11 septambra nankalazaina tamin’ny fomba Malagasy

Daty manana ny tantarany, tsy ho an’ny Word Trade Center ihany, fa na ho an’ny Malagasy koa aza ny andron’ny 11 Septembre.

Androany dia tonga nanohina ny antso natao teny amin’ny MAGRO omaly ny olona marobe fa hoe ho ano amin’ny kianjan’ny ‘demokrasia’.
Tonga teny andriamatoa isany Ambroise sy Satrobory.

100_2643

Niezaka ihany ingahy Ambroise ny hifehy ireo ‘vahoakany’, saingy toa herim-po very maina izany noho ilay fiteny mahazatra hoe ‘be noho ny vitsy’.
Nifanatona tamin’ireo mpitandro filaminana ingahy Ambroise avy eo ary nilaza fa

‘amin’ny maha-mpihavana antsika no iresahako aminao, avelao ireo vahoaka ireo hiditra ao ….tsy mila manao fangatahana izahay…sns’,

100_2653

ary novalian’ity mpitandro filaminana koa fa

‘efa nanao fangatahana ianareo…efa any aminareo ny valin’ny fangatahana nataonareo…Baiko no tanterahanay eto…miangavy anao mba hifehy ny olonao sy hiteny azy ireo hiataka…raha hanao amboletra ny hiditra ihany moa ianareo…anareo ny anareo…manatanteraka ny baiko zoko izahay…”

Efa nifandona kibo mihitsy no azo nilazana ny olona sy ny mpitandro filaminana teo Ambohijatovo. Rehefa reraka ny niangavy sy niaritra ny ompa ary ny fandranitana ny mpitandro filaminana dia mbola namerina ny fiangavian’izy ireo mba hihatahan’ireo olona marobe.

100_2657

Rehefa tsy azo noresena lahatra sy nanomboka nanao fahirano ny fiara miaraka amin’ireo mpitandro filaminana teo anoloan’ny vavahady àry ireo olona marobe izay nitoko zihitra nipetraka mihitsy ny sasany,

100_2661

dia niakatra tao anaty fiara ny roalahy tamin’ireo mpitandro filaminana mba hampiditra ny akanjo fiarovantenany sy hanomana ny fandefasana ny baomba mandatsa-dranomaso voalohany. Nanomboka teo koa dia efa nadio ny rano nitan’ingahy Ambroise sy ny tariny, ireo vahoaka fandrisika amin’ny fotoan toy itony sisa no navela hisedra sy hitanty izay hiseho.

Dia nipoaka tokoa izay nipoaka. Tsy hita tabilao hatramin’ireo lehilahy goavana nihogahoga ny hoe tifiro raha sahy fa aleonay maty ho an’ny tanindrazana toy izay hilefitra amin’ialahy isany tsy vanona ireo’, mantsy ny mpitandro filaminana.

Ankoatra ny fanimbana zavatra teny amin’izay faritra nolalovan’ireto olon’ingahy Ambroise ireto dia nitondra faisana ihany koa ny fiaran’olon-tsotra nolalovany, na sendra nifanena taminy. Toy izany ny nahazo ny Mazda Minibus iray tetsy amin’ny làlana mampitohy ny JIRAMA Ambatonakanga sy ny Pharmacie PERGOLA, ny tay Analakely sy ny manodidina azy (nitondra faisana tanteraka moa ilay Land Rover nentina vazaha iray nipetraka teo amin’ny Hotel de France, satria tsy vitan’ny hoe tapitra novakiana ny fitaratra, fa nangalarina sy norobaina tanteraka ny tao anatiny, nendahana daholo na autoradio sy izay tratry ny tànana (vatobe sisa no nisintirintirina teny ambony seza) ary mbola narahana teny hoe

‘Français , dehors’.

Betsaka ireo vazaha mpitsidika no tsy tafaverina tany anatin’ny hotely nivantananany fa nandositra amin’izay azo nisityrihana, toy ireo vitsivitsy nisafidy ny hiditra tao an-tokotanin’ny Gare Soarano, ka niandry ny fitoniana vao niolomay namonjy ny Hotel Tana Plazza teo akaiky teo. Ilay Land Rover aza moa dia sy sahy nandeha mihitsy fa nitanaraka teny akaikin’ny fiara mangaben’ny zandary teny mandra-pahitany fa efa azo andosirana ny toerana, ka nahafahany nanararaotra nandeha sens unique niakatra nankany Behoririka.

Hafaliana ho an’ireto olona ireto koa ny namotika fiara iray BMW niantsona teo anelanelan’ny Hotel Glacier sy ny SICAM, talohan’ny namakian’izy ireo ny fitaratry ny SICAM. Rehefa izany dia nidina moramora nankeny amin’ny SARAFI irto andian’olona ireto ary saika hamaky ny tao. Efa nidina ihany koa anefa ny mpitandro filaminana izay niandry tety anoloan’ny SELECT HOTEL, ka tsy tontosa ilay eritreritra ‘hanabanaka’ ny SARAFI teo ambany arcade.

