Fandalinako Ny Fifidianana 31 Jolay 2015 #mdg2015 #communales #tnrRV

Tsy ho asiako sasinteny betsaka ity fa ny resaka ato anatiny aza efa ho lava rahateo. Vita iny fifidianana fa inona no azoko lazaina momba azy iny?

DSC_0262

FIDONGIANA
DSC_0257Antony maro no manosika ny olona tsy handray anjara. Na inona anefa na inona no antony tsy nandehanan’ny maro nandatsaka vatom-pifidianana, dia hafatra sahady izany ho an’ireo mpirotsaka hoe misy zavatra tsy lanin’ny vavonin’ny ‘maro’ ao. Araka izany dia tsy afaka ny hiteny koa izay lany fa hoe lanin’ny maro an’isa amin’ny vahoaka. Ekena fa lanin’ny maroan’isa tamin’izay tonga nandatsa-bato, fa tokony ho fantatra ihany koa hoe firy isan-jaton’ilay vahoaka maro an’isa no tonga nandatsaka ny safidiny. Sarotra araka izany ny hihevitra fa ho mamim-bahoaka daholo izay fanapahana hivoaka avy amin’ilay olom-boafidy, na dia natao tao anatin’ny faritry ny ara-dalàna aza. Mety hiteny ianao mpamaky hoe “diso ary tsy manan-jo haneho hevitra ireo rehetra tsy tonga tany”. Efa mariky ny fanehoankevitra ho an’ny mpikarakara fifidianana ny tsy nahatongavany, ary fanehoankevitra koa ho an’ireo mpirotsaka- raha ho hain’izy ireo ny maka lesona avy amin’izany, mazava loatra-

Fohy loatra ny fotoana napetraka hamantarana ny mpirotsaka tsirairay, ka tsy te-hihinana am-bolony ny olona. Naleony lavitra tsy nifidy toy izay hihinan-kena tsy fantatra. Tsy ao anatin’io ireo efa nifikitra sy mifikitra amin’izay efa nandrian’ny fony an-taona maro. Tsy dia naharesy lahatra ny olona loatra ny hoe handeha hamonjy birao ka hanao vato fotsy, sao hono mantsy, hisy lalàna miova eny am-pandehanana (toy izay hita tato ho ato) ka sanatria ny vato fotsy alefa hanampy izay nànana ny maro an’isa.

Ho an’ny hafa indray dia ny fieritreretany fa hanao ny fomba rehetra ny tompom-pahefana hampandresena ny azy, ary ho azy ireo dia toy ny efa fantatra mialoha ny ho vokatry ny fifidianana, antony tsy nandehanany nandatsa-bato. Fandaniam-potoana fotsiny, hono, izany. Tsy anomezan-tsiny azy ireny izany, raha ny hita tamin’izay fomba fanao teto amin’ny firenena hatrizay tokoa.

ANDRO ZOMA

Na dia nambara tamin’ny didim-panjakana aza fa andro tsy fiasàna fa andraisana karama ny Zoma 31/07/2015, nanaovana iny fifidianana iny, dia marobe ireo mpiasa amin’ny Zones Franches, Sinoa, sns… no NOTERENA HIASA. Very zo, araka izany, ireny Malagasy toa ahy sy ianao ireny. Tiako ho fantatra ny andraikitra horaisin’ny fitondràna foibe manoloana izany (ataovy fantatry ny rehetra izay fepetra raisinareo, ampahafantatro amin’ny haino aman-jery rehetra mihitsy), satria tsy voalohany izao no nisy fanimbazimbàna sy faniratsiràna didim-panjakana tahaka izany nataon’ireo vahiny miseho azy ho mifehy ny toekarena eto Madagasikara ireo.

OLAN’NY LISITRA

DSC_0269Ny 15 Aprily 2015 no farany nandalo hatao fanintsiana ilay lisi-pifidianana. Ary herinandro nialohan’ny fifidianana indray ny ankamaroany vao voaray teny amin’ny fokontany samihafa. Nisy aza andro vitsy mihitsy. Araka izany dia sarotra ho an’izay tsy tao anaty lisitra ny hahita hoe voaverina soa aman-tsara tao anaty lisitra ny anarany izay efa nitondràny fanitsana tamin’io Aprily io.
Nisy dia nisy tokoa ny nanao fanitsiana, saingy rehefa tonga ny androm-pifidianana, dia nitonantonana teny amin’ny birao fotsiny niaraka tamin’ity karapanondro sy kara-pifidianana teny an-tànany, fa hay voaendaka tao anaty lisitra indray ny anarany. Ary ny nahagaga ny sasany aza dia ny fianakaviany efa maty sy tsy tao anaty lisitra intsony tamin’ny 2013 no mbola nisoratra tao indray. Tsy lazaina intsony ireo ‘maro an-davaka’ nefa zara raha nisy iray na roa tafiditra tanaty lisitra. Ny an’ny hafa indray, rangahy vadiny efa maty am-bolana marobe no ao anaty lisitra fa i ramatoa mbola velona mirijarja soa aman-tsara, very zo.
Asa na mba noheverin’ireo nisahana iny lisitra iny ny fahasahiranan’ny olona nàka fahazoan-dàlana hanamarina ny anarany tany amin’ny fokontany – ho an’izay afaka nanao izany – sy ny tsy fahazotoan’ny olona hivezivezy lava handany fotoana hanamarina fanindroa, fanintelo sns… ny lisitra, izay raha ny tena marina dia tokony ho efa asa tsy azon’ny fokontany ialàna no sady tsy tokony hisy diso rahateo.
Teto anefa dia tsy an’ny fokontany ny hadisoana satria tsy olony no nanao ny fanisàna sy ny fanaovana ilay lisitra hatramin’ny farany. Olon’ny CENI-T no nanatateraka izany, ary dia betsaka tokoa no very zo. Na ny seketeran’ny fokontaninay aza, tao anaty lisitra tamin’ny voalohany, fa nony tonga ny fifidianana, tsy tao intsony ny anarany. Nihanahana fotsiny teo ambony dabilio ilay ramatoa, izay sady tokony ho mpifidy manana zo, no mpiandraikitra ny fanamarinana ny anaran’ireo olom-pirenena tonga hifidy nilahatra teo anoloany.
Fampielezampeo iray no nandrenesako ity (tsy tsaroako intsony hoe iza, fa raha misy afaka manamarina dia isaorana indrindra): Rehefa ampitahaina ny tomban’isan’ny mpifidy faran’ny volana oktobra 2013, tomban’isa azo avy tamin’ny projection-n’ny isan’ny mponina Instat -…, araka ny tomban’isa nomen’ny Ceni Madagascar, dia hita fa misy mpifidy tombanana hoe eo amin’ny 1 233 510 eo ho eo tsy tafiditra ao anaty lisi-pifidianana (tiako raha misy afaka manamarina ny vainm-potoana lazaina sy ny tarehimarika ao anatin’io zava-boasoratra io). Mampalahelo.

