Fahaleovantenan’i #Madagasikara (#madagascar #indépendance)

Ety am-piandohana dia ialako tsiny raha mety hisavoritaka kely ity fanehoan-kevitra ity noho izy natao maimaika be. Ratsy be mantsy ny fifandraisana eto amin’ny aterineto amin’izao fotoana anoratako izao ka nahatonga ahy niantso an-telefaona ny #moov mihitsy ( Bande Passante 7.801 Kbps (0.975 Ko/sec) )

Fahaleovantena no anton-dresaka eto.

Nankalaza ny 26 Jona faha-4 taorian’ny krizy 2009 isika, andro vitsy lasa izay. Tato anatin’izao Tetezamita izao, tetezamita niriana hifarana haingana, ary efa nisy aza tany aloha ny famoahana datin’androm-pifidianana nataon’ireo mitàna ny fahefana. Toy ny vanim-potoana fety samihafa dia safononoka ao anaty lanonana ny olona rehefa manakaiky io andro io isan-taona. Nefa tsy mbola teraka Ambatobevohoka hatramin’izao, satria ny vahiny no nibaiko. Tsy nanana Fahaleovantena sy fiandrianam-pirenena isika izany!

Nandritra ny volana Mey koa anefa dia nafampàna ny hetsika politika isankarazany, satria teo no natao ny fitakiana rehetra avy tamin’izao karazana sendika sy fikambanana samihafa izao. SEMPAMA, SECES, sns… Nahazo aina teo ny fanoherana, fa nidonaka ary mbola midona-tsetroka kosa ny mpitondra amin’ny fiatrehana izany fitakiana rehetra izany. Fomba efa nahazatra hatramin’izay izany fanararaotana vanim-potoana hanoherana izany, ary fotoana efa voakajy hatrany hatrany. Tsy sahy mandray andraikitra araka izay tandrify azy ny mitàna ny fahefàna. Tsy mbola manana Fahaleovantena izany isika fa mbola ny vahiny ihany no mibaiko.

Milaza ho tsy mankasitraka izao fitondràna izao ny sasany nefa tsy miala ao ihany, dia milaza fa tsy tomponandrakitra amin’izay tsy fandehanan’ny firenena, nefa ny sonianao mbola miasa ao ihany. Milaza ho tsy hivory raha tsy raharaha tena manohintohina ny fiainam-pirenena. Mbola endrik’olona tsy manana Fahaleovantena ihany koa izay, satria mbola tavan’olona sy tombontsoan’antoko no mibaiko.

Fahaleovantena no ankalazaina ka anentananao ny olona tsy hanangan-tsaina noho ny tombontsoanao manokana na ny tombontsoan’antoko? nefa ianao mbola mitazona ny toeranao ao anatin’ilay ministera ohatra, dia fanitsakitsahana tanteraka an’ilay vahoaka lazainao fa tompoinao izany r’ingahy a, ary midika koa izany fa itsahanao ny hasin’ny firenena. Adidy anie no atao ao fa tsy zo nomena anao akory e ! Dia faly mitsentsitra fotsiny ny volam-bahoaka ao sady milaza ho tia ny firenena ihany. Izany hoe mbola eo ambanin’ny tombontsoa politikan’ny mpanao politika sy ankolafy tsirairay ny firenena. Milaza ho tsy tia vary mohaka ry lerony, nefa mahalany masiso iray vilany. Mba menatra ry zalahy a! Olon-dehibe ianareo fa tsy ankizy intsony, sa izany no vokatry ny fitaizana nandritra ny fanjanahantany fahiny, izay mbola ezahan’ny maro aminareo mpanao politika tazonina amin’izao fotoana izao? Tena mbola tsy misaina ny hananana Fahaleovantena.

Rehefa mieritreritra Firenena ianao dia mahita sary an-tsaina ny sainany, tafika ao aminy, ny lalàna mifehy azy, ny sisintany,  fa tsy tsangan’olona velively no jerena ka hoe rehefa tsy mitovy hevitra ara-politika, na mifanolana dia ny fanajàna ny fankalazana ny fetim-pirenena no hatao tsinontsinona. Fetin’ny tafika ihany koa io.

Nisy fotoana rehefa mety amin’ny mpanao politika ny manonona ny momba ny tafika, dia antsoiny handray fitondràna, nefa nony injay mba tonga ny andro natao ho azy, hankalazany ny fety toy io andro 26 Jona io, dia lasa fako aman’ahitra no fahitàn’ny mpanao politika sasany an’izany tafika izany. Koa raha tsy ilay fetin’ny Fahaleovantena no notroninao, dia tokony ho nanome voninahitra ny tafika kosa ianao. Satria aoriana, raha ianao no ho eo, dia tsarovy fa ny taifka ho tafika foana, fa ianao mandalo miserana. Mifanaraka amin’ny toerana ara-politika raisin-dry zareo no tiany koa hametrahana ny tafika araka ny eritreretiny. Raiso ny tranga CAPSAT sy BANI, iza amin’ireo no naninona, ary iza no nanao ny mety? Antsika rehetra no mamaly an’izay. Araka ny lazain’i Honoré de Balzac hoe :

« Il y a deux histoires : l’histoire officielle, menteuse, puis l’histoire secrète où sont les véritables causes des événements ». Raha adika malalaka dia hoe Misy tantara roa samihafa, dia izay ambara amin’ny fomba ofisialy, miharo lainga, sy izay tena marina iniana tsy avoaka.

Hoy rafa joss any amin’ny Serasera Yahoogroupes any :

“Mba nisy fihetsehana tamin’ny andron’ny VVS (nopotehena), MDRM (nisy nazera velona avy teny ambony avion mihintsy aza ny Malagasy) . Mba nandeha nifidy koa fa fangalaram-bato ny valiny. Ankehitriny aza dia tsy misy voafidimbahoaka na iray aza ny ao anaty Andriampanjakana rehetra, ny ben’ny faritra/tanana ; ary raha sahisahy mihetsika dia tongavan’ny miaramila be baoty sy ny basiny (marihiko kely fa ny miaramila ao dia nampianarina hiaro ny « fitondrana » fa tsy ny vahoaka sy ny firenena akory : vokatrin’ny politika antisubvertive avy amin’ny frantsay izany).”

