VARY TSINDRY

Ela, tena ela isika tsy nifanoratsoratra teto. Arahaba ary fa nahatratra ny taona 2021 e! Ho heniky ny soa sy ny fahombiazana anie isika tsirairay, hahatanteraka ny fikasana tsara rehetra. Fa izay misaina ratsy ho an’ny namany kosa, ho ataon’ny Nahary zezika handonaka ny tany!

Ny tena resaka
Nankalazaina fa hanafatra vary ny fanjakana mba ho fitsinjovana ny vahoaka manoloana ny vesatry ny fiainana andavanandro nateraky ny fandalovan’ny valanaretina coronavirus sy ny fihibohana.
Ho atao amin’ny vidiny mirary izany, hoy ihany ny mpitondra.
Ary dia tonga tokoa ilay vary. Ho amidy izy io, ka Ar 500 raha amin’ny kapoaka, ary Ar 1.500 raha amin’ny kilao.
Tsy ho afaka ny hanaram-po hividy izay zaka anefa ianao satria tena mila mifampiTSINJO tokoa araka ny anaran’ilay vatsy (vary tsinjo). Tsy hanao be fandraoka sao tsy hanana anjara ny sasany.
Araka izany dia noferany ho 5 kilao isaky ny karinem-pokontany / isankerinandro no anjara azo vidiana.

Ny tanjona
Raha nanafatra ity vatsy ity ny mpitondra, dia isan’ny tanjony ny hampihena ny vidin’ny vary eny an-tsena, indrindra fa ny vidin’ny iray kapoaka (izay nanaovan’ny minisitera iray hetsika mihitsy ny hampitoviana ny fatra). Nanaovana tolobidy ve ny fanamboarana ilay kapoaka(mpanjakàna) sa….? Tsy haiko !

Ho tratra ve?

Mipetraka anefa ny fanontaniana: « Hahenika ny tsena rehetra ve? Haharitra sa handalo fotsiny? Tena vahaolana tokoa ve? »
Ny zavatra hita aloha dia ihomehezan’ireo mpanangona vary, mpanafina sy mpivarotra hatrizay fotsiny ity hetsika ataon’ny fanjakana ity.

Ataovy ny kajinao
Raiso anie ny penina e, dia ataovy ny kajy.
Firy kapoaka isanandro no arotsaky ny ankohonana iray misy olona 4?
Ndeha ho atao fotsiny hoe 1 kp maraina, 2 kp antoandro, 1 kp hariva. Ireo dia efa manome 1 kg (raha ilay fatra nahazatra, tsy mangalatra toy ny ankehitriny).
Andro efatra fotsiny izany dia tapitra ilay 5 kg, fetra napetraky ny fanjakana. Ary ny andro 3 sisa ahoana? Tsy hihinana ve? Ny an’ny lehibe mety ho vita ihany, fa ny ankizy no hanahirana. Ny lehibe izany mahazo mitsipatsipaka eny an’arabe eny (toy ilay maçon nitondra bisikilety iny) rehefa refona.
Tsy vita ny hijery ny ankizy hipitrapitra fotsiny, hiandry ny herinandro manaraka, satria tsy ampy ny volan’i dada sy neny.
Tsy maintsy handeha eny amin’ireo mpivarotra hatrizay ihany. Hividy amin’izay vidiny apetrany eo. Tsy manam-pidiny.
Izay no mahatonga ahy hiteny hoe « ihomehezan…..fotsiny ity hetsika…ity ».

Aza mahazo ny goavy manta
Ny aza hitako dia ny vahoaka indray no mety hahazo latsa eo ampividianana: « Angaha lany sahady ilay VARY TSINDRY? » Azafady, vary tsinjo mantsy e!!!
Ka hoy aho hoe vary tsinjo tokoa, natao hitsinjovana vahoaka ve? Sa VARY TSINDRY natao hanindriana aloka ny hafa (mpisehatra amin’ny asa vary eto an-toerana), na hanindriana ny olona tsy hihetsika ka ampiasaina ho toy ny hazo lena?
Raha mahita valiny ianao dia mba sitrako indrindra, fa izaho aloha dia fanina mikaroka izay ho azo avaly.

Mahereza daholo! Samia tsara, fa mbola ho avy ihany io orana io mba hanondraka ny tanimbarintsika e! Hatreto aloha, hano ny an’ny hafa fa zara aza misy harapaka!

