Oviana i #Andry Rajoelina no nanatitra ny firotsahany?

Fanontaniana napetraky ny maro ny hoe: oviana izy no nanatitra? Ara-potoana ve ? sa taty aoriana? Dia ho iza izany izao no hotohanan’ny antoko TGV , sns….?

Fa izay nanaitra teny anaty tambajotra sosialy no indro ampitaina amintsika mpamakyan’ity bilaogy adaladala ity, satria dia nahita zavatra adaladala tokoa izy, ka tsy ariny, mikasika iry fanontaniana hoe  » oviana? « . Natao dika petaka tsy nasiam-panovàna ity hafatra eto ambany ity

MBOLA HANARA-DALÀNA MOA ISIKA ITY ?

Naka fotoana naharitra mihitsy izahay mba handinihina taorian’ny « fanambaràn’ny CES mikasika ny filatsahan-kofidian’i Andry Rajoelina ». Tsy nanao afa-tsy ny nihaino sy nijery ary namakafaka. Na inona na inona aloha filazan’ny CES dia tsy takona hafenina ny « tsindry nahazo azy ». Ary dia nanao fahotàna mahafaty sy mahamenatra. Ny tenanay dia nanatona ny HCC ary nilaza tamin’izy ireo fa toa tsy mandeha ny tranonkalany. Dia nisaorana azy ireo fa dia azo nojerena tao ihany ny lisitr’ireo KANDIDÀ MIISA 49 nametraka ny antontan-taratasy firotsahany ho fidiana ny afak’ampitson’ny andro farany filatsahan-kofidiana.
SIVY AMBY EFA-POLO no voarakitra tao.
Androany zoma, faha-03 may 2013 no « nametraka » ny filatsahan-kofidiany i Andry Rajoelina, ary dia « neken’ny CES ». Porofo mihohoka amin’ny tenda ny « kabary nataon’i Andry Rajoelina teny Ivato » izay nanambara fa « tsy nirotsaka izy ».
Mitovy tsisy valaka tamin’ilay nitranga tamin’ny « Référendum » niantso ny Vahoaka hifidy amin’ny alàlan’ny Karnem-pokontany indray izao mitranga izao.
TSOTRA NY TENINAY : NATAO HITSAHIN’NY MANAMPAHEFANA NY LALÀNA.

Miala tsiny aminareo, fa tsy fombanay ny miresaka lavabe toy izao, kanefa dia mba tsy maintsy misy ihany izany manoloana ity « fahotàna mahafaty » ity.

Alohan’ny hanomezanay ny toromarika ho an’ny Olompirenena rehetra, dia mamelà anay hampahatsiahy ireto andinin-dalàna roa manaraka ireto :

LALAMPANORENANA
Andininy faha-166 :
… Raha misy fahabangan-toeran’ny Filoha, n’inon’inona antony dia iarahan’ny Praiminisitra, Filohan’ny Filankevitra Ambony ny Tetezamita ary ny Filohan’ny Kongresy misahana ny asan’ny Filoham-panjakana.

TONDROZOTRA
Andininy faha-14 :
Ny Filohan’ny Tetezamita, ny Praiminisitra nifanarahana ary ny Mambra ao amin’ny Governemanta dia tokony hametra-pialana amin’ny asany 60 andro alohan’ny vaninandro anaovana ny latsabato, raha toa izy ka tapa-kevitra hilatsaka ho fidiana amin’ny fifidianana Solombavambahoaka sy Filohampirenena. Na izany aza, mba hamenoana izay rehetra mety fahabangana eo amin’ny lafiny lalàna, dia hisy lalàna hankatoavin’ny Parlemantan’ny Tetezamita mba hamaritra ny fepetra fampiharana mifandraika amin’izany.

– – – TOROMARIKA AROSONAY – – –

Ô RY VAHOAKA,
ANDAO ISIKA HIFIDY, HAHAY HIFIDY …
TSY HANAIKY TARITINA AMIN’NY KORONTANA ISIKA …
TSY HIFIDY OLONA TOA AN’I ANDRY RAJOELINA ISIKA …
HASEHONTSIKA FA MAHAY MIFIDY ISIKA …

Ô RY MPITARIKA ISAN-TSOKAJINY,
AMPAHALALAO SY AMPIANARO AN’NY OLOMPIRENENA REHETRA NY TSY FANARAHAN-DALÀNA NATAON’I ANDRY RAJOELINA SY NY FITSARÀNA MANOKANA …

Ô RY RAIAMANDRENY FFKM,
ELA NIJALIANA NY VAHOAKA, ARY TSY KILALAO NY AIM-PIRENENA …
SAHIA MIJORO MANAMELOKA NY TSY FANARAHAN-DALÀNA …

Ô RY MIARAMILA,
TSY HITSITSY AMIN’IZAY TSY MANARA-DALÀNA IANAREO, HOY IANAREO …

Ô RY COUR ÉLECTORALE SPÉCIALE,
MBOLA HO TSARAINA IANAREO …

HAMARANANA, HIVAVAKA HO AN’NY FIRENENTSIKA ISIKA.