TSY MATOKY :

Mariky ny tsy hafalian'ireo nahazo kara-pifidianana saingy tsy hita tao anaty lisitra tamin'ny ora farany

Mariky ny tsy hafalian’ireo nahazo kara-pifidianana saingy tsy hita tao anaty lisitra tamin’ny ora farany

Tsy omen’ny olona fitokisana loatra intsony ny voka-pifidianana avoakan’ny andrim-panjakana natao hisahana izany. Raha vao resaka fifidianana mihitsy no resahana. Leo ampiesonina amin’ny resaka fampisehoana sy fizaràna zavatra izy, nefa rehefa mandeha ny taona mifandimby, tsy mahita fampanantenana tanteraka antsakany sy an-davany. Nilaza ny hahavita betsaka sy tsara kokoa noho ny teo aloha, nefa aotra no vokatra hita nony tonga eo amin’ny toerana. Sanatria toy ilay ‘mamo nanome toky’, ka nony nisava ny hamamoana, dia toy ny tsy niteny na inona na inona ilay nitokiana. Angamba ve efa manomboka mifoha ny mponina eto Antananarivo? Mety ho diso izay fihevitro izay, satria matoa mbola manao ireny fomba ireny ireo mpifaninana tamin’ity fifidianana Ben’ny Tanàna ity, dia fantatr’izy ireo fa mety mbola hisy hirika hampandaitra azy io. Diso anefa ny kajy ho an’ny sasany.
Any andro, any taona, rehefa tena mifoha tokoa, ka tena tonga saina amin’ny atao hoe politika sy afaka mamakafaka lalina ny vahoaka – tsy Antananarivo ihany, fa Madagasikara manontolo –  dia izay vao hisy fiovàna azo andrandraina ho antsika rehetra.

Vahaolana azo raisina angamba : terena ny olona handatsa-bato amin’ny manaraka. Apetraka ny sazy (ara-pitantanana) ho an’ireo izay tsy afaka manamarina ny antony tsy nandehanany nandatsa-bato (miainga eny amin’ny fkt no ampiharana an’izay) satria toa lasa heverin’ny olona ho zavatra tsy dia misy lanjany ity resa-pifidianana ity.
Rehefa jerena amin’ny ankapobeny ireo birao vitsy mba noteteziko tamin’iny andro iny, dia zara raha nahatratra ny 30% ireo olona tonga nanatanteraka ny adidiny isaky ny biraom-pifidianana (Ankadifotsy I- Ankadifotsy II- Behoririka – Andravoahangy I).

VOKA-PIFIDIANANA

DSC_0334Raha tsy misy ‘miracle’ sy zavatra hafa tsy takatry ny saina, dia tsy hiova intsny ny voka-pifidianana ho an’Antananarivo RV. Lany ary tolorana arahaba ny mpirotsaka Lalao RAVALOMANANA.
Tsy aritro anefa ny tsy hiteny ity ahiahiko ity: toa tandindon’ny tantara tamin’ny 1991-1996 nanjo ny AREMA ity fifidianana Ben’ny Tanàna, 31 Jolay 2015, ity. Tamin’izany fotoana rehefa nahilika RATSIRAKA, ka nomena ny hafa ny fitondràna ny firenena, dia nomena vintana fanindroany hanitsiany ny diany izy. Efa fomban’Antananarivo foana koa moa ity mikisaka manakaiky izay henjehina ity. Saingy haintsika ny tohin’ny tantara, fa taona vitsy taty aoriana, naloan’ny vahoaka indray ingahy RATSIRAKA. Ny tiako hahatongavana dia hoe: nisy fotoana nitondra fanjakana ny fianakaviana RAVALOMANANA, nisy ny nety, ary nisy ny tsy nety. Matetika dia ny tsy nety no mibahana indrindra amin’ny fisainana sy fijerin’ny olona ka mahatonga ny fanonganana sns… Fa izay nety dia voasarona àny. Fiainana iainantsika isanandro izany, ary iarahan’ny rehetra mahalala. Amiko dia lany noho ny ‘anarana’ sy ny ‘antoko’ nisalorany izy. Tsy misy maharatsy izany. Saingy raha sanatria ka mibolilalila fitondra eo izy, dia hisy fiantraikany ho an’i Marc RAVALOMANANA amin’ny 2018 izany. Mila mandray lesona avy amin’ny valim-pifidianana rehetra ho voaray manerana an’i Madagasikara araka izany. Tsy ho azy irery anefa io mila maka lesona io, fa hatramin’ny HVM izay noverezin’ny hafa lavitra mihitsy tamin’ny ankapobeny – na dia nisy aza toerana sasany nandreseny –

FIARAHA_MIASA

Katsaho izay ho fiaraha-miasa matotra, na io miaraka amin’ny mpitondra foibe, na ireo izay tsy mitovy hevitra nifaninana tamin’ny tena, ka tsy ho fialantsiny aroso ho an’ny vahoaka indray ny hoe ‘gafy ataon’ny fitondrana, fingampingana nataon’ny mpanohitra’ no tsy nahatanterahana ny tetikasa hanatsarana an’Iarivo. Izaho manokana mantsy aloha, talohan’ny fifidianana teo , dia tsy mbola nandre amin’ny antsipirihany izay tetikasan’ilay mpirotsaka lany ho Ben’ny Tanàna.
Hatrany am-boalohany dia zavatra efa notakiako tamin’ireo mpirotsaka ny hoe ‘iza no sahy hilaza fa hanàla ny mpivarotra amoron-dàlana (enta-madinika sy fiara) sy hanadio ny tanàna amin’ity resaka fako ity…Santionany ihany tamin’izay zavatra notakiako ireo. Ity resaka fako ity, mety ho mora ihany ny hamaha ny olana, fa ilay fanesorana ny mpivarotra amoron-dàlana no tena mba ho arahako akaiky ny fanatanterahana azy, satria dia sady manimba endrika ny tanàna no manelingelina ny mpiaramonina, amin’ny faritra rehetra misy azy ireny. Tsy hafa amin’izay koa ny resaka fiantsonan’ny fiara.
Hiaraka hiasa izany izao na ny lohalaharana na ny mpifaninana taminy. Aoka ny mpandresy tsy hihanjona ka hanambòny tena sy hilanja loha fa hoe azy izao ny tanàna, ka tsy mila mandray ny hevitry ny hafa, ary aoka koa ny resy mba hahay ‘hipetraka’ ary haneho fahavononana hiaraka hanatsara ny fiainam-bahoaka ao anaty hitsim-po madio. Avelao any izay fifanaratsiana teny an-kianjan’ady teny, fa ady hafa izao no mila iarahanareo roa tonta miatrika. Ny iray hitoetra ho ray aman-dreny lehibe, ny ankilany haka ny toeran’ny zanaka hendry, ka tsy hanara-poana koa anefa, no sady koa tsy hanao bontolo amin’ny fomba fanitsiana tokony hatao. Ny kiana dia kiana tokony ho fanatsaràna, ary ny kianina tokony hahay mijery sy mandray izay kiana hita fa mety sy mitombina. Tsy hitondra antsika ho aiza ny fifanolanana sy fifanenjehana lava eto. Ary aoka tsy hisy ny fitondràna mitanila araka izay ho hitantsika sy hohenoina etsy ambany. Ampitovio ny fitondra ireo boriborintany rehetra, na nahazoana vato betsaka, na tsia, satria ho azy ireny no nahalany anao, fa tsy ho an’olom-bitsy nifidy anao ihany. Sao dia ho sary hafa no ho hitan’ny vahoaka rehefa amperinasa ianareo: sanatria tsy hisento ny vahoaka hoe ‘hay toerana fotsiny no notadiavin’ireto!’. Ampiharo mandrakariva ny mangarahara amin’ny endri-pitantanana rehetra.
Raha ilainareo roa tonta hiaraka ao aza ny mampiasa jadona (iraisana) mba ho entina manarina ny gaboraraka eto amin’ny tanàna, dia ampiharo rehefa hita fa hahasoa ny vahoaka. Katsaho izay fomba hampiraisanareo ny vahoaka nanaraka tao an-damosinareo, fa raha mbola ianareo lohany no matsatso sy variana hifampihantsy lava eo, dia tsy ho gaga isika raha hifampihantsy sy hifanompa lava koa no hataon’ny mponin’Antananarivo. Atsaharo ny fizahozahana sy ny fidedahana ho ‘favori’ na manam-pahaizana. Sy hampandroso antsika izany. Fa ny maha-favori ny andaniny + ny maha-manampahaizana ny ankilany no ento hampandroso.

