Appel / Antso Diaspora Malagasy

1) La diaspora malgache dispose-t-elle du droit de vote malagasy ? Si non c’est le premier combat a mener d’urgence !


Le ven. 22 avr 2011 20:13 CEST, Rary a écrit :

CONSCIENCE AFRICAINE CONTRE LA FRANCAFRIQUE
L’Afrique est toujours sous le joug de la France. Nicolas Sarkozy, un immigré, a déclaré la guerre à l’Afrique. D’abord, N. Sarkozy a fait savoir aux Africains (noirs et maghrebins) vivant en France qu’il va les nettoyer au Karcher. Puis il a menti aux Français pour se faire élire. Une fois devenu président, il a divorcé puis s’est chamaillé avec les Paparazzi. N. Sarkozy par la suite était complètement ivre lors d’un sommet européen à Bruxelles, après avoir bu avec le russe Vladimir Poutine.

A Dakar, N. Sarkozy a affirmé que l’homme africain ne sait pas entrer dans l’histoire.Ensuite Il a instauré une politique raciste en France, allant jusqu’à créer un ministère de l’immigration. Pour pouvoir venir en France on est même arrivé à essayer de faire passer aux migrants une analyse ADN.
La France a soutenu tous les coups d’état en Afrique francophone. Depuis 2007 les pays francophones tombent un par un : La Guinée Bissau, la Mauritanie et Le Niger. Cela ne suffit pas pour le colonialisme français, alors la françafrique dirigée par N. Sarkozy a renversé le président Malgache Marc Ravalomanana. Le réveil Africain a choisi le président de son choix mais cela ne correspondait pas aux intérêt français. La France de Sarkozy est alors entrée en guerre en Libye et en Côte d’Ivoire. Beaucoup d’Africains sont morts mais tout est caché au peuple français.
Frères Africains levez-vous, vous qui êtes en Afrique dressez-vous contre les intérêts françafricains. A tous les africains de France et de Navarre, vous savez bien le mépris que la France a pour vous, et le racisme dont vous êtes victime. La France est en train de tuer en masse en Lybie et en Côte d’Ivoire… Levez-vous, prouvez à l’autorité française que vous n’êtes plus ni esclaves ni colonies. Si vous ne le faites pas, le massacre social, militaire et économique qu’opère actuellement la France en Afrique continuera.
Malgaches de la Diaspora, réveillez-vous. Votre pays est écrasé par la françafrique de Sarkozy. Faites tout ce qui est possible selon votre situation.
Peuple français, vous êtes épris de liberté, nous aussi, peuple africain. N. Sarkozy vous trompe réservez-lui le sort qu’il mérite. On vous cache ce que font vos dirigeants en Côte d’Ivoire, en Lybie, à Madagascar, en Mauritainie ….L’Afrique meurt de faim, sous les balles et sous la torture… Elle se meurt à cause de la déstabilisation que la Françafrique lui inflige.
Peuple Français exigez-vos droits, on vous ment, le président N. Sarkozy, le premier ministre F. Fillon, le ministre des affaires intérieures C. Guéant, le ministre des affaires extérieures A. Juppé et le ministre de la coopération Henri De Raincourt travaillent étroitement avec les ambassadeurs français des pays africains francophones pour la destruction de l’Afrique.

La première raison de l’immigration Africaine en France c’est justement la destruction française de l’économie africaine. La France fait et défait les présidents et gouvernements des pays africains francophones.

PEUPLE FRANCAIS EXIGEZ VOS DROITS A L’INFORMATION : C’EST L’HEURE DU REVEIL AFRICAIN

De: « jean-pierre Randriamampandry »

Voaray ny taratasy nalefan’i Lt Cl Charles Andrianasoavina

Misy ny dika fenon’ilay ambara ho taratasy nalefan’i Lt Cl Charles Andrianasoavina eto amin’ny Gazety_Adaladala amin’izao fotoana. Efa nisy ny sombiny navoakan’ny gazety an-tsoratra mpiseho isan’andro manerana an’i Madagasikara omaly.

Noho izy io miaty anaran’olona maro dia maro anefa, dia miala tsiny indrindra raha tsy mbola afaka ny hamoaka azy manontolo ny eto amin’ny Gazety_Adaladala (raiso ho hadalany izany) satria inoana fa efa nahazo izany koa ny manampahefana isan’0ambaratonga 8raha hanao ny asany ara-dalàna, mazava ho azy)

Miankina amin’izay tohin’ny fanadihadiana no hamoahantsika izany eto na tsia. Amin’ny endriny PDF ilay hafatra.