Ho fikatsahana Fahaleovantena daholo no anton’izany.

Nosimbain’ny mpitondra ny foto-pisainana Malagasy tia fihavanana, novolena ao anatn’ny rehetra ny fifampiandaniana sy fifanenjehana. Hoy indrindra i Rary, mbola ao amin’ny vondrona voalazako etsy ambony :

«Ity fisian’ny tsy rariny eo amin’ny mpitondra (fitsaràna), dia manova, manaratsy ny toetsain’ny vahoaka, azo atao hoe ny sain’ny firenena iray manontolo mihintsy no simba. Ampian’ny fanapotehina ny fiveloman’ny gasy (orinasa nikatona, fandriampahalemana tsy misy…) dia mitombo avo heny ny fahoriana, ankasitrahana ny tsy rariny, miseho ny fialonana, ny halatra, ny risoriso., ireo toetra manapotika ny fanahy, ka tsy ny fitombon’ny fiangonana izay mitombo araka ny fahantrana mitombo eo amin’ny malagasy, no ahitana olana, fa toa lasa manaiky ny zava-misy ny kristiana, miandrandra ny fiainana any ankoatra maharitra !!! fa ny fiainana eto an-tany dia fandalovana !!!

Ny SADC no mampiantso dia faly sy mibitaka fa naharay fanasana na ny mpitondra sy ny ankolafy hafa: hay tokoa moa, azafady fa saika adinoko, ny SADC sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena no efa mitantana an’i #Madagasikara sy mametraka ny lalàna eto. Efa fotoana elaela ihany izao. Efa nifirana mantsy ny Lalampanorenana sy ny fiandrianam-pirenena Malagasy. Dia ireo fianakaviambe iraisam-pirenena efa toy ny sokina nananika vatolampy. Efa tapitra teo an-tampony ny làlana azony naleha, ary efa tokony hamarana ny fitsangantsanganany, kanefa dia mbola isika ihany no misisika miantso azy hikaroka làlana hidinany eny sy hitady làlana ho antsika. Tsy mbola hanana Fahaleovantena isika satria mbola ny vahiny no hibaiko.

An’iza i Madagasikara? An’i RATSIRAKA Didier Ignace, RAVALOMANANA Marc, ZAFY ALBERT sa Andry RAJOELINA ? Ahy sy ianao, antsika rehetra. Mpindrana daholo ireo, mba tsy hitenenako hoe ‘mpisandoka’ fahefana raha sanatria ka mihevitra fa hoe azy ny kadasitra manontolon’ity firenena ity. Iretsy lehibe, toa misarisarin-jaza fomba sy fisaina, sa ity tanora sadasada manan-tsoratra? Amiko ireo rehetra ireo dia samy tsy misy tia ny firenena, samy miseho azy ho bàbany avokoa. Mila olom-baovao ny firenena. Tsy ilainy intsony ireo nantsoina amin’ny maha-raiamandreny azy mba ho mpanelanelana, hay nivadika ho mpikatsaka fitondràna mbola mitetika mafy izay fomba rehetra azo atao hiverenana eo amin’ny fitantanana, na ireto roa nahatonga ny olana iainantsika ankehitriny.

Fiaraha-mitantana hono, Oadray! Fomba fiteny ny hoe ‘Raha te-hahazo anjara sakafo, aza miady amin’ny mpandao-bary’, sy ny hoe ‘Raha te-hahalehibe zaza, mihavàna amin’ny mpamosavy’. Saingy kosa raha ny hevitro dia hafa ny hoe ‘mihavana’ sy ny hoe ‘manambady’. Ny zavatra misy mantsy amin’izao dia (fiaraha-mitantana) fifanambadian’ny mpifamosavy no hitako ery ambony ery amin’ny fitantanana an’i Madagasikara.

Izao ka hatramin’izay ho fahafahana na tsy fahafahan-dRakotogasy sy Rabegasy hilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena Malagasy avy no ny vahiny no handinika sy hanapaka azy. Any anaty gazety no ahitanao hoe firenena vahiny 4 manaiky fa 3 mandà. Dia hilaza ve ianao fa manana Fahaleovantena? Ntsssss, aza mampihomehy eee!

Fehezina amin’izay ve? Mety tsy ho voafehiko sady satry foana hanohy hanoratra, fa ity misy tsetsatsetsa tsy aritro. Betsaka sy maro ny Malagasy nianatra, betsaka araka izany ny be diplaoma, be baoritra hoy ny fiteny, fa hatreto dia antontan-taratasy mamendrofendro sy mandranitra vahoaka no betsaka nivoaka, taim-bava sy fifampihantsiana no betsaka nafafy, fa izay tena mba vaha-olana nentin’ireny tampom-pahaizana ireny, tsy mbola nisy tena niantraika tamin’ny vahoaka. Mandehana anie mitaraina e (mangataka mihitsy ho an’ny sasany, efa mahazatra loatra koa moa io, satria izay no toa fampianarana an-kolaka nasesika ao an-tsain’ny maro), fa raha hanoanana no teneninao, dia mofo no omena anao avy hatrany, tsy arahana fepetra hisorohana izy mety ho hanoanana amin’ny ho avy. Tranga ankapobeny io lazaiko io fa sao misy haningantsingana hilaza tranga manokana indray an. Moa va tsy izany no hevitr’ireo filazana ombieny ombieny momba ny resaka fanampiana avy any ivelany eee, fankatoavana eeee, sy ny maro tsy tanisaina! Dia milaza isika fa nahazo Fahaleovantena (#independance) (an-taratasy angamba dia ekeko, fa raha ara-tsaina sy ara-pitaovana ary ny ho enti-manana dia ‘lavitry ny afo ny kitay). Anaram-petaka sy anaran-tsy very ihany ny hoe Fahaleovantena, fa nofy antoadro no tena marina iainana eto, rediredin’adala ihany ilay hoe mahaleo tena sy tsy mandohalika, fa ny tena marina dia mandady amin’ny kibo mihitsy sy efa tafiditr yny vovoka hatrany anaty vava sy vavorony ny tsirairay, mitalaho havia sy havanana ny mpitondra mba hisy mpijery sy mpanolotolotra. Tsy ny harena anefa no tsy misy, fa ny saina no mifotetaka. Raha milaza fa kere ve ohatra ny any atsimo, dia telethon fanangonana vola sy sakafo ve no tokony hahavaha olana? Ekena fa hahavita izay ho vitany izany, saingy ny fijerena ny lavitr’ezaka, toy ny fanomezana azy ny masomboly, ny tany hovoleny, ny mba hitazonana azy hitoetra amin’ny toerana nomena azy ka hamokatra ny hohahiny sy ho azony hamidy koa raha ilaina, izany no hitako fa tanjona hahatonga azy hanana Fahaleovantena, ara-tsakafo, ara-tsaina, ara….tsy fantatro koa.

