Ny ‘Herin’ny ISIKA’ na ny #powerofwe

Fanao isan-taona ny BLOG ACTION DAY, efa maro ny lohahevitra nentina nanamarika izany isan-taona, fa ny HERIN’NY ISIKA kosa na #POWEROFWE no nofinidy ho entina mankalaza ity taona 2012 ity.
Toa tsara petraka tokoa ilay lohahevitra ho anay eto amin’ny bilaogy Gazety_Adaladala satria isan’ny hery lehibe nentinay nanatanteraka fifanohanana sy famonjena ny sahirana ny ISIKA hatreto. ISIKA  (‘WE’ amin’ny teny Anglisy), satria na nisy tokoa aza ny hetaheta sy fanirianay hanao izay tratra ho fanampiana ny olona niantefan’izany famonjena noeritreretina izany, dia tsy ho efanay samirery noho ny hasarotry ny asa sy ny dingana tsy maintsy ho lalovan’ilay raharaha nirotsahana.

Raharaha inona tokoa?

Angamba hoy ny sasany hoe ianareo no te-hila raharaha toa an-Rainizafilemena any! – Ho valin’izay kosa anefa dia hoy izahay hoe Tsy misy ny mahavita tena, ary ny Soratra Masina aza mandrisika ny manana hanolotra ho an’ny osa.

Noho ny finoanay io teny hoe ISIKA io, dia niroso izahay, nandray an-tànana zaza iray nila vonjy amin’ny fitsaboana tsy maintsy hatao aminy, nefa tsy efan’ireo nahitany masoandro, noho ny maha-fianakaviana tantsaha sy tsy manana fidiram-bola hisahanana ny lany amin’izany. Ny tranga mahazo an’i RALIVAO Fitahintsoa Joséphine no tiana hambara. Mety ho efa renao ihany angamba.

Noho ny fitokianay ilay ISIKA dia tsy natahotra izahay, ary dia vita ny dingana voalohany, Scanner + Echo + Radio + Chimio sns…

Noho ISIKA mpinamana tsy mifanary, na ny eto an-tanindrazana, na ny any ampita (Frantsa, Canada, Italie, USA, sns… tsy ho voatanisa) dia mbola ambony ny fanantenanay fa ho tontosa hatramin’ny farany ny fitsaboana efa natomboka.

Noho ny HERIN’NY ISIKA nifikiranay dia mizotra tsara ny fandraisana andraikitra natao, ary mbola noho ISIKA dia matoky ny ampitso mamiratra ireo sahirana sendra mifanojo amin’ny lalan-tSIKA.

Meteza ary ISIKA mba ho ny AMPITSO, ary ny HERIN’NY ISIKA no ‘ndeha ho entina manatratra ny tanjona. Tsy hisaratsaraka, na hanava-tena, fa hanambatra ny hery sy hiray hina kosa (#powerofwe, #BAD12,#Power of we, #Oct152012)

Tanisa kely ho entina mamarana ny lahatsoratra

« Rire souvent et beaucoup, mériter le respect des gens intelligents et leur affection , gagner l’estime des critiques honnêtes et endurer les trahisons de ceux qui ne sont pas de vrais amis, apprécier la beauté, trouver ce qu’il y a de mieux chez les autres, laisser derrière soi un monde un peu meilleur, savoir qu’une vie seulement a respiré plus facilement grâce à vous, voilà ce qu’est la réussite » – Anthony Robbins

Blog Action Day 2011 #BAD11- Momba ny Sakafo

Andron’ny Fitorahana Bilaogy Manerantany androany, ka ho an’ity andiany 2011 ity dia mikasika ny SAKAFO no lohahevitra nofinidy.

Malalaka ny zavatra azon’ny rehetra tantaraina, soratana sy aseho mandritra ity andro ity.

Nofidiako manokana ny hiresaka mikasika vokatra Malagasy iray, voajanahary tanteraka, nefa tsy ambaka amin’izay vokarina amin’ny sehatra indostrian’ny fahasalamana sy ny farmasia  any amin’ny tany lazaina ho mandroso sy efa lasa lavitra any.

