Hirotsaka hofidiana hifehy ve?

Ho anareo Kandidà ireo, ity misy zavatra mampaharary tokantrano maromaro vitsivitsy, na dia tsy ny Malagasy rehetra aza. Nefa inoako fa mbola be no ho tratra: iza aminareo no sahy hampiditra ao anaty programan’asanareo ny fanamorana ny saram-pifandraisana? tafiditra amin’io ny resaka aterineto? IZA? IZA? fa mety manana chance hahazo ny vatoko.
Tsarovy fa io resaka fita-bitro ataon’ny #TELMA #MOOV amin’ny mpanjifa io dia mahavoa tokantrano vitsivitsy maromaro.

Tsy zoviana amin’ny ankamaroantsika fa maro ny tokantrano Malagasy ankehitriny no tsy matoky intsony ny oniversitem-panjakana eny Ankatso, noho io resaka fitokonana matetika io, ka nisafidy ny handefa ny zanany ho any amin’ny tsy miankina, na farafaharatsiny ao amin’ny CNTEMAD. Izaho anisany.

Maro amin’ireo mpianatra amin’ny CNTEMAD sampana mikirakira  ny resaka tontolon’ny teknolojia sy ny manodidina azy no mahafantatra tsara fa mifandray amin’ny CNAM any ampita io fianarana ataony io. Misy amin’ny fianarana na ny fanadinana atrehana ao no atao mivantana ety anaty tambajotra, iarahana amin’ireo mpiaraka miombon’antoka aminy.

Mba te-hivoatra sy te-haharaka ny fampianarana sy  ny lenta any amin’ny firenena hafa any ny zanaka Malagasy, nefa raha izao zava-mitranga amin’ny ampihimamba sy ny antsojay ataon’ny #TELMA #Moov izao no iainana eto tsy mitsahatra dia tsy rariny. Ho gisitra lalandava eny ny taranatsika, ny frantsay sy ny karana hiha-be hatoka hatrany amin’ny fanivaivana sy faniratsirana ny taranaka Malagasy manontolo. Sa ianareo mpirotsaka amin’ny hazakazaka hahazo seza ireo koa mpiray saosy ao?

Enga anie mba hisy ny fiovàna, fa araha izao no mitohy dia hoy aho hoe: ‘tsy misy zava-doza toy ny vahoaka LEO, ary indrindra indrindra moa fa rehefa io vahoaka io no miteny hoe ‘ALEO TSY MISY TOY IZAY……-SY’ dia efa manampoiza zavatra hoy ny bebeko izay faha-velony.

Mba miezaka ihany araka izany ny ray sy reny manao izay hahatafita an-janany, saingy, na ny mpitondra ny tany sy ny fanjakana no fositra voalohany, na ny karazana orinasa toy itony. Anjarantsika tsirairay araka izany no misaina.

MISIA IRAY AMINAREO MBA HO HENOKO HO SAHY HANAKIANA MIVANTANA AN’IREO HO HITAKO, fa raha mbola tsy sahy manao an’izay dia ialako tsiny fa olona KANOSA, na FANGOLOKA MPIRAY LOVIA AO DAHOLO IHANY.

Hatreto rahateo koa moa dia sarin’ady no betsaka, fa araka ny teny hoe i dada ihany no neny, dia hoy kosa aho hoe ‘IZY IHANY NO IANAREO REHETRA’. Mirotsaka HIFEHY, tena hifehy sy hangeja no betsaka.

Mpanoratra: RADIFERA RANAIVOSON Maminirina

Lisitra sy filaharan’ireo kandidà ao anaty biletà tokana

lisitra sy filaharana farany ho hitanao ao anaty biletà tokana #mdg2013 #mdg13

1.RAVALISAONA Clément Zafisolo,
2. RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo,
3.JULES ETIENNE Rolland,
4 .RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY,
5. RATSIRAKA Iarovana Roland,
6.ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona,
7. RAKOTO Fetison Andrianirina,
8. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina ,
09. RADAVIDSON Andriamparany Benjamin,
10.VITAL Albert Camille ,
11. RAKOTO Jean Pierre,
12. DOFO Mickaël Bréchard,
13.RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin,
14. RATSIRAKA Didier Ignace,
15. RAJAONARY Patrick Ratsimba,
16. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET,
17. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson,
18. TINASON Freddy,
19. RAZAFIARISON Laza,
20. MONJA Roindefo Zafitsimivalo,
21. KOLO Christophe Laurent Roger ,
22. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain,
23. RAJEMISON RAKOTOMAHARO,
24. RAKOTOMALALA Marcel Fleury,
25. LAHINIRIKO Jean,

26. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma,
27.VONINAHITSY Jean Eugène,
28. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn,
29. RAJOELINA Andry Nirina,
30.RAFALIMANANA Ny Rado,
31.RANDRIAMANANTSOA Tabera
32. RATREMA William,
33.JEAN-LOUIS Robinson Richard,
34. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé,
35. RAHARIMANANA Venance Patrick,
36. RATRIMOARIVONY Guy,
37.RAZAFIMANAZATO Julien,
38. RATSIMBALSON Faharo,
39.RABETSAROANA Willy Sylvain ,
40. NOELSON William,
41. LEZAVA Fleury Rabarison.