Ho an’ny maso mijery, ary maro no miombona amin’izay fomba fijery izay, dia ny rafitra teo aloha ihany no miverina amin’izao fotoana, ary toa miha-ratsy lavitra aza, satria manjaka ny kiantranoantrano, ny finamànana ary ny resa-pianakaviana. Miseho lany ny aferafera isankarazany sy ny fanampenam-bava an’izay sahy milaza ny fantany (amin’ny fomba samihafa) . Indrindra anie fa rehefa resaka aferafera mahatafiditra ny mpitondra sy ny fianakaviany. Dia manana ny Fahaleovantena ve ny mpanadihady?

Izao dia hoe tratra indray ny volamena am-polony kilao saika halefa an-tsokosoko hampandalovina tany Kenya. Voalaza fa misy rahalahin’olo-malaza eto amin’ny firenena tafiditra ao anatin’io afera io, misy mpitantana rantsa-mangaika amin’izao fitondràna izao, misy an’itsy sy iroa samy manana ny toerana ambony ao anatin’izao Tetezamita izao. Enga anie tsy hihena an-toerana ny lanjan’ny entana tratra, fa ny teo aloha aza tsy fantatra izay tena niafarany marina sy ny nalehany. Ary enga anie hatao fanta-bahoaka ny momba ny fanadihadiana mikasika an’ilay karana sy ny mpiray tsikombakomba aminy rehetra ao anatin’ity raharaham-bolamena ity. Hanana ny Fahaleovantenany tokoa ve ny fitsarana? Fahaleovantena mantsy eto no resaka.

Koa satria miainga avy any amin’ny mpitondra ny ohatra, dia aza gaga raha rafitra sampona sy tsy mandeha ilàlana no sady manao bingo milatro no hitantsika ankehitriny, misalovana hatrany ny an’ny sasany. Raha misalovana fotsiny moa ka haninona, fa tena maka mihitsy ny anjara-masoandron’ny sasany e. Dia mbola hilaza ve ianao vahoaka Malagasy mamaky ahy io fa hoe manana Fahaleovantena amin’izay zavatra ataonao, sy hitan’ny masonao?

Miainga avy amin’izay hitan’ny masonao ataon’ny mpitondra no manova, manaratsy sy mamotika tsikelikely ihany koa ny sain’ny vahoaka entina . Aza gaga àry amin’izao fotoana raha toa ka tsy an’ny fiara ny arabe, ary tsy an’ny mpandeha an-tongotra ny sisin-dàlana, satria vanim-potoanan’ny TSY MISY BEDY izao iainantsika izao. Ny lehibe tsy sahy miteny ny kely fa matahotra ny hahazo ompa ratsy, ny kely tsy manaja ny lehibe satria sendra ny lehibe tsy aman-tsaina. Izay ilay izy.

Ekeko fa misy ‘ihany’ ny fahalalahana maneho hevitra, amin’izay endrika ijereko azy, saingy mbola mampahatahotra ihany, aleo dia tsorina.

Dia aza faly mifanàsa vangy ety anaty sehatry ny aterineto sy tambajotra samihafa ety fotsiny koa moa fa mba mirotsaha an-tsehatra mitondra izay mba azonao atao e. Izany no hitondra ho amin’ny fanavaozana, sy ny Fahaleovantena, fa tsy hanao sàka “Miao, Miao Miao” lava eo, na hanao toy ny alika “Oao , Oao” isaky ny tezitra sy tsy faly. Satria samy manana adidy. Mba ialao koa ilay foto-pisainana tia manimba manao hoe “Tsy an’i Dada na i Neny”. Sahia manao dingana oooooooh

Fa aleo aloha hatsahatra eo ny siakan-tatatra fa aleo nareo mba ampideraina sary fankalazana ny fetin’ny tafika e. Fetin’ny tafika hoy aho an,  sao dia misy hilaza eo hoe fetin’ny Fahaleovantena.

(noho ny antony avy amin’ny #moov dia tsy tafakatra amin’ity anio ity daholo ny sary, fa sombiny ihany ireo manaraka eto ho haingon’ity vavan’ny maty an-drano ity)

sarintanin’i Madagasika eo am-piandrasana ny tena Fahaleovantenany

Ilay fiaramanidina kely lazaina fa an’ny tafika, angamba handeha haka ilay Fahaleovantena verintsika

Helicopters, mbola an’ny tafika ihany. Jejojejo miseho vahoaka

Teo ambonin’i Mahamasina

Antananarivo #m2506 / 26 Jona (J-1)

Nivoaka kely nijerijery ny zava-misy tmain’ity harivarivan’ny 25 Jona 2012 ity ka izao no tsikaritra:

1* feno olona eny rehetra eny. Midika tokoa va re izany fa fety ny andro. Angamba, saingy ho ahy izay mpandeha amin’ireny arabe irny saika isan’andro vaky (Analakely, Behoririka, Ambondrona, Soarano, sy ny manodidina) dia niampy kely noho ny isan’andro no fahitako azy. Izany hoe niova, saingy tsy dia be loatra

2* Tery kokoa noho ny andavanandro araka izany ny àlna, na ho an’ny mpandeha an-tongotra, na ho an’ny mpamily toa anay. Satria dia zara raha misy faritra mitovy refy amin’ny fiara avelan’ireo mpivarotra mba hizorana.