Mitantara ny antsipirihan-javatra niainana taloha, nandritra ny fanatanterahana ary tao anatin’ireny krizy mbola manao randra-mitarika hatramin’ny anio ireny izy io.

Halamintsika ho toy izao ny hamoahantsika azy angamba raha sitrakareo. Mandra-pahita ny tena fahamarinan’izay zava-boalaza ao anatiny, dia hosoloina litera tokana toy ny A B C D ny anaran’olona tsirairay ao anatiny fa ny sisan’izay dia hajanontsika araka izay tao anatin’ilay « ambara ho taratasy nalefan’i Lt Cl Charles Andrianasoavina mikasika ny raharaha Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ».

Rehefa vitantsika izay fikarakaràna manokana izay dia havoakantsika eto ny vokatra. Mba hodinihana sy  ho tsakotsakoina ary hifampizarana izay mety ho fanehoan-kevitra avy amin’ny tsirairay

Mahareta kely…

Fanambaran’ny GTT International 01

Fanambaran’ny GTT International 01

Taorian’ny famoahana ny fakàna am-bava an’i Emile Ratefinanahary tao amin’ny Gazety Tia Tanindrazana (10.01.2011) izay nilaza fa manohana ny antoko mihilana TIM-Raharinaivo ny mpitolona GTT, dia mitsipika mafy izany filazàna izany ny biraon’ny GTT International 01 (mizaka ny faritra Ile-de-France) ary manamafy fa :
– ny GTT International 01 dia tsy manohana velively ny antoko mihilana TIM-Raharinaivo
– ny GTT International 01 dia manohana ny ‘mouvance’ Marc Ravalomanana
– ny GTT International 01 dia miady ho an’ny fiverenan’ny ara-dalàna sy ny fiverenan’ny filoha Marc Ravalomanana an-tanindrazana.
Nahatsiaro voafitaka ny mpikambana. Ity mpitolona, izay isan’ny mpikambana koa, ary nanohana mafy ny filoha Ravalomanana teo aloha, dia nisafidy ny hankany amin’ny antoko TIM mihilana tarihan-dRaharinaivo, izay miara-dia amin’ny ireo mpanongam-panjakana mitodi-damosina ny fifanarahana tohanan’ny vondrombe iraisampirenena.

Paris, faha-15 Janoary 2011
GTT International 01
Maison des Associations
8, rue du Général Renault – Paris 11e
Ny birao
Abraham Olivier
Harison Feno
Harison Laurette
Radanielina Holy
Rafidison Jean Philippe
Randria Fano
Rasamoely Henri
Ny mpikambana nangataka ny ametrahana ny anarany
Paule Saholy
Rafidison Noro
Randrianasolo Antoine
Ratiarivelo Christophe

*******************************************************

Communiqué du GTT International 01

Faisant suite à une interview d’Emile Ratefinanahary parue dans le journal Gazety Tia Tanindrazana (10.01.2011) annonçant que les militants GTT soutiennent la branche dissidente du parti politique TIM-Raharinaivo, le bureau du GTT International 01 (occupant la région Ile-de-France) rejette avec force cette affirmation et réitère que:
– le GTT International 01 ne soutient en aucun cas la dissidence TIM-Raharinaivo
– le GTT International 01 soutient la mouvance Marc Ravalomanana
– le GTT International 01 se bat pour le retour à l’ordre constitutionnel et du président Marc Ravalomanana à Madagascar.
Les membres de l’association se sont sentis trahis. Cet ancien militant ardent défenseur du président Ravalomanana, également membre de l’association, a rejoint la branche dissidente TIM qui a décidé de s’associer aux artisans du coup d’état de mars 2009, tournant le dos aux accords reconnus par la communauté internationale.

« Hono ho’aho Andriamatoa Filoha! » tamin’ny fomba Filipiana

Misy fandaharana iray mandeha izay ao amin’ny RNM rehefa faran’ny herinandro. I Andry Rajoelina no miteny sy mamaly fanontaniana ao amin’izay fotoana izay. Fa efa nisy toa io koa tany aloha. Tenin’ny filoham-pirenena no lohatenin’ilay fandaharana nahenoana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsaroako tampoka ireo fandaharana roa nifanolo ireo raha nijery vaovao avy any Filipina tao amin’ny Global Voices Online Malagasy aho. Manana ny kaontiny manokana ary amin’ny fomba ofisialy ao amin’ny Facebook ny Filoha Filipiana izay azon’ny olom-pirenena rehetra ifandraisana aminy (Namaly taratasy nalefa tamin’ny alalan’ny facebook ny Filoha).

