Governemanta Vaovao / Nouveau Gouvernement

MINISTRES D’ETAT

 • Ministre d’Etat chargé de l’economie et de l’Industrie: Pierrot Rajaonarivelo
 • Ministre d’Etat Chargé des relations avec les Institutions: Yves Aimé Rakotoarison

MINISTRES

 • Ministre des Sports: Ndremanjary Jean André
 • Culture & Patrimoine: Mme Lisa Razafitombo Alibena
 • Enseignement Supérieur & Recherche Scientifique: Rabesa Zafera Antoine
 • Affaires Etrangères: Mme Yvette Sylla
 • Sécurité Intérieure: Ranaivoson Dieudonné
 • Garde des Sceaux, Ministre de la Justice: Christine Razanamahasoa
 • Transports: Ramanantsoa Ramarcel Benjamina
 • Défense: Gal Lucien Rakotoarimasy
 • Santé Publique: Gal Pascal Rajaonarison
 • Fonction Publique, Travail, Lois Sociales : Rasamoelina Henri
 • Communication: Rahajason Hary Laurent
 • Intérieur: Florent Rakotoarisoa
 • Energie: Ratsiraka Elysée
 • Enseignement Technique & de la Formation Professionnelle: Ngolo Gilbert
 • Environnement et des Forêts: Gal Herilanto Raveloarison
 • Population & Affaires Sociales: Nadine Ramaroson
 • Finances & Budget: Hery Rajaonarimampianina
 • Elevage: Bary Rafatrolaza
 • Eau: Reboza Julien
 • Travaux Publics & Météorologie: Razafimbelo Alain Mananjary
 • Mines & Hydrocarbures: Mamy Ratovomalala
 • Education Nationale: Jean-Jaques Rabenirina
 • Postes & Télécoms & Nouvelles Technologies: Ny Hasina Andriamanjato
 • Pêche & Ressources Halyeutiques: Raharisaina Hery
 • Jeunesse & Loisirs: Joahasy Raharisoa Eléonore
 • Décentralisation & Aménagement du Territoire: Hajo Andrianainarivelo
 • Commerce: Razafimandimby Eva
 • Agriculture: Vyvato Rakotovao
 • Tourisme & Artisanat: Riana Andriamandavy Seth

SECRETAIRE D’ETAT

 • Secrétaire d’Etat Chargé de la Gendarmerie: Gal Randrianazary

Governemanta vaovao: ny Firafiny

Tsy haiko intsonyt izay ho ‘fanolorana’ ity governemanta vaovao’ ity. Atao hoe an’ny TGV ve? Sa fampiraisam-pirenena? Sa misokatra? Sa….  Tsy hamaritra azy aho fa aoka ny tsirairay no handray izay tandrify azy avy

Araka ny didi-pitondrana laharana faha  2010-360, notendrena ho mpikambana ao anatin’ny governemanta ka ho :

1-Minisitry ny Raharaham-bahiny (Ministre des Affaires Etrangères) : Vice-Amiral d’Escadre RAMAROSON Hyppolite

2-Minisitry ny Foloalindahy (Ministre des Forces Armées) : Général RAKOTOARIMASY Andry Lucien

3-Minisitry ny Atitany (Ministre de l’Intérieur) : JEAN [avy amin’ny Sendikan’ny Administrateur civils)

4-Minisitra mpitahiry ny fitombokasem-panjakana, minisitry ny fitsarana (Ministre de la justice, Garde des Sceaux) : RAZANAMAHASOA Christine

5-Minisitry ny tetibola sy ny fitantanam-bola (Ministre des Finances et du Budget) : RAJAONARIMAMPIANINA Hery

6-Minisitry ny Filaminana Anatiny (Ministre de la Sécurité Intérieure) : RAKOTOMIHANTARIZAKA Remy Organès

7-Minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny Fanapariahana (Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation) : ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona

8-Minisitry ny Fampianarana Ambony sy  ny Fikaronana Siantifika (Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique) : TONGAVELO Athanase

9-Minisitry ny fanabeazam-pirenena (Ministre de l’Education Nationale) : RAZAFIMANAZATO Julien

10-Minisitry n y Fahasalamam-bahoaka (Ministre de la Santé Publique) : Général RAJAONARISON Pascal Jacques

