DTS MOOV manenjika Blaogera

Ity lahatsoratra faran’izay fohy ity dia fanehoana firaisankina amin’ny namana iray mpitoraka bilaogy (blaogera) rohizan’ny DTS MOOV amin’ny raharaham-pitsarana.

Fototr’olana:

Raha nahatsiaro isika rehetra mpampiasa ny tolotr’io orinasa iray io dia RATSY BE ny tolotra tany amin’ny herinandro faharoa tamin’ny volana Martsa tany. Naharitra fotoana ela tokoa izany. Isan’izay nikamenona sy tsy nitsahatra niantso ny mpisahana ny mpanjifa tao amin’io orinasa io ny teto amin’ity bilaogy vakianao ity. Tamin’izany dia nangatahana tamiko daholo ny hoe iza avy ny sites tsidihanao ka tsy misokatra. Rehefa nomena azy ny hoe Globalvoicesonline.org, advocacy.globalvoicesonline.org, mg.globalvoicesonline.org, gazetyavylavitra.wordpress.com, ary hatramin’ny ny Yahoo aza, dia nihevitra ny tena fa hisy fandraisana fepetra manoloana an’izay ka hiverina amin’ny zavatra fanao andavan’andro ny tena. 48 Ora no fotoana nomena. Dia hoy ry zareo:

Piho ny modem (nefa zavatra efa rano fisotroko isanandro io rehefa misy  tsy mazavazava ny fifandraisana), ny tanjona  dia mba hahafahana manome IP vaovao anao.

Nefa indrisy, ny teo ihany no teo.

Tsy herinandro fotsiny  io zavatra io no niseho fa mahery lavitra an’izany aza. Rehefa miantso ny 22 572 76 ianao dia izao no valinteny:

Efa eo ampijerena ny olana izahay

Zavatra nahagaga sy nahazendana ny maro ny tsy fisian’ilay fialantsiny sy fanazavana ny antony raha tsy efa andro maro taty aorian’ny nisian’ilay trangan-javatra nampimenomenona ny mpanjifa. Tsy vitan’ny nampimenomenona fotsiny fa niteraka fatiantoka iray lavaka ho an’ny sasany.

Isan’ireo izay nahateny tamin’ny MOOV aho tamin’ireny fotoan’andro ireny nanao  hoe:

Rehefa tonga ny datin’andro fisintonanareo ny vola any amin’ny kaonty (banky) dia mipingapinga ery ianareo manao izany, ary tsy tara mihitsy. Fa raha ny fahafaham-po amin’ny tolotra, dia tsy misy. Fa sady tsy hajaina ny mpanjifa no tsy misy fanonerana ataonareo rehefa misy ny desagrement tahaka izao

Santionany amin’ny resaka nifanaovako fotsiny io notateriko io. Ary santionany koa amin’ny tsy hafalian’ireo mpanjifa maro any ambadika any tsy manana fahafahana hiteny toy ny antsika sy ianao mamaky io.

Saingy santionany iray hafa tsy zakan’ny DTS/MOOV ny teny nataon’ny namana iray blaogera mikasika izay olana izay, ka dia eny amin’ny fitsarana no niafarany. Izy no nilaza teny am-bovonana ny zavatra nosaintsainin’ny maro any ampony mangiana any. Nanao sorona ny tenany ho fanatsarana ny fomba fitondra antsika mpanjifa. Tokony ho fantatry ny DTS/MOOV fa ao anatin’ireny hatezeran’ny mpanjifa ireny dia misy fitiavana ihany koa: fitiavana hanatsara zavatra, na dia tamin’ny fomba mahzery vaika nentin’ny fo aza no nanaovana azy, fitia tsy te-hanan-dratsy hoy ny Malagasy. Sa tsy Malagasy tokoa moa no mitantana ny DST/MOOV? Azafady raha diso fiantefa ary ny hafatro e!

Androany no niakatra voalohany teo anatrehan’ny fitsarana ny raharaha ary nahemotra ho amin’ny 27 May ny fandinihana azy.

