Behoririka: C.U.A vs mpivarotra amoron-dalana

Mifanandrina eo amin’ny araben’i Behoririka, iny midina avy any Soarano iny ny mpiasan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny mpivarotra amoron-dalana nanomboka tamin’ny 1 ora sy 30 mn teo ka hatramin’ny fotoana anoratana ny lahatsoratra.

Ny CUA manao ny fandaminana satria na dia nesorina sy nomena toerana aza ireo mpivarotra teo aloha, dia misy andiany vaovao indray mipetraka tamin’ny toerana nanalàna azy ireny ka namorona fitohanana vaovao, na ho an’ny mpandeha an-tongotra, na ho an’ny fiara.

Ampangain’ireto mpivarotra ho naka ny poketrany misy vola moa ireto mpiasan’ny CUA ireto, ary izany no mahatonga ny savorovoro. Bahanan’izy ireo ny ampahan-dalana amin’ny ilany havanana raha midina avy any ambony ianao, mandra-pahatonga eo amin’ny tobin-tsolika maty ety amin’ny filoahana hiakatra ho any amin’ny tetezana.

sary:

‘Sit-in’ hataon’ny mpivarotra Pochard…

Taorian’ny fanapahan-kevitry ny mpitantana ny CUA (Antananarivo Renivohitra) dia niaka-peo izao ny mpivarotra ao amin’ny tsenan’i Pochard. Tsy ekan’izy ireo ny fanomezana toerana ireo tsy ara-dalàna teny amoron-dàlana ho ao Behoririka sy amin’ny araben’ny Petite Vitesse, ary eny amin’ny Tahala RARIHASINA.

Firy metatra monja miala amin’ny misy anay io toerana io, hoy ihany izy ireo. Ary tsy zakan’ny vavonin’izy ireo ny hoe ‘mpivarotra misolo mpivarotra’. Ny tiany holazaina dia ny hoe : izy ireo no teny amin’ny espanade fahiny, ary noroahana sy nalàna teny. Ankehitriny anefa dia averina hisy ny esplanade ka ireo tsy nanàra-dalàna no hahazo tombontsoa amin’izay.

Mandoa hetra hatrany amin’ny 600.000 Ar amin’ny CUA ireto mpivarotra ao amin’ny Pochard ireto, ary toa rariny loatra raha tezitra, satria tsy nisy fakàna ny hevitr’izy ireo tamin’ny fandalovan’ny PDS teny Soarano sy Behoririka, ary tsy nisy firesahana taminy koa ny fanapahan-kevitra hanolorana toerana ireto tsy ara-dalàna ireto. Nefa dia misy tokoa ny fikambanan’ireo mpivarotra ao amin’ny Pochard. Saingy ny fikambanan’ireo mpivarotra teny amoron-dàlana ihany (araka ny filàzan’izy ireo ) no nanana tombontsoa afaka niresaka sy natonin’ny mpitanatana ny tanàna.

Nanapa-kevitra ary izy ireo fa tsy handoa haban-tsena intsony (efa nanomboka ny faha-5 janoary io) ary hanao  ‘sit-in’ manoloana ny biraon’ny Kaominina amin’ny Alatsinainy hoavy izao raha tsy mivaha ity olana ity.

Ary ahoana tokoa moa raha ry zareo ao amin’ny Pochard izay tompon’ny Esplanade fahiny no avoaka hàka ny Esplanade Analakely sy Tahala Rarihasina (raha hampiasaina amin’ny varotra ihany io toerana io), ary ireo tsy tao anatin’ny ara-dalàna (fa hampidirina ho ara-dalàna) indray kosa no asaina miofana ao anatin’ny tsenan’i Pochard? Dia samy nahazo izay nilainy ny rehtra ary hilamina ny tanàna. ‘Zany mihitsy  eeeeeee! Hoy ny fitenin’ingahy PDS izay rehefa mihaona amin’ny mpivarotra amoron-dalàna izy.

