Voadona ve vao hihilana?

Zavatra iainana andavanandro ary toa efa lasa ‘fenitra’ mihitsy angamba ny resaka tsy firaharahiana sy tsy fanarahana lalàna tato anatin’ny taona vitsivitsy. Omena tsiny matetika ny mpivarotra amoron-dàlana, na ny mpandeha an-tongotra. Tsy voatery ho izay foana kosa anefa no zava-misy raha ity tranga nalaina sary androany ity no hitsarantsika azy.

Maro amin’ny mpandalo sy ny manodidina akaiky an’io fiolahana ery ambonin’ny tobin-tsolika, mampifandray azy amin’ny làlana avy any Soarano, no efa lasa mpitazam-potsiny ny fametrahana fiara ataon’ny olona ao amin’ny hotely lehibe iray niorina vao haingana eo amin’io fiolahana io. Ataon’izy ireo ho toy ny ‘parking’ mihitsy mantsy ny terana malalaka kely eo amin’io fihaonan-dàlana io.

Teny ampiandohana dia tsy takatr’ireto mpiandry varavarana hoe ny fiara 4 x 4 an’ny olona ao aminy , mibahana ny fifamoivoizana, no lasibatry ny fandraketana an-tsary, fa rehefa tonga saina izy ireo , dia lasa nampandre haingana ny tompon’ny fiara, izay hitantsika miampita ny arabe hanitsy ny hadalàny. Hay ka azo napetraka nianika teo amin’ny ankavanan’ny varavaran’ny hotely ihany ilay izy. Koa no tsy natao hatramin’izay fa niandry ny ‘Voadona vao nihilana’ re eeeee!

Ankafizo ny sary… dia tandremo sao tratrako toy izao fa dia alefako eto koa an!

Publicités

Mamo niantso pôlisy

Alatsinainin’ny Pentekôty. Fety ny andro. Faty kosa no tadiavin’ny sasany, raha ny fahitàna ny nataon’ity lehilahy iray nitondra môto ity no zohiana.

100_1024

Raha noheverinay ho ny kodiarandroa nentiny no nisy fahasimbana ka nanery azy hijanona teo anaty làlana iraisana, dia nitarazoka ela loatra tsy araka izay tany an’eritreritry ny maro ny fitokonan-dranamana teo amin’ny arabe.

Tsy naharitra ny tena nanatona nijery, ka hay efa mamo ingahirainy io. Nahazo arahaba narahin-tsiky avy aminy daholo ny fiara nandalo sy nibedy azy teo.

100_1021

Tsy nihevitra ny hiala teo izy, na dia teo aza ny menomenona sy ny hatezeran’ny mpampiasa làlana hafa voaelingelina noho ny nataony, raha tsy ny mpitandro filaminana mihitsy no tonga nanàla azy teo amin’ny nisy azy.

100_1027

Niangaviana ranamana ny hamindra ny fitaovany ho ery ampitan’ny arabe. Nitsotra tamin’ny pôlisy izy fa mamo ka tsy ho afaka hamily ilay môto intsony aloha.

100_1028

Nampian’ilay pôlisy izy namindra toerana ny fitaovany. Ka rehefa vita izany dia nomeny ‘dona kely’ ingahy pôlisy nandrindra ny fifamoivoizana teo.

Izany tokoa no tena ara-bakiteny ny hoe ‘Mamo niantso pôlisy’ hanisaka môto. hihihi

Ny Fety ho vita ihany, fa ny filaharana fiara hitondra mody koa mbola fety be manaraka ny arabe

100_1032

BEHORIRIKA: SUPREME CENTER sa SUPREMATIE SINOA

Zavatra tsikaritry ny rehetra tato ho ato fa isak’izay misy trano mijoalajoala an-dalam-panorenana dia matetika SINOA izao no ao ambadika ao. Mba tsy hilazana fa SINOA foana no mampanao azy ireny. Isan’ireny ny tranobe misahana famarotana fitaovana momba ny haitao informatika etsy Behoririka, tsy lavitry ny tetezana. Sendra nandalo teo ny tenako, tao anatin’ireny oram-be ireny. Nizotra tamin’ny ilany havanana raha ho any an-tsenan’Andravoahangy ny dia. Sahirana mafy nitady izay hodiavina, etsy an-daniny ny ataon’ireo mpivarotra fiara eny amoron’iny lalana iny, ary etsy ankilany ny nataon’ireto sinoa ao amin’ity tranobe feno fivarotana ity.

