Manjakamiadana: 20 Taona lasa izay

Fanontaniana. Ranomaso latsaka. Fo torotoro. Saina nivalaketraka. Izany rehetra izany no niatrehan’ny rehetra ny alin’ny 06 Novambra 1995, alina nahamay hotohoto ny Rova Manjakamiadana. Isan’ireny olona nahatsiaro ny ngidin’ny famoizana io Lovan’ny tantara io i Ramisarimanana RANAIVO izay ny alin’iny ihany dia efa nahavita nanoratra ny tononkalo, nanehoany ny alahelo miharo hatezerana tao anatiny. Atolotra anao ato anaty lahatsoratra.

 

20 taona lasa izay. Mbola itadiavana vola an-davitrisa maro fanampiny foana ho fanarenana azy

20 taona lasa izay. Mbola itadiavana vola an-davitrisa maro fanampiny foana ho fanarenana azy

 

I Z A ?

(Dian-drangotra nandritra ny afo)

Torovana ny fo, voatraika koa ny saina,

Fa aloka no sisa, hany mba ho tantaraina.

Dia… aiza indray aho zao no mba hirehareha!?

Eny e! ekeko fa mbola be dia be,

Ka nefa kosa anie, jereo anie ery e!!!!

Izy no avo indrindra, ‘lay lova tsy mifindra

Kanefa dia nahetry natao ambany indrindra.

Eny e! diso aho satria, fantatro fa Malagasy ray, Malagasy reny

No zary nahavita ireny rehetra ireny,

Fa mba iza moa izany!? Moa va tsy izaho ihany!?

Ny saiko angamba no efa diso tsy te-hahafantatra ny lasa

Fa hoe hibanjina ny ampitso, ka noheveriko ho angano

Dia nodorako ‘lay trano.

Sa… izaho ve no voakarama vola fa hoe milaza loza

‘lay antitra tsy mety sola, ka dia voatery nodorona!?

Na ndrao kosa ary misy ambadika tokoa

Na ‘reo mpanao politika no tsy mety afa-po!?

Tsia… tsy mino izany raha izaho, sa… ahoana hoy ianao?

Na izaho koa aza anie… io seza io mba nahamaika e!

Ka na izany aza anefa, dia any ve no hiantraika!?

Sao hanendrikendrika aho fa aleo zakaiko samy irery ‘ty hazo fijaliana ho ahy

Zay mafonja sy mahery.

Eh!!!! Indrisy…indrisy…, indro ankehitriny, indro fa tanteraka ilay tsy manan-tsiny

no trotraka sy reraka,

kila, potika, rava, nandavenona ‘lay haingo, dia apetrako ho baraingo :

IZA, IZA, IZA???

Tsia…! Ngidy sy tsy teliko eto an-tany raha izaho tokoa mantsy no dia nahavita izany.

Ny ràn’ilay rahalahiko angamba no niova volotany, na nihofaka ny hodiny

Ka tsy Malagasy intsony fa nivadika avokoa na ny sainy na ny fony,

Eny e! mivadibadika ny lelako, misavoro ny atidohako

Fa raha fantatro tsy avelako, na izaho aza hifoterako.

Sambasamba aho izao no mba sahy nihantsy tena,

Ahy irery anefa izany, fa ho anao, mitonia ry firenena

Fa tsy hahafantarana ny marina, sady… tsy aleo aloha manarina!

Fa ho anao Manjakamiadana, matoria, makà aina tsara aloha

Fa ianao dia mbola hitsangana, mbola hijoro toy ny teo aloha.

Ramisarimanana RANAIVO

06 Novambra 1995

 

lahatsoratra mifandraika amin’ny tantara:

MANJAKAMIADANA: 14 taona lasa

6 novambra faha-19 (Nahamay ny Rova Manjakamiadana)

 

Rova Ambohidratrimo May

Tsy hita izay ho lazaina fa aleo ity tononkalon’i IARANTSOA ity no hiainana azy

AMPY ( Ainga noho ny rovan’ Ambohidratrimo may 😥 )

Mitonia aloha, mitonia ianao ry Imerina,
ka hevero sy diniho ity loza be niverina.
Tsy tranobe no may, tsy ala tsy tanety
ka ndeha hitony kely, hangina vetivety.

lavenona no sisa mba ho vakoka sy lova
napetraky ilay afo nitelina ny rova,
atambo ry Iarivo ity zavatra nitranga
Io Ambohidratrimo fa nanjary bory sanga.

Rava teo ny manda, nitsahatra ny kalo
tafiditra ao am-bohitra iretsy fahavalo
ny hadivory misy, raha raikitra ny ady,
fa nisy tamintsika no namoha ny vavahady.

Isika samy isika no manao an-dolom-po,
mpikobay an-kelika, mandefona ivoho.
Isika raha miady, izay ho faty aleo hitsipaka
fa mahonena loatra iretsy lovantsika ripaka.

Iza indray izao no manaraka ho dorana
harenan’ iza koa no kendrena ho fongorana,
Ambohimanga sa ry Alasora sy ny sisa…
manarina azy anefa tena vola an-tapitrisa.

Kila teo ny hasina, ny aviavy sy ny amontana
ny lazano ry Gasikara no sahinay nongotana.
koa AMPY tena AMPY, ary tena AMPY izay
AMPY izay ny rova sy ny lapa efa may.

IARANTSOA

 

Fandalinako Ny Fifidianana 31 Jolay 2015 #mdg2015 #communales #tnrRV

Tsy ho asiako sasinteny betsaka ity fa ny resaka ato anatiny aza efa ho lava rahateo. Vita iny fifidianana fa inona no azoko lazaina momba azy iny?

DSC_0262

FIDONGIANA
DSC_0257Antony maro no manosika ny olona tsy handray anjara. Na inona anefa na inona no antony tsy nandehanan’ny maro nandatsaka vatom-pifidianana, dia hafatra sahady izany ho an’ireo mpirotsaka hoe misy zavatra tsy lanin’ny vavonin’ny ‘maro’ ao. Araka izany dia tsy afaka ny hiteny koa izay lany fa hoe lanin’ny maro an’isa amin’ny vahoaka. Ekena fa lanin’ny maroan’isa tamin’izay tonga nandatsa-bato, fa tokony ho fantatra ihany koa hoe firy isan-jaton’ilay vahoaka maro an’isa no tonga nandatsaka ny safidiny. Sarotra araka izany ny hihevitra fa ho mamim-bahoaka daholo izay fanapahana hivoaka avy amin’ilay olom-boafidy, na dia natao tao anatin’ny faritry ny ara-dalàna aza. Mety hiteny ianao mpamaky hoe “diso ary tsy manan-jo haneho hevitra ireo rehetra tsy tonga tany”. Efa mariky ny fanehoankevitra ho an’ny mpikarakara fifidianana ny tsy nahatongavany, ary fanehoankevitra koa ho an’ireo mpirotsaka- raha ho hain’izy ireo ny maka lesona avy amin’izany, mazava loatra-