Tsy nihafihafy ireo olona nitondra ny fanakianany sy ny ahiahiny tamin’ny fandefasana ‘tweet’ ho azy. Ary tamin’ny maha-olon-dehibe azy koa no namaliany ireny olona nanoratra ho azy ireny.

Dia velom-panontaniana eto am-pitoerana etop aho hoe, « Raha misyu ny kaonty ofisialin’ny mpitondra Malagasy, azo fantarina ve?, Ary raha fantatra ka andefasan’ny olom-pirenena fanamarihana – mety ho mamaivay mihitsy angamba- dia mba hahazoana valiny amin’ny fomba mihaja sy tony koa ve? »

Fa mbola fanintaniana hfa koa anefa ny hoe « Raha misy izay kaonty ofisialin’ny mpitondra izay, mba hanoratra am-panajana ve izay hamela hafatra ao? »

Fa maninona moa no apetrako ny fanontaniana toy izany, hoy angamba ny sasany aminareo mpamaky. Tsotra ny antony, satria amin’ireo olona marobe mifanerasera sy mifanoratra amiko aty anaty aterineto, dia tena mirehitra miredareda tokoa ny fanohanana ny andaniny na ny ankilany amin’izao disadisa misy eto amin’ny firenena iza, ary tsy mifampitsitsy teny tokao ireo izay mifanoratra amin’izany. Teo aloha teo dia efa nahiako hiafara amin’ny ompa atao amin’ny fomba mivantana mihitsy ny fifanakalozan-dresaka, hay moa ka mba nihalefy ihany izay hafanana izay nony tato aoriana kely ary dia miverina nyu fifanajana sy ny fomba fiteny manao sangisangy zary tenany, ary ny vazivazy.

« Eny ho’aho Ra-Malagasy, Malagasy be fivoarana… » (santionan-tononkalon’i Randzazanamihoatra))

Hifanolotra atody

Ho avy ny fety kristiana ‘Paka’. Tsy misaraka amin’io andro io sy ny manodidina azy ny resaka Chocolat, lakolosy, bitro sy atody. Misy tantarany ny niavian’ireny, saingy tsy hidirantsika lalina loatra.

Midika inona ho an’ny maro ary ny ‘Paka’? Ao ny mandray azy ho ilay Andro nitsanganan’i Kristy taorian’ny namonoana azy. Ao ny mandray azy ho androm-pibebahana sy Fihavaozana indray eo amin’ny fiainana. Ao ny mametraka azy ho toy ny andro firavoravoanan fihinanana sy fisotroana fotsiny.

Fanao any ivelany any, rehefa tonon’andro ‘Paka’ ny mifanolotra zavatra ka isan’ireny ny ‘atody’. Zavatra fady tamin’ny Malagasy sasany tany aloha tany izany hoe mifanolotra atody izany. Maha kizo fara sy mahaboribory fiainana, hono (ataovy an-tsaina ilay fiteny hoe : vato kiboribory). Fa ankilany kosa anefa dia midika fitohizan’ny aina izy, nefa koa raha ny bikan’ny ivelany no jerena dia milaza fahatanterahana. Mifamela ny olona nanana disadisa amin’io andro io, na efa mialoha azy akory aza (mandritry ny herinandro masina).

Be ny disadisa amin’izao fotoana eto amin’ny samy Malagasy (tsy ny monina sy mipetraka eo ambonin’i Madagasikara ihany, fa na ireo zanaka am-pielezana eran-tany koa aza). Mba hisy ve izay fifamelana sy fihavaozana izay amin’ity ‘Paka 2010’ ho avy ity? Nandeha ny feo fa hoe taorian’ny tsidika tselatra nataon’ireo iram-panjakana frantsay mba hitadiavana vaha olana momba ny krkizin’i Madagasikara, dia mery hisy ny fihaonana Andry RAJOELINA sy Marc RAVALOMANANA. Nilaza anefa MArc RAVALOMANANA androany fa tsy misy an’izany ary tsy hihaona velively amin’i Andry RAJOELINA raha tsy eo koa RATSIRAKA Didier sy ZAFY Albert. Mandeha koa ny fivoriana ankiafinafina etsy sy eroa. Voalaza mihitsy fa misy fikasana hanongam-panjakana any ho any. Resahana ny mety hisian’ny ‘explosion sociale’ goavana eto Madagasikara ato ho ato. Karazana atody re izao.

