11 septambra nankalazaina tamin’ny fomba Malagasy

Daty manana ny tantarany, tsy ho an’ny Word Trade Center ihany, fa na ho an’ny Malagasy koa aza ny andron’ny 11 Septembre.

Androany dia tonga nanohina ny antso natao teny amin’ny MAGRO omaly ny olona marobe fa hoe ho ano amin’ny kianjan’ny ‘demokrasia’.
Tonga teny andriamatoa isany Ambroise sy Satrobory.

100_2643

Niezaka ihany ingahy Ambroise ny hifehy ireo ‘vahoakany’, saingy toa herim-po very maina izany noho ilay fiteny mahazatra hoe ‘be noho ny vitsy’.
Nifanatona tamin’ireo mpitandro filaminana ingahy Ambroise avy eo ary nilaza fa

‘amin’ny maha-mpihavana antsika no iresahako aminao, avelao ireo vahoaka ireo hiditra ao ….tsy mila manao fangatahana izahay…sns’,

100_2653

ary novalian’ity mpitandro filaminana koa fa

‘efa nanao fangatahana ianareo…efa any aminareo ny valin’ny fangatahana nataonareo…Baiko no tanterahanay eto…miangavy anao mba hifehy ny olonao sy hiteny azy ireo hiataka…raha hanao amboletra ny hiditra ihany moa ianareo…anareo ny anareo…manatanteraka ny baiko zoko izahay…”

Efa nifandona kibo mihitsy no azo nilazana ny olona sy ny mpitandro filaminana teo Ambohijatovo. Rehefa reraka ny niangavy sy niaritra ny ompa ary ny fandranitana ny mpitandro filaminana dia mbola namerina ny fiangavian’izy ireo mba hihatahan’ireo olona marobe.

100_2657

Rehefa tsy azo noresena lahatra sy nanomboka nanao fahirano ny fiara miaraka amin’ireo mpitandro filaminana teo anoloan’ny vavahady àry ireo olona marobe izay nitoko zihitra nipetraka mihitsy ny sasany,

100_2661

dia niakatra tao anaty fiara ny roalahy tamin’ireo mpitandro filaminana mba hampiditra ny akanjo fiarovantenany sy hanomana ny fandefasana ny baomba mandatsa-dranomaso voalohany. Nanomboka teo koa dia efa nadio ny rano nitan’ingahy Ambroise sy ny tariny, ireo vahoaka fandrisika amin’ny fotoan toy itony sisa no navela hisedra sy hitanty izay hiseho.

Dia nipoaka tokoa izay nipoaka. Tsy hita tabilao hatramin’ireo lehilahy goavana nihogahoga ny hoe tifiro raha sahy fa aleonay maty ho an’ny tanindrazana toy izay hilefitra amin’ialahy isany tsy vanona ireo’, mantsy ny mpitandro filaminana.

Ankoatra ny fanimbana zavatra teny amin’izay faritra nolalovan’ireto olon’ingahy Ambroise ireto dia nitondra faisana ihany koa ny fiaran’olon-tsotra nolalovany, na sendra nifanena taminy. Toy izany ny nahazo ny Mazda Minibus iray tetsy amin’ny làlana mampitohy ny JIRAMA Ambatonakanga sy ny Pharmacie PERGOLA, ny tay Analakely sy ny manodidina azy (nitondra faisana tanteraka moa ilay Land Rover nentina vazaha iray nipetraka teo amin’ny Hotel de France, satria tsy vitan’ny hoe tapitra novakiana ny fitaratra, fa nangalarina sy norobaina tanteraka ny tao anatiny, nendahana daholo na autoradio sy izay tratry ny tànana (vatobe sisa no nisintirintirina teny ambony seza) ary mbola narahana teny hoe

‘Français , dehors’.

Betsaka ireo vazaha mpitsidika no tsy tafaverina tany anatin’ny hotely nivantananany fa nandositra amin’izay azo nisityrihana, toy ireo vitsivitsy nisafidy ny hiditra tao an-tokotanin’ny Gare Soarano, ka niandry ny fitoniana vao niolomay namonjy ny Hotel Tana Plazza teo akaiky teo. Ilay Land Rover aza moa dia sy sahy nandeha mihitsy fa nitanaraka teny akaikin’ny fiara mangaben’ny zandary teny mandra-pahitany fa efa azo andosirana ny toerana, ka nahafahany nanararaotra nandeha sens unique niakatra nankany Behoririka.

Hafaliana ho an’ireto olona ireto koa ny namotika fiara iray BMW niantsona teo anelanelan’ny Hotel Glacier sy ny SICAM, talohan’ny namakian’izy ireo ny fitaratry ny SICAM. Rehefa izany dia nidina moramora nankeny amin’ny SARAFI irto andian’olona ireto ary saika hamaky ny tao. Efa nidina ihany koa anefa ny mpitandro filaminana izay niandry tety anoloan’ny SELECT HOTEL, ka tsy tontosa ilay eritreritra ‘hanabanaka’ ny SARAFI teo ambany arcade.

Nitondra faisana ihany koa ny fefin’ny zaridaina izay vao avy natsaraina sy namboarina ho kanto. Voabata ihany koa ny fanitso maro natao fefin’ilay zaridaina nasiam-panamboarana teo anoloan’ny Lapan’ny Tanana eo an-dalam-pananganana.

Tsy lazaina intsony ny fametrahana sakana etsy sy eroa (toy ny ao Behoririka nanoloana ny Hotel BIG BANG) sy ireo lalana manodidina iny faritra Analakely-Soarano-Ambohijatovo-… iny.

fehiny : fiara 4×4 roa (RAV4 sy Land Rover) ( teo amin’ny Glacier iray , ary Hotel de France iray)

sy BMV iray

ary fiaran’ny Zandary vaky fitaratra noho ny tora-bato

miampy 4×4 iray mitondra plaque verte vaky parebrise no simba , olona iray no naratra

20 no voasambotra taorian’ny fananimbàna publiphones sy takelaby fanaovana dokambarotra

Ny ankolafy ZAFY Albert dia nilaza fa tsy nanampy na nanohana na oviana na oviana iny hetsika nataon’ny mpomba an-dRavalomanana iny. Ange Andrianarisoa koa moa dia efa nilaza nialoha iny fotoana iny fa tsy nisy velively fanentanany ny mouvance ao amin’ny hidina an-dalambe.

Miadia hatrany ry mpanao politka a! Izahay vahoaka mbola vonona hatao sorona foana ho fatifaty amin’ny tsy antony. Avy eo ve ianareo tsy handihy eo ambonin’ny fasanay sady hifanao bà kely indray any Maputo! Sa tsy izany??

Fa isika vahoaka koa e ! Milay ilay revintsika a! Rehefa maneho hevitra dia tsy mahita hanalàna ny fo afa-tsy izay sendra eo anoloana, ary tena ataontsika minan’en….mihitsy zay tratra. An’I Dada sa an’I Neny tokoa moa ireny. Sady angaha ny taranatsika handova an’ireny. Tohizo ihany e! Aza mijanona raha tsy leo. Na matyyyy!

Any amin’ny flickr izay hijery sary eeee!

Ambohijatovo androany 11-09-2009

Ny tenin’iza no arahana, ary ny an’iza no hodisoina?

Raha nilaza tamin’ny rehetra ry TABERA sy LECACHEUR teny Ankorondrano (kianjan »ny ara-dalana »)  omaly ny amin’ny mety hidinana an-dalambe sy hankanesana eny amin’ny kianjan’Ambohijatovo (kianjan’ny « demokrasia »), dia nandiso izany kosa ry RAKOTOVAHINY Emmanuel sy ANDRIANARISOA Ange.

Tsy nohamaivanin’ireo mpitandro filaminana anefa izany fa dia tonga maraina be teny anoloan’ny vavahadin’ny kianjan’Ambohijatovo izy ireo. Fiara vaventy miisa 4 no mitoby eo, ankoatra ireo fiara hafa nidina nizotra ho any Analakely hanao fisafoana sy hijery taratra ny manodidina. Efa misy hetsika voaomana mialoha rahateo ao anatin’io kianja io, ary efa eo ampametahana ireo fitaovana filalaovana samihafa ho amin’izany ny tompon’andraikitra.

Etsy andanin’izany koa anefa dia tsy hay intsony ireo olona mivorivory ety ambony akaikin’ny TELECEL fahiny (ilay sampanana mifandray amin’ny fidinana avy any Ambatonakanga iny), na olona haniona ny antso omaly, na olona liam-baovao fotsiny ihany.

Hita araka izany fa dia miakatra tokoa ny maripàna politika eto Madagasikara.

Ny ankolafy Zafy Albert rahateo moa efa nilaza fa « Raha ady no ilain’i Andry Rajoelina, dia hahita izy« . Samy nitatitra ny momba izany avokoa ireo mpampita vaovao rehetra.

Tombontsoa ho an’iza, na vondrona toy inona anefa ny fikorontanana?

Efa fiteniko matetika foana ny hoe ny mpanaopolitika anie ka mody miady androany, fa mifanoroka atsy ambadiky ny rideau e!