Mahamasina…Tahala RARIHASINA…

Nangataka fihaonana amin’ny PDS eto Antananarivo Renivohitra ny mpivarotra eny Mahamasina ny amin’ny tokony hitadiavana vahaolana ho azy ireo koa, taorian’ny famahàna olana natao tamin’ireo mpivarotra amoron-dàlana tetsy Behoririka sy Analakely. Ireto farany moa dia notolorana ny eny amin’ny manodidina ny farihy Behoririka sy ny làlana Petite Vitesse ary ny eo amin’ny TAHALA RARHIHASINA (ex-Rene Depui).

Mbola mipetraka foana ny fanontaniana hoe: raha hakatona ny làlan’ny Petite Vitesse mba hatao tsena, ahoana ny amin’ireo mponina mipetraka manamorona iny làlana iny, ohatra amin’izany ireo manana fiara. Tsy maintsy hamoaka fiara amin’ny roa maraina ve mba tsy ho voageja ao ny fiara, ary amin’ny fito ora hariva indray vao hampiditra izany ao anaty garazin’ny tena? Satria dia maro tokoa ny olona mipetraka amin’iny toerana iny no manana ny vavahadin’ny garaziny mitodika aty amin’ny làlana Petite Vitesse (ary tsy misy ivoahana ankoatra izay). Mbola tsy fantatra mazava moa aloha hatreto hoe manomboka aiza, mifarana aiza ilay ampahan-dàlana hatao tsena. Fa ny amin’ny fifamoivoizana no mahalasa ny sain’ny maro: ho aiza indray izany ny làlan’ireo Taxibe mankany Isotry sy Ampefiloha, Anosy iny ?

Ny etsy amin’ny Tahala Rarihasina koa mbola tsy mazava loatra ny fetran’ilay toerana hatao tsena. Misy ivon-toerana momba ny tany sy teny ao, betsaka magazay koa ao. Ahoana ny amin’ireo? Sa ilay arabe mandalo eo anoloan’ny Transcovia taloha no tiana holazaina? Raha ny aty anoloana mantsy no hanaovana ilay tsena dia toa sadasada ihany ilay fanapahana noraisin’ny mpitantana ny tanàna.

Tonga ny fetra…

Taorian’ny fangalam-piery samihafa nandritry ny fotoana elaela ihany, ary indrindra taorian’ireny disadisa nisy teo amin’ny C.U.A, na ny kaominina Antananarivo Renivohitra ireny, dia nomen’ny PDS RAKOTONDRAVAHY Edgard hatramin’ny 04 Janoary 2010 ireo mpivarotra amoron-dalana mba hahazoan’izy ireo mivarotra mandritry ny fetin’ny faran’ny taona. Nisy mihitsy ny làlana navadika ho tsena vonjimaika noho izany. Ary dia nanao izay danin’ny kibony tokoa ry zareo mpivarotra amoron-dàlana. Soavaly tapa-kofehy e! Zara raha afaka mikisaka ny fiara, eny fa na dia ny olona aza dia sahirana mafy tokoa vao mba afaka manisaka ny tongony rehefa handalo an’i Soarano sy Behoririka.

Tonga ny fetra nomen’ny tao amin’ny C.U.A ho an’ireo mpivarotra amoron-dàlana. Hisy hamaly ary ve ny antso amin’ny fanokafna amin’izay ny làlana navadika ho tsean, ary ny fialàna amin’ny sisin-dàlana sy ny arabe mba ho an’izay tena tokony hampiasa azy amin’izay tokoa.

Ho hitantsika eo ny havoaky ny ampitso, fa ny irariana dia ny hoe: enga anie ka mba ho samy olona tompon’andraikitra amin’izay hahasoa sy hahatrasa an’ity Antananarivo Renivohitra ity ny rehetra.

Ny zavatra hita mantsy dia mampalahelo. Raha mba niezaka ny nanangana ny Lapan’ny tanàna vaovao ny tompon’andraikitra (izay efa vita hatramin’ny tafo raha ny fijery ivelany fotsiny), ny hafa kosa indray, nandritra ireny faran’ny taona ireny, dia nanao ny manodidina io Lapa vaovao io ho toeram-pivoahana sy fanaovana maloto. Mba toe-tsaina inona re izany e?

