MITAFY LAMBA TONTA

Firifiry tokoa moa izay, nany marina kokoa, efa impiry no nitenenan’ireo tompon’ny fahefana teto Madagasikara fa « Manomboka izao dia hatao itsy, hampiharina iroa, tsy andeferana ny tahàka an’izatsy… » Na resaka fifamoivoizana io, na fandriampahalemana, – ny sosialim-bahoaka amin’ny ankapobeny mihitsy e –  Fa dia andro vitsy, raha misy, no nisy ny fanatanterahana, dia very an-javony tany daholo ireny tsianjery maimbo famerin’ny mpifehy ireny. Saino anie ireto nosoratan’ny  OLONDIA MIDELIRA ireto e:

 

Mila ovàna ny politika sy ny fanaovana politika eto Madagasikara! Fanovàna tena izy, ary mikaroka ny tena fandrosoana marina ny isam-batan’olona. Politika miantehitra amin’ireo harena nananatsika hatrizay, ary politika tsy miankin-doha. Miaro hatrany ny hasina sy ny hambo tena Malagasy. Politika misokatra ihany koa amin’ny fifandraisana amin’ny any ivelany ho mpanaja ny fitoviana sy ny fahafanan’ny tsirairay.

Ireo indray izao no hevitra abosesika ao an-dohan’ny Gasy ato ho ato. Tsy hevi-baovao akory ireo fa efa fandre hatrizay saingy tsy nisy nanatanteraka na dia toy ny silak’hoho aza. Koa aza lany andro manazava ny sain’ny olompirenena fa efa hainy sy fantany ny tsianjery maimbo fanao hatrizay. Varotra firiperia (hevitra tonta) no mahazatra anareo e!

Raha tena mpanao politika manana tanjaka ara-kevitra dia tsy ho lany andro mampiteraka ao an-tanànan’Ambatobevohoka sy miandry papelika tsy ho hita. Raha Gasy mahatsinjo lavitra ihany koa dia tsy hanaiky lembenana amin’ny fampisotroana ronono amin’ny pô plastika.

Safidy sy « Choix » dia Vazaha, hono, izy

Vazaha hono izy

Ny anabavin-draiko 30 taona no efa tany
fa tsy mba nanadino ny teny Gasy izany
ireo namako any am-pita
be koa no tafita
fa tsy nisy nanao azy ho valalan’alika
ny hafa kosa hono, taona 2 no vita
dia very tabilao mila tsy ho hita
na fiteny na fanoratra ny teny nibeazany
fa ny an’ny hafa indray no lasa tenindrazany
Avylavitra 09/ 04/ 2014 – 08h11 – Antsahavola

Safidy sy « Choix »

Moi, Tu vois,
cela fait deux ans, que je suis à Paris
à cause du taf et tous mes amis
la langue malgache, oh, j’ai vite oublié
tellement, tellement, c’est compliqué

Hay …
Fa tany amin’ny « Lyfr » angaha no sekoly ?
dia tao amin’ny « alliance » no niala voly ?
Sa nianatra tany an-tsekolim-bahiny
ka tena sahirana… tsy omena tsiny

Oh non, ça va
mon collège tu vois, c’était en plein Tana
c’était pas du tout, une école vazaha
c’était un CEG, le Square Poincarré,
à coté d’ «Annoussy » tu vois où c’est

Hay ,
Antanimbarinandriana, lalovako lava
rehefa hianatra, sy rehefa mirava
dia vita BEPC avy eo dia nankaiza
angamba sekolim-bazaha no nitaiza ??

oh que t’as une mémoire, c’était ça je crois,
« Antanimbari.. » quelque chose comme ça
eh ben, après, j »ai poursuivi,
au lycée d’en haut, au … lycée Gallieni

Hay …

et après le Bac, j’étais encore là bas
je « taffais » un peu à « Behoririkàh »
c’était là, que j’ai fait un peu d’économie
et puis après, je suis partie

Hay …

Cela fait deux ans, que je suis à Paris
je suis hôtesse de caisse, je travaille chez Tati
je m’intègre bien, et là ça va
surtout avec les cop’s, Silva et Nadia

