Code de la Communication Mediatisée

DECLARATION

Nous, journalistes travaillant et collaborant avec des organes et des agences de presse locaux et internationaux, signataires de la présente déclaration,
• Exprimons notre déception après de la décision de la Haute cour constitutionnelle de déclarer conforme à la Constitution de la Code de la Communication,
• Faisons part de notre inquiétude et nos préoccupations par rapport à un texte qui, à notre avis, foule au pied les droits et les libertés fondamentaux d’expression, d’opinion et d’information et constitue une véritable entrave à l’exercice de la profession ;
• Regrettons que les aspects pour une prise des dialogues lancés par des nombreuses entités, n’aient pas été entendus et soient restés vains. Nous ne citerons que le mouvement pour la liberté d’expression, et le Groupement des éditeurs de presse d’information et multimédia de Madagascar (Gepimm), les organisations Internationales de défense de la liberté de presse, ainsi que la société civile et la communauté internationale ;
• Déplorons que le chef de l’Etat, qui, le 14 juillet, a pourtant entrouvert une fenêtre pour le dialogue et les discussions en vue de résoudre les problèmes soulevés par le code, n’ait pas daigné donner suite à ses propres déclarations, et ait, au contraire, laissé le processus suivre son cours,
Le processus ne touchant pas encore à sa fin, et comptant sur l’attachement de nos dirigeants aux valeurs démocratiques et aux principes universels de la liberté,
Nous, journalistes signataires de la présente déclaration,
– Espérons que le président de la République ne promulguera pas le Code de la communication dans sa version actuelle et le soumettra au Parlement pour une nouvelle délibération, ainsi que le lui permet le Constitution ;
– Réitérons notre volonté à reprendre de processus participatif et faisons part de notre disposition à prendre une part active aux diverses discussions et consultations nécessaires à la nouvelle délibération du texte.

Antananarivo, le 16 août 2016

FANAMBARANA

Izahay izay manao sonia ity fanambarana ity, mpanao gazety miasa sy miara-miasa amina orinasan-gazety sy orinasa mpampahalala vaovao, na avy eto an-toerana na avy any ivelany, dia maneho entoana
– Ny fahadisoam-panatenanay taorian’ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana izay nilaza fa mifanaraka amin’ny Lalàm-panorenana ny fehazan-dalàna mifehy ny serasera,
– Ny ahiahinay manoloana ilay lalàna izay heverinay fa manitsakitsaka ny zo sy ny fahalalana fototra maneho hevitra sy mahazo vaovao, ary manohintohina ny asa fanaovan-gazety,
– Ny alahelonay noho ny tsy fihainoana ny antso nataon’ny ankolafin-kery maro mba hamerenana indray ny fifampiresahana handinihana iny lalàna iny. Anisan’ny nanao izany antso izany ohatra ny Hetsika ho amin’ny fahalalana maneho hevitra, ny vondron’ireo orinasa mpamoaka vaovao, ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny fahalalan’ny asa fanaovan-gazety, ny fiarahamonim-pirenena ary ny fianakaviam-be iraisam-pirenena.
Ny Filohan’ny Repoblika dia nilaza, tamin’ny faha-14-n’ny volana jolay lasa teo, fa azo atao ny mifampiresaka mba hamahana ny olana. Indrisy anefa fa toa tsy narahiny asa izany fanambarana nataony izany.
Mbola misy ihany anefa ny azo atao satria tsy mbola tonga any amin’ny dingana farany mampanan-kery azy ilay fehezan-dalàna mifehy ny fifandraisana. Manantena izahay fa manaja ny soatoavina demokratika sy manaiky ny foto-pisainana mifototra amin’ny fahalalana ny tompon’adraikitra eto amin’ny firenena.
Noho izany, izahay mpanao gazety manao sonia ity fanambarana ity dia :
– Miantso ny Filohan’ny Repoblika tsy mbola hanampan-kery ny lalàna mifehy ny fifandraisana, ary hamerina azy eny anivon’ny Parlemanta mba handinihina azy idray, araka ny fahefana omen’ny lalàm-panorenana azy ;
– Manamafy hatrany ny finiavanay sy ny fahavononanay handray anjara amin’ny resaka sy ny adihevitra rehetra ilaina amin’ny famerenana ny fandinihana io lalàna io.

