Halatra Hitako Atsy Amin’ny Madagascar Matin Online

Raha nitsangana tamin’ny andro Paka ny Tompo, dia Alatsinainy Paka miavaka tokoa ity androany ity. Miavaka satria nahatsikaritra fitsanganana tamin’ny maty tamin’ny fomba hafahafa aho. Ary rehefa nitsangana tamin’ny maty dia niova anarana fa tsy ilay anarana tany ampiandohana.

Hafahafa koa izany raha fampidirana an! Hoy angamba ianao mamaky izay soratako. Hazavaiko ny tiako hambara:

Tany ampiandohan’ity volana ity dia nisy namana nanoratra lahatsoratra iray tamin’ny teny frantsay, niresahany mpanakanto iray antsoina hoe Jonny Andriamanankoavy. Mipetraka tsara ao anatin’izany lahatsoratra izany ny datin’andro namoahana ny lahatsoratra ( 03 / 04 /2014) sy ny anaran’ny tompon’ny lahatsoratra ( ikalamako tao amin’ny vaovao.org).

Efa dila tapa-bolana aty aoriana anefa dia nitsangana tamin’ny maty ve sanatrian’ny vava, sa niofo ilay lahatsoratra, fa dia hitako mivoaka ao amin’ny tranonkalan’ny Madagascar Matin, amin’ny lohateny mitovy, datin’andro hafa, ary anaran’ny mpanoratra hafa (Tahiana Andrianiaina).

Zendana tanteraka satria ny na ny firafitry ny fehezanteny aza, dia ny an’ilay namana manontolo no mìverina ao, ankoatra ilay nataon’i Tahiana anaty farango sosona manao hoe :

« Depuis quelques années je travaille avec les Ambassades, Consulats et Représentations de Madagascar à l’étranger : à Paris aux journées africaines de l’Unesco ; à Lyon au stand du consulat de Madagascar (Village Consulaire) ; à Bayonne pour représenter les artistes malgaches au Musée Basque avec son excellence Monsieur Razafy-Andriamihaingo ambassadeur de Madagascar en France. Ces manifestations sont très importantes puisque nous y montrons les premières vitrines du pays » affirme t-il

sy ny nanovany kely ny « contemporain » ho « moderne »

Isan’ireo tena faran’izay masika sy sarotiny amin’ny fangalarana asa tahaka izao n y tenako, ary efa nampahafantatra ny tompon’ny asa rahateo, mikasika ity lahatsoratra ity.

Tsy misy idirako ve hoy ianao mamaky? Tsia misy tokoa, namako akaiky no niharany, ary dia adidiko ny mampaneno lakolosy. Farafahakelin amin’izay tkony ho natao ny nametraka ny anaran’ny tompon’ilay asa navoakan’ny Madagascar Matin mba tsy hanondroana azy ho mpangalatra, fa raha nanao izay izy, dia tsy ho toy izao ny resaka. Mety ho ilay namana indray aza angamba no ho faly nankalaza ny anaran’ny Madagascar Matin raha nahita ny asany nivoaka tao.

Am-bava homana, am-po mieritra, tompoko.

Ato ny lahatsoratry ny tena tompony

ary ato koa ilay halatra nataon’ny mpanoratra ao amin’ny Madagascar Matin

Haute Responsabilité à l’administration du BCMM

CANDIDATURE : Haute Responsabilité à l’Administration du BCMM
(Bureau du Cadastre Minier de Madagascar)

Elisa Brice RANDRIANASOLO
39 ans, marié, 2 enfants

Docteur en Géologie: SIG /Géomatique/Imagerie géophysique

Qualifié au concours de Maitre de conférences, France (2010)

2000: Ingéniorat en géologie, ESPA Vontovorona, MADAGASCAR.

2000 – 2003:
* Responsable de communication et de cellule de cartographie, Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM), Antananarivo, MADAGASCAR.
* Enseignant vacataire, département géologie, ESPA Vontovorona, MADAGASCAR.

2003-2009:

* Etudes en 3ème cycle (M2R- Thèse, géologie du Sud de Madagascar / financé par la MAE France / banque mondiale) , UJF Grenoble- FRANCE.

* Formations transversales chez ESRI, FRANCE.

2008-2010: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), Université de Savoie­  – Université Paris 8, FRANCE.
Janv. 2011 -Mars 2011: Formation en création d’entreprise et en management (avec le CEFMD – prescrit par Pole-emploi – financé par la Région Rhône-Alpes), FRANCE.