3* Mbola voaporofo indray androany ny fanamparam-.pahefana ataon’ireo manana ny basy sy ny ‘lalàna’ any aminy.

Dia mbola hisy indray aloha ny tsy ho faly hamaky ny lahatsoratra fanakianana o ity fa dia ‘Akory atao eeee!’ izy no hita teny, ary dia tantarin’ny maso nahita.

Ndeha ny sary amin’izay no hampitenenintsika, ary arahana fanazavana kely manaraka azy tsirairay eny

Ny arabe midina etsy amin’ny farity Behoririka ity hitanao an-tsary ity. Jereo tsara ny faritra izoran’ny fiara.

Ilay arabe teo ihany saingy rhefa lasa izay fiara nandalo teo amin’ny faritra

Tsy hiala lavitra isika fa eo ambony kely eo fotsiny. Azonao jerena eto amin’ny sary ny elanelana misy ny sisin-dàlana amin’ny andaniny roa sy io mpivarotra mitorevaka anaty arabe io, ary iry mitsangana ery aoriana

Fiolahan-dàlana eo ambony eo ihany ity (Behoririka). Hiverenantsika ity faritra ity rehefa somary maizina ny andro

Mbola ilay fiolahana etsy ambony ihany, fa ny tiana haseho dia ny fahasahian’ity ramatoa mivarotra eo anatin’ny arabe, ary iretsy ampita izay mahatonga ny mpandeha an-tongotra hidina koa any anaty arabe

Ireo mpivarotra etsy ampitan’ilay ramatoa eo amin’ny sary etsy ambony, ary tena ao anaty fiolahana tanteraka

10 metatra miala ilay fiolahana tetsy aloha, raha hitodi-toha ho any amin’ny tsena Pochard

Mbola azo lazaina ho misy asany ve itony karazana mpitandro filaminana itony sa ‘espece en voie de disparition’ ? Ny karama anefa natao midangana, ny asa tanterahana tsy mandeha amin’izay andrasana, …Ntsss tsy alehany!

Ireo arendrina miandry mpividy eny an-.tsenan’Analakely

Hitodi-doha hiverina any Behoririka amin’izay indray isika

Mazava loatra fa tahaka ny amin’ny andro mazava, dia mbola mitoetra hatrany koa ny fitohanan’ny fifamoivoizana

Fa teto no tena nisehoan’ny tsy nampoizina. Nisy ity fiara nitondra mpitandro filaminana ity nisosososo avy any amin’izay niaviany tany. Tsy misy laharana izy io. Olona teo amin’ny 4 na 5 teo no tsikaritra tao anatiny. Nododosany daholo ny rehetra teo alohany. Ary raha voadonany aza ilay olona teo akaikin’ny fiolahana voalaza ery ambony, dia azo antoka fa tsy maintsy namoy ny ainy. Rehefa hitany fa nitohana tsy afaka nandeha intsony izy teo amin’ilay fiolahana dia ilay taxibe laharana 4885 TAJ teo alohany no nanalany ny fony.

Tsy tahotra tsy henatra fa raha vantany vao azony natao ny nilahatra tamin’ity taxibe dia ny fandrahonana sy ny vazavaza, ary ny fitakiana taratasy no nataon’ilay iray teo akaikin’ny mpamily. Azy tokoa moa ny fahefana, ary toa nanaiky nilefitra mora foana koa ity mpamily nanoloana ireto TOMPON’NY FAHEFANA ka dia nanome izay notakiany. Vao azony ny taratasy dia iny indray ity fiara fa niezaka ny handodona ireo teo alohany, nefa anie ka tsy afaka ny ho lasa lavitra akory e. Tsy maintsy nanaraka ny dian’ireo teo alohany mandra-pahatonga tery Antanimena ambany. Efa vesaran’ny fanomanana ny rahampitso va re sa inona no mampiasa saina e? Efa lasa ny taratasy vao tonga saina ny mpamily ilay taxibe fa na dia ny anaran’ireto naka ny taratasy, na ny laharan’ilay fiara aza tsy misy fantatra akory.

Eto dia fanontaniana no apetraka AN’IZA NY ANDRAIKITRA amin’ny fisian’ny fitohanana sy ny gaboraraka? Amiko dia tafiditra amin’izany daholo na ingahy Edgard RAZAFINDRAVAHY mitantana an’Antananrivo Renivohitra, ny ny POLISY mandray karama be nefa tsy alehany mameno ny tanàna, na ny mpitondra fanjakana tarihan’ingahy Andry Rajoelina toa faly MIJERY FOTSINY satria matahotra ny ho very seza raha sanatria hanakorantana ireto mpandika lalàna mameno tanàna ireto.

Mirary fety milamina sy anaty fiadanana ho an’ny rehetra amin’izao fahatongavan’ny fahatsiarvana ny 26 Jona izao. Niniako tsy tenina ny hoe #fahaleovantea (#Independance) satra toa mbola be loatra ny marika ahitako fa tsy tena mbola mahaleo tena ny taniko, dia i #Madagasikara  (#Madagascar)

++++++++++++++

Bilaogy miresaka fahaleovantena tsara mba topazanao maso koa ny ato izay ny namana Mamisoa no mitantana azy

“Namanabe Hall” / Fampitam-baovao 15062012

Inauguration du “Namanabe Hall” du Centre ValBio le 2 Juillet à Ranomafana

Le 2 Juillet, 2012 Son Excellence le Premier Ministre et le Ministre de l’Enseignement Supérieur, accompagnés du Dr. Samual Stanley et du Dr. Patricia Wright de l’Université de Stony Brook, inaugureront le “Namanabe Hall”, un nouveau bâtiment dédié à la recherche, l’art et les échanges communautaires à Ranomafana. Ce bâtiment, qui donne sur la chute d’eau, la rivière et la forêt pluviale, a trois étages, avec jardin et panneaux solaires sur le toît, une salle de conférence pour 80 personnes, une salle de formation dotée d’ordinateurs, un studio audio-visuel, de dortoirs et d’un laboratoire scientifique moderne et sophistiqué. Le laboratoire sera équipé pour faire l’étude de la biodiversité (génétique, hormones et parasites) et les maladies infectieuses. Tout le campus sera équipé de l’Internet haut débit avec des fibres optiques fournis par la compagnie Telma.

