Mpangataka niteny anglisy – gaga aho

Zoma maraina ny andro. Niala ny trano toy ny olon-drehetra namonjy lahasa. Saingy rehefa tonga teo amin’ny fisasahan’ny maraina, ilay efa fiomanana hiala hamonjy sakafo iny indray, dia mba nandeha nitsidika ny Tsenam-boky nokarakarain’ny  FMBM / Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy ny tena.

Teo an-tampon’ny tohotohobaton’Antaninarenina teo no toera-nofinidy hanaovana ny tsenam-boky, toy ny andiany teo aloha ihany. Maro ny olona no niato kely nanopy maso ireo karazany maro azo nisafidianana, na dia ho fahafinaretan’ny maso tsy hitondra hody fotsiny ihany aza. Samy mandalo eo daholo mantsy izay rehetra miakatra an’iny havoana iray eto Antananarivo iny, na ny teratany na ny vahiny.

Tsy dia ny boky loatra no fototry ny resako etoana. Fa mpangataka. Eny tsy diso ianao, mpangataka miandry sy  manaraka ireny vahiny ireny.

Indreo andianà vahiny vitsivitsy mandalo sy mijery ity tsenam-boky ity toy ny olona rehetra ihany. Tsy lavitra eo kosa, zaza roa mifampitrotro. Angamba ilay ankizivavy mitrotro mety ho zokiny iray tampo amin’ilay bitika eny an-tanany.

Nanatona mora iretsy andiam-bahiny ireto zaza mifampitaiza, ka nony tonga teo amin’ireo vahiny, toa ahy efa nahatratra rahateo ny nisy azy ireo koa, dia zavatra tsy nampoiziko no nipololoatra nivoaka ny vavan’ilay heverina ho zokiny.

Asa na efa nofantarin’ireto ankizy sy narahany nialoha tany ananona tany ireto vahiny ireto, fa raha vao tonga teo amin’izy ireo ry zareo, dia tsy mba tamin’ny fomba mahazatra (rehefa tsy teny Malagasy, dia teny frantsay) no nanaovany ny fitalahoany mba hahazo izay pitiny avy any amin’ireto nozohiany fa teny Anglisy madio rano, tsy nisy diso na ny fomba fiteny na ny firafitra, no nanaovany ny tambezony. Tsy naharitra ny tena fa nanongilan-tsofina sao mba diso fihaino ihany. Tsia, tsy diso fihaino mihitsy fa tena teny Anglisy no nataony.

Lasa ny saina nanao hoe: nandia fianarana hatraiza àry ity zaza ity no nitsahatra? Nefa rehefa nojerena akaiky sy nalaina sary an-tsaina, lavitra araka izay mety ho takatra, dia toa sarotra heverina ny hoe tonga hatramin’ny kilasy faha-enina rakalakely. Ary na tonga hatrany aza, dia mbola azoko anaovana fanamby fa vitsy dia vitsy ny ankizy Malagasy no mahafehy ny firafitra sy fiteny ny Anglisy.

Raha tsy lasa lavitra indray tamin’ny fianarany izy, dia taiza no nianarany ilay fomba fangataka?

Ny namana vitsivitsy nizaràna ity fahitàna manokana ity dia nahenoana fanehoan-kevitra samihafa, tonga hatramin’ny hoe: Na izy misy an’ireny ‘assistante sociale’ireny mampianatra azy (atao tsianjery maimbo ve?), na efa misy koa eto amintsika ny olona manakarama ireny zaza irany anaty tambajotra (sanatriaviko anie izany)

Natao tsianjery tokoa ilay fomba fangataka – nanaraka miadana teny aho nandritra ny metatra vitsy – satria ny teo foana no miverina mandra-pirotsaky ny rakitra.

Hoy aho anakampo hoe, efa nivoatra ilay sehatrasa, satria dia asa tokoa io ho an’ny sasany, ary angamba ny hafa efa ela no nahafantatra ny fisiany fa izaho no taraiky. Tsy misy maharatsy azy fa taratry ny fanontoloana daholo koa angamba izany.

***********************************************************************

Hetsika miandry anao ato ho ato eny amin’ny CCI Ivato

TEDxAntananarivo 2011 « Ideas For Women Cancer Control In Africa.

***********************************************************************