Hirotsaka hofidiana hifehy ve?

Ho anareo Kandidà ireo, ity misy zavatra mampaharary tokantrano maromaro vitsivitsy, na dia tsy ny Malagasy rehetra aza. Nefa inoako fa mbola be no ho tratra: iza aminareo no sahy hampiditra ao anaty programan’asanareo ny fanamorana ny saram-pifandraisana? tafiditra amin’io ny resaka aterineto? IZA? IZA? fa mety manana chance hahazo ny vatoko.
Tsarovy fa io resaka fita-bitro ataon’ny #TELMA #MOOV amin’ny mpanjifa io dia mahavoa tokantrano vitsivitsy maromaro.

Tsy zoviana amin’ny ankamaroantsika fa maro ny tokantrano Malagasy ankehitriny no tsy matoky intsony ny oniversitem-panjakana eny Ankatso, noho io resaka fitokonana matetika io, ka nisafidy ny handefa ny zanany ho any amin’ny tsy miankina, na farafaharatsiny ao amin’ny CNTEMAD. Izaho anisany.

Maro amin’ireo mpianatra amin’ny CNTEMAD sampana mikirakira  ny resaka tontolon’ny teknolojia sy ny manodidina azy no mahafantatra tsara fa mifandray amin’ny CNAM any ampita io fianarana ataony io. Misy amin’ny fianarana na ny fanadinana atrehana ao no atao mivantana ety anaty tambajotra, iarahana amin’ireo mpiaraka miombon’antoka aminy.

Mba te-hivoatra sy te-haharaka ny fampianarana sy  ny lenta any amin’ny firenena hafa any ny zanaka Malagasy, nefa raha izao zava-mitranga amin’ny ampihimamba sy ny antsojay ataon’ny #TELMA #Moov izao no iainana eto tsy mitsahatra dia tsy rariny. Ho gisitra lalandava eny ny taranatsika, ny frantsay sy ny karana hiha-be hatoka hatrany amin’ny fanivaivana sy faniratsirana ny taranaka Malagasy manontolo. Sa ianareo mpirotsaka amin’ny hazakazaka hahazo seza ireo koa mpiray saosy ao?

Enga anie mba hisy ny fiovàna, fa araha izao no mitohy dia hoy aho hoe: ‘tsy misy zava-doza toy ny vahoaka LEO, ary indrindra indrindra moa fa rehefa io vahoaka io no miteny hoe ‘ALEO TSY MISY TOY IZAY……-SY’ dia efa manampoiza zavatra hoy ny bebeko izay faha-velony.

Mba miezaka ihany araka izany ny ray sy reny manao izay hahatafita an-janany, saingy, na ny mpitondra ny tany sy ny fanjakana no fositra voalohany, na ny karazana orinasa toy itony. Anjarantsika tsirairay araka izany no misaina.

MISIA IRAY AMINAREO MBA HO HENOKO HO SAHY HANAKIANA MIVANTANA AN’IREO HO HITAKO, fa raha mbola tsy sahy manao an’izay dia ialako tsiny fa olona KANOSA, na FANGOLOKA MPIRAY LOVIA AO DAHOLO IHANY.

Hatreto rahateo koa moa dia sarin’ady no betsaka, fa araka ny teny hoe i dada ihany no neny, dia hoy kosa aho hoe ‘IZY IHANY NO IANAREO REHETRA’. Mirotsaka HIFEHY, tena hifehy sy hangeja no betsaka.

