Trano May Etsy, Trano May Eroa

Raha misy lohateny iray fahita tamin’ny gazety tato ho ato dia isan’ireny ny fahamaizana miseho lany etsy sy eroa.

DSC_00051Io hariva io dia toeram-ponenana maro no may sy levon’ny afo tetsy Antsahakely Besarety.
Tokony ho 20mn taorian’izay indray dia tranombarotra iray lehibe tetsy Ambatomitsangana Andravoahangy, mpivarotra ireny kojakoja ilaina amin’ny asa fanorenana sy ny fanamboarana ny atitrano ireny, no nirehitra. Loko sy akora simika, ary nahitàna zavatra vita tamin’ny plastika avokoa no hita tao. Izany hoe mora mirehitra. Araka ny voalazan’ny nanatri-nmaso ihany koa, dia nisy fipoahana avy ao anatin’ity trano ity taoriana kelin’ny nahitan’izy ireo ny afo sy ny setroka.

Azo ambara ho tsy nisy azo raisina ny entana tao anatin’ity tranombarotra ity, satria izay kely voasaringotra navoaka taorian’ny nifehezan’ny mpamono afo ny teo-draharaha, dia izay sisa tsy levon’ny afo, ary tafiditra anaty sokajin’ny brokatera.

DSC_00211

Soa aza fa tsy nahazo ireo tahirin’entana ahitàna valonan-damba marobe sy ireny simili-cuir ireny, izay tao amin’ny rihana voalohany. Raha sanatria nahazo ny rihana voalohany ny afo, dia tsy ho hita noanoa ny faharavana mety ho natrehana, ary tsy ho azo nialàna ny fahamaizana hatrany amin’ny ACEP.

ny fotoana nitadiavana izay fomba hamahàna ny misy ireo tahirinà valonan

ny fotoana nitadiavana izay fomba hamahàna ny misy ireo tahirinà valonan

Eto dia deraina manokana ny fahafoizan-tenan’ireo mpamono afo, nitolona nanao izay hifehezana izany, ary nisy mihitsy aza iray tamin’izy ireo torana teo amperinasa noho ny setroka.

nifamonjen'ireo namany ilay zalahy ity fa sempotra nitambotsitra

nifamonjen’ireo namany ilay zalahy ity fa sempotra nitambotsitra

Voatery mandady moa izy ireo mitady izay fototra niavian’ny afo, no sady mitifitra rano ihany.

natevina be ny setroka ka voatery nandady nizaha izay niaingàn'ilay firehetana

natevina be ny setroka ka voatery nandady nizaha izay niaingàn’ilay firehetana

Tombony ho an’ity tranobe ity ka tsy nihitaran’ny afo ho amin’ireo rihana rehetra sy ny efitra marobe taminy, ny fisian’ny toerana fanovozan-drano tsy lavitra teo, sy ny tsy fitohanan’ny fifamoivoizana, ka nahafahan’ny mpanono afo niasa haingana sy tamin-kalalahana tanteraka. Nampian’ire mpitandro filaminana. ihany koa.

Ndeha ary ny sary no avelantsika hiteny amin’izay e!

DSC_00141

DSC_00301

DSC_00331

DSC_00041

Raharaha hafa indray moa ny resaka andiam-balàla matory ao Ivato izao alina izao. Entanina ny olona tsy hihinana azy ireny rahampitso fa efa asiana fanafody izao alina izao

Fiara nisy nandoro, Haintrano tsy nahy…

Tokony ho tamin’ny 6 ora hariva tany ho any ny andron’ny 16 Novambra 2010 dia hatairana ny an’ny rehetra raha  nahta fiara mpitatitra lasibatry ny afo (taxibe 139) tetsy Ambatomitsangana ambony, akaikin’ny tohotohobato midina mankao amin’ny toeram-pianarana « La colombe »

Raha ny filazan’ny mpanampy ny mpamily dia toa hetraketraky ny olona iray niala avy tao anaty fiara sy nanao izay hialàna haingana ny toerana no antony, satria tsy ela taorian’izay dia nirehitra ny fiara. Soa fa tsy nisy ny aina nafoy. Simba tanteraka tsy nisy azo natao ahoana kosa anefa ny fiara. Tonga teny an-toerana ny mpamono afo sy ny mpitandro filaminana nifehy ny olona sy nanao ny asany.