MBOLA HANARA-DALÀNA MOA ISIKA ITY ? Naka fotoana naharitra mihitsy izahay mba handinihina taorian'ny "fanambaràn'ny CES mikasika ny filatsahan-kofidian'i Andry Rajoelina". Tsy nanao afa-tsy ny nihaino sy nijery ary namakafaka. Na inona na inona aloha filazan'ny CES dia tsy takona hafenina ny "tsindry nahazo azy". Ary dia nanao fahotàna mahafaty sy mahamenatra. Ny tenanay dia nanatona ny HCC ary nilaza tamin'izy ireo fa toa tsy mandeha ny tranonkalany. Dia nisaorana azy ireo fa dia azo nojerena tao ihany ny lisitr'ireo KANDIDÀ MIISA 49 nametraka ny antontan-taratasy firotsahany ho fidiana ny afak'ampitson'ny andro farany filatsahan-kofidiana. SIVY AMBY EFA-POLO no voarakitra tao. Androany zoma, faha-03 may 2013 no "nametraka" ny filatsahan-kofidiany i Andry Rajoelina, ary dia "neken'ny CES". Porofo mihohoka amin'ny tenda ny "kabary nataon'i Andry Rajoelina teny Ivato" izay nanambara fa "tsy nirotsaka izy". Mitovy tsisy valaka tamin'ilay nitranga tamin'ny "Référendum" niantso ny Vahoaka hifidy amin'ny alàlan'ny Karnem-pokontany indray izao mitranga izao. TSOTRA NY TENINAY : NATAO HITSAHIN'NY MANAMPAHEFANA NY LALÀNA. Miala tsiny aminareo, fa tsy fombanay ny miresaka lavabe toy izao, kanefa dia mba tsy maintsy misy ihany izany manoloana ity "fahotàna mahafaty" ity. Alohan'ny hanomezanay ny toromarika ho an'ny Olompirenena rehetra, dia mamelà anay hampahatsiahy ireto andinin-dalàna roa manaraka ireto : LALAMPANORENANA Andininy faha-166 : … Raha misy fahabangan-toeran’ny Filoha, n’inon’inona antony dia iarahan’ny Praiminisitra, Filohan’ny Filankevitra Ambony ny Tetezamita ary ny Filohan’ny Kongresy misahana ny asan’ny Filoham-panjakana. TONDROZOTRA Andininy faha-14 : Ny Filohan'ny Tetezamita, ny Praiminisitra nifanarahana ary ny Mambra ao amin'ny Governemanta dia tokony hametra-pialana amin'ny asany 60 andro alohan'ny vaninandro anaovana ny latsabato, raha toa izy ka tapa-kevitra hilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana Solombavambahoaka sy Filohampirenena. Na izany aza, mba hamenoana izay rehetra mety fahabangana eo amin'ny lafiny lalàna, dia hisy lalàna hankatoavin'ny Parlemantan'ny Tetezamita mba hamaritra ny fepetra fampiharana mifandraika amin'izany. - - - TOROMARIKA AROSONAY - - - Ô RY VAHOAKA, ANDAO ISIKA HIFIDY, HAHAY HIFIDY … TSY HANAIKY TARITINA AMIN'NY KORONTANA ISIKA … TSY HIFIDY OLONA TOA AN'I ANDRY RAJOELINA ISIKA … HASEHONTSIKA FA MAHAY MIFIDY ISIKA … Ô RY MPITARIKA ISAN-TSOKAJINY, AMPAHALALAO SY AMPIANARO AN'NY OLOMPIRENENA REHETRA NY TSY FANARAHAN-DALÀNA NATAON'I ANDRY RAJOELINA SY NY FITSARÀNA MANOKANA … Ô RY RAIAMANDRENY FFKM, ELA NIJALIANA NY VAHOAKA, ARY TSY KILALAO NY AIM-PIRENENA ... SAHIA MIJORO MANAMELOKA NY TSY FANARAHAN-DALÀNA ... Ô RY MIARAMILA, TSY HITSITSY AMIN'IZAY TSY MANARA-DALÀNA IANAREO, HOY IANAREO ... Ô RY COUR ÉLECTORALE SPÉCIALE, MBOLA HO TSARAINA IANAREO … HAMARANANA, HIVAVAKA HO AN'NY FIRENENTSIKA ISIKA.

J’aime · · Partager · il y a 9 heures ·

Tifitra fiaran’i RAJOELINA, Sinema…

Niditra mivantana tao amin’ny TV Plus Madagascar androany hariva nandritry ny fandaharana VAOVAO Atoa Didier RATSIRAKA, avy any Maputo. Nilaza izy fa manameloka mafy ny tifitra natao iny, na iza na iza nanao azy.

Nilaza koa anefa izy (RATSIRAKA) fa ‘possible’ ny maha-sinema azy iny, ataon’ireo mpomba azy ihany, mba hanakanana an’i Andry RAJOELINA tsy ho any Maputo.