Avylavitra


PRESIDENCE & CIM Ambohidahy : Hafatra ho anareo rehetra ao tsy misy ankanavaka

Tsy dia mahagaga ahy loatra raha hatramin’ny mpamily aza mihevitra ny tenany ho filoham-panjakana rehefa eny an’arabe, ka mahavita hadalàna, hatramin’izay fahadisona mahafaty aza
Tao amin’ny #CIM #Ambohidahy izahay androany hikarakara ny fanoloana ny fahazoandàlana taloha ho #biometrique. Mbola tsy fisokafan’ny birao dia efa teo satria mba te-ho afaka aloha. Olona folo raha be indrindra no teo alohan’ny tena.
Rehefa tafiditra. Ela ny fandraisan’ingahy mpandray teo amin’ny Guichett N°1 ny olona iray. Nanomboka niainga ny fanehoankevitry ny mpilahatra tety an-jorony hoe:
« Fa angaha tsy efa resaka solosaina no miasa no mbola milona be? »
Izay fahelàna izay eo ihany, fa ny tena vao mainka nampisondrotra ny olona dia ity: Nantsointsoina nanerana ny efitrano raha toa ka misy aminay mpilahatra no avy amin’ny Présidence. Niala avy any ny olona 5 voalaza fa avy amin’ny #présidence. Dia hoe tsy miantsy mandeha alohan’ny olona rehetra fa maika hiverina birao
Hoy ny olona hoe:
Fa izahay izany angamba tsy misy fotony daholo ary tsy manana anton’asa sy birao hovonjena ve?.
Dia noleferina fa hoe mba 5 fotsiny ireo ka aleo ary handeha e!
Fa talohan’ny handraisana azy ireo dia nifampiresaka kosa aloha ireo olon-tsotra nilahatra sy ry zareo 5 vao tonga ireo. Hoy ireo mpilahatra’ara-dalàna’ hoe:
Tsy mampaninona anay ny handefa anareo, fa kosa aleo hifandimby.
Tsy sarotiny ireo olona 5 voalohany ireo, fa nanaiky no sady nisaotra aza.
Mahagaga fa ingahy mpandray teo amin’ny Guichet N°1 indray no nisolelaka hoe, tsy maintsy halefa daholo aloha ry zareo fa bedin’ny Chef ao aminy, hono, izy. Ary dia tsy navelàny raha tsy vita ny 4 voalohany. Na dia nomena fanazavana aza izy fa efa nifandamina ny vahoaka madinika fa hatao mifandimby.
Tsy nijanona teo ny tantara. Fony mbola ny olontsotra no noraisiny, dia elabe vao vita ny olona iray. Nony ireto avy amin’ny « tompon’ny kadasitr’i Madagasikara » no noraisina, dimy minitra raha ela indrindra dia vita ny dossier iray. Mbola tsy vita fa mitohy ihany. Tsy mbola voahilika akory ny 2 ambiny tamin’ireo 5 voalohany dia efa nisy andiany 5 hafa indray – mbola avy amin’ny « tompony » ihany, niampy 5 hafa in-2.
Fa ny nampalahelo dia tsy mba nipitrapitra mampalahelo mba hanao izay hangorahana sy handefasan’ny olona azy ny sasany tamin’ireto « tompony » ireto, fa vao mainka niridiridy sy nidiridiry nanome fo, na tamin’ny fiteny, na tamin’ny fihetsika. Marina fa nisy avy taty aminay olon-tsotra ny fiakàrana afo nateraky ny zava-nitranga, fa tsy izy ireo mihitsy no ndeha hampianatra anay ny fahaizana miaina sy fahalalam-pomba.
Nampahatsiahivina nandritra io fotoana io ny fihetsiky ny filoha Obama raha nandalo ireny toerana fanamarinana ny mombamomba ny tena sy fisavàna karapanondro ireny izy. Voamariky ny mpitandro filaminana iray fa anisan’ireo nilahatra ny filoha Obama ka saiky halefany nialoha ny rehetra. Izy tenany mihitsy no tsy nanaiky, fa hoe « aleo aho hanaraka ny fandaharana toy ny olona rehetra, savaina sy hamarinina toy ny olona rehetra ». Ilay mpitandro filaminana indray no menamenatra nanoloana izany hafatra nampitainy izany. Fa tsy toy izany ny Malagasy nahazo fahefana, na ireo Malagasy mahazo fofonkeliky ny mpitondra fanjakàna, sy mba nahatahiry kely ny vovoka avy eny Iavoloha.

Mba rahoviana re ny eto amin’ity Madagasikara-ntsika ity no hiova e. Hoy mantsy ny valintenin’ilay madama (izay tsy hotononiko eto ny anarany) raha namaly an’io fanamarihana io:

 

« Tsy hainao angaha fa eto Madagasikara anie isika e…I don’t hear anything »….