AHIAHY TSY IHAVANANA

Ahiahin’ny sasany amin’ireo tsy mpomba ny Ben’ny Tanàna vao lany – mbola tsy ofisialy hatreto – ny hoe ‘sao lahy ka rehefa tonga eo amin’ny fitantanana, dia ny hanonitra ny fahavoazana nanjo ny orinasam-pianakaviana no ho hazakazaka voalohany hatao!’ Manantena anefa aho fa ho olon-kendry izany hitantana tanàna izany, ka tsy sanatria hanatanteraka tokoa ny teny nolazainy nandritry ny alin’ny nahafantarany tamin’ny fomba tsy ofisialy fa azony ny fandresena. Ilay mibolisatra kely tahaka ireny mantsy, mety kely tokoa amin’ny hafa, fa zava-dehibe tokoa ho an’ny hafa mandinika akaiky ny raharaha.

FANAMBARANA TAORIAN’NY FANDRESENA

Maro ireo milaza hoe vaovao tsy marina hono ilay fanehoan-kevitra nataon’ny ben’ny tanana vaovao omaly. Averiko eto ilay Declaration an’i Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana, araka izay nilazany azy. » ……………arakakaraky ny pourcentage azoko eny amin’ny arrondissement no hanaovako ny asa……………….. »

by Noaheninkaja Vonin’Aina Herimonina Rakotomanantsoa on samedi 1 août 2015 – Facebook

AN’IZA NY TSINY

Ny lisitra ary ve izany no homena tsiny, sa ny safidy tsy handeha hifidy ka nahatonga ny taham-pandraisana anjara ho ambany be ? Betsaka no nanakiana mivantana sy tsy niolankolaka ny CENI-T tamin’ireo tsy fahatomombanana maro tsikaritra nandritra iny androm-pifidianana iny.
Ny fokontany no tokony nampiandraiketina ny fanisàna sy fandrafetana ny lisi-pifidianana (dingana voalohany), vao miditra aty aoriana ny anjaran’ny CENI-T araka izay tandrify azy rehefa avy natao ny fanamarinana rehetra. Ahoana moa no mba aneken’ny saina ny hoe ‘nahazo kara-pifidianana ianao’ dia nony tonga hifidy dia hoe ‘tsy ato anaty lisitra ny anaranao Madama’
Tsiny hafa koa ny tsy fisian’ny vata fandraisampeo tany anaty birao sasany, ka tsy nahenoan’izy ireo ny toromarika. Noho izany dia isan’ny fanapahana iray niteraka olana be ny fampitàna avy amin’ny CENI-T izay miovaova eny am-panidinana eny, toy ny hoe azo ampidirina atao ‘AJOUT’ ny anaran’ny tsy ao anaty lisitra (ary dia nisy nanatanteraka tokoa), nefa aty aoriana indray dia nofoanana. Dia ahoana? Maty ve izany ilay lisitra sy ny birao nisian’izay? Toa kilalaon-jaza izy ity an!

HO AN’NY TSIRAIRAY

Aza adino fa ny Ben’ny Tanàna dia Ben’ny Tanàna ihany. Manana izay programany izy, fa ianao vahoaka tsy mandady harona io, raiso koa ny anjara tandrify anao. Marina fa tsy hampiditra vola any am-paosinao ny olona lany eo, fa ny hàka aza no hataony (tsy fanenjehana io fa sao any indray no haneho hevitra ny fanatika an). Ilainy ianao handoa ara-dalàna ny hetra mba hanatanterahana ny asa, dia aloavy raha fantatrao fa izay no izy. Misy foto-drafitrasa efa mipetraka eny rehetra eny, tsarovy fa io hetra lazaiko io no nanaovana azy ireny. Izany hoe vola tany ampaosinao ihany. Tompony ianao araka izany, ka fadio manomboka izao ny toetsaina tia manimba izay mba tsara vitan’ny teo aloha. Ny mampitombo izany amin’ny alàlan’ny tsara avy amin’ny tsirairay no ilofosy. Iza no hizaka ny fahavoazana aterany? Isika tsirairay ihany. Indrindra fa ny taranaka ho avy

HADALANA HITA SY RE

Re avy any Ambohimanga –Fokontany Soavinimerina fa nisy kandidà mandeha amin’ny anaran’ny tenany nitondra olona tsy anaty lisitra mba hifidy, saiky hanararaotra ilay hoe afaka manao ‘Ajout’ voalaza tery ambony

VAZIVAZY SISA

Rehefa tsy tao anaty lisitra ny olona sasany dia naleony sisa nanara-maso ny zava-nitranga,  no sady nivazivazy ihany hoe: aleo miandriandry kely fa sao mba tafiditra anaty 2ème liste après délibération e!
Hoy indray ny sasany nanao vava tsy ambina hoe: Dia vitao ao ny anareo fa na ho inona na ho inona koa anie, tsangan’olona ny anareo no fidiana fa tsy tsangan’asa e

FEHINY

Raha 30% toy io hitako io no tena taham-pahavitrihana ho avoakan’ny CENI-T tamin’iny fifidianana iny, aoka tsy hihevitra ho lanim-bahoaka izay lany. Fa fotsiny lanin’ny maro an’isa tonga nifidy. Misy maha-samihafa azy izany satria ny ‘mpibodo fifidianana’ no betsaka tsy nandeha nifidy, ary efa manana ny mpifidy raiki-po aminy tsy miova ny TIM, izay mazava loatra fa tsy hamela irery ny mpirotsaka tohanany.
Tokony hahatsapa ny CENI-T fa kitoatoa sy tsy tombombana iny fifidianana iny.
Ho anareo HVM: afaka hakànareo lesona ny zavatra niseho rehetra sy ny vokatra nanerana ny Nosy. Manana notoriété ve sa tsia ? sns… Ohatra fotsiny ny tao Sabotsy Namehana sy SAMBAVA
Ny MAPAR, mety hihevitra ianareo fa duel entre TIM sy MAPAR no tena niseho, tsy olana izany, ary toa marina,  saingy raha mbola te-haka ny fon’ny olona, ovay ny famindra.
Ho anareo tsy tao anaty lisitra teo. Aza adino ny manamarina akaiky ny momba anareo any amin’ny fokontany manomboka izao, fa tsy rehefa tonga indray ny amin’ny manaraka vao hikamenona eto isika mianakavy
Ho anareo zatra tambatambazana amin’ny fety sy vola tsy mahavita firy andro akory, mandiniha amin’ny manaraka, fa ny vola tsy hangidy rahoviana.

