#USEmbassy sy ny sehatra fanabeazana

Raha vao mahita ny soratra hoe USEmbassy ianao dia ny Masoivoho Amerikana eny Andranomena no mby ao an-tsainao avy hatrany.

 

Tamin’ity androany ity dia niara-paly tamin’ny rehetra teny amin’ny Masoivoho, ireo tomponandraikitry ny sekoly isan’isany, ary ireo mpianatra voatsonga tanatin’ny maro ka nahavita nanaraka hatramin’ny farany ny fampianarana teny Anglisy natolotry ny Masoivoho Amerikana sy ny English Teaching Program ho azy ireo.

Natao androany teny an-toerana tokoa mantsy ny fizaràna sertifikà ho an’ireto kilonga Malagasy ireto. Tombony ho azy ireo ny nahafahany nanaraka izany fampianarana izany, tsy vitany hoe maimaim-poana mantsy, fa taminà ivon-toerana raitra ihany koa.

Indro entina etoana ny sombiny tamin’ny kabarin’ny solontenan’Atoa Eric Wong, Mpiandraiki-draharaha ao amin’ny Masoivoho Amerikana tamin’ity lanonana ity:

Premier Conseiller p.i., M. Chris Tremann

[…] ity lafiny iray amin’ny asdako ity no anisan’ny ahatsapako hoe mahazo valisoa ah. Amin’ny toa izao mantsy ah no afaka manolotra ho an’ny mpianatra Malagasy, tanora indray mihira izay manan-karena nofinofy ny amin’ny hoavy, sady manan-talenta, ny fitaovana ilainy hanatanterahany ny nofinofiny…Tsy vitan’ny hoe fahafahana mianatra teny vahiny vaovao mantsy io[….] fa tena varavarana misokatra hoan’ny làlana maro azonareo arahana any aoriana[…]

[…] nanjary fepetra tsy azo ialàna ho an »ny asa maro ny fahaizana miteny Anglisy […] Ny olona hany mahmby eto amin’izao tontolo iainantsika izao dia izay mahay mifanerasera amin’ny olona avy amin’ny kolotsaina sy any amin’ny kaontinanta hafa. Koa […] sahia manonofy ary raiso ilay fanalahidy atolotra anareo hanokafanareo varavarana maro tsy mbola hitanareo taloha.

[…]

Tsy mijanona eo amin’ny sehatry ny kolotsaina sy ny fanabeazana anefa ny fanoloran’i Etazonia anjara biriky amin’ny fandrafetana ny hoavin’i Madagasikara.[…] Eo ohatra ny fanampiana mitentina 70 tapitrisa dolara eo amin’ny sehatry ny fahasalamana, fanampiana ny mponina ary ny vonjy taitra amin’ny loza voajanahary izay atolotray amin’ny alalan’ny USAID […] ny Peace corps miasa manerana ny nosy[…]

[…]

[…] Mino sy manantena izahay fa hahita làlana maro azo isafidianana, ary manainga hatrany ny lafin-kery rehetra hiara-hiasa hahazoana antoka fa misy ny ezaka atao hizorana  ho amin’ny famerenana amin’ny  laoniny tanteraka ny demaokrasia, ny fanjakàna tan-dalàna ary ny fanajana amin’ny fomba tsy miolankolaka ny zon’olombelona eto Madagasikara […]

Sombiny tamin’ny kahatney ihany ireo. Mbola mitohy hatrany moa ity asa fanampiana maimaim-poana ny taranaka Malagasy ataon’ny ETP sy ny Masoivoho Amerikana ity, ka raha lasa iny andiany iny, dia efa hisy sahady kosa ny andiany manaraka handimby ny teo aloha.

