Asa Fampihorohoroana: Mikatona ny masoivoho Amerikana

Hafatra notsongaina avy ao amin’ny pejy Facebook an’ny Ambasady Amerikana eto Madagasikara ity nataoko dika petaka ato ity, siosion-dresaka no nahenoako hoe misy fandrahonana voaray avy amin’ny Al-Qaida:

Ny Departemantam-panjakana amerikanina dia nanome baiko ireo Masoivohony sy Sampandraharaha Konsolary vitsivitsy mba hikatona manomboka ny Alatsinainy 5 Aogositra hatramin’ny Asabotsy 10 Aogositra, andro tsy voafaritra nialoha tao amin’ny tetiandro fa tsy hiasana. Manohy hatrany manome fanampiana ho an’ireo teratany amerikanina mila vonjy maika kosa ny Sampandraharaha Amerikanina misahana ny ankamehana hoan’ny olom-pirenena Amerikanina. Araka ny efa nambara teo aloha rehefa notombanana ny vaovao voarainy dia noraisin’ny Departemantam-panjakana amerikanina izao dingana fisorohana izao mba ho fitsinjovana tanteraka ireo mpiasany sy ireo olona izay mety hitsidika ny toerana misy azy ireo. Ny lisitr’ireo Masoivoho voakasik’izao fikatonana vonjimaika izao moa sy ny lahatsoratra mahakasika ny fanairana momba ny fivezivezena faobe manerantany dia hita ao amin’ny www.travel.state.gov Ny fanambarana avy amin’ny mpitondra tenin’ny Departemantam-panjakana Jen Psaki kosa dia azo jerena ao amin’ny http://goog.gl/xszoca
*****************

Dia toy izay ilay hafatra. Tsy asiako fanamarihana fa dia anjarantsika tsirairay ny mitsako azy mangina ao

FISEMA: Fanambaràna tamin’ny 18 Febroary 2010

Noho ny toe-draharaha misy eto amin’ny firenena, sy manodidina ny fanapahan-kevitry ny GIC dia namoaka izao fanambarana manaraka izao ny FISEMA

FISEMA_FANAMBARANA FEV-10

FIRAISAN’NY SENDIKAN’NY MPIASAN’NY MADAGASIKARA
CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE MADAGASCAR
AFFILIEE A LA CONFEDERATION SYNDICALE INTERNATIONALE – C.S.I.
Lot III H 8 ISOTRY B.P. :172 Antananarivo- 101
Adresse Télégr: FISEMA ANTANANARIVO
Tél: (261)33 11 874 14
e-mail: fisema@gmail. com

FANAMBARANA
Tapitra tamin’ny 06 Febroary teo ny fe-potoana farany nomen’ny « Groupe International de Contact » (G.I.C).an’ireo ankolafy politika efatra handaminana izao krizy politika izao. Izao iaraha-mahita izao anefa fa tsy hita izay fifanarahan- drizareo. Koa dia miandry izay ho fanapahan-kevitry ny G.I.C. indray ny rehetra amin’izao fotoana izao ary mety tsy ho voasakana intsony ireo fanasaziana ahazo an’I Madagasikara, izay ny vahoaka irery ihany no tena hizaka izany. Ny Vondrona Eoropeana moa dia efa namoaka ny fanapahan-keviny ary ny Amerikana dia nampihantona ny A.G.O.A., izay nahatonga ny mpiasa an’aliny ho very asa tsy fidiny.

Mazava fa tsy nisy ny marimaritra iraisan’ireo ankolafy efatra ireo noho:
– Ny tsy fahamatorana ara-politika, ka minia mikimpy tsy mahatsapa fa efa latsaka ankaterena tanteraka ny Firenena ankehitriny;
– Ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-boninahitra, ka ny ady seza – izay afenina amin’ny hoe “ fitiavan-tanindrazana” sy ny hoe “fitakiam-bahoaka” , no tena mibahana ary anton’izao fizirizirian’izy ireo tsy hitady izay vahaolana tena iraisana.

