Andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny fifohana sigara sy fihinànana paraky

Araka ny tatitra taorian’ny fanadihadiana nataon’ny ministera, dia :

1* 1/5 -n’ny tanora Malagasy eo anelanelan’ny 13 – 15 taona no efa mifoka sigara na mandrapaka paraky (avy amin’ny mpanoratra: Misy mihitsy aza no efa lasa lalina amin’ny resaka Rongony). Ary ny vehivavy no betsaka indrindra amin’ny mpifoka sigara eto Madagasikara.

2* 18 % amin’ireo tanora nanontaniana no mahafantatra tsara ny voka-dratsin’ny fifohana mivantana na ankolaka ny setroka avy amin’ny sigara.

3* Mamono be lavitra noho ny Tazomoka sy ny tiberkilaozy mitambatra ny sigara

Na eo aza anefa izany tatitra rehetra izany, dia tsinjo fa betsaka amin’ireo mpifoka, na dia mahalala aza, no tsy vonona mihitsy hisaraka amin’ity  ‘zava-mahaliana’  azy ireo ity.  Toa izay mananatra azy indray aza no toy ny tsy maharaka fandrosoana sy adaladala fisaina.

Mbola ezaka lavitra araka izany raha ny resaka ady amin’ny fifohana sigara sy fihinanana paraky. Asa na ny andro natokana ho amin’izany no tokony hampitomboina, na ahoana, fa raha izay andro tokana sy fametrahana hafatra eny amin’ny fonosan-tsigara amidy any am-pivarotana rehetra any aloha, dia ho nofinofy ihany ilay ady e! Tsy misy firy amin’ireny mpifoka ireny no hahavidy iray fonosana ka hahavaky ilay hafatra. Ny maro amin’izy ireo dia ny mividy tahony telo na efatra. Noho izany, ny fonon-tsigara dia mijanona ho an’ny mpivarotra, na izay mpividy siramamy amin’ny ariary zato, sy ny mpividy karibonetra izay mety tsy ho mpifoka sigara akory, na ho an’ireo mpanam-bola afaka tonga dia mividy amiaraka fonosana maro ( Na marary aza izy avy eo dia efa vonona ny vola hitsaboana tena – raha hahasakana ny fahafatesana tsy ho avy moa maninona- ). Diso làlana izany ilay hafatra sy fampitandremana eto.

Mariky ny fahantràna daholo izany rehetra izany. Fahantrana ara-bola, fahantrana ara-tsaina…

Publicités