Depuis Avril 2011: Auto-entrepreneur, Consultant 1 Isère, FRANCE.

http://brandrianasolo.free.fr/
rohy misy ny Sarimihetsika sy ny hafatra am-bava : http://youtu.be/zCInHTRJIlM

candidature_Brice_Andrianasolo

Fukushima, le nucléaire français et nous…

PROTEGEONS L’ENVIRONNEMENT, PROTEGEONS NOS FUTURS ENFANTS, PROTEGEONS-NOUS

PREOTECT YOURSELF, PROTECT YOUR CHILDREN, PROTECT THE ENVIRONMENT

La vidéo de cet expatrié a été supprimée/censurée ainsi qu’une cinquantaine d’autres sur la chaine de ce français nommé Alex.
Venez le soutenir sur sa page Youtube :

The video of the expatriate was removed/censured and some fifty others in the channel of this French named Alex.
Come support him on his YouTube page:

Ny lahatsarin’ilay ranamana ity dia tratry ny sakantsakana. Tsidiho ny pejiny ao amin’ny Youtube ho FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA, FIAROVANA NY ARANAKA HO AVY, FIAROVANAO NY TENANAO

Teo aloha i Tchernobyl, ary tsy ela izay dia i Fukushima, rahampisto sao ho i France na Allemagne, na Amerique. Ary sao dia ho isika Madagascar, sanatria?

Pour plus de vidéo, visiter Youtube en recherchant ‘Alex à Tokyo Japan

#TEDxTana 2010: Famelabelaran’i Audrey De Fondaumière – YOUTAA

Audrey de Fondaumière no namorona ny http://www.youtaa.com , niaraka tamina vondrona vehivavy vitsivitsy- Youtaa dia mitovitovy amin’ny tambajotra sosialy facebook saingy mirona kosa mankany amin’ny fandraharahana

Metisy avy atsy La Réunion i Audrey ary misy rà Malagasy mikoriana any anatiny, avy amin’ireo razambeny tany aloha be tany.
Nanaitra azy hatramin’ny fahazazàny ny tsy fitoviana misy eo amin’ireo firenena aty amin’ny faritry ny ranomasimbe indiana. Ohatra ny hoe fa maninona i La Rèunion no mahantra miohatra amin’i MaorisyNianatra manokana ny  droit public sy ny   Science Po.


Miaraka amin’ireo mpiara-miombona antoka aminy, Rebecca Ilott sy Inès Chupin, dia tapa-kevitra tanteraka ny hifantoka misimisy kokoa amin’izay hametrahana ny Youtaa ho kofehy mampitohy sy tambajotra tsy azon’ny orinasa aty Afrika hihodivirana  i Audrey. Nalaina ho ohatra teto ny tsy fisian’ny fampahafantarana ny orinasa PAPMAD eo anivon’ny aterinetpKay ela ny ela ka nahatsiaro reraky ny fanoratana aho k’tyyyy

TROMELIN

Nivoaka tamin’ny fampahalalam-baovao fa nisy ny fanaovan-tsonia fiaraha-mitantana ny nosikely Tromelin teo amin’i frantsa sy Maorisy. Mpanao sonia tao anatin’izany i Alain Joyandet sy Arvin Boolell , sekreteram-panjakana frantsay momba ny fiaraha-miasa iry voalohany raha minisitry ny raharaham-bahiny maorisiana kosa ny faharoa.

Tsy idirako lalina ny amin’ilay fifanarahana, fa izay tiako ho fantatry ny mpamaky dia ny vokatry ny karoka kely natao momba ity nosikely Tromelin ity. An’iza marina izy io ? Tokony sa tsy tokony hitaky azy io i Madagasikara raha ny elanelan-tany misy aminy sy ity nosikely ity no jerena, oharina amin’ny elanelan-tany misy eo amin’ity nosikely ity sy Maorisy ?

Betsaka amintsika Malagasy tokoa ary ve no mahalala azy ity sy ny tantarany ?

Ndeha hozaraiko aminao ary izay kely mba voaangoko tetsy sy teroa

Hitan’i Jean Marie Briand de la Feuillée tamin’ny 1722 raha nandeha tamin’ny sambo nantsoina hoe Diane ny nosikely Tromelin (tsy mbola izany no anarany tamin’io fotoana io). Nantsoina hoe Nosim-pasika izy tamin’izany noho ny morontsiraka sy ny fasi-potsy manodidina azy. Kely sy fisaka izy.

