Tsy an-kiteniteny..Serasera

*

Dikanteny malalaka:

* olona 90 no voan’ny gripa H1N1 dia ny rehetra no te-hanao saron-tava

* olona 5 tapitrisa no tratry ny SIDA, fa tsy misy na iray aza mety hanao fimailo

* olona 1000 no matin’ny gripa A ao anatin’ny firenena manan-karena iray, dia loza be izay

* An-tapitrisany no matin’ny tazo any Afrika, azy ny azy…

Aelezo..

Fomba hiarovana ny tena amin’ny gripa AH1N1

Indro atolotra anao araka ny efa nampanantenaina ny fomba tsotra azo iarovana ny tena sy ny ankohonana amin’ny areti-mandoza, gripa AH1N1. Dia mbola entanina foana ny hanapariahanao izany amin’ireo havana, tapaka sy namana. Ny fiarovanao ny hafa dia efa fiarovanao sahady ny tenanao.

AROVY AMIN’NY GRIPPE AH1N1 NY TENANAO

1. SASAO MATETIKA AMIN’NY SAVONY NA LAVENONA NY TANANAO

2. FADIO NY MIKASIKA MATETIKA NY TAREHINAO AMIN’NY TANANAO

3. MIHINÀNA SAKAFO BE OTRIK’AINA, MITONDRA HERY FIAROVANA TOY NY VITAMINE C IZAY HITA AO ANATY ANA-MAITSO SY LEGIOMA ARY NY VOANKAZO OHATRA :

 PERSILY
 LAISOA MAITSO
 POIVRON MENA
 POIVRON MAITSO
 ANANDRANO
 TONGOLO MAITSO
 PAPAY
 FREZY
 VOASARY (MAKIRANA , MANDARINE, PAMPLEMOUSSE…)
 MANGA
 GOAVY
 LETCHI
 VOAROY

NY ATI-KENA KOA DIA ANISAN’NY BE VITAMINE C


NY SPIRULINE DIA VOALAZA FA MANAMAFY KOA NY HERY FIAROVANA

4. MISOTROA RANO MAFANA MATETIKA

5. MANAOVA GARARAKA INDROA ISAN’ANDRO AMIN’NY RANO MAFANA NASIANA SIRA

6. SASAO AMIN’NY RANON-TSIRA INDRAY MANDEHA ISAN’ANDRO FARAFAHAKELINY NY ORONAO

7. MANAOVA EVOKA RAHA MAHAZAKA IANAO (MAMONO NY OTRIK’ARETINA NY ENTONA MAFANA)

8. ATAOVY ARA-DALÀNA NY TORIMASO

9. AZA MIFANERASERA AKAIKY AMIN’NY OLONA VOALAZA FA MARARIN’NY GRIPPE AH1N1 MANDRA-PAHASITRANY NA MANÀOVA MASQUE


Fantaro ireo fambara ny gripa AH1N1

Mba ho fandraisana anjara amin’ny fanapariahana izay tsara ho fantatra momba ny gripa AH1N1, indro atolotra antsika ireo fambara rehetra ahalalana fa tratr’ilay aretina ny olona iray. Entaniko koa ianao mamaky azy ity mba hanapariaka azy, ho tombontsoa ambonin’ny Malagasy tsy vaky volo, ary ho fitsimbinantsika ny taranaka fara handimby. Aorian’ity dia mbola hatolotro etoana kosa ireo fomba tsotra azon’ny tsirairay atao mba hiarovana ny tena sy ny ankohonana tsy ho tratry ny aretina

FANTARO NY METY HO FAMBARAN’ ARETINA GRIPPE AH1N1 NY FISEHOAN’NY ARETINA DIA TOY NY GRIPPE TSOTRA

₋ MAFANA HODITRA ambonin’ny 38°
₋ MIKOHOKA MAINA
₋ MANGARAKA NA MARARY NY TENDA
₋ MARARY NY AN-DOHA
₋ MARIKODITRA
₋ MAHATSIARO TENA VALAKA , VIZANA BE,
₋ MANAKOTSAKO NY VATANA

Manatona ny tobim-pahasalamana mba hahazo fitsaboana sy ho haraha-maso.