Hay,
ny teny malagasy ve moa izany adino
toa sarotra ihany an, izaho aloha toa tsy mino
izaho izao taty, folo taona mahery
izaho miteny sy manoratra, tsy misy izy hoe very

oui, mais tu vois, je n’ai pas d’occasion
et en plus ce n’est pas important
même tu vois, quand il y a les soirées,
je n’y vais même pas, je ne suis pas intéressée

chacun son kif, chacun son truc
même si cette langue sera caduque
c’est pas mon souci, j’ai fait mon choix
tu veux, tu veux pas, c’est toi qui le vois

dia lasa aho nandeha tsy nanome tsiny,
nohajaiko ihany koa, fa safidiny iny
tsy hiteny betsaka aho, sao dia hoe masiaka
fa fiainany izany, izaho tsy hi »critique »

Raozigasy

Mahantra ve ny Malagasy?

Sady ENY no TSIA no valin’iry fanontaniana natao lohateny.

Fa iza tokoa moa no mametra, ary inona no mari-pandrefesana ny fahantràna e?

Ny PNUD amin’ny alàlan’ny antsoiny hoe IPH (Indice de Pauvreté Humaine) ijerena ny tokony hananan’ny tokantrano nefa tsy ananany, sy ny Banky Iraisam-pirenena (Banque Mondiale) no nametraka fa raha tsy mahazo 2 dollars, (eo amin’ny Ariary 4.000) isan’andro ianao farafahakeliny, mba ho enti-mivelona dia olona mahantra no ikilasiana anao.

Dia mipetraka ny fanontaniana fanampiny manao hoe: Mba firy amin’ny Malagasy re no mahazo izay isan’andro e?

Raha atao mantsy ny kajy dia eo amin’ny $ 60 amerikana/volana na Ariary 120.000 / volana izany no tokony hiditra amin’ny tokantrano Malagasy iray vao azo lazaina ho eo amoron-tevan’ny fahantràna izy. Amoron-tevana satria io no fetra faran’ny ambany tsy hidinana any ambanin’ny tsipika mamaritra anao ho mahantra.

Raha mijery antontan’isa eny amin’ny sampana mpiandraikitra ny momba izany anefa isika dia hahita fa mahery be amin’ny antsasaky ny vahoaka Malagasy, hatramin’ny 70%, no tsy mahita afa-tsy ny 1/3-n’io 2 dollars isan’andro io.

Na io aza anefa no zava-misy dia tsy mety miaiky ary tsy manaiky ny ho tondroina fa mahantra izany mihitsy ny Malagasy sasany. Hita taratra izany ao anatin’ilay hiran’i Mamy Basta, ilazany fa hoe mafy toto RaMalagasy, ary ompaina reny vao miha-mahery, ary mbola manamafy izany ny fomba fiteny eny anivon’ny fiarahamonina eny.

Mba hanaronan’ny ankohonana Malagasy iray ny fahantrany dia aleony mampiasa ny teny hoe SAHIRANA, na dia efa hita izao aza fa mahantra noho ny mahantra. Sahia anie ianao miteny hoe ‘Tena mahantra ry zareo atsy avaratra, sns….e‘, dia hahita ny anganonao ianao. Ary henoy ny fiteniny azy rehefa milaza ny tsy fahafaha-mividiny, na ny tsy fahafahany manatanteraka zavatra iray noho io antony io ny tokantrano Malagasy iray: Sahirana akia / lesy izahay a. Fa tsy misy mihitsy hiteny hoe Mahantra lesy /akia izahay a.

I Madagasikara no isan’ny manana io fidirambola ambany indrindra io aty Afrika, satria ny an’ny hafa mahita manodidina ny  $100 / volana.