Mpanoratra: RADIFERA RANAIVOSON Maminirina

Asa Fampihorohoroana: Mikatona ny masoivoho Amerikana

Hafatra notsongaina avy ao amin’ny pejy Facebook an’ny Ambasady Amerikana eto Madagasikara ity nataoko dika petaka ato ity, siosion-dresaka no nahenoako hoe misy fandrahonana voaray avy amin’ny Al-Qaida:

Ny Departemantam-panjakana amerikanina dia nanome baiko ireo Masoivohony sy Sampandraharaha Konsolary vitsivitsy mba hikatona manomboka ny Alatsinainy 5 Aogositra hatramin’ny Asabotsy 10 Aogositra, andro tsy voafaritra nialoha tao amin’ny tetiandro fa tsy hiasana. Manohy hatrany manome fanampiana ho an’ireo teratany amerikanina mila vonjy maika kosa ny Sampandraharaha Amerikanina misahana ny ankamehana hoan’ny olom-pirenena Amerikanina. Araka ny efa nambara teo aloha rehefa notombanana ny vaovao voarainy dia noraisin’ny Departemantam-panjakana amerikanina izao dingana fisorohana izao mba ho fitsinjovana tanteraka ireo mpiasany sy ireo olona izay mety hitsidika ny toerana misy azy ireo. Ny lisitr’ireo Masoivoho voakasik’izao fikatonana vonjimaika izao moa sy ny lahatsoratra mahakasika ny fanairana momba ny fivezivezena faobe manerantany dia hita ao amin’ny www.travel.state.gov Ny fanambarana avy amin’ny mpitondra tenin’ny Departemantam-panjakana Jen Psaki kosa dia azo jerena ao amin’ny http://goog.gl/xszoca
*****************

Dia toy izay ilay hafatra. Tsy asiako fanamarihana fa dia anjarantsika tsirairay ny mitsako azy mangina ao

Analakely: nidina an-dalambe i Laza Razafiarison sy ny mpanara-dia azy

Tsy asiana teny betsaka, fa indro alefa ho anareo mpamaky ny sary vitsivitsy azo androany tetsy Analakely, anoloan’ny hotel Glacier. Nidina an-dalambe i Laza Razafiarison sy ny mpanara-dia azy io maraina io. Mitaky fanovàna rafitra, no sady mitaky ihany koa ny hifaranan’izao tetezamita izao, izay ahiany hitohy hatramin’ny 10 taona mahery ho avy.
Araka ny re talohan’ny nahatongavanay teny an-toerana dia nirefotra ny entona mandatsa-dranomaso, ary nisy ny voasambotra sy naratra ary ny fakàna ny fanamafisam-peo.

101_9517 101_9516 101_9518

Nilaza moa ireto mpitarika fa tsy matahotra fisamborana, ary mikitika ny tsy fikitika, hono, izay misambotra n’i Laza Razafiarison. Nambarany ihany koa fa ho avy isanandro izy ireo

101_9519 101_9537 101_9536 101_9535 101_9534101_9531 101_9530

 

Ny an’i Laza Razafiarison izany aloha izao no hita, fa ry Alain Andriamiseza koa efa mikononkonona fidinana eny Ambohijatovo amin’ny Sabotsy ho avy io. Dia hafàna indray ve izany i Madagasikara?

101_9529 101_9528 101_9527 101_9526 101_9525 101_9520 101_9524 101_9523 101_9521 101_9522

Eto kosa ny lahateny fohin’ingahy Laza Razafiarison

Analakely22072013_02
Analakely22072013_01

CES et CONCLAVE #mdg2013

Décision n°06-CES/D du 5 juin 2013 concernant des requêtes aux fins de révision de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013.
5 juin 2013 Election

La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°094-PM/CAB/CC/AI en date du 21 mai 2013, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement saisit la Cour Electorale Spéciale aux fins de révision de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;

Que par ailleurs, par lettre en date du 24 mai 2013, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement d’Union Nationale, le Président du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM), le Président du Conseil de Suivi et de Contrôle de l’application de la Feuille de route (CSC), le Président du Comité Militaire de la Défense Nationale (CMDN), le Ministre des Forces Armées et le Ministre de la Sécurité Intérieure formulent une requête tendant à faire réviser la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;