Fa eo indrindra ihany koa ny teti-panoron’ireo firenen-dehibe sasany, izay samy manana izay ankolafy tohanany avy, ka mahay mampiady angely.

Ny FI.SE.MA. dia nanohana foana ny fanalana izay mpitondra mpanao jadona, mba izorana amin’ny fitondrana tena demokratika marina, ka hikatsahana ireo tena tombontsoam- bahoaka. Saingy eo amin’ny fitondrana ireny tolom-bahoaka ireny, dia tokony ho naka lesona tamin’ireo tolom-bahoaka teo aloha – izay samy nandresy daholo – ny mpitarika; saingy nampiverin-dalana indray ny Firenena teo amin’ny lafiny toe-karena sy sosialy ary ny Demokrasia, ka toy ny manao dingana iray mandroso ny Firenena fa avy eo dia manao dingana roa mihemotra. Amin’izao fotoana izao dia efa azo tsapain-tanana ny fihemorana, saika amin’ny eo amin’ny lafiny rehetra mihitsy.

Koa mba tsy ho ny vahoaka irery intsony no hizaka samirery ny voka-dratsin’izao fizirizirian’ireo ankolafy efatra izao, dia takian’ny FI.SE.MA. :

– Fifanatoan’ireo ankolafy politika maika – ary miaraka amin’ny sehatra iraisam-pirenena, raha ilaina izany – mba hitadiavan’izy ireo vahaolana mahasoa sy iraisana ho an’ny Firenena sy ny vahoaka Malagasy ka hivoahana amin’izao krizy izao;

– Ny famoahana ny karama sy tombontsoan’ireo mpitondra politika isan’ambaratonga ary ny hampihenana izany, mba tsy ho be loatra toy izao ny elanelana misy amin’ny karama, satria ireo olona miasa “manao tana-maro” ohatra dia tsy mandray afa-tsy 2 000 Ariary isan’andro iasana – latsaky ny iray dolara, izay fetra farany ambany tokony ho raisin’ireo mahantra.

– Ny fampitoviana tsy hisy fanavakavahana ny marin-karama (grille indiciaire) an’ireo mpiasam-panjakana isan-tokony avy, ka ny mason-tsivana amin’izany dia :
> Ny isan’ny taona nianarana taorian’ny nahazoana ny Baccalauréat sy ny diplaoma azo
> Ireo loza mety ianjady amin’ny fanatanterahana ny asa;

– Ny fanajana tanteraka ny Zo sy ny Fahalalahana demokratika sy sendikaly, indrindra ny zo hitokona (droit de grève) sy hanao filaharana an-dalam-be; koa melohin’ny FI.SE.MA. amin’ny heriny rehetra izay fisamborana sy fanasaziana amin’ny endriny samihafa mety hatao amin’ny mpitarika sendikaly noho ny fitakiana ataony.

– Ny fananganana haingana ny Filan-kevitra Ara-toekarena sy Sosialy ( Conseil Economique et Social) ka ny voalohan’asany dia ny handinika izay fomba hanarenana izao toe-karena marary izao; ka hanana ny solontenany amin’izany ireo sendikan’ny mpiasa, arakaraky ny Solontenan’ny Mpiasa ananany tamin’ny taona 2009;

– Ny famoriana haingana ny TELO TONTA : Ny Fanjakana – Ny Vondron’ny Mpampiasa – Ny Sendikan’ny Mpiasa – mba hamoaka lalana manokana vonjimaika eo amin’ny tontolon’ny asa tsy miankina amin’ny Fanjakana hiatrehana izao krizy izao.

Antananarivo, faha 17 FEBROARY 2010

AMIN’NY ANARAN’NY FI.SE.MA.

NY SEKRETERA JENERALY LEFITRA

Lovasoa FETRA HARINORO MALALATIANA

NY SEKRETERA JENERALY
José RANDRIANASOLO