 

Nahazo ny hafatra tsara koa fa tsy izy irery no mahafehy ny teny vahiny. Mba hahazoan’ireo rehetra manodidina ny adihevitra, raha hendry, dia amin’ny teny Malagasy no mifampiresaka, araka ny voalazany rahateo hoe ‘eto Madagasikara’ isika. Sady nihebohebo ery ikala maivan-doha.
Nivoaka tao mihitsy aza ny hatezeran’ny sasany hoe:
« Aza mba hitanay manao hadisoana eny an’arabe eny, fa dia hataonay fitsaram-bahoaka ».
Dia sanatria ve izany no andrasana hitranga vao hihevitra hanova famindra? Jereo ihany izy tokony hilaminana ry zareo a!
Tsetsatsetsa tsy aritra:  TEHAKA be kosa aloha ho anareo tao amin’ny #CIM tao amin’ny 202 fa nisy Shinoa tratra nitondra fahazoandàlana sandoka tao e! Ataovy mahafantatra tsara mihitsy fa tsy toy ny y any ny aty.  Laharna amin’ny anaran’olona hafa no netiny tao, nefa dia tsara tarehy sy toy ny vaovao ery anie izany izy eeee!

MATY AN-TRANOM-PODY (Ony Rambelo)

Raha misy namana manana fomba fanehoankevitra amin’ny ankifonofono, dia isan’ireny i Ony Rambelo.
Iray nanaitra ahy vao maraina ity zaraiko aminareo ity. Ankafizo àry. Misy hafatra lalina ho an’izay natao hiantefàny ao, saingy koa hafatra afaka hiantefa amintsika tsirairay

Maty an-tranom-pody

Efa ela ihany ianao ity no notondroin’ny olona molotra fa sady kely saina no mora ambakaina. Ianao mihitsy ilay minomino foana, ary tsy mahafantatra akory izay hahafaty fa mijabaka any an-tranon-takatra kanefa vorondolo miseho andro.

Fa mety sy tsara ny finiavana any anatinao izao amkehitriny. Tena hahita fahombiazana ianao manomboka eto raha toa tsy minomino foana ilay tambavy nalaina tany amin’Inenibe. Aiza ve dia tsy hahavita na inona na inona raha tsy hilafika an’iny ravin-kazo iny? Amboary ny saina dia atrakao ny loha fa any no vaha-olana.

Aza maika ny hanome tsiny an’Inenibe koa anefa fa ny hagegenao no nahatonga anao ho maty tao an-tranom-pody tao.

ONY RAMBELO

#WakeUpMadagascar #Anosy 06122014

Nanentana antsika ho tonga haneho ny tsy fahazakàna ny zava-misy iainana isanandro efa mila hahasempotra ny Wake UpMadagascar. Tsy nampitsanga-menatra azy ireo ny isan’ny olona namaly ny antso na tsy voahodidina tanteraka aza ny farihy.

DSC_0054

Mety hoe kely angamba hoy ny nahita, saingy inoana kosa fa tafita ny hafatra. Tsara fidy rahateo ilay toerana teo anoloan’ny fiatoan’ny taxibe Anosy, akaikin’ny tranon’ny fampielezampeom-pirenena #rnm.
DSC_0075

Araka ny lahatsoratra nalefa ho anao mpamaky, talohan’ito, dia isan’ireo vahiny efa nandrasana teny an-toerana ny polisy (tsy dia tiako intsony ny mampiasa ilay fiteny hoe mpitandro filaminana #EMMO, raha mbola ny eto an-tanàna no resahana), nalefan’ireo mpifehy (ho solon’ny hoe mpitondra koa io).

DSC_0066

DSC_0077

Fa maninona tokoa moa no ataoko hoe « mpifehy » ?

Mpifehy satria dia tena miezaka tokoa mifehy sy mitazona ny vahoaka ho eo ambanin’izay fifehezany izay. Anisan’izany ny resaka fifehezana ny serasera izay tsy nanjary mihitsy nanomboka omaly, nitohy hatramin’ny aninkeheo maraina, ary niverina tsara indray rehefa vita soa aman-tsara ny hetsika teny Anosy.

Vita soa ny androany ho an’ny WUM.  Ary isaorana ireo tonga nijoro tamim-pahasahiana. Sahy haneho ny heviny, sahy hanaitra amin’ny zavatra tsapany fa mila amboarina mba hanarenana ny fireneny. Tsy nanan-tahotra mba handefa hafatra ho an’ireo « mpifehy » hilaza amin’izy ireo fa misy ny olana tokony hovahàna.

DSC_0030

Ary ianao , mba ahoana?

Olom-pirenena manana hevitra ve ianao? Olom-pirenena mahatsapa fa misy mangidy tsy telina zakainao, na tsy isan’andro aza, fa matetika? Ataovy izay mba azonao atao hanarenana an’i Madagasikara. Tsy hiandry lava ny sasany hanao izany amin’ny toeranao ka hifanipitsipy andraikitra. Ny hoavinao, ny hoavin’ny taranakao no jereo.

DSC_0031

Androany dia ny resaka fahatapahan-jiro sy rano (#delestazy #jirama) no tena hita nisoratra betsaka tamin’ireo takela-taratasy nolanjain’ireo mpandray anjara, saingy tsy voafetra ho amin’izany ihany ny hetsika #WUM tahaka izao raha ny fahafantarako ity hetsiky ny olom-pirenena miainga avy ao amin’ny Facebook ity. Azonao atao tsara ny maneho endrik’olana hafa ankaotra izay.