Fohy loatra ny fotoana napetraka hamantarana ny mpirotsaka tsirairay, ka tsy te-hihinana am-bolony ny olona. Naleony lavitra tsy nifidy toy izay hihinan-kena tsy fantatra. Tsy ao anatin’io ireo efa nifikitra sy mifikitra amin’izay efa nandrian’ny fony an-taona maro. Tsy dia naharesy lahatra ny olona loatra ny hoe handeha hamonjy birao ka hanao vato fotsy, sao hono mantsy, hisy lalàna miova eny am-pandehanana (toy izay hita tato ho ato) ka sanatria ny vato fotsy alefa hanampy izay nànana ny maro an’isa.

Ho an’ny hafa indray dia ny fieritreretany fa hanao ny fomba rehetra ny tompom-pahefana hampandresena ny azy, ary ho azy ireo dia toy ny efa fantatra mialoha ny ho vokatry ny fifidianana, antony tsy nandehanany nandatsa-bato. Fandaniam-potoana fotsiny, hono, izany. Tsy anomezan-tsiny azy ireny izany, raha ny hita tamin’izay fomba fanao teto amin’ny firenena hatrizay tokoa.

ANDRO ZOMA

Na dia nambara tamin’ny didim-panjakana aza fa andro tsy fiasàna fa andraisana karama ny Zoma 31/07/2015, nanaovana iny fifidianana iny, dia marobe ireo mpiasa amin’ny Zones Franches, Sinoa, sns… no NOTERENA HIASA. Very zo, araka izany, ireny Malagasy toa ahy sy ianao ireny. Tiako ho fantatra ny andraikitra horaisin’ny fitondràna foibe manoloana izany (ataovy fantatry ny rehetra izay fepetra raisinareo, ampahafantatro amin’ny haino aman-jery rehetra mihitsy), satria tsy voalohany izao no nisy fanimbazimbàna sy faniratsiràna didim-panjakana tahaka izany nataon’ireo vahiny miseho azy ho mifehy ny toekarena eto Madagasikara ireo.

OLAN’NY LISITRA

DSC_0269Ny 15 Aprily 2015 no farany nandalo hatao fanintsiana ilay lisi-pifidianana. Ary herinandro nialohan’ny fifidianana indray ny ankamaroany vao voaray teny amin’ny fokontany samihafa. Nisy aza andro vitsy mihitsy. Araka izany dia sarotra ho an’izay tsy tao anaty lisitra ny hahita hoe voaverina soa aman-tsara tao anaty lisitra ny anarany izay efa nitondràny fanitsana tamin’io Aprily io.
Nisy dia nisy tokoa ny nanao fanitsiana, saingy rehefa tonga ny androm-pifidianana, dia nitonantonana teny amin’ny birao fotsiny niaraka tamin’ity karapanondro sy kara-pifidianana teny an-tànany, fa hay voaendaka tao anaty lisitra indray ny anarany. Ary ny nahagaga ny sasany aza dia ny fianakaviany efa maty sy tsy tao anaty lisitra intsony tamin’ny 2013 no mbola nisoratra tao indray. Tsy lazaina intsony ireo ‘maro an-davaka’ nefa zara raha nisy iray na roa tafiditra tanaty lisitra. Ny an’ny hafa indray, rangahy vadiny efa maty am-bolana marobe no ao anaty lisitra fa i ramatoa mbola velona mirijarja soa aman-tsara, very zo.
Asa na mba noheverin’ireo nisahana iny lisitra iny ny fahasahiranan’ny olona nàka fahazoan-dàlana hanamarina ny anarany tany amin’ny fokontany – ho an’izay afaka nanao izany – sy ny tsy fahazotoan’ny olona hivezivezy lava handany fotoana hanamarina fanindroa, fanintelo sns… ny lisitra, izay raha ny tena marina dia tokony ho efa asa tsy azon’ny fokontany ialàna no sady tsy tokony hisy diso rahateo.
Teto anefa dia tsy an’ny fokontany ny hadisoana satria tsy olony no nanao ny fanisàna sy ny fanaovana ilay lisitra hatramin’ny farany. Olon’ny CENI-T no nanatateraka izany, ary dia betsaka tokoa no very zo. Na ny seketeran’ny fokontaninay aza, tao anaty lisitra tamin’ny voalohany, fa nony tonga ny fifidianana, tsy tao intsony ny anarany. Nihanahana fotsiny teo ambony dabilio ilay ramatoa, izay sady tokony ho mpifidy manana zo, no mpiandraikitra ny fanamarinana ny anaran’ireo olom-pirenena tonga hifidy nilahatra teo anoloany.
Fampielezampeo iray no nandrenesako ity (tsy tsaroako intsony hoe iza, fa raha misy afaka manamarina dia isaorana indrindra): Rehefa ampitahaina ny tomban’isan’ny mpifidy faran’ny volana oktobra 2013, tomban’isa azo avy tamin’ny projection-n’ny isan’ny mponina Instat -…, araka ny tomban’isa nomen’ny Ceni Madagascar, dia hita fa misy mpifidy tombanana hoe eo amin’ny 1 233 510 eo ho eo tsy tafiditra ao anaty lisi-pifidianana (tiako raha misy afaka manamarina ny vainm-potoana lazaina sy ny tarehimarika ao anatin’io zava-boasoratra io). Mampalahelo.

TSY MATOKY :

Mariky ny tsy hafalian'ireo nahazo kara-pifidianana saingy tsy hita tao anaty lisitra tamin'ny ora farany

Mariky ny tsy hafalian’ireo nahazo kara-pifidianana saingy tsy hita tao anaty lisitra tamin’ny ora farany

Tsy omen’ny olona fitokisana loatra intsony ny voka-pifidianana avoakan’ny andrim-panjakana natao hisahana izany. Raha vao resaka fifidianana mihitsy no resahana. Leo ampiesonina amin’ny resaka fampisehoana sy fizaràna zavatra izy, nefa rehefa mandeha ny taona mifandimby, tsy mahita fampanantenana tanteraka antsakany sy an-davany. Nilaza ny hahavita betsaka sy tsara kokoa noho ny teo aloha, nefa aotra no vokatra hita nony tonga eo amin’ny toerana. Sanatria toy ilay ‘mamo nanome toky’, ka nony nisava ny hamamoana, dia toy ny tsy niteny na inona na inona ilay nitokiana. Angamba ve efa manomboka mifoha ny mponina eto Antananarivo? Mety ho diso izay fihevitro izay, satria matoa mbola manao ireny fomba ireny ireo mpifaninana tamin’ity fifidianana Ben’ny Tanàna ity, dia fantatr’izy ireo fa mety mbola hisy hirika hampandaitra azy io. Diso anefa ny kajy ho an’ny sasany.
Any andro, any taona, rehefa tena mifoha tokoa, ka tena tonga saina amin’ny atao hoe politika sy afaka mamakafaka lalina ny vahoaka – tsy Antananarivo ihany, fa Madagasikara manontolo –  dia izay vao hisy fiovàna azo andrandraina ho antsika rehetra.