Nitondra faisana ihany koa ny fefin’ny zaridaina izay vao avy natsaraina sy namboarina ho kanto. Voabata ihany koa ny fanitso maro natao fefin’ilay zaridaina nasiam-panamboarana teo anoloan’ny Lapan’ny Tanana eo an-dalam-pananganana.

Tsy lazaina intsony ny fametrahana sakana etsy sy eroa (toy ny ao Behoririka nanoloana ny Hotel BIG BANG) sy ireo lalana manodidina iny faritra Analakely-Soarano-Ambohijatovo-… iny.

fehiny : fiara 4×4 roa (RAV4 sy Land Rover) ( teo amin’ny Glacier iray , ary Hotel de France iray)

sy BMV iray

ary fiaran’ny Zandary vaky fitaratra noho ny tora-bato

miampy 4×4 iray mitondra plaque verte vaky parebrise no simba , olona iray no naratra

20 no voasambotra taorian’ny fananimbàna publiphones sy takelaby fanaovana dokambarotra

Ny ankolafy ZAFY Albert dia nilaza fa tsy nanampy na nanohana na oviana na oviana iny hetsika nataon’ny mpomba an-dRavalomanana iny. Ange Andrianarisoa koa moa dia efa nilaza nialoha iny fotoana iny fa tsy nisy velively fanentanany ny mouvance ao amin’ny hidina an-dalambe.

Miadia hatrany ry mpanao politka a! Izahay vahoaka mbola vonona hatao sorona foana ho fatifaty amin’ny tsy antony. Avy eo ve ianareo tsy handihy eo ambonin’ny fasanay sady hifanao bà kely indray any Maputo! Sa tsy izany??

Fa isika vahoaka koa e ! Milay ilay revintsika a! Rehefa maneho hevitra dia tsy mahita hanalàna ny fo afa-tsy izay sendra eo anoloana, ary tena ataontsika minan’en….mihitsy zay tratra. An’I Dada sa an’I Neny tokoa moa ireny. Sady angaha ny taranatsika handova an’ireny. Tohizo ihany e! Aza mijanona raha tsy leo. Na matyyyy!

Any amin’ny flickr izay hijery sary eeee!

Ambohijatovo androany 11-09-2009

Ny tenin’iza no arahana, ary ny an’iza no hodisoina?

Raha nilaza tamin’ny rehetra ry TABERA sy LECACHEUR teny Ankorondrano (kianjan »ny ara-dalana »)  omaly ny amin’ny mety hidinana an-dalambe sy hankanesana eny amin’ny kianjan’Ambohijatovo (kianjan’ny « demokrasia »), dia nandiso izany kosa ry RAKOTOVAHINY Emmanuel sy ANDRIANARISOA Ange.

Tsy nohamaivanin’ireo mpitandro filaminana anefa izany fa dia tonga maraina be teny anoloan’ny vavahadin’ny kianjan’Ambohijatovo izy ireo. Fiara vaventy miisa 4 no mitoby eo, ankoatra ireo fiara hafa nidina nizotra ho any Analakely hanao fisafoana sy hijery taratra ny manodidina. Efa misy hetsika voaomana mialoha rahateo ao anatin’io kianja io, ary efa eo ampametahana ireo fitaovana filalaovana samihafa ho amin’izany ny tompon’andraikitra.

Etsy andanin’izany koa anefa dia tsy hay intsony ireo olona mivorivory ety ambony akaikin’ny TELECEL fahiny (ilay sampanana mifandray amin’ny fidinana avy any Ambatonakanga iny), na olona haniona ny antso omaly, na olona liam-baovao fotsiny ihany.

Hita araka izany fa dia miakatra tokoa ny maripàna politika eto Madagasikara.

Ny ankolafy Zafy Albert rahateo moa efa nilaza fa « Raha ady no ilain’i Andry Rajoelina, dia hahita izy« . Samy nitatitra ny momba izany avokoa ireo mpampita vaovao rehetra.

Tombontsoa ho an’iza, na vondrona toy inona anefa ny fikorontanana?

Efa fiteniko matetika foana ny hoe ny mpanaopolitika anie ka mody miady androany, fa mifanoroka atsy ambadiky ny rideau e!

Porofo mivaingana amin’izany no atrehintsika ankehitriny. Nanao izay ho afany RAVALOMANANA hanalàna sy hanilihana an-dRATSIRAKA (tsy hiteny aho na ‘coup d’éta’t iny na tsia) ary dia nitarika ny olona hanao ‘désobéissance civile’, na tsy fandraisana baiko avy amin’ny mpitondra teo amin’ny fitondrana intsony. Nisy ny maty, nisy ny mitondra takaitra mandra-maty (na raharaha 1991, 2002 na 2009 io). Ary rehefa tonga teo amin’ny fitondrana ingahirainy io dia avy indray i ZAFY Albert nilaza fa tsy hanaiky ary tsy hiantso mandrakizay an’ingahy Ravalomanana hoe ‘filoha’, fa aminy dia toy ny olon-tsota rehetra ilay rangahy iny. Izany dia mandra-pialan’i « dada » teo amin’ny fitondrana. Tonga indray ny 2009, dia nentin’i Andry teny ankianja ny vahoaka ary dia izao atrehintsika ankehitriny izao sy mbola iainantsika ny tantara.

