Sao mihevitra ny rehetra ho mitapy ny LE MONDE e?

Mba ampitahao anie ity lahatsoratra nivoaka tamin’ny Talata 16 novambra 2010 sy ilay iray etsy ambany nivoaka tamin’ny Alahady 28 Martsa 2010 e!

Mampihomehy ilay Alexandre KAUFFMANN. Ny toy izao no isan’ny mahatonga ny Malagasy hankahala ny fampitam-baovao vahiny, indrindra fa ny Frantsay, manangona vaovao eto amin’ny Nosy. Maninona raha nasiana fanamarihana hoe ity ampahan-dahatsoratra ity dia nalaina tamin’ilay iray nivoaka tamin’ny Martsa nitondra  ny lohateny hoe xxx!