Nosy kely any amin’ny 450 kilometatra atsinanan’i Madagascar ary 535 kilometatra avaratr’i La Réunion no misy an’i Tromelin. Ranomasina lalina mahatratra 4 000 m no manodidina azy. Tsy mbola fantatra mazava na tendrona volkano izy ity na dia tany tsotra fotsiny izao nipoitra avy any anaty rano tany. Zara raha mahatratra 7 m ny faritra avo indrindra hita ao aminy. Fasika marindrano no hita mameno ny faritra, ankoatra ireo zava-maniry mitsitokotoko etsy sy eroa. Sarotra idirana ny fari-dranomasiny noho ireo vato manelingelina ao anatiny ka mahavoatery ireo te-ho ao miandry ny andro tsara vao miantsona. Mirefy 3,7 km ny halavan’ny morontsiraka, raha 1700m amin’ny 700 m no refin’ilay nosikely. Toerana tokana no ahafahana miditra ao aminy dia ny faritra avaratra-andrefana izay tery dia tery tokoa. Sarotra iainana ihany koa izy noho ny tsy fahampian’ny rano fisotro ao.

Noho ny firafitry ny toe-taniny sy ny toerana misy azy dia isan’ireo Nosy misedra matetika ny fandalovan’ny rivodoza izy. Ary saiky sakafony isan’andro ny rivotra, indrindra fa rehefa ririnina.

Tsy dia nisy nahomby ireo andrana hambolena karazan-javamaniry tao amin’ity nosikely ity. Faritra be trondro anefa ny manodidina. Paradisan’ireo karazam-bibin-dranomasinya izy satria nofinidin’ny sasany amin’izy ireny ho toerana fanatodizana sy fikotrehana. Ary mitahiry karazana zavaboahary marobe ihany koa toy ny sokatra sy ny maro hafa.

Ankoatra izay dia toerana ilevenan’ireo taolambalo Malagasy maro ihany koa i Tromelin satria tany amin’ny taona 1761 tany (31 Jolay) dia nisy sambo frantsay mpijirika andevo nitondra Malagasy maro ombam-bady aman-janaka nentin’ny kapitenin-tsambo Jean de Lafargue niarka tamin’i Jean-Joseph de Laborde. Fianakaviana Malagasy anjatony no nentin’io sambo io ho andevo tany Maorisy (niala tao Foulpointe). Rendrika tany akaikin’ny Tromelin anefa ny sambo noho ny hadisoana tamin’ny fanamoriana. Ireo tany anaty lakavin-tsambo dia maty avokoa, fa nisy kosa ny tsy tao ka afaka nanavotra aina namonjy ny nosy Tromelin. Izay azo navotana tamin’ny entana no nivelomana teo amin’ilay nosikely taorian’io faharendrehana io, noho ity nosikely ity tsy dia nisy na inona na inona loatra azo nivelomana. Voatery mihitsy aza ireo olona tamin’izany fotoana nandavaka lava-drano mba hahazoana rano fisotro. Ny hazandranomasina sy ny biby azo tamin’ny haza no natao sakafo..

Andro maro taty aoriana dia nampanamboatra sambokely avy amin’izay zava-nisy teo an-toerana ny lefitr’ingahy Jean de Lafargue nantsoina hoe Barthélémy Castellan du Vernet ka rehefa vitany izany dia ny olony ihany no nentiny niondran niaraka taminy (izany hoe ny frantsay sy ny tantsambony),fa ireo Malagasy mahantra kosa dia navelany teo niaraka tamin’izay ambin-tsakafony. Na dia nampanantena ny hiverina haka azy ireo aza anefa ireto menasofina ireto dia tsy nisy mihitsy izany fiverenana izany fa ny lalany no notohizany rehefa tsy azony ny alalana sy ny sambo saika hanatanterahana izany, noho ny fandavana mafy nasetrin’ny governora mpanapa-kevitra tamin’izany fotoana. Mitombo tsinona ny vava mihinana nefa atahorana koa ny fahiranon’ny anglisy. Ary satria matiantoka tanteraka ny Compagnie des Indes nampiasa ny sambo ary tonga rahateo ny adin’ny 7 taona tamin’io taona 1762 io, dia adino tanteraka tany ny momba ireo Malagasy mahantra sika nentina handevozina tatsy Maorisy ireo. Herintaona taty aoriana dia nisy ny andrana nataon’ny nosy MAorisy hanavotana azy ireo saingy noho ny fahasarotan’ny fidirana tao amin’ny fari-dranomasina noisy azy ireo dia nandamoka izany. Herintaona taorian’io indray dia nisy sambo La Sauterelle nanandrana saingy mbola nandamoaka koa. Afaka nandefa tantsambo iray ihany anefa ity sambo ity mba ho eny amin’ireo mila vonjy saingy ilehio koa dia voatery nilaozan’ny namany noho ny sambo lehibe tsy afaka nanatona ny morontsiraka hanavotra azy ireo. Ary dia io tantsambo io no nampanamboatra sambokely hiondranany miaraka amina lehilahy telo sy vehivavy telo isan’ireo tavela saingy nanjavona tany an-dranomasina tany io sambokely io. Tokony ho ny taona 1775 izay.