Ny mizaka ny vokatr’izany rehetra izany ve? IZAHO, IANAO, ny vahoaka tsy mandady harona, fa ny politika mizotra, mizotra foana mankany mankany.

Izao dia mifandray tànana (mba tsy hilazako hoe mifanao ‘bras dessus-dessous’) ry ZAFY-RAVALOMANANA-RATSIRAKA). Ary ianao VAHOAKA, iza no mba azonao atao ‘bras dessus-dessous’? Rehefa lany ny mamy ao aminao dia aloa tahaka ny fikam-pary ianao, ny omby sisa akamanao, na ny tany mba hitelina anao ho zezika.

Ny mahagaga koa anefa dia misy foana hatramin’izao ny olona voarebirebin’ny mpanao politika ka azo aroso ho sorona isak’izay misy tiana hahatongavana. Firy ny maty tamin’ny 07-02-2009? Tsy fantatra. Nefa mba misy  ve fanadihadiana marina sy mitombina hahalalàna ny amin’izany? Firy ny maty 10-08-1991? Fanontaniana toy ny teo aloha ihany koa ny momba an’io. Tsy lazaina moa ny momba ny 2002.

Anjaranao vahoaka no misaina. Mbola fotoana ve izao hanaovanao sorona nyainao ho an’ny politika maloton’ny sasany? Fotoana ve izao hamoizanao ny zanakao, ny vadinao, ny havanao noho ny hambom-po diso toeran’ireo be vozona sy matavy noho ny politika? Fotoana ve izao mbola hitampenan’ny masonao, na ny sofinao ka hanarahanao tsy misy fepetra izay heverinao ho marina (na hany tokana mba fantatrao) hatrany amin’ny fahafatesana?

Aoka hisokatra amin’ny lafy maro ny fijery sy ny fihaino fa izany no mahatonga antsika ho toy ny soavalin’Anosibe : tratry ny tampi-maso havia sy havanana, ka tsy mahita afa-tsy ny lalana asaina izorana. Ny fanaovana ‘halako hatramin’ny tsinay mainty’ no tiako hahatongavana eto, ka na misy aza feo tokony hohenoina avy amin’ny ankolafy hafa, dia sesehana lamba ny sofina tsy handre, na akimpy ny maso tsy hahita.

Am-bava homana, am_po mieritra. Atsipy ny tady ho an-tandroky ny omby, ny teny ho ao am-pon’ny mahalala.

Taratasy avy amin’i Pasteur Lala RASENDRAHASINA

Hafatra voaraiko ity ary satria ny gazety_adaladala araka ny maha adaladala azy dia maneho ny zavatra rehetre reny sy hitany, ka dia raiso araka izay fahitanao azy ny taratasy ary azonao atao koa ny mijery izany ao amin’ny blog Nes2dago izay mipetraka etsy ambany ny rohy.

http://news2dago. blaogy.com/ post/770/ 6315

Manoratra ho anareo aho ary miangavy anareo namana mba hanaparitaka izao resaka izao amin’ ny rehetra izay azonareo havaovana izany:

Ambaran’ ny AVI fa izaho no nitondra ny taratasy ordonnance avy amin-dRa8 manendry ny directoire militaire teo Antanimena. Nahoana no dia manao lainga marivo tototra tahaka izany Ratsirahonana Norbert sy
ny AVI. Izaho aza tsy nahafantatra akory fa momba izany directoire izany no antony hivoriana tao Antanimena tamin’ iny 17 Martsa 2009 tolakandro iny. Eo am-pisakafoana antoandro amin’ ny 12.30 antoandro
(17 Martsa 2009) izaho sy ny zanako no niantso ahy i Odon Razanakolona ka nanao hoe mangataka hihaona amintsika FFKM (averiko tsara amintsika FFKM) ny ONU fa misy zavatra maika ka dia ao Antanimena no fotoana
amin’ ny 1 ora tolakandro. Rehefa tonga teny aho taoriana kelin’ ny fotoana nomeny dia nilaza indray izy fa nahemotra amin’ ny 3 ora tolakandro ilay izy fa mbola  ny amin’ ny Filoha Ravalomanana ny ONU. Rehefa tonga ny tamin’ ny 3 ora tolakandro dia akory ny hagagako fa tsy izahay FFKM ihany no tao Antanimena fa ny avy amin’ ny opposition samihafa (isan’ izany Ratsirahonana) , ny Capsat, ary TGV.

