CLUB SATANIQUE

Hafatra nalefan’i Tsarafara Faniry Rakotoarison ho an’ny Malagasy rehetra:

Nisy chaîne lava be tamin’ny internet tamin’ny herinandro nangataka SOS vavaka ho an’i Morondava. Mampalahelo fa tonga eto Antsirabe io toe-javatra io amin’izao fotoana izao.

Efa ela no nisy club satanique an’ny ankizy teto Antsirabe, efa ela koa no nanambarako izany tao am-piangonanay teto Antsirabe ampahibemaso teny amin’ny polipitra, fa ny nahavariana ahy dia olona roa no niezaka ny nanontany ahy ny antsipirihany tamin’ny olona amanjatony nihaino izany.

Misy ankizy efa club mampilendalenda ny namany amina karazana magie tsotsotra, ka rehefa liana ilay ankizy dia asainy manaraka azy hampianariny hono. Amin’ireny dia misy kidnapper-ny mihitsy ary rehefa mivoaka avy ao dia tsy mahatsiaro izay nitranga tao ilay zaza.

Vokany: betsaka ireo ankizy izay tafiditra no, rehefa samy mody any an-tranony, dia miandry ny ray aman-dreniny sy ireo iray trano aminy hatory, dia mandrehitra labozia sy miresaka amin’ny fitaratra. Io no tena ampianarina ireo ankizy any amin’ilay club. ZAVA-DOZA

Ny fitrangany anakiray koa dia misy mandona na misafo ilay zaza tsy manan-tsiny ka raha tezitra na mijery ilay nandona azy fotsiny dia tafiditra ilay devoly. Io no tena sarotra satria tena fiainana an-davanandro mihitsy izany. Automatique ianao tezitra raha misy mandona.

Tsy misy mitombina amin’ny fianarana mihitsy ny ankizy eto Antsirabe amin’izao fotoana izao fa dia na matahotra, na variana miresaka hoe izao hono ny tatsy, izao ny taroa. Mazava ho azy fa misy tsaho be dia be mihitsy miara-mipoitra amin’izao toe-javatra izao, kanefa aleo malina ihany.

Misy koa antso an-téléphone ka mahavariana fa miseho mahafantatra be izay antsoiny izy io, ary manontany hoe ianao ve hiditra club? Ilazao ny ankizy fa raha sendra mahazo izany antso izany dia tapahina avy hatrany ny fanafodiny fa raha vao mihaino azy eo foana dia lazainy fa efa tafiditra club ianao fa arahabaina.

Izay no mba kely fantatro dia zaraiko, fa tsy ampoizina mihitsy izy ity fa tsara ny hahalàlàna azy, ka mba ilazao daholo izay mana-janaka ankizy sy zatovo fa izay aloha no tena lasibatra izao. Ary sanatria mety hiparitaka erak’i Madagasikara satria ny hanaparitahana ity zavatra ity mihitsy no tanjony.

Jesosy no vaha-olana, ampianaro ny ankizy mba hivavaka raha vao mifoha sy mivoaka ny trano ary amin’izay ataony rehetra mandra-podiany amin’ny hariva. Ampianaro ny ankizy mba hahay hanohitra ny devoly izay miherona toy ny liona manodidina azy, mba hahay handroaka devoly amin’ny anaran’i Jesosy amin’ny fotoana rehetra satria tsy ny mpiandry ihany no andrasana raha sanatria misy ny hamehana fa afaka manao izany ny zanak’Andriamanitra rehetra.
Aza adino ny mivavaka ho fanafahana izao loza mananontanona ny firenena izao.

 

Fanavaozam-baovao nampidirina ny 19 Jona 2012:

Angatahana an-tanan-droa izay rehetra manana vaovao mikasika ity raharaha ity mba hiara-hiasa amin’ny mpitandro filaminana sy ny mpanao fanadihadiana ka hiantso ireto laharana ireto 034 14 005 23  /  033 11 801 03  /  017

P.S: Zarazarao

FPVM sy ny taorian’ilay video

Araka ny efa fantatry ny maro, andro vitsyu taorian’ny Noely, dia navaivay tokoa ho an’ny mpino FPVM iny herinadro farany tamin’ny taona 2010 iny.

Tamin’ity Alahady voalohany aminìny taona 2011 ity, say voalohany taorian’ireny resabe tanaty gazety nahazo azy ireny, dia namonjy ny fotoam-pivavahana tao amin’io fiangonana io aho. Tamin’ny 8 ora maraina teo ny ora nahatongavana.

