CLUB SATANIQUE

Hafatra nalefan’i Tsarafara Faniry Rakotoarison ho an’ny Malagasy rehetra:

Nisy chaîne lava be tamin’ny internet tamin’ny herinandro nangataka SOS vavaka ho an’i Morondava. Mampalahelo fa tonga eto Antsirabe io toe-javatra io amin’izao fotoana izao.

Efa ela no nisy club satanique an’ny ankizy teto Antsirabe, efa ela koa no nanambarako izany tao am-piangonanay teto Antsirabe ampahibemaso teny amin’ny polipitra, fa ny nahavariana ahy dia olona roa no niezaka ny nanontany ahy ny antsipirihany tamin’ny olona amanjatony nihaino izany.

Misy ankizy efa club mampilendalenda ny namany amina karazana magie tsotsotra, ka rehefa liana ilay ankizy dia asainy manaraka azy hampianariny hono. Amin’ireny dia misy kidnapper-ny mihitsy ary rehefa mivoaka avy ao dia tsy mahatsiaro izay nitranga tao ilay zaza.

Vokany: betsaka ireo ankizy izay tafiditra no, rehefa samy mody any an-tranony, dia miandry ny ray aman-dreniny sy ireo iray trano aminy hatory, dia mandrehitra labozia sy miresaka amin’ny fitaratra. Io no tena ampianarina ireo ankizy any amin’ilay club. ZAVA-DOZA

Ny fitrangany anakiray koa dia misy mandona na misafo ilay zaza tsy manan-tsiny ka raha tezitra na mijery ilay nandona azy fotsiny dia tafiditra ilay devoly. Io no tena sarotra satria tena fiainana an-davanandro mihitsy izany. Automatique ianao tezitra raha misy mandona.

Tsy misy mitombina amin’ny fianarana mihitsy ny ankizy eto Antsirabe amin’izao fotoana izao fa dia na matahotra, na variana miresaka hoe izao hono ny tatsy, izao ny taroa. Mazava ho azy fa misy tsaho be dia be mihitsy miara-mipoitra amin’izao toe-javatra izao, kanefa aleo malina ihany.

Misy koa antso an-téléphone ka mahavariana fa miseho mahafantatra be izay antsoiny izy io, ary manontany hoe ianao ve hiditra club? Ilazao ny ankizy fa raha sendra mahazo izany antso izany dia tapahina avy hatrany ny fanafodiny fa raha vao mihaino azy eo foana dia lazainy fa efa tafiditra club ianao fa arahabaina.

Izay no mba kely fantatro dia zaraiko, fa tsy ampoizina mihitsy izy ity fa tsara ny hahalàlàna azy, ka mba ilazao daholo izay mana-janaka ankizy sy zatovo fa izay aloha no tena lasibatra izao. Ary sanatria mety hiparitaka erak’i Madagasikara satria ny hanaparitahana ity zavatra ity mihitsy no tanjony.

Jesosy no vaha-olana, ampianaro ny ankizy mba hivavaka raha vao mifoha sy mivoaka ny trano ary amin’izay ataony rehetra mandra-podiany amin’ny hariva. Ampianaro ny ankizy mba hahay hanohitra ny devoly izay miherona toy ny liona manodidina azy, mba hahay handroaka devoly amin’ny anaran’i Jesosy amin’ny fotoana rehetra satria tsy ny mpiandry ihany no andrasana raha sanatria misy ny hamehana fa afaka manao izany ny zanak’Andriamanitra rehetra.
Aza adino ny mivavaka ho fanafahana izao loza mananontanona ny firenena izao.

 

Fanavaozam-baovao nampidirina ny 19 Jona 2012:

Angatahana an-tanan-droa izay rehetra manana vaovao mikasika ity raharaha ity mba hiara-hiasa amin’ny mpitandro filaminana sy ny mpanao fanadihadiana ka hiantso ireto laharana ireto 034 14 005 23  /  033 11 801 03  /  017

P.S: Zarazarao

Harry Potter Misikidy Amin’ny Teny Malagasy

Be mpitia tokoa raha ny horonantsary ahitàna ilay boay kely mpanao majika (magie) Harry Potter sy ilay sipakely namany Hermione. Tsy tara amin’izany ny Malagasy. Saingy mba nahalala ve isika Malagasy fa ilay teny ampiasain’ilay ranamana iny rehefa hamoha varavarana dia TENY MALAGASY avy amin’ny faritra Sakalava any?