11-Minisitry ny Fizahantany sy ny Taozavatra (Ministre du Tourisme et de l’Artisanat) : ANDREAS Irène Victoire

12-Minisitry ny Fitaterana (Ministre des Transports) : RANJATOELINA Roland

13-Minisitry ny Rano (Ministre de l’Eau) : ANDRIAMAHAZO Nirhy-Lanto

14-Minisitry ny Toekarena sy n y Indostria (Ministre de l’Economie et de l’Industrie) : FIENENA Richard

15-Minisitry ny Varotra (Ministre du Commerce) : MAHAZOASY Freddie

16-Minisitry ny Harena ankibon’ny tany sy  ny Solika (Ministre des Mines et des Hydrocarbures) : RATOVOMALALA Mamy

17-Minisitry ny Angovo (Ministre de l’Energie) : RAMANANTSOA Jean Rodolphe

18-Minisitry ny Jono sy ny Harena anaty Ranomasina (Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques) : Lieutenant-Colonel MANDEHATSARA Georget

19-Minisitry ny Fambolena (Ministre de l’Agriculture) : JAONINA Mamitiana Juscelyno

20-Minisitry ny Fiompiana (Ministre de l’Elevage) : MAHARANTE Jean de Dieu

21-Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Ala (Ministre de l’Environnement et des Forêts) : Général RAVELOHARISON Herilanto

22-Minisitry ny Asa Vaventy sy ny Toetrandro (Ministre des Travaux Publics et de la Météorologie) : RAZAFIMANDIMBY Eric

23-Minisitry ny Fifandraisandavitra, ny Paositra ary ny Teknolojia vaovao (Ministre des Télécommunications, des Postes et des Nouvelles Technologies) : RAHAINGOSON Iharizaka

24-Minisitry ny Tanora sy ny Alavoly (Ministre de la Jeunesse et des Loisirs) : RANAIVO Serge

25-Minisitry ny Fanatanjahantena (Ministre des Sports) : RAMAMONJISOA Virapin

26-Minisitry ny Asam-panjakana, ny asa ary  ny lalàna sosialy (Ministre de la Fonction Publique , du Travail et des Lois Sociales) : NOELSON William

27-Minisitry ny Mponina sy ny raharaha sosialy (Ministre de la Population et des Affaires Sociales) : RAMAROSON Nadine

28-Minisitry ny Koilontsaina sy  ny Vakoka (Ministre de la Culture et du Patrimoine) : RAKOTOMALALA Mireille Mialy

29-Minisitry ny Serasera (Ministre de la Communication) : MALAZARIVO Felix

30-Sekreteram-panjakana misahana ny Zandarimaria (Secrétaire d’Etat à la Gendarmerie) : Général RANDRIANAZARY

31-Sekreteram-panjakana misahana ny Fampianarana Teknika ary ny Fanofanana hiasa (Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle) : TOTO Raharimalala Marie Lydia

***********************************

‘World Raid’

Nalaza tamin’ny ‘Mada Raid‘ ilay iraikalahy nisatroka penjy izay tamin’ny fotoan’androny. Nahavita nitety faritra maro teto Madagasikara tamin’ny ‘4 fois 4’  mantsy izy. Ary dia izay no nataon’ny sasany hirahira nony avy eo.

Androany kosa dia izaho no mba hihirahira, fa ry zareo ankehitriny indray dia halaza atsy ho atsy amin’ny ‘World Raid‘. Nahoana hoy ianao? Araho kely ary ny fanazavako azy:

Nitranga ny olana teto Madagasikara, tsy nety novahana raha tsy nadehanana tany Maozambika (in-droa mihitsy an!) mba hanendrena ireo izay ho mpitarika ity firenena ity. Dia nahazo tokoa moa izany nony ela ny ela. Nahazo ny praiminisitra e! Dia arahabaina fa nitera-dahy.

Tsy nitsahatra teo fa mbola tsy maintsy nandeha nivoaka ny faritry ny Nosy indray mba hanendry izay tena ho filoha hitantana ny tetezamita, ka tonga tany Addis-Abeba. Dia mbola arahabaiko koa fa tera-dahy fanindroany. Ary tonga dia kamban-telo an!