Antananarivo, faha-16 aogositra 2016

Centre de Presse Malagasy

Opération Smile – Septambra 2013 indray no fotoana

Fampitam-baovao avy amin’ny CPM ANTSAKAVIRO – 18 Marsa 2013

Hiverina amin’ny volana septambra indray ny “Opération Smile” nandraisan’ireo “volontaires” ao amin’ny Corps de la Paix/ Madagascar anjara

Tapitra androany ny ny hetsika ara-pitsaboana “Operation Smile” nandraisan’ny ireo mpiasa an-tsitrapo na “volontaires” ao amin’ny Corps de la Paix/Madagascar miisa iraika ambin’ny folo mianadahy anjara tao amin’ny hopitaly Ravoahangy Andrianavalona. Nahatratra 177 ny isan’ny fandidiana natao nandritra ny efatra andro sy tapany. Ny iraka ataon’ireo mpitsabo vahiny miisa enina avy amin’ny firenena isan-karazany nandritra ity “Operation Smile” ity, dia ny fandidiana maimaimpoana ireo zaza malagasy sy olon-dehibe sima na koa manana fahasembanana eo amin’ny endrika mba ahafahan’ireo mitsiky toy ny olon-drehetra indray.

“Tena nahaliana ahy ny nanampy ireo mpitsabo nandritra ity hetsika ity satria hanohy fianarana momba ny fitsaboana aho rehefa vita ny asa an-tsitrapo ataoko eto Madagasikara,” hoy Raphael Macri, “volontaire” amerikana ao amin’ny “Corps de la Paix/Madagascar tamin’ity Operation Smile ity. “Tsy vitan’ny mandika teny fotsiny ny asanay fa noho ny fahafantaranay sy niainanay niaraka amin’ny Malagasy dia afaka mampahery ny marary izahay ary manampy tsara ireo dokotera vahiny.” Mafimafy ihany ny asa satria maharitra adiny 12 ora vao misolo indray ny ekipa ary niloa-bava mihitsy ny dokotera, hoy Raphael Macri, fa tsy nahavita ny asany izy ireo raha tsy teo ireo “volontaires.”

Ny andraikitr’ireo mpanampy an-tsitrapo avy amin’ny fikambanana samihafa tamin’iny “Operation Smile” iny, ahitana Malagasy sy Amerikana, dia ny fandraisana sy fanomezana torolàlana ny marary amin’ny fahatongavany ao amin’ny toeram-pitsaboana; fandikana teny avy amin’ny anglisy amin’ny teny malagasy; fanazavana ho an’ny marary ny zavatra hatao azy ao amin’ny efitra fandidiana ary fanampiana amin’ny alàlan’ny fanomezana sakafo ny ankizy rehefa vita ny fandidiana.Androany dia mbola niasa ireo “volontaires” nandray ireo marary nodidiana tamin’ny herinandro lasa ka nasaina niverina. Amin’ny volana septambra dia hiverina ny “Operation Smile” ka any Toamasina indray no hanaovana ny hetsika, izay indray mandeha isan-taona ihany teo aloha.

Ezaka iraisam-pirenena ny “Operation Smile” ary tanterahina maneran-tany any amin’ny faritra sahirana sy an-dàlam-pandrosoana. Mahatratra hatramin’ny 60 ny isan’ny mpitsabo mandray anjara maimaimpoana, manolotra ny fahaizany sy ny fotoanany manatanteraka fandidiana amin’ny ankizy. Miara-miasa amin’ny toeram-pitsaboana amin’ireo firenena hivahinianany ny “Operation Smile” ary ny tanjony dia tsy vitan’ny hoe mamerina fotsiny amin’ny laoniny ny tsiky eo amin’ny ankizy tratry ny fahasembanana eo amin’ny endrika fa mizara koa traikefa amin’ireo mpitsabo eo an-toerana, mamela fitaovana fandidiana ary manorina fiaraha-miasa manara-penitra mba hisian’ny fivoarana sy fahavitan-tena aty amin’ny tany an-dàlam-pandrosoana.

sMILE2012 195
(Sary: anjara asan’ireo volontaire koa ny mampifalifaly sy manary dia ireo ankizy andeha hodidiana na efa vita fandidiana)

#Apps4Africa #Madagascar

Ny Apps4Africa dia fifaninanana mamorona ireny karazana rindrambaiko fametraka amin’ny finday ireny. Natao ho an’ireo firenena aty Afrika izy io, ary tamin’ity taona ity dia tafiditra ao anatin’ny firenena nofidiana hiditra amin’ny andiany faha-7 i Madagasikara. Marième Jamme no nanazava tamin’ireo mpanatrika ny zavatra rehetra andrasana amin’ny mpirotsaka sy ireo mpanatrika tonga maro tao Tsimbazaza CIDST / Malagasy i-Hub. Anisan’ny mpiara-miombona antoka ao anatiny ny TED sy Indigo Trust. Ary raha ny fikarakaràna ny hetsika eto Madagasikara dia isan’ny nanohana tamin’ny fampitaovana ny Ambasady Amerikana.