Tahaka izay tsy fahazakan’ny DTS/MOOV azy izay, no tokony koa hahatsapany ny fahasorenana sy  ny tsy fahazakan’ny mpanjifa ny zava-nihatra tamin’izy ireo nandritra ireny fotoana ireny. Ekena fa noho ny fo rano mafana dia mety ho nisy teny tsy ambina tao anatin’ny lahatsoratra navoakany. Nafàna noho ny faharetan’ny tsy fetezana, nafana noho ny tsy fahitana olona manome valinteny mahafa-po amin’ny fangatahana fanazavana natao, nafana noho ny …, noho ny …Saingy mihevitra ve ny DTS/MOOV fa hanatsara endrika azy ny fitondrana ny raharaha eny amin ny fitsarana? Tsia angamba raha ny hevitro, satria vao mainka aza ho karazana Publicité négative ho azy izany. Mihetsika daholo manaraka akaiky ity tranga ity ankehitriny ny blaogera mafana fo rehetra eto amin’ny tanàna. Efa eo ambanin’ny Loupe-n’ireo fikambanana fiarovana ihany koa ny fizotry ny raharaha. Tsy eto amin’ny sehatry ny firenena fotsiny intsony no ilalaovana ankehitriny, fa mety hitatra amin’ny sehatra iraisam-pirenena ka ho fantatr’izao tontolo izao ny tantara. Koa hampaninona ny MOOV tokoa moa izany? Tsy mampaninona azy ka! Vao mainka aza ho dokambarotra mba hampiasàn’ny any ampita ny tolotra MOOV koa aza angamba. Enga anie!

Tsy vitsy ny naneho hevitra mikasika an’io tolotra FARAN’IZAY RATSY TAMIN’NY VOLANA MARTSA sy ny taoriany io. Koa ho anao izay niharan’izay, SAHIA MIJORO, MITENENA, ARY LAZAO NY HASOSORANAO, fandrao tara loatra ka rehefa tafapetraka ho lalàna ny hoe azo atao ny manao tsinontsinona ny mpanjifa, vao ho taitra ianao.

Isaky  ny amin’ny 10 ora alina sy amin’ny enina maraina, indraindray dia manao ilay hoe « test de bande passante » aho. Vohikala roa samihafa no ampiasaiko amin’izany, ka ny iray dia ilay speednet atolotry ny MOOV, fa ny iray kosa dia ilay nampiasain’ilay namana notoriany. Fa tsy mbola nahita hoe tafakatra ambonin’ny 0.7XX mihitsy. Dia aiza izany ilay 1M lazaina anaty fifanarahana?

Firaisankina

Manantena koa izahay fa raha misy fiantsoana an’ireo rehetra nizaka ny mafy tamin’ireny fotoana ireny (toy izay mbola nitranga indray tamin’ny 1 May 2011 teo), dia mba ho isan’ny hanatevin-daharana isika rehetra, na fikambanana ianao , na olon-tsotra.

Ary mba aiza tokoa ny Fikambanana mpiaro ny zon’ny mpanjifa amin’ny tahaka izao? Sa voafetra ho amin’ny resaka fitaterana sy sakafo ihany? Sao mba tokony ho isan’izay tairina amin’ity resaka ity ry zalahy ireny?

ISIKA REHETRA HO AO AN-DAMOSIN’ILAY NAMANA NOTORIANA

Saika hadinoko, mba nisy fangatahana fanazavana izay nalefako tao amin’ny vohikalan’ny MOOV momba ny tolotra Fahitalavitra anaty aterineto (télé en ligne). Efa elaela ihany, saingy asa raha misy embouteillage any anaty fil any ka tsy voarainy, na nisy nangalatra teny an-dalana ny hafatro, na koa tsy noraharahiana satria bandy be kamenona. Tsy olana fa tsy dia voalohan-daharana koa ilay izy fa fitia te-hahalala fotsiny. Azonareo MOOV tsy asiana tohiny intsony iny fa aza atao mampiasa saina. Tsy hitory anareo noho izay resaka tsy famaliana ny hafatro aho akory, na ny tsy firaharahiana ny mpanjifa. Hatreto aloha!