Tsy nisy solontenan’ ny mouvance présidentielle kosa teo anefa!!! Teo koa ny Ambasadaoro Amerikana (izay nanao tsilian-tsofina tamiko teo andalantsara fa nametra-pialana ny Filoha Ra8 na dia famindram-pahefana @ miaramila aza hoy izy io nataony io. Fomba
mihaja diplaomatika ihany io hoy izy fa:fametraham- pialana no dikany) sy Afrikana Tatsimo ary ny ONU Dramé sy hafa koa. Dia tsy tohizako intsony ny tantara fa iny nitranga iny… Koa nahoana no lazain’ ny AVI aho fa niara-niitondra ilay taratasy ordonnance iny niaraka tamin’ny ONU sy ny Amerikana sns? Tena lainga marivo tototra izany ary misy porofo…
Ka dia ilaina ny manao démenti amin’ ny anarako avy aminareo namana, na izay fantatrareo fa afaka manao izany. Miezaka manadio tena mantsy Ratsirahonana sy ny AVI-ny fa hitany fa mitady hivadika ny tantara.

Lala Rasendrahasina
Filoha FJKM

Affaire Lala Rasendrahasina – Le Fjkm reconnaît avoir menti

Message que j’ai reçu ce matin même

Affaire Lala Rasendrahasina – Le Fjkm reconnaît avoir menti

Le Secrétaire Général de l’Eglise protestante reformée ou Fjkm a reconnu dimanche dernier lors d’un culte qui s’est tenu au temple d’Andrainarivo qu’effectivement, les militaires n’ont jamais fait boire son…
urine au Président de cette église, le Pasteur Lala Rasendrahasina comme l’a affirmé le Commandant Charles Andrianasoavina. Rappelons que selon un membre du bureau de l’église, cette affaire s’est déroulée lors du moment où le Pasteur était retenu au camp du Capsat à Soanierana et ce membre a affirmé qu’on lui a fait boire son pipi ! Le Commandant Andrianasoavina Charles qui s’était chargé personnellement de la garde du Pasteur Lala Rasendrahasina est catégorique et l’officier était même allé plus loin en indiquant que si le Pasteur est vraiment un chrétien, il doit dans ce cas dire à toute la population malgache la vérité. La question se posait effectivement depuis que les « Mpiandry » ont trouvé et déterré les objets fétiches de Marc Ravalomanana, qui est toujours vice-président de l’Eglise réformée Fjkm. Ainsi, beaucoup ont douté de la sincérité et de l’honnêteté du Pasteur Lala Rasendrahasina, Président du Fjkm qui était propulsé à ce poste par l’ancien président de la République. Pire, certains fidèles du Fjkm soupçonnent que Lala Rasendrahasina est très au courant de ces pratiques diaboliques de Marc Ravalomanana. Le Président du Fjkm a donc été arrêté avec les trois plus hauts gradés de l’armée par les militaires lors de l’annonce d’un directoire militaire à Antanimena mardi dernier, après la démission de Marc Ravalomanana. Le pasteur était ensuite retenu au camp du Capsat à Soanierana pendant quelques heures, le temps de faire la passation de pouvoir entre le directoire militaire et le Président de la Hat Andry Rajoelina. Selon l’explication de ce membre du bureau du Fjkm, avant-hier au temple d’Andrainarivo, c’est durant ce laps de temps que l’affaire s’est déroulée. Et avant-hier, le Sg de cette église a annoncé qu’il s’agit d’un… malentendu venant d’un mot souvent utilisé par les Malgaches lorsque l’on a de l’émotion mais un mot que Lala Rasendrahasina n’a pas l’habitude d’entendre ! En tout cas, le débat est clos sur ce sujet sauf si d’autres vont encore soulever le petit oubli de présenter par la suite les excuses après avoir accusé les militaires.
Jean Luc Rahaga
Mardi, 24 Mars 2009 – http://www.laverite.mg

une réponse postée à ce sujet:

Salama,
Ka na nandainga izy moa na tsy nandainga, na nisotro ny malotiny izy na tsia, ny hitan`ny rehetra dia tsy mety ary tsy azo ekena ny fomba nangalana azy tetsy Antanimena. Hitan`izao tontolo izao fa tsy ny Malagasy irery, ary nisy ny fanavakavahana natao, maninona no tsy nosamborina doly ny FFKM tao? samy lazaina fa raimandreny daholo ary samy nilaza mijoro ho mpanelanelana. Nolazaina fa tsy ekena ny fitondrana miaramila, fa nga moa io pasitera io saika hitondra tao amin`ilay fanjaka miaramila?
rts

et encore une autre

Monsieur Jean Luc Rahaga et Koto Iniasy

Qu’il n’a pas bu ou pas, le traitement qu’il a eu, est loin de respecter la dignité humaine et le vrai problème est la. L’ambassadeur des Etats-unis dans son interview a bien confirmé qu’aucun être humain ne doit pas etre traité comme a été traité Pasteur Lala Rasendrahasina. Sachez que les gens qui sont responsables de ces actes seront poursuivis un jour ou un autre, ils ont agressé physiquement et verbalement Pasteur Lala Rasendrahasina (le film prouve bien tout cela les ambassadeurs etaient temoins)ils ont menacé des Ambassadeurs avec leur armes, ce sont des actes criminels tres grave et je crois qu’ils ne se rendent pas encore compte de la gravité de ce qu’ils ont faits..le débat est clos pour eux mais cette affaire ne fait que commencer