TOKONY HO MAILO ARY MIVERINA HO ZAHANA, NA MANATONA AVY HATRANY NY HOPITALY RAHA MISEHO KOSA IRETO FAMBARA IRETO:

Eo amin’ny zaza:

₋ Manano-sarotra ny fiainany
₋ Mangamangana ny tenany
₋ Tsy mety minono sy misotro rano
₋ Mandoa sy mivalana
₋ Sarotra fohazina
₋ Kizikizitina

Eo amin’ny olon-dehibe :

₋ manano-sarotra ny fiainana
₋ Sempotsempotra
₋ Marary na mihizina ny tratra
₋ Marary ny kibo (manotika na mivalana)
₋ Fanina
₋ Mandoa tsy mijanona

Asa miandry izay hitondra an’i Madagasikara

Rehefa mihaino ny olona miresaka ianao ary manaraka ihany koa ny vaovao, dia mahatsapa fa misy tranga eo amin’ny 20 isan’andro eo no hita amin’ny gripa AH1N1 eto Madagasikara.

Mbola ny olona miresaka ihany koa no mampita fa any am-pita any dia misy tena ny iray tanàna mihitsy no fehezina tsy hifanerasera amin’ny any ivelan’ny faritra misy azy mba tsy hipariahan’ilay aretina.

Raha ireo voalaza ireo àry no jerena dia ho asa goavana tokoa no miandry izay te-hitondra an’i Madagasikara atsy ho atsy. Tsy ny resa-politika foana tokoa mantsy no hitsinjovana vahoaka, fa ao dia ao mihitsy ny toy ity resaka fahasalamana taterina etoana ity.

Tsy tenenina intsony ny aretina hafa izay vokatry ny tsy fahalalana ka andoroan’ny sasany ny tanety (sa dia ankasomparana fotsiny izao?) ary dia miteraka setroka manempotra eto Antananarivo andrenivohitra amin’izao fotoana izao. Mangidihidy ny maso, mafaipaika ny ati-orona, ary sempotra ny menavava, ny tratry ny aretina sohika moa dia mampalahelo ny mahazo azy.

Resahana ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny antony mahatonga izany. Fa ny tena fandraisana an-tànana ny vahaolana hanafoanana azy, efa mba nisy, misy ary tena mba hisy ve?

Marisarisa ny rehetra

Sempotry ny setroka Antananarivo

Sempotry ny setroka Antananarivo

Marisarisa ny rehetra eto andrenivohitra amin’izao fotoana izao. Maro ny antony mahatonga an’izay: eo ny doro tanety manempotra sy mitondra fahamainana any anaty orona sy ny maso any, fa eo indrindra koa ny toetrandro izay manafaingana ny fipongatry ny aretina isankarazany.

Fotoana vitsy monja dia nipariaka eran’ny Nosy ny gripa AH1N1. Eran’ny Nosy, satria raha teo Antananarivo, tamin’ny alalan’ireo mpianatra avy niala sasatra tany Eraopa no niandohany, dia efa nahitàna tranga koa ankehitriny any amin’ny faritra. Efa zato mahery izany izao (193)  ny tranga AH1N1 hita eto Madagasikara. Tao Ambanidia sy Tsiadana no vao nisy hita indray omaly.

Be ny mitaraina ho marary an-doha, ao ny milaza ho sempontsempotra. Miakatra ny maripana iainana isan’andro. Tsy atao mahagaga izany raha ny fahitàna an’Antananarivo miaina ao anaty setroka isan’andro vaky izao. Vao omaly izao dia tanety midadasika no nifamonjena tany amin’ny 60 Km miala ny renivohitra. Nandefasana fiaraben’ny mpamono afo mihitsy. Tsy mbola hay izay niafarany any na maty ny afo na efa nahazo ny ala manodidina an’Antolojanahary.

Tsy ny lanitra no manga fa ny rivotra fohana

Tsy ny lanitra no manga fa ny rivotra fohana

Tsy ny doro tanety ihany anefa no manempotra ny mponin’Antananarivo fa eo koa ny setroka avoakan’ny fiara eran’ny làlana.  Efa tsy misy intsony ve ny fanaraha-maso ireny fiara midonaka be ireny e? Sa dia efa tonga soa indray Ragoragora sy ny Rainizavona amin’ny fitsarana fiara?

Hatramin’ny fotoana nametrahana azy dia an-jatony isan’andro ny antso voarain’ny 124 mba hanontany vaovao na toro-hevitra momba ny gripa AH1N1. Azonao atao koa ny miantso izany maimaim-poana. 184 ho an’ny antso Fixe.