ambaratonga mahefa aoriana ao

Ho an’ny TV PLUS MADAGASCAR momba ny POWER BALANCE

ZENDANA, tsy misy teny azoko ambara afa-tsy ny hoe ZENDANA
.
Zendana tanteraka tokoa nahita ny vaovaonareo androany alina. Momba ilay #PowerBalance. Mino aho fa tsy zavatra miafina aminareo izay rehetra efa voasoratra ety anaty tambajotran-tserasera ety, na ny avy any am-pita io, na izay nezahako ihany koa nozaraina tamin’ny teny Malagasy, mba ho takatr’izay tsy mahafehy afa-tsy io teny io, nefa mety mba hanana vintana hikirakira teknolojia.
Tao anatin’ireny hafatro ireny dia niteny hatrany aho hoe azo atao tsara ny manao fikarohana aty anaty aterineto GOOGLE momba io zavatra nataonareo sy ny #RNM dokambarotra io, izay efa nodradraina fa HOSOKA sy TSY MISY ASANY, nefa izao dia mbola vitanareo ihany koa ny nampiteny ilay milaza azy ho mpisahana ny famarotana azy eto #Madagascar fa hoe handeha hitety faritra eran’ny Nosy hampahafantatra sy hivarotra io zavatra fanadalàna saim-bahoaka io (tsy haiko izay fanoratra ny anaran’ilay orinasa na ZIKA na GICA group). Eto aho dia mba miantso ny Ministeran’ny Fahasalamana sy ny Fikarohana Siantifika, antsoiko amin’izany koa ny sampana eny amin’ny Ambaratonga Ambony misahana ny Fizika Nokleary, asa raha mba azon’ireo sampana ireo atao ny manao, na mampanao fanadihadiana sy fitsirihana momba ity POWER BALANCE dradraina sy hamitahana ny olona ity.
Aminareo TvPlus indray no itodihako, mba angataho amin’ilay vahininareo iny hoe iza no anaran’ny orinasa soloiny tena eto Madagasikara hanaovany izao varotra izao, ary avy aiza ny fanamarinana ny maha-tena vokatra azo antoka ny zavatra amidiny?
Raha voaporofony ireo fangatahako aminareo Tvplus ireo, dia hanao fialantsiny imasom-bahoaka aho fa niteny zavatra tsy fantatro, ary nanonononona foana ny anaran’ny hafa noho ny havendranako
Raha nanoratra ireny zavatra rehetra ireny ho an’ny mpiray tanindrazana ny tena, dia noho ny fikatsahana ny tombontsoan’ny be sy ny maro, ary ho fiarovana ireo izay mety ho voarebireby (raha sanatria ka…), izay no antony nanoratana fa tsy sanatriavina ho famelezana ilay orinasa izay milaza fa zavatra mahomby ny entana amidiny, na ny TvPlus izay isan’ny nanao ny dokambarotra, toy ny RNM ihany koa. Fahitalavitra mba isan’ny mahazo isa ambony amiko ianareo, nefa tamin’ity kosa tsy lefitro ny zavatra nitranga, koa ialako tsiny.
Misaotra anareo nanam-paharetana namaky ny soratro izay lava dia lava tokoa, no sady mbola manentana anareo ihany hanao fikarohana mikasika azy io ety anaty aterineto fa mba fahitalavitra manana ny teknolojia vaovao sy avo lenta ho entina miatrika izany ianareo raha oharina amin’ny sasany
Misaotra tompoko