Dans ces deux films je note le fait suivant:

http://www.youtube. com/watch? v=WrgjZN3lrxk& eurl=http% 3A%2F%2Fgasy. net%2FVideo% 2F\
evenements-2009. html&feature= player_embedded

http://www.youtube. com/watch? v=Rl0_MG1Yz_ I&NR=1

Nosintonina ilay olona tao @ Capsat ny cravate-ny Pasteur Lala Rasendrahasina sady atositosika, dia nisy ny niteny hoe aoka fa moramora ihany, dia namaly ilay nisintona hoe : miala tsiny fa ahy ity fa avelao aho hanala ny foko…

avy eo tratry ny vono aloha ny hiaingan’ny fiara

la suite au Capsat on n’a pas su, le debut a Antanimena donne bien l’avant gout de ce qui allait se passer la-bas.. tena mampalahelo

La majorité des Malagasy n’ont pas encore vu ces deux films mais bientôt ils vont les voir, comme moi ils seront choqués, accablés et commenceront leur vraie resistance a ce soi-disant « tolom-bahoaka ho an’ny Demokrasia ».

Chacun a sa valeur Ethique et Morale mais personellement je réprouve et condamne les actes perpetrés a l’encontre de Pasteur Lala Rasendrahasina.

J’invite Jean Luc Rahaga de montrer ces deux films aux gens du Capsat et rendre compte aux Lecteurs de la Verité et les vahoaka Malagasy ce qui s’est vraiment passé a Antanimena pour mettre tout le contexte de la situation dans cette affaire pour le MANGARAHARA.

NB: ho an’ilay mpisavasa solosaina sy manembatsembana ny fandefasako message eto don’t waste your time.. vous avez mieux a faire ailleurs

FANATISME, quand tu tiens les Malagasy! ‘Pire aveugle celui qui refuse de voir

Mise à jour ce 27/03/2009:
hafatra hafa voaray momba ity resaka ity hatrany

Ajouter un drapeau à ce mail[serasera] Re: Re : Affaire Lala Rasendrahasina – coupt d’EtatVendredi 27 Mars 2009 8h44mn 32s
De: « Johanesa » Ajouter l’expéditeur dans les contacts À: « R haj » , « serasera malagasy » , « sera sera »
Diso fipetraka ny adihevitra Coup D’Etat. Probleman’ny firenena any ivelany sy ireo mpitady tombotsoa eto io resaka io. No probleman’ny Malagasy dia ny fitakiana fahafahana sy fandrosoana; fikatsahana fomba hampahomby ny fanesorana ny fahefana eo ampela-tanan’ izay manao ny tsy nety teto @ firenena. Koa aleo lavitra « coup d’Etat », azavaiko eto ambany, toy izay hamela ny hitohizan’ireo fomba fanao tsy mety.1- Filohampirenena teo aloha nametra-pialà na antsitra-po (« fanapaha-kevitro Izaho samirery »), namindra fahefana t@ fitondrana miaramila an-taratasy voasonia ary natao t@ alalan’ny ordonance ara-dalàna.2- Fitondrana miaramila namindra fahefana ara-dalàna t@ Andry antsitra-po (izany no marina na hiolaka ankavia na havanana ianareo, jereo ny fanambarana nataony, ary tonga teny Mahamasina ny 2 tamin’ireo 3 namindra fahafana ary tsy nanao fanambaràna raha nisy ny fanerena)3. Nohamarinin’ ny HCC fa nisy ny fametraha-pialà n’ny Filoha teo aloha.4. Nohamarinin’ ny HCC ny maha-ara-dalà na ny famindram-pahefana nataon’ny fitondrana miaramila t@ Andry,5. Nampanao fianianana ofisialy teny Mahamasina ny HCC araka ny lalàna6. Ny Membre ao @ HCC dia ny filoha teo aloha no nanendry azy ireo7. Tsy nisy rà latsaka toy izay niseho tany Afrika Koa mba anjarako indray ny mametraka fanontaniana:
1. Avy aiza ny 30 million $ nividianana Air force One Two
2. Azavao ireto teboka manaraka ireto: 70 milliards d’Ariary, soutirés de la maison d’assurances ARO,
62,5 milliards d’Ariary, du Port de Toamasina,
25 milliards d’Ariary de taxes douanières exonérées sur l’huile alimentaire,
20 milliards d’Ariary d’impôts non payés du groupe TIKO,
54 milliards d’Ariary extraits du ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation entre le 25 février et le 3 mars pour la préparation de l’accueil du Sommet de l’Union Africaine, dont 12 milliards d’Ariary sont déjà « consommés ».