Nanontany tena tokoa mantsy ny maro tamin’ireo mpankafy, ary dia nanototra fanontaniana ny mpanatontosa azy iny ny amin’izay dikan’ilay teny tononiny isaky ny hamoha varavarana mihidy. Hoy izy hoe ALOHOMORA.

Teny nindramin’i J.K. Rowling avy amin’ny fanaovana sikidy Malagasy izy io (sorcellerie hoy ny vazaha). Iray amin’ireo 16, fomba fametraka ny vaton-tsikidy. Ary ny Signe Zodiacal BELIER no mifanandrify aminy.

Tany aloha dia sidiki no noeritreretin’ny mpanoratra ho niavian’izy io, ary avy any Afrika Andrefana, saingy tsy araka izany rehefa natao ny fikarohana sy ny fandalinana, fa hay ny sikidy Malagasy no tiany holazaina.

Nanamafy izany ny famoahana nataon’ilay Akademisiana Malagasy J.C. Herbert nivoaka tao amin’ny ‘la Revue de Madagascar’, izay azo ampifandraisina tsara amin’ny fampiasà-dry Harry Potter ilay teny, hamahana varavarana mihidy toy ny mpangalatra.

Tany amin’ilay horonantsary Harry Potter à l’école des sorciers (1997) no nampiasàna voalohany io teny Mlagasy ALOHOMORA io.

Azo lazaina fa Mpisikidy / Ombiasy izany i Harry Potter raha teto Madagascar. Tsara mba mandalo aty ilay zalahy iny mijery ny tany niavian’ny tenim-pahefany.

The Meanings of the 16 Figures of Sikidy

MPANJAKA (Princes) ANDEVO (Slaves)Taraiky
This figure signifies solitude, death, a journey. Thinness. South.
(European name: Via)Alahijana
King, strength, good for marriage and foundations of houses. Presence of a woman/women, presage of death. South.
(European name: Laetitia)Asambola
This figure denotes abundance. South. Also: Asombola
(European name: Populus)Betsivongo
Spouse. Stubbornness, tears, heals swellings. North. Also: Alisay, Betsimisay, Alikasajy
(European name: Tristitia)Adabara
This figure symbolises fire, as well as the Creator and that which is most sacred. East. Also: Adabaraha
(European name: Fortuna Major)Alakarabo
Sign of robbers and misfortune, workers and harvests. West.
(European name: Puer)Alahasady
Represents chiefs and the elderly. Pride and domination. Food and anger. South.
(European name: Fortuna Minor)Alikisy
Brings riches, good for matters of love, a favourable day, land, the Earth. West.
(European name: Puella)Alohotsy
Money but also misfortune. Good for legal issues. Chief/boss or child. Wit. Wounds. West.
(European name: Acquisitio)Alabiavo
Joy, the presence of a ghost, riches, clothes, jewels. North.
(European name: Rubeus)Adalo
Tears, land, protects against enemies, boss, child. North.
(European name: Amissio)Alohamora
The diviner, the crowd, heartbreak, favourable to thieves. East. Also: Alaimora, Alahamora
(European name: Albus)Alotsimay
This figure signifies slaves, bad thoughts, weights and measures, protects from thieves and enemies. East. Also: Alatsimay
(European name: Conjunctio)Alakaosy
Evil thoughts, arguments, trials, bad destiny, wars, children. West.
(European name: Caput Draconis)Alokola
Protects from vagabonds, signifies the house and food. West.
(European name: Carcer)Karija
Slaves, cold words, a type of fate. North.
(European name: Cauda Draconis)

The Chart
Renin-tsikidy

4 3 2 1
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16