DSC_0063

Aoka izay ny bla bla lavabe fa aleo mba hijery sary ary isika e! Mankafiza

DSC_0065

 DSC_0032

DSC_0037

DSC_0038

DSC_0041

DSC_0059

Hirotsaka hofidiana hifehy ve?

Ho anareo Kandidà ireo, ity misy zavatra mampaharary tokantrano maromaro vitsivitsy, na dia tsy ny Malagasy rehetra aza. Nefa inoako fa mbola be no ho tratra: iza aminareo no sahy hampiditra ao anaty programan’asanareo ny fanamorana ny saram-pifandraisana? tafiditra amin’io ny resaka aterineto? IZA? IZA? fa mety manana chance hahazo ny vatoko.
Tsarovy fa io resaka fita-bitro ataon’ny #TELMA #MOOV amin’ny mpanjifa io dia mahavoa tokantrano vitsivitsy maromaro.

Tsy zoviana amin’ny ankamaroantsika fa maro ny tokantrano Malagasy ankehitriny no tsy matoky intsony ny oniversitem-panjakana eny Ankatso, noho io resaka fitokonana matetika io, ka nisafidy ny handefa ny zanany ho any amin’ny tsy miankina, na farafaharatsiny ao amin’ny CNTEMAD. Izaho anisany.

Maro amin’ireo mpianatra amin’ny CNTEMAD sampana mikirakira  ny resaka tontolon’ny teknolojia sy ny manodidina azy no mahafantatra tsara fa mifandray amin’ny CNAM any ampita io fianarana ataony io. Misy amin’ny fianarana na ny fanadinana atrehana ao no atao mivantana ety anaty tambajotra, iarahana amin’ireo mpiaraka miombon’antoka aminy.

Mba te-hivoatra sy te-haharaka ny fampianarana sy  ny lenta any amin’ny firenena hafa any ny zanaka Malagasy, nefa raha izao zava-mitranga amin’ny ampihimamba sy ny antsojay ataon’ny #TELMA #Moov izao no iainana eto tsy mitsahatra dia tsy rariny. Ho gisitra lalandava eny ny taranatsika, ny frantsay sy ny karana hiha-be hatoka hatrany amin’ny fanivaivana sy faniratsirana ny taranaka Malagasy manontolo. Sa ianareo mpirotsaka amin’ny hazakazaka hahazo seza ireo koa mpiray saosy ao?

Enga anie mba hisy ny fiovàna, fa araha izao no mitohy dia hoy aho hoe: ‘tsy misy zava-doza toy ny vahoaka LEO, ary indrindra indrindra moa fa rehefa io vahoaka io no miteny hoe ‘ALEO TSY MISY TOY IZAY……-SY’ dia efa manampoiza zavatra hoy ny bebeko izay faha-velony.

Mba miezaka ihany araka izany ny ray sy reny manao izay hahatafita an-janany, saingy, na ny mpitondra ny tany sy ny fanjakana no fositra voalohany, na ny karazana orinasa toy itony. Anjarantsika tsirairay araka izany no misaina.

MISIA IRAY AMINAREO MBA HO HENOKO HO SAHY HANAKIANA MIVANTANA AN’IREO HO HITAKO, fa raha mbola tsy sahy manao an’izay dia ialako tsiny fa olona KANOSA, na FANGOLOKA MPIRAY LOVIA AO DAHOLO IHANY.

Hatreto rahateo koa moa dia sarin’ady no betsaka, fa araka ny teny hoe i dada ihany no neny, dia hoy kosa aho hoe ‘IZY IHANY NO IANAREO REHETRA’. Mirotsaka HIFEHY, tena hifehy sy hangeja no betsaka.

Mpanoratra: RADIFERA RANAIVOSON Maminirina

Inauguration du Centre de Presse Malgache

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT

Le centre de presse malgache ouvre ses portes

Antananarivo, 30 juin 2011 – Le centre de presse malgache est inauguré ce jour à Antsakaviro en présence de France, M. Jean-Marc Chataigner ; du Country Manager de la Banque Mondiale, M. Adolfo Brizzi ; du Représentant Résident ai du PNUD, M. Agossou Corneille ; du Chargé d’affaires de l’Ambassade des Etats-Unis, M. Eric Stromayer et du Représentant Régional de WWF Madagascar et Océan Indien Occidental, M. Richard Hughes.

 

Le projet de mise en place d’un centre de presse malgache est un projet commun de l’Ambassade américaine, de l’Ambassade de France, de la Banque Mondiale, du WWF et du PNUD afin de contribuer à l’amélioration du dynamisme professionnel du secteur journalistique et médiatique malgache. Ces partenaires d’appui aux médias y ont consacrés une enveloppe de 100 000USD.