Porofo mivaingana amin’izany no atrehintsika ankehitriny. Nanao izay ho afany RAVALOMANANA hanalàna sy hanilihana an-dRATSIRAKA (tsy hiteny aho na ‘coup d’éta’t iny na tsia) ary dia nitarika ny olona hanao ‘désobéissance civile’, na tsy fandraisana baiko avy amin’ny mpitondra teo amin’ny fitondrana intsony. Nisy ny maty, nisy ny mitondra takaitra mandra-maty (na raharaha 1991, 2002 na 2009 io). Ary rehefa tonga teo amin’ny fitondrana ingahirainy io dia avy indray i ZAFY Albert nilaza fa tsy hanaiky ary tsy hiantso mandrakizay an’ingahy Ravalomanana hoe ‘filoha’, fa aminy dia toy ny olon-tsota rehetra ilay rangahy iny. Izany dia mandra-pialan’i « dada » teo amin’ny fitondrana. Tonga indray ny 2009, dia nentin’i Andry teny ankianja ny vahoaka ary dia izao atrehintsika ankehitriny izao sy mbola iainantsika ny tantara.

Ny mizaka ny vokatr’izany rehetra izany ve? IZAHO, IANAO, ny vahoaka tsy mandady harona, fa ny politika mizotra, mizotra foana mankany mankany.

Izao dia mifandray tànana (mba tsy hilazako hoe mifanao ‘bras dessus-dessous’) ry ZAFY-RAVALOMANANA-RATSIRAKA). Ary ianao VAHOAKA, iza no mba azonao atao ‘bras dessus-dessous’? Rehefa lany ny mamy ao aminao dia aloa tahaka ny fikam-pary ianao, ny omby sisa akamanao, na ny tany mba hitelina anao ho zezika.

Ny mahagaga koa anefa dia misy foana hatramin’izao ny olona voarebirebin’ny mpanao politika ka azo aroso ho sorona isak’izay misy tiana hahatongavana. Firy ny maty tamin’ny 07-02-2009? Tsy fantatra. Nefa mba misy  ve fanadihadiana marina sy mitombina hahalalàna ny amin’izany? Firy ny maty 10-08-1991? Fanontaniana toy ny teo aloha ihany koa ny momba an’io. Tsy lazaina moa ny momba ny 2002.

Anjaranao vahoaka no misaina. Mbola fotoana ve izao hanaovanao sorona nyainao ho an’ny politika maloton’ny sasany? Fotoana ve izao hamoizanao ny zanakao, ny vadinao, ny havanao noho ny hambom-po diso toeran’ireo be vozona sy matavy noho ny politika? Fotoana ve izao mbola hitampenan’ny masonao, na ny sofinao ka hanarahanao tsy misy fepetra izay heverinao ho marina (na hany tokana mba fantatrao) hatrany amin’ny fahafatesana?

Aoka hisokatra amin’ny lafy maro ny fijery sy ny fihaino fa izany no mahatonga antsika ho toy ny soavalin’Anosibe : tratry ny tampi-maso havia sy havanana, ka tsy mahita afa-tsy ny lalana asaina izorana. Ny fanaovana ‘halako hatramin’ny tsinay mainty’ no tiako hahatongavana eto, ka na misy aza feo tokony hohenoina avy amin’ny ankolafy hafa, dia sesehana lamba ny sofina tsy handre, na akimpy ny maso tsy hahita.

Am-bava homana, am_po mieritra. Atsipy ny tady ho an-tandroky ny omby, ny teny ho ao am-pon’ny mahalala.

Taratasy avy amin’i Pasteur Lala RASENDRAHASINA

Hafatra voaraiko ity ary satria ny gazety_adaladala araka ny maha adaladala azy dia maneho ny zavatra rehetre reny sy hitany, ka dia raiso araka izay fahitanao azy ny taratasy ary azonao atao koa ny mijery izany ao amin’ny blog Nes2dago izay mipetraka etsy ambany ny rohy.

http://news2dago. blaogy.com/ post/770/ 6315

Manoratra ho anareo aho ary miangavy anareo namana mba hanaparitaka izao resaka izao amin’ ny rehetra izay azonareo havaovana izany:

Ambaran’ ny AVI fa izaho no nitondra ny taratasy ordonnance avy amin-dRa8 manendry ny directoire militaire teo Antanimena. Nahoana no dia manao lainga marivo tototra tahaka izany Ratsirahonana Norbert sy
ny AVI. Izaho aza tsy nahafantatra akory fa momba izany directoire izany no antony hivoriana tao Antanimena tamin’ iny 17 Martsa 2009 tolakandro iny. Eo am-pisakafoana antoandro amin’ ny 12.30 antoandro
(17 Martsa 2009) izaho sy ny zanako no niantso ahy i Odon Razanakolona ka nanao hoe mangataka hihaona amintsika FFKM (averiko tsara amintsika FFKM) ny ONU fa misy zavatra maika ka dia ao Antanimena no fotoana
amin’ ny 1 ora tolakandro. Rehefa tonga teny aho taoriana kelin’ ny fotoana nomeny dia nilaza indray izy fa nahemotra amin’ ny 3 ora tolakandro ilay izy fa mbola  ny amin’ ny Filoha Ravalomanana ny ONU. Rehefa tonga ny tamin’ ny 3 ora tolakandro dia akory ny hagagako fa tsy izahay FFKM ihany no tao Antanimena fa ny avy amin’ ny opposition samihafa (isan’ izany Ratsirahonana) , ny Capsat, ary TGV.

Tsy nisy solontenan’ ny mouvance présidentielle kosa teo anefa!!! Teo koa ny Ambasadaoro Amerikana (izay nanao tsilian-tsofina tamiko teo andalantsara fa nametra-pialana ny Filoha Ra8 na dia famindram-pahefana @ miaramila aza hoy izy io nataony io. Fomba
mihaja diplaomatika ihany io hoy izy fa:fametraham- pialana no dikany) sy Afrikana Tatsimo ary ny ONU Dramé sy hafa koa. Dia tsy tohizako intsony ny tantara fa iny nitranga iny… Koa nahoana no lazain’ ny AVI aho fa niara-niitondra ilay taratasy ordonnance iny niaraka tamin’ny ONU sy ny Amerikana sns? Tena lainga marivo tototra izany ary misy porofo…
Ka dia ilaina ny manao démenti amin’ ny anarako avy aminareo namana, na izay fantatrareo fa afaka manao izany. Miezaka manadio tena mantsy Ratsirahonana sy ny AVI-ny fa hitany fa mitady hivadika ny tantara.

Lala Rasendrahasina
Filoha FJKM

Affaire Lala Rasendrahasina – Le Fjkm reconnaît avoir menti

Message que j’ai reçu ce matin même

Affaire Lala Rasendrahasina – Le Fjkm reconnaît avoir menti

Le Secrétaire Général de l’Eglise protestante reformée ou Fjkm a reconnu dimanche dernier lors d’un culte qui s’est tenu au temple d’Andrainarivo qu’effectivement, les militaires n’ont jamais fait boire son…
urine au Président de cette église, le Pasteur Lala Rasendrahasina comme l’a affirmé le Commandant Charles Andrianasoavina. Rappelons que selon un membre du bureau de l’église, cette affaire s’est déroulée lors du moment où le Pasteur était retenu au camp du Capsat à Soanierana et ce membre a affirmé qu’on lui a fait boire son pipi ! Le Commandant Andrianasoavina Charles qui s’était chargé personnellement de la garde du Pasteur Lala Rasendrahasina est catégorique et l’officier était même allé plus loin en indiquant que si le Pasteur est vraiment un chrétien, il doit dans ce cas dire à toute la population malgache la vérité. La question se posait effectivement depuis que les « Mpiandry » ont trouvé et déterré les objets fétiches de Marc Ravalomanana, qui est toujours vice-président de l’Eglise réformée Fjkm. Ainsi, beaucoup ont douté de la sincérité et de l’honnêteté du Pasteur Lala Rasendrahasina, Président du Fjkm qui était propulsé à ce poste par l’ancien président de la République. Pire, certains fidèles du Fjkm soupçonnent que Lala Rasendrahasina est très au courant de ces pratiques diaboliques de Marc Ravalomanana. Le Président du Fjkm a donc été arrêté avec les trois plus hauts gradés de l’armée par les militaires lors de l’annonce d’un directoire militaire à Antanimena mardi dernier, après la démission de Marc Ravalomanana. Le pasteur était ensuite retenu au camp du Capsat à Soanierana pendant quelques heures, le temps de faire la passation de pouvoir entre le directoire militaire et le Président de la Hat Andry Rajoelina. Selon l’explication de ce membre du bureau du Fjkm, avant-hier au temple d’Andrainarivo, c’est durant ce laps de temps que l’affaire s’est déroulée. Et avant-hier, le Sg de cette église a annoncé qu’il s’agit d’un… malentendu venant d’un mot souvent utilisé par les Malgaches lorsque l’on a de l’émotion mais un mot que Lala Rasendrahasina n’a pas l’habitude d’entendre ! En tout cas, le débat est clos sur ce sujet sauf si d’autres vont encore soulever le petit oubli de présenter par la suite les excuses après avoir accusé les militaires.
Jean Luc Rahaga
Mardi, 24 Mars 2009 – http://www.laverite.mg

une réponse postée à ce sujet:

Salama,
Ka na nandainga izy moa na tsy nandainga, na nisotro ny malotiny izy na tsia, ny hitan`ny rehetra dia tsy mety ary tsy azo ekena ny fomba nangalana azy tetsy Antanimena. Hitan`izao tontolo izao fa tsy ny Malagasy irery, ary nisy ny fanavakavahana natao, maninona no tsy nosamborina doly ny FFKM tao? samy lazaina fa raimandreny daholo ary samy nilaza mijoro ho mpanelanelana. Nolazaina fa tsy ekena ny fitondrana miaramila, fa nga moa io pasitera io saika hitondra tao amin`ilay fanjaka miaramila?
rts

et encore une autre

Monsieur Jean Luc Rahaga et Koto Iniasy

Qu’il n’a pas bu ou pas, le traitement qu’il a eu, est loin de respecter la dignité humaine et le vrai problème est la. L’ambassadeur des Etats-unis dans son interview a bien confirmé qu’aucun être humain ne doit pas etre traité comme a été traité Pasteur Lala Rasendrahasina. Sachez que les gens qui sont responsables de ces actes seront poursuivis un jour ou un autre, ils ont agressé physiquement et verbalement Pasteur Lala Rasendrahasina (le film prouve bien tout cela les ambassadeurs etaient temoins)ils ont menacé des Ambassadeurs avec leur armes, ce sont des actes criminels tres grave et je crois qu’ils ne se rendent pas encore compte de la gravité de ce qu’ils ont faits..le débat est clos pour eux mais cette affaire ne fait que commencer

Dans ces deux films je note le fait suivant:

http://www.youtube. com/watch? v=WrgjZN3lrxk& eurl=http% 3A%2F%2Fgasy. net%2FVideo% 2F\
evenements-2009. html&feature= player_embedded

http://www.youtube. com/watch? v=Rl0_MG1Yz_ I&NR=1

Nosintonina ilay olona tao @ Capsat ny cravate-ny Pasteur Lala Rasendrahasina sady atositosika, dia nisy ny niteny hoe aoka fa moramora ihany, dia namaly ilay nisintona hoe : miala tsiny fa ahy ity fa avelao aho hanala ny foko…

avy eo tratry ny vono aloha ny hiaingan’ny fiara

la suite au Capsat on n’a pas su, le debut a Antanimena donne bien l’avant gout de ce qui allait se passer la-bas.. tena mampalahelo

La majorité des Malagasy n’ont pas encore vu ces deux films mais bientôt ils vont les voir, comme moi ils seront choqués, accablés et commenceront leur vraie resistance a ce soi-disant « tolom-bahoaka ho an’ny Demokrasia ».

Chacun a sa valeur Ethique et Morale mais personellement je réprouve et condamne les actes perpetrés a l’encontre de Pasteur Lala Rasendrahasina.

J’invite Jean Luc Rahaga de montrer ces deux films aux gens du Capsat et rendre compte aux Lecteurs de la Verité et les vahoaka Malagasy ce qui s’est vraiment passé a Antanimena pour mettre tout le contexte de la situation dans cette affaire pour le MANGARAHARA.

NB: ho an’ilay mpisavasa solosaina sy manembatsembana ny fandefasako message eto don’t waste your time.. vous avez mieux a faire ailleurs

FANATISME, quand tu tiens les Malagasy! ‘Pire aveugle celui qui refuse de voir

Mise à jour ce 27/03/2009:
hafatra hafa voaray momba ity resaka ity hatrany

Ajouter un drapeau à ce mail[serasera] Re: Re : Affaire Lala Rasendrahasina – coupt d’EtatVendredi 27 Mars 2009 8h44mn 32s
De: « Johanesa » Ajouter l’expéditeur dans les contacts À: « R haj » , « serasera malagasy » , « sera sera »
Diso fipetraka ny adihevitra Coup D’Etat. Probleman’ny firenena any ivelany sy ireo mpitady tombotsoa eto io resaka io. No probleman’ny Malagasy dia ny fitakiana fahafahana sy fandrosoana; fikatsahana fomba hampahomby ny fanesorana ny fahefana eo ampela-tanan’ izay manao ny tsy nety teto @ firenena. Koa aleo lavitra « coup d’Etat », azavaiko eto ambany, toy izay hamela ny hitohizan’ireo fomba fanao tsy mety.1- Filohampirenena teo aloha nametra-pialà na antsitra-po (« fanapaha-kevitro Izaho samirery »), namindra fahefana t@ fitondrana miaramila an-taratasy voasonia ary natao t@ alalan’ny ordonance ara-dalàna.2- Fitondrana miaramila namindra fahefana ara-dalàna t@ Andry antsitra-po (izany no marina na hiolaka ankavia na havanana ianareo, jereo ny fanambarana nataony, ary tonga teny Mahamasina ny 2 tamin’ireo 3 namindra fahafana ary tsy nanao fanambaràna raha nisy ny fanerena)3. Nohamarinin’ ny HCC fa nisy ny fametraha-pialà n’ny Filoha teo aloha.4. Nohamarinin’ ny HCC ny maha-ara-dalà na ny famindram-pahefana nataon’ny fitondrana miaramila t@ Andry,5. Nampanao fianianana ofisialy teny Mahamasina ny HCC araka ny lalàna6. Ny Membre ao @ HCC dia ny filoha teo aloha no nanendry azy ireo7. Tsy nisy rà latsaka toy izay niseho tany Afrika Koa mba anjarako indray ny mametraka fanontaniana:
1. Avy aiza ny 30 million $ nividianana Air force One Two
2. Azavao ireto teboka manaraka ireto: 70 milliards d’Ariary, soutirés de la maison d’assurances ARO,
62,5 milliards d’Ariary, du Port de Toamasina,
25 milliards d’Ariary de taxes douanières exonérées sur l’huile alimentaire,
20 milliards d’Ariary d’impôts non payés du groupe TIKO,
54 milliards d’Ariary extraits du ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation entre le 25 février et le 3 mars pour la préparation de l’accueil du Sommet de l’Union Africaine, dont 12 milliards d’Ariary sont déjà « consommés ».

JXXXXX

Fikomian’ny miaramila, araka ny LE MONDE

Dika petaka tsy asiana resaka ity:

Sans commentaire!
http://www.lemonde. fr/afrique/ article/2009/ 03/08/mutinerie- dans-un-camp- militaire- a-madagascar_ 1165108_3212. html

Mutinerie dans un camp militaire à Madagascar
LEMONDE.FR avec AFP | 08.03..09 | 15h22

Une mutinerie est en cours, dimanche 8 mars, dans un important camp militaire situé près de la capitale malgache Antananarivo, où des soldats affirment qu’ils n’obéiront plus aux ordres du régime. Les accès à ce camp, le Corps d’armée des personnels et des services administratifs et technique, considéré comme le « poumon de l’armée malgache » et situé dans le district de Soanierana, à environ six kilomètres du centre la capitale, sont bloqués par des soldats mutins.

« Nous ne répondons plus aux ordres de nos supérieurs, nous répondons à notre coeur. Nous avons été formés pour protéger les biens et les personnes, pas pour tirer sur les gens. Nous sommes avec la population », déclare un soldat, sous couvert de l’anonymat. « Le chef d’état-major de l’armée est venu ce matin pour nous amadouer mais il est vite reparti dans sa voiture« ,

ajoute-t-il.

Madagascar est plongé dans une grave crise politique née du conflit entre le président Marc Ravalomanana et le maire déchu d’Antananarivo Andry Rajoelina, qui s’est autoproclamé en charge des affaires du pays. Au moins une centaine de personnes sont mortes depuis le début des violences le 26 janvier dans cette île de l’océan Indien. Menacé d’arrestation, l’opposant malgache Andry Rajoelina avait déclaré samedi qu’il était désormais caché en lieu sûr, et avait appelé à un élargissement du dialogue pour sortir l’île de la crise.

Fanambarana goavana nataon’ny Tafika Malagasy androany 08 mars 2009

Nisy antso avo nalefa tamin’ny onjam-peo androany miantso ny miaramila rehetra hiverina any amin’ny casernes daholo, ary tsy hisy handray baiko na avy aiza na avy aiza aloha ‘raha resaka fampandriana fahalenana ny tanana no resahana’. Antsoina amin’izany ny miaramila rehetra, na eto Antananarivo, na any amin’ny faritany, na ireo any ampanaovana mission any koa aza. Ary na iza na iza ka manamboninahitra mandalo fotsiny eto Antananarivo miampy ireo vata-miaramila tsotra, dia antsoina daholo ho tonga eny Andohalo androany amian’ny 12 ora izao antoandro izao.

Rehefa azo ny dika mitovy amin’ny fanambarana dia hadikako ho anareo rehetra eto ihany. Mba ampitampitao ity hafatra ity hiely eran’ny tany sy ny fanjakana, fa zava-dehibe loatra.  Satria na ireo miaramila sous-officiers aza dia milaza rehefa eny an-kianja fa efa asa fampihorohoroana izao mitranga izao fa tsy resaka fampandriana fahalemana ny tany sy ny fanjakana intsony. Dia niandry aho ny amin’ny fanambarana, ary dia tonga izy izao ka lazaina.