Betsaka tokoa no mizaka an’izay fahantrana izay, na dia betsaka koa aza ny banky milaza ho mampindram-bola hanalàna fahasahiranana (fahantrana). Fampindramana izay mbola mamatotra bebe kokoa an’ireo izay afa-miditra amin’izay làlana izay, tsy ho afa-trosa, izany hoe alentika hatrany hatrany ho mpitrosa mandrakizay. Fa famnpindramam-bola mampilendalenda kosa ho an’ireo 70% voalaza ery ambony, satria tsy ho afaka ny hahazo izany velively izy ireo noho ny antoka tsy maintsy hotakian’ny banky aminy. Ny hohaniny aza mboa hokarohana. Rahoviana izany izy ireny sy ny taranany no ho afaka hindrana vola hanorenana fihariana? Ankamantatra

Ankoatra ny IPH, dia misy koa ny fandrefesana ny fivoaran’izay ananan’ny tokantrano tsirairay amin’ny alalan’ny antsoin-dry zareo hoe IDH (Indice de developpement Humain)

Ny toerana misy antsika :

Tsy nety votsotra teo amin’ny laharana 130 hatramin’ny 140 amin’ireo firenena 169 hatrany no nisy antsika hatramin’ny taona 2000 nanombohana io fomba fandrefesana io.

Raha hiresaka lafin-javatra hafa toy ny fanabeazana sy fitsaboana indray isika, dia mbola mitoetra foana iry 70%  tsy afaka mitsabo tena sy mampiana-janaka iry.

Iza no tena mizaka ny mafy?

Toy ny any amin’ny tany mahantra rehetra, dia ny vehivavy sy ny kilonja no tena mizaka ny tsy eran’ny aina.  Raha ny taham-pahafatesana sy ny fahelàna velona no hojerentsika dia toy  izao no tarehi-marika azo aroso:

  • reny 350 amin’ny 1000 no mamonjy toeram-pitsaboana rehefa hiteraka,
  • zaza 24  /1000 no tsy azo eo am-piterahana,
  • 22 /1000 maty alohan’ny 5 taona

Izao dia i Madagasikara no manana ny taha ambony indrindra amin’ny resaka Peste eran’i Afrika.

Manan-karena ny Malagasy

Raha jerena amin’ireo harena mivoaka an-tsokosoko sy lazaina fa ato ankibon’i Madagasikara, dia manan-karena ny Malagasy.

Valin’ny fanontaniana ery amin’ny lohateny: Mpanan-karena mipetraka anaty trano bongo ny Malagasy. Tompony mangataka ny atiny, ary efa zatra ny mihafy. MAFY TOTO sy TSY LAITRAN’NY BALAN’NY FAHANTRANA, VONOINA TSY METY MATY.

Appel / Antso Diaspora Malagasy

1) La diaspora malgache dispose-t-elle du droit de vote malagasy ? Si non c’est le premier combat a mener d’urgence !


Le ven. 22 avr 2011 20:13 CEST, Rary a écrit :

CONSCIENCE AFRICAINE CONTRE LA FRANCAFRIQUE
L’Afrique est toujours sous le joug de la France. Nicolas Sarkozy, un immigré, a déclaré la guerre à l’Afrique. D’abord, N. Sarkozy a fait savoir aux Africains (noirs et maghrebins) vivant en France qu’il va les nettoyer au Karcher. Puis il a menti aux Français pour se faire élire. Une fois devenu président, il a divorcé puis s’est chamaillé avec les Paparazzi. N. Sarkozy par la suite était complètement ivre lors d’un sommet européen à Bruxelles, après avoir bu avec le russe Vladimir Poutine.