DSC_0331Fanehoankevitra mifandraika amin’ny lahatsoratra: ato ny an’ny WYLD sy ny Liberty32

Publicités

Fifidianana #mdg2015 #maire #communales #tnrRV

Androm-pifidianana androany 31/07/2015. Tamin’ny 5: 45mn aho no efa teny an-toerana raha amin’ny 6 ora maraina no voatondro hivoha ny birao fandatsaham-bato. Talohan’izany kosa anefa dia efa samy hita teny an-toerana ireo mpiandrakitra teto amin’ny fokontany misy ahy. Tanaty fahavononana tanteraka. Ny solontenan’ireo mpirotsaka indray aza no teo tara fotoana, satria dia iray ihany no tonga tamin’ny fotoana ara-dalàna.

Raha ny tetsy amin’ny EPP Ankadifotsy I misy anay dia biraom-pifidianana mifanao ambony ambany no ao. Navitrika kokoa ireo mpifidy tao ambany raha oharina amin’ireo tokony handrotsaka tao ambony rihana.
Rehefa tonga ny ora voatondro, dia naseho ho hitanay mpifidy efa nanatrika teo, sy ny solontenan’ny mpirotsaka ireo fitaovam-pifidianana, izay samy tsy mbola nisy nesorina tao anatin’ny fonosany avy. Toy izany koa ny boky misy ireo takelaka hifidianana sy ny vata mangarahara izay natongilana mihitsy hahitàna fa tsy misy na inona na inona tao anatiny. Avy eo nakatona teoimason’ny rehetra izany ny vata. Nizotra tanaty filaminana izany rehetra izany tamin’ity maraina ity.
Foibem-pifidianana 4 no noteteziko androany maraina (Ankadifotsy I, Ankadifotsy II, Behoririka akaikin’ny Galana, EPP Andravoahangy I). Be olona nazoto nifoha maraina kokoa ny tao Ankadifotsy II sy Andravoahangy I. Samy tsy nahitàko olana aloha hatreto.

Mangingina koa ny eny an-dàlana no sady malalaka ny arabe. Irariana mba hitohy izay filaminana izay mandritra ity anio ity.

Entanina koa anefa isika rehetra mba hanaraka akaiky izay zava-miseho eny amin’ny misy antsika tsrairay avy eny, mba hialàna amin’ny fisian’ny hosoka, na faneriterena ny olona amin’ny safidiny. Ampahafantaro ny be sy ny maro fa azy ny safidiny, ary malalaka izy haneho izany. Aoka tsy hivarotra ny hoavinao sy ny taranakao amin’ny vola tsy mahavita andro iray akory, nefa avy eo hitondràna ny mafy mandritry ny taona maro.
Tandremo koa fa tsy azon’ny mpikambana ao amin’ny biraom-pifidianana atao velivelyny misava ny mpifidy. Manao fanamarihana no ataony raha misy mampiahiahy (avy amin’ny CENI-T)

Filohan'ny birao manamarina ny karatry ny delege

Filohan’ny birao manamarina ny karatry ny delege

ireo fitaovana mbola tsara fono

ireo fitaovana mbola tsara fono

ilay biletà amin'ny endriny carnet eo amin'ny souche no misy laharana, fa ilay takelaka kosa no tsy misy laharana ahafantarana azy. Tsiny goavana io amiko

ilay biletà amin’ny endriny carnet
eo amin’ny souche no misy laharana, fa ilay takelaka kosa no tsy misy laharana ahafantarana azy. Tsiny goavana io amiko

ilay bokikely misy ny toromariky ny CENI-T

ilay bokikely misy ny toromariky ny CENI-T

olona milahatra vao maraina be mba hanefa ny adidiny (Ankadifotsy I)

olona milahatra vao maraina be mba hanefa ny adidiny (Ankadifotsy I)

DSC_0227

filohan'ny biraom-pifidianana mampiseho amin'ireo mpifidy fa vata tsy misy na inona na inona no nampiasaina (Ankadifotsy I - Birao 2 ambony rihana)

filohan’ny biraom-pifidianana mampiseho amin’ireo mpifidy fa vata tsy misy na inona na inona no nampiasaina (Ankadifotsy I – Birao 2 ambony rihana)

fanakatonana ny vata fandatsaham-bato

fanakatonana ny vata fandatsaham-bato

fanakatonana ny vata fandatsaham-bato

fanakatonana ny vata fandatsaham-bato

Ny mpifidy voalohany tao amin'ny birao fandatsaham-bato

Ny mpifidy voalohany tao amin’ny birao fandatsaham-bato

Mpifidy ao Ankadifotsy II, akaikin'ny ISCAM

Mpifidy ao Ankadifotsy II, akaikin’ny ISCAM

Mpifidy EPP Andravoahangy I

Mpifidy EPP Andravoahangy I

Fanamarihana:

Tsimbazaza: 8:32 tonga handatsabato ao amin’ny CEG Tsimbazaza, Birao faha-2 Salle Normandie Atoa Hery Rajaonarimampianina
Tsy dia nandre fampielezampeo tany anaty biraom-pifidiannaa aho androany. Asa rehefa avy eo angamba!
Bezaha: Nifamadika ny vatam-pifidianana dia tara 45 mn ny fandatsaham-bato tany (loharano: RNM)
Manakara : tara ny lisitra avy amin’ny CENI-T ka tamin’ny 8:20 mn vao nanomboka ny fifidianana tao amin’ny kaominina ambony vohitra

TSIMBAZAZA (Dafy Noely 26/10/2014)

TSIMBAZAZA

Malaza ary fantatra ny ao Tsimbazaza
Fa lapan’ny biby sy zava-maniry.
Koa raha manam-potoana mba ento ny zaza,
Hijery rajako tsy fahita firy.

Mitsambikimbikina sy milalao,
Mandany hery tsy mifampitsitsy.
Ka rehefa reraka, indreo ny anao,
Vao mahita akondro tsy tana mihitsy.

Fa ao koa ny gidro mpanangana tanana,
Ao ny karazany mahay an-kisitrika,
Ao ny ragidro matory mitsangana,
Ao ny rajako malaza mpingitrika.