JXXXXX

Fikomian’ny miaramila, araka ny LE MONDE

Dika petaka tsy asiana resaka ity:

Sans commentaire!
http://www.lemonde. fr/afrique/ article/2009/ 03/08/mutinerie- dans-un-camp- militaire- a-madagascar_ 1165108_3212. html

Mutinerie dans un camp militaire à Madagascar
LEMONDE.FR avec AFP | 08.03..09 | 15h22

Une mutinerie est en cours, dimanche 8 mars, dans un important camp militaire situé près de la capitale malgache Antananarivo, où des soldats affirment qu’ils n’obéiront plus aux ordres du régime. Les accès à ce camp, le Corps d’armée des personnels et des services administratifs et technique, considéré comme le « poumon de l’armée malgache » et situé dans le district de Soanierana, à environ six kilomètres du centre la capitale, sont bloqués par des soldats mutins.

« Nous ne répondons plus aux ordres de nos supérieurs, nous répondons à notre coeur. Nous avons été formés pour protéger les biens et les personnes, pas pour tirer sur les gens. Nous sommes avec la population », déclare un soldat, sous couvert de l’anonymat. « Le chef d’état-major de l’armée est venu ce matin pour nous amadouer mais il est vite reparti dans sa voiture« ,

ajoute-t-il.

Madagascar est plongé dans une grave crise politique née du conflit entre le président Marc Ravalomanana et le maire déchu d’Antananarivo Andry Rajoelina, qui s’est autoproclamé en charge des affaires du pays. Au moins une centaine de personnes sont mortes depuis le début des violences le 26 janvier dans cette île de l’océan Indien. Menacé d’arrestation, l’opposant malgache Andry Rajoelina avait déclaré samedi qu’il était désormais caché en lieu sûr, et avait appelé à un élargissement du dialogue pour sortir l’île de la crise.

Fanambarana goavana nataon’ny Tafika Malagasy androany 08 mars 2009

Nisy antso avo nalefa tamin’ny onjam-peo androany miantso ny miaramila rehetra hiverina any amin’ny casernes daholo, ary tsy hisy handray baiko na avy aiza na avy aiza aloha ‘raha resaka fampandriana fahalenana ny tanana no resahana’. Antsoina amin’izany ny miaramila rehetra, na eto Antananarivo, na any amin’ny faritany, na ireo any ampanaovana mission any koa aza. Ary na iza na iza ka manamboninahitra mandalo fotsiny eto Antananarivo miampy ireo vata-miaramila tsotra, dia antsoina daholo ho tonga eny Andohalo androany amian’ny 12 ora izao antoandro izao.

Rehefa azo ny dika mitovy amin’ny fanambarana dia hadikako ho anareo rehetra eto ihany. Mba ampitampitao ity hafatra ity hiely eran’ny tany sy ny fanjakana, fa zava-dehibe loatra.  Satria na ireo miaramila sous-officiers aza dia milaza rehefa eny an-kianja fa efa asa fampihorohoroana izao mitranga izao fa tsy resaka fampandriana fahalemana ny tany sy ny fanjakana intsony. Dia niandry aho ny amin’ny fanambarana, ary dia tonga izy izao ka lazaina.

Raha nampita ity vaovao ity moa ny RADIO ANTSIVA androany antoandro, tonga dia no-brouillé-na avy hatrany tamin’ny 11 h 43mn

Mangataka indrindra aho, ampitampitao ny vaovao zalahy fa izay RADIO mampita izao dia tapahana avokoa. Tsy re intsony ny RADION ANTSIVA manomboka amin’izao amin’ny 11h 44 mn izao.

Vaovao farany

CAPSAT : tsy nety nivoaka intsony ny antso antso sy iraka nampanaovin’ny chef de corps tao amin’ity camp ity androany ireo sous-officiers. Vaovao marim-pototra io ary dia tsy mety hamono vahoaka sy hanatanteraka baiko intsony izy ireo,fa efa mihoatra ny maha-olombelona sy manala baraka ny tafika hoy izay ireo ny zavatra ampanaovina azy. Sy ny fakàna olona sivily hianjaika ny akanjo miaramila ary alefa hamono olona

Fanambaran’i Mgr Odon Razanakolona

Fanambarana nataon’i Mgr Odon Razanakolona androany hariva , tao Antanimena ity aroso ho anareo ity