Vahaolana azo raisina angamba : terena ny olona handatsa-bato amin’ny manaraka. Apetraka ny sazy (ara-pitantanana) ho an’ireo izay tsy afaka manamarina ny antony tsy nandehanany nandatsa-bato (miainga eny amin’ny fkt no ampiharana an’izay) satria toa lasa heverin’ny olona ho zavatra tsy dia misy lanjany ity resa-pifidianana ity.
Rehefa jerena amin’ny ankapobeny ireo birao vitsy mba noteteziko tamin’iny andro iny, dia zara raha nahatratra ny 30% ireo olona tonga nanatanteraka ny adidiny isaky ny biraom-pifidianana (Ankadifotsy I- Ankadifotsy II- Behoririka – Andravoahangy I).

VOKA-PIFIDIANANA

DSC_0334Raha tsy misy ‘miracle’ sy zavatra hafa tsy takatry ny saina, dia tsy hiova intsny ny voka-pifidianana ho an’Antananarivo RV. Lany ary tolorana arahaba ny mpirotsaka Lalao RAVALOMANANA.
Tsy aritro anefa ny tsy hiteny ity ahiahiko ity: toa tandindon’ny tantara tamin’ny 1991-1996 nanjo ny AREMA ity fifidianana Ben’ny Tanàna, 31 Jolay 2015, ity. Tamin’izany fotoana rehefa nahilika RATSIRAKA, ka nomena ny hafa ny fitondràna ny firenena, dia nomena vintana fanindroany hanitsiany ny diany izy. Efa fomban’Antananarivo foana koa moa ity mikisaka manakaiky izay henjehina ity. Saingy haintsika ny tohin’ny tantara, fa taona vitsy taty aoriana, naloan’ny vahoaka indray ingahy RATSIRAKA. Ny tiako hahatongavana dia hoe: nisy fotoana nitondra fanjakana ny fianakaviana RAVALOMANANA, nisy ny nety, ary nisy ny tsy nety. Matetika dia ny tsy nety no mibahana indrindra amin’ny fisainana sy fijerin’ny olona ka mahatonga ny fanonganana sns… Fa izay nety dia voasarona àny. Fiainana iainantsika isanandro izany, ary iarahan’ny rehetra mahalala. Amiko dia lany noho ny ‘anarana’ sy ny ‘antoko’ nisalorany izy. Tsy misy maharatsy izany. Saingy raha sanatria ka mibolilalila fitondra eo izy, dia hisy fiantraikany ho an’i Marc RAVALOMANANA amin’ny 2018 izany. Mila mandray lesona avy amin’ny valim-pifidianana rehetra ho voaray manerana an’i Madagasikara araka izany. Tsy ho azy irery anefa io mila maka lesona io, fa hatramin’ny HVM izay noverezin’ny hafa lavitra mihitsy tamin’ny ankapobeny – na dia nisy aza toerana sasany nandreseny –

FIARAHA_MIASA

Katsaho izay ho fiaraha-miasa matotra, na io miaraka amin’ny mpitondra foibe, na ireo izay tsy mitovy hevitra nifaninana tamin’ny tena, ka tsy ho fialantsiny aroso ho an’ny vahoaka indray ny hoe ‘gafy ataon’ny fitondrana, fingampingana nataon’ny mpanohitra’ no tsy nahatanterahana ny tetikasa hanatsarana an’Iarivo. Izaho manokana mantsy aloha, talohan’ny fifidianana teo , dia tsy mbola nandre amin’ny antsipirihany izay tetikasan’ilay mpirotsaka lany ho Ben’ny Tanàna.
Hatrany am-boalohany dia zavatra efa notakiako tamin’ireo mpirotsaka ny hoe ‘iza no sahy hilaza fa hanàla ny mpivarotra amoron-dàlana (enta-madinika sy fiara) sy hanadio ny tanàna amin’ity resaka fako ity…Santionany ihany tamin’izay zavatra notakiako ireo. Ity resaka fako ity, mety ho mora ihany ny hamaha ny olana, fa ilay fanesorana ny mpivarotra amoron-dàlana no tena mba ho arahako akaiky ny fanatanterahana azy, satria dia sady manimba endrika ny tanàna no manelingelina ny mpiaramonina, amin’ny faritra rehetra misy azy ireny. Tsy hafa amin’izay koa ny resaka fiantsonan’ny fiara.
Hiaraka hiasa izany izao na ny lohalaharana na ny mpifaninana taminy. Aoka ny mpandresy tsy hihanjona ka hanambòny tena sy hilanja loha fa hoe azy izao ny tanàna, ka tsy mila mandray ny hevitry ny hafa, ary aoka koa ny resy mba hahay ‘hipetraka’ ary haneho fahavononana hiaraka hanatsara ny fiainam-bahoaka ao anaty hitsim-po madio. Avelao any izay fifanaratsiana teny an-kianjan’ady teny, fa ady hafa izao no mila iarahanareo roa tonta miatrika. Ny iray hitoetra ho ray aman-dreny lehibe, ny ankilany haka ny toeran’ny zanaka hendry, ka tsy hanara-poana koa anefa, no sady koa tsy hanao bontolo amin’ny fomba fanitsiana tokony hatao. Ny kiana dia kiana tokony ho fanatsaràna, ary ny kianina tokony hahay mijery sy mandray izay kiana hita fa mety sy mitombina. Tsy hitondra antsika ho aiza ny fifanolanana sy fifanenjehana lava eto. Ary aoka tsy hisy ny fitondràna mitanila araka izay ho hitantsika sy hohenoina etsy ambany. Ampitovio ny fitondra ireo boriborintany rehetra, na nahazoana vato betsaka, na tsia, satria ho azy ireny no nahalany anao, fa tsy ho an’olom-bitsy nifidy anao ihany. Sao dia ho sary hafa no ho hitan’ny vahoaka rehefa amperinasa ianareo: sanatria tsy hisento ny vahoaka hoe ‘hay toerana fotsiny no notadiavin’ireto!’. Ampiharo mandrakariva ny mangarahara amin’ny endri-pitantanana rehetra.
Raha ilainareo roa tonta hiaraka ao aza ny mampiasa jadona (iraisana) mba ho entina manarina ny gaboraraka eto amin’ny tanàna, dia ampiharo rehefa hita fa hahasoa ny vahoaka. Katsaho izay fomba hampiraisanareo ny vahoaka nanaraka tao an-damosinareo, fa raha mbola ianareo lohany no matsatso sy variana hifampihantsy lava eo, dia tsy ho gaga isika raha hifampihantsy sy hifanompa lava koa no hataon’ny mponin’Antananarivo. Atsaharo ny fizahozahana sy ny fidedahana ho ‘favori’ na manam-pahaizana. Sy hampandroso antsika izany. Fa ny maha-favori ny andaniny + ny maha-manampahaizana ny ankilany no ento hampandroso.