Sary vitsivitsy nandritra ny lanonan,a atolotra ho anao:

Azonao atao ny mitsidika sy mijery vaovao tsy tapaka avy amin’ny masoivoho ao amin’ny Facebook https://www.facebook.com/usembassy.madagascar

Ambohijatovo #m2305 Pr RAJAONARIVELO Paul

Dia niatrika sy nanatanteraka ny teny nataony ary ny Pr #RAJAONARIVELO Paul tamin’ity anio ity araka ny antso nalefany tao amin’ny FreeFM 104.2 .

Profesora sy ny tomponandraikitra amin’ny tifandroana ny filaminana

Tsy dia nahazo olona maro nanao ahoana ny androany raha oharina amin’ireo teo alohany. Dia an-tongotra avy any afovoan’Alalakaley tany no niakarany ho eny Ambohijatovo. Hihaona amin’ny lehiben’ny EMMO no voalohan-daharana. Nefa rehefa tonga teny dia tsotra no valiny azony.

Tsy eo ny tompon-tanàna, ary mihidy ny faritra. Tsy misy lakile

Rehefa izany dia niatrika indray ireo mpaka sary sy mpanao gazety ingahy Profesora mba hanao fanambarana. Tamin’izany no nitanisany andinin-dalàna vitsivitsy mikasika ny resaka fanehoan-kevitra an-dalambe, na anaty faritra mihitdy. Nolazainy fa nisy tamin’ireny no tsy mba vakian’ny tompon’andraikitra rehefa miresaka lalàna momba ny famoriana vahoaka, fa dia izay metimety aminy ihany no ampahafantarina sy dradraina amin’ny haino aman-jery.

Rehefa vita ny fanambarana ho an’ny mpanao gazety teo amin’io faritra io dia lasa izy sy ireo olona vitsivitsy mpanaraka azy nidina ho eny amin’ny Lapan’ny Tanànan’Antananarivo (vaovao) mba hangataka ny lakile hanaovany fanazavan-kevitra.

Niroso ho any amin’ny Lapan’ny Tanàna

Vao teo am-bavahady dia efa tsy nisy namoha ny tao amin’ny Lapan’ny tanàna. Ny naka sary sy lahatsary (video) an’ireo mpirohotra aza no nataon’ireo tao, rehefa avy niofanakalo resaka fohy tamin’ireto vahiny tonga hitsidika.

Haody ny aty eee! Ao ve ny tompon’ny tanàna azafady? — Tsy ao izy tompoko, ary tsy afaka ny handray anareo ihany koa izahay

Rehefa tsy nahazo ny fanalahidy teo indray ny Profesora dia nandray fitenenana tamin’ny alalan’ny fanamafisam-peo ary nitondra ireo olona nanaraka azy niala teo. Toa hoe hiverina eny Ambohijatovo. Teo anoloan’ny vavahadin’ny Lapa no nilazany fa hotsaroan’ny tantara ireo tsy nanome ny fanalahidy mba hampiasana ny kianja ho fanehoana hevitra, ary fitaovana iray ho amin’izany fitsarana izany ny fifidianana.

Hotsarain’ny tantara ianareo, hoy izy mantsy ny mpiasan’ny kaominina

Tsy tafakatra hatreny akaikin’ny kianajan’Ambohijatovo intsony aloha ny Profesora sy ny mpanaraka azy hatramin’ny fotoana nialan’ny tena teny an-toerana, fa nifanehatra tamin’andian’olona nanakana ny firoson-dry zareo teo anoloan’ny BNI

Hatreo aloha no azo notantaraina raha ny mikasika ity andro ity. Ho hita eo ihany izay ho fivoaran’ny raharaha.

Ambohijatovo #m1905, vakio hoe Madagasikara 19 May

Ho tohin’ny tantara lavabe nampifanolana ny #FreeFM amin’ny Fitondrana Tetezamita tarihan’Atoa #Rajoelina Andry Nirina, dia nanatanteraka famoriam-bahoaka teny Ambohijatovo i #LalatianaRAKOTONDRAZAFY sy #FidelRAZARAPIERA tamin’ny Sabotsy 