Kely nefa mahavita izay vitany

Ao anatin’izao antso re etsy sy eroa momba ny fiarovana ny tontolo iainana izao dia tsy aritro ny tsy handefa ity traikefa iainanay mianakavy kely nandritry ny fotoana efa elaela ity.

Mamboly vary izahay, ary rehefa tonga ny fotoana fampakaram-bary, sy mandritry ny taona ihany koa, dia tsy mijanona ho anay samy irery ny vokatra. Tany aloha dia very any anaty rano mikoriana mankany anaty dalle ny loham-barinay, saingy isaky ny misy vary atapy andro ao amin’ny terrasse dia hitako hatrany fa feno voronkely tonga maka ny anjarany ao.
Teo no nitsiry ny hevitra fa ireo vary sivanina alohan’ny hahatongavany any am-bilaninay, raha very fotsiny nofafàna ho any anaty dabam-pako fahiny, dia ho angonina kosa indray nanomboka tamin’izay fotoana izay.

Misakafo in-telo isanandro isika olombelona, ary dia nanamboarana toerana koa ireto voronkely mpandalo ato an-tanàna mba hisakafo in-telo isanandro. Natao mifanao ambony sy ambany ny fitoeran’ny poti-bary sy ny rano hosotroiny. Tany amboalohany dia mbola vitsy no nahita ilay toerana, noho izy tsy tany amin’ny toerana nahazatra azy ireo, fa rehefa nandeha ny andro sy ny fotoana, dia nitarika namana sy nihamaro ny « mpiantsena » tonga ato an-tanàna (izay no lasa fiantsonay azy satria dia manao rodobe ry zareo). Efa lasa misy ora mahazatra azy ireo fivoahany mandeha miantsena, satria misy ora tahaka izay koa ny fametrahana ny vary ao anatin’ny fitoerany.

Kely nefa mahavita izay vitany io fihetsika io, koa asa raha mba afaka ny hanara-dia hanao toy izany koa ianao mamaky ny lahatsoratra raha toa ka manana zaridaina malalaka, ary isan’ireo mpanofa vary alohan’ny hahandro. Aza ariana fa tsinjovy ny voro-manidina eeeee!

Hafatra: raha hanao toy io anay io ianao, aza atao manakaiky voninkazo manana taho marefo, satria tia milingilingy sy be adiady ry zareo ka mety ho tapaka ny taho noho ny fandosirany sy fifanenjehany

Jereo anie ity lahatsary ity e