AHIAHY TSY IHAVANANA

Ahiahin’ny sasany amin’ireo tsy mpomba ny Ben’ny Tanàna vao lany – mbola tsy ofisialy hatreto – ny hoe ‘sao lahy ka rehefa tonga eo amin’ny fitantanana, dia ny hanonitra ny fahavoazana nanjo ny orinasam-pianakaviana no ho hazakazaka voalohany hatao!’ Manantena anefa aho fa ho olon-kendry izany hitantana tanàna izany, ka tsy sanatria hanatanteraka tokoa ny teny nolazainy nandritry ny alin’ny nahafantarany tamin’ny fomba tsy ofisialy fa azony ny fandresena. Ilay mibolisatra kely tahaka ireny mantsy, mety kely tokoa amin’ny hafa, fa zava-dehibe tokoa ho an’ny hafa mandinika akaiky ny raharaha.

FANAMBARANA TAORIAN’NY FANDRESENA

Maro ireo milaza hoe vaovao tsy marina hono ilay fanehoan-kevitra nataon’ny ben’ny tanana vaovao omaly. Averiko eto ilay Declaration an’i Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana, araka izay nilazany azy. » ……………arakakaraky ny pourcentage azoko eny amin’ny arrondissement no hanaovako ny asa……………….. »

by Noaheninkaja Vonin’Aina Herimonina Rakotomanantsoa on samedi 1 août 2015 – Facebook

AN’IZA NY TSINY

Ny lisitra ary ve izany no homena tsiny, sa ny safidy tsy handeha hifidy ka nahatonga ny taham-pandraisana anjara ho ambany be ? Betsaka no nanakiana mivantana sy tsy niolankolaka ny CENI-T tamin’ireo tsy fahatomombanana maro tsikaritra nandritra iny androm-pifidianana iny.
Ny fokontany no tokony nampiandraiketina ny fanisàna sy fandrafetana ny lisi-pifidianana (dingana voalohany), vao miditra aty aoriana ny anjaran’ny CENI-T araka izay tandrify azy rehefa avy natao ny fanamarinana rehetra. Ahoana moa no mba aneken’ny saina ny hoe ‘nahazo kara-pifidianana ianao’ dia nony tonga hifidy dia hoe ‘tsy ato anaty lisitra ny anaranao Madama’
Tsiny hafa koa ny tsy fisian’ny vata fandraisampeo tany anaty birao sasany, ka tsy nahenoan’izy ireo ny toromarika. Noho izany dia isan’ny fanapahana iray niteraka olana be ny fampitàna avy amin’ny CENI-T izay miovaova eny am-panidinana eny, toy ny hoe azo ampidirina atao ‘AJOUT’ ny anaran’ny tsy ao anaty lisitra (ary dia nisy nanatanteraka tokoa), nefa aty aoriana indray dia nofoanana. Dia ahoana? Maty ve izany ilay lisitra sy ny birao nisian’izay? Toa kilalaon-jaza izy ity an!

HO AN’NY TSIRAIRAY

Aza adino fa ny Ben’ny Tanàna dia Ben’ny Tanàna ihany. Manana izay programany izy, fa ianao vahoaka tsy mandady harona io, raiso koa ny anjara tandrify anao. Marina fa tsy hampiditra vola any am-paosinao ny olona lany eo, fa ny hàka aza no hataony (tsy fanenjehana io fa sao any indray no haneho hevitra ny fanatika an). Ilainy ianao handoa ara-dalàna ny hetra mba hanatanterahana ny asa, dia aloavy raha fantatrao fa izay no izy. Misy foto-drafitrasa efa mipetraka eny rehetra eny, tsarovy fa io hetra lazaiko io no nanaovana azy ireny. Izany hoe vola tany ampaosinao ihany. Tompony ianao araka izany, ka fadio manomboka izao ny toetsaina tia manimba izay mba tsara vitan’ny teo aloha. Ny mampitombo izany amin’ny alàlan’ny tsara avy amin’ny tsirairay no ilofosy. Iza no hizaka ny fahavoazana aterany? Isika tsirairay ihany. Indrindra fa ny taranaka ho avy

HADALANA HITA SY RE

Re avy any Ambohimanga –Fokontany Soavinimerina fa nisy kandidà mandeha amin’ny anaran’ny tenany nitondra olona tsy anaty lisitra mba hifidy, saiky hanararaotra ilay hoe afaka manao ‘Ajout’ voalaza tery ambony

VAZIVAZY SISA

Rehefa tsy tao anaty lisitra ny olona sasany dia naleony sisa nanara-maso ny zava-nitranga,  no sady nivazivazy ihany hoe: aleo miandriandry kely fa sao mba tafiditra anaty 2ème liste après délibération e!
Hoy indray ny sasany nanao vava tsy ambina hoe: Dia vitao ao ny anareo fa na ho inona na ho inona koa anie, tsangan’olona ny anareo no fidiana fa tsy tsangan’asa e

FEHINY

Raha 30% toy io hitako io no tena taham-pahavitrihana ho avoakan’ny CENI-T tamin’iny fifidianana iny, aoka tsy hihevitra ho lanim-bahoaka izay lany. Fa fotsiny lanin’ny maro an’isa tonga nifidy. Misy maha-samihafa azy izany satria ny ‘mpibodo fifidianana’ no betsaka tsy nandeha nifidy, ary efa manana ny mpifidy raiki-po aminy tsy miova ny TIM, izay mazava loatra fa tsy hamela irery ny mpirotsaka tohanany.
Tokony hahatsapa ny CENI-T fa kitoatoa sy tsy tombombana iny fifidianana iny.
Ho anareo HVM: afaka hakànareo lesona ny zavatra niseho rehetra sy ny vokatra nanerana ny Nosy. Manana notoriété ve sa tsia ? sns… Ohatra fotsiny ny tao Sabotsy Namehana sy SAMBAVA
Ny MAPAR, mety hihevitra ianareo fa duel entre TIM sy MAPAR no tena niseho, tsy olana izany, ary toa marina,  saingy raha mbola te-haka ny fon’ny olona, ovay ny famindra.
Ho anareo tsy tao anaty lisitra teo. Aza adino ny manamarina akaiky ny momba anareo any amin’ny fokontany manomboka izao, fa tsy rehefa tonga indray ny amin’ny manaraka vao hikamenona eto isika mianakavy
Ho anareo zatra tambatambazana amin’ny fety sy vola tsy mahavita firy andro akory, mandiniha amin’ny manaraka, fa ny vola tsy hangidy rahoviana.