Mba iza amin’ireo atody ireo no tianao hatao fanomezana amin’ity ‘Paka 2010’ ity?

Ny irariana fotsiny dia ny mba hahaizan’ny tsirairay mifanolotra ny atody tsara indrindra, dia ny fihavanana sy ny firaisankina. Fa tsy ho sanatria ‘lamokan’atody’, na ‘atody poak’aty’ efa notrohin’ny mpanolotra mialoha izay tao anatiny, na koa ‘atody vato’ tsy hita ho hanina fa sahaza kosa ho haingon-trano hampiraraka ny ivy fotsiny.

kabary nalaina tanaty aterineto

Tany anaty resaka ifanakalozana anaty aterineto no nahitako azy ity. Koa satria samy mankalaza ny 29 mars amin’ny fombany ny tsirairay dia indro mba avoakako eto tsy asiam-panovana izany.

***********************************************************

Lundi 29 mars 2010 12h43 De: « Rary »

Ajouter l’expéditeur dans les contacts À: serasera@yahoogroupes.fr, « Serasera malagasy » <serasera@serasera.com>

Mail avec pièce jointe 3 fichier(s) (5512 ko)kabarin’ny Filoha marc ravalomanana

Fankalazana ny fitsingerenan’ny 29 mars 1947

29 Marsa, andro fankalazana ny tsingerintaonan’ny Fihetsiketsehena Lehibe tamin’ny taona 1947, izay nitarika ny fahazoana ny fahaleovantenan’i Madagasikara.

Ry Vahaoka Malagasy, Mpiray Tanindrazana,

Ny voalohan-teniko, dia fisaorana an’Andriamanitra noho ny nahatratrarantsika izao andro lehibe, manan-tantara eo amin’ny Firenena Malagasy izao.

Miarahaba ny Vahaoka Malagasy rehetra manerana ny Nosy aho, sy ireo monina amin’ny firenena maro, manereana an’ izao tontolo izao.

Miarahaba manokana ihany koa ireo bekotro maro olatra, akanga sisa nanamborana, tapa-porohona sisa tsy may. Mankasitraka sy midera ny herimpo, ary ny fitiavan-tanindraza na nasehonareo izahay. Aza matahotra, fa hijoro ho mendrika ny ohatra nasehonareo izahay, ary hijoro hatramin’ny farany.

Ry Malagasy Mpiray Tanindrazana,

Miray fo sy saina aminareo aho amin’izao andron’ny 29 Marsa izao, andro miavaka indrindra eo amin’ny tantaran’i Madagasikara.

29 Marsa, andro fahatsiarovana, andro fandinihin-tena ho an’ny mpitondra sy ho an’ny olom-pirenena tsirairay avy, andro handrefesana ny fitiavantsika marina ny Tanindrazantsika sy ny vahoaka malagasy, andro hanehoana ny fanapahan-kevintsik a ho amin’ny hoavy.

29 Marsa 1947?. Andro nanokatra ny fotoana nitondran’ny Malagasy tia tanindrazana faisana noho ny fiandrandrany ny hiverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara, namoizany ny fahalalahany, eny ny ainy, satria tsy misy antony hihariana fananana sy fahalalana, eny fahendrena aza, raha mbola vahoaka voazanaka sy voageja. Tsy nahazaka izany ireo razantsika maherifon’ny firenena, ka naleony nisotro ny aleoko maty.

Toy izany koa isika ankehitriny, 29 Mars 2010.

Nitsidika antsika Andriamatoa Président Jacques Chirac tamin’ny taona 2005. Tamin’izany indrindra no nanambarany am-pahibemaso, fa « inacceptable », na « tsy azo ekena » ny fomba namoretana ny fihetsehan’ny mahery fo, tia tanindrazana malagasy tamin’ny taona 1947, nanoherana ny mpanjanatany.