Dia mitohy ihany ny tantara, satria izao indray dia saro-piterahana governemanta ny Malagasy ka dia tsy maintsy hijery renivohitra hafa (ankoatr’ilay VALALAN’AMBOA). Ary dia any , hono, no ho hita na lahy na ho vavy no teraka eo. Tenin’ingahy Fetison Rakoto Andrianirina io. Ary dia re, honohono, ihany koa fa tsy mahalala velively ny amin’izay fanapahan-kevitra izay andriamatoa Andry RAJOELINA. Tsy ataoko mahagaga satria toy ny zaza ‘siamois‘ no fahitako an’ity fitondrana tetezamita ity: vatana iray, tànana roa, tongotra roa, saingy loha anankitelo; loha telo samy manana ny masony, izay tsy voatery hitodika amin-javatra iray tokony hiraisana; orona tsirairay avy izay samy haheno fofona mitovy saingy, atidoha telo samy hànana ny fandikàny ho azy manokana ny fiaviana sy ny fiantraikan’ilay fofona ren’ny orony tsirairay teo. Hafahafa an! Mahagaga! Nefa dia izay no fahitako azy.

Raha io no jerena dia tsy ilay hoe ‘ny biby tsy manan-doha, tsy mandeha‘ irery intsony no ohabolana milaza tsy fandehan-javatra, fa misy vaovao tokony hapetraka , dia ny hoe ‘ny biby maroloha tsy mihetsika‘, satria dia tsy mihetsika tokoa ny raharaham-pirenena hatreto.

Fa izay mahalasa ny saiko sy tiako hahatongavana dia ity: tena tsy azo anaovana na inona na inona, ary tsy mendrika hifampidinihana ve eto amin’ity Tanindrazantsika ity?

Raha mitohy mantsy izao zava-mitranga izao, dia ahiako ho na ny fanapahana izay ho Tale isan-karazany any amin’ireny Ministera ireny, na ny Sefo madinidinika,  eny fa hatramin’ny Sefom-pokontany aza angamba dia mbola hidongy hanao ‘World Raid’ koa ny sasany vao hanaiky fa hoe ‘izay no tapaka, io no laniera’.

Sambatra ihany ianareo ao ambony ao zalahy ka! Afaka mitsangatsangana amin’ny volabe-nareo. Afaka manao fandaniana mihoam-pampana (raha tena marina fa handeha hivoaka isaky ny misy manahirana).

Hendry vahoaka aloha ianareo hatreto, nefa tandremo fa ity misy fiteniko matetika amin’ireo zatra manararaotra ny fahatsorana indraindray. ‘Rehefa matory aho, mivonkina. Fa raha taitra tampoka aho, mitsipaka ambava-fo

‘AZA MANADINO ANAAY E!  ‘NAREO ‘ZAY ANY AMBONY ANYYY

ASA RAHA MISY MANDRAAY E! ‘ZANY VAVAKAY IZANY!

Hoy Alain RAMAROSON tao amin’ny TVM androany hariva hoe: Raha te-hiasa any ivelany any,hono, ingahy Fetison, dia afaka mandeha miasa any. Fa tsy maimay fotsiny holaniana ho co-president de la Tansition, nefa tsy hahatapaka ahitra, fa tsy maintsy handeha haka ny hevitry ny filohan’ny firehana misy azy isaky ny misy fanapahan-kevitra tokony horaisina.

Nilaza tokoa mantsy ingahy Fetison fa isan’ny antony hanaovana ilay fivoahana ny tsy maha eto an-toerana ireo roalahy filohana firehana (Ratsiraka sy Ravalomanana)

Fanampim-baovao (23/11/2009) : izay olona rehetra anontaniana eny an-dalàna dia samy tsy mankasitraka daholo intsony ny hivoahana any ivelany, isak’izay hitady vahaolana. Misy mihitsy aza no milaza fa raha tena tia tanindrazana marina izy efa-dahy, dia ORA IRAY FOTSINY DIA EFA VOATOLOTRA NY GOVERNEMANTA. Asa aloha e! Ny vahoaka angaha moa mba manam-pidiny. Izay tian’izy efa-dahy ihany io. Ce que j’aime, hoy ilay hira iray izay.

Ankoatra izay dia miverina isan’andro indray izao ny fivoriana etsy amin’ny MAGRO Ankorondrano mandra-pivoak’ireo gadra politika rehetra.

