3 May, Andron’ny Fahalalahan’ny Asa Fanaovana Gazety

Tsy tompon’ny lalàna aho no sady tsy nianatra manokana momba izany rahateo. Saingy kosa mba te-hisitraka ny zo HALALAKA HITENY SY HANEHO HEVITRA, HAHAZO VAOVAO sy HIZARA VAOVAO.

loharanon’ny sary : Google

Andron’ny fahalalahan’ny asa fanaovana gazety ny 3 Mai ho avy rahampitso. Ny gazety izay natao hampahafantatra ny daholobe ny zava-mitranga any ambadika tsy hitany any, sy izay mety hiantraika amin’ny fiainany. Satria zoko, zonao ary zon’ny olom-pirenena tsirairay ny hahazo izany vaovao izany. Araka izany dia mpitaiza   ny gazety, mpitaiza ahy, mpitaiza ny kely, mpitaiza ny lehibe, mpitaiza ny mpitondra sy ny entina.

Raha ny fandaharana farany dia faha 84 amin’ny firenena 179 eran’izao tontolo izao no misy an’i Madagasikara amin’io resaka io. Tobin’onjam-peo 80 teo no efa nakatona hatreo amin’ny Oktobra 2010.

Tsy natao hanasoaso mpitondra foana koa, sahala amin’izay ataon’ny onjam-peo sasany eto Madagasikara amin’izao fotoana anefa, fa afaka maka ny toeran’ny tsindrin’entam-pahefana ihany koa, mba ho aro sy ho fefy amin’izay tsy mety hita fa ataon’ny mpitondra. Na izany aza anefa dia tokony hisy porofo sy zavatra mivaingana izay rehetra itondràna fanakianana.

Raha sanatria araka izany ka misy ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ilay kianina sy ny manakiana, dia fahendrena ny mifanatona aloha, amin’ny alalan’ny fifampiantsoana.

Zavatra tsy vaovao amin’ny rehetra ny olana mahazo ny onjam-peo FREE FM 104.2 amin’izao fotoana. Ekena fa maherihery fiteny ireo mpanao gazety roa misahana ny fandaharana ‘Anao ny Fitenenana‘ ao amin’izany onjam-peo izany. (Lalatiana Rakotondrazafy – Fidel Razarapiera) Saingy ny mampiavaka ny fanakianana ataon’izy ireo, ary inoako fa antony mahabe mpihaino azy, dia ny filazan’izy mianadahy ireo fa ananany porofo daholo izay zavatra ambarany sy anakianany ny tsy mety hitany. Sahin’izy ireo mihitsy aza tamin’izany ny mangataka fihaonana mivantana amin’ny Filohan’ny Tetezamita Andry Nirina RAJOELINA, sy izay olona tratry ny kiana, mba hifanazava amin’izay resaka tsy milamina sy zavatra tsy mety lazainy ao amin’ny onjam-peo. Efa imbetsaka no nanaovan’izy mianadahy an’izay antso hifampitafatafa izay, saingy…..

Tsy izay anefa no nitranga. Tsy nisy ny famaliana ny antso matetika nataon’izy mianadahy tamin’ny mpitondra mba hifanatrika mivantana aminy sy hiady hevitra momba ireny teboka tsy mampilamina ireny, fa fiantsoana ho eny amin’ny sampana mpikaroka ny heloka bevava teny Fiadanana no nahazo azy ireo, ary herinandro taty aoriana dia nafindra indray ho eny amin’ny Zandary eny Betongolo.

Tamin’ity androany 2 May 2012 ity, dia efa ny tolakandro tamin’ny 3 ora sy sasany tany ho any no nanombohan’ny fanadihadiana azy mianadahy teny, ary tsy mbola mifarana amin’izao amin’ny 9 ora alina mahery amoahana ny lahatsoratra izao. Nanamarika moa ny mpanao gazety mpiara-miasa amin’izy mianadahy ireto, fa i Fidel Razarapiera dia tsy salama ary manaraka fitsaboana sy mitsindrona. Tsy horesahantsika betsaka ny fanamarihana momba izay hitan’ireo namana eny an-toerana mikasika ny fomba fizotry ny fitazonana sy fanadihadiana azy mianadahy, toy ny hoe fanesorana ny kirarony, sy ny zavatra teny aminy sns…

Fa izay mba nahazendana ny mpanoratra fotsiny dia ity: Raha nisy tokoa zavatra diso tamin’izay voalazan’izy ireo, inona no tsy namalian’ireo mpitory azy mianadahy ny antso nataony, dia nifanatri-tava sy nifampidera porofo, ary nitondra ny fanazavana sahaza? Sa tafiditra amin’ny antsoina hoe fandemena sy fampitandremana ny hafa tsy hanaraka ny diany no tiana hahatongavana?

Raha ireo rehetra ireo no jerena dia teny tsotra sisa no azo ambara alohan’ny hamaranana ity lahatsoratra ity: TSARA FIATOMBOKA NY FIOMANANA HANKALAZA NY ANDRO MANERANTANY HO AN’NY FAHALALAHAN’NY ASA FANAOVANA GAZETY na ny Liberté de la presse. Ity no tatitra ho an’izao taona 2012 miandoha izao, manerantany, avy amin’ny REPORTERS SANS FRONTIERES:

Ny RSF izay manana solontena eto Madagascar, fa dia ho hita eo hoe hatraiza no hidirany amin’ity raharaha ity. Hatreto mantsy aloha dia tsy naheno aho hoe inona no zavatra efa nataony mikasika ity raharaha ity. Tsy haiko rahateo amin’ny antsipirihany koa moa ny fomba fiasany, na efa misy midona vao mihetsika, na miaro mialoha ny dona tsy hiantraika. Rahja hisy ny fampidirana am-ponja mpanao gazety dia izy mianadahy ireto izany no hisantatra azy amin’ity taona 2012 ity, hiditra ao anatin’ny boky firaketan’ny Tetezamita(tra).

Teny farany: Nisy tany aloha tany ny sarintsarim-piraisankinan’ny mpanao gazety Malagasy fony nisy ny namana voasambotra, dia ho hita eo indray izay lazaina amin’ity indray  mandeha ity raha mbola hiverina izay sarintsarinà firaisankina izay! Tsy aleo tokoa ve moa misy sarintsariny toy izay tsy misy mihitsy? Sa ahoana hoy ianareo?

Misy fampiantsoana ho fanamarihana io Andro ho an’ny Fahalalahan’ny Asa Fanaovana Gazety io rahampitso eny amin’ny Ivon-gazety Malagasy, ahoana re no mba ho fizotrany e?

Fanavaozam-baovao: (00h :05) Re fa voatana any amin’ny zandary, 48 ora izy mianadahy

03 Mai 2012 : Navotsotra androany tolakandro izy mianadahy, ary nanao lahateny nanoloana ireo olona marobe niandry azy teny amin’ny foiben’ny Free FM teny Ankorondrano