Dia misy ragidro mahay sarin’ady,
Mody manambana hanao ampamoaka,
Kanefa dia mifankatia toa mpivady,
Fa mifanebaka imasom-bahoaka.

Ny ao an-dapa tsy haharitra fa vetivety,
Ka ny mahamaika dia ny haka alalana,
Hividianan-dasantsy mihoatra ny mety,
Afahana fiara tsy mataho-dàlana.

Ny lazan’ilay Tsimbazaza tsy ho lany …
Hino ve ianao raha toa hilazako
Fa vola aman’hetsiny fotsiny ihany
Dia ampy hividianan-tsonian-drajako ?

Mino ve ianao ?

Dafy Noely 26/10/2014

FANGATAHANA OFISIALY

Atao amin’atoa Rajaonarimampianina Hery, ny Governemanta Kolo Roger, ny mpikamban’ny Antenimiera (na inona io na inona)

Izaho, RADIFERA RANAIVOSON Maminirina, mpiasa madinika, tera-katsembohana sy izay rehetra mety ho latsaka,
mba hahafahany mandoa ny hetra asain’ny fanjakana aloany (trano, tany, karama),
mba hahafahany mandia sy miriaria amin’io arabe andehanan’ny maro io,
mba hahafahan’ny ankohonany mihinan-kanina ho velona,
mba hahafahany mampiana-janaka sy mividy ny fitafiany,
mba hahafahany mandoa izao karazan-ketra madinidinika alaina an-kolaka amin’ny vahoaka rehetra izao handoavana ny karamanareo isan’ambaratonga

Dia:

mangataka anao Filoa, Praiminisitra, mpikamban’ny Antenimiera (na ambony io na ambany),

Mba:

hanova ny anarana fiantso ireo mpikambana amin’ilay Antenimiera etsy akaikin’ny vala fitehirizana biby Tsimbazaza, ho Mpitsetsitra Vahoaka, ary ny toeram-piasany ho Antenimieran’ny Mpitsetsitra Vahoaka, hifanaraka amin’izany.

Ataoko Atoa Filou sy ianareo rehetra voakasik’izany, fa tsapanareo tsara ny antony anoratako ireo rehetra ireo, ary anantenako valiny mahafa-po avy aminareo tsirairay avy. Inoako fa rehefa voaova ireo zavatra angatahako ireo dia tsy himenomenona intsony izahay vahoaka raha misy fitakiana hataon’ireo Mpitsetsitra Vahoaka ataony aminareo mpitondra ny tany sy ny firenena mba hampitomboana ny tombontsoany manokana fa tsy ny an’ny vahoaka mitapy nifidy azy, sy mba tsy handoavany hetra toy ny vahoaka adala nametraka azy ho eo amin’ny toerany. Hangina ihany koa izahay raha toa koa ka tonga ianareo hanampina ny vavan’izy rehetra mba tsy hiongananareo, satria efa mba hahay mionona izahay fa na ny anarany aza efa novàna amin’iry nangatahako ery ambony.

Raiso Atoa Filoa sy ianareo Mpitsetsitra isany ny hany haja kely sisa atolotro anareo (mandra-panaisotro azy tanteraka)

RADIFERA RANAIVOSON Maminirina

Zon’olombelona Ny Misakafo

(Lahatsoratra nosoratako manokana ho fandraisana anjara amin’ny BLOG ACTION DAY #BAD13 #HumanRights #Oct16 miresaka Zon’Olombelona izy ity, no sady fandraisako anjara ihany koa amin’izao Andro Iraisam-pirenena ho an’ny Sakafo izao – amin’ny teny Malagasy satria Malagasy no resahana, ary Malagasy no tiana ho tonga saina hanova, hiova).

Anaty vanim-potoana fampielezan-kevitra ho amin’ny fifidianana izay ho filoham-pireneny izao ny eto Madagasikara. Maro ny kandidà, maro araka izany koa ny hevitra sy kobaka am-bava miely: ao ny hanova ny hijery manokana ny fanabeazana ka hanova ny tetiandrom-pampianarana mba hifanaraka amin’izay tena zava-misy iainana eto, ao ny hanao fahagagana hanova ny fiainan’ny tsirairay ao anatin’ny 100 andro.

Ndeha hanaovantsika tsipalotra kely monja ny resa-pifidianana (izay tsy dia nahaliana ahy loatra ny hanoratra mikasika azy hatreto), alohan’ny tena hidirana amin’ny tena tiana hampitaina.

Vola an-tapitrisa, lavitrisa maro no afafy etsy sy eroa, eny fa na dia fantatra izao aza fa tsy ho lany akory ilay mpirotsaka. Asa angaha na inona loatra no tiana hoporofoina amin’izany. Dia samy milaza ho tia tanindrazana sy tia ny Malagasy avokoa izy rehetra mandritra izany fotoana izany. Tena tia tokoa ve?

Tsy ireo mpirotsaka ireo ihany anefa no tokony haneho izay fitiavan-tanindrazana izay, fa ny olom-pirenena tsirairay mihitsy.

Amin’ny fomba ahoana anefa?

Betsaka tao anatin’izay fotoana ela niainana tao anaty krizy izay no nikororosy ny fiainany, ny fiainan’ny ankohonana manontolo mihitsy. Isan’ny zavatra niantraika mafy tamin’ny maro ny fahaverezan’ny asa fivelomana. Rehefa tsy misy intsony, na tsy maharaka ny vola raisina, dia miafara amin’ny famerana ny sakafo hanina raha mbola tiana ny hanana tafo hialofana, saingy rehefa tena tratry ny hazakazaka arahan-tosika, ka sady efa tsy mihinana no mbola dodosan’ny tompon-trano amin’ny resaka hofan-trano tsy voaloa, dia eny amoron-dàlana no iafaràna. Na maty mitsingoana eny an-dàlana noho ny fahatapahan’ny lalàn-drà. Tsy vitsy no lasa adala, na misafidy ny hamono tena mihitsy.

Nitombo ny 4’Mi

Na dia tsy antontan’isa aza no haroso, dia angamba samy nahita sy nahatsapa ny rehetra fa nitombo tsy nisy toy izany ny mpatory an-dalàmbe, diso fantatry ny maro amin’ny hoe 4’Mi. Fitsimponana sy fifantenana izay fako heveriny fa mety mbola hahitany rirany sisa no iveloman’izy ireny. Karohana ao daholo izay karazany mbola azo tsimponina sy hatokotoko hamidy (-raha hisy hividy koa!), fa indrindra indrindra, ny sakafo nariantsika tokantrano afaka misakafo ara-dalàna. Misy amin’ireny sakafo ireny no efa lò, na mifangaro tsotra izao amin’ny maloto (aleo vantanina : tain’alika). Saingy noho ny aina tsy maintsy tazonina mandritra iny andro nanaovana fikarohana sy niandrandràna ilay màna avy amintsika iny, dia ikimpian’ireto 4’Mi ireto izany, ka fantenany ihany, ary entiny ahontsana sy tantavanina eny amin’izay toerana ahitàny rano maimaim-poana, mba hanavahana izay azo harapaka. ‘Dain’, hoy ny fitenintsika rehefa mahita an’izany, misy ny tonga dia manodina ny lohany satria tsy te-hijery. Fa androany kosa aho, miantso anao ka hoy aho hoe: Jereo, saino ary takaro ny tontolo androny. Ampio izy