Naneho ny fahavononana ihany koa moa ingahy RATSIRAKA ny hanohy hatrany ny anton-diany any Mamputo , na misy Andry , na tsy misy Andry.

Manatona ny KrisZmasFy zalahy a! Aleo mba hiaina ampilaminana ny Malagasy, fa ny politika politikanareo io, asio fetrany ihany. Samy manam-pahaizana daholo mantsy ary samy mpitari-tolona daholo ianareo efa-dahy : RATSIRAKA efa hatrany amin’ny fahatany Gasy, ZAFY tamin’ny 1991, RAVALOMANANA 2002. Sady samy manampahaizana sy manamboninahitra koa: RATSIRAKA Amiral, ZAFY Profesora be galona, RAVALOMANANA Honoris cosa bobaka be, ANDRY mpanentana vahoaka 13 mai.

Ka alamino, alamino fa tsara ny sôma, Choc Choc  Choc e, halako managno Choc e yaaaah!  Ady Ady Ady halako olo-miady (Max Exception io)

Ka mino aho fa na ireo mpampihavana anareo ireo za mety tsy manana ny fahaizanareo akory, ka sao hahamenatra ny ampihavanin’ny ‘sanatriaviko, kondrana’ toy izany. Nefa ny tena mba manana voninahitra sy haja ihany.

SOLOY IREO SARY

Isak’izay misy fisoloan’ny mpitondra dia manaraka ho azy koa matetika ny fanoloana ny sary any anatin’ireny biraom-panjakana ireny. Matetika dia ireo mpomba ny filoha vao miditra eo amin’ny sehatra, (raha vaovao izy io) no manao an’izay fanovana izay. Fotoana mampiedinedina tokoa izay fotoana izay, ary somary ireharehan’ny sasany mihitsy aza rehefa vita ilay fanoloana ny hoe:

efa nosoloinay ny sarin’i prezidà tao amin’ny birao

Fa ny zavatra tonga tampoka ato an-tsaiko izao dia ity: tokony mba handramana avondrona izy telo mirahalahy filohan’ny tetezamita, dia miaraka maka sary, ary iny sarin’izy telo lahy miaraka iny no asolo ireo sary rehetra manerana ny biraom-panjakana mandra-pahavitan’ny Tetezamita. Angamba amin’izay mba tena ho hita soritra tokoay ilay hoe fiaraha-mitantana, ary mba hino ny olona fa tena miara-miasa tokoa ry zareo. Fa tsy hoe mampiantso filankevitry ny minisitra ingahy Andry RAJOELINA dia tsy tonga ny hafa, Ary mivory ao amin’ny Carlton r’ingahy Fetison RAKOTO Andrianirina, dia tsy ao ry Andry R.

Toa lasa kilalaon-jaza mantsy ny fijery ny zava-mitranga ankehitriny.

Tsetsatsetsa tsy aritro iny fa am-bava homana, am-po mieritra.

 

 

MAPUTO

Tsy hiverina aty Madagasikara RAVALOMANANA raha tsy milamina ny tany. Fanambarany izy tenany Ravalomanana, hono, io araka ny fanambarana voarakitr’i Liliane Andriambololona anaty horonam-peo ka halefa rehefa tonga aty Madagasikara izy. Marihana fa androany amin’ny 1 ora tolakandro no manomboka ny fanentanana ny olona hitsena ireo « delegasion HAT’ avy any Maputo. Tsy fantatra kosa rahoviana ny filoha teo aloha no hiverina eto satria henjana ihany ilay samy nitàna ny mokon-dohany tany maputo tany araka ity feon-gazety ity.

Mijanona ho filohan’ny HAT mandritry ny 15 volana raha ela indrindra i Andry Rajoelina

Misy ny fizarana seza ho an’ny ankolafy tsirairay ary dia hotaterina eto ihany araka ny filatsahan’ny vaovao ny momba izany

Fa momba ny fampitana vaovao ataon’ingahy ALAIN ANDRIANASOLO dia nanao fanambarana ny talen’ny RNM, Johary Ravaojanahary:

…ny tenako dia tsy nahalala ny nandehanany any…ny 05 aogositra teo vao nahalala aho fa any Maputo izy…naman’ny tsy iraka ofisialy izy…tsy hamoaka ny vaovao ampitainy ny RNM…ny vaovao ofisialy dia avy amin’ny namana Liliane Andriambololona…Manasa tànana ny amin’ny namana Alain ny RNM, ary manokana amin’izany ny talen’ny RNM… horaisina ny andraikitra mifanandrify amin’izany…indrindra fa tsy nahalala ny chef hierarchique…indrindra indrindra fa hoe hiampita ranomasina izany..tsy maintsy tenenina izany amin’ny anaran’ny mangarahara…tsy nisy solontenan’ny RNM nantsoina hankany Maputo…izany no nandraisana ny namana Liliane Andriambololona (TVM)  ho mpampita vaovao ofisialy…