Sendra nikarokaroka taty anaty aterineto tany aho indray andro ka tamin’izany fitsidihana pejy maro samihafa izany no nahitako fa hay na ny mpanamory fiaramanidin’ny NASA any Amerika any sy ny European Space Agency aza, dia efa nampiasa azy io nandritra ireo sidina notontosaina, ka raha eto Madagasikara izy miseho amin’ny endrika vovony na koa spaghetti, dia ny an-dry zareo kosa amin’ny endriny pilina. Lafobe tokoa izy io any ampita any, raha ny sandany no asian-teny. Saingy noho izy misy eto amintsika ny mamokatra azy, dia ariny araka izany raha atao takatry ny fahefa-mividin’ny sarambabem-bahoaka ilay izy. Mbola manodidina ny 25.000Fmg na Ariary 5000 eo aloha ny vidin’ny fonosana hatreto.

Fomba fampiasa telo eo amin’ny ankapobeny no azo ampiasàna ity vokatra Malagasy haroso ho anao ity.

  1. Voalohany dia azo atao tohana ara-tsakafo ho an’ireo mila izany izy io. tombony ho an’ireo sahirana ara-pivelomana araka izany
  2. Faharoa dia ampiasaina eo amin’ny sehatry ny fitsaboana maro koa izy io. Ny mpitsabo irerey ihany no afaka manome ny fatra sahaza ny tsirairay arakaraky ny ilain’ny vatany sy mifanaraka amin’ny valin’ny fizahana natao. Tsy mitovy araka izany ny fatra ho an’ireo manaraka fitsaboana ho fampahiazana ny tenany, na ny fatra ho an’ireo tsy ampy otrikaina ka mila tohana, na ihany koa ho an’ireo mpianatra manao ezaka mafy amin’ny lafiny fianarana.
  3. Fahatelo, dia azon’ny rehetra (na iza, na iza, tsy anavahana sokajim-piarahamonina, na saranga misy azy) ny mihinana azy ity isan’andro, saingy mbola averina ihany fa tsy tsara ny manao dokotera tenany, satria raha olona mifady sira ohana ianao, na manana olana amin’izany lafiny izany, dia tsara ihany ny manatona mpitsabo.

Izahay, ary ireo ankizy marobe tohananay miaraka amin’ny fikambanana TETEZANA ONLUS, amin’ny alàlan’ny tetikasa SaD Antananarivo, dia mampiasa azy io ho fanohanana ireo ankizy avy amin’ny fianakaviana sahirana, mba ho fanampiana azy ireny amin’ny resaka otrikaina sy ho fanamafisana ny hery fiarovana ao anatin’ny tena ho afaka miatrika sy manohitra tsara ny aretina.

Efa liana angamba ianao hoe: « mba inona loatra ary izao vokatra Malagasy tsy manampaharoa izao? Ny Spiruline

Ny Spiruline du Menabe vokarin’ny ECAR SPIRMEN no atolotro ho anao mpamaky. Miara-miasa amin’ny famokarana azy io ny Diosezy ECAR Morondava sy ny CODEGAZ France, saingy ny toerana hamokarana sy anaovana ny zavatra rehetra dia eto Madagasikara.

Ho fankalazana ity andro ity izay napetraky ny FAO rahateo ho andro manerantany ho an’ny sakafo afaka mitsinjara ara-drariny ho an’ny rehetra, sy ho fampisondrotana ny fari-piainan’ny olona, dia indro arosoko ho anao ny soa rehetra hita ao anatin’ny Spiruline

Zavamaniry anaty ranomasina, fantatry ny maro amin’ny hoe algue fihinana ny spiruline. Azon’ny sokajin-taona rehetra hanina ary misy protéine eo amin’ny 60 ka hatramin’ny 65 % eo izay ilaina tokoa amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo sy hampitombo ny hery fiarovan’ny vatana. Miaro ihany koa amin’ny tsy fahampian-drà, anémie, ny tazo sy ny rarintsaina. Toroina handray azy ihany koa ireo ankizy madinika sy ny vehivavy bevohoka ary ny zokiolona sy ireo mpanao fanatanjahantena.