DTS Moov – ADSL – marina ve izany?

Efa fotoana ela no niarahako tamin’ny tolotra MOOV First (alina sy faran’ny herinandro tany am-boalohany – Soirée Week-end). Ary noho izay faharetana sy fahitan-dry zareo fa hoe isan’ny mpanjifa nahafa-po azy izay ny tena, dia nomeny tolotra vaovao mampiasa ADSL tsy misy fetra (ADSL Illimité 24h/24h 7j/7j).

Fampitahana ireo karazana tolotra
CDMA no nampiasaiko tany aloha (020 26 XXX XX), ilay mampiasa karatra kikisana, sy poste telephonique misy antenne kely ireny, talohan’ny nampiasana ilay ‘Soirée Week-end’ sy nifindràna tamin’ilay tolotra farany nomena ahy.

Raha oharina tamin’ilay CDMA dia mba nahafa-po tokoa ilay Soirée Week-end fa aina no matezà hiari-tory isaky ny misy zavatra lehibebe atao. Ny naha-samihafy ilay tolotra farany (illimité) tamin’io S/WE io indray dia izy azo ampiasaina amin’ny fotoana rehetra (izay ora tianao hidirana). Toa mba nety ihany ny resaka ‘vitesse’ teo ampiandohana. Saingy nony tato aoriana kely dia nampanontany tena (na nampiteny ny moana mihitsy) ny filonan’ilay tolotra.

Fa hatao inona moa izy ity?
Raha fitaovana hifandraisana sy hifanakalozana amin’ireo vondron’olona miara-miasa amin’ny tena maneran-tany no nampiasàna azy io tany amboalohany tany dia niampy ny fanaovan’ny ankizy fikarohana momba ny fianarany sy ny lesony, ary miampy ny haitraitra kely isan-karazany tato aoriana.

Eo amin’ilay lafiny fifandraisana amin’ny mpiara-miasa mihitsy no lasa olana ankehitriny satria SADY MILONA BE NO TAPAKA LAVA ilay tolotra amin’izao fotoana izao. Tsy mipetraka 24 ora amin’ny 24 ora eo ampototry ny solosaina ny tena, fa isak’izay mila sy misy zavatra maika hatao no miditra eo. Akory anefa ny fahasorenanao rehefa iny ianao maka ‘fichier’ be hadiry iny, na ianao ilay mandefa iny, no tapaka ny fifandraisana (connexion). Tsy voatery hànana ilay antsoina hoe ‘fonction reprise’ anefa ny tranonkala ifandraisana, na ny rindrambaiko ampiasain’ilay mifandray aminao. Dia mazava ho azy fa miverina maka, na mandefa azy indray hatrany amin’ny voalohany no sazy mavesatra miandry anao. Izany rehetra izany anefa dia midika sahady, midika foana, fahaverezam-potoana, ary indrindra fahaverezam-bola ho ahy mpanjifa (satria ny sandan’ilay tolotra dia miala foana any amin’ny kaontiko any amin’ny banky -prélèvement automatique). Ka asa raha mba tokony hosandaina koa ny fahasorenana sy ny fotoana very toy izany?

Rehefa natao àry ny fitarainana dia namaly soamantsara ny hafatra nalefa ho azy ny FAI. Nomena laharana hatrany ireo fitarainana nataoko. Nisy ny fifampiresahana an-telefaona nifanaovana tamin’ireo mpisahana ny mpanjifa (na andro na alina) sy tamin’ny teknisiana avy amin’ny mpanolotra (FAI). Noahiahian’izy ireo ho ny solosaina no nisy olana. Fepetra noraisiko àry ny hampanao fizahana ny solosaiko ka niantso teknisiana hanao izany. Tsy nisy ny olana hita.