Raha noeritreretina fa hisy fiantraikany ratsy tamin’ireo vahoaka marobe mpanaraka ity FPVM ity ireny zavatra mamoafady ireny, dia ny nifanohitra tamin’izany kosa no tsinjo androany, satria dia feno olona nanomboka tamin’ny efitrano ambany indrindra ka hatrany amin’ny rihana faharoa io fiangonana io.

Fotoan-dehibe ho an’ny rehetra rahateo ny androany noho izy Alahady nanaraka ny fandraisana ny taona voavao

Tsy misy ny sary azo naroso satria entitra ny tao an-toerana androany ny amin’ny fahazoana alalana mialoha raha hampiasa camera na appareil photo ianao. Koa satria tsy nanana izany ny teto amin’ny Gazety_Adaladala dia tsy afaka nanatselatselatra flash, na naka sary ho enti-mandravaka ny lahatsoratra.

Fitohanana tsy nisy toy izany ny firavan’ity fiangonana ity tamin’ny 11 ora tany ho any.

Manararaotra etoana ny eto amin’ny Gazety_Adaladala MIARAHABA NY MPAMAKY REHETRA NAHATRATRA NY TAONA 2011.  HO FITAHIANA SY FAHOMBIAZANA ANIE IZAY REHETRA ATAO

Protégé : Video mandrirotra ny FPVM Antaninanandrano

Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :

Hifanolotra atody

Ho avy ny fety kristiana ‘Paka’. Tsy misaraka amin’io andro io sy ny manodidina azy ny resaka Chocolat, lakolosy, bitro sy atody. Misy tantarany ny niavian’ireny, saingy tsy hidirantsika lalina loatra.

Midika inona ho an’ny maro ary ny ‘Paka’? Ao ny mandray azy ho ilay Andro nitsanganan’i Kristy taorian’ny namonoana azy. Ao ny mandray azy ho androm-pibebahana sy Fihavaozana indray eo amin’ny fiainana. Ao ny mametraka azy ho toy ny andro firavoravoanan fihinanana sy fisotroana fotsiny.

Fanao any ivelany any, rehefa tonon’andro ‘Paka’ ny mifanolotra zavatra ka isan’ireny ny ‘atody’. Zavatra fady tamin’ny Malagasy sasany tany aloha tany izany hoe mifanolotra atody izany. Maha kizo fara sy mahaboribory fiainana, hono (ataovy an-tsaina ilay fiteny hoe : vato kiboribory). Fa ankilany kosa anefa dia midika fitohizan’ny aina izy, nefa koa raha ny bikan’ny ivelany no jerena dia milaza fahatanterahana. Mifamela ny olona nanana disadisa amin’io andro io, na efa mialoha azy akory aza (mandritry ny herinandro masina).

Be ny disadisa amin’izao fotoana eto amin’ny samy Malagasy (tsy ny monina sy mipetraka eo ambonin’i Madagasikara ihany, fa na ireo zanaka am-pielezana eran-tany koa aza). Mba hisy ve izay fifamelana sy fihavaozana izay amin’ity ‘Paka 2010’ ho avy ity? Nandeha ny feo fa hoe taorian’ny tsidika tselatra nataon’ireo iram-panjakana frantsay mba hitadiavana vaha olana momba ny krkizin’i Madagasikara, dia mery hisy ny fihaonana Andry RAJOELINA sy Marc RAVALOMANANA. Nilaza anefa MArc RAVALOMANANA androany fa tsy misy an’izany ary tsy hihaona velively amin’i Andry RAJOELINA raha tsy eo koa RATSIRAKA Didier sy ZAFY Albert. Mandeha koa ny fivoriana ankiafinafina etsy sy eroa. Voalaza mihitsy fa misy fikasana hanongam-panjakana any ho any. Resahana ny mety hisian’ny ‘explosion sociale’ goavana eto Madagasikara ato ho ato. Karazana atody re izao.

Mba iza amin’ireo atody ireo no tianao hatao fanomezana amin’ity ‘Paka 2010’ ity?

Ny irariana fotsiny dia ny mba hahaizan’ny tsirairay mifanolotra ny atody tsara indrindra, dia ny fihavanana sy ny firaisankina. Fa tsy ho sanatria ‘lamokan’atody’, na ‘atody poak’aty’ efa notrohin’ny mpanolotra mialoha izay tao anatiny, na koa ‘atody vato’ tsy hita ho hanina fa sahaza kosa ho haingon-trano hampiraraka ny ivy fotsiny.

