Lazao ny hevitrao

Mba tiako ho fantatra ny hevitry ny tsirairay izay afaka mahita ity hafatro ity. Na mpomba ny HAT ianao, na mpomba ny TIM, na tsy atsy sy tsy aroa.

Misy ny gidragidra ankehitriny, ka raha mitolona ho an’izay hevitra ijoroanao ianao (amin’iretsy roa voalaza mialoha -HAT – TIM), dia mitolona ho an’iza, sa ho an’ny inona? Mitolona ho anao ve? sa mitolona hanabe hatoka ny hafa? sa hafa noho ireo koa…?

Tari-dàlana tonga ato an-tsaiko fotsiny ireo fa na ianao aza mety mbola hahita fanontaniana , na antony hafa tokony horesahana, avoahy eto fa tsy olana mihitsy. Misokatra malalaka ho an’ny rehetra araka izany ny fanehoana hevitra.

Dia miandry ny gasy e! Ary misaotra mialoha.