15 taona taty aoriana, ny taona 1776, 29 novambra vao nisy sambo indray tonga, La Dauphine, naka olona 8 sisa tavela tamin’ireo andevo tao : vehivavy 7 sy zaza menavava 8 volana iray. Zendana ity tantsambo farany ity raha nahita fa vitan’ireo olona ireo ny nanamboatra fitafiana tamin’ny alalan’ny fandrariana volom-biby ary koa nitazona ny afo tsy ho faty teo amin’ity nosikely ity, nefa ilay nosy tsy nahitana hazo akory. Avy amin’ny hazo tamin’ny sambo no nampiasaina (araka ny diary hita nandritra ny fikarohana natao tao an-toerana taty aoriana be 2006). Noraisin’ny governora frantsay tao Maorisy tamin’izany fotoana ry zareo ary nomena anarana hoe Moïse (Mosesy) ilay zaza. Ny chevalier de Tromelin io tonga nanavotra ireo sisa tavela tao io. Ary izany no nahatonga ilay nosikely hitondra ny anarany hatramin’izao.

Nanomboka nitsiry tao amin’ny mpanjanatany frantsay ny hevitra hampiasa ity nosikely ity handinihana ny teotrandro tany amin’ny taona 1947 tany, mba hanaraha-maso ny rivodoza ary dia nandefa mpitsirika ry zareo tamin’ny 1953, niorim-ponenana tamin’ny 1954. Napetraka ho isan’ireo nosikely miparitaka eo ambany fiadidian’ny ministera misahana ny DOM-TOM izy ny taona 1960

Notakian’ny nosy maorisy ny maha azy ity nosikely ity hatramin’ny taona 1976 noho izy milaza fa manana antontan-taratasy manamarina ny fizakany azy taorian’ny ‘traité de Paris’ namerenana ny La Réunion ho an’i frantsa sy ireo nosy kely mabiny ho an’i Maorisy

Tsy adino koa anefa fa misy ny fitakiana Malagasy momba ireo nosikely miparitaka ireo, nefa kosa tsy mamaritra na ao anatin’izany ny nosy Tromelin na tsia, ka toa manome vahana ny fizaka-manan’i Maorisy.

Tonga ary ny taona 2009, ary dia nifanaraka i frantsa sy Morisy fa hiara-mitantana ny nosy Tromelin.

France/Afrique sy ny 14 Jolay

Niaraha-nahita ny fitsivalanan’i Afrika Atsimo (Afrique du Sud)  mba tsy hahafahan’i Madagasikara mandray anjara amin’ny fivoriana tany Nice. Re anefa tato aoriana fa anisan’izay nahazo fanasana hanatrika ny fivoriana atsy La Réunion ary asaina koa hanatrika ny fankalazana ny fetin’ny 14 Jolay any Frantsa i Madagascar.

Hatreto aloha dia hoe handray anjara amin’ny matso lehibe hatao amin’ny 14 Jolay 2010 eo amin’ny Champs Elysée ny tafika Malagasy . Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ihany koa ny nanomezan’ny Frantsa fahaleovantena ireo firenena afrikana nozanahany izany.Iza koa moa no mahalala na mbola fihetsika hanamafisana ankolaka sy itadiavana paika vaovao hanjanahana amin’ny fomba ‘mihaja’ izany?