Raha vao miresaka TED isika dia tsara ny manamarika fa Harinjaka Ratozamanana dia sady tompon’ny licence TEDx eto Madagasikara no mpikambana mpiara-manorina ihany koa ny Malagasy i-Hub.

Ny Fiovan’ny Toetrandro no ifantohana amin’ity andiany ity. Tonga maro ireo avy amin’ny sehatra maro samihafa: Antenimieram-pirenena, Conservation Internationale, WWF, Club Vintsy, Mpianatra momba ny fambolena avy any amin’ny ambaratonga ambony, mpikirakira teknolojia, ireo liam-baovao, ny mpandraharaha isan-karazany sy ny maro hafa tsy voatanisa. Saingy ny tena nahavariana sy nahalasa ny saina dia ity. TSY NISY SOLOTENA NY FITONDRAM-PANJAKANA, eny fa na dia hoe farafaharatsiny ny ministera voakasika aza, mba hanatrika ity sehatrasa ity.

Misokatra hatramin’ny faran’ity volana ity ny fandraisana ireo tetikasa vonona hifaninana.

Ny tsy nahitàna solotenan’ny fitondrana teny amin’ity hetsika nokarakarain’ny Malagasy i-hub ity dia toa milaza fa tsy ny sehatry ny fampianarana izay efa nasiana resaka teto ihany no tsy iasàn’ny mpitondra saina, fa tafiditra koa ny fiarovana ny resaka tontolo, sy ny fiovaovan’ny toetrandro.

Fa hiverina amin’ny Apps4Africa isika. Raha fanentanana sy fifanakalozan-dresaka tamin’ny fomba malalaka sy fifandresen-dahatra no nisy ny maraina, dia nizara ho andiany roa kosa ny mpanatrika tamin’ny tolakandro. Tao anatin’ireo andiany ireo dia samy nametrahana manampahaizana amin’ny fanoratana rindrambaiko, ary ny ambiny dia manampahaizana amin’ny sehatra misy azy avy. Ny tanjona tamin’ny fametrahana ireto andiany ireto dia ny hanaovana fifanakalozan-dresaka sy hamoahana foto-kevitra iray azo havadika ho vokatra fanjifa amin’ny alalan’ny finday, ka ho azon’ny rehetra ampiasaina mba hiadiana amin’ny fiovan’ny toetrandro. Ary dia nisy tokoa moa ny vinavina 2 tafavoaka nandritra izany. Nafàna tokoa ny fifanakalozana, ka tao ny naneho ahiahy ny amin’ny tsy mbola maha-ara-potoana ny zavatra toy itony ho an’ny Malagasy, izay ny tsy mbola maika afa-tsy izay ho ao am-biliany, noho ny fhasahiranana’ny isan-tokantrano.

Ny dingana arahana rehefa manana tetikasa azo iatrehana ny fiovan’ny toetandro ianao, nefa tsy manana fahaizana hamadika izany ho rindrambaiko azo ampiasaina ho an’ny rehetra anby anaty finday, dia ny mitady olona hanampy anao amin’ny fanatanterahana izany. Izay no tanjona tamin’ity androany ity.

Mbola hitohy ny hetsika rahampitso, saingy tsy eny Tsimbazaza (CIDST) intsony, fa ho eny amin’ny Ivontorean’ny Gazety Malagasy (Centre de Presse Malagasy) – WWF Antsakaviro indray. Manomboka amin’ny 10 ora.

Indro omena eto ambany ny rohy ahafahanao mamantatra bebe kokoa momba ity Apps4Africa ity. Alohan’ny hisoratanao anarana hifaninana dia tsara ny mahafantatra fa tsy mety ovàna intsony izay efa naelfa, koa vakio tsara alohan’ny hanoratanao ny tenanao, na ny tarikao hirotsaha hifaninana ao. Ny loka ho an’ny voalohany dia 15.000 dolara Amerikana, Ary ny irariana dia mba ho Malagasy izay voalohany izay.

http://apps4africa.org/fr/enter.php

Inauguration du Centre de Presse Malgache

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT

Le centre de presse malgache ouvre ses portes

Antananarivo, 30 juin 2011 – Le centre de presse malgache est inauguré ce jour à Antsakaviro en présence de France, M. Jean-Marc Chataigner ; du Country Manager de la Banque Mondiale, M. Adolfo Brizzi ; du Représentant Résident ai du PNUD, M. Agossou Corneille ; du Chargé d’affaires de l’Ambassade des Etats-Unis, M. Eric Stromayer et du Représentant Régional de WWF Madagascar et Océan Indien Occidental, M. Richard Hughes.