A Dakar, N. Sarkozy a affirmé que l’homme africain ne sait pas entrer dans l’histoire.Ensuite Il a instauré une politique raciste en France, allant jusqu’à créer un ministère de l’immigration. Pour pouvoir venir en France on est même arrivé à essayer de faire passer aux migrants une analyse ADN.
La France a soutenu tous les coups d’état en Afrique francophone. Depuis 2007 les pays francophones tombent un par un : La Guinée Bissau, la Mauritanie et Le Niger. Cela ne suffit pas pour le colonialisme français, alors la françafrique dirigée par N. Sarkozy a renversé le président Malgache Marc Ravalomanana. Le réveil Africain a choisi le président de son choix mais cela ne correspondait pas aux intérêt français. La France de Sarkozy est alors entrée en guerre en Libye et en Côte d’Ivoire. Beaucoup d’Africains sont morts mais tout est caché au peuple français.
Frères Africains levez-vous, vous qui êtes en Afrique dressez-vous contre les intérêts françafricains. A tous les africains de France et de Navarre, vous savez bien le mépris que la France a pour vous, et le racisme dont vous êtes victime. La France est en train de tuer en masse en Lybie et en Côte d’Ivoire… Levez-vous, prouvez à l’autorité française que vous n’êtes plus ni esclaves ni colonies. Si vous ne le faites pas, le massacre social, militaire et économique qu’opère actuellement la France en Afrique continuera.
Malgaches de la Diaspora, réveillez-vous. Votre pays est écrasé par la françafrique de Sarkozy. Faites tout ce qui est possible selon votre situation.
Peuple français, vous êtes épris de liberté, nous aussi, peuple africain. N. Sarkozy vous trompe réservez-lui le sort qu’il mérite. On vous cache ce que font vos dirigeants en Côte d’Ivoire, en Lybie, à Madagascar, en Mauritainie ….L’Afrique meurt de faim, sous les balles et sous la torture… Elle se meurt à cause de la déstabilisation que la Françafrique lui inflige.
Peuple Français exigez-vos droits, on vous ment, le président N. Sarkozy, le premier ministre F. Fillon, le ministre des affaires intérieures C. Guéant, le ministre des affaires extérieures A. Juppé et le ministre de la coopération Henri De Raincourt travaillent étroitement avec les ambassadeurs français des pays africains francophones pour la destruction de l’Afrique.

La première raison de l’immigration Africaine en France c’est justement la destruction française de l’économie africaine. La France fait et défait les présidents et gouvernements des pays africains francophones.

PEUPLE FRANCAIS EXIGEZ VOS DROITS A L’INFORMATION : C’EST L’HEURE DU REVEIL AFRICAIN

De: « jean-pierre Randriamampandry »

WUHAN UNIVERSITY 6th LUOJIA AUTUMN INTERNATIONAL CULTURAL FESTIVAL

 

« WUHAN UNIVERSITY 6TH LUOJIA AUTUMN INTERNATIONAL CULTURAL FESTIVAL »

Teny faneva: « Diversity & Harmony; Interaction and Integration »

Fotoana nanaovana azy: ny 20 sy 21 Novambra 2010

Toerana nanaovana azy: Wuhan University, Wuhan; Hubei Province, Chine

Io « festival culturel » io dia efa fandraisan’ny Mpianatra Malagasy any Wuhan anjara nanomboka tamin’ny taona 2005 niforonan’ny fankalazana, ka ny 20 sy 21 Novambra teo ny andiany faha-enina. Mihoatry ny 70 ny firenena nandray anjara, ka anisan’izany i Madagasikara izay nosoloan’i AEMW (Assocition des Etudiants Malgache a Wuhan) tena. Ny tanjon’ny fikambanana dia ny fampahafantarana ny firenena, ny fampiroboroboana ny fikambanana ary ny fanamafisana ny firaisankinan’ny mpianatra Malagasy any an-tany lavitra any.

Maro be ny zavatra natao tamin’izany:

Ataovy matsiro sy tsara endrika toy ireto ny amin'ny faran'ny taona sy ny fandraisana taona vaovao ee! Dia mirary taona 2011 sambatra sahady ho anareo Malagasy any Chine ee!

  • – ny haihanina malagasy (nahandro gasy): composé, katilesy, mofo-baolina, makasaoka, vary sy kabaro sns.

  • – ny fomba fitafy nentin-dRazana
  • – ny fampirantiana haitao vita malagasy(arts malagasy) sy ny harena(ressource) mampiavaka an’i Madagasikara.

Tsy ambaka ny hafa ny vita Malagasy. Jereo anie ireto Maki miezaka mambabo mpitsidika e!

  • – ny dihy toy ny afindrafindrao, kilalaka, mangaliba, salegy, kininike, sy ny sisa; izay nahaliana ny mpijery ka nampianarin’ny Malagasy azy ireo

Soa fa mbola mahatsiaro ny fomban-drazany ny taranaka na lasa any ampita aza

Nisokatra ho an’ny olon-drehetra toy ny mpianatra, mpampianatra, mpandraharaha ara-toekarena, mpitondra fanjakana sy ny olon-tsotra rehetra araka io teny faneva eo ambony io hoe « Diversity & Harmony; Interaction and Integration ».