DSC_0331Fanehoankevitra mifandraika amin’ny lahatsoratra: ato ny an’ny WYLD sy ny Liberty32

MITAFY LAMBA TONTA

Firifiry tokoa moa izay, nany marina kokoa, efa impiry no nitenenan’ireo tompon’ny fahefana teto Madagasikara fa « Manomboka izao dia hatao itsy, hampiharina iroa, tsy andeferana ny tahàka an’izatsy… » Na resaka fifamoivoizana io, na fandriampahalemana, – ny sosialim-bahoaka amin’ny ankapobeny mihitsy e –  Fa dia andro vitsy, raha misy, no nisy ny fanatanterahana, dia very an-javony tany daholo ireny tsianjery maimbo famerin’ny mpifehy ireny. Saino anie ireto nosoratan’ny  OLONDIA MIDELIRA ireto e:

 

Mila ovàna ny politika sy ny fanaovana politika eto Madagasikara! Fanovàna tena izy, ary mikaroka ny tena fandrosoana marina ny isam-batan’olona. Politika miantehitra amin’ireo harena nananatsika hatrizay, ary politika tsy miankin-doha. Miaro hatrany ny hasina sy ny hambo tena Malagasy. Politika misokatra ihany koa amin’ny fifandraisana amin’ny any ivelany ho mpanaja ny fitoviana sy ny fahafanan’ny tsirairay.

Ireo indray izao no hevitra abosesika ao an-dohan’ny Gasy ato ho ato. Tsy hevi-baovao akory ireo fa efa fandre hatrizay saingy tsy nisy nanatanteraka na dia toy ny silak’hoho aza. Koa aza lany andro manazava ny sain’ny olompirenena fa efa hainy sy fantany ny tsianjery maimbo fanao hatrizay. Varotra firiperia (hevitra tonta) no mahazatra anareo e!

Raha tena mpanao politika manana tanjaka ara-kevitra dia tsy ho lany andro mampiteraka ao an-tanànan’Ambatobevohoka sy miandry papelika tsy ho hita. Raha Gasy mahatsinjo lavitra ihany koa dia tsy hanaiky lembenana amin’ny fampisotroana ronono amin’ny pô plastika.

26 Juin, Fetim-panjakana, Fetin’ny Foloalindahy, Fetin’ny Fahaleovantena…Nomena (?)

Notaritarihin’izy ireo teo am-pamoloana IZY…Nafatony mafy teo amin’ny tsatóka. Novelesiny tamin’ny karavasy mafy dia mafy…Manatrika izany ny vadiny sy ny zanany miisa enina…

Nitomany mafy dia mafy ny vadiny ary nifona sy nandohalika…Ireo zanany dia nipitrapitra tsy nahateny tsy naharotsaka akory na dia ranomaso indray mitete aza…

Nangataka ny hamahana ny fatorany IZY alohan’ny nitifirana azy…Dia nitifitra tamin’ny basy marovava ireo maty eritreritra…Maty IZY…kanefa nitraka ny vady aman-janany.
Tsy afa-po ireo “mpanondro molotra” fa dia nodorana sy natao ho lavenona ny tranony…

Ireo nikapoka, ireo nitifitra sy nandoro trano no NANOME ny fahaleovantena…Dia noraisin’ireo “mpanondro molotra” izany…

Soa fa OLONDIA ny taranany…IZY no maty fa tsy ny OLONDIA. Na may aza ny tranony dia nanorina ny taranany… Na nomena aza ny fahaleovantena dia mbola mikaroka izany ny taranany fa tsy hanaiky ny ankositra sy ny sandoka…

mpanoratra: ONY RAMBELO

ARENDRINA SINOA

DSC_0025

Ireo arendrina nahantona ho haingon’ny Araben’ny Fahaleovantena – Analakely

Arendrina sinoa,.. no andeha hovidiany,
Fa iny hono mantsy no maminy sy tiany,
Fa ireny hono… no lamaody sady manja
Hanandratany ny tenany ho olo manan-danja !

Fa naleon'ny fikambanana Association Tetezana Mada kosa nanjifa ny vita Mlagasy ho an'ireoankizy tohanany miaraka amin'ny Tetezanaonlus Itaia

Fa naleon’ny fikambanana Association Tetezana Mada kosa nanjifa ny vita Malagasy ho an’ireo ankizy tohanany miaraka amin’ny Tetezanaonlus Italia

Mba inona ny anao, izay baoritra manify
Raha miohatra ny azy dia kôtiany ho tsy misy
Tsy manintona ny maso, tsy mahasarika mpijery..
Fa efa dilan’ny ela, efa naman’ireo very !

Dia faly i « Kely maso », fa mandeha ny tsenabeny
Mody hatsangany ny saina mba haneho ny fahendreny
Dia ampiany doka kely hoe : « HO AVY IZAO NY FETY ,
IRENY NY ARENDRINA, KA JEREO IZAY METY » !

Ireo voazanaka ara-tsaina,dia nanisa ny isan-jaza,
Hividy ity arendrin’ny andro iray malaza…

Andro iray malaza…nahatapaka ny fonja ???
Sa….andro iray malaza ho an’ny kojakoja ????

Hono hoe : andro iray malaza ho an’ny firenena ,
Satria andro iray malaza ho an’ny fahaleovantena ?

Madagasikara dia arendrina sinoa,
Vitany manjelatra ka tretrika tokoa,
Mahajambena maso ny tara-pahazavany
Kanefa tsy ho ela..dia tsy hita no hiafarany..
KA SAINO MORA IHANY

Tsanta MIKANTO 19 06 15

SEIMAD: inona no marina?

