Fomba hiarovana ny tena amin’ny gripa AH1N1

Indro atolotra anao araka ny efa nampanantenaina ny fomba tsotra azo iarovana ny tena sy ny ankohonana amin’ny areti-mandoza, gripa AH1N1. Dia mbola entanina foana ny hanapariahanao izany amin’ireo havana, tapaka sy namana. Ny fiarovanao ny hafa dia efa fiarovanao sahady ny tenanao.

AROVY AMIN’NY GRIPPE AH1N1 NY TENANAO

1. SASAO MATETIKA AMIN’NY SAVONY NA LAVENONA NY TANANAO

2. FADIO NY MIKASIKA MATETIKA NY TAREHINAO AMIN’NY TANANAO

3. MIHINÀNA SAKAFO BE OTRIK’AINA, MITONDRA HERY FIAROVANA TOY NY VITAMINE C IZAY HITA AO ANATY ANA-MAITSO SY LEGIOMA ARY NY VOANKAZO OHATRA :

 PERSILY
 LAISOA MAITSO
 POIVRON MENA
 POIVRON MAITSO
 ANANDRANO
 TONGOLO MAITSO
 PAPAY
 FREZY
 VOASARY (MAKIRANA , MANDARINE, PAMPLEMOUSSE…)
 MANGA
 GOAVY
 LETCHI
 VOAROY

NY ATI-KENA KOA DIA ANISAN’NY BE VITAMINE C


NY SPIRULINE DIA VOALAZA FA MANAMAFY KOA NY HERY FIAROVANA

4. MISOTROA RANO MAFANA MATETIKA

5. MANAOVA GARARAKA INDROA ISAN’ANDRO AMIN’NY RANO MAFANA NASIANA SIRA

6. SASAO AMIN’NY RANON-TSIRA INDRAY MANDEHA ISAN’ANDRO FARAFAHAKELINY NY ORONAO

7. MANAOVA EVOKA RAHA MAHAZAKA IANAO (MAMONO NY OTRIK’ARETINA NY ENTONA MAFANA)

8. ATAOVY ARA-DALÀNA NY TORIMASO

9. AZA MIFANERASERA AKAIKY AMIN’NY OLONA VOALAZA FA MARARIN’NY GRIPPE AH1N1 MANDRA-PAHASITRANY NA MANÀOVA MASQUE


Goragora

Goragora
Raha misy angamba toerana eritreretina ho tsy sahin’ny sasany itsofohana sy tsy tokony haharenesana halatra na fahaverezan-javatra dia ny tobin’ny miaramila sy ny lapam-panjakana.
Na dia tsy dia nahoraka sy tsy nivoaka an-gazety aza anefa dia nisy tokoa ny fahaverezan-javatra tao amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra (fanitso 120 tokony hanamboarana ilay
lapa vaovao ao an-toerana no nisy nivarotra teny Isotry tamin’ny volana desambra 2007). Efa nivoaka an-gazety kosa ilay fahaverezana fitafiana sy kiraro ampolony maro an’ny miaramila teny amin’ny BANI Ivato.

Mampanontany tena ny momba ny fanaraha-maso ny fidirana sy fivoahana eny amin’ireny toerana ireny raha izany. Toa manjaka hatrany anatin’izy ireny ny goragora. Mampanahy araka izany na ny ain’ny olona sy ny mpiasa ao amin’izy ireny. Ny jiolahy manao ny ataony mampihorohoro eraky ny tanana miaraka amin’ny fitaovam-piadiana ary tsy mihafihafy mandatsaka aina. Tsy afaka hiaro tena akory manoloana azy ireny ny olon-tsotra.
Hay ka na ny tobin’ny miaramila koa aza, hatramin’ny lapa tokony ho isan’ny tsara ambina sy hentitra indrindra dia mba tongan’ny « mpamangy hafa kely » koa.

Ka jiolahy ara-bakiteny io sa ambony latabatra? Tsy haiko intsony, satria sarotra ny hino fa ho moramora toy izany ny haka zavatra any amin’ireny toerana ireny raha tsy misy mpiara-miombona antoka ao ambadimbadika ao. Firifiry tokoa moa izao ny polisy na miaramila na zandary tratra nanao asa-jiolahy, na nanampy jiolahy amin’ny famatsiana fitaovana azy ireny, hoy ianao. Ny polisy fotsiny no efa misy any amin’ny telopolo any ho any. Ao ny tafiditra amin’ny halatra fiara, ao ny tafiditra trotra izao amin’ny asa famakian-trano sy fanafihana ary vono olona. Mampalahelo!!!!
Fanafodiny ve?  « Ny aza voany ihany zanako ». hihihi