 

Bien qu’oeuvrant dans des domaines différents, les partenaires du projet partagent la conviction que le développement durable ne peut être possible qu’avec des médias libres et professionnels. C’est parce que l’ensemble des participants au projet ont la certitude du rôle incontournable des journalistes et de leur responsabilité dans la vie nationale qu’ils ont décidé d’apporter leur appui aux professionnels des médias malgaches.

 

Ce centre de presse, qui est aussi un espace d’échanges, met à disposition de ses futurs membres des ressources utiles à l’exercice de leur métier : des supports multimédias, une base de données et de documentations, un éventail de formations, d’évènements, de manifestations et d’ateliers tout au long de l’année.

 

Inspiré de l’ancien centre de presse sis à Antanimena qui a enregistré quelques 700 adhérents, ce nouvel espace appuiera les initiatives journalistiques et médiatiques, ou de communication, afin d’améliorer la diversité et la qualité des productions nationales et locales. A terme, ce nouveau centre est appelé à devenir une entité indépendante, jouissant d’une autonomie juridique et financière.

——————————————————————————————————

 

Discours du Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis Eric Stromayer lors de l’inauguration du Centre de Presse Malagasy

Antsakaviro, 30 Juin 2011

Mon cher ami Mr Hughes, chers collègues diplomates, chers amis de toute la presse,

 

C’est un immense plaisir pour moi de me joindre à vous ce matin pour inaugurer le Centre de Presse Malagasy.

 

Ce jour constitue une étape considérable vers l’avant pour les journalistes qui ont travaillés dans des conditions difficiles, surtout au cours des deux dernières années de crises ici à Madagascar. Les scissions au sein de la presse et souvent le manque d’informations fiables n’ont fait qu’intensifier les tensions et compliquer le processus de résolution des problèmes fondamentaux qui se trouvent au coeur de la crise.

 

Ce centre est une représentation concrète des efforts des Etats-Unis ainsi que de nos partenaires pour promouvoir la qualité de l’information et le professionnalisme des journalistes.

 

Beaucoup d’entre vous sont familiers avec l’ancien Centre Américain pour la presse situé dans notre ancien Centre Cultural Américain. Quand nous avons déménagé vers la nouvelle Ambassade, nous avons réalisé que le Centre était trop loin des journalistes pour être une ressource utile. Nous avons aussi cru que pour être efficace, le centre devait avoir le maximum de soutien possible. En consultant nos partenaires, nous avons décidés que nous partageons des objectifs communs dans le travail que nous menons avec la presse et qu’ensemble, on peut faire beaucoup plus pour promouvoir la qualité du journalisme à Madagascar, que séparément.

 

Il est important de noter que pour la toute première fois, toute une variété d’institutions et d’ambassades sont venues ensemble pour réaliser ce projet. Ainsi, je tiens à remercier le Programme de Développement des Nations Unies, la Banque Mondiale, le WWF ainsi que nos collègues de l’Ambassade de France pour leur volonté de coopérer avec nous dans cette initiative.

 

Travailler pour assurer la liberté de la presse et promouvoir des normes professionnelles pour les journalistes, voilà des intérêts qui dépassent les limites institutionnelles ou même nationales. Si nous voulons aborder avec efficacité les défis auxquels la presse Malagasy fait face, nous devons procéder d’une manière coordonnée. Ce Centre sera une énorme force qui unit, non seulement pour les journalistes, mais pour les partenaires internationaux aussi.

 

Au lieu de voir chacun de nous organiser des séances de formation pour journalistes dans nos institutions et ambassades respectives, nous disposerons désormais d’une manière de coordonner et de collaborer sur ces projets.

 

Comme nous avons déjà commencé à discuter, on peut mieux relier ces séances de formation entre elles pour qu’elles deviennent parte intégrante d’un processus plus large consistant à bâtir les fondations d’une institution de presse solide et indépendante.

 

Certes, nous avons la ferme intention de faire de sorte que ce Centre se transforme au cours des deux prochaines années pour devenir une institution entièrement Malagasy. Nous allons continuer à l’accompagner à travers ce processus et même au-delà. Ceci dit, nous espérons que vous, les journalistes de Madagascar, viendrez ensemble grâce à ce qui vous réunit réellement – au lieu de garder vos distances à cause des différences que vous percevez.

 

Vous tous, quelle que soit votre origine ou vos affiliations dans l’arène de la presse, faites face à des défis similaires. Ces forces qui vous unissent vous permettent d’améliorer votre condition de travail, la qualité de votre travail, ainsi que le prestige de votre profession. Vous avez certes un appel très important, même essentielle dans une société libre et démocratique.

 

Vous pouvez aider à diriger votre pays vers la place qui lui vient de droit parmi les nations démocratiques, prospères et respectées dans le monde. A travers l’accès à l’information les plus précises et ponctuelles. Je vous encourage à utiliser ce Centre non seulement comme ressource pour vous individuellement, mais aussi comme force qui unit tous les journalistes.