Le “Namanabe Hall” fait partie du Centre ValBio. Il est, non seulement une plate-forme dédiée à la recherche sur la biodiversité à l’intérieur du Parc National de Ranomafana, mais aussi un centre pour l’art à l’environnement et les échanges communautaires axées sur l’éducation ayant trait à la conservation, la santé/hygiène et le dévelopment économique. Cette approche intégrée sur la préservation de la forêt pluviale est un élément-clé pour l’ICTE (l’ONG qui gère le Centre ValBio) pendant 26 ans. Le Centre ValBio emploie 80 personnes provenant de la région et travaille en étroite collaboration avec Madagascar National Parks afin d’aider à protéger et conserver la biodiversité speciale, y compris le lémurien bamboo doré (Hapalemur aureus) le très grand lémurien bamboo (Prolemur sirus) en voie d’extinction. Le Centre ValBio collabore avec la Mairie de Ranomafana pour encourager les artisans locaux à la construction d’une série de magasins dans le centre ville. Depuis l’année dernière, le Centre ValBio a travaillé en partenariat avec l’Ambassade des Etats-Unis et la Mairie pour encourager les musiciens et artistes locaux à participer au programme “Arts in Environment.”

Raharaha #DAHALO #REMENABILA sy #TOKANONO

Dia gaga elah! Lasa fiteny tsy zoviana amin’ny rehetra intsony izy io tato ho ato taorian’ireny hetsika nataonà onjam-peo iray teto Antananarivo ireny.

Fa ny tsy aritro mahatonga ahy hanoratra androany dia tsy inona fa ny raharaha fanafihana nataon’andian’olona an-jatony maro tany atsimon’ny Nosy tany. Tany akaikin’Amboasary Atsimo.

Voalohany aloha dia na dia efa andro vitsy aza no nitrangany tamin’izany fotoana, tsy nisy mihitsy ny fanambaràna avy amin’ny tomponandraikitry ny mpitandro filaminana sy ny fitondram-panjakana raha tsy efa hitany fa efa manomboka be resaka ny vahoaka. Indrindra moa fa isika ety anivon’ny sehatra fifandraisana sosialy ety, izay haingana sy malaky tokoa ny fifanakalozana vaovao. Alakamisy 14 Jona isika androany, ary ny bitsika voalohany nalefako momba azy ity dia ny Alatsinainy 11 Jona raha tara indrindra

Tamin’izany fotoana dia nambarako tanaty bitsika (tweets) samihafa fa nisy ny mpitandro filaminana maty, nisy ny olona nalaina an-keriny, nisy ny basy naterin’ny dahalo tany amin’ny tomponandraiki-panjakana taorian’ny fifampitfirana,. ary nisy ny razana nogiazan’ireo dahalo sy tsy mbola naveriny hatramin’ny fotoana anoratako ity lahatsoratra ity. Mba niandriandry fanampim-baovao tamin’ny #RNM sy #TVM koa ny tena fa dia he he he, na nisy aza dia efa taty aoriana be sady mbola vaovao nampihomehy koa avy eo.

Tsy takatry ny saiko ny antony nikononkononan’ireo tomponandraikitra ireo azy io tany fotsiny, fa izay tena mbola tsy takatry ny saiko dia ny fiheveran’izy ireo ny vahoaka Malagasy ho toy ny kentrina sy adala daholo. Azafady, fa tsy ny rehetra kosa angamba no azonareo rebirebena sy raisina ho toy ny kentrina.

Nahoana moa aho no masiaka fiteny androany? Tsotra no antony: nandre tao amin’ny onjam-peo iray ny fanazavana nentin’ny MINISITRA, Jeneraly RAKOTOARIMASY Lucien aho nilazany fa hoe ‘tsy hay na basy avy aiza ireny basy naterin’ireo dahalo ireny, ary tsy voaporofo koa hoe an’ireo mpitandro filaminana voalaza fa matin-dry zareo’. O r’ingahy Minisitra a, ataovy adala ny hafa, fa izaho kosa tsy manaiky ny handraisanao ahy ho toy ny adala, azafady kely. Fomba ahoana moa no ahafahanao miteny toy izany? Fony izahay mba nandalo an’izany fitaizana tao anaty tafika izany, dia mahalala tsara fa misy laharany ny basy tsirairay, ary fantatra hoe iza no nitondra inona nivoaka ny magasin d’arme, rehefa andro toy inona. Koa dia nahoana no mifandrebireby e? Mba atsaharo rangahy ity fiheverana ny vahoaka ho toy ny valalabetsimifoha ity a!

Izao koa ka hoe ‘tsy hanao fanafihana mivantana satria tsy fahavalo fa Malagasy toy ny tena ka hifampiresaka aloha mba tsy hisian’ny famoizana aina sy rà latsaka’..  Tsy fanaovana ny ain’ireo mpitandro filaminana sy olon-tsotra avy amin’ny fokonolona  latsaka nandritra ny fifampitifirana ho toy ny fatin’alika ve izany? Fa angaha moa ireo dahalo nitsitsy azy ireny, no ianao no hiseho ho mpamindra fo sy mpitsimbina ny ainy?

Efa voalaza fa an-jatony maro ireo hifanatrehana, nefa dia isa tsy mifanandrify amin’izany no tohana nalefa any an-toerana.