Efa ela ny fifandraisan’i Madagasikara sy Frantsa. Nampiraisin’ny tantara, ny kolontsaina, ny fiteny, ary ny soatoavina isika. Firenena miteny frantsay isika, ary reharehantsika ny maha firenena mahaleotena antsika ihany koa.

Maro ireo teratany Malagasy monina any Frantsa. Mitondra ny anjara birikiny eo amin’ny firaisan’ny fianakaviamben’ny firenena miteny frantsay izy ireo, na eo aza ny maha Malagasy azy manana kolontsaina hafa. Isika rehetra dia te hiaina araky ny soatoavina repoblikana lehibe fonoson’ny teny hoe: Liberté, égalité, fraternité, na fahafahana, fitoviana, firahalahiana.

Iaraha-mahita anefa ny manjo ny firenentsika ankehitriny. Voaosiosy ireo soatoavina ireo.

Tao anatin’ny 12 volana monja, dia niova tanteraka i Madagasikara noho ny nafitsoky ny fitondrana tsy ara-dalàna, nandrombam-pahefana herintaona lasa izay. Ilay Firenena nandroso tsara, efa nanomboka niroborobo iny, nitsitongana lasa fanjakan’i Baroa, potika, rava tanteraka noho ny krizy ara-politika, krizy ekonomika, ary sosialy. Lasa tany tsisy lalàna, hanjakan’ny hery pamoretana sy ny fanenjehana ireo mijoro, mitaky ny ara-dalàna.

Nihena ny famokarana. Very tanteraka ny fifampatokisana, na teo amintsika samy Malagasy, na teo amin’ireo mpiara-miombon’antoka amintsika. Lasa ny mpamatsy vola. Maro ireo orinasa nikatona, koa aman’hetsiny ireo tsy an’asa.

Mafy ny fiantraikan’izany amin’ny fiarahamonina sy ny isan-tokantrano. Tena mahonena. Tena mahaontsa ny mahazo ny fianakaviana maro. Ao ireo zara raha misakafo, ary marobe ny ankizy tsy afa-mianatra, satria tsy manam-bola handoavana ny saram-pianarana intsony ny ray aman-dreny.

Rava sy potika tanteraka ireo ala voajanahary sy ny tontolo iainana, izay nimatimatesantsika niaraka tamin’ireo mpamatsy vola sy ny firenena sakaiza.

Niray feo izao tontolo izao, nanameloka ny fandrobaham- pahefana nataon’olombitsy mitam-piadiana. Izay no nahatonga ny Vondrona Afrikana nampiatra sazy amin’ireo mpitondra tsy ara-dalàna ireo. Ny tanjona, dia ny hamerenana azy ireo, hanaja izay efa nifanekeny, ka nosoniavina tany Maputo sy tany Addis Abeba.

Voalaza tamin’izany, fa hiroso amin’ny fampihavanam- pirenena isika, na “réconciliation nationale”, ary hajoro ireo rafim-pitantanana isaky ny ambaratongany sy ny governementa iraisana, izay hanomana fifidianana malalaka sy mangarahara, iarahana manatanteraka amin’ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena.

Izany safidy malalaka izany no hany lalan-tokana afahan’ny Vahoaka Malagasy mamaritra marina ny hoaviny sy ny hoavin’ny Firenena, fa tsy ny fanaovana amboletra, hiroso irery amin’ny fanapahan-kevitra, ka hanao saritsarim-pifidian ana akory.

Antenaina fa’i Frantsa sy ny Vondrona Eropeana, dia hiray hina amin’ny Vondrona Afrikana, hampiatra ny sazy amin’ireo mpitondra tsy ara-dalàna ireo.

Izay ihany no afahana mampanaiky ireo mpitondra tsy ara-dalàna ireo hamela ny Vahaoka Malagasy hisafidy ny hoaviny, amin’ny alalan’ny fifidianana malalaka sy mangarahara.

Mandeha ny fotaona, ka arakaraky ny fahanginan’ireo mpitondra ao Paris sy ireo mpanapa-kevitra any Bruxelles no mampitarazoka ny fangirifirin’ny Vahaoka Malagasy, izay zara raha mahita hanin-ko hanina isan’andro.

Ny tantaran’ny fihetsiketsehena notarihan’ireo mahery fo tia tanindrazana tamin’ny taona 1947, dia mampiseho fa tsy maintsy tonga ny fahafahana, na eo aza ny hery mpamoretana sy ny fanenjehena.

Koa matoky an’i Frantsa isika. Tsy hangina faona eo akory izy, fa hiova ny fomba fijeriny. Ka samy hanaja sy handala ny fotokevitra fonoson’ireo teny hoe: “liberté, égalité, fraternité”, ary koa ny sata ijoroan’ny Repoblikan’i madagasikara, dia ny “ tanindrazana, fahafahana, fandrosoana”.

Manana andraikitra lehibe amin’ny zava-misy aty Madagasikara koa i frantsa, indrindra fa ireo mpitondra. Noho izany, dia manantena aho, manantena isika, fa hiray hina amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena i Président Nicolas Sarkozy amin’ny fampiharana ny sazy amin’ireo mpitondra tsy ara-dalàna ireo, na koa handray anjara mivantana amin’ny fanerena azy ireo, hanaja izay efa nekena sy nosoniaviny tany Maputo sy tany Addis Abeba, ka hanjaka eto Madagasikara indray ny soatoavina demokratika.

Mitodika manokana amin’ny Foloalindahy sy ireo mpitandro filaminana aho.

Tomponandraikitra voalohany amin’izao zava-misy izao ny Foloalindahy sy ny mpitandro filaminana rehetra.  Tsy afa-miala isika, satria tsy diso ny teny faneva atao hoe: “Hoan’ny Tanindrazana”. Tandroka aron’ny vozona, ary kitro ifaharan’ny Firenena isika. Koa raiso ny andraikitra! Sahia!

Tsy misy tsy diso akory raha mbola eto an-tany. Ary ny mahatsiaro tena no afaka mandinika, sy mifamela. Ka tonga ny fotaona hirosoantsika amin’izany fifamelana izany, izany fifankatiavana izany, fandrindram- pihavanana, afahana miroso amin’ny fanarenana marina ity Firenena malalantsika ity. Samy tomponandraikitra isika mianankavy.

Ry Malagasy, Mpiray tanindrazana,

29 marsa 2010 ? Andro afahantsika mandinika sy mamakafaka ny zava-misy, ary andro afahantsika mandray fanapahan-kevitra. Amin’ny kiohon-dalana anankiray lehibe isika  ankehitriny, koa alao hery ary, ry vahoaka malagasy. Alao hery ary, samy tia tanindrazana isika. Ny fifamelana no zava-dehibe, koa miandry anao ny firenena. Miandry anao ireo taranaka ho avy. Manatrika anao ireo iray mehery fo…

Aza mandraraka ilo mby an-doha, fa isika izao no hoavin’ny Firenena. Mijery antsika izao tontolo izao. Miandrandra antsika ny firenen-drehetra eran-tany, nohon’ny fahendrena izay ananantsika Malagasy, noho ny soatoavina ananantsika.

“Mitsangana ry tanora, mitsangana k’aza manana ahiahy,

‘zao no andro sady ora, mijoroa, sahia tokoa ho lehilahy!

Sahia ho tena vehivavy!”

Homba antsika mandrakariva anie, Andriamanitra!

GTT Montpellier

Vice-Amiral Hypolyte RAMAROSON

Nanongan-tena i Marc Ravalomanana‘ hoy ny  Vice-Amiral Hypolyte izay vao avy notendrena ho Praiminisitra lefitra hisahana ny raharaham-bahiny. ‘Auto-putchiste‘ moa no fomba nitenenany azy.

Hangataka ny namana vahiny, hono, izy  (Amerikana, Frantsay, sy ny Eropeana) ny amin’ny hiverenan’ireto farany hijerena amin’ny maso tsy miangatra ny raharaha tena nisy marina teto Madagasikara. Nolazainy fa ‘tsy manana ny antom-pisiany‘ koa ny fifanarahana rehetra tany Maputo noho i Pr Zafy Albert. Ary tsy matahotra na iza na iza izy.

Manoloana ity filazana farany ity dia maro no lasa fisainana raha mahatsiaro ny tenion’ingahy RAKOTOAMBOA Jean Louis tao aminn’y RADIO FAHAZAVANA nilaza fa ‘hidina eny amin’ny fokontany hitady izay mpomba an’ingahy Andry RAJOELINA ‘ ary tsy avelany raha tsy mandadilady sy milalaka ny faladihany. Dia ahoana ny amin’izay????

Hampiana tsikelikely eto ihany ny vaovao amin’ny fotoana maha-mety azy.