Rakotra manokana ho anao (17 janoary 2010)

Rakotra manokana (Special coverage) no entiko ho anao androany. Rohy nofantenana momba ny horohorontany tany Haiti ny voalohany (eto amin’ny teny anglisy, ary misy rohy mankamin’ny tenim-pirenena hafa ihany koa) , ary rohy momba ny rakotra an-tsary nandritra ny fara-veloma natao tamin’ny Kardinaly/Cardinal Gaetan RAZAFINDRATANDRA kosa ny faharoa (ato), lahatsoratra amin’ny teny Italiana ny fahatelo  (ato), amin’ny teny frantsay ny fahaefatra (eto)

Hetsiky ny mpitondra fivavahana (tohiny)

Hita nanatrika ny fotoana teny Antsahamanitra androany ny mpanao politika toa an-dry Mamy Rakotoarivelo sy  Rabetsitonta.

Marobe ny olona tonga nanatrika ny fotoana, ary saiky ireo mpomba ny filoha teo aloha Ravalomanana no nameno ny kianjan’Antsahamanitra (tonga namaly ny antso natao azy ireo omaly).

Marobe toy izany koa ireo mpitondra fivavahana, izay tsy menatra intsony maneho imasom-bahoaka ny toerana raisiny ao anatin’izao disadisa misy eto amin’ny firenena izao. Nilaza ny tsy hijanona intsony amin’ny fanaovana fampitandremana izy ireo fa hirotsaka hanao asa mihitsy amin’io herinandro io. Tsy ekena hoy izy ireo ny fampiasana ny fitsarana amin’ny fomba mitanila.

Io hariva io dia nisy mpitandrina F.J.K.M nivahiny tao amin’ny TVM (tsy miombon-kevitra amin’ireo namany tetsy Antsahamanitra) niantso ny mpino F.J.K.M mba handinika tsara, ho tony sy tsy ho entin’ny fientanam-po fotsiny amin’izao antso rehetra atao izao, ka ho lasa fitaovana fotsiny ho entina hanohana foto-kevitra. Tsy natao hanohana olona, na antoko, na fikambanana, ary tsy tohanan’olona, na antoko politika, na fikambanana ihany koa araka ny teniny ny Fiangonana. Raha fintinina dia tsy tokony haneho fiandaniana fa tokony hitoetra mandrakariva ho eo afovoany sy ho mpampihavana ny fiangonana. Toa an’i Jesoa Kristy, hoy izy, izay tia an’ireo olona rehetra ireo na mpomba an’iza izy na mpomba an’iza.

Aviavy sy hentitra tokoa moa ireo mpitarika ny hetsiky ny mpitondra fivavahana tetsy Antsahamanitra androany hariva. Isan’ny tena mafana fo hita ao anatin’ity hetsika ity ny mpitandrina avy ao amin’ny F.J.K.M Ankadikely Ilafy

Tany am-pamaranana ny fotoana dia nentanina ny olona rehetra nanatrika teo mba hanoratra ny laharan’ny findainy amin’ny taratasy kely, adiresy mailaka raha misy, ary dia notatazana toy ny fanatitra (rakitra) izany avy eo. Ny antony dia ny hoe raha misy tokony hifanentanana sy hifampiantsoana maika (hifamoriana) noho ny mety ho fivoaran’ny raharaha, dia andefasana SMS maika be ny tsirairay, ka tokony ho vonona amin’ny fotoana rehetra (na any ampandriana aza) mba hamaly sy hiainga avy hatrany hamaly ny antso atao.

Hafa kely indray iny tetikady iny an! Fa tanan’iza no handefa ny SMS an’arivony ho an’ireo avy etsy amin’ny MAGRO amin’izay fotoana izay? Satria izy ireo no betsaka tonga namaly ilay antso?

Nodimandry i MonSeigneur Gaëtan RAZAFINDRATANDRA

Vaovao voaray avy any Mahajanga io hariva io: rehefa avy nolazoin’aretina dia nodimandry ny MonSeigneur Gaëtan RAZAFINDRATANDRA, olona nanana ny toerany tokoa teo amin’ny finoana Katolika. 80 taona mahery  izy izao nandao ny tany izao.

29 taona no naha-Eveka azy

tao amin’ny diosezin’i Mahajanga no naha-Eveka katolika azy voalohany talohan’ny nandehanany nisotro ronono tamin’ny 2004.

Tany Besalampy no tanàna nialany sasatra taorian’izay.

Mbola nitarika ny fotoana fanaovam-beloma farany an’i Jacques Sylla izy tamin’ny faran’ny taoana 2009 teo, teny amin’ny EKAR Faravohitra

Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana sy ny mpianakavin’ny finoana

Toa natetitetika tato ho ato izay ny fodiamandrin’ny olo-maventy.

Fanampim-baovao 10 janoary 2010:  Amin’ny Zoma ho avy izao no halevina eny Andohalo ny Kardinal Gaëtan RAZAFINDRANTANDRA