 

Le projet de mise en place d’un centre de presse malgache est un projet commun de l’Ambassade américaine, de l’Ambassade de France, de la Banque Mondiale, du WWF et du PNUD afin de contribuer à l’amélioration du dynamisme professionnel du secteur journalistique et médiatique malgache. Ces partenaires d’appui aux médias y ont consacrés une enveloppe de 100 000USD.

 

Bien qu’oeuvrant dans des domaines différents, les partenaires du projet partagent la conviction que le développement durable ne peut être possible qu’avec des médias libres et professionnels. C’est parce que l’ensemble des participants au projet ont la certitude du rôle incontournable des journalistes et de leur responsabilité dans la vie nationale qu’ils ont décidé d’apporter leur appui aux professionnels des médias malgaches.

 

Ce centre de presse, qui est aussi un espace d’échanges, met à disposition de ses futurs membres des ressources utiles à l’exercice de leur métier : des supports multimédias, une base de données et de documentations, un éventail de formations, d’évènements, de manifestations et d’ateliers tout au long de l’année.

 

Inspiré de l’ancien centre de presse sis à Antanimena qui a enregistré quelques 700 adhérents, ce nouvel espace appuiera les initiatives journalistiques et médiatiques, ou de communication, afin d’améliorer la diversité et la qualité des productions nationales et locales. A terme, ce nouveau centre est appelé à devenir une entité indépendante, jouissant d’une autonomie juridique et financière.

——————————————————————————————————

 

Discours du Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis Eric Stromayer lors de l’inauguration du Centre de Presse Malagasy

Antsakaviro, 30 Juin 2011

Mon cher ami Mr Hughes, chers collègues diplomates, chers amis de toute la presse,

 

C’est un immense plaisir pour moi de me joindre à vous ce matin pour inaugurer le Centre de Presse Malagasy.

 

Ce jour constitue une étape considérable vers l’avant pour les journalistes qui ont travaillés dans des conditions difficiles, surtout au cours des deux dernières années de crises ici à Madagascar. Les scissions au sein de la presse et souvent le manque d’informations fiables n’ont fait qu’intensifier les tensions et compliquer le processus de résolution des problèmes fondamentaux qui se trouvent au coeur de la crise.

 

Ce centre est une représentation concrète des efforts des Etats-Unis ainsi que de nos partenaires pour promouvoir la qualité de l’information et le professionnalisme des journalistes.

 

Beaucoup d’entre vous sont familiers avec l’ancien Centre Américain pour la presse situé dans notre ancien Centre Cultural Américain. Quand nous avons déménagé vers la nouvelle Ambassade, nous avons réalisé que le Centre était trop loin des journalistes pour être une ressource utile. Nous avons aussi cru que pour être efficace, le centre devait avoir le maximum de soutien possible. En consultant nos partenaires, nous avons décidés que nous partageons des objectifs communs dans le travail que nous menons avec la presse et qu’ensemble, on peut faire beaucoup plus pour promouvoir la qualité du journalisme à Madagascar, que séparément.

 

Il est important de noter que pour la toute première fois, toute une variété d’institutions et d’ambassades sont venues ensemble pour réaliser ce projet. Ainsi, je tiens à remercier le Programme de Développement des Nations Unies, la Banque Mondiale, le WWF ainsi que nos collègues de l’Ambassade de France pour leur volonté de coopérer avec nous dans cette initiative.

 

Travailler pour assurer la liberté de la presse et promouvoir des normes professionnelles pour les journalistes, voilà des intérêts qui dépassent les limites institutionnelles ou même nationales. Si nous voulons aborder avec efficacité les défis auxquels la presse Malagasy fait face, nous devons procéder d’une manière coordonnée. Ce Centre sera une énorme force qui unit, non seulement pour les journalistes, mais pour les partenaires internationaux aussi.

 

Au lieu de voir chacun de nous organiser des séances de formation pour journalistes dans nos institutions et ambassades respectives, nous disposerons désormais d’une manière de coordonner et de collaborer sur ces projets.