 

Le fait que le Centre soit situé dans l’un des meilleurs organisations environnementales au monde constitue une énorme opportunité pour les journalistes. Autant on a beaucoup parlé des défis auquel l’environnement à Madagascar est confronté, on n’a que très peu parlé des défis auquel l’environnement à Madagascar est confronté, on n’a que très peu parlé des manières dont on peut résoudre ces problèmes.

 

Quand on a célébré la Journée Mondial de l’Environnement vers le début de ce mois au Parc National de Ranomafana, nous avons vu des foyers de feux de brousse le long des rives de cette icône nationale. Pour faire face à cette menace, il doit y avoir plus de compréhension parmi le public et les classes politiques sur la manière d’aborder cette menace contre les ressources de Madagascar, avant q’il ne soit trop tard.

 

Ce Cetre vous donne accès aux ressources, experts et informations qu’il fat pour vous informer de manière efficace et informer votre assistance sur la manière dont on résout ces questions. Nous espérons que grâce aux énormes ressources que ce Centre met à votre disposition, on pourra raconter l’histoire de Ranomafana et d’autres semblables pour que Madagascar puisse surmonter les défis d’aujourd’hui et commencer à rêver d’un nouveau lendemain.

 

Merci et bonne chance !

Ho an’i (enylesyagmail.com)

Tsy dia fanao loatra teto amin’ity bilaogy ity ny mandefa hafatra manokana ho ana mpitondra fanehoan-kevitra iray voafaritra, saingy amin’ity indray mitoraka ity dia hiala kely amin’ny mahazatra isika ka hitondra taratasy misokatra.

Misaotra anao mitondra fanamarihana tao amin’ny resaka FPVM navoaka teto. Indro apetrako etsy ambany ny ampahany amin’izany. Ny mpanoratra dia i enylesya

…. Ngah lty fanaovangazety ity ataotao foana tahak’izao! mba misy fianarana ange lesy atao vao manao an’itony na dia ho mitarika ady hevitra fotsiny aza e! na ny mpmaky n’la aza tsy voafehyn’la dia sujet sensible ohatr’itony no ilangalangana!! Tss

Ny tiako hotsipihana kely fotsiny dia ny hoe, ny tena lehilahy dia tsy miafina ambadika adiresy mailaka antsoina amin’ny teny vahiny hoe ‘bidon’ tahaka io ataonao io. Na izany aza dia tsy nampaninona ny teto amin’ny Gazety_Adaladala ny namoaka ny fanehoan-kevitra avy amin’ireny olona tsy sahy miseho masoandro toy ny vorondolo ireny.

Ny olona afaka miditra an-kalalahana amin’ny aterineto toa anao izao dia afaka tsara mahafantatra ny fisian’ny antsoina hoe ‘blog’. Ianaro aloha ny dikan’io teny io vao mitondra fanakianana amin’ny manaraka.

Na iza na iza dia afaka manokatra blog avokoa ary afaka manoratra izay tiany hapetraka ao. Malalaka be ny lohahevitra sy ny fomba fijery azo entina amin’izany. Eny fa na dia ny tantaran’ny alikanao sy ny sariny aza no tiana havoaka ao, tsy olana izay. Na ny sarim-pianakavianao sy ireo sipa marobe efa notetezinao teo amin’ny fiainana aza, ny isan-jaza an’elakelan-trano mety ho efa vitanao. mbola tsy olana koa izany. Tsy misy mihitsy afaka hanakana anao raha aty anaty blog koa no hitanisanao an’zany. Anao manokana izany ary safidinao ny hanoratra mikasika zavatra iray araka izay heverinao ho fahitanao azy, na tsia.

Marina ny teninao, fa tsy nataotao foana ary tsy ataotao foana ny asa fanaovan-gazety. Koa aleo hamafisina indray fa angamba tsy mbola mpanaraka ity blog ity hatrany am-boalohany (2008)  ianao: TSY MISY MPANAO GAZETY MIASA ATO AMIN’NY GAZETY_ADALADALA, ary efa nahadiso hevitra olona maro io, na dia efa nisy foana koa aza tany aloha ny fitondrana fanazavana. Ary aoka ho fantatry ny maro fa matoa antsoina manatrika ireny fihaonana karakarain’ny fikambanana iraisam-pirenena ireny ny eto, dia amin’ny maha-blogger azy fa tsy amin’ny maha-mpanao gazety. Miainga avy amin’ilay famaritana (ny atao hoe blog)  izay anentanako anao mba hotadiavinao no fomba anoratana ny zavatra rehetra eto amin’ity bilaogy ity, fa tsy manaraka velively ny fitsipiky ny asa fanaovan-gazety (ilay antsointsika hoe Mainstream media’) mety ho ao an-tsainao akory. Tsy misy ligne éditoriale tsy maintsy harahana eto, na patron de presse tsy maintsy eken-teny. Tsaratsara ho anao araka izany ny mandalina bebe kokoa ny atao hoe ‘blog’ dia mety hazava aminao ny resaka.

