Fahaleovantena Amerikana faha-236 (#USEmbassy)

Faha-236 amin’ny tsingerina nahazoan’ny Amerika ny fahaleovantenany no nankalazaina androany (nialoha ny fotoana, izay tokony ho ny 04 /07) teny amin’ny masoivoho Amerkana Andranomena. Fahaleovantena azony tamin’nya taona 1776.  Isan’ny foto-kevitra raketin’ny fanapahana tamin’izany fotoana ny mba hisian’ny fahalalahan’ny fivavahana, ny fahalalahana maneho hevitra sy ny asa fanaovana gazety, fa ny tena zavatra lehibe tao anatiny dia ny zo hifidy izay ho mpitondra ny firenena.

Fanjakana 50 izay zanatany Eoropeana niisa 13 tamin’izany fotoana no nitambatra ho lasa i Amerika fantatry ny maro ankehitriny.

Volana vitsy lasa izay dia nanao fianianana tany Mantasoa ireo mpirtsaka an-tsitrapo Amerikana hiasa eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin’ny asa fanampiana ataon’i Etazonia eto Madagasikara ny fisian’izy ireny. Fanampiana izay nambaran’ny teo anivon’ny masoivoho sy ny USAID nandritra ny fandraisam-pitenenany sy ny tafatafa niarahany tamin’ny mpanely vaovao fa hoe tsy mitsahatra ny mitombo. Enga anie ka mba hiantefa tokoa any amin’ny vahoaka ny vokany.

Raha ho an’ny USAID manokana dia nambaran’ny tompon’andrakitra fa maherin’ny 144 lavitrsa ariary ny fitambaran’ireo tetikasa sahaniny eto amintsika. Ary raha ny Peace Corps indray dia miely patrana any ambanivohitra any, misahana sekoly na asa fampandrosoana hafa.

Nidoka tena moa ny Amerikana nandritra ity androany ity fa hoe izy no manome fanampiana mitokana betsaka indrindra an’i Madagasikara, eny fa na dia tsy ankatoaviny aza ny fitondrana misy amin’izao fotoana. Eo amin’ny sehatry ny fahasalamana, fanjarian-tsakafo, fampidirana rano fisotro (miaraka amin’ny fikambanana tsy miankina) no isehoan’izany.

Ny tomponandraikitry ny tranomboky ao amin’ny masoivoho, manazava ireo teknolojia mety ho hita ao aminy

Eo amin’ny sehatry ny fanabeazana sy fanapariahana ny kolontsaina Amerikana kosa dia hisokatra tsy ho ela ny Foibe Amerikana vaovao eny amin’ny SMART Tajombato, hahitàna teknlojia avo hiaka farany, toy ny boky elektronika, ny solaitrabe mifandray amin’ny solosaina. Hisy ny sehatra ho an’ny fialamboly sy ny fampiroboroboana ny orinasa.

Nanokatra ny foibe YCC etsy Anosy ihany koa moa ry zareo hanabeazana tanora vanona, araka ny tenin’Atoa Eric Wong, mpiandraiki-draharaha. Ny YCC izay manana fandaharana iarahany rahateo amin’ny fahbitalavitra RTA , fandaharana Kozy Liberty no nahalalan’ny maro azy hatrany am-boalohany.

ampahany tamin’ireo mpanotrona

Fa ankoatra ireo voalaza ireo dia misy ihany koa ny fiaraha-miasany amin’ny Air Madagascar amin’izao fotoana ao anatin’ilay hetsika ‘Vivez une experience Naturelle’ natao hiarovana ny tontolo iainana sy ho fampahafantarana ihany koa ilay valanjavaboary. Notokanana tamin’ny fiandohan’ity volana Jolay ity rahateo ny tranobe iray antsoina hoe Namanabe hall tao amin’io toerana io, ary mbola hitohy amin’ny 14 Jolay izao izany fankalazana ny fisokafany izany.

Rehefa nody moa ny nasaina rehetra dia notolora zana-boasary iray avy mba ho fahatsiarovana sy ho marika fa mbola haharitra ny fiaraha-miasan’i Etazonia amin’ny Madagasikara raha ny voalazan’Atoa Eric Wong. Mba hiara-mahita ny fitombon’izy ireny sy hioty ny vokatra hoy ny filazany azy.

Nentiko nody izay tsy naka ny anjarany, sao mba mitombo ny isan-boasary ateriko any amin’ny masoivoho rahatrizay vokatra. tpt

Ery ambony amin’ny ilany havia eo amin’ny sary ny toerana nasiana ny mpanao gazety sy ny bilaogera

Ankoatr’ireo fihetsika sy zavatra hafa nampiavaka ny androany (sic) dia navahana ihany koa ny taratasy famaohana.