Ny zava-boasoratra eto ambany dia marihana fa taratasy atao hoe « misokatra » ve « sa nasisika » ? Tsy haiko izay hamaritana azy satria zavatra nasisika teny ho eny izy ity, noho ny fahafantaran’ny mpanoratra angamba fa ho hita ato ny fitarainany. Mahafinaritra ny fitokisana. Tsy voka-pikarohan’ny bilaogy izy ity araka izany, fa sakafo natolotra ho azy tamin’ny fomba tsy nampoiziny. Sakafo ho anao mpamaky indrindra indrindra, ary natao hodinihana.
Tsy sanatria hoe « omby » anefa no iheverana antsika amin’izany, fa zavatra iraisan’ny omby amin’ny olombelona io teny io, saingy ny olona kosa no nomena fanahy andalàna hahay mamakafaka sy mandinika izay voasoratra ato anatin’izy ity. Tsy nasian’ny mpandraikitra ny bilaogy fanovàna izay rehetra voasoratra tao anatiny, hatramin’ny tsipelina, ny faingo sy ny teboka. Ary inoako, rehefa jerena ilay fomba fitantarana, fa olona mahalala tsara ny fiainan’ilay orinasa no nanisika azy ho tany anaty tahiriko.
Mazotoa ary….

 

SEIMAD : mitsoka ny rivo-doza politika

Mba ho fitsinjovana ireo orinasa atao hoe Société Commerciale na Société Anonyme izay ny Fanjakana Malagasy no manana petra-bola be indrindra ao na actionnaire majoritaire (Société commerciale à participation publique) dia namoaka ny décret laharana 2014-014 ny Fanjakana manitsy sy manatsara ny fomba fitantanana ireny orinasa ireny, izay matetika no iharan’ny tsindry hazo lena avy amin’ireo Ministera Mpiahy ka zary lasa « vache à lait » na hitsetsefan’izy ireo tombon-tsoa manokana, amin’ny endrika maro samihafa, ary dia tsy vitsy tamin’ireo orinasa misy ny petra-bola be indrindra an’ny Fanjakana no efa resy tanteraka ankehitriny, ary dia miaina anaty fitaintainana sy korontana ireo Mpiasa amin’ireny orinasa ireny.
Ny tena mampalahelo dia ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny mpitsetsitra ny tombon-tsoany manokana dia toa miha-manankarena sy mizendana hatrany, fa ireo tokantrano maro an’isa an’ireo Mpiasa dia zary lasa tsy zarizary ary betsaka no mikorontana sy rava satria dia tena mihatra aman’aina any amin’ireo tokantrano majinika ireo tokoa ny vokatry ny hery famoretana avy amin’ireo Ministera mpiahy manampatra ny fahefany ireo.

Efa hita sy tsapan’ny tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny Tahirimbolam-panjakana anefa izany, ary noho izany indrindra no nanolorany volavolan-dalàna hisorohana ny « main mise » mihatra amin’ireny orinasa ireny.
Ny Tahirimbolam-panjakana na ny Tresor Public tokoa mantsy no solon-tena mahefan’ny Fanjakana amin’ny fiarovana ny tombontsoan’ny vahoaka amin’ny alalan’ireo petrabolan’ny Fanjakana, izay mazava ho azy fa an’ny Fanjakana mira an’ny Vahoaka, miparitaka eny amin’ireny orinasa maro ireny. Noho izany dia ny Ministeran’ny Vola sy ny Fitantanam-bola no Ministera mpiahy ara-bola (Tutelle financière) ireny orinasa ireny, ary tsy maintsy voasolo tena ao anatin’ny filankevi-pitantana na ny Conseil d’Administration io Ministera mpiahy ara-bola io.

Matetika anefa dia ny Ministera mpiahy ara-teknika (Tutelle technique) no mahazo seza betsaka kokoa ao anatin’izany filan-kevipitantanana izany, ary dia izy ireo no mijabajabaka amin’ny tsy rariny sy manao tsindry hazo lena. Ary dia tsy afa-manoatra ny Mpitantana amin’ireo orinasa ireo satria “BAIKO AVY ANY AMBONY” ka tsy maintsy tanterahina.

Toa izany ity tranga mampalahelo izay iainan’ny Orinasa SEIMad (Société d’Equipement Immobilier de Madagascar) etsy amin’ny 67 Ha ity. Iarahan’ny rehetra mahalala fa nandia taon-tsarotra tokoa izany orinasa izany, ary efa nisy mihitsy aza ny fotoana nahenoana siosion-dresaka fa tsy tafarina intsony ny orinasa ary mety tsy ho ela dia hikatona tanteraka.

Nanoloana izany dia fanamby maro no napetraky ny Tale Jeneraly, Atoa RAHARISON Liva, nandray io toerana io ny volana janoary 2012, rehefa voatendry tamin’ny didim-panjakana ny faran’ny volana desambra 2011, sy ireo Mpiara-miasa rehetra, fa hanao izay fara-heriny izy ireo hanarenana ny orinasa. Tsy ho tanisaina intsony ny ezaka vita tao anatin’izay 3 taona izay, fa dia maso miara-mahita sy sofina miara-mandre ny rehetra, fa dia tamim-boninahitra sy loha tena mitraka no nankalazan’ny SEIMad ny nahatrarany ny faha-50 taona niorenany tamin’iny taona 2014 iny. Maro ireo haino aman-jery efa nitatitra ny asa vita sy ny tetikasa efa an-dalàna ary koa ny mbola ho avy, notanterahina sy vinavinain’ny SEIMad, hanamafisana sy itazomana ny toerana misy azy, eo amin’ny sehatr’asa iainany, dia ny fanorenana sy ny fanajariana (immobilier et foncier).

Ny didim-panjakàna 2014-014 voalaza etsy ambony nefa dia mametraka fa tsy manan-kery ary tsy azo atao intsony ilay fomba nahazatra ny rehetra, saingy efa hatry ny ela no fantatra fa fandikan-dalàna (2003-036 ny 30/01/04), dia ny fanendrena Tale Jeneraly hitantana ireny Sociétés Commerciales à Participation Publique ireny, amin’ny alalan’ny didim-panjakana na “arrêté inter-ministériel” avoakan’ny Ministera mpiahy ara-teknika sy ara-bola.

Hatreto nefa dia mbola ilay arrêté tamin’ny volana desambra 2011 no nametraka ny Tale Jeneralin’ny SEIMad tamin’ny toerany. Ny Tahirim-bolam-panjakana anefa dia efa nandefa taratasy eran’ireo Orinasa voasokajy ho Société Commerciale à Participation Publique rehetra, ny mba handraisan’izy ireo ny fepetra rehetra mba hampifanentanana ny “statuts” ary hamerenana amin’ny laoniny ny fitantanana ny Orinasa, mba hanaraka sy hifanaraka amin’ilay Décret 2014-014 vaovao.

