Nodimandry i MonSeigneur Gaëtan RAZAFINDRATANDRA

Vaovao voaray avy any Mahajanga io hariva io: rehefa avy nolazoin’aretina dia nodimandry ny MonSeigneur Gaëtan RAZAFINDRATANDRA, olona nanana ny toerany tokoa teo amin’ny finoana Katolika. 80 taona mahery  izy izao nandao ny tany izao.

29 taona no naha-Eveka azy

tao amin’ny diosezin’i Mahajanga no naha-Eveka katolika azy voalohany talohan’ny nandehanany nisotro ronono tamin’ny 2004.

Tany Besalampy no tanàna nialany sasatra taorian’izay.

Mbola nitarika ny fotoana fanaovam-beloma farany an’i Jacques Sylla izy tamin’ny faran’ny taoana 2009 teo, teny amin’ny EKAR Faravohitra

Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana sy ny mpianakavin’ny finoana

Toa natetitetika tato ho ato izay ny fodiamandrin’ny olo-maventy.

Fanampim-baovao 10 janoary 2010:  Amin’ny Zoma ho avy izao no halevina eny Andohalo ny Kardinal Gaëtan RAZAFINDRANTANDRA

FANALAN-JAZA

Dia nivoaka izany ny tatitra taorian’ny fihaonana nataon’ny vondrona katolika fa dia VOALOHANY aty Afrika i Madagascara amin’ny resaka fanalan-jaza. 75.000 isan-taona ny vehivavy manao izany, noho ny antony maro samihafa (aretina, tsy mbola te-hiteraka, tahotra ny vavan’ny olona, fanolanana, hamaroan’ny efa eo an-tanana.sns…)

40% amin’ireo dia avy amin’ny fianakaviana sahirana avokoa, ary ahitana ny sokajin-taona rehetra (manomboka amin’ny zazavavy mbola 12 taona) sy ny saranga rehetra ihany koa.

Ezaka mbola hatao araka izany ny hanabeazana ny olona mba hisakanana ny toy izany. Mety hitondra hatramin’ny fahafatesana mantsy izy io.

Voaresaka koa ny tokony hisian’ny Numéro Vert hahafahan’ireo vehivavy tra-pahasahiranana mila vonjy na toro-hevitra alohan’ny hanatanterahany na tsia io fanapahan-kevitra io. Ampahafantarina azy amin’izany ny maha-zava-dehibe ny aiana. Natsidika tao koa ny tokony ho fandraisana anjara mavitrika raisin’ny fampahalalam-baovao samihafa (média: radio, gazety, sns…)

Fa ny tena goavana raha ny fihevitro dia ny fahatsiarovan-tenantsika tsirairay. Ary na ity fanaovana dokam-barotra momba ny fimailo (kapaoty) ity aza dia tokony hasiana fetra fa toa mampibirioka ny tanora maro.

Ny mpitsabo koa tokony hanentana ny mpivady, na ireo efa maro anaka manantona azy mba hampiasa azy io ho fanabeazana aizana fa tsy horaisina foana toy ny zava-pady ny firesahana azy, indrindra fa any amin’ny toeram-pitsaboana no resahana.