Ampio izy

Fomba azontsika tsirairay atao hanampiana ireny olona ireny ny fanasokajiantsika ny fako ariana: mba atokàno anaty haronkely plastika ny ambin-tsakafonao tsy hifangaro amin-javatra hafa mety ho poizina hanaisotra ny ain’izy ireny. Mampalahelo ery anie izany mahita an-dry zareo miady an’iny fako kely naterinao iny , rehefa injay tonga ilay ora fanariana azy e. Manoatra noho ny miaro volamena tsy ho lasan’ny mpanendaka. Fihetsika faran’izay kely sy tsotra izay fanasokajiana ny fako izay, ary iriko indrindra raha mba vitanao, vitantsika tsirairay, ka na tsy ho hanim-pitoloha aza, ho an’ireo 4’Mi mifandrombaka hahazo azy, dia efa mba tohan’aina kosa hiatrehany ny anio-ny sy hiandrasany ny ampitsony, dia ilay ampitsony mbola manjavozavo sy ankamantatra.

Asa raha nahatsapa ianareo mpamaky fa na ny mpianakavy aza izao efa sadaikatra ihany raha sendra tratry ny tsy maintsy handalo any an-tokatranon’ny hafa any, ao anaty ora fisakafoanana. Rehefa tsy ianao mantsy no mitsara tena , dia ny mpampiantrano kosa no manao fihetsika ankolaka mandroaka anao mba tsy hizaràna ny iray lovia. Very  ilay foto-pisainana fahiny manao hoe ‘Ny sakafo masaka tsy misy tompony’. Lasa sarotra an-kanina ny maro…Sao lava loatra fa aleo ajanoko eo

Fifidianana

Hiverenako kely ity resaka ity, satria dia ankoatra ny fahaverezan-jo tsy hanana ny sakafo sahaza azy, dia mbola very zo tsy manana toeram-ponenana ara-dalàna, tsy misoratra anaty lisitra ary tsy ho afaka haneho ny safidiny koa ny maro amin’ireny olona mpatory an-dàlana ireny. Tsy manana fiahiana ara-pahasalamana, tsy afaka mampiana-janaka. Betsaka tena betsaka ny zony no very sy voahosihosy.  Dia ahoana izany ry kandidà isany a?

Mba tiako ho fantatra ny tetika hanovàna ny fiainako ao anatin’ny 100 andro, tsy ny ahy mantsy e, fa ny an’ireo mpatory an-dàlana.

Analakely: nidina an-dalambe i Laza Razafiarison sy ny mpanara-dia azy

Tsy asiana teny betsaka, fa indro alefa ho anareo mpamaky ny sary vitsivitsy azo androany tetsy Analakely, anoloan’ny hotel Glacier. Nidina an-dalambe i Laza Razafiarison sy ny mpanara-dia azy io maraina io. Mitaky fanovàna rafitra, no sady mitaky ihany koa ny hifaranan’izao tetezamita izao, izay ahiany hitohy hatramin’ny 10 taona mahery ho avy.
Araka ny re talohan’ny nahatongavanay teny an-toerana dia nirefotra ny entona mandatsa-dranomaso, ary nisy ny voasambotra sy naratra ary ny fakàna ny fanamafisam-peo.

101_9517 101_9516 101_9518

Nilaza moa ireto mpitarika fa tsy matahotra fisamborana, ary mikitika ny tsy fikitika, hono, izay misambotra n’i Laza Razafiarison. Nambarany ihany koa fa ho avy isanandro izy ireo

101_9519 101_9537 101_9536 101_9535 101_9534101_9531 101_9530

 

Ny an’i Laza Razafiarison izany aloha izao no hita, fa ry Alain Andriamiseza koa efa mikononkonona fidinana eny Ambohijatovo amin’ny Sabotsy ho avy io. Dia hafàna indray ve izany i Madagasikara?

101_9529 101_9528 101_9527 101_9526 101_9525 101_9520 101_9524 101_9523 101_9521 101_9522

Eto kosa ny lahateny fohin’ingahy Laza Razafiarison

Analakely22072013_02
Analakely22072013_01

Vacance De La Présidence De La Transition #Madagascar

Décision n° 04-HCC/D3 du 17 juillet 2013 concernant la loi n°2013-004 régissant la vacance de la présidence de la transition.

17 juillet 2013   D3

La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°015-013/PRT du 11 juillet 2013, reçue au greffe le 12 juillet 2013, le Président de la Transition saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour soumettre au contrôle de conformité à la Constitution, préalablement à sa promulgation, la loi n°2013-004 régissant la vacance de la présidence de la transition, adoptée par le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition en leurs séances respectives du 21 juin 2013 et du 3 juillet 2013 ;

EN LA FORME

Considérant que la saisine introduite par un Chef d’Institution et conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

Considérant que l’examen du contrôle de conformité à la Constitution de la loi ci-dessus citée requiert de la part de la haute juridiction l’adoption d’une démarche objective visant le respect de la hiérarchie des normes juridiques en période de transition ;

Qu’il en résulte qu’il incombe d’exposer en premier lieu l’objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, de revoir en second lieu l’ensemble des dispositions constitutionnelles et légales en vigueur relatives à la vacance de la présidence, d’examiner par la suite la question concernant l’application et l’applicabilité des normes juridiques existantes et enfin, de faire apparaître l’esprit et la lettre de la Constitution en cas de vacance de la présidence de la transition ;

I- Sur l’objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité :

Considérant que la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, aux termes des dispositions de son article premier « a pour objet de régir l’exercice collégial des fonctions de Chef de l’Etat durant la vacance de la présidence de la transition résultant de la candidature du Président de la transition aux élections présidentielles » ;

Considérant en effet que conformément au paragraphe 14 de la Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar, le Président de la transition ainsi que le Premier Ministre de consensus et les membres du gouvernement sont tenus de démissionner de leurs fonctions soixante jours avant la date du scrutin s’ils décident de se porter candidats aux élections législatives et présidentielle ;

Considérant que le même paragraphe de la Feuille de route énonce que « Toutefois, afin de pallier à toute éventualité de vide juridique, une loi sera adoptée par le Parlement de la transition pour définir les conditions de la mise en œuvre y afférentes » ;

Considérant alors que selon l’article 3 de la loi objet de l’actuel examen de constitutionnalité, « En application des dispositions du paragraphe 14 de la Feuille de route, afin de pallier à toute éventualité de vide juridique, les fonctions de Chef de l’Etat sont exercées collégialement par le gouvernement, à partir de la date de la constatation de vacance de la présidence de la transition jusqu’à l’investiture du nouveau Président de la République » ;

Que la vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle au vu de la lettre de démission du Président de la transition, tel que prescrit par l’article 2 de la loi ;