Raha ny anarana entiny indray no mety mitondra anao any amin’ny hadisoana (ilay hoe GAZETY_ADALADALA) dia tanim-boanjo io. Tsy zoviana aminao ny fisian’ny antsoina hoe ‘journal intime’. Inona no soratana ao anatiny ao? Anao no mamaly an’izay. Amin’ny Malagasy sy ny Anglisy  dia antsoiny hoe Diary izy iny. Fa moa ve izany mahatonga ilay journal intime ho tsy maintsy ho heverina ho toy ny gazety (ilay asa maha-matihanina ny hafa) famakinao isan’andro sy araka ny andraisanao azy? Tsia avy hatrany no valiny.

Sehatra midadasika be araka izany ny tontolon’ny ‘blog’ ka tsy azo ferana, na amin’ny vontoatiny, na amin’ny anarany.

Fitaovana iray lehibe eo ampelatanan’ny olon-tsotra tsirairay ankehitriny ny ‘blog’, ary efa samy mahatsapa izany daholo na ny Mainstream Media (ndeha hataontsika hoe Gazety nentim-paharazana) nolazaiko ery ambony, na ny mpitondra fanjakana; raha fintinina amin’ny teny fohy dia ny manan-tsaina rehetra eee!

Izany no mahatonga ireo gazety mpiseho isan’andro efa mametraka koa ny tsanganana ‘blog’ any anatin’ny tranonkalan’izy ireny.

Momba ny resaka hoe voafehy na tsy voafehy ny fanehoan-kevitry ny mpamaky dia tsotra no hamaliana anao: rehefa mitsidika ny tranonkala hafa misy adihevitra mafana ireny ianao, na tranonkala tsotra io na ny an’ireo antoko politika samihafa mifanenjika eto amin’ny tany sy ny firenena, mba ampitahao ny zava-mitranga sy soratana ka avela hivoaka hovakian’ny rehetra any amin’izy ireny, dia ampifandanjao amin’izay hitanao misoratra ato, fa raha mahita teny manevateva sy teny ratsy ianao, isao hoe firy no hitanao tany, ary firy amin’izany no misoratra ato.  Fepetra isan’ny mahasarotiny ny eto izany, ka na misy aza amin’ireo efa mpitondra fanamarihana nahazo alalana hivoaka avy hatrany rehefa manoratra eto, no tratra manao fiteny tsy mendrika, dia mazava ho azy fa dia esorina avy hatrany ny fanehoan-keviny ary na izy aza tsy ho afaka mametraka fanehoan-kevitra eto intsony amin’iny anarany iny ( raha tsy hoe hanao bidon toy io anao io indray mandra-paha…)

Hamaranako azy dia ity: tsy misy fanavahana ny fanehoan-kevitra eto amin’ity blog ity fa rehefa atao am-panajana tsy misy tenim-boto dia afaka avoaka avokoa. Rehefa mihaino vata fampielezampeo aho ka tsy tiako ny mihaino izay fandaharana mandeha ao, dia ovaiko fotsiny ny onjam-peo. Toy izany koa, raha tsy dia mety loatra aminao ny mamaky ny hadalako eto (araka ny anaran’ity blog ity), dia mijere rohy hafa fa tsy andoavanao volabe akory izany, tsy mahafaty antoka anao velively. Ary amin’ny manaraka mba ezaho tadiavina ny fomba  hanafenana ny adiresy IP-nao  fa aza dia aely tahaka izao, eny fa na dia ny fomba firesakao aza dia fantatro fa olona akaiky ahy isan’andro ianao. Auteur : enylesya (IP : xx.xxx.x09.129 , xxx-x09-129.blueline.mg). Niniana natao xxx ireo marik’isa sasany fa efa hainao ihany tsinona.

Misaotra ihany anefa na izany aza

Sabotsy moana, tsy misy mozika

Taorian’ny fanapahana nataon’ny manampahefana ny tsy maintsy hametahana hollogramme amin’ny asa vokarin’ireo mpanakanto, raha tsy izany dia horaofina daholo ireo vokatra ‘original’ tsy misy azy io eny an-tsena, dia nanapa-kevitra izy ireo fa tsy azo alefa amin’ny onjam-peo ny sangan’asan-dry zareo ny Sabotsy 16 Oktobra 2010.

Rehefa jerena tokoa dia toa sadasada manan-tsoratra ihany ilay fanapahan-kevitra. Betsaka ny sangan’asa tena an’ireo mpanakanto no efa mandrakotra ny tsena sy ny toeram-pivarotana maro samihafa. Koa rahoviana ary amin’ny fomba ahoana no hanangonana azy ireny indray hametahana ny hollogramme amin’izy ireny?