Raha nampita ity vaovao ity moa ny RADIO ANTSIVA androany antoandro, tonga dia no-brouillé-na avy hatrany tamin’ny 11 h 43mn

Mangataka indrindra aho, ampitampitao ny vaovao zalahy fa izay RADIO mampita izao dia tapahana avokoa. Tsy re intsony ny RADION ANTSIVA manomboka amin’izao amin’ny 11h 44 mn izao.

Vaovao farany

CAPSAT : tsy nety nivoaka intsony ny antso antso sy iraka nampanaovin’ny chef de corps tao amin’ity camp ity androany ireo sous-officiers. Vaovao marim-pototra io ary dia tsy mety hamono vahoaka sy hanatanteraka baiko intsony izy ireo,fa efa mihoatra ny maha-olombelona sy manala baraka ny tafika hoy izay ireo ny zavatra ampanaovina azy. Sy ny fakàna olona sivily hianjaika ny akanjo miaramila ary alefa hamono olona

Fanambaran’i Mgr Odon Razanakolona

Fanambarana nataon’i Mgr Odon Razanakolona androany hariva , tao Antanimena ity aroso ho anareo ity

<blockquote>Nametra-pialana tsy hanohy intsony  ny fifampidinihana tamin’ny Alarobia 25 Febroary satria noheveriko fa tsy feno ny fepetra ilaina hahatomombana ny fihaonana…Niverina ihany aho tato aoriana noho ny fiangaviana avy amin’ny firenena mikambana mba handraisako indray io andraikitra io. Nametraka ireo fepetra ireo aho, izay nankatoavin’ny rehetra teo anatrehan’ny solotenan’ny Firenena Mikambana ary teto amin’ity toerana ity. Ka ny voalohany tamin’izay dia hoe hajanona ny fanenjehana, fisamborana, fitifirana sy ny famonoana olona. Avela haneho hevitra malalaka ny vahoaka, avela malalaka hanao ny asany ny haino aman-jery rehetra mba hampahafantatra ny vaovao marina sy ny zava-misy. Ankehitriny, tsapako fa tsy dia tanteraka ireo fepetra ireo ary mainka miha-mahery vaika aza ny zava-mitranga toy ny teny Antaninarenina tamin’ny 7 Febroary. Ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny blindés, ka nahafatesana olona teny Anosy ny 19 Febroary. Ankehitriny dia ireto ny zava-mitranga:

Voalohany ny teto an-drenivohitra sy ny an-tanàn-dehibe. Sakanana ny fanehoan-kevitra sy ny fihetsiketsehana rehetra. Ampihorohoroana ny vahoaka amin’ny alalan’ny fanapoahana fitaovam-piadiana, na any an’elakelan-trano, na any amin’ny faritry ny sekoly, na any amin’ny toeram-pitsaboana. Ary tsy vitsy ireo voatifitra namohy ny ainy na naratra. Enjehina sy samborina ary ampijaliana izay rehetra mitady haneho hevitra. Etsy andaniny, sembatsembanina sy ajanona ireo hainoaman-jery milaza ny zava-misy amin’ny vahoaka. Etsy ankilany anefa, mahazo vahana sy manao ny danin’ny kibony ny hainoaman-jery hafa mandrangitra sy mampirisika ny ady sy ny fifandonana.

Faharoa any ambanivohitra. Manjaka ny herisetra sy ny vono olona amin’ny alalan’ny fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny nahazo ny renim-pianakaviana mpandraharaha tao Arivonimamo, sy ny famonoana ny ben’ny tanàna tao Alarobia any Antanamalaza.

Noho izany dia mbola hamafisiko eto ny fanambarana izay efa nataoko, fa izay no asan’ny mpaminany na dia mietny any an’efitra izy: Voalohany, ajanony ny herisetra sy ny famonoana olona. ajanony ny fanenjehana sy ny fampihorohoroana. Ianareo mpitandro ny filaminana: aoka ianareo ho tena mpiaro marina ny vahoaka sy ny fananany. Ianareo tafi-bahoaka tandroka aron’ny vozona, tsy manome baiko anareo aho sanatria fa miangavy anareo, raiso ny andraikitrareo: arovy ny vahoaka. Isika vahoaka, aoka hiray hina hametraka ny fandriam-pahalemana eo amin’ny faritra misy antsika tsirairay avy.

Ny tenako kosa dia mbola vonona ny hanohy ny fanelanelanana hatramin’ny farany. Ary ankiniko amin’ny vavaky ny Masina Maria mpiaro an’i Madagasikara sy ny fanorohan’ny Fanahy Masina ny ezaka rehetra ataontsika amin’ny famerenana indray ny fandriampahalemana mba hiadanan’ny vahoaka malagasy manontolo.

Misaotra indrindra.

</blockquote>

Dia toy izay sy toy izay ny amin’iny, fa mbola mirefotra foana kosa ny basy ary mitohy ny famakiana barazy eny Ambatobe sy Analamahitsy eny.  Vahoaka marobe no namaly ny antson’i Andry amin’ny fiarovana ny ainy… Nisy helicoptère nisidina in’enina iny faritra misy ny toeram-ponenan’i Andry Rajoelina iny. Niteraka ahiahy sy fisavoritahana teo amin’ireo andrimasompokonolona ihany moa izany. Nisy roa voasambotra tamin’ireo mpanao andrimaso, ka raha iny teny am-pandosirana iny ny iray no nilatsaka avy any aminy any ny Cocktail Molotov…Raha tonga teny an-toerana nihaona tamin’i Andry moa androany maraina ny solontenan’ireo masoivoho vahiny rehetra miasa sy monina eto Madagasikara mba handresy lahatra azy hanohy ny fifampidinihana, dia niveri-maina nody satria tsy nety hanohy intsony izany fifampidinihana izany izy.

Raha ny mpanararaotra ny tolom-bahoaka sy ny mpandroba no nampiasa loha ny mponina teo aloha, dia ny tafika kosa ankehitriny no lasa « horohoro » manerana ny tanàna. Mampiasa herisetra eran’ny tanàna, eny fa na dia amin’reo mpandalo tsy maninon-tsy maninona aza. Aza mba tratry ny herisetrany fa dia na ianao asitrika milomano anaty rano maloto, na ianao mizaka ny vely vodi-basy sy ny hitsaka tsy misy indra fo. Fangaron-tsakafo eny anelanelany eny ny ompa reny sy ny teny ratsy isan-karazany… Raha ny fitantaran’ny dadatoan’ilay vehivavy mpianatra eny Ankatso maty omaly izao no raisina, dia olona avy any anaty Cyber ilay zazavavy no nosintonina hivoaka, ary avy eo dia elanelana 2 m no nitifirana azy teo amin’ny tratrany. Asa raha mba olona misy fanahy ihany ny tahaka izany, na efa mifanahim-biby. Tsy omena tsiny anefa ry zalahy, fa hatramin’izay tokoa dia ny lutte anti-acridienne no nahazatra azy, koa angamba noheveriny fa mitovy ny mamono valala sy ny mamono ain’olona. Mbola resin’ireny vehivavy tsy sahy manapaka tendan’akoho ireny ry zalahy raha fahendrena sy fananam-panahy no tarafina amin’izato fihetsika feno fahasahiana sy tsy ampy famadibadihana va o tanterahana.

Fa hiverina kely amin’ilay tenin’i Mgr Odon R. aho momba ny haino aman-jery manao hoe :

<blockquote<Etsy andaniny, sembatsembanina sy ajanona ireo hainoaman-jery milaza ny zava-misy amin’ny vahoaka. Etsy ankilany anefa, mahazo vahana sy manao ny danin’ny kibony ny hainoaman-jery hafa mandrangitra sy mampirisika ny ady sy ny fifandonana.</blockquote>

Na dia tsy milaza mivantana ny anaran’izany hainoamanjery manao ny danin’ny kibony izany aza izy (satria an’ny tompom-pahefana), dia aleo lazaiko eto izay tsy sahiny lazaina fa ny RADIO MADA sy ny tahaka azy no tiany hambara. Izay moa no mba tombony amin’itony mitoraka bolongana itony. Ka asa raha ny filazako an’izany koa no hahitako loza amin’ny manaraka, fa ny marina tsy maintsy ambara. Raha ny andron’ny Alakamisy omaly fotsiny no lazaiko momba io Radio iray io, dia faly ery ireo mianadahy mpanentana ao rehefa misy antso an-telefona mihantsy ady sy fifandrafiana avy amin’ireo mpihaino lian-drà(izay toetra tsy mbola hita hatrizay tamin’ny ankamaroan’ny Malagasy), ka izy ireo indray avy eo no manisy sira sy manampy trotraka. Efa ela nimenomenonana teo ampihainoana azy aho (satria Radio-na mpiara-miasa ao amin’ny birao ilay izy ka sarotra ho an’ny tena ny hiteny hoe mba ovao, ary fantatro rahateo fa tsy hanaiky velively ilay ranamana satria mpomba tsy misy fepetra ny mpitondra amin’izao fotoana izy), dia asa na nisy niteny sy nananatra tany ambadika tany izy mianadahy etsy ambony iretsy, na niniana natao mihitsy ny hoe tsy hisakana sy hitondra fanamarihana raha tsy efa elabe aty aoriana, fa dia ‘mody‘ mba niteny ilay kalakely tao hoe:

<blockquote>Aoka isika miantso mba tsy hanao fihantsiana sy fandrahonana rehefa miantso aty amin’ny onjam-peo, sns…</blockquote>

Nefa talohan’izay, hafaliana ho azy sy ilay zalahy mpanentana ny fandaharana ery ny mamaky ny SMS rehefa feno fihantsiana alefa ao amin’ilay RADIO MADA.