Ny tiana hotsindriana anio dia ny hoe, dia nampaninona antsika anefa izao ny tsy fandraisana anjara tany Nice? Fa angaha rehefa tsy mitankosina amin’i Frantsa dia tsy hahita mangirana? Nanenina mafy angamba ingahy Sarkozy nony nandre fa nitsoratsoraka ny Sinoa nanolotra fiaraha-miasa amin’ny Madagasikara. Very hevitra ny vaventy fa toa ho votsotra i Madagasikara (Madagascar) sy ny hareny. Sahiran-tsaina fa ho lasan’ny sasany ny tombontsoa zatra nobankoavina teto.

Ny tiana hotsindriana mafy koa dia ny hoe ‘mba manàna hambo toy ny Maraokana (Maroc) sy ny toa azy, sahy niteny fa tsy dia misy ilàna izay fivoriana any Nice izany‘. Asehoy amin’izao tontolo izao fa tena manana ny hambo ilaina sy ny fiandrianam-pireneny i Madagasikara fa tsy hoe rehefa mivovo ny ambasadaoro itsy , na ny solontenam-pirenena irao, dia tsy maintsy marina sy to teny eto amin’ity Tanindrazantsika ity.

Hita amin’iretsy fanapahan-kevitra ‘tsy nanasa‘ avy eo indray ‘manasa‘ etsy ambony ireo fa tena ‘boloky lahy homam-boantseva‘ ilay Nicolas Sarkozy. Sady mamy ny atsy no fy ny aroa. Tsy te-hamotsotsa an’i Madagasikara, nefa koa toa manana toerana goavana ihany Afrika Atsimo raha oharina amin’iry voalohany. Fanina indray avy eo rehefa nahita ny sasany nitsoraka naka ny hena teny an-tanan-tsaka mihanahana sy misabakabaka fisaina.

An’ny Malagasy i Madagasikara, tsy an’ny Amerikana na ny Frantsay, ka asehoy amin’izao tontolo izao fa manana ny maha-izy azy amin’ny lafiny rehetra ity firenena ity.

AUZOMA.COM:tandremo…fitaka

Misy tranonkala AUZOMA.COM mampivarahontsana ireo mpiray tanindrazana amintsika any ivelan’ny Nosy any. Mivarotra entana avy any Madagasikara hoy ry zareo io tranonkala io ary rehefa voarainao ny entana dia tsy araka izay nampoizina. Entana hosoka sy tsy mandeha amin’ny niandrasana azy no azonao. Isan’ireny ohatra ny VCD an’i Ramilison Besigara. Rehefa manao fitarainana ry zareo dia voalazany fa tsy miantoka ny hatsaran’ny entana amidiny ilay mpivarotra. Izany hoe sady very vola ireo havantsika no mahazo ‘lagy’. Koa ho an’izay mbola tsy tratra, dia mandefa izao antso izao ny iray tamin’ireo efa ‘tra-doza’ mba hitandreman’ny maroo (amin’ny teny frantsay ny hafatra ary niniana tsy nadika satria natao ho an’ireo monina ivelan’ny tanindrazana)


De : w. r.
Envoyé : lundi 17 mai 2010 14:16
Objet : Attention ARNAQUES SUR LE SITE AUZOMA.COM

Bonjour à tous,

Je me suis fait avoir par le site Auzoma.com, un site qui vend des
articles de Madagascar (CD, DVD, .....) et souhaite avertir tout le
monde du danger de ce site et du vendeur. Voici les faits : j'ai
commandé un double album CD d'Eric Manana pour un prix de 43€. Une
fois que j'ai ouvert le colis, j'étais stupéfait de voir des disques
contrefaits (copiés et en plus mal copiés parce qu'on ne peut même pas
les écouter !!!!). J'ai appelé immédiatement le vendeur et il m'a
répondu d'un ton hautain en disant qu'il ne peut rien faire pour moi
parce qu'il ne peut pas garantir la qualité de ses produits. J'ai
trouvé cela énorme parce que si tous les CD, DVD, VCD et autres
articles qu'il vend sont des contrefaits, nous les clients, risquons
de perdre beaucoup d'argent !! Alors, non seulement pour vous mettre
en garde des articles vendus sur ce site, mais aussi pour
responsabiliser ce vendeur à la sauvette, j'appelle tous les malgaches
du monde entier à boycotter ce site, à le dénoncer, et à faire en
sorte que ceux qui veulent représenter notre pays, son image, sa
crédibilité et ses produits soient des gens honnêtes et responsables.

Merci donc de faire passer ce message au plus grand nombre pour éviter
que d'autres perdent leur argent.

H. RAZAF.
BREST - FRANCE