Milahatra amin’ireny ireny koa anefa dia betsaka ny ‘pirate’ mameno ny elakelan-trano sy ny tany malalaka eto Antananarivo (tsy mbola ao anatiny ny any amin’ny faritany). Hatraiza no vitan’ny manampahefana tomponandraikitra amin’ny fandraofana na fannenjehana azy ireny amin’ny fomba m,aharitra sy matotra? Toa vonjy tavan’andro hatrany toy ny fangalam-pierin’ny mpivarotra amoron-dalana sy ny mpiasan’ny fivondronana izy ireny.

Marina fa mety ho tsy be mpanaraka ity hetsika ity satria rehefa ny an’ny mpanakanto Malagasy no tsy azo alefa, dia tsy maintsy hanatosaka hira vahiny ihany ireo onjam-peo samihafa. Isika mpanjifa koa mbola ho afaka hihaino hira any an-tokantrano amin’ny alalan’ireo fitaovana fampiasa samihafa.

Tsy misy lehibe noho ny vatolampy anefa, hono, fa rehefa tsy miteny dia angeren’ny vorona. Koa angamba tonga ny fotoana anehoan’izy ireo ny feony mba tsy hitoviany amin’ny vatolampy tsy miteny.

Santiago – Lahatsoratro voalohany

Dezaka ny lalana vao tonga taty Santiago de Chili izahay 3 mianaka dia i Zokibe Jentilisa, Felana Candy ary ny tenako.

Ny 3 may 2010 tamin’ny 1 ora maraina sy 30 mn no niainga ny sidina  hitondra anay ho any Paris. Ary niandry 13 ora tao indray mandra-piainga ho aty Santiago ny alin’iny. Rehefa atambatra dia maharitra 24 ora teo ny sidina rehetra.soa aman-tsara ihany anefa.

Raha vao tonga eny an-tseranam-piaramanidina ianao dia mihevitra avy hatrany fa tanana efa mandroso sy lasa lavitra tokoa i Chili, saingy eny an-dalana hamonjy hamonjy hotely kosa dia hahita fa misy ny faritra toy ireny ‘bidons villes’ fahita any amin’ny tany mahantra ireny. Lehibe sy ñigodana ny lalana, ary nahavariana ny fanajan’ny rehetra ny lalana mifehy ny fifañoivoizana. Tsy ñisakana ny vitsivitsy haningana anefa izany, saingy zara raha nisy ireny maningana ireny.  Tsy dia rototra loatra amin’izay hianatra tenim-pirenena hafa ny olona aty noho ny teniny efa teny iraisam-pirenena rahateo. Goavana sy lava dia lava ny autobus aty.

Tanana maresaka i Santiago, ary be olona mifamezivezy tokoa. Kanto ny firafitry ny tanana, raha ny fijery ireo metro sy lalana ary tetezana mifamatopatotra eraky ny faritra aleha no itarafana azy.

Be alika ñivezivezy koa eraky ny tanana, ary maro ny vehivavy no mitantana alika eny an-dalana eny.

Fa anisan’ny tena mampiavaka ity tanana ity ny tsy fisian’izany hoe henatra izany ho an’ireo mpifankatia. Tsy an-dalam-be tsy anaty toeram-pivarotana fa dia mifanorokoroka etsy sy eroa. Ianao mijery na sendra mahita azy ireny indray no sadaikatra.

Miandry ny fisokafana amin’ny fomba ofisialin’ny Global Voices Summit 2010 sisa.

Reraka be nefa toga ka dia faly.

BOMBS 2009: Ny valiny…

Efa nivoaka ny valin’ny BOMBS 2009, fifantenana izay heverinareo mpamaky fa Blaogy mendrika fankaherezana sy fankasitrahana nandritra iny taona 2009 iny.

Isan’ireo nomenareo mpamaky ny fitokisanareo sy ny fankasitrahanareo tamin’izany ny Gazety_Adaladala. Nidi-droa izy tamin’izany ka sady nivoaka tao amin’ny sokajy TENY GASY, no hita ihany koa ao amin’ny sokajy VITA GASY.

Fisaorana eram-po eran-tsaina no atolotra anareo rehetra nanohana. Toraka izay ihany koa ho anareo mpitsara rehetra.

Manantena mandrakariva fa mbola hiaraka foana amin’ny Gazety_Adaladala ianareo, ary tsy hisalasala koa hametraka ny fanamarihana avy aminareo, mba ho entintsika manatsara ny amin’ny hoavy. Zavakanto ny fitorahana blaogy amiko, koa iriko indrindra ny mbola hahakantokanto kokoa ny fitorahana blaogy Malagasy rehetra eo imason’ny maro.

Mankasitraka mankatelina, Tompokolahy sy Tompokovavy