Lazaina fa hoe rehefa fotoana tsy milamina eto amin’ny firenena vao mitranga ny toy izao, nefa marihako fa na nisy aza ny dahalo fahiny, tany aloha tany, na andron-dRATSIRAKA na RAVALOMANANA dia tsy toy izao no fitrangany. Tsy milaza koa izany fa hoe aleo ny asan-dahalo tamin’izany fotoana ihany. Fa rehefa nisy kosa amin’izay ny resaka fanondranana omby ho any Kaomoro sy ny firenena hafa taty aoriana, dia mirongatra ny halatra omby sy  ny vono tsy misy indrafo. Iza no ao ambadika ao? Sao mba misy aminareo mpitondra kosa manome vahana azy ireo e? Ny tiako lazaina amin’ny hoe mpitondra, dia miainga mihitsy avy any ifotony ka hatrany an-tampony. Raha tsy misy mantsy izany tohana izany, tsy ho sahy hiantsy mpitandro filaminana sy hampilaza mialoha ny fanafihana hotanterahany ny olon-dratsy.Aiza ka hoe asaina miomana ny mponina any #Ranomafana_Taolagnaro fa ho avy hanafika ry zareo ny faha-20 Jona, mba azonareo an-tsaina ve ny fijalian’ireo olona marobe voatery mitsoa-ponenana ato anatn’ny fireneny ihany, latsa-dranomaso sy lotiky ny hatezerana nefa tsy afaka manoatra fa atody miady amam-bato? Mba tsapanareo ve izany?

Be ny velom-panontaniana ankehitriny hoe, tena dahalo tokoa va re? Ary misy mihitsy aza ny sahy milaza fa andia-miaramila mihoko amin’ny fitondrana izany fa tsy dahalo tsotra fotsiny.

Miandry ny marina avy amin’ireo iraka mpikaro-baovao nalefanareo ny vahoaka, ary miandry izay vokatry ny dian’ingahy Omer Beriziky sy ny Minisitry ny Fitsarana lasa any Ambovombe any. Mba tsy ho variana fotsiny amin’ny fanokanana trano anie, fa hijery sy hitondra vokatra amin’ity raharaha ity.

Sanatria va re hitsanga-menatra manoloana ireto lazaina ho ‘Dahalo’ ireto ny foloalindahy Malagasy? Raha izay no mitranga, aza miseho vahoaka akory mandritra ny andron’ny 26 Jona fa tsy misy ilànay anareo sy ny fitaovana raitra mety hasehonareo eo amin’izany fotoana. Ny tahaka izao no hitsaràna anareo sy ny fitaovana eny am-pelatananareo

Ity izao vaovao farany voaray ny 14 Jona: Lehilahy iray no hita faty tao #Behara #AmboasaryAtsimo ary napetraka teny an’arabe ny fatiny avy eo. Tapaka tanteraka ny lohany. Voalaza anefa fa efa niainga avy aty Antananarivo ny tohana ara-tafika ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Mampieritreriotra an

Un projet de WWF Madagasar a recu le Prix de Belgique de l’énergie et de l’environnement

WWF Madagascar et dans l’Océan Indien Occidental

Le projet de surveillance aérienne des aires protégées est primé
Antananarivo, 7 Juin 2012 – Le projet de surveillance aérienne des aires protégées, initié par WWF Madagascar et Aviation sans Frontières Belgique a reçu l’un des douze prix belges de l’énergie et de l’environnement, le 6 juin 2012 à Bruxelles, Belgique.
Ce projet qui a à la fois, une portée humanitaire et environnementale, consiste en la surveillance des aires protégées dans le Sud malgache dont, entre autres, de PK32-Ranobe, d’Amoron’ny Onilahy ainsi que les parcs nationaux de Mikea et Tsimanampetsotse. La surveillance aérienne des zones protégées permet d’obtenir une image claire de la déforestation : les emplacements précis, la taille des zones défrichées, te taux de défrichement. Des informations aussi précises aident à mieux comprendre les causes de la déforestation, à mieux orienter les patrouilles terrestres dans leurs rondes de contrôles et permet aux agriculteurs eux-mêmes de mieux évaluer les impacts des défrichements.
Cette année, la surveillance aérienne dans le parc national Mikea a, par exemple, permis d’évaluer l’étendue des parcelles défrichées, 22 en 2011 et 44, actuellement. C’est aussi à travers ce système de surveillance aérienne que nous avons pu déterminer des succès comme c’est le cas d’Ankodida, aire protégée où l’a déforestation a fortement régressé.
Collaboration avec les communautés
Au-delà de la surveillance des ces aires protégées, « ce projet permet d’informer les villageois sur l’évolution des forêts qui les entourent et desquelles ils bénéficient des services écologiques. Ceci est particulièrement important pour les zones communautaires protégées, qui sont gérés par les communautés elles-mêmes. Nous priorisons des séances de travail avec ces paysans et ces agriculteurs, afin de bien les expliquer le sens des images aériennes prises lors de survols », explique Simon Rafanomezantsoa, Coordonnateur du Programme terrestre de WWF à Madagascar.
Xavier Vincke, responsable du projet de surveillance aérienne au WWF conclue : «Pour réduire la déforestation dans et autour des aires protégées, tous les acteurs concernés doivent travailler ensemble. Nous pouvons encore mieux faire en nous donnant la main et en travaillant de concert avec les villageois. Ce système nous permettra de développer ensemble un outil qui peut être utilisé à l’échelle nationale pour aider les agriculteurs à faire face au phénomène des cultures sur brûlis »
Ainsi, au-delà des priorités de la conservation, ce projet se veut aussi englober une dimension humaine et de développement durable, car les forêts bien surveillées profitent aux villages et aux communautés.
Depuis 2006, le « Prix belge de l’Energie et de l’Environnement » a récompensé plus de 1000 belges – citoyens, entreprises, institutions, associations, écoles, administrations… – qui, à titre individuel ou à travers leurs organismes, contribuent de manière exceptionnelle à la construction d’un avenir durable à l’échelle locale, régionale et nationale. L’association « Aviation sans frontières », partenaire de WWF à travers ce projet primé, siège à Bruxelles. Elle compte près de 30 ans de travail humanitaire et est récompensée pour son premier projet environnemental.
De ce projet à la fois environnemental et humanitaire, nous avons pu collecter plusieurs photographies révélatrices et impressionnantes qui témoignent de l’état de la déforestation et qui servent à expliquer aux habitants les conséquences de ce défrichage : par exemple, des coulées de boue dans le fleuve ou un impact négatif sur la pêche. Ces photographies ont été présentées à la Foire Internationale de Madagascar, du 31 juin et 3 mai 2012, au cours d’une exposition sur la surveillance aérienne des aires protégées dans le Sud de Madagascar.