 

Comme nous avons déjà commencé à discuter, on peut mieux relier ces séances de formation entre elles pour qu’elles deviennent parte intégrante d’un processus plus large consistant à bâtir les fondations d’une institution de presse solide et indépendante.

 

Certes, nous avons la ferme intention de faire de sorte que ce Centre se transforme au cours des deux prochaines années pour devenir une institution entièrement Malagasy. Nous allons continuer à l’accompagner à travers ce processus et même au-delà. Ceci dit, nous espérons que vous, les journalistes de Madagascar, viendrez ensemble grâce à ce qui vous réunit réellement – au lieu de garder vos distances à cause des différences que vous percevez.

 

Vous tous, quelle que soit votre origine ou vos affiliations dans l’arène de la presse, faites face à des défis similaires. Ces forces qui vous unissent vous permettent d’améliorer votre condition de travail, la qualité de votre travail, ainsi que le prestige de votre profession. Vous avez certes un appel très important, même essentielle dans une société libre et démocratique.

 

Vous pouvez aider à diriger votre pays vers la place qui lui vient de droit parmi les nations démocratiques, prospères et respectées dans le monde. A travers l’accès à l’information les plus précises et ponctuelles. Je vous encourage à utiliser ce Centre non seulement comme ressource pour vous individuellement, mais aussi comme force qui unit tous les journalistes.

 

Le fait que le Centre soit situé dans l’un des meilleurs organisations environnementales au monde constitue une énorme opportunité pour les journalistes. Autant on a beaucoup parlé des défis auquel l’environnement à Madagascar est confronté, on n’a que très peu parlé des défis auquel l’environnement à Madagascar est confronté, on n’a que très peu parlé des manières dont on peut résoudre ces problèmes.

 

Quand on a célébré la Journée Mondial de l’Environnement vers le début de ce mois au Parc National de Ranomafana, nous avons vu des foyers de feux de brousse le long des rives de cette icône nationale. Pour faire face à cette menace, il doit y avoir plus de compréhension parmi le public et les classes politiques sur la manière d’aborder cette menace contre les ressources de Madagascar, avant q’il ne soit trop tard.

 

Ce Cetre vous donne accès aux ressources, experts et informations qu’il fat pour vous informer de manière efficace et informer votre assistance sur la manière dont on résout ces questions. Nous espérons que grâce aux énormes ressources que ce Centre met à votre disposition, on pourra raconter l’histoire de Ranomafana et d’autres semblables pour que Madagascar puisse surmonter les défis d’aujourd’hui et commencer à rêver d’un nouveau lendemain.

 

Merci et bonne chance !

Bilaogy: Ilain’ny mpanao gazety Malagasy ve?

Eto ampiandohana dia isaorana sahady ny fiaraha-miasa amin’ny US Embassy sy ny WWF  nanasa anay bilaogera tamin’ity androany itynahafahana nanao atrikasa niaraka tamin’ireo mpanao gazety Malagasy isan’ny sangany vitsivitsy. Teny Antsakaviro, tao amin’ny Media Center / WWF no natao ny fihaonana.

Betsaka no efa mahalala ny atao hoe bilaogy, saingy ny hetaheta te-hahalala sy hampiasa azy io dia tsy nisakana ny hanoroana sy hitarihan-dàlana ireo izay mbola liana ny amin’izany.

Rehefa avy nitafatafa fohy sy nifampizara fomba fijery momba ny tombon-dahin’ny fampiasana bilaogy, miohatra amin’ny asa fanaovana gazety efa nahazatra azy, tamin’ny alàlan’ny fametrahana fanontaniana mivantana taminay bilaogera, dia rafitra nanokatra ny bilaoginy manokana ireto namana mpanao gazety ireto.

Eto amintsika no mbola vitsy ny mpanao gazety mampiasa ny tontolon’ny bilaogy ho sehatra ikarepohana ilay ‘voankazo voarara’ tsy azo navoaka tany amin’ny tontolon’ny asa, fa raha any ampita, dia efa marobe tokoa ireo matihanina amin’ny asa fanaovana gazety no miafina anaty anaram-petaka, na solonanarana hafa, ary mamoaka ireny ‘voankazo voarara’ ireny ho hita sy ho fantatry ny vahoaka amin’ny endriny bolongana. Ary dia izay iantefany avy eo no mamakafaka sy mandray izay tiany hatelina.