Fa raha mbola teo an-toerana naka sary sy nanangona vaovao ny tena no nisy olona sendra nandalo no sady miresaka amin’ny finday reko tampoka miteny mora manao hoe

« izaho izao vao avy nandalo tery ambony tetezana fa misy zavatra midonaka be ao akaikin’ny Look’s ao, nefa eto koa aty ato misy minibus mirehitra »

Tsy naharitra aho fa tonga dia nisakana ilay olona no sady nanontany azy tsara hoe :

« aiza hoe ramose no misy inona koa? »

Ary dia natorony ahy ny toerana.

Marihana fa tafaraka tamiko teny ankianja i Andrydago , Ariniaina, ary Candy tamin’io fotoana io ary nifampizarana haingana ny vaovao. Tonga dia nitodi-doha nidina namonjy ny tao amin’i Look’s daholo indray ny liam-baovao rehetra.

Afobe mijoalajoala nandevona ireo trano hazo tao ambadik’ilay toeram-pivarotana Moto eo akaikin’ny OTIV no niandry ny rehetra tao. Tokantrano valo eo raha kely no rava fanànana. Isan’izay lanin’ny afo sy tsy nisy azo natao ny foiben’ny AKFM etsy Andravaohangy ambony, satria dia tafakisaka hatrany ny afo, raha taty ambany no niainga.

Kila hotohoto ny foibe AKFM

Ankizivavy kely iray nitomany teo akaikiko teo no nanontaniako ny amin’ny antony nahatonga ny afo (ao anatin’ny tanàna mirehitra izahay amin’io) . Sady mitomany izy no nitantara ny tahony ny mpampianatra azy fa hoe bedin’ilay mpampianatra azy hono izao izy fa tavela ao daholo ny fitaovany rehetra, may ao koa ny sora-piankohonany, sns … Rehefa nampanginina sy nilazàna izy fa tsy misy bedy izany fa hita sy zakain’ny maro ny fahamaizana mitranga, dia nanomboka nitantara ny niandohan’ny afo.

« Nisy nanao zavatra tao afovoany tao, tsy haiko na nandoro taratasin-kabone, na avy amin’ilay fatapera, fa niparitaka ilay afo. Avy ao amin’ilay mpivarotra pate jaune » – Cathy

Ankizy iray hafa no nitantara fa nahita koa ny fiparitahan’ny afo saingy efa nahazo vahana vao tsinjony

« Saika hamono ilay afo ihany aho fa tsy navelan’i Zeze. Avelao fa tsy matin’ialahy intsony io hoy izy. Dia nandositra nanavotra aina sisa no nataonay »

Fa ny tena nanahirana ahy tamin’ity haintrano ity dia satria misy fianakaviana sahirana, anisan’ireo karakarainay mivady miaraka amin’ireo mpifanohana aminay (TetezanaOnlus) tao. Ny fianakavian’i Njaka kely. Tsy mbola tao an-tokantraony izy ireo tamin’ny fotoana nitrangan’ny loza. May tao daholo ny fitaovana nomena ny ankizy mba handratoana fianarana, ny fitafy, ny fanaka kely mba azy ireo. Ny teny an-kodiny sisa no tavela sy hany fananany.

sary nalaina ny ampitson'ny loza. Teto no nisy ny tranon'i Njaka kely ny ny ankohonany

Ary na teo aza izay nanahirana izay dia ity no tena nampahonena sy tsy nampandry ny saiko mandra-pahitako ny marina. Tsy niala teny an-toerana mihitsy aho raha tsy afa-nenina sy nahita vokatra: misy mpiambina io foiben’ny AKFM io, Ra-dadafara no fahalalan’ny maro azy, manana zafikely 7 taona miara-monina aminy izy. Rehefa nahita ny afo io zazalahy kely io dia nihanika andrin-jiro nijery an’izany no sady nangataka tamin-dRa-dadafara hoe