Raha miteny ireo rehetra ireo aho, tsy fankahalana « bêtement » ny 100.8 Fm sanatria, fa ny fisian’ny « deux poids, deux mesures » eto amin’ny tany sy ny fanjakana no efa niteraka ny olana goavana atrehintsika ankehitriny, ka mbola hotohizana ve ny sahala amin’izany?Sa rehefa ahy dia volamena, fa rehefa an’ny hafa dia taim-piraka?

Eo amin’ilay fahaizan’ny tsirairay mandinika koa moa no tena hita ho lesoka lehibe rehefa mba mijery na mandray zavatra. « ny esprit de discernement » no tiako hambara eto. Diso mampihatra ny fanatisme loatra na ny andaniny na ny ankilany, ka tonga amin’ny hoe

<blockquote>rehefa tsy tiako dia tsy tiako hatramin’ny tsinay maintiny, ary rehefa tiako dia laniko hatramin’ny ta..ny.</blockquote>

Azafady fa diso tsipelina iny.

Rehefa mba hita re rey olona fa tsy mety, eny fa na vadin’ny tena aza, dia lazao azy fa tsy mety ny ataony a! Ary rehefa mba misy mety, na avy amin’izay tsy mpifampitantana aminao isanandro aza, dia ambarao ny tsara vitany. Fa aza dia sahala amin’ny soavaly mitarika kalesy, ka izay tandrifin’ny tampi-maso ihany no heverina fa hany làlana azo izorana. Sao any anaty rano no hidoboka ny kalesy no iafaràny.

Aleo hajanoko amin’izay fa toa lasa nivaona be nefa resaka fanambaràna no saika hampitaina.

Veloma daholo, samia tsara

« 05 mars 2009 » – Film tena izy

Tsy film akory no hotantaraiko anao fa ny tena niainana. Ary tsy tany Texas na Liban, na Irak fa teo Antananarivo Renivohitra.

Toy ny omaly dia efa tomefy mpitandro filaminana nialohan’ny nahatongavan’ireo mpanao fihetsiketsehana ny tanàna. Ary dia tena tanteraka tokoa ilay antso avo nataon’i Andry Rajoelina fahiny hoe hatao « tanàna maty Antananarivo » – saingy ny fotoana no tsy nifanojo – satria tamin’ity indray mitoraka ity dia ny EMMO/NAT no nanao ‘fitokonana’ teo amin’ny kianjan’ny 13 mai ary nameno ny elakelan-trano rehetra sy ny vodi-rindrina, hatrany Ambodifilao sy Soarano, Behoririka, Analakely, Ambohijatovo, Ambanidia, Ankadifotsy.

Nivoaka indray aho androany ho anareo mpamaky, niakatra ny tetezan’ny Behoririka. Feno olona teo ambony teo.
sunp0257
sunp02641

Nisy ireny fiaraben’ny mpitandro filaminana ireny koa tonga nankeo aorian’ireo mpitangorongorona.
sunp02791

Rehefa elaela teo ny roa tonta, dia niteny ireo mpitandro filaminana fa tokony hiparitaka daholo ny olona ka tsy hisy hijorojoro sy hitangorongorona intsony. Tsy nahoan’ireo olona teo ambony tetezana izany rehetra izany. Hany herin’ireto mpitandro filaminana dia sady namelona ny fiara no nandatsaka baomba mandatsa-dranomaso ary dia nirifatra nandao ny toerana. Tsy niverina teo intsony izy ireo raha tsy fotoana ela taty aoriana, fa lasa kosa nidina namonjy ny tery ambany akaikin’ny toby fitsinjarana solika Galana ampitan’ny Pain Français.
sunp0265

Tsinjo ery ambany ery manakaiky ny ranomaimbo Behoririka hatrany kosa ireo namany mandeha an-tongotra sy manao sakana.
sunp0275

Rehefa lasa ny herin’ny entona nandatsa-dranomaso, dia niverina nitangorongorona indray ny olona. Nanoloana indrindra ny toeram-pivarotana Luxor ka hatraty amin’ny tohotohobato sy iny ambany tetezana iny. Nofenoin’ireo olona nitangorona ireo vato ny arabe nanoloana ny Luxor…

sunp0266

Minitra vitsy aho no teo dia lasa indray namonjy ireo namana mpaka sary sy mpanao gazety tany Ambohijatovo. Efa somary antoandro ihany ny andro, ka dia niara-namonjy toeram-pisakafoanana teo ampototry ny tohotohobato Tavao. Iray metatra eo amin’io toerana io kosa no misy ny sakana ataon’ny mpitandro filaminana…

Rehefa avy nisakafo indray dia lasa nidina nmakivaky ny lalam-be migodanan’Analakely sy ny kianjan’ny 13 mai izahay rehetra.
sunp0289
Niato kely izahay rehefa teo ampitan’ny Hotel Select, haka aloka sy hamory aina vao. Nandritra ny fidinanay ho eny amin’ny kianjan’ny 13 mai no nahitanay ireo mpitandro filaminana isaky ny sampanan-dàlana sy elakelantrano. Tena tanàna maty tokoa Antananarivo androany ary ny mpitandro filaminana no nanohy ny hetsiky ny 13 mai. (sic). Ao ireo mitsotsotra maka aina, na matory ampitoerana mihitsy aza, ao ireo mahita fahafinaretana ‘manala azy’ amin’ireo mpandalo mba sendra azy, ka ampihazakazahana ny olona, dia avy eo indray asaina mandeha mora, ary dia ampifandimbiasina tahaka izay (sady arahana fihomehezana). Toy ny nahazo ilay boaikely tetsy amin’ny Firaisana voalohany no lalina. Nitaingina bisikilety i zandrikely. Handeha ho any Behoririka na Ambondrona any angamba no anton-dia. Avy any Ambodifilao izy no nipoitra. Rehefa tonga teo amin’ny fivoahan-dàlana teo amin’ny firaisana voalohany, dia nasaina niverina tany amin’ny 20 metatra aloha, ary dia nantsoina indray hiverina hanohy ny làlany, ary rehefa nahazo ny làla-mahitsy hihazo ny Econo Center iny dia nokorododosina sy nihogahogan’ireto mpitandro filaminana.

Rehefa nandalo kosa izahay teo amin’ny Econo Center ka nitodika miakatra amin’iny làlana miakatra ho any Ambondrona iny, dia nahita miaramila marobe miankin-drindrina sy makamaka aina tamin’ny ilany havian-dàlana. Nisy taminay no naka sary izany zavatra izany, ary dia nahazo vava be avy amin’ny iray tamin’izy ireo, nanao hoe:

Eh; inona no hakahakanao sary eo, Tsy mila maka sary, raha vao misy sakoroka eo dia ianao no pehako voalohany.

Saingy nisy tamin’ireto namany kosa no nahatsikaritra ny sasany taminay hoe nanao akanjo misy soratra PRESSE sy niambozona badge ka nampangiana hainga ity namany, no sady niteny hoe

avelao leroa ny olona hanao ny asany a! Mpanao gazety ireny, ka tsy azon’ialahy atao inona rehefa mitondra ny badge-ny

Zavatra iray nahazendana sy nahatsikaiky anay rehetra koa anefa ity iray ity: feno kapaoty an-jatony efa nampiasaina teo amin’ny faritra nisy ny sakana nataon’ireo miaramila nanoloana ny tsenaben’ny Pochard. Maro be ireo mpitandro filaminana teo, na ny mandeha an-tongotra, na ny tao anaty kamiao…

sunp02901

Tafaverina teo Behoririka ambany amin’izay izahay rehetra tokony ho tamin’ny 2 ora mahery tany ho any. Ireo olona marobe dia avy ery ambony tetezana sy manoloana ny Luxor ary iny ambanin’ny tobin-tsolika Galana iny.
Ireo ‘miaramila’ kosa dia mipetrapetraka toa tsy te-hahalala ery akaikin’ny Toyota Rasseta ery.
sunp0292
Tsy tapitapitr’izay dia indreny fiara tsy mataho-dàlana (4 X 4) roa nisosososo nidina an’i Behoririka nanitsy ho any amin’ireto olona nivorivory ka tsy nisy alaharo alaharo, fa tonga dia sady mandefa grenade lacrymogène sy manao tifi-danitra.
sunp02931
sunp0294
sunp0295

Izay angamba no efa nandrasan’iretsy ‘miaramila’ tsy nihetsika tery akaikin’ny Toyota. Rehefa mandeha moa ny tifitra sy ny grenady, dia milefa ny olona, ary rehefa dila indray izany dia miverina izy ireo. Nahatezitra ny olona ny zavatra nitranga, ka nahatonga azy ireo hanangona vato tao ambony tetezana, nataony tamin’ny sisiny. Vantany vao nandalo sy nitifitra grenady indray ireto fiara (izay lasa telo, ary hafa fa tsy ny teo aloha intsony), dia nandrasan’ireo olona teo ambony tetezana ny handalovany teo ambany, ary dia notontany vato avy any ambony any. Voatery nialoka tao ambany tetezana araka izany ireo fiara nitondra ireto mpitandro filaminana, ka nidina ny sasany mba hanipy grenady lacrymogène tany ambony tetezana ho fisavana ny làlan-kandosirana. Dia nifanao fangalam-piery teo foana ny roa tonta…

Rehefa tokony ho tamin’ny efatra ora hariva tany ho any, raha noheverina fa nilamina sy tsy nisy nitangorona intsony ny tety amin’ny manodidina an’i Behoririka sy ny tetezana , ary iny làlana mitondra ho any an-tsenan’Andravoahangy iny, dia nisosososo avy any indray ireto fiara 4 X 4, ka na dia efa tsy nisy intsony aza ny olona nivorivory sy nitangorongorona, dia mbola napaoka ihany ny grenade lacrymogène tamin’iny faritry ny tohotohobato sy ny tetezana iny. Mbola natahorany ihany angamba ny hisian’ny tora-bato. Aza mahavoa kosa aloha ny goavy manta e! Nefa anie ka efa tsy nisy na inona na inona e. Sa kosa mbola nangidihidy ny tànana? Na efa zatra nitsotra?