Samy nanolotra izay olona hapetraka eo anivon’ny filankevi-pitantanan’ny Orinasa SEIMad ary ireo ambaratongam-pahefana voalazan’ny “Statuts” an’ny Orinasa fa manana anjara-seza amin’izany, dia ny Fanjakana Malagasy (seza 7), ny Commune Urbaine d’Antananarivo (seza 1), ary ny Commune Urbaine de Toamasina (seza 1). Ankoatr’ireo dia misy seza 2 ho an’ny solontenan’ny Mpiasa, izay fidina eo anivon’ny Orinasa, saingy tsy mbola mila fanavaozana izy ireo raha toa ka ny volana Jiona ho avy izao vao tapitra ny “mandat”-any izay voafetra ho fidiana isaky ny 2 taona. Ho an’ireo seza 9 hafa kosa dia 7 taona no faharetan’ny mandat Araka ny voalazan’ny Décret 2014-014 sy ny Statuts ary dia nanatanteraka Assemblée Générale des Actionnaires ny SEIMad ny 29 desambra 2014 ary natolotra hankatoavin’io Assemblée io ireo mpikambana vaovao ho eo anivon’ny Conseil d’Administration, ary dia namoaka “resolution” ny AGO fa dia ekena 100% na “à l’unanimité” ireo mpikambana vaovao mi-isa 9 eo anivon’ny C.A.

Ny Assemblée Générale des Actionnaires irery ihany moa no fahefana mahefa fara-tampony ho an’ny Orinasa SEIMad raha ny lalàna sy ny “statuts” mifehy azy. Tamin’io fivoriam-be io ary dia notsindrian’ireo Tompom-bola fa mendrika ary tokony tohizana hatrany ny mandat an’ny Tale Jeneraly sy ireo ekipany, noho ny ezaka sy ny asa maro vitan’izy ireo, izay azo tsapain-tanana, ary indrindra, mba ho fitohizan’izany ezaka izany, sy ho firindran’ireo tetikasa maro izay efa misy ny nanomboka ary ao koa ireo efa hanomboka tsy ho ela. Toa hanano-sarotra tokoa mantsy raha ny Orinasa efa nandray ny “vitesse de croisière” no hisolo mpitantana tampoka, ary dia handringa ny « continuité des activités ». Rehefa nahazo toerana anefa ireto C.A vaovao dia tsy niandry ela fa tsy ampy 2 volana taty aoriana akory dia nanosihosy izany fanapahan-kevitry ny AGO izany, ary dia namoaka ny « résolution unique » manala an’Atoa RAHARISON Liva tsy ho Tale Jeneralin’ny SEIMad intsony, nanomboka ny 6 febroary 2015.
Tsara ihany anefa ny manamarika fa ny solontenan’ny Commune Urbaine de Toamasina dia tsy mba nandray anjara tamin’ireo fivoriana notanterahan’ny Filankevi-pitantanana na ny Conseil d’Administration, rehefa nailik’ireo mpikambana ambiny, satria hono tsy ekena ny taratasy manolotra azy ho ao anatin’izany rafitra izany. Rafitra izay efa nankatoavin’ny fahefana fara-tampony dia ny Assemblée Générale des Actionnaires ny 29/12/14 ireo mpikambana 9 natolotra handrafitra io Conseil d’Administration io. Koa ny fivoriana rehetra notanterahan’ny CA taorian’ny 6 janoary 2015 dia tsy voantso nanatrika izany mihitsy Atoa TOALINA ZAFINDRABARY, izay PDS ao amin’ny Commune Urbaine de Toamasina, neken’ny Assemblée Générale fa misolo toerana ny C.U Toamasina ao amin’ny Conseil d’Administration an’ny SEIMad manomboka ny 29/12/14. Mba mety manana izay heviny ihany koa nefa izany tompon’andraikitra izany, mikasika ny fiainan’ny orinasa sy ireo fanapahan-kevitra raisina.

Tetsy an-daniny, ireo olona 2 misolo tena ny Mpiasa eo anivon’izany Conseil d’Administration izany dia tsy mba namory ny Mpiasa, na dia indray mandeha akory aza, mba hakana izay hevitry ny Mpiasa marobe mahakasika ny fiainan’ny Orinasa sy izay mba hetahetan’izy ireo, fa dia ninia nanitsakitsaka tanteraka ny hasin’ny Mpiasa. Raha amin’ny maha-solontenan’ny Mpiasa azy ireo tokoa mantsy, dia izay hevitra sy hetahetan’ny Mpiasa no tokony entin’izy ireo eo anivon’ny rafitry ny Filan-kevipitantanana, ka mba tsy ho « vato kiboribory » hisedra ny tsindry hazo lena avy amin’izany rafitra izany ireo mpiasa, izay tena hany mahalala ny aty vilanin’ny Orinasa, miohatra amin’ireto mpikambana ao amin’ny C.A vaovao izay tsy mbola ampy 2 volana akory no nandraisan’izy ireo ny toerany.