Qu’enfin, par bordereau d’envoi n°058/13-FFM/P en date du 4 juin 2013, le Président du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) a transmis « pour compétence » à la Cour de céans une « résolution de la réunion initiée par les six entités à Ivato le 3 juin 2013 (FFM, CSC, CMDN, MFA, SEG, MSI) » ;

SUR LA JONCTION

Considérant que ces trois requêtes tendent à une même fin, à savoir la révision de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 ;

Qu’il échet de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que les trois requêtes susvisées tendent à demander à la Cour Electorale Spéciale de réviser sa décision n°01-CES/D du 3 mai 2013, aux motifs :

– Que suivant lettre n°094-PM/CAB/CC/AI précitée « …Le Sommet de la Troïka de la SADC tenu au Cap en Afrique du Sud le 10 mai 2013, a demandé à ces trois candidats de se retirer de l’élection présidentielle du 24 juillet 2013. En effet, il estime que les trois candidatures constituent un obstacle pour assurer le déroulement paisible des élections et que cette situation fait peser « un grave danger sur la stabilité » de Madagascar. Suivant la communication du 16 mai 2013 du Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union Africaine, M. Ramtane Lamara, « Concernant spécifiquement M. Rajoelina, il convient de souligner ici que la doctrine de l’UA prohibe la participation de personnes ayant contribué ou bénéficié d’un changement anticonstitutionnel de Gouvernement aux élections organisées pour rétablir l’ordre constitutionnel ; la Charte sur la démocratie, les élections et la gouvernance est explicite à cet effet ».

L’Union Européenne, principal bailleur de fonds de Madagascar en général, et pour le financement des élections, en particulier, s’aligne sur la position de la SADC et de l’UA.

La déclaration de la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, Madame Catherine Ashton, souligne que : « Ces candidatures modifient le contexte des élections et vont pour certaines à l’encontre d’engagements pris ». La menace de la suspension du financement des élections par l’Union Européenne est alors annoncée.

Cette déclaration de l’Union Européenne risque indubitablement d’entraîner dans la même direction d’autres Etats ou Organisations Internationales ayant ou devant contribuer au financement et au soutien des prochaines élections à Madagascar.

Ces prises de positions de la Communauté Internationale fondées sur l’exigence de respect, d’une part, de la légalité, obligation première et fondamentale de toute juridiction, d’autre part, des engagements pris, point cardinal de toute éthique de gouvernance, constituent indiscutablement un cas de force majeure, laquelle, si on n’arrive pas à la surmonter à temps et de manière appropriée, sera annonciatrice d’un danger imminent pour la sortie de crise, pour le retour à la normalité constitutionnelle et la paix civile.

Ainsi, cette survenance d’élément nouveau dans le traitement des dossiers des candidatures à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013 ouvre-t-elle une nécessité de révision de la décision juridictionnelle antérieure litigieuse… » ;

– Que la lettre en date du 24 mai 2013 expose qu’il existe « …une situation insurmontable qui impose à la République de Madagascar et à toutes ses institutions d’organiser des élections présidentielles sans la participation de monsieur Andry Nirina RAJOELINA, de madame Lalao RAVALOMANANA et de monsieur Didier Ignace RATSIRAKA en tant que candidats… » ;

– Que par la résolution du 3 juin 2013 «… Toutes les entités, en l’occurrence celles qui exercent la fonction exécutive, législative, juridictionnelle ainsi que les institutions et/ou organes mis en place par la feuille de route en vue de la sortie de crise, sont appelés à prendre acte des dispositions de la présente convention ainsi que des

conditions avancées par la Communauté internationale afin d’assurer la tenue d’élections reconnues ; Elles doivent aussi prendre toutes les mesures et les décisions correspondantes nécessaires à la tenue de ces élections… » ;

Considérant cependant que par application combinée des dispositions des articles 11 de la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle et 43 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, les arrêts, avis et décisions de la Cour de céans ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;

Qu’il échet de déclarer lesdites requêtes irrecevables sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article premier.- Les requêtes du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, d’une part, du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d’Union Nationale, du Président du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM), du Président du Conseil de Suivi et de Contrôle de l’application de la Feuille de route (CSC), du Président du Comité Militaire de la Défense Nationale (CMDN), du Ministre des Forces Armées et du Ministre de la Sécurité Intérieure, d’autre part, et enfin du Président du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM), sont jointes.