<blockquote>Nametra-pialana tsy hanohy intsony  ny fifampidinihana tamin’ny Alarobia 25 Febroary satria noheveriko fa tsy feno ny fepetra ilaina hahatomombana ny fihaonana…Niverina ihany aho tato aoriana noho ny fiangaviana avy amin’ny firenena mikambana mba handraisako indray io andraikitra io. Nametraka ireo fepetra ireo aho, izay nankatoavin’ny rehetra teo anatrehan’ny solotenan’ny Firenena Mikambana ary teto amin’ity toerana ity. Ka ny voalohany tamin’izay dia hoe hajanona ny fanenjehana, fisamborana, fitifirana sy ny famonoana olona. Avela haneho hevitra malalaka ny vahoaka, avela malalaka hanao ny asany ny haino aman-jery rehetra mba hampahafantatra ny vaovao marina sy ny zava-misy. Ankehitriny, tsapako fa tsy dia tanteraka ireo fepetra ireo ary mainka miha-mahery vaika aza ny zava-mitranga toy ny teny Antaninarenina tamin’ny 7 Febroary. Ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny blindés, ka nahafatesana olona teny Anosy ny 19 Febroary. Ankehitriny dia ireto ny zava-mitranga:

Voalohany ny teto an-drenivohitra sy ny an-tanàn-dehibe. Sakanana ny fanehoan-kevitra sy ny fihetsiketsehana rehetra. Ampihorohoroana ny vahoaka amin’ny alalan’ny fanapoahana fitaovam-piadiana, na any an’elakelan-trano, na any amin’ny faritry ny sekoly, na any amin’ny toeram-pitsaboana. Ary tsy vitsy ireo voatifitra namohy ny ainy na naratra. Enjehina sy samborina ary ampijaliana izay rehetra mitady haneho hevitra. Etsy andaniny, sembatsembanina sy ajanona ireo hainoaman-jery milaza ny zava-misy amin’ny vahoaka. Etsy ankilany anefa, mahazo vahana sy manao ny danin’ny kibony ny hainoaman-jery hafa mandrangitra sy mampirisika ny ady sy ny fifandonana.

Faharoa any ambanivohitra. Manjaka ny herisetra sy ny vono olona amin’ny alalan’ny fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny nahazo ny renim-pianakaviana mpandraharaha tao Arivonimamo, sy ny famonoana ny ben’ny tanàna tao Alarobia any Antanamalaza.

Noho izany dia mbola hamafisiko eto ny fanambarana izay efa nataoko, fa izay no asan’ny mpaminany na dia mietny any an’efitra izy: Voalohany, ajanony ny herisetra sy ny famonoana olona. ajanony ny fanenjehana sy ny fampihorohoroana. Ianareo mpitandro ny filaminana: aoka ianareo ho tena mpiaro marina ny vahoaka sy ny fananany. Ianareo tafi-bahoaka tandroka aron’ny vozona, tsy manome baiko anareo aho sanatria fa miangavy anareo, raiso ny andraikitrareo: arovy ny vahoaka. Isika vahoaka, aoka hiray hina hametraka ny fandriam-pahalemana eo amin’ny faritra misy antsika tsirairay avy.

Ny tenako kosa dia mbola vonona ny hanohy ny fanelanelanana hatramin’ny farany. Ary ankiniko amin’ny vavaky ny Masina Maria mpiaro an’i Madagasikara sy ny fanorohan’ny Fanahy Masina ny ezaka rehetra ataontsika amin’ny famerenana indray ny fandriampahalemana mba hiadanan’ny vahoaka malagasy manontolo.

Misaotra indrindra.

</blockquote>

Dia toy izay sy toy izay ny amin’iny, fa mbola mirefotra foana kosa ny basy ary mitohy ny famakiana barazy eny Ambatobe sy Analamahitsy eny.  Vahoaka marobe no namaly ny antson’i Andry amin’ny fiarovana ny ainy… Nisy helicoptère nisidina in’enina iny faritra misy ny toeram-ponenan’i Andry Rajoelina iny. Niteraka ahiahy sy fisavoritahana teo amin’ireo andrimasompokonolona ihany moa izany. Nisy roa voasambotra tamin’ireo mpanao andrimaso, ka raha iny teny am-pandosirana iny ny iray no nilatsaka avy any aminy any ny Cocktail Molotov…Raha tonga teny an-toerana nihaona tamin’i Andry moa androany maraina ny solontenan’ireo masoivoho vahiny rehetra miasa sy monina eto Madagasikara mba handresy lahatra azy hanohy ny fifampidinihana, dia niveri-maina nody satria tsy nety hanohy intsony izany fifampidinihana izany izy.