Rehefa ela nifampiantsoana sy nifampitadiavana teny ny roa tonta dia tonga kosa ny TELMA nanao famindràna ny tariby teny amin’ny andry voatokana ho amin’izany. Naàto araka izany ny fifandraisana tao an-trano mandra-pahavitan’ilay famindràna. Rehefa vita izany dia niverina ny fifandraisana. Mazava ho azy fa tsy hijanona eo amiko mandritry ny ora maro ireo mpiasa mba hanamarina ny fahatapahana mateti-pitranga fa rehefa hitany fa tafiditra amin’ny tranonkala ianao, dia mandeha izany ny Net ao aminao. Dia lasa izy nony vita ny anjarany. Tsy mbola nahavaha ny olan’ny fahatapatapahana sy ny filonan’ny fifandraisana anefa izany firotsahan’ny TELMA an-tsehatra izany.

Nisy fotoana indray niantso ny mpisahana ny mpanjifa Moov aho (andro hafa ary andro alina io) nanazava ny amin’io olako io. Nandritra ny firesahana dia tapaka indray ny fifandraisana (Net), ka teo noho eo ihany dia nilazako ny amin’izay izy. Nomarihany tamin’io fotoana niresahanay io fa tratran’ny encombrement ny ‘ligne ampiasaiko’ ka hovahàn-dry zareo avy any. Dia niverina tafiditra tokoa indray.

Nisy fotoana mbola niantso indray aho (andro hafa koa ary andro alina io). Ary dia mbola tapaka teo ampiresahana teo koa ilay Net. Ny nahagaga dia ny nilazàna tamiko fa hoe ‘tsy tracé’ aty aminay (Moov) izany fahatapahana lazainao izany, fa ‘connexion 2h sans interruption no hitako ato’ hoy ilay nandray ny antsoko.

Rehefa tsy hita àry izay fototry ny olana dia voatery nijery ifotony ny solosaiko aho, izay niafara tamin’ny fanaovana ‘formatage’ mihitsy sao hoa ny fichiers systèmes no misy voadona. Dia naverina indray ny fifandraisana (Net) tao aorian’izay, saingy tsy nivaha hatrany ny olana amin’ny fahatapatapahana sy filonana (lenteur).

Napetraka tamiko indray ny fanontaniana sao solosaina maromaro no miaraka miasa. Tsia no valiny satria solosaina iray ihany no miasa amin’io ao an-tokantrano.

Farany dia nasaina nentiko tany ny Modem mba hatao fitiliana fa tsy nahitàana olana koa. Ny techicien avy ao ihany anefa no nilaza tamiko ny ampitson’izay fa tsy ampy hanaovana fitiliana modem raha izay minitra vitsy na ora iray.
Ankoatra izay dia nolazain’ilay nandray ahy teny Andraharo koa fa izany MG4 izany sy ny satelita no fototry ny olana. Oadray zalahy! Lazao izay marina e!

Manoatra noho ireny ‘connexion’ any amin’ny ‘cyber-café’ ireny, izay tsy maintsy iandrasana minitra vitsy isaky ny hanokatra pejy. Raha any mantsy dia azoko eritreretina ihany ny hoe ‘saturée’ ny bande passante satria hifampitsinjaràn’ny solosaina marobe, na koa hoe tsy dia sécurisée ny ligne ka miovaova arakaraky ny isan’ny mpitsidika sy ny takelaka tsidihana ny fisosàna (fluidité).

Misy fitarainana nalefako indray any (andro vitsy lasa izay) ka dia ho hita eo izay valiny sy ho fihatsaran’ny tolotra. Nosoratana any daholo hatramin’ny andro sy ora nitrangan’ireo fahatapahana tsy fantatra antony rehetra tao anatin’ny efa ho tapa-bolana.

Fifanarahana 2 taona vaovao no nifanaovako tamin’ny DTS Moov mifanaraka amin’io tolotra ADSL io izay tokony hifarana ny faran’ny taona 2011, nefa toa mahalasa saina ihany ny amin’ny tokony hitohizana na tokony hanatsaharana ilay fifanarahana, raha ny zavatra iainako hatreto no jerena!

Ka efa tena ADSL tokoa ary ve ity atolotra ny mpanjifa eto Madagasikara ity sa …?