 

WWF Madagascar &
West Indian Ocean
Programme Office

B.P. 738
(101) Antananarivo
Madagascar Tel: +261 20 22 348 85
+261 20 22 304 20
+261 34 49 888 05/06
+261 34 49 888 03/04
Fax: +261 20 22 348 88
wwfrep@moov.mg
http://www.panda.org

#LINKEDIN : Voajirika ka sao mba isany ny anao?

Betsaka ny fanasana voarain’ny tsirairay mikasika ny fanokafana kanoty atsy na aroa eto anatin’ity sehatry nyaterineto ity. Isan’ny mba naharay azy ireny ny mpitantana, saingy tsy nahataitra loatra aloha ny hamaly azy hatreto.

Anisan’ny naharaisana fanasana avy amin’ny namana  ny LINKEDIN. Ankehitriny anefa dia voaporofo fa tsy dia azo antoka loatra ity sehatra iray ity ary soa mba fa nahatsiaro ny tompony hoe tratry ny tsy rariny ny mpanjifa mampiasa azy, ka nadefasany hafatra. Sao mba toy izany ianao?

Fa inona no nitranga?

Tenimiafina miisa 6.000.000 tao amin’ity sehatra iray ity no nisy nangalatra ka nahatery ny tomponandraikitra handefa mailaka malaky ho an’ireo mpampiasa azy, miaraka amin’ny torolalana mba hanova ny tenimiafina araka izay haingana indrindra, mba hahafahana miaro ny kaontiny.

Milaza ho efa mijery manokana ity olana ity moa ny LINKEDIN amin’izao fotoana. Rosiana no nitono-tena ho mpanafika sy nangalatra ireo tenimiafina ireo.

Raiso ary ny fepetra raha isan’ny mampiasa ity tambajotra iray ity ianao mba hifandraisanao amin’ny mpiara-miasa na namana tsotra fotsiny

#YCC #Fanehoan-kevitra sy ny fomba tsara hanaovana izany

Androany Alarobia 06 Jona 2012 no fotoana voatondro hifanakalozana hevitra teny amin’ny YCC, na Youth Civic Center teny amin’ny MDLC Anosy. Lohahevitra tamin’izany ny mikasika ny fomba tsara ho entina maneho hevitra, – ny soratra sa ny teny, ary malalaka ve sa misy ny teritery?

Nifanao andaniny ny mpanotrona ka tao ireo nanohana fa hoe ny teny no izy, ary tao irao nilaza fa ny soratra no tsara. Samy nanana ny tohan-kevitra nampiasainy avy. Papango lahy tanaty katsaka, ka izay nivoaka babany avokoa. Tsy nisy  ny hevitra azo namaivanina. Avara-pianarana rahateo no nifandresy lahatra ka nafàna tsy nisy toy izany ny fotoana. Izany rehetra izany dia teo ambany fanaraha-maso sy fitantanan’i Arivola hatrany.

Mbola be loatra hoy ireo avy amin’ny mpanohana ny ‘teny’ raha ny tahan’ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra eto amintsika, koa tokony handray andraikitra mifanandrify amin’izany ny fanjakana, tokony hisokatra hatrany amnin’ny fokontany mantsy ny fahafahana maneho hevitra, ary jerena izay zavatra mety ho sakana amin’izany.

Raha ny zavatra hita hoy i Domoina Rasamoelson, mpanao gazety, dia 90% amin’ny lahatsoratra mivoaka anaty gazety no saika resaka politika ny ankamaroany. Antony iray mahatonga ny olona tsy dia miraika intsony hifanakalo hevitra mikasika ny lafim-piainana hafa intsony izany, satria leo ny adilahy politika izy ireo.

Zavadoza kosa no hitranga raha tsy hiteny sy tsy haneho hevitra isika hoy i Ony Rambelo, mpanao gazety.

Mba hahafahana manatsara ny fahalalahana maneho hevitra dia ilain’ny tanora ihany koa, hoy ny mpandray fitenenana iray, ny tokony hahaizan’ny tanora mandanjalanja izay vakiany. Tokony koa, hoy hatrany izy, beazina ny tanora hanana ny antsoina hoe « culture de débat » ary tokony mahafantatra lalàna mahakasika ny fanehoan-kevitra ny rehetra. Ho amin’ity resaka fahafantarana ny lalàna ity dia naroson’i Domoina ny hevitra hoe tokony haverina ny fandaharana didy aman-dalana ao @ RNM ary tokony samy mamorona sehatra iadiana hevitra ny rehetra.

Mila zaraina malalaka koa ny vaovao fa rehefa mahafantatra ny olona dia tonga ho azyny ny fahalalahana maneho hevitra, ary tsy voatery miandry ny mpitondra fanjakana, na ny ONG sns mba hanatsara ny fahalalahana miady hevitra.

Fijery ankapobeny niraisan’ny maro nanatrika ny fotoana ny hoe tsy mbola misy loatra ny fahalalahana maneho hevitra. Hany ka na te-haneho hevitra aza ianao, na amin’ny ‘teny’ io, na amin’ny ‘soratra’ dia manaraka sy manjaray sakana ho anao eny foana ny tahotra.

Marihana fa tamin’ity fotoana ity ihany koa no nanolorana ny loka KINDLE ho an’ny nahazo izany tamin’ny lalao teo aloha.