Sahirana ny mpandefa an-tongotra satria dia nasiana tsatoka (irony karazana aro fanina irony) miisa roa eo amin’ny lalana natokana ho azy ireo. Ny orana avy, ny tena tsy maintsy handalo eo, ary koa tsy maintsy hidina any anaty arabe natao ho an’ny fiara mifamoivoy.
supreme_center2
Tsy nahatsindry ny tena ka nanatona ireo mpiandraikitra ny fiandrasana varavarana teo amin’ny tranom-barotra, nanontany izay fiavian’ireny. Tsotra no navaliny. Ny SINOA.

Nangataka ny hihaona tamin’ilay sinoa voalaza ary ny tena, nefa tsy tao io, fa Malagasy iray no nadray tao. Rehefa naseho azy ny sary nalaina teo amoron-dalana, dia namaly izy fa tsy misy resaka azony atao fa raha mila fanazavana dia mandehana manatona ny Commune fa ry zareo no nanome alalana (autorisation),
supreme_center
ary angaha, hono, tsy hitanao fa misy laharan’ny fanomezan-dalana avy amin’ny Commune ilay takela-by ao.

Rehefa nandalo teo aho omaly alina ‘mbola tao anaty oram-be ihany), dia faly aoka izany nahita fa tsy teo ireo tsatoka tsara tarehy hitako rehefa antoandro ny andro. Hay mba nisy vokany ihany hoy aho ilay teny kely natsipiko. Saingy indrisy, fa nony maraina ny andro, dia indro fa nijoro nanelingelina ny rehetra, sy tsy namela ny mpandeha an-tongotra hizotra an-kalalahana indray ireto zavatra noheveriko fa mba efa nilamina.

An’iza ary ny tsiny raha sanatria misy loza mihatra amin’ireo mpandeha an-tongotra voatery tsy maintsy midina any anaty arabe rehefa mandalo eo amin’ny SUPREME CENTER? An’ilay mpandeha an-tongotra ve satria izy any anaty arabe no mety ho nodonin’ny fiara, ka aleo maty any fa tsy mahay mitandrina? Sa an’ny Commune satria izy no voatondro ho nanome alalana? Sa an’ny SUPREME CENTER satria azy ireo tsatoka mipetraka mitondra fnohintohinana ny fivezivezen’ny daholobe? Sa an’ireo mpivarotra fiara miteraka fikorontanan’ny parking eny amin’iny faritra iny, izay efa nifampiresahako an-telefona tamin’ny delegué au maire-n’ny Firaisana fahatelo hatramin’ny ela? Misy amin’ireo mpivarotra fiara ireo aza, hoy ny olona eo amin’ny manodidina, no sahy milaza fa tsy misy mahafaka azy eo fa efa omeny vola ny polisin’ny Firaisana ( Aza hitako anie ka marina izany, sanatriavin’ny vava!) Aoka izay manan-tsaina no hamaly izany!

Fa tsetsatsetsa tsy aritra farany no ilazana, fa nandritra ny fanamboarana io trano io, araka ny resaka nifanaovako tamin’ny mpivarotra eo ambany eo, dia be ny tsy rariny nozakain’ny mponina manodidina. Feno fako ny tafo, potika ny antenne tele , nitsakitsahina tsy misy fierana ny tafon-trano, tafiditra any anaty echaffaudage any ny enatenne sasany ka sahirana manodina ny ao an-trano, nefa tsy mahita rirany, hay voagejan’ny bois rond ampiasain-dry zalahy ny zavatr’olona ka tsy afaka mihodina mitady izay fahitalavitra tiana hojerena. Izany no niaretan’ny olona teo amin’ny manodidina ity tranobe mijoalajoalan’ny taonarivo fahatelo ity. Izany koa angamba no mbola tsy maintsy hozakaina vokatry ny SUPREMATIE SINOA

Miteny ho azy ny sary
****************************************************