Ianao ve tia mihinana voamadilo, izaho kosa tia mitsako makirana?  Ho antony tsy hahafahantsika mifandray va re izany e? Tsia avy hatrany no valiny. Mety ho be araka izany ny lafin-javatra tsy itoviana, fa kosa tsy sakana ireny ho an’ny bilaogera. Vao mainka aza toa kofehy mampifaningotra azy rehetra ho lasa tarika indray mihira. Miteny amin’ny anaran’ny Fahalalahan’ny Fanehoan-kevitra. Ny toy izany no irianay koa ho tonga amin’ireto namana mpanao gazety matihanina nanatrika ny atrikasa natao androany, izay nanomboka tamin’ny 2 ora mahery ary tsy nifarana raha tsy efa nahita an’Iarivo mirehitra jiro teny an-dalana namonjy fodiana.

Savaranonando ihany ny androany, fa ny manetsa be mbola ho avy, ka dia nifanome fotoana ho amin’ny tapa-bolana indray ny be sy ny maro.

Fenitra niraisana sy teny nifanomezana moa ny tsy hanomezana etoana ny anaran’ireo mpanao gazety samihafa tonga nanatrika ny atrikasa, ny toeram-piasany (mombamomba azy). Ekena izany, satria nahoana tokoa angamba hoy ianao? Inoana fa mbola tsaroan’ny maro ny fanenjehana nahazo ny bilaogera sasantsasany nandritra ireny olana nolalovan’ny firenena ireny, ary hatramin’izao aza, koa rariny loatra raha sarotiny amin’ny fiarovany ny tenany izy ireo.

Nambara tamin’ireto namana mpanao gazety ireto ihany koa anefa fa tsy miasa irery ny bilaogera Malagasy, fa misy dia misy tokoa ny fikambanana samihafa mijery sy manara-maso ny zava-mihatra amin’izy ireo ( isan’ireny ny Reporters Sans Frontiere) sy ny famoahana ataony, ary segondra no isaina dia mahalala izay zavatra manjo ny bilaogera Malagasy izao tontolo izao.

Ny bilaogy no nanombohana ny hetsika, fa mbola ho avy koa ny fampiasàna ireo sehatra maro  samihafa zo trandrahana eo anivon’ny aterineto.

Tanaty firahalahiana tanteraka no nahatanterahan’ny fotoana androany.

Alohan’ny hisarahana dia indreto antontan’isa vitsivitsy nalaina tany ho any, isa izay maneho ny lanja sy toerana tsy mitsaha-mitombo tànan’ny fampahalalam-baovaon’olon-tsotra eo amin’ny sehatry ny asa fanaovana gazety. (loharano : Locita)

  • 54% amin’ireo trano famoahana manerana izao tontolo izao no manana bilaogy
  • 47% no mitsidika ny Twitter  sy mampiasa azy ho toy ny loharanom-baovao na hanatanterahany ny fanamarinana ny vaovaony ary 35% no manao toraka izay saingy amin’ny alalan’ny Facebook;
  • 30% no manaraka ireo bilaogy efa fantany hatrizay ary  47% no mijery hafa vaovao mihitsy;
  • manakaiky ny  60% no mpanao gazety manatona mivantana maka ny vaovaony eny amin’ireo tomponandraikitry ny serasera samihafa eny, ary 59% any amin’ny mpitondra tenin’ireo orinasa samihafa;
  • 55% no milaza fa manana ny kaonty Twitter azy manokana ny toeram-piasany ary  54% no manana bilaogy iray tantanan’olon-tokana na iarahanà mpanao gazety vitsivitsy mitantana;
  • Lasa safidy omena tmbon-dahiny manokana ny endrika fanapariahana amin’ny alalaln’ny lahatsary ho an’ny  48% milaza fa mampiasa azy ity handrafetana ny votoaty avoakany;
  • 1/8 amin’ireo fikambanana no tsy manana karazana votoaty mifandrohy amin’ny fampahalalam-baovaom-bahoaka, raha 1/4 izany tamin’ny fanadihadiana teo aloha natao tamin’ny taona 2008;
  • Eo amin’ny lafiny hatsaràn’ny asa vita, 45% amin’ny mpanao gazety nanontaniana no miaiky fa mila mamokatra votoaty misimisy kokoa miohatra amin’ny firohotan’ny fampahalalam-baovaon’olon-tsotra. Na izany aza, 44% no milaza fa mnkamam ny asany, raha  34% izany tamin’ny taona  2010 ary  27% ny 2009.

Dia mandra-pihaona indray ry zalahy sy zavavy aaaa!

Lahatsoratra mifandraika: Global Voices Online Malagasy