Anosy/Mahamasina Pr.Zafy sy ny tariny

Na dia nihevitra aza ny maro fa mbola hiverina ny korontana toy ny omaly, dia tsy nisy na inona na inona afa-tsy olona visivitsy nihirahira sy nipetrapetraka nanandrify ny fiantsonan’ny taxibe teo Mahamasina no hita androany hariva.

Hatramin’ny tamin’ny 5 ora hariva nialana teny an-toerana dia mbola teny koa ireo mpitandro filaminana.

Sady nandrindra ny fiatoan’ireo taxibe izy ireo, no niandry izay mety hiseho ihany koa.

Niandry an’i Manandafy sy ny Pr Zafy moa ny ankamaroan’ny olona, saingy nangaina fa tsy nisy hita teny ny mpitarika.

Teo ampialofana noho ny erika nifafy, dia nisy ny nahatsiaro ny tany amin’ny 1991 tany, ka nilaza fa tafaraka indray ireto i  Zafy sy Manandafy, ka hafàna tokoa ny tanàna. Toy izao mantsy hoy izy ireo no nitarihany ny olona tamin’izany fotoana sy nahatonga ireny raharahan’ny 10 Aogositra ireny. Asa re!!!

Raha jerena tokoa mantsy izay nolazain’i ¨Pr Zafy tamin’ny mpanao gazety avy amin’ny  Express de Madagascar nivoaka androany, dia efa vonona tanteraka hiatrika korontana ry zareo. Nolazainy fa ‘olona efa niomana sy vonona hifanehatra amin’ny mpitandro filaminana ary tsy matahotra grenady ireo olona tarihany eny, ary izany no isan’ny antony mahavitsy azy aloha amin’izao fotoana izao . Azonao vakiana ato izay resadresaka nifanaovany tamin’ny mpanao gazetin’ny l’Express de Madagascar izay

Herintaona…Praiminisitra 5…Antso…

Herintaona latsaka izao no niainan’ny Malagasy tao anaty krizy politika. Nifandimby ny fanendrena sy fanesorana praiminisitra tao anatin’izany. Raha tsy hiteny afa-tsy ireo 5 ireo isika ( tsy hoe manao tsinontsinona an’i Manandafy Rakotonirina akory).

Teo aloha i Charles RABEMANANJARA

nodimbiasan’i Monja ROINDEFO ZAFITSIMIVALO

dia niditra indray ingahy MANGALAZA Jean Eugene

izay nosoloin-dramatoa MANOROHANTA Cecile   (mety hiditra anaty GUINESS des RECORDS, satria izy no filoha-na Governemanta nandalo tanaty fotoana fohy indrindra teto ambonin’ny tany angamba, tao anatin’izany andrim-panjakana izany)

ary ny farany rentsika izao dia ny Colonel CAMILLE Vital.

Ankoatry ny fanendrena ataon’ireo firehana telo nivory tetsy amin’ny Carlton.

***********************************XXXX*************************************

Izany eo ihany, fa manararaotra ihany koa ny tena mandefa antso avo ho an’izay mahita sy mamaky ity lahatsoratra ity. Mandeha ny feo fa misy mikotrika zava-doza eto amin’ny tanàna.

Noho izany, rarao ny olona tinao, iangavio mafy tsy hamonjy ireny fiantsoana famoriam-bahoaka ireny aloha mandra-pahita izay tena marina.

Fa maninona moa no ataoko izao antso izao? Tsotra fotsiny, jereo tsara ny zava-nisy sy efa nitranga hatreto. Nisy ny fifamonoana, nisy ny nitondra takaitra mandra-maty. Noho ny inona? Noho ny fitiavan-tena ara-politikan’ireo tsy mataho-tody (tsy anavahako na iza na iza mpamari-toetra io). Tao ireto nasitrika mihitsy tanaty vatam-paty mba ho afaka mody teto Antananarivo. Tao ny nesorina ny faladihan-tongony. Tao ny nesorina ny sofiny. Tao ny natao an-keriny. Sy ny sisa tsy ho ary tanisaina. Nanomboka taiza ka hatraiza io? Isika rehetra no samy hamaly an’izay satria tafiditra ao anatin’io na ny raharaha 1991 (Ratsiraka vs HeryVelona), na ny 2002 (Ratsiraka vs Ravalomanana) sy ny 2009 (Ravalomanana vs Andry Rajoelina)

Fa raha sanatria ka hisy indray izany amin’ity indray mitoraka ity, dia ho fatifaty foana, ho maritiora foana (mba tsy hitenenako masiaka hoe toy ny fatin’alika) ny fatin’ny havanao, hiaro ny sezan’ireo mpanao politika ireo.