Fahombiazana tanteraka ny hetsika natao. Izany fahombiazana izany dia vokatry ny fiaraha-miasa akaikin’i ANDRIANJAFY Francois Herve filoha  amperianasan’ny AEMW sy RAVELOMANANA Fidelys filoha lefitry ny AEMC(Association des Etudiants Malgaches en Chine) no sady filoha am-boninahitry ny AEMW, ary ny fandraisana anjara mavitriky ry: Fifaliana, Frederick, Stephanie, Soja, Nounou, Tahina, Mathilde, Setra, Nancy, Noro, Fanja, Gerald, Natacha ary Eldie.

Marihina fa any Wuhan no be Mpianatra Malagasy be indrindra ao Chine, izay miisa ho 28.

(Mpiara-miasa nampita ny vaovao : Fidelys Ravelomanana)

Et Madagascar entre dans la danse…ou plutot l’ère de la CENSURE

Tous les liens vont vers Global Voices

Et bien, comme beaucoup le savent déjà, la Chine occupe la première place quand on parle de ‘internet censuré‘. Et voilà que ce ‘modèle chinois’ pointe son nez à Madagascar. Pire encore, la décision vient d’en haut. Psssst! en Conseil des ministres.

Est-ce le début des ‘teritery‘ et des ‘kisambosambotra‘? Je ne sais pas, mais c’est à craindre, surtout pour les ‘bloggers manta vava toa anay‘,

Partout dans le monde, comme c’est le cas en Iran, Chine, Moyen Orient, Népal,  on procède à l’arrestation des bloggers quand ils ne ‘véhiculent’ pas ce que le pouvoir en place veut. On les attaque devant les tribunaux, on les torture, sans oublier les menaces de mort. Je me souviens ici de l’intimidation que l’on m’a fait pendant ces crises de 2009. Et comment, devant l’une de mes filles, en pleine voie publique.

De quoi ai-je peur? Voyez vous-même… Pourquoi l’Etat Malagasy a adopté la mise en place d’une passerelle internationale unique, qui sera gérée par une société privée ( appartenant à qui? Wait and see! ) – que tous les opérateurs en téléphonie mobile ont condamné unanimement? Dans quel but? Le but de censurer toutes informations en provenance de la Grande Ile, ou dans le but de se faire de l’argent en mettant en place ladite ‘société privée’?

Si le peuple Malagasy inspire au changement, c’est qu’il ne veut plus voire de telle chose se reproduire, alors, comment osent-ils espérer la clémence du peuple en instaurant ce monopole déguisé sur toutes les communications  internationales (entrantes / sortantes) ?

Que pensent-t-ils de la liberté d’échanger des informations, la liberté d’expression et la vie privée des gens, le droit à l’information?  C’est un peu comme dans un film James Bonds, on l’on voit l’adversaire scruter les secrets de l’autre pour pouvoir l’atteindre au moment opportun.

Et la souveraineté nationale dans toute ça, puisqu’il s’agit de gestion privée de toutes les com. Et quand on dit toutes les com, on pense toutes les com (des simples citoyens, hauts fonctionnaires de l’Etat, ….)

Vous pouvez lire beaucoup d’autres articles relatifs à ce sujet sur le site de Global Voices (Malagasy Français Anglais et surtout Advocacy )

Maputo

Re tamin’ny radio RFI nandritry ny alina fa mikorontana sy misy faty olona koa izao any Maputo any – 4 no maty ka zaza 12 taona avy nianatra ka handeha hody ny iray. Toa resaka fidanganan’ny vidim-piainana raha tena jerena no fototry ny gidra, tsy mahafaly ireo vahoaka an-jatony maro ireo. Volana maromaro izao no miakatra foana ny vidin’entana, na solika, na mofo, ny rano sns… Tsy afa-miaina intsony ny olona. Voatonontonona ho vahaolana amin’izany indray ingahy ‘Ts’isy anao’ [Chissano]. Asa raha iza no naka tahaka tamin’ireo vahoaka roa tonta (Malagasy / Mozambikana) amin’ity famerenana ny efa naloa ity.

142 no efa voasambotra, nefa dia efa nilaza ireo olona ireo fa tsy mampihemotra azy izany.

Dia an’iza koa ny manaraka?