Considérant qu’en ses autres dispositions, la loi traite de l’organisation, du fonctionnement et des attributions collégiales du gouvernement pendant la période de vacance de la présidence de la transition ;

II-Sur les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur relatives à la vacance de la présidence :

Considérant dès l’abord que les dispositions transitoires de la Constitution de la IVème République, promulguée le 11 décembre 2010 et entrée en vigueur à cette date, constituent des normes de références pour la gestion de la période de transition ;

Considérant que la Constitution de la IVème République, en son titre VII et en son article 166, garantit le principe de continuité de l’Etat, d’une part par le maintien des institutions et des organes existant en période de transition et d’autre part, par la prévision du cas de vacance de la présidence de la transition et la détermination de la mesure y afférente ;

Considérant ainsi qu’aux termes des dispositions de l’article 166 de la Constitution, en son alinéa premier : « Jusqu’à la mise en place progressive des institutions prévues par la présente Constitution, les institutions et organes prévus pour la période de la transition continuent d’exercer leurs fonctions » ;

Que sont inclus parmi les institutions sus indiquées, à la lecture des alinéas 2 et 3 de l’article 166 de la Constitution, le Conseil Supérieur de la Transition et le Congrès de la Transition qui cessent leurs fonctions dès l’élection du bureau de la nouvelle Assemblée Nationale ainsi que le Président de la Haute Autorité de la Transition exerçant les fonctions du Chef de l’Etat jusqu’à l’investiture du nouveau Président de la République ;

Considérant ensuite qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 166 de la Constitution : « En cas de vacance de la présidence, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Chef de l’Etat sont exercées collégialement par le Premier Ministre, le Président du Conseil Supérieur de la Transition et le Président du Congrès » ;

Considérant qu’ultérieurement, sans qu’il soit fait référence à la Constitution du 11 décembre 2010, la Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar signée par les acteurs politiques malgaches et insérée dans l’ ordonnancement juridique interne par la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011, en son paragraphe 14, renvoie à une loi devant être adoptée par le Parlement de la transition, la définition des conditions afférentes à la vacance de la présidence de la transition au cas où le Président de la transition décide de se porter candidat à l’élection présidentielle, afin de pallier à toute éventualité de vide juridique ;

Considérant qu’avant l’adoption de la présente loi soumise au contrôle de conformité à la Constitution, la question relative à la vacance de la présidence de la transition figure dans la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République, ladite loi organique disposant en son article 3.4, alinéa 2, que : « En cas de vacance de la présidence, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Chef de l’Etat sont exercées collégialement par le Premier Ministre, le Président du Conseil Supérieur de la Transition et le Président du Congrès » ;

Qu’ainsi il ressort que les dispositions de la loi organique sus citée reprennent celles de l’article 166 de la Constitution et diffèrent manifestement de celles de la loi soumise actuellement au contrôle de constitutionnalité ;

III-Sur la hiérarchie des normes juridiques et leur application en période de transition :

1- De la suprématie de la Constitution par rapport aux autres normes juridiques :
Considérant qu’il est admis que la suprématie constitutionnelle se justifie par le fait que la Constitution étant la nome juridique suprême dans l’ordre juridique interne, les règles constitutionnelles doivent l’emporter sur toutes les autres règles juridiques de droit interne ;

Considérant en outre que le contrôle de constitutionnalité est alors la conséquence logique de la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique ;

Considérant que la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle par le Président de la transition pour contrôle de conformité de loi adoptée par le Parlement de la transition rentre dans le respect de la suprématie constitutionnelle et contribue par là-même à la nécessité, même en période de transition, de l’établissement d’une hiérarchie entre les normes, c’est-à-dire d’un ordonnancement juridique incontournable;

2- Des lois organiques :
Considérant que c’est la Constitution qui détermine expressément les matières qui relèvent du domaine de la loi organique ; qu’il en est ainsi notamment de l’article 88 ou de l’article 90 de la Constitution du 11 décembre 2010 ;

Considérant qu’une loi organique ne peut intervenir en dehors du domaine et des objets déterminés énumérés par la Constitution comme étant organiques ; qu’ainsi, les lois organiques sont destinées à développer et à préciser les dispositions constitutionnelles ;

Qu’ainsi, par exemple, aux termes des dispositions de l’article 88 de la Constitution, le Code électoral ou les règles relatives à l’élection du Président de la République, relèvent de la loi organique ;

Considérant qu’en période de transition, le Parlement de la Transition a adopté en ses séances la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République, la loi organique n°2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la quatrième République ;

Considérant que ces lois organiques, prises en période de transition, ont fait référence et à la Constitution et aux décisions de conformité à la Constitution rendues par la Haute Cour Constitutionnelle ;

Considérant que de par leur définition même, et de par les modalités spécifiques de vote et de modification qui leur sont réservées par la Constitution, les lois organiques disposent d’un rang plus élevé que celui des lois ordinaires au sein de la hiérarchie des normes ;

3- Des lois ordinaires :
Considérant dès l’abord qu’il est communément admis qu’au plan formel, la loi s’entend de tout acte pris par l’organe législatif suivant la procédure législative ;

Considérant qu’en période de transition, la Feuille de route qui figure désormais comme faisant partie des normes juridiques régissant la transition, n’a pas défini une procédure législative spécifique pour l’adoption des lois et s’est limitée à énoncer en son paragraphe 9 que le Parlement de transition sera chargé de la ratification des ordonnances adoptées pendant la transition en particulier celles qui concernent le processus électoral ainsi que de la proposition et de l’adoption de la législation pertinente ;

Considérant qu’il en résulte, d’une part, que la procédure devant être retenue pour l’adoption des lois reste celle prescrite par la Constitution et, d’autre part, que la notion de législation pertinente s’entend comme celle de loi au sens matériel, de tout acte juridique contenant des règles impersonnelles, de portée générale, à caractère impératif ;

Considérant qu’en tout état de cause, au plan de la hiérarchie des normes, quel que soit le contexte, en période normale ou en période de transition politique, les lois ordinaires demeurent une source du droit, tout en étant toujours subordonnées respectivement à la Constitution, aux lois organiques et aux traités internationaux ;

Considérant que la pluralité des normes qui régissent la transition, notamment les dispositions transitoires de la Constitution du 11 décembre 2010 et la Feuille de route qui est insérée comme loi de l’Etat, ne permet pas de déroger à la hiérarchie des normes, donc à l’ordonnancement juridique en période de transition ;

Considérant que dans ses décisions successives, la Haute Cour Constitutionnelle a pris en considération tant la pluralité des normes juridiques que leur complémentarité pour tendre à la fois au respect de la constitutionnalité et au renforcement du processus de la sortie de crise par le moyen du droit ;

IV- Sur la lettre et l’esprit de la Constitution en cas de vacance de la présidence de la transition :

1- Des principes constitutionnels à respecter :
Considérant que la Constitution requiert l’application du principe de séparation des pouvoirs en énonçant dès son préambule que figurent parmi les conditions du développement durable et intégré, la séparation et l’équilibre des pouvoirs à travers les procédés démocratiques ;