Azo hanina miaraka amin’ny karazan-tsakafo rehetra (arakaraky ny mety amin’ny tsirairay), na io ranombary, na vary, na paty, na yaourt, na lasaosy, na iny nem fihinanao eny an-dàlana iny aza.

Eo amin’ny fonony dia efa misy torolàlana napetraky ny mpamokatra, ka:

raha resaka fahaosaosana ara-batana, na tsy fahampian-tsakafo niserana dia 1/2 na 1 sotrokely fanaovana dite sy kafe isan’andro dia ampy (2 => 5 g)

Tsy fahampian-tsakafo amin’ny endrika lalindalina kokoa dia hatramin’ny 1 sotro lehibe fihinanana

Aoka anefa tsy handrahoina, na afangaro zavatra mamay be ny spiruline fa manimba ny otrikaina voatahiry ao aminy izany.

Mandritra ny 2 na 3 herinandro tsy tapaka no anaovana an’izay.
Toy izao ny kasinga ao anatiny (anarana amin’ny teny frantsay fa ialàna tsiny amin’ny mpamaky)

protéine végétale …….. manodidina ny 60% amin’ny fonosana iray

lipides………………………. 6

glucides…………………….19

minéraux…………………….8

oligonutriments vitsivitsy.

vitamine A (β-carotene)..100

vitamines B1 à B12 ……….22

vitamine E……………………10

Fer………………………………60

Phosphore……………………800

Calcium……………………..1400

Magnésium………………….200

Chlorophylle…………………790

Acide γ-linoléique…………1000

Dia mirary anao hahazo ny soa avy amin’ity vokatra Malagasy ity. Azo jerena eny amin’ny toeram-pivarotana fanafody sy eny amion’ny ECAR Antanimena ny Spiruline. Nahasoa olona maro tamin’ireo mifanerasera amiko isanandro izy io, ka heloko raha tsy zaraiko aminao

#BAD10 – Blog Action Day 2010

(This text is for this year’s Blog Action Day focussing on Water issues)

 

In every part of the world, everyone encounters the water issues. There are not just millions, but billions of people worldwide who lack access to drinking water, clean and potable water.

Keep it clean!

The world is now facing a big problem with the matter of water source, thus this is not surprising that a few years ago Madagascar sold water for a arabic country (Saudi Arabia).

Water is very, very expensive. Plus, the South part of Madagascar is suffering of lack of water. They must buy water far away of their house, and then bring it back home on a cart pulled by donkeys.

Therefore, moderate use of water is needed, we shouldn’t waste water, and should keep it drinking.

Everyone have responsability for that, whether the government with the control of city expansion, or the farmers, the industries and climat changes.

a rice field

Because, only the good gestion of water source, the good protection and the water distribution to be safe drinking is the only way to reach this goal.

The « Re-use of wastewater to water the rice fields, after filtering it successively with charcoal and sand » because “If there is no water, there is no life

Do you know what is the least owned sanitation?

Latrines (WC) are the least owned sanitation in the world.

In Mananjary (Madagascar), people « shit » at the seaside because there is no toilet. Then they cover it with sand. And what about its consequences on our water? Some cultures neglet the toilets. It’s because of the lack of order in some cities that sanitary infrastructures are neglected:

there is no latrine, or better toilets. In the case of Southern area of Madagascar, they suffer of the lack of water. They need to buy water brought to them by car, or cart pulled by donkeys because there is no local water source. There’s mostly desert.

Water is responsible of many things –  health, economy, society, etc…

Most of the time, officials don’t care about the reality happening because of political reasons. This includes several ministry: Water and Forest, Environment (fight against forest firing), Land Use & Development, Health department.

what attitude to adopt to avoid this kind of thing?

co-writters: Avylavitra and FCandy