23/06/2013 : fanombohan’ny fampielezan-kevitra

Mpisolovava an-jatony no hofanin’ny CENIT mba hisahana ny olana ara-pifidianana

Rahoviana no fametraham-pialana ho an’ireo rehetra tokony hanao izany? Miandry dia mahita isika rehetra e!

Oviana i #Andry Rajoelina no nanatitra ny firotsahany?

Fanontaniana napetraky ny maro ny hoe: oviana izy no nanatitra? Ara-potoana ve ? sa taty aoriana? Dia ho iza izany izao no hotohanan’ny antoko TGV , sns….?

Fa izay nanaitra teny anaty tambajotra sosialy no indro ampitaina amintsika mpamakyan’ity bilaogy adaladala ity, satria dia nahita zavatra adaladala tokoa izy, ka tsy ariny, mikasika iry fanontaniana hoe  » oviana? « . Natao dika petaka tsy nasiam-panovàna ity hafatra eto ambany ity

MBOLA HANARA-DALÀNA MOA ISIKA ITY ?

Naka fotoana naharitra mihitsy izahay mba handinihina taorian’ny « fanambaràn’ny CES mikasika ny filatsahan-kofidian’i Andry Rajoelina ». Tsy nanao afa-tsy ny nihaino sy nijery ary namakafaka. Na inona na inona aloha filazan’ny CES dia tsy takona hafenina ny « tsindry nahazo azy ». Ary dia nanao fahotàna mahafaty sy mahamenatra. Ny tenanay dia nanatona ny HCC ary nilaza tamin’izy ireo fa toa tsy mandeha ny tranonkalany. Dia nisaorana azy ireo fa dia azo nojerena tao ihany ny lisitr’ireo KANDIDÀ MIISA 49 nametraka ny antontan-taratasy firotsahany ho fidiana ny afak’ampitson’ny andro farany filatsahan-kofidiana.
SIVY AMBY EFA-POLO no voarakitra tao.
Androany zoma, faha-03 may 2013 no « nametraka » ny filatsahan-kofidiany i Andry Rajoelina, ary dia « neken’ny CES ». Porofo mihohoka amin’ny tenda ny « kabary nataon’i Andry Rajoelina teny Ivato » izay nanambara fa « tsy nirotsaka izy ».
Mitovy tsisy valaka tamin’ilay nitranga tamin’ny « Référendum » niantso ny Vahoaka hifidy amin’ny alàlan’ny Karnem-pokontany indray izao mitranga izao.
TSOTRA NY TENINAY : NATAO HITSAHIN’NY MANAMPAHEFANA NY LALÀNA.

Miala tsiny aminareo, fa tsy fombanay ny miresaka lavabe toy izao, kanefa dia mba tsy maintsy misy ihany izany manoloana ity « fahotàna mahafaty » ity.

Alohan’ny hanomezanay ny toromarika ho an’ny Olompirenena rehetra, dia mamelà anay hampahatsiahy ireto andinin-dalàna roa manaraka ireto :

LALAMPANORENANA
Andininy faha-166 :
… Raha misy fahabangan-toeran’ny Filoha, n’inon’inona antony dia iarahan’ny Praiminisitra, Filohan’ny Filankevitra Ambony ny Tetezamita ary ny Filohan’ny Kongresy misahana ny asan’ny Filoham-panjakana.

TONDROZOTRA
Andininy faha-14 :
Ny Filohan’ny Tetezamita, ny Praiminisitra nifanarahana ary ny Mambra ao amin’ny Governemanta dia tokony hametra-pialana amin’ny asany 60 andro alohan’ny vaninandro anaovana ny latsabato, raha toa izy ka tapa-kevitra hilatsaka ho fidiana amin’ny fifidianana Solombavambahoaka sy Filohampirenena. Na izany aza, mba hamenoana izay rehetra mety fahabangana eo amin’ny lafiny lalàna, dia hisy lalàna hankatoavin’ny Parlemantan’ny Tetezamita mba hamaritra ny fepetra fampiharana mifandraika amin’izany.