Considérant que le régime de séparation des pouvoirs implique la séparation de l’exercice des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ; qu’il est adopté tant en période normale qu’en période de transition ;

Considérant qu’en période de transition, la Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar distingue le Président de la transition qui exerce les fonctions du Chef de l’Etat, le gouvernement de transition d’union nationale chargé de l’administration des affaires courantes et de la mise en place des conditions nécessaires pour les élections, le Parlement de transition chargé, entre autres, de l’adoption de la législation pertinente ;

Considérant ainsi qu’en période de transition, en référence aux décisions antérieurement prises par la Haute Cour Constitutionnelle, le principe de continuité de l’Etat doit être en tout temps garanti par le respect strict des attributions dévolues à chaque institution et organe de l’Etat et ce, au nom du principe de la séparation des pouvoirs ;

Considérant qu’en son exposé des motifs, la loi n°2013-004 soumise au contrôle de constitutionnalité annonce qu’elle a été initiée pour garantir la séparation des pouvoirs législatif et exécutif, nécessaire à l’équilibre, à la stabilité et au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi qu’à la préservation des acquis dans le processus de sortie de crise ;

2- De la notion de Chef de l’Etat :
Considérant que la loi, objet du contrôle de la Cour de céans, en disposant en son article 3 que les fonctions du Chef de l’Etat sont exercées collégialement par le gouvernement, à partir de la date de la constatation de vacance de la présidence de la transition jusqu’à l’investiture du nouveau Président de la République, tend à faire relever que d’une part, lesdites fonctions seront alors exercées par une partie du pouvoir exécutif, à savoir le Gouvernement qui est distinct de la personne du Chef de l’Etat et que d’autre part, le pouvoir législatif composé du Conseil Supérieur de la Transition et du Congrès de la Transition ne pourra intervenir dans les attributions de l’exécutif ;

Considérant en premier lieu qu’il échet de constater que les dispositions de l’article 3 de la loi n°2013-004 se rapprochent de celles des Constitutions de la troisième République en l’occurrence la Constitution du 18 septembre 1992 modifiée en l’année 1995 et en l’année 1998 et la Constitution révisée le 4 avril 2007 en ce qu’elles énoncent en leur article 52, alinéa 3, que : « Dès la constatation de la vacance de la présidence de la République, les fonctions de Chef de l’Etat sont provisoirement exercées, jusqu’à l’entrée en fonction du Président élu ou jusqu’à la levée de l’empêchement temporaire, par le Président du Sénat ou, en cas de vacance de poste ou d’incapacité du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collégialement » ;

Considérant qu’en outre, aux termes des dispositions de l’article 52 de la Constitution de la quatrième République : « Par suite de démission, d’abandon du pouvoir sous quelque forme que ce soit, de décès, d’empêchement définitif ou de déchéance prononcée, la vacance de la Présidence de la République est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.
Dès la constatation de la vacance de la présidence, les fonctions du Chef de l’Etat sont exercées par le Président du Sénat.
En cas d’empêchement du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, les fonctions de Chef de l’Etat sont exercées collégialement parle Gouvernement » ;

Considérant en second lieu que la loi soumise au contrôle de constitutionnalité, en prescrivant une mesure différente de celle inscrite dans les dispositions transitoires de la Constitution du 11 décembre 2010 en son article 166, tend à faire distinguer le Président de la Haute Autorité de la Transition figurant dans cet article et dont la dénomination a été tirée des accords politiques antérieurs à la promulgation de la Constitution, du Président de la transition, titre retenu dans la Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar, dont le remplacement devrait obéir à de nouvelles règles ;

Considérant parallèlement que la loi prise en application du paragraphe 14 de la Feuille de route tend à invoquer ensuite la violation du principe de séparation des pouvoirs par la lettre de la Constitution en son article 166 ;

Considérant dès l’abord que le titre de Chef de l’Etat, dans les Constitutions successives, est attribué au Président de la République régulièrement élu en ce sens qu’il exerce la magistrature suprême dans l’Etat et que le Chef de l’Etat est l’organe suprême de l’Etat ;

Qu’aussi, le titre de Chef de l’Etat peut être reconnu, en période de crise et de transition, à la personne ainsi désignée par les accords politiques de sortie de crise ; que tel est le cas du Président de la transition qui, en cette qualité, exerce les fonctions du Chef de l’Etat, tel que prescrit par le paragraphe 3 de la Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar ;

Considérant qu’en l‘absence de la détermination d’une manière exhaustive des fonctions du Chef de l’Etat par la Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar, il est fait référence aux dispositions de la Constitution qui distingue la fonction de Chef de l’Etat incluant en général la garantie de la permanence et de la continuité de l’Etat et les fonctions du Chef de l’Etat exercées pour la plupart en Conseil des ministres ;

Considérant que tant le Président de la Haute Autorité de la Transition visé par l’article 166 de la Constitution que le Président de la Transition figurant au paragraphe 3 de la Feuille de route exercent tous les deux les fonctions du Chef de l’Etat et qu’alors leur remplacement en période de vacance, doit obéir aux mêmes règles ;

Considérant ensuite que le contrôle du respect du principe constitutionnel par les dispositions transitoires de la Constitution échappe à la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle qui a été amenée à déclarer conforme à la Constitution la loi n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République qui reprend en son article 3.4 alinéa 2, les dispositions de l’article 166 de la Constitution en cas de vacance de la présidence de la transition ;

3- De la hiérarchie des normes eu égard à la coexistence de la Constitution et de la Feuille de route :
Considérant que s’il est admis que la Feuille de route a été signée et insérée comme loi de l’Etat pour régir la période de transition, les mesures de mise en œuvre de ladite loi doivent respecter les dispositions constitutionnelles en vigueur conformément à la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°15-HCC/D3 du 26 décembre 2011 concernant la loi n°2011-014 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;

Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle estime que les dispositions du paragraphe 14 de la Feuille de route, prévoyant l’adoption d’une loi afin de pallier à un éventuel vide juridique en cas de vacance de la présidence, constituent une clause de réserve, ladite clause n’ayant plus sa raison d’être dans la mesure où les dispositions transitoires de la Constitution, reprises par la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012, traitent déjà du cas de la vacance ;

Considérant, dans ces conditions, que les dispositions de l’article 3 de la loi n°2013-004, objet du contrôle et régissant la vacance de la présidence de la transition demeurent contraires à celles de l’article 166 de la Constitution ainsi qu’à celles de l’article 3.4 alinéa 4 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la quatrième République ;

Considérant que l’article 3 de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité est inséparable de l’ensemble des dispositions de la loi ;

Qu’il échet de déclarer la loi n°2013-004 régissant la vacance de la présidence de la transition, non conforme à la Constitution ;

En conséquence,

D é c i d e :

Article premier.- La loi n°2013-004 régissant la vacance de la présidence de la transition n’est pas conforme à la Constitution et ne peut ainsi être promulguée.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi dix-sept juillet l’an deux mil treize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel,Président

M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen

M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller

M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller

Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller

M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

Source: hcc-gov.mg