Ary aza mba tratran’ilay fisamborana noho ny lokon’akanjo koa an! Rehefa ry zalahy no mifaniraka, mandritry ny fisamborana, aorian’ny fanipazana grenade, ka manao hoe:

Ilay manao akanjo mena iny (na izay voatonona eo)

dia miomàna izay miakanjo mena ao, na tsy nanao aza, fa nitazantazana fotsiny, rehefa nahazo baiko izay ilay nirahana dia ‘sônegaly’. Mandeha ny daroka tsy misy fijerena ny maha-olona, tsy mahazo miteny na mifandahatra, fa rehefa mena dia mena. Satria tena misy tokoa ny hoe ‘ny kary no nanao ny nataony ka ilay saka nitazantazana no voatapa-drambo”.
sunp0286
sunp02871

Tsy sahy nalaina moa ny sarin’ny daroka sy ny ompa, noho ny fitaovana tsy zarizary,nefa kosa azonareo atao ny mijery izany amin’ny sarin’ireo fahitalavitra manana tranonkalan-tserasera.

Vehivavy iray no maty androany. Nisy ihany koa ny naratra, saingy tsy mbola fantatra ny isa farany, raha ny androany 05 martsa no resahana. Tontolo iray hafa mihitsy izao no iainana eto Antananarivo Renivohitra, satria sarotra be ny fivezivezena hanangonam-baovao.

Niantso diabe amin’ny Sabotsy kosa tao amin’ny fampielezam-peo tsy miankina iray eto Antananarivo i Andry Rajoelina izao hariva izao, tsy voafaritra ny toerana haleha.

Fa ity sary farany omeko anao ity kosa dia olona nandalo tamin’ny moto teo Behoririka, tsy nanao casque ranamana fa nahantony teo amin’ny guidon ilay izy. Ireo fiara 4 X4 anefa aoriany efa mirimorimo miakatra ho any ambany tetezana sady mitifitra grenady lacrymogène ihany, ary nisy tifitra hafa koa (tsy fantatra hoe tena nisy bala hafahafa raha tsy efa ny vokany no hitanay). Loaka tanteraka ilay casque teo amin’ny guidon, ary ny bala notsimponiko eran’ny làlana dia boribory fotsifotsy toy ny kanety ny habeny. Ireny hopno ilay balle en caoutchou e! Fa nahaloaka casque moto an!

sunp0309

toy izao ireo bala nahavoa azy, rehefa mitefoka indray mandeha ny basy avy eny amin’ireo 4 X 4 dia bala maromaro amin’itony no mivoaka avy any:

img00057

Ireto kosa indray dia mba ambinambin-tsary mifameno amin’ireo tany aloha

sunp0299
sunp0300
sunp0304
sunp0311
sunp0313
sunp0314

Gidragidra be androany 04 martsa 2009

Nangidihidy ny tanako ka dia tsy maintsy nanoratra sy nandeha nitady fitaovana indray hakàna sary ho anareo mpamaky. Fa nisy inona tokoa ary e? Tsenan’Andravoahangy rehefa Alarobia. Tsy zava-baovao amin’ny maro intsony araka izany ny mahita fitohanan’ny fifamoivoizana amin’iny faritra iny. Niasa toy ny andavanandro araka izany ny mpiasa, ny mpivarotra nivarotra. Samy nanao ny nataony izany e! Mbola sondriana teo ampototry ny solosaina fampiasana andavanandro iny aho no indreto ny mpiara-miasa niditra tampoka tao amin’ny birao ary samy namonjy ny lavarangana avokoa. Misy lavarangana mitodika any amin’ny arabe mantsy ny rihana faharoa misy ny birao.

Fa misy inona ary e?

Olona manao dia maika sy hazakazaka madinika no tsinjo avy ety ambony, nanaraka izany dia indreny fiara vitsivitsy nitodi-doha niverina ho any Andravoahangy, raha toa ka ny ho an’ny afovoan-tanàna no anton-diany. Lasa laharan-droa vetivety teo ny fiara miverina ho any Andravoahangy. Tsy naharitra ny tena ka dia lasa koa mba nidina nanangom-baovao. Tokony ho tamin’ny 10 ora teo ny andro tamin’io. Nandeha nijery ifotony ny raharaha ny tena, ka namonjy nidina tany Behoririka. Tonga teny akaikin’ny rano maimbo (Lac de Behoririka). Olona maromaro no nivorivory teo ambony sy ambanin’ny tetezana

sunp0255

hatreny ambany eny, ary tery ambony amin’ny làlana mankany Soarano sy Analakely kosa ireo Emmo/Nat (miaramila ahitana Zandary, polisy, tafika). Ireto olona avy ety ambany manakaiky ny rano maimbo no mihantsy iretsy miaramila manoloana azy. Misy eo amin’ny 200 m mahery eo ny elanelana manasaraka ny roa tonta. Avy eo nivadika ho tora-bato izany….

Niverina nankany amin’ny birao aho nanafatra fakàn-tsary sy naka akanjo. Naka ny zanako tany ampianarany aloha (eo ampitan’ny birao ihany ny sekoly), ka rehefa avy nanatitra azy tany an-trano (tsy lavitra fa ao ambadika ao koa) dia lasa amin’izay handeha hanangona ny zava-misy sy handrakitra izany an-tsary. Efa amin’ny 1 ora sy fahefany ny andro raha naka ny sary voalohany teo Behoririka aho. Avy eo kosa nanohy ny diako nankany Antaninandro manda-pahatonga tany akaikin’ny College de France sy ny “Planète” (Hotely eny Ambohijatovo mifanolo-bodirindrina amin’ny College de Fr.). Nangina be ny tsy nahenoana feo-na fiara ny làlana rehetra nolalovako, saingy feno olona mifanaretsaka kosa. Eny rehetra eny ihany koa anefa dia ahitana miaramila sy zandary mitam-basy sy baomba mandatsa-dranomaso. Tany foana sy malalaka sisa ny teny Analakely raha nalaiko sary avy ety amin’ny làlana midina ho any Ambohijatovo.

sunp0258

Miaramila vitsivitsy sy ny fiarabe mpitatitra azy ireo no tsinjonao eny. Nanempotra ny fofona baomba mandatsa-dranomaso raha vao tafakatra kely teo amin’ny Eglizy Katolika Faravohitra fotsiny. Mitampim-bava sy orona daholo izay olona mifanena amiko. Ao ireo sakodiavatra mitady izay lalan-kaleha hamonjena fodiana, satria feno sakana ny làlana (na io ataon’ny mpihetsiketsika, na io ataon’ny mpitandro filaminana).

Rehefa tonga teny Ambohijatovo dia namonjy avy hatrany ny toerana misy ny Emmo/nat sy ny mpaka sary namana no natao. Teo anoloan’ny College de France sy ny tery ampitany manamorona ny tambohon’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena.

sunp_0262

sunp0264

Teo no nisy ny sakana iray nataon’ny Emmo/Nat, ary ny sasany tety ambodi-fiakarana miverina mankany Faravohitra (eo ambanin’ny fiangonana Advantista Mandrosoa).

sunp0263

Ireto teo ampototry ny fiakarana dia toe ry zareo avy ao amin’ny RM1 raha ny fahitako azy. Efa taty aoriana kely vao nisy Emmo/Nat nanatevin-daharana azy ireo…

Raha mijoro fotsiny mijery sy tsy nanao na inona na inona afa-tsy ny niandry no nataon’ny Emmo/Nat, ireo tanora entanin-kafanam-po diso tafahoatra tery ampita kosa dia tsy nitsahatra ny nanao fihantsiana sy nitora-bato. Ary tsy vato kely fa tena mafonja an! Tsy fantatro hoe taiza no nahitan’ireo andian-jatovo ireto kodiarana ho dorana fa nisy roa tamin’izany no nampirehetin’izy ireo ary nalefany nikodiadia nakeny amin’ireto mpitandro filaminana…

sunp0271

Ny tany, hono, tsy ilaozan’adala ka nisy tamin’ireto andian-jatovo ireto no niditra tany anelanelan’ireo tranohazo marobe fivarotam-boky eo Ambohijatovo, ary dia tonga metatra vitsivitsy teny akaikin’ny mpitandro filaminana mihitsy manipy ny vatony. Tsy very anjara tamin’izany koa izahay mpaka sary sy mpanao gazety. Tsy nisy tohina kosa anefa na izany aza…

Mifanampy moa ny mpitandro filaminana sy ny mpanao gazety teto tamin’ny fanoroana ny fiavian’ny tora-bato sy ny fisian’ny olona tany anelanelan-trano tany. Raikitra ny fandefasana tifitra baomba mandatsa-dranomaso nankao anatin’ny faritry ny tranohazo tao, ary koa ny fandrahonana ireo andian-jatovo tsy hanohy hietraketraka.

sunp0272

Nefa toa herim-po very maina izany. Toa izy ireo indray aza no be vava ka manao hoe

Raha izay feom-basy letsy efa mahazatra anay a! Raha lehilahy dia tifiro » , sady atondrotr’izy ireo mankany amin’ny mpitandro filaminana ny vodiny [azafady fa mivantana be iny].