– – – TOROMARIKA AROSONAY – – –

Ô RY VAHOAKA,
ANDAO ISIKA HIFIDY, HAHAY HIFIDY …
TSY HANAIKY TARITINA AMIN’NY KORONTANA ISIKA …
TSY HIFIDY OLONA TOA AN’I ANDRY RAJOELINA ISIKA …
HASEHONTSIKA FA MAHAY MIFIDY ISIKA …

Ô RY MPITARIKA ISAN-TSOKAJINY,
AMPAHALALAO SY AMPIANARO AN’NY OLOMPIRENENA REHETRA NY TSY FANARAHAN-DALÀNA NATAON’I ANDRY RAJOELINA SY NY FITSARÀNA MANOKANA …

Ô RY RAIAMANDRENY FFKM,
ELA NIJALIANA NY VAHOAKA, ARY TSY KILALAO NY AIM-PIRENENA …
SAHIA MIJORO MANAMELOKA NY TSY FANARAHAN-DALÀNA …

Ô RY MIARAMILA,
TSY HITSITSY AMIN’IZAY TSY MANARA-DALÀNA IANAREO, HOY IANAREO …

Ô RY COUR ÉLECTORALE SPÉCIALE,
MBOLA HO TSARAINA IANAREO …

HAMARANANA, HIVAVAKA HO AN’NY FIRENENTSIKA ISIKA.

MBOLA HANARA-DALÀNA MOA ISIKA ITY ? Naka fotoana naharitra mihitsy izahay mba handinihina taorian'ny "fanambaràn'ny CES mikasika ny filatsahan-kofidian'i Andry Rajoelina". Tsy nanao afa-tsy ny nihaino sy nijery ary namakafaka. Na inona na inona aloha filazan'ny CES dia tsy takona hafenina ny "tsindry nahazo azy". Ary dia nanao fahotàna mahafaty sy mahamenatra. Ny tenanay dia nanatona ny HCC ary nilaza tamin'izy ireo fa toa tsy mandeha ny tranonkalany. Dia nisaorana azy ireo fa dia azo nojerena tao ihany ny lisitr'ireo KANDIDÀ MIISA 49 nametraka ny antontan-taratasy firotsahany ho fidiana ny afak'ampitson'ny andro farany filatsahan-kofidiana. SIVY AMBY EFA-POLO no voarakitra tao. Androany zoma, faha-03 may 2013 no "nametraka" ny filatsahan-kofidiany i Andry Rajoelina, ary dia "neken'ny CES". Porofo mihohoka amin'ny tenda ny "kabary nataon'i Andry Rajoelina teny Ivato" izay nanambara fa "tsy nirotsaka izy". Mitovy tsisy valaka tamin'ilay nitranga tamin'ny "Référendum" niantso ny Vahoaka hifidy amin'ny alàlan'ny Karnem-pokontany indray izao mitranga izao. TSOTRA NY TENINAY : NATAO HITSAHIN'NY MANAMPAHEFANA NY LALÀNA. Miala tsiny aminareo, fa tsy fombanay ny miresaka lavabe toy izao, kanefa dia mba tsy maintsy misy ihany izany manoloana ity "fahotàna mahafaty" ity. Alohan'ny hanomezanay ny toromarika ho an'ny Olompirenena rehetra, dia mamelà anay hampahatsiahy ireto andinin-dalàna roa manaraka ireto : LALAMPANORENANA Andininy faha-166 : … Raha misy fahabangan-toeran’ny Filoha, n’inon’inona antony dia iarahan’ny Praiminisitra, Filohan’ny Filankevitra Ambony ny Tetezamita ary ny Filohan’ny Kongresy misahana ny asan’ny Filoham-panjakana. TONDROZOTRA Andininy faha-14 : Ny Filohan'ny Tetezamita, ny Praiminisitra nifanarahana ary ny Mambra ao amin'ny Governemanta dia tokony hametra-pialana amin'ny asany 60 andro alohan'ny vaninandro anaovana ny latsabato, raha toa izy ka tapa-kevitra hilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana Solombavambahoaka sy Filohampirenena. Na izany aza, mba hamenoana izay rehetra mety fahabangana eo amin'ny lafiny lalàna, dia hisy lalàna hankatoavin'ny Parlemantan'ny Tetezamita mba hamaritra ny fepetra fampiharana mifandraika amin'izany. - - - TOROMARIKA AROSONAY - - - Ô RY VAHOAKA, ANDAO ISIKA HIFIDY, HAHAY HIFIDY … TSY HANAIKY TARITINA AMIN'NY KORONTANA ISIKA … TSY HIFIDY OLONA TOA AN'I ANDRY RAJOELINA ISIKA … HASEHONTSIKA FA MAHAY MIFIDY ISIKA … Ô RY MPITARIKA ISAN-TSOKAJINY, AMPAHALALAO SY AMPIANARO AN'NY OLOMPIRENENA REHETRA NY TSY FANARAHAN-DALÀNA NATAON'I ANDRY RAJOELINA SY NY FITSARÀNA MANOKANA … Ô RY RAIAMANDRENY FFKM, ELA NIJALIANA NY VAHOAKA, ARY TSY KILALAO NY AIM-PIRENENA ... SAHIA MIJORO MANAMELOKA NY TSY FANARAHAN-DALÀNA ... Ô RY MIARAMILA, TSY HITSITSY AMIN'IZAY TSY MANARA-DALÀNA IANAREO, HOY IANAREO ... Ô RY COUR ÉLECTORALE SPÉCIALE, MBOLA HO TSARAINA IANAREO … HAMARANANA, HIVAVAKA HO AN'NY FIRENENTSIKA ISIKA.