Raha ny mpanararaotra ny tolom-bahoaka sy ny mpandroba no nampiasa loha ny mponina teo aloha, dia ny tafika kosa ankehitriny no lasa « horohoro » manerana ny tanàna. Mampiasa herisetra eran’ny tanàna, eny fa na dia amin’reo mpandalo tsy maninon-tsy maninona aza. Aza mba tratry ny herisetrany fa dia na ianao asitrika milomano anaty rano maloto, na ianao mizaka ny vely vodi-basy sy ny hitsaka tsy misy indra fo. Fangaron-tsakafo eny anelanelany eny ny ompa reny sy ny teny ratsy isan-karazany… Raha ny fitantaran’ny dadatoan’ilay vehivavy mpianatra eny Ankatso maty omaly izao no raisina, dia olona avy any anaty Cyber ilay zazavavy no nosintonina hivoaka, ary avy eo dia elanelana 2 m no nitifirana azy teo amin’ny tratrany. Asa raha mba olona misy fanahy ihany ny tahaka izany, na efa mifanahim-biby. Tsy omena tsiny anefa ry zalahy, fa hatramin’izay tokoa dia ny lutte anti-acridienne no nahazatra azy, koa angamba noheveriny fa mitovy ny mamono valala sy ny mamono ain’olona. Mbola resin’ireny vehivavy tsy sahy manapaka tendan’akoho ireny ry zalahy raha fahendrena sy fananam-panahy no tarafina amin’izato fihetsika feno fahasahiana sy tsy ampy famadibadihana va o tanterahana.

Fa hiverina kely amin’ilay tenin’i Mgr Odon R. aho momba ny haino aman-jery manao hoe :

<blockquote<Etsy andaniny, sembatsembanina sy ajanona ireo hainoaman-jery milaza ny zava-misy amin’ny vahoaka. Etsy ankilany anefa, mahazo vahana sy manao ny danin’ny kibony ny hainoaman-jery hafa mandrangitra sy mampirisika ny ady sy ny fifandonana.</blockquote>

Na dia tsy milaza mivantana ny anaran’izany hainoamanjery manao ny danin’ny kibony izany aza izy (satria an’ny tompom-pahefana), dia aleo lazaiko eto izay tsy sahiny lazaina fa ny RADIO MADA sy ny tahaka azy no tiany hambara. Izay moa no mba tombony amin’itony mitoraka bolongana itony. Ka asa raha ny filazako an’izany koa no hahitako loza amin’ny manaraka, fa ny marina tsy maintsy ambara. Raha ny andron’ny Alakamisy omaly fotsiny no lazaiko momba io Radio iray io, dia faly ery ireo mianadahy mpanentana ao rehefa misy antso an-telefona mihantsy ady sy fifandrafiana avy amin’ireo mpihaino lian-drà(izay toetra tsy mbola hita hatrizay tamin’ny ankamaroan’ny Malagasy), ka izy ireo indray avy eo no manisy sira sy manampy trotraka. Efa ela nimenomenonana teo ampihainoana azy aho (satria Radio-na mpiara-miasa ao amin’ny birao ilay izy ka sarotra ho an’ny tena ny hiteny hoe mba ovao, ary fantatro rahateo fa tsy hanaiky velively ilay ranamana satria mpomba tsy misy fepetra ny mpitondra amin’izao fotoana izy), dia asa na nisy niteny sy nananatra tany ambadika tany izy mianadahy etsy ambony iretsy, na niniana natao mihitsy ny hoe tsy hisakana sy hitondra fanamarihana raha tsy efa elabe aty aoriana, fa dia ‘mody‘ mba niteny ilay kalakely tao hoe:

<blockquote>Aoka isika miantso mba tsy hanao fihantsiana sy fandrahonana rehefa miantso aty amin’ny onjam-peo, sns…</blockquote>

Nefa talohan’izay, hafaliana ho azy sy ilay zalahy mpanentana ny fandaharana ery ny mamaky ny SMS rehefa feno fihantsiana alefa ao amin’ilay RADIO MADA.

Raha miteny ireo rehetra ireo aho, tsy fankahalana « bêtement » ny 100.8 Fm sanatria, fa ny fisian’ny « deux poids, deux mesures » eto amin’ny tany sy ny fanjakana no efa niteraka ny olana goavana atrehintsika ankehitriny, ka mbola hotohizana ve ny sahala amin’izany?Sa rehefa ahy dia volamena, fa rehefa an’ny hafa dia taim-piraka?

Eo amin’ilay fahaizan’ny tsirairay mandinika koa moa no tena hita ho lesoka lehibe rehefa mba mijery na mandray zavatra. « ny esprit de discernement » no tiako hambara eto. Diso mampihatra ny fanatisme loatra na ny andaniny na ny ankilany, ka tonga amin’ny hoe

<blockquote>rehefa tsy tiako dia tsy tiako hatramin’ny tsinay maintiny, ary rehefa tiako dia laniko hatramin’ny ta..ny.</blockquote>

Azafady fa diso tsipelina iny.

Rehefa mba hita re rey olona fa tsy mety, eny fa na vadin’ny tena aza, dia lazao azy fa tsy mety ny ataony a! Ary rehefa mba misy mety, na avy amin’izay tsy mpifampitantana aminao isanandro aza, dia ambarao ny tsara vitany. Fa aza dia sahala amin’ny soavaly mitarika kalesy, ka izay tandrifin’ny tampi-maso ihany no heverina fa hany làlana azo izorana. Sao any anaty rano no hidoboka ny kalesy no iafaràny.

Aleo hajanoko amin’izay fa toa lasa nivaona be nefa resaka fanambaràna no saika hampitaina.

Veloma daholo, samia tsara