Article 2.- Lesdites requêtes sont déclarées irrecevables.

Article 3.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi cinq juin l’an deux mil treize, à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Harinoro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

Valàla sa Fety? Iza no maika ?

Ho anao namako,

criquets_accouplement

Volana iray sisa dia hifety ny Valàla(bemandry), faritra maro anefa no rakotra ‘Valàla tsy mandry’. Sao tokony ho ny ‘valàla tsy mandry’ ary aloha no atrehan’ny fitondram-panjakàna vao ny fety fampatoritoriana ny Valàla(bemandry) ::

Firifiry moa izao no faritra mitaraina fa nolalovan’ny andiam-balàla? Voly tahaka ny inona, sy vokatra an-taoniny firy no tandindonin-doza vokatr’izany?  Toetrandro manome vahana ny fipariahany rahateo izao. Mampivarahontsana na dia ny mieritreritra fotsiny aza fa hoe tany amin’ny toerana sasany dia mainty ny lanitra nandritry ny fotoana nandalovan’ireny andiam-balala ireny, ary na ny fanamoriana fiara sy ‘moto’ aza dia nanano-sarotra tokoa sy nitaky fitandremana fatratra mba tsy hidiran’ny patsa iray tsy omby vava (sy tsy hitelemana valàla eny am-panidinana – araho tsiky kely).

Isan-taona dia tsaroan’ny maro ny fisian’ireo fetibe isan-karazany, karakaraina etsy sy eroa, manerana ny faritany – ho fampandriana adrisa sy familiana ny saina hanadino vetivety ny olam-piainana andavanandro sy ny krizim-pifidianana – ka isan’ireny ny podium, sy ny fandefasana afomanga. Vola an-davitrisa no mitsefotra anaty minitra vitsy mandritra ireny fotoana ireny.

Ho avy ity ny volana Jona, raha misy ny tokony hosemporina ho faty, dia tsy ho ireo vorona mipetraka am-pilaminana etsy amin’ny manodidina an’Anosy velively kosa angamba, fa ireny andiam-balàla izay tsy hoe ‘tokony hapetraka ho fahavalom-pirenena’, fa ‘tsy maintsy raisina ho fahavalo manani-bohitra’ mihitsy.

Satrin’ny Valàla(bemandry) hahita lanonana sy hifety isak’izay misy, ary izay indrindra, izay fahalemena izay no toa lalaovinareo mpitondra isan’ambaratonga sy handrebirebenareo ny vahoaka. Ka na dia efa hita aza fa tsy tokony ho anaty laharam-pahamehana, dia atao ihany. Mino tanteraka aho fa raha voazava tsara amin’ny vahoaka Malagasy ny antony tsy anasiana fety mitalakotrokotroka amin’ity indray mitoraka ity, noho ny hamehana ka hamiliana ny vola efa nomaninareo holaniana amin’izany, mba hoentina kosa hamonoana ny andiam-balàla ‘tsy mandry’, dia hanaiky io vahoaka io fa aleo tsy misy fetibe, toy izay hiaina anaty tsy fahampiana atsy ho atsy, ka hiafara amin’ny ‘Valàla mifanipaka an-karona’ eto Madagasikara eto isika mianakavy. Tsy maintsy izay mantsy no hitranga rehefa raikitra ny fifanilihana andraikitra aoriana ao rehefa mitranga ny tsy mety.

Raha mitsidika ny tranonkalan’ny Ministeran’ny Fambolena ianao, dia ity no hita ery ambony ery: « Fambolena Voarindra, tosika ho an’ny Fanavotam-pirenena ». Koa ho anareo mpitondra (na dia efa tamin’ny 2011 aza no vaovao farany misoratra ao amin’io tranonkala io momba ny ady amin’ny valàla, miampy resaka rotsak’orana fotsiny ho an’ny taona 2013), asehoy aminay vahoaka fa tena mikatsaka izay hahasoa anay tokoa ianareo, mikatsaka ‘fanavotam-pirenena’ tokoa ianareo, fa tsy sanatria ho ‘resin’ny valàla -tsy mandry- ‘ amin’ny afindrafindrao eo isika mianakavy. Anisan’ny fanavotam-pirenena ny ady amin’ny ‘valàla tsy mandry’, mba hiadanan’ny valàla(bemandry) sy ny ambanilanitra rehetra.

lahatsoratra mifandraika amin’ny resaka valàla:

http://agir.avec.madagascar.over-blog.com/article-lutte-antiacridienne-seulement-15-millions-de-dollars-collectes-117833373.html

http://www.maxisciences.com/criquet/une-invasion-de-criquets-ravage-les-cultures-de-madagascar_art29458.html

Lisitra sy filaharan’ireo kandidà ao anaty biletà tokana

lisitra sy filaharana farany ho hitanao ao anaty biletà tokana #mdg2013 #mdg13

1.RAVALISAONA Clément Zafisolo,
2. RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo,
3.JULES ETIENNE Rolland,
4 .RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY,
5. RATSIRAKA Iarovana Roland,
6.ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona,
7. RAKOTO Fetison Andrianirina,
8. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina ,
09. RADAVIDSON Andriamparany Benjamin,
10.VITAL Albert Camille ,
11. RAKOTO Jean Pierre,
12. DOFO Mickaël Bréchard,
13.RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin,
14. RATSIRAKA Didier Ignace,
15. RAJAONARY Patrick Ratsimba,
16. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET,
17. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson,
18. TINASON Freddy,
19. RAZAFIARISON Laza,
20. MONJA Roindefo Zafitsimivalo,
21. KOLO Christophe Laurent Roger ,
22. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain,
23. RAJEMISON RAKOTOMAHARO,
24. RAKOTOMALALA Marcel Fleury,
25. LAHINIRIKO Jean,

26. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma,
27.VONINAHITSY Jean Eugène,
28. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn,
29. RAJOELINA Andry Nirina,
30.RAFALIMANANA Ny Rado,
31.RANDRIAMANANTSOA Tabera
32. RATREMA William,
33.JEAN-LOUIS Robinson Richard,
34. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé,
35. RAHARIMANANA Venance Patrick,
36. RATRIMOARIVONY Guy,
37.RAZAFIMANAZATO Julien,
38. RATSIMBALSON Faharo,
39.RABETSAROANA Willy Sylvain ,
40. NOELSON William,
41. LEZAVA Fleury Rabarison.

23/06/2013 : fanombohan’ny fampielezan-kevitra

Mpisolovava an-jatony no hofanin’ny CENIT mba hisahana ny olana ara-pifidianana

Rahoviana no fametraham-pialana ho an’ireo rehetra tokony hanao izany? Miandry dia mahita isika rehetra e!

Didy Navoakan’ny C.E.S momba ny Fifidianana : Fanazavany

FANAZAVANA NY DIDY NAVOAKAN’NY COUR ELECTORALE SPECIALE ( CES ) mikasika ny lisitr’ireo kandidà mifaninana ho Filohan’ny Repoblika.
6 mai 2013 Election

Manoloana ny fahatsapan’ny C E S fa ilàna fanampim-panazavana ny didy izay navoakany, satria zon’ny vahoaka ny mahalala izany, na dia tsy mahazatra aza, dia raisin’ny CES ho adidy ny mitondra izao fanazavana manaraka izao:

I. NY ANTOM-PISIAN’NY CES

Vokatry ny fifanarahan’ireo mpanao politika tamin’ny alàlan’ny Tondro-zotra, izay nampidirina ho anisan’ny lalàna manan-kery eto amin’ny firenentsika, no nametrahana ny CES, tao anaty vanim-potoana izay tsy nahitana vahaolana sy marimaritra iraisana tamin’ireo vondrona politika mpifanandrina, afa-tsy ny firosoana amin’ny fifidianana.

Noho izany , dia nomena andraikitra manokana ny CES mba hitondra ny anjara birikiny amin’ny famoahana an’I Madagasikara amin’ny krizy lava reny amin’ny alalan’ny fitandroana ny safidim-bahoaka, izay havoitry ny Fifidianana.

II. NY FITAOVANA SY NY LALANA NOMENA HO AMPIASAINY

– Ny lalam-panorenan’ny Repoblika faha-efatra izay tsy mampitovy hevitra ny antokom-politika sy olona maro.
– Ny Tondrozotra, izay fifanarahana politika nefa natao ho lalàna velona.
– Ny lalàna mifehy ny fifidianana,
– Ny lalàna fehizoro laharana 2012-015 tamin’ny voalohan’ny volana aogositra 2012 mikasika ny fifidiana ny Filoha voalohan’ny Repoblika faha efatra,
– Ary koa ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay notoavin’I Madagasikara, izay tsy azo hodian-tsy hita.

III. Mahakasika ny filatsahan-kofidian-dRamatoa Lalao RAVALOMANANA sy Andriamatoa Didier RATSIRAKA ary izay mpilatsaka hofidiana rehetra manana trano fonenana sy mivezivezy any ivelan’i Madagasikara:

Ny andininy faha 5 amin’ny lalàna fehizoro laharana 2012-015 no nametraka ny olana voalohany satria tsy mazava ny tiany ambara. Io tokoa dia mametra fa: tokony nipetraka (réside) teto Madagasikara fara faha keliny enim-bolana mialohan’ny fametrahana ny antontan-taratasy filatsahan- kofidiana ireo mpilatsaka hofidiana, ary tsy maintsy monina (domicilié) eto Madagasikara amin’ny andron’ny fametrahana ny antontan-taratasy filatsahan- kofidiana

Tsy maintsy hofaritana noho izany ny atao hoe: Fanondrona fonenana.

Moa ve hampiharina araky ny voasoratra io andininy faha 5 io?

Izany hoe tadiavina raha tena monina eto Madagasikara, tsy misy fahatapahana mandritra ny enim-bolana mialohan’ny fametrahana ny antontan-taratasy firotsahina ireo mpilatsaka hofidiana. Raha izay dia maro ireo mety tsy mahafeno fepetra.

Sa kosa heverina ny tian’ny mpanao lalàna hambara sy ny tanjona tiany ahatongavana?

Izany hoe dinihina raha manana ZO afaka hofidiana sy manana finiavana ny hirotsaka hofidiana tokoa ilay olona, amin’ny alalan’ny fandrotsahana ny antontan-taratasy rehetra takian’ny Lalàna ihany, izay tsy tokony ho sarasarahina toy ny :

 Taratasy fanamarinam-ponenana,
 Ny taratasy manamarina ny fandoavan-ketra teto Madagasikara,
 Ary indrindra ny fanamarinana fa voasoratra ao anaty lisi-pifidianana ilay mpifaninana.

Rehefa nanamarina ny antontan-taratasy voarotsaky ny mpifaninana ny fitsarana dia nahita tokoa fa samy nandrotsaka ireo taratasy ireo avokoa na Ramatoa Ravalomanana, na Andriamatoa Didier Ratsiraka, na ireo mpifaninana hafa izay noheverin’ny vahoaka fa nanana fonenana any ivelany. Ankoatra izay dia nisy ireo mpilatsaka hofidina nandrotsaka taratasy hafa (plaidoyer), miendrika fanazavan-kevitra na fiarovan-tena na fitoriana mihitsy aza, mba hanamarinany ny filatsahany.

Vokatr’izay dia nihevitra ny fitsarana fa tsy mety amin’izao toe-javatra miseho izao ny ampihatra fotsiny ny andininy faha 5 voalaza etsy ambony , fa tokony heverina koa ny lalàna hafa toy ny fifanarahana iraisam-pirenena izay mety hampiravina ny olana, ka hitondra an’i Madagasikara ho any amin’ny fifidianana, hahafahan’ny vahoaka haneho an-kalalahana ny safidiny ny amin’izay olona tiany marina hitondra ny fireneny, amin’ny fifidianana izay hany vaha-olana ka hampivoaka an’I Madagasikara amin’izao krizy tsy misy fiafarany izao.

Koa rariny sy hitsiny ary ara-dalana raha averina sy omena ny vahoaka ny fahefana sy ny fahafahana hisafidy an-kalalahana tanteraka izay sitrany hitondra ny Repoblika faha- efatra eto Madagasikara.

Tamin’ny fanapahan-kevitra noraisiny dia ny fomba fijery téléolojika, izay mifahatra amin’ny tanjona sy izay tian’ny lalàna ahatongavana no nampiharin’ny fitsarana, ao anatin’ny fanajana ny fifanarahana iraisam-pirenena izay milaza ho zava-dehibe, ny zon’ny olona tsirairay hirotsaka ho fidiana, ary indrindra ny zon’ny vahoaka hifidy an-kalalahana izay olona tiany hitondra ny fireneny, ka noraisiny ny firotsahan-dRamatoa Lalao RAVALOMANANA sy Andriamatoa Didier RATSIRAKA.

IV- Mahakasika ny Firotsahan’Andriamatoa Andry Nirina RAJOELINA:

Andriamatoa Andry RAJOELINA dia nametraka antontan-taratasy filatsahan-kofidina araka izay voafaritry ny lalàna, ary niaraka tamin’izany dia nisy taratasy fanazavana ny antony nametrahany ny filatsahan-kofidiny taorian’ny fe-potoana ara-dalàna.
Rehefa nandinika ny C E S ka namakafaka ny antontan-taratasy napetrany, dia nandray sy nankato ny filatsahany.
NOHO IREO ANTONY REHETRA IREO DIA MANAMAFY NY CES FA MIFANARAKA AMIN’NY LALÀNA SY NY FOTOKEVITRY NY FIFANARAHANA IRAISAM-PIRENENA MANKATO NY ZO FOTOTRA NY DIDY NAVOAKANY, ARY MAMETRAKA NY VAHOAKA HO TOMPON’NY TENY FARANY AMIN’NY FISAFIDIANA AN-KALALAHANA TANTERAKA IZAY OLONA SITRANY HITONDRA AN’I MADAGASIKARA.

Ho an’ireo firenena anaty krizy, ka manana finiavana hivoaka amin’izany, dia ny FIFIDIANANA manaraka ny lalàna iraisam-pirenena, handraisan’ny daholobe anjara, tsy misy fanilikilihana fa mifototra amin’ny ara-drariny, izay ihany no vahaolana.

NY C E S dia manamafy fa hiaro toy ny anakandriamaso izay tena safidin’ny vahoaka maro an’isa marina amin’ny latsabato izay ataony, ary tsy hamadika na oviana na oviana, ary na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana ny hetahetam-bahoaka, ka mihevitra mandrakariva ny tombontsoa ambonin’ny Firenena.

Natao teto Antananarivo androany 6 may 2013
Ny Filoha sy ny Mpikambana ao amin’ny Cour Electorale Speciale (C E S ).

Suivre

Recevez les nouvelles publications par mail.

Rejoignez 1 106 autres abonnés