#TEDxTana 2010: Famelabelaran’i Alice plane – Ashoka

Iza moa i  Alice Plane?

Alice Plane dia manampahaizana amin’ny Siansa politika sy ny varotra, nianatra momba ny Fifandraisana Iraisam-pirenena sy ny Fitantanan-draharaham-bahoaka, mpianatra fahiny tao amin’ny ESSEC, teraka tao Lille, Frantsa tamin’ny 1984. Nipetraka tany Angletera ary nivezivezy matetika tany amin’ny Firasana Sovietika teo aloha. Fampianaran-kariva no nianarany ny teny Rosiana.
Miasa ho an’ny Fikambanana iraisam-pirenena Ashoka (www.ashoka.fr), izay manohana ireo mpandraharaha mitodika amin’ny ara-tsosialy izy. Eto Antananarivo izy ankehitriny no monina ary miandraikitra iraka ho fametrahana ny Ashoka eto Madagasikara rehefa sodokan’ny hatsaran-tarehin’ny Nosy sy ny otrik’harena maro toa tsy ho lany ananany. Eo koa ny fahaiza-manao nentin-drazana sy ny asa-tanana Malagasy, mandalo kely amin’ireo saina tia mikarokaroka symampivanaka annan’ny Malagasy

Lakana roa nakambana ary nasiana seza eo amboniny io asehon’ny sary etsy ambony io.

Milaza i Alice fa mbola manana ny hoaviny ny entrepreneuriat eto  Madagasikara, saingy ny olana dia ny tsy fifampitokisan’ireo samy mpitondra tetikasa, na dia samy milaza ho entreprneurs sociaux aza izy ireny.

 

Isan’ny nanohina ny fony ny fahitàna ny fahantran’ny mponina sy ny tsy fanjarian-tsakafo. indrindra fa eny an-tanan-dehibe. Ny sary eto ambany dia nalainyta an-tananan’Antsirabe.

Mba mangataka re tompoko fa noana e!

Teo koa ny fahitana fa tsy ny ankizy rehetra no afaka miditra varavaran-tsekoly, izay mazana aza no mbola fandaharam-pianarana tsy mifandraika amin’ny zava-misy koa, ary mahatratra 40% ny taham-pandaozana toeram-piasàna ataon’ireo mpampianatra (Afa-baraka aho Gasikara keliko! Sa lasa namboly fa tsty ampy sakafo ry zareo?)

ASHOKA :
NY FIJERINAY : « Ny tsirairay dia afaka ny ho  mpandray anjara amin’ny fanovàna ».
NY ASANAY : Mirotsaka an-tsehatra amin’ny fametrahana rafitra sy fampivoarana ny sehatra Entrepreneuriat Social manerana izao tontolo izao, mba hisy bebe kokoa ny fiantrakany eo amin’ny fiarahamonina.
IREO TANJONAY 3 LEHIBE MIFAMENO :
Mifantina sy manaraka azy ireny mandritra  ny dingam-pivoaran-dry zareo, indrindra fa ireo mitondra fiovàna;
Mandray anjara amin’ny fampivelarana ny sehatry ny Entrepreneuriat social erantany amin’ny fanomezana fandaharan’asa sy fampandraisana andraikitra – toy ny  Concours IMPACT de business plans à vocation sociale, programme Jeun-E-S, Global Academy, sns…

Sary avy amin’ny  Ashoka ny sasany amin’ireo hitanao tato

Publicités