Rehefa hita fa naneho fahasahiana saiky hanantona ny mpitandro filaminana ireo antokon’ny mpitora-bato avy tery akaikin’ny fiatoan’ny taxibe avy any Ankatso, dia nanomboka ny fandefasana tsy ankiato ny baomba mandatsa-dranomaso. Nahazo ny anjarany tamin’izany koa ireo sampany avy aty amin’ny fiakarana mankany Ambatonakanga (FJKM) …

Elaela ny fifanatrehana teo ary farany dia niroso nanatona ireto andian-jatovo ireto ny Emmo/Nat no sady nandefa baomba mandatsa-dranomaso hatrany. Voatosika nihazo ny Tunnel Ambanidia ny antokon’olona nanoloana ny tobin-dasantsy eo ambanin’ny tranoben’ny Minitseran’ny Mponina.

sunp0280

Ary ireo avy ato ankavanana amin’ny fiakarana mankany Ambatonakanga koa dia voatosika nihemotra lavitra tery ambony tery.

sunp0276

Toraka izay koa ny avy ao amin’ny toby fiantsonan’ny taxibe mankany Ambohipo, Mandroseza sns …iny.

Tena nampihaiky volana ahy, ary nahazendana ny mpitandro filaminana koa ny fahasahian’ireto andian’olona ireto, satria raha voatosika ny tety amin’ny arabe, dia nisy kosa tamin’ireto olona ireto tafiditra tao anatin’ny kianjan’Ambohijatovo. Raha variana amin’ireo olona marobe nanoloana azy ny mpitandro filaminana, dia nisy olona kosa nivoaka teny ambaravarankelin’ny trano iray teo akaikin’ny toby famatsiana solika teo, ka niteny tamiko fa misy manomana cocktail Molotov ao an-jaridaina. Avo toerana moa ry zareo ka tsy nahagaga raha tsinjony tsara daholo izay nitranga tao an-kianja. Rehefa ren’ireo mpitandro filaminana izany dia efa niomana hiatrika izay koa ry zareo. Niezaka naka sary an’ireo telolahy nandady nitondra ilay tavoahangy feno lasantsy aho, saingy tsy nahasehaka loatra ilay fakantsary sinoa tety amiko ka dia ny vodi-poteau niafenan-dry zalahy no tratra farany.

sunp0281

Ry zalahy amin’izay mandady amin’iny sisin’ny fefin’ny zaridaina iny mba hanatona ireo mpitandro filaminana, ka rehefa nahita ny lohako nitsofoka tamin’ireo lavaka boribory amin’ny fefy mba haka sary azy ireo, dia iny koa ry zalahy no lasa nihemotra…

Toy ireny manao sarin’ady ireny no fihevitr’ireto andianolona ireto ny zava-mitranga. Tsy mitsahatra koa ny tora-bato mandritra izany rehetra izany.

Fa izay zavatra tena hitako ho nanahirana tokoa an’ireto mpitandro filaminana ireto dia ny fidiran’ireto andian’olona ireto tany an-tananan’olona, ary avy any ry zalahy no mitoraka vato na tavoahangy sy izay rehetra azo atsipy. Avy any ambadiky ny trano, ka manelanelana azy ireo amin’ireto miaramila amin’izany ny tafon-tranon’olona nidirany. Avy any ambadika any no misy manipy seau plastika sy daba vy voasesika zavatra nampirehetina, ary natsipy ho aty amin’ireo mpitandro filaminana.

sunp0282

Teo amin’ny sampanana mankany Ambatonakanga sy Antaninarenina izany no niseho. Hitoraka grenady an-dry zalahy ny mpitandro filaminana, toa sahirana ihany, satria tanànan’olona no ao, ary tsy fantatra izay mety hitontonan’ilay zavatra.

Fa ny tena nampalahelo dia ny fanimban-javatra.

sunp0290

sunp0277

Ankoatra ny fanimbàna ny tohotoho-bato teo akaiky teo mba hahazoana vato hitorahana ny mpitandro filaminana, dia nisy fiara niantsona tery amin’ny fiakarana ho anyAmbatonakanga iny (Peugeot 404). Tapitra novakian-dry zalahy ny fitaratry ny fiara mba hahazoany manala ny tsindry hisatra taminy. Avy eo dia nasosany nidina tamin’iny fidinana iny ilay fiara mba ho ety amin’ny mpitandro filaminana. Soa ihany fa nisy vato namily tampoka ny kodiarana, ka tany amin’ny rindrina amin’ilay trano avo teo antenantenam-piakarana teo ilay fiara no nifatratra. Goavana ny fahavoazana hita amin’ilay fiara…

sunp0285

Ireo faritra avo rehetra nanodidina an’Ambohijatovo dia saiky feno olona avokoa.

sunp0278

Ary ny lalàna rehetra miditra mamnkao Analakely dia nisy sakan’ny miaramila avokoa ary tsy azo nodinganina. Hatramin’ny fotoana nanoràtana ny hafatra ( 5 ora hariva sy sasany) dia mbola re foana ny poa-basy tety amin’ny faritra Andravoahangy. Tonga hatraty ambony tafon’ny lakozianay ny pitika baomba mandatsa-dranomaso. Nandositra eraky ny elakelan-trano ry zalahy, hatrany amin’iny mankany amin’ny ACCEM sy miakatra any amin’ny tranon’i RAIMBOAY any Mandialaza iny, ary dia ampolony indray no saiky hiditra tato an-tanana. Iray no efa tato anaty tokotany ka rehefa noroahana nivoaka nefa tsy nety, dia voatery notorahana kapila avy tany amin’ny terasse… Tezitra tamiko ny mpiara-manofa tato an-tanàna fa hoe sao anànan-dry zalahy kakày, hono, ny tanàna. Ka mba leo koa aho aloha e! Tsy te-hahita toy ilay tamin’ny 27 janoary intsony.

Saiky hadinoko, fa nisy teratany vahiny miteny anglisy be enina, tsy fantatro izay fihaviany fa lazain’ny namana mpaka sary sasany fa SudAf, nalain’ny mpanao gazety namana iray sary (fotsy be ry zalahy ireto teratany vahiny, ary izy ireo, hoy ny Tv Plus androany, no tena mibaiko) . Nezahana  nalaina ny fitaovana fakàna sary teny amin’ilay ranamana mpanao gazety, ary rehefa ela nifandroritana sy nifamaliana teo dia afaka nanohy ny asany ihany ilay namana. Heno mihitsy tao anatin’ny horonantsary tamin’ny fahitalavitra io hariva io ny baiko nomen’ilay mpitarika gasy hoe

alaivo ‘lay sary, alaivo fotsiny lay cam

  . Nolazain’ny EMMO/NAT fa hoe touriste moa ireto vahiny ireto, ka dia gaga sy sorena ny mpaka sary sy mpanao gazety rehetrahoe, fa rehefa vahiny izany dia afaka manitsaka zone rouge (ny 13 mai zay efa feno miaramila hatramin’ny vao mangiran-dratsy, ka tamin’ny valo ora maraina dia tsy nisy afa-tsy ireo fiara hivoaka ny faritra sisa no afaka nandeha, fa izay nihevitra ny handalo na hivezivezy tao dia tsy afaka nanao izany), fa rehefa Malagasy miezaka manao ny asany amin’ny fanaovan-gazety dia TSIA. Niteraka fahasorenana sy fifanazavana lavabe teo amin’ny andaniny sy ny ankilany izay, ary dia niseho mazava tsara tao main’ny fahitalavitra MaTV io hariva io. FA KOSA… FA KOSA… Nalain’ity olona tsy miteny Malagasy ity sary ilay ranamana mpanao gazety ( iniana tsy lazaina eto aloha ny gazety iasan’ilay ranamana anio!). Tsy fantatra hoe sary hatao inona. Saingy eto izany dia efa miomana sahady ireo namana rehetra mpaka sary sy mpanao gazety fa raha sanatria misy mahazo izay ranamana izay, dia efa fantatsika ny fiavian’ny olana. Fiaran’ny miaramila mitondra ny laharana T 1935 moa no tonga naka ireto teratany vahiny enina ireto niala ny kianjan’ny 13 mai.