Nandritra iny faran’ny taona iny moa dia tsy niafina tamin’ny rehetra ny naha-toeram-pilalaovana sy filokana ny teny amin’ny areben’ny Fahaleovantena. Ny fivarotana zava-pisotro mahamamo sy ny mahadomelina moa tsy lazaina etoana intsony.

Dia rhampitso izany mifankahita e!

Mirary anao hifoha sy hahita maraina vaovao ka hisosa amin’ny arabe migodanan’Antananarivo Renivohitra ary e!

An’ny TAXIBE indray izao ny manaraka…

Nisy antso avo nataoko ho an’ny C.U.A teto ny amin’ny tsy tokony hanadiovana ny faritry Behoririka mandritry ny iray andro sy iray alina mba hijerena raha ho sahy hiverina hamelatra entana eo ambonin’ny fako navelany ny omalin’iny ireo mpivarotra mahay vava ireo. Ary dia nisy moa ny saika hijapy an’iny indray tamin-dry zareo mpanao politika. Ny taim-bavan’ilay ramatoa iray mba niseho tele izay aza moa dia manao hoe

* ny madinika ihany no ampiadiana amin’ny madinika (mantsy azy ireo sy ny mpaisan’ny CUA asaina manala azy).

* avelao ny olona hivarotra fa be izao ny tsy an’asa, ary maty antoka izahay raha miala ety, fa tsy hitan’ny olona sy tsy tongan’ny olona ny any Namontana

* ety amin’ny arabe izahay mba mihinana ny zanaka kelinay

Anton-dresaka eto moa ny tsy fikorianan’ny fifamoivoizana araka ny tokony ho izy. F’angaha moa rehefa hitady vola dia tsy maintsy eny anatin’ny 1/3-‘ny arabe, na manao izay hifanandrinana amin’ny be sy ny maro vao mahita an’izany e! Io toe-tsaina io ihany. Dia faly ery koa ireo mpanao politika tsy vanona sasany mikopakopaka ilay afokely entin’ireo mpivarotra amin’izao faran’ny taona izao.

Ka raha vita izay (na ny marina kokoa, nanomboka) ny an’ny mpivarotra amoron-dalana, andro vitsy monja taorian’iny antso avo iny, dia mba misy antso avo iray indray ity alefako, sao mba azo tanterahana koa.

Isan’ny miteraka fitohanana eny an-dalambe eny ihany koa ny tsy fanajan’ireo mpamily TAXIBE ny mpampiasa làlana toa azy. Fa na ho lany eo aza ny vatoaratry ny fiaranao, na hipotsaka eo aza ny masona, tsy hiontsona eo amin’ny toerana nitokonany ingahy mpamily raha tsy sitra-pony. Sao mantsy maty ‘tour’  raha voasongon’ny ao aoriana.

Jereo anie ity tetsy Andravoahangy ambony tsy lavitry ny ‘EPI D’OR’ taloha ity e. Andro Alahady no nisehoan’izao tranga izao. TAXIBE 160 , MAZDA ,  laharana 6190 TS.

Ny antso ataoko dia izao, efa maro ankehitriny ny polisy monisipaly mivoaka eraky ny arabe, mandamina ny fifamoivoizana. Saiky vehivavy no ankamaroan’ny hitan’ny masoko. Asa na izany no tsy hananan’ireo mpamily hena-maso amin’izy ireny, fa MBA MIENJANA KELY AMIN’NY FAMPIHARANA NY LALANAN’NY FIFAMOIVOIZANA E.

Tsy rahavavin-dreniny daholo kosa angamba ianareo ireny, ka hoe hitsitsitsitsy azy ireo foana. Ary izany koa no anton’ny andoavako hetra (izaho aloha no fantatro, fa tsy haiko izay hafa mandoa na tsy mandoa any, satria dia nisy tokoa ny nanao fanentanana mba tsy handoavana izay hetra izay). Ny karamanareo raisinareo ihany isaky ny mifarana ny volana, koa aoka ho mendrika izay koa ny asa atao, fa manjary mifanabe vatan’orona isika.

Izao izao dia miverina mitohana indray ny etsy Behoririka, nefa ny CUA niteny fa tsy maintsy hanadio sy hanala ireo mpivarotra ireo isan’andro. K’aiza ihany e?