 » Misy afo ato ry dadabe fa omeo rano aho hamonoako azy »

Taitra tamin’izany ny lehibe ka nijery, ary rehefa nahita fa tsy nisy azo atao intsony dia ny niteny an’ity zaza mba hidina sy hiala haingana ny toerana. Ary dia teo no farany nahitan’i Ra-dadafara an’i Babainina kely (Mika no tena anarany)  Samy nikorapaka namonjy aina ka rehefa tany ivelany vao nahatsiaro ilay rangahibe fa tsy hitany intsony ilay zaza. Namoy fo sy efa saiky hanaotao foana ny anao lahy, ary niteny fa raha tsy hitany ilay zaza dia hanapitra ny androny koa izy. Notonena izy ary nilazako fa any ampitan’ny arabe any anie ka mbola feno ankizy sy olona marobe e. Any Mika fa aza tonga dia manary toky (izaho anefa amin’io tsy mbola nahafantatra mihitsy na maty na velona ilay zaza).

Tsy nety nino izy ary nandeha nitety ny sisin-dàlana rehetra nikaroka an’i Mika. Izay rehetra nanontaniany anefa dia samy tsy nisy nahita. Tsy nijanona teo koa aho fa lasa nanao ny fikarohako manokana. Ny zavatra vao mainka nampivarahontsana ahy indrindra dia ny nahenoako tamin’olona roa samihafa, tamin’ny toerana roa samihafa, fa hitan’izy ireo i Mika niverina niditra tany anatin’ilay trano niantso ny raibeny, ary izy nikiakiaka niantso « Dada » no farany henon’ireto olona ireto, izay tsy hafa fa olona mipetraka eo amin’ny manodidina ihany sy nanampy tamin’ny asa famonoana afo mandra-pahatongan’ny mpamono afo.

Manao izay tratry ny aina aloha mandra-paha...

Tapitra noteteziko sy nanonntaniako avokoa ny siisn-dàlana rehetra feno ireo olona nivorivory, na avy aty amin’ny Look’s aty ambany, na avy ary Andravoahangy ambony amin’iny vavahadin’ny AKFM iny, fa tsy nisy nahita an’i Mika intsony. Efa nanomboka ho kivy aho. Raha tamin’ny 6 ora sy 30 mn tany ho any mantsy ny afo no nanomboka, dia efa amin’ny 8 ora sy sasany kosa io fotoana nanombohako nivalaketraka io.
Nisy ankizilahikely nahalala ny fikarohako an’i Mika ka nanatona ary niteny fa lasa any amin’ny fianakaviany eo akaiky eo ihany i Mika fa tsy tavela ao anaty afo akory. Nentiny nijery maso azy aho ary dia indro tokoa i Mika miaraka amin’olona vitsivitsy, eo ambony tamboho iray,  mitazana ny tanànany fahiny lanin’ny afo.

Hafaliana tsy nisy toy izany ny an’ilay rangahy efa teo amoron’ny famoizam-po raha nandre fa any i Mika, ary saika nanaotao foana izy hanapitra ny androny koa tamin’ity androany ity. Niandry fotsiny ny fiafaran’ny famonoana ny afo mantsy izy sisa hamantarany na tavela tao i Babainina na tsia, ka aorian’izay no saika handraisany fanapahan-kevitra saika namoa-doza.

Fa ny tany hono tsy ilaozan’adala. Mba nisy ihany ny fianakaviana afaka namoaka izay azo navoaka mba tsy ho levon’ny afo. Fa ny tsy valahara kosa mahita làlana foana hanimbinana ny kely sisa mba avotra. Ary raha mba izy ireny indray re no voa aoriana kely ao e? Amin’izay mety ho tsapany ny nahazo ny hafa tamin’io fotoana io.