Mamporisika hatrany antsika rehetra mba hilalao, sy haneho hevitra hatrany amin’ny alalan’ny fandefasana sms ao amin’ny laharana 033 56 322 22, ary ny lohahevitra azonao tohanana sy isafidianana amin’izany, miaraka amin’ny fepetra arahana raha hilalao dia azonao jerena ao amin’ny pejy Facebook an’ny  « kozy liberty« ,na ny an’ny YCC

Rehefa vita moa iny tapany voalohany momba ny fanehoana hevitra iny, dia niditra tamin’ny ampahany faharoa ireo izay mbola nisafidy hijanona tao amin’ny YCC, ka i Lalaina avy amin’ny Liberty32 no nitarika ny fiofanana fohy momba ny fitarihana adihevitra. Mbola maro ireo karazam-piofanana atolotry ny YCC ho antsika izay kiana, ka raha isany ianao, dia tsara manaraka ny pejy etsy ambony fa efa hivoaka any ny laminasa (raha tsy efa nivoaka aza angamba)

 

#freeexpression

Firehetana tao amin’ny BFV/SG Antaninarenina

Fomba efa nahazatra ny ao amin’ity banky BFV/SG eto Antaninarenina ity ny manangona ireo poti-taratasiny ho anaty fonosana plastika, ary manatoby izany aty amin’ny tokotany ambany ambadiky ny tranoben’ny banky. Toy izany foana nandritra ny taona maro

Eto no toerana fanangonan-dry zareo ny potika antontan-taratasy tsy ampiasainy intsony

Asa anefa izay nitranga tamin’ity maraina ity, tokony ho tamin’ny 10 ora mahery teo, fa nidona-tsetroka tsy nisy toy izany ny manodidina. Hay ka avy ato amin’ireto poti-taratasy notehirizina no nisy firehetana tsy fanta-piaviana.

Nanao afon’ampombo nisoko mangina tato ny afo, ary niakatra moramora ny setroka

Nandeha ny eritreritra hoe afon-tsigara natsipin’ny olona nandalo tery ambonin’ilay tetezan-kely miampita mankao amin’ny toerana fametrahana fiara va re no antony, sa ….? Tsy misy valiny iny.

Voafehy ihany ny firehetana

Ny tsikaritra aloha dia ny ezaka natao hamonoana ny afo, sy ny fiatoana nandritra ny minitra maromaro tamin’ny asany  ho an’ireo mpiasa vitsivitsy tonga nitazana tery ambony. Soa fa efa manana ny vonona ho fiatrehana ny afo tahaka izao ilay toerana.

Ireo mpiasa liana hahafantatra ny zava-niseho

Izany ny amin’iny afo tao amin’ny BFV/SG iny, fa misy afo politika mikotrika koa eto amin’ny firenena izao. Tandremo sao varimbariana rehefa mandeha eny an-dalana eny ka ho tratry ny tampoka, fa androany no nolazain’ireo mpitarika hetsika fa hanohizany ny fidinany an-dalambe sy ny ho fanombohana ny fitokonana faobe.

Oaity andy syyy!

Izay niseho androany teto #Madagascar #m0206 kianja #13Mai

Filohan’ny Antoko Avotra Ho An’ny Firenena nitarika ny hetsika androany teny an-kianja

Vahoaka nilamina raha ny teny am-piandohana no tazana teo amin’ny akaikin’ny fefin’ny Hotel de Ville. Somary mbola vitsy ny olona tamin’izay fotoana izay. Tsy nijanona teo nefa ireto olona vitsy ireto fa nentin’ireo mpitarika avy ao amin’ny Antko Avotra ho an’ny Firenena ho eny amin’ny Tsangambato RALAIMONGO.

Rehefa tonga teny amin’ny tsangambato Ralaimongo dia nanomboka ny fandraisam-pitenenana nanoloana ireo olona nanaraka azy. Nitombo miandalana ny isan’ireo mpanotrona.

Tsy nitsahatra ny nihodinkodina sy nivezivezy ty koa anefa ny fiaran’ny EMMO, ary nandritra ireny fihodinana ireny no efa nijereny ny làlana sy ny paika rehetra hirotsahana an-tsehatra

Tampoka teo tokoa ary dia nisangodina somary nanisy elanelana ny fiara roa voalohany ny EMMO, ary nirotsaka tampoka hisambotra ireo nilanja ny megaphone sy haka ny sora-baventy nahantona tamin’ny sisin’ny zaridaina teo akaiky teo. Nahay niala anefa iretompiteny sy mpitarika ary ny mpilanja fitaovana, ka natsipiny tnay anaty fefy ilay megaphone. Tsy nisy ny fisamboarana olna tamin’io fotoana io, fanirodorodo nihanika ny fefin’ny zaridaina, toy ireny NINJA amin’ny horonantsary ireny ny GSIS naka ilay megaphone sy nanala ny sora-baventy. Nilamina indray taorian’io.

Minitra vitsy taorian’izay dia niverina indray ireo mpitarika ary nilaza tamin’ireo vahoaka fa tsy hihemotra intsony ary na ho faty eo amin’io kianja io aza dia tsy hiala. Hoy indrindra mantsy ny teny tamin’izay hoe: Raha tonga hisamboatra ahy ry zareo dia aza sakanana fa omeo làlana, Aleo maty ho fanavotana ny firenena, toy izay maty ho amin-javatra hafa.

Tafiditra tao anatin’ny fitakiana avokoa moa na ny resaka fanofakafana ireo haino aman-jery nakatona, na ny tranga Free FM, na ny fifidianana.

Nanome 36 ora ho an’ny mpitondra sy ny tafika ireto mpitarika mba handraisany ny andrikitra manandrify izao hetsika izao, fa raha tsy izany hoy izy ireo dia ny vahoaka no handray ny andraikiny, ka ampian-tafika, tsy ampiana tafika. Nanao antso ihany koa izy ireo ny amin’ny hisian’ny fitokonana faobe manomboka ny Alatsinainy izao raha toa tsy misy izay fandraisana andraikitra izay. Ho hatraiza ny tohiny? Eo mahita izy…

Ho hatevenina arakaraka ny vaovao ity lahatsoratra ity, fa ndeha aloha ianao ho entiko hijery ireo sary nalaina teny an-toerana hatramin’ny 2 ora tolakandro teo. Ato no misy azy

Fa ho an’ireo maika dia ireo ny sombiny.