Extradition de Ravalomanana

Et oui, l’Afrique du Sud a décidé d’en finir avec cette épisode « HAT vs Ravalomanana »  en invitant ce dernier à quitter son territoire. Mais les questions qui se posent sont: Pourquoi avoir attendu? Est-ce le ‘plan B’  de la communauté internationale, comme quoi, si les autres tentatives d’hier ont tous échoué, celle-là pourrait être la bonne pour qu’il puisse rentrer au pays et participer aux élections qui se profilent à l’horizon?

Tout le monde se souviendrait du refus de l’Afrique du Sud de coopérer avec ce régime HAT. La HAT qui a demandé aux Sud-Africains l’extradition de Marc Ravalomanana.  Mais une fois que la Commission de vérification des pouvoirs au sein des Nations Unies ait accepté l’’accès du Président de la Haute Autorité de la Transition aux tribunes de l’ONU, booom…tout a changé d’un coup. Une nouvelle page de notre histoire s’ouvre…

Il y a anguille sous roche!

France/Afrique sy ny 14 Jolay

Niaraha-nahita ny fitsivalanan’i Afrika Atsimo (Afrique du Sud)  mba tsy hahafahan’i Madagasikara mandray anjara amin’ny fivoriana tany Nice. Re anefa tato aoriana fa anisan’izay nahazo fanasana hanatrika ny fivoriana atsy La Réunion ary asaina koa hanatrika ny fankalazana ny fetin’ny 14 Jolay any Frantsa i Madagascar.

Hatreto aloha dia hoe handray anjara amin’ny matso lehibe hatao amin’ny 14 Jolay 2010 eo amin’ny Champs Elysée ny tafika Malagasy . Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ihany koa ny nanomezan’ny Frantsa fahaleovantena ireo firenena afrikana nozanahany izany.Iza koa moa no mahalala na mbola fihetsika hanamafisana ankolaka sy itadiavana paika vaovao hanjanahana amin’ny fomba ‘mihaja’ izany?

Ny tiana hotsindriana anio dia ny hoe, dia nampaninona antsika anefa izao ny tsy fandraisana anjara tany Nice? Fa angaha rehefa tsy mitankosina amin’i Frantsa dia tsy hahita mangirana? Nanenina mafy angamba ingahy Sarkozy nony nandre fa nitsoratsoraka ny Sinoa nanolotra fiaraha-miasa amin’ny Madagasikara. Very hevitra ny vaventy fa toa ho votsotra i Madagasikara (Madagascar) sy ny hareny. Sahiran-tsaina fa ho lasan’ny sasany ny tombontsoa zatra nobankoavina teto.

Ny tiana hotsindriana mafy koa dia ny hoe ‘mba manàna hambo toy ny Maraokana (Maroc) sy ny toa azy, sahy niteny fa tsy dia misy ilàna izay fivoriana any Nice izany‘. Asehoy amin’izao tontolo izao fa tena manana ny hambo ilaina sy ny fiandrianam-pireneny i Madagasikara fa tsy hoe rehefa mivovo ny ambasadaoro itsy , na ny solontenam-pirenena irao, dia tsy maintsy marina sy to teny eto amin’ity Tanindrazantsika ity.

Hita amin’iretsy fanapahan-kevitra ‘tsy nanasa‘ avy eo indray ‘manasa‘ etsy ambony ireo fa tena ‘boloky lahy homam-boantseva‘ ilay Nicolas Sarkozy. Sady mamy ny atsy no fy ny aroa. Tsy te-hamotsotsa an’i Madagasikara, nefa koa toa manana toerana goavana ihany Afrika Atsimo raha oharina amin’iry voalohany. Fanina indray avy eo rehefa nahita ny sasany nitsoraka naka ny hena teny an-tanan-tsaka mihanahana sy misabakabaka fisaina.

An’ny Malagasy i Madagasikara, tsy an’ny Amerikana na ny Frantsay, ka asehoy amin’izao tontolo izao fa manana ny maha-izy azy amin’ny lafiny rehetra ity firenena ity.