Nilazana moa ny ankohonan’i Njaka kely fa raha tsy mahita haleha izy io alina io dia afaka mankany an-trano aloha miandry n y andro mazava mba hitadiavana vaha olana hafa indray, saingy toa hoe mbola tsy misy mahazo miala ry zareo fa miandry ny fanadihadiana ataon’ny polisy ho vita vao mahazo mandeha daholo

Fanampim-baovao : Hagagàna tanteraka ny ahy nony tonga taty an-trano fa nivadika ho toy ny resaka doro trano politika natao tamin’ny foiben’ny AKFM ny fanazavana nataon’ireo mpanao gazetin’ity  Fahitalavitra tsy miankina iray ity TV Plus, izay marihako fa efa antsasak’adiny mahery taty aorian’ny nitrangan’ny loza vao tonga teny an-toerana. Izahay kosa minitra vitsy monja taorian’ny niaingan’ny afo no efa teny

17 novambra 2010: Ity indray dia resaka nataon’ingahy JAOZANDRY, sekretera janeralin’ny antoko avy amin’ny AKFM nilaza fa hoe heloka bevava no nandoroana ny biraon-dry zareo fa satria tokony hivory tao ry zareo androany amin’ny 9 ora maraina. Mba nanao fanadihadiana teny an-toerana ve io olona io ? Taty ambony amin’ny tohatra mankao amin’ny tananan’ny AKFM ihany no hitan-drangahy io, fa mbola averiko indray ny hoe tary amin’ireo trano hazo ambany , ambadiky ny mpivarotra MOTO sy tsy lavitra amin’ilay elakelantrano eo amin’ny OTIV no niainga ny afo. Fa tsy mety ve raha tsy anaovana récupération politika toy izany ny  tranga toy ireny e? Raha mba afaka nivadika taty ambany angamba rangahy io dia tsy ho niteniteny foana tahaka izay.

sary nalaina ny ampitson'ny loza Toy izao sisa ny foibe AKFM

Monja Roindefo – Andohatapenaka

Raha nilaza i Monja Roindefo fa eny Ankorondrano androany amin’ny 10 ora maraina, Boulevard de l’Europe, no hatao ny fihaonany amin’Iarivo, dia ny teny amin’ny kianjan’Andohatapenaka (ilay tany nototofan-dRavalomanana Marc tamin’ny fotoan’andro) no nomen’ny mpiadidy ny tanana hampiasainy amin’izay famoriam-bahoaka izay manomboka amin’ny 2 ora tolakandro.

Nisy ihany anefa ny olona tonga teny Ankorondrano, nefa nangaina fotsiny niandry teo, ary namonjy fodiana rehefa fantatra fa nafindra toerana ilay fihaonana. Ny fiaraben’ny mpitandro filaminana, niisa 2, sisa no niandry tanàna teny.

Teny Andohatapenaka indray dia sasa-niandry ny vahoaka hatramin’ny tamin’ny 3 ora tolakandro mahery nialàn’ny tena teny an-toerana. Mbola teo am-pikenonkenonana mametraka ny fanamafisam-peo ireo mpikarakara.

Mikarakara fanamafisam-peo hiandrasana an'i Monja Roindefo

Ary etsy amin’ny ilany havia kosa dia mbola mitohy ny lalao baolina kitra ifanandrinan’ireo mpilalao efanaka toerana teny talohan’ny mpamory vahoaka

Politika mandeha, Baolina mandeha. Goooooooooal!!!!

Tety an-jorony kosa anefa dia heno fa METY tsy ho avy i Monja Roindefo noho ny resaka « sécurité « .

Miandry izay ho tohiny izany isika rehetra

Fa mandra-pahatongan’izay dia indreto sary vitsy avy teny

Mitsotsotra ety amoron'Ikopa miandry an'i Monja Roindefo

Na ny havia, na ny havanan'ny fefilohan'Ikopa dia samy manana ny alehan'ny lohany. Samy mandeha samy mitady na ny mpanasa lamba, na ny mpaka fasika, na ny mpanotrona ny resakapolitika

 

Fa ankoatra ireo dia nisy fisavoritahana tsy fantatra antony teny amin’ny faritra manodidina ny tetezan’i Behoririka sy Ambatomitsangana iny.  Matetika moa dia avy eo amin’ireo faritra ireo foana no ivo finidin’ireo mpanararaotra iaingan’ny zavatra ataony.