Nisy moa ny fisamborana na teny amin’ny Petite Vitesse Isotry, na teny Ambohijatovo sns…

sunp0287

Fa raha ny tetika nentin’ireo mpitandro filaminana nitsimpona ny mpitora-bato (izay tsy nampoizin’ireto farany velively) no lazaina dia toy izao. Rehefa nifanao fangala-piery ela teo ny roa tonta, ary tsy nahita haleha intsony ireo mpitoraka sasany, dia mody mandeha mora toy ireny olona tsy nanao na inona na inona ireny. Miroso miadana manatona ireo sakana miaramila. Rehefa tonga eo amin’ny sakana kosa anefa,dia raikitra ny fisavana tànana, ka izay rehetra maloto tànana, toa feno biriky, na vovo-bato, dia tsy afa-bela fa raisim-potsiny eo.

Fa teny an-dàlana nody dia tsinjoko fa tena mbola tomefy olona teo anoloan’ny Luxor Behoririka, ary efananomboka niakatra nanatona azy ireo koa ny EMMO/NAT avy any ambany any.

sunp0293

Ilaozana kely aloha ny eny Ambohijatovo, fa ndeha hotsiahivina kely ny teny Antanimena (C.E.G): niditra nanao barofo tao ireo mpanao fihetsiketsehana. Nanakorontana ny mpianatra rehetra tao sy nanao herisetra tamin’ireo mpanabe. Nisy mihitsy aza ny olona tao amin’ity toeram-pampianarana ity no naboridan’ireo mpanakorontana, Kiakiaka sy tomany no nanakoako avy tao amin’ity C.E.G ity raha ny tatitra voaray, satria mbola tao daholo ireo mpianatra marainatamin’ity sekoly ity. Soa ihany fa tsy isan’ireo mpianatra maraina ny zanako androany.

Fa raha toy izao kosa aloha no lazaina hoe tolona, dia hoy aho heo SIMBA TANTERAKA ARY TOKONY HOVANA ANY ANATY RAKIBOLANA NY HEVITRY NY TENY HOE “TOLONA”, ka asiana dikany iray faharoa hoe “FANDROBANA SY FANAOVANA AN-KERINY NY HAFA”. Miala tsiny raha masiaka fiteny fa raha ny zavatra hita androany, dia tsy voafehy mihitsy ireo olona nihetsika nanerana an’Antananarivo.

Fa nihaino Antsiva aho io hariva io (6ora sy 53 mn). Raha mbola miteny tsara manazava hevitra iny ingahy Ismael Razafinarivo, tonga dia ny feo avy amin’ny Radio Mada no niditra tampoka nanindry ilay onjam-peon’ny Antsiva (antso an-telefona fanakianana ranofotsiny ny hetsika ary fiantsoana ny fanjakana handray andraikitra no tao), ka nahatonga ireo tao amin’ farany hanapaka haingana ny onjam-peo. Nilaza moa ireo olona sendra tafaresaka tamiko fa isak’izay mamadika sy mitady onjam-peo ianao, dia ny Radio Mada no azonao…

Feno mpitandro filaminana eran’ny tanànan’Antananarivo. Asa izay mbola hitranga anio halina

8 no niditra hopitaly, miaramila ny iray, lehilahy lehibe jamba ny iray izay isan’ireo naratran’ny tora-bato. Roa tamin’ireo kosa ratra vokatry ny tifitra. Tatitra avy amin’ny HJRA nampitain’ny MaTV ireo.

Fa nasehon’ny TvPlus kosa fa nisy iray maty androany nandritra iny fifandonana iny. Mpivaro-boanjo mandehandeha no asany ary Haja no anarany, araka ny fanazavan’ny dadatoany. Roa ireo voatifitra teo amin’ny kibony ary nipotsaka ny tsinainy. Isan’izany ity maty ity. Hatreto kosa anefa dia tsy nahazoana fanamarinana na bala tena izy na tsia no nahavoa ireto olona ireto.

Hatramin’ny 7 ora hariva teo dia mbola mihidy eny amin’ny Hotely Le Hintsy ny solontenan’ny roa tonta sy ireo mpanelanelana manao fivoriana. Tsy hisy moa ny famintinana ho an’ny mpanao gazety amin’ity anio ity raha ny hafatra voaray nampitondraina mpiasa iray ao amin’ity Hotely ity.

Mbola niantso tamin’ny alalan’ny finday sy nalefan’ny TvPlus izao hariva izao ny antso nataon’i Andry Rajoelina nilazany fa mbola mitohy ny hetsika sy fiezahana hirotsaka ao amin’ny 13 mai rahampitso (amin’ny 8 ora sy 30 mn alina izao aty Madagasikara)

Silence Radio

Efa andro maromaro izao no nahamarika ireo rehetra mpanaraka ny onjam-peo samihafa eto Antananarivo sy ny manodidina azy fa mavaivay tokoa ny adin’onjam-peo (geurre de communication). Samy mamely sy manovokvoka ny ankolafy raisiny ho fahavalony daholo ny andaniny sy ny ankilany.

Fa izay nahavalalanina ny maro dia ny nahatsikaritra fa iharan’ny « brouillage be mahatsiravina  »  ireto onjam-peo roa ireto : 97.6FM (ANTSIVA) sy ny 98.8 (VIVA Radio). Somary nisy ihany koa izay « sarintsari »-na brouillage izay tamin’ny onjam-peo 100.8 FM.

Nilaza ny hiezaka hitady izay fototr’izany ny ao amin’ny Radio Antsiva ary hanao « silence Radio » aloha rahampitso tontolon’ny andro. Holazainy amin’ny Alakamisy ihany izay vokatra, na koa tsy fahitam-bokatra, aorian’izay Alarobia tsy miloa-peo izay.

Ny zavatra mahagaga tokoa amin’izy ity raha mihaino ny 100.8 FM ianao, dia tsy mitsahatra isan’andro ny fandraisana antsi an-telefona ao amin’io Radio iray io, ary dia tsy zava-baovao amin’ny sofinao intsony ny mihaino fanaratsiana isankarazany ao. Izany hoe rehefa tsy heno ny VIVA dia ny 100.8 FM (Radio MADA) indray no manao ny ataony. Efa ela kosa ny 97.6 FM no nanapa-kevitra, mba ho fisorohana ny mety ho fihoaram-pefin’ireo mpiantso, fa tsy hampiditra antso an-telefona mihitsy aloha. Fanadihadiana no entin’ingahy Ismael Razafinarivo ao isan’andro. Fanadihadiana izay tsy hitako velively hoe mitongilana ho an’iza,na ho an’iza. Nefa dia izay no zavatra zakaina. Brouillé-na ny onjam-peo. Fa inona tokoa moa izany no atahorana ka tsy ahasahian’ny fanjakana mandray fanapahan-kevitra toy ny nataony tamin’ny VIVA Radio raha ity resaka Antsiva ity no dinihana akaiky? Misy tombon-tsoan’iza amin’ny fanaovana brouillage? Sa misy iza atahorana ao amin’ny Antsiva? Ary maninona no tsy misy fepetra raisina momba ireo antso an-telefona maro miendrika fihantsiana ao amin’ny 100.8 FM? Sa ve satria an’ny tompony io?

Angamba izay deux poids, deux mésures izay foana no efa fototry ny olana ka tokony hialàna.

Fa tsetsatsetsa  tsy aritra no hilazako vaovao iray sendra mba reko tao amin’ny TV Plus Madagascar. Nilaza, hono, ireo mpaisan’ny TvM sy RnM fa mbola manohy ny asany tsara tokoa, SAINGY, ny fanomanana no atao etsy Anosy, fa avy eo kosa dia tsy maintsy alefa any Iavoloha daholo aloha ho sivanina. Any rahateo no foibe iaingan’ny TVm sy ny Rnm, raha araka ilay vaovao ihany.

Mbola tsetsatsetsa tsy aritra ihany koa no iaingan’ny fanontaniana raha sendra mba nahatsiaro ny « Sabotsy mihoson-drà » ny tena, Fa mba nankaiza ny Jeneraly Dolin Rasolosoa e? Toa tsy re na henoheno intsony taorian’ireny?

Ary tsetsatsetsa farany ny hoe, dia ahoana indray izao hoy i Mgr Odon Razanakolona momba ity pao-basy sy fisamboran’olona sy fandefasana grenady mandatsa-dranomaso eran’ny tanana ity? Tafiditra tao anatin’ny fepetra napetrany talohan’ny niverenany ho mpanelanelana indray mantsy ireo. Ny hariva teo mantsy dia nijanona an-dàlana mihitsy aho nony tonga teo Ambohimiandra (avy any Mandroseza aho tamin’io). Feno fiara mijanona ny sisin-dàala, ary feno tànana manondro mankany Ambohipo any. Dia mba nijanona sy nitopy tany koa ny tena. Setroka mainty ery an-tampon’Ambohipo, akaikin’ny tampom-piakarana sy aty amin’ny ambany indrindra no tsinjo Ary ankoatra izay dia setroka manga ihany koa (somary manify izany ilay izy). Tsikaritra eny an-tampon-kavoana sy eny ambony tafontrano eny koa ny olona maro (manaraka akaiky ny raharaha sa mandositra ny gidragidra? Tsy haiko)

Fanontaniana saro-baliana ny mbola hitranga rahampitso Bàba a! Toa tratry ny « Silence Radio » hatramin’ny mpanelanelana sy ny sisa mantsy e!