26 janoary 2009/26 janoary 2010

Herintaona lasa izay ny Alatsinainy mainty ‘Lundi Noir 26 janoary (26 janvier)’ izay nisia’ny doro trano sy asa fandrobana isan-karazany niandohan’izao krizy iainan’ny Malagasy rehetra ankehitriny izao.

Rahoviana no hivaha ny krizy?

Miandry dia mahita!!!!!

Fanampiny : ho entina ho anao anaty lahatsoratra manokana izay mba tadidy manodidina ny andron’ny 26 janoary 2009 (Nanomboka tamin’ny fifampihantsian’ny roa tonta avy eny Ivato 25 janoary 2009 – Marc Ravalomanana, ka hatramin’ny irehetan’ny tanana ny 26 janoary)