Iza tokoa moa no mahalala mihoatra ny Mpiasa, ny tena zava-misy marina iainan’ny Orinasa? Saingy indrisy fa ireo misolo tena azy ireo eo anivon’ny Filan-kevipitantanana dia tsy te ahalala velively an’ireo Mpiasa maherin’ny 75 isa, fa dia mpiray tsikombakomba amin’izao fanesorana ny Tale Jeneraly amin’ny toerany izao.
Ary ny tena naha-gina sy naha-vaky ny fon’ireo Mpiasa marobe, dia tsy henatra tsy tahotra ireto solon-tena 2 mieboebo sy mizendana fa tsy maintsy esorina Atoa RAHARISON Liva, ary tsy maintsy mahazo toerana ambony ao amin’ny Orinasa izy ireo, satria afaka milalao sy anisan’ny mandray anjara amin’ny fanapahan-kevitra raisin’ny Filankevi-pitantanana. Hatramin’izay nahavoafidy azy ireo tao anatin’izany filan-kevipitantanana izany moa dia hita taratra fa nisy fiantraikany tamin’ny asan’izy ireo izay toa zary lasa vita tsizarizary noho ny tsy faharahan’izy ireo izany araka ny tokony ho izy. Toa tsy hain’izy ireo ny mandrindra ny maha-mpiasan’ny orinasa azy amin’ny maha mpikambana azy ireo ao anatin’ny C.A, fa toa lasa ny fitadiavan’izy ireo ny tombontsoany manokana no nahery sy nahazo laka. Ny ezaka nataon’ny Tale Jeneraly mba hampahatsiahivana azy ireo ny adidy sy andraikiny voalohany amin’ny maha-Mpiasan’ny Orinasa azy ka tokony hanomezany vokatra tsara hatrany eo amin’ny zavatra takian’ny orinasa aminy, saingy toa zary tsizarizary sisa izany, fa dia ny fiheboheboana sy ny tsindry aloka hatrany no nasetrin’izy ireo izany, dia izao niafara tamin’ny fandraisan’izy ireo anjara mavitrika tamin’ny fanesorana ny Tale Jeneraly izao.
Ankoatry ny tsy fahaizana mandrindra ny sady maha-mpiasan’ny orinasa, sy ny maha-mpikambana ao amin’ny filan-kevi-pitanana moa, izay tsy tokony ho olana velively, dia tsapa fa ny tsy fananan’izy ireo ny traikefa sy ny fahaizana ampy iatrehana ny asany no tena olana goavana, nahatonga izao toe-draharaha izao. Mahay mikabary sy mandaha-teny tokoa mantsy izy ireo, ary heverina fa izay no naha-babo ny Mpiasa ka nifidy azy ireo ho solon-tenany. Kanjo, indrisy, fa ny vava tokoa dia ananan’izy ireo, fa ny fahaizana dia tsy ao velively.
Sombiny amin’izany fiheboheboana sy fisehosehoana ary tsy fahampian’ny saina mandinika izany moa dia tsy henatra tsy tahotra Atoa ANDRIANAIVO Sylvain Roger, sekreteran’ny C.A, maka ny toeran’ny Filohan’ny Filankevipitantanana na ny Président du Conseil d’Administration, manao Sonia ny taratasy fibaikoana ny Tale Jeneraly hanao ny famindran’andraikitra na ny Passation de service.
Toa tsy mahataitra ihany anefa, raha ny siosio heno, fa hay Atoa ANDRIANAIVO Sylvain Roger mihitsy no loha-laharana mitady hipetraka eo amin’ny toeran’ny Tale Jeneralin’izany orinasa SEIMad izany. Ary dia efa resa-be niparitaka tao amin’io toeram-piasana io moa raha ny feo mandeha fa efa namoaka teny hafahafa toy ny hoe “raha tsy manan-karena amin’izao fotoana fanararaotana izao izy dia tsy hanan-karena intsony” ingahy. Ho hita eo moa ny fivoaran’ity raharaha ity satria efa namoaka APPEL A CANDIDATURE ny Filankevipitantanana, ary dia ao amin’ingahy ANDRIANAIVO Sylvain Roger no aterina ny candidature, hatramin’ny alakamisy 12 febroary izao amin’ny 4 ora sy sasany. Asa re raha mba hizotra araka izay tena tokony ho izy izany rehetra izany, na dia ho fihetsiketsehana ivelany hanaronaronana ny teti-kady efa maty paika hametrahana Tale Jeneraly vaovao efa nokonikononina ela.

Hisy tokoa ve ny mangarahara? Satria dia efa azo inoana fa ny dossier an’ingahy Sylvain Roger no loha-laharana efa vonona ela mialohan’ny nivoahan’ny appel à candidature. Raha toa moa ka anisan’ireo mirotsaka ho laniana izy dia heverina fa rariny sy hitsiny raha tsy miditra ao anatin’ny rafitra mitsara sy mandinika izay homena ny toerana, satria dia lasa mitsara tena ihany, ka izay tokoa moa no hanaratsy ny tenany?

Ny irariana dia ny tsy hanaikinaiken’ireo Mpiasa maherin’ny 75 izao toe-draharaha mampalahelo izao, raha zary toa lasa nangina hatrany izy ireo hatrizay, fa kosa mba hivondronan’izy ireo hijoro sy hitsangana ho sahy hanohitra ny tsy rariny, ary hitaky ny mangarahara sy ny ara-drariny amin’izay ho fanendrena ny Tale Jeneraly vaovao, ka mba tsy ho ny tombotsoan’olom-bitsy no hahazo vahana eo anatrehan’ny tombotsoan’ny Orinasa sy ireo mpiasa marobe mivelona sy manankina ny fiainany manontolo amin’izany orinasa izany.

Ny 3 febroary moa dia efa niparitaka tamin’ny “reséaux sociaux” ny resaka arak’ity tweet iray ity ohatra:

tweetSeimad

Hita taratra sy azo antoka amin’izany fa na miezaka mafy aza ny Direction Général du Trésor izay hany misolo tena ny Fanjakana sy ny Vahoaka, mba hiarovana ny tombontsoan’ny be sy ny maro, dia indrisy fa ny hetraketrak’ireo tsy mataho-tody sy miseho azy ho tsy maty manota ka tsy matahotra an’Andriamanitra fa mitetika ny haren’izao tontolo izao sy ny tombontsoany manokana, no mbola manjaka sy mahazo làka. Dradradradraina etsy sy eroa ny hoe ho an’ny tombontsoa ambonin’ny firenena, saingy tsy izany velively ny tanjona, fa ny hangoron-karena sy hanampatra ny fahefana kely nomena na ananana.

Efa re siosio ihany koa mantsy izao fa tsy ho ela raha tsy efa an-dalana mihitsy aza ny fanatanterahana azy, fa dia hosoloina daholo avokoa ireo tompon’andraikitra ambony rehetra eo anivon’ny Ministeran’ny Vola sy ny Fitantanam-bola. Hampalahelo tokoa, ary zava-doza ho an’ny firenena raha sanatria ka izany no vitan’ireo Mpitondra, ka ho olona ho azon’izy ireo baikoana sy atao saribakoly no hapetraka amin’ireo toerana saro-pady ao amin’izay Ministera izany.

Fanamarihan’ny eto amin’ny bilaogy: raha jerena ny daty nandefasan’i Poseidon ny bitsika avy aminy dia 3 Febroary. Ny zavatra hitranga navoakany kosa dia ny 6 Febroary.

Lahatsoratra mifandraika amin’io: Nalaina tao amin’ny tranonkalan’ny La Gazette de la Grande Ile  […] Raha niezaka nanatona mba hanontany ny zava-misy marina teny amin’ny foiben’ny Analogh teny Soanierana moa ny mpanao gazety omaly dia akory ny hagaga,na raha nandre ny fandavan’ny tomponandraikitra sasany ao hamaly ny fanontanian’ny mpanao gazety. Tena hita taratra fa matahotra sy mihorohoro amin’ny afitsoky ny tale jeneraly izy ireo ka tsy mety hanazava na hitondra hevitra ho an’ny mpanao gazety. Nambaran’izy ireo fa “tsy eto izao ny tale jeneraly ka tsy afaka mamaly izahay raha tsy mahazo alalana aminy”. […]