J’aime · · Partager · il y a 9 heures ·

Lisitr’ireo mpihazakazaka ho filoham-pirenena

Tapitra tamin’ny 5 ora tamin’ity Alahady 28/04/2013 ity ny fametrahana taratasy firotsahana hofidiana ho filoham-pirenen’i Madagasikara.

Indro atolotra anareo araka ny filaharany tamin’ny nanaterany ny mombamomba azy teny amin’ny CES ireo rehetra nahatontosa izany.

Marihana ety ampiandohana fa nisintony ny azy, tsy ho isan’ny mpihazakazaka i AVOKO.

Ny mampanontany tena dia ny hoe amin’ireto 40 mahery ireto, iza no hahavita hamerim-bola? Ary iza no hitafy henatra manoloana ny tany ama-monina? Tsy kilalao mantsy ny fiainam-pirenena fa hoe hotsapatsapaina.

Ny iriana koa dia mba hahalala menatra ka tsy hanao ny fomba fahiny hoe ‘SITRANY AHAY MBA…’ Ka mirotsaka ho Filoha, dia avy eo tsy menatra mipetraka ho amin’ny toeran’ny Minisitra, na depiote, nohon’ny tsy fananana hambo.

Hajo Andrianainarivelo (Vondrona Politika Miaradia),
Jean Lahiniriako (Komity Manohana an’i Lahiniriako),
Roland Ratsiraka (MTS),Pierrot Rajaonarivelo (MDM),
Sylvain Rabetsaroana (PNJ Mazava),
Jean Louis Robinson (Avana),
Saraha Georget Rabeharisoa (parti vert),
Brigitte Rabemanantsoa R (Ampela Manao politika),
Roland Rabearison (FAM),
Julien Razafimanazato (Eto Sehatra ho an’ny Daholobe),
Monja Roindefo (MDM),
Jean Pierre Rakoto (indépendant),
Lalao Ravalomanana Rakotoniariny (mouvance Ravalomanana),
Ny Rado Rafalimanana (indépendant),
Joseph Randriamampionona (indépendant),
Roger Kolo (indépendant),
Rajemison Rakotomaharo (Mamafisoa),
Jules Etienne (Madagasikara Fivoarana),
Jean Eugène Voninhitsy (Les As),
Clément Ravalisaona (AME) ,
Sabine Ramamonjiarivola (indépendant),
Alain Tehindrazanarivelo,
Patrick Rajaonary (indépendant),
Didier Ratsiraka (AREMA),
Mickael Dofo Bréchard (MIM),
Fleury Lezava (HARENA),
Noelson William (indépendant),
James Francklin Rakotomahanina (indépendant),
Malala Savaron (indépendant),
Guy Ratrimoarivony( indépendant),
Richard Razafy Rakotofiringa (indépendant),
Faharo Ratsimbalison (indépendant),
Stephan Narison (indépendant),
Roseline Emma Rasolovoahangy (indépendant),
Fetison Rakoto Andrianirina (RDS),
William Ratrema (PATRAM-GAM),
Dolin Rasolosoa (indépendant),
Mbohoazy Zefania (indépendant),
Hasimbola Rakotoaritsika (Malagasy Miray sy mifankatia),
Tianasoa Freddy (OBAMA),
Radavidson Andriamparany (FFF),
Joella Anthoni Ndakana (indépendant),
Edgard Razafindravahy (TGV).

Afaka andro vitsy dia hanao antsapaka ny tompon’andraikitra momba izany, hamaritana ny filaharan’ireto mpirotsaka ireto ao anatin’ny taratasim-pifidianana (biletà tokana). Mety mbola hisy ny hihintsana aorian’ny fandinihana antontan-taratasy.
famintinana: mpandraharaha 2 , profesora 2 , amin’ny anaran’ny tenany miisa 9  no hita ao anatin’ireo mpirotsaka

Ny solotenan’izy ireo fotsiny dia efa ho hipoka ny efitrano fifidianana, mety ho eny an-tokotany izany ny mpanara-maso hafa. Handeha amin’ny ara-dalàna tokoa va re izy io e? Asa re !