Governemanta vaovaon’ingahy Roindefo

Governemanta no nandrasan’ny maro omaly halina tamin’ny 8 ora, avy eny Mahazoarivo, ka dia tena mbola manta tokoa angamba fa tsy tafavoaka tamin’io fotoana voatondro io ilay izy.

Nilaza moa ingahy Roindefo fa avy niresaka tamin’Atoa Andry Rajoelina ka hoe anio amin’ny 11 ora indray no hovakiana ny anaran’ireo Minisitra rehetra (voalaza ho avy amin’ny fironana rehetra sy ny fiarahamonim-pirenena), noho ny sasany amin’izy ireo mbola any ampita sy any amin’ny faritany.

Efa naneho ny fahavononany hanampy sy handray anjara amin’io Tetezamita io koa ny OTRIKAFO, na dia nasiany fepetra ihany aza izay firotsahany handray anjara izay.

Dia miandry fa Gasy indray izany e!

Governemanta vaovao (30 Aprily 2008)

Indro omena antsika eto ny firafitry ny GOVERNEMANTA VAOVAO NAVOAKA TAMIN’NY FOMBA OFISIALY ANIO HARIVA 30 APRILY 2008 TANY AMIN4NY LAPAM-PANJAKANA IAVOLOHA Foana araka izany ny voalazan’ny 2007/926 tamin’ny 20-10-2007 nanendry irao mpikambana teo aloha

Praiministra : Charles RABEMANANJARA Minisitry ny raharaham-bahiny :Marcel RANJEVA

Minisitry ny Fiarovam-pirenena: Cecile Marie Ange MANOROHANTA
Minisitra Mpitahiry ny tombokasem-panjakana sady minisitry ny fitsarana: Bakolalao RAMANANDRAIBE RANAIVOARIVONY
Minisitry ny asa vaventy sy famantarana ny teotr’andro : Rolland RANDRIAMAMPIONONA
Minisitry ny fanabeazam-pirenena: Stangeline RALAMBOMANANA ANDRIANARISANDY
Minisitry ny vola sy teti-bolam-panjakana : Hajanirina RAZAFINJATOVO
Minisitry ny fanavaozana ny fananan-tany, fananan-tany ary fanajariana ny tany: Marius RATOLOJANAHARY
Minisitry ny fambolena sy fiompiana ary ny jono : Armand Panja RAMANOELINA
Minisitry ny angovo sy harena an-kibon’ny tany : Elysé RAZAKA
Minisitry ny toe-karena sy ny varotra ary ny indostria : Ivohasina RAZAFIMAHEFA
Minisitry ny tontolo iainana, rano sy ala ary fizahan-tany : Harison Edmond RANDRIARIMANANA
Minisitry ny fahasalamana sy fandrindrana ny fiainam-pianakavioana : Jean Louis ROBINSON
Minisitry ny asam-panjakana sy ny asa ary ny lalana sosialy : Abdou SALAME
Minisitry ny fifandraisana sy ny paositra ary ny serasera : Bruno Ramaroson ANDRIANTAVISON
Minisitry ny fitaterana : Pierrot BOTOZAZA

ireto kosa ny minisitra lefitra

Minisitra lefitra misahana ny
* fampianarana ambony sy ny teknika ary ny fiofanana arak’asa : ZAFILAHY Ying Vah
* sosialy sy ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza : MArie Perline RAHANTANIRINA

Ary ity ny sekreteram-panjakana

Sekreteram-panjakana eo anivon’ny fiadidiana ny Praiminisitra miadidy ny filaminana anatiny : Désiré RASOLOFOMANANA

FILAHARAN’NY FIHAMBONIANA SY AROFENITRA

1- Minisitry ny atitany miaraka amin’ny maha-Praiminisitra sy lehiben’ny Governemanta azy
2- Minisitra araka ny laharana nanendrena azy
3- Minisitra lefitra
4-
Sekreteram-panjakana

Ireo dia manan-kery avy hatrany nanomboka androany hariva vantany vao nolazaina tamin’ny fampitam-baovao isan-karazany mandra-piandry ny famoahana azy amin’ny gazetim-panjakan’ny Repoblikan’i Madagasikara