Haka ohatra akaiky dia akaiky aho: tsy misy tsy nahatsiaro ny zava-niseho tamin’ny 2002 niakaran-dRAVALOMANANA teo amin’ny fitondrana. Be ny anarana manamboninahitra nandrakotra ny pejy voalohan’ireo gazety mpiseho isan’andro, noho ny laza ratsiny tamin’ny fandraisany anjara tamin’ireny vono sy fandratrana ireny.

Rehefa tonga teo amin’ny fitondrana Ravalomanana, iza no nilaza fa ‘tsy hiantso azy mandrakizay hoe filoham-pirenena‘? Haintsika ny amin’izay. Nefa ankehitriny rehefa miresaka amin’ny haino aman-jery, dia manonona ihany ny hoe ‘prezidà Ravalomanana’, sa nibolisatra?

Fa nony tonga ny fitadiavana tombontsoa: adinon’izy ireny tsirairay avy ny ‘TAIM-BAVA’ nataony sy ny tsy fankatoavany ilay olona napetrany ho fahavalo. Marina fa misy ny teny Malagasy manao hoe ‘izay to fo mpamosavy‘, fa na izany aza…Dia nifanoroka, nifandray toy ny tsy nisy naninona. Navela tsy ho tsiahivina intsony, hono, ny lasa. Dia miara-dàlana indray. Angamba aza sady miteny am-po mangina ho an’ireo namoy ny ainy hoe: ‘ialahy isany no te-hiditra amin’ny lalao tsy an’laisany akory, Sakoa izay!’. Dia ankehitriny, na dia ireo olona natahorana fatratra noho izy ireo notondroin’ny mpifanandrina taminy ho nanao habibiana tsy roa aman-tany aza, dia tafiditra sy voatonona anarana ho ao anatin’ny fitantanana ity firenena ity ankehitriny.

Raha mba afaka niteny mantsy ny maty, na afaka nijoro indray ireny tapa-tongotra, na ireo very havana tsy hita maty, tsy hita velona, ka hanohitra ny zava-miseho ankehitriny, dia asa fotsiny izay hiseho.

Tsy sanatria fanetsehana ny ratra efa mikombona no ilazàko ireo rehetra ireo, fa  fitiavana hisoroka ny antambo, sy tsy fitiavana hanan-dratsy intsony.

Ny rànao, na ny an’ny havanao latsaka, raha nisy vidiny teo imason’ireo olona rehetra mifofotra ny hisalotra indray ny anarana maha-mpitondra an’i Madagasikara ireo, dia tsy ho toy izao ny fiainanao Malagasy io. Saingy indrisy fa ny tany, hono, tsy ilaozan’adala, ka tsy maintsy hisy ihany, hisy foana ny ho voatarika hamaly ny antso. Hisy foana ny handeha hatao sorona (toy ny zanak’ondry, fa mba tsy ampondra aza) ka hovonoina, amin’ny anaran’ny tolona (ho fiarovana sa ho fitadiavan-tseza sy voninahitra!)

Raha azo atao ihany, AVADIHO (tsy impito fotsiny fa..) AN’ARIVONY  ny fanapahan-kevitra vao handeha hamonjy an’itsy na iroa , amin’ny anaran’ny tolona. Raha tsy hoe efa tafiditra ao anatin’ireo olona tsy manan-kantenaina sy mamoy fo angaha ianao. Ka mety aminao foana na maty anio, na rahampitso, satria samy ho faty ihany no hiafarana.

Leo ny vahoaka, ekeko izany, nefa koa fadio ny tsy hiraharaha ny ara-politikan’ny firenenao. Na iza na iza no hampanao fifidianana eo, tongava mifidy maneho ny hafaliana na tsy hafalianao. Fa tsy efa vita ny fanisàna vao hikamenona. Tara loatra. Toy izay nitranga tany Alzeria fahiny nahatafakatra ny F.I.S teo amin’ny fitondrana, rehefa tsy niraharaha ny vahoaka. Tsarovy ny lasa, jereo ny ankehitrio, ary tsinjovy dieny izao ny hoavy. Tadidio mandrakariva fa manan-karena i Madagasikara, ary io harena io no mahatonga azy atao kilalao ankehitriny (na ambony izany, na ambanin’ny tany toy ny solika, na anaty ranomasina). Izany no mahatonga ireo hery sy firenena vahiny hitady izay mpitondra azo atao ‘Adiky ity!  Gaosy itiky! Droaty itiky! sy azo kapohina rehefa maditra tsy azo tenenina (karavasiana), toy ny …

Valin’ny Fitorian’i Monja sy resaka ‘Praiminisitra 4’

Dia manan-karena amin’ny lafiny maro marina ity Madagasikarantsika ity ka! Tsy ny harena an-kibon’ny tany ihany, na ny anaty ranomasina, na ny tany midadasika sy azo volena, na ny olona afaka miasa, na ny antoko politika.  Ary tena tsy diso aho milaza hoe ‘olona afaka miasa’. Raha jerena amin’ireo ‘praiminisitra 4 be izao’ ireto: Monja Roindefo, Manandafy, Mangalaza, Manorohanta. Tena ‘4-M*’ zalahy a! Ahatsiarovako namana manokana ny hoe ‘4-Mi’, kopa-tànana ho azy e!