Andravoahangy : Ny kely tsy mba mamindro…

Tsy zoviana amin’ireo rehetra mpandalo eny amin’iny faritr’Ambatomitsangana iny ny fisian’ireo mpanao batterie sy mpitsabo kodiarana teo ampitan’ny biraon’ny fokontany IVB – IVC, teo ampitan’ny fivarotam-panafody TIANA. Andro vitsy izao dia nesorina teo ireo rehetra nanana ny asa fivelomany teo, ary misy asa fanorenana kasaina hatao eo amin’ilay toerana.

Ny olana naterak’ity asa ity ho an’ireo tokantrano manodidina azy dia azo fintinina ho toy izao manaraka izao:
1* maniratsira ny mpifanolo-bodirindrina sy mandroaka ireo izay entanin-kiry tonga mijerijery eo ireo mpiasa eo amin’ilay toerana. Araka ny fanazavan’ny raiamandreny iray eo an-toerana aza dia ny ‘ompa anabavy sisa no tsy mivoaka ny vavan’ireo mpiasa’. Video

2* noloarana nidina efa ho 3 na 4 metatra midina any ambanin’ny tany any ilay toerana. Video

Ary dia nataon’ireo mpiasa mifanerana amin’ny vodirindrin’ireo manodidina mihitsy ny fanahatsahana sy fanalana ny tany tao. Miseho noho izany ny rarivato nataon’ireo trano manodidina ho fototry ny tranony.

3* rehefa nahita izany rehetra izany ireo mponina manodidina dia nanao filazana tany amin’ny Firaisana sy ny Fivondronana, nefa toa tsy nahita izay tohin’ny taratasy fitarainana nataony ry zareo. Nisy aza moa ny filazan’ny iray tamin’ireo solontena fa vitan’ny tao amin’ny Fivondronana mihitsy ny nitaky vola tamin’ny solontena iray tamin’ireo mponina tonga nanatona tany amin’ny birao, raha tiany ny hanafaingana ny raharaha, satria, hono, “goavana” no ao ambadik’io asa fanorenana io.

4* manomboka mitriatra noho izany ny rindrin’ireo trano manodidina vokatry ny rano mihandrona mandonaka ny fototry ny trano. Video

Misy ny hita ety ivelany, ary misy kosa ny any anatiny ka any amin’ny rihana voalohany no manomboka mitriatra.

5*Rehefa nihilana tsy ela akory anefa ny masoandro dia nihotsaka mihitsy no niafaran’ny sisin-dalambe falehan’ny vahoaka ary santimetatra vitsy sisa tsy hirodanan’ny andrin-jiron’ny JIRAMA eo akaikin’ilay toerana anaovana ny asa, noho ny lavaka be hita ao ambanin’izany andrin-jiro izany.

Nisy fandehanan’ny rano maloton’ireo trano manodidina nandalo teo amin’ity toerana anaovan-draharaha ity, izay norahonan’ny solontenan’ny mpandova fa hotapenana

ka nahatonga ny fanangonan-tsonia nataon’ireo efa ela nipetrahana teo ho fanohanana izay fanapahan-kevitra izany. Video
Noho ilay toerana efa voalavaka lalina tokoa, dia nivarina ao daholo ihany ny rano maloto rehetra avy any amin’ny faritra ambony rehetra any, ka zary lasa toy ny dobo filomanosan’ny vorona sanatria ilay toerana.

Ankoatr’ireo olana voatanisa etsy ambony dia naneho ny alahelony ny amin’ny tsy firaharahana ny madinika manao fitarainana ireto mponina ireto.

Ny hariva teo moa dia tonga teo an-toerana ny lehilahy iray izay sady nilaza ho tompon’ny asa atao, no tompon’ny tany sy ny trano haorina rahateo koa. Nifanakalo hevitra tamin’ireo mpifanolana aminy teo izy nandinika ny amin’izay vahaolana tokony sy tsy maintsy horaisina. Ndeha ny sary sy feo nifanakalozan’ny andaniny sy ny ankilany no ampitenenina. Tsy asiana fanamarihana.