Dia tena efa tsy lany olo-manga tokoa i Gasikara an! Ary maninona tokoa moa raha miaraka mipetraka anaty Lapa iray ry zareo ireo dia miaraka mampandroso ny tany sy ny firenena e? Amin’izay samy tomponandraikitra amin’izay fandehanana na fikatsoan’ny raharaham-bahoaka.

Tsy izay anefa no misy fa iray ihany no afaha hitoetra, ary dia iadiana mafy tokoa ny amin’izay satria ‘te-ho lohany‘ daholo, satria samy ‘favy‘.

Amin’ny 3 ora tolakandro mahery izao eto Madagasikara. Dia ampitaina ho fantatry ny rehetra fa Tsy mahefa hanao ny fitsarana ny conseil d’état ka dia nolavina ny fitorian’i Monja Roindefo. Izay no valin’ny fitoriana nataony teny amin’ny Conseil d’état. Ary dia efa valinteny nomen’ny fitsarana azo lazaina ho ny faratampony no navoaka, ka tsy misy fitsarana hafa azo atao intsony.

**************************************xxxxxxxxxxxx***********************************

Na eo aza ny fahasarotan’ny raharaham-pirenena, tsy misakana anao izany  hitsidika ny BOMBs , ka handatsaka ny anjaranao ho an’ity blaogintsika ity ho fanohanana azy.

BestOfMalagasyBlogs

BestOfMalagasyBlogs

Voasambotra i Manandafy

Tsy afaka nahazo an’Ambohijatovo intsony ireo mpomba an-dRavalomanana ka teny amin’ny tokotanin’ny MAGRO Ankorondrano no nanao ny fihaonana fanaon’izy ireo. Raveloson Constant no nanentana sy nanafana ireo mpanara-dia azy teny.

Voasambotra androany efa hariva be teo, tao amin’ny Carlton i Manandafy Rakotonirina, Hanta R. sy ireo olona vitsivitsy niaraka taminy.

Samy nandefa ny sary momba izay na ny TVm na ny MaTV. Fa ity no nalaina tao amin’ny MaTv. Somary ratsy fa ny feo no tena ilaina henoina.

SADC: Lahatsoratr’i Tribune (//www.madagascar-tribune.com/Aucun-envoi-de-troupe-militaire-a,11731.html)

http://www.madagascar-tribune. com/Aucun- envoi-de-troupe-militaire-a,11731. html

SADC : Aucun envoi de troupe militaire à Madagascar

samedi 18 avril 2009,

par Rakotoarilala Ninaivo

<blockquote>

Devant les rumeurs incessantes sur la présence d’une délégation de la SADC à Madagascar, Ny Hasina Andriamanjato, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Transition, a convoqué Monaisa Monkgheti, ambassadeur d’Afrique du Sud à Antananarivo, ce vendredi 17 avril 2009 à 10h, afin d’avoir plus de clarifications à ce sujet. Lors de cet entretien, l’ambassadeur d’Afrique du Sud a affirméqu’il n’a jamais été question de l’envoi de troupe militaire de la SADC à Madagascar, ni d’une éventuelle arrivée de Marc Ravalomanana avec la délégation de la SADC, ni de la volonté de cette organisation à réinstaller au pouvoir l’ancien Président. Par ailleurs, l’ambassadeur a informé le ministre Ny Hasina Andriamanjato, de l’arrivée à Madagascar d’une délégation de la SADC ce lundi 20 avril 2009 dont les précurseurs sont déjà dans nos murs. Le but de cette mission est de s’informer sur la situation exacte à Madagascar. A cet effet, la délégation aura des entretiens avec le président de la Haute Autorité de la Transition (HAT) Andry Rajoelina, le ministre Ny Hasina Andriamanjato, les envoyés spéciaux de l’Union Africaine (UA) et de l’ONU, et le corps diplomatique accrédité à Madagascar. Il a également averti de la venue prochaine d’un envoyé spécial de la SADC qui fera partie du groupe de contact constitué par les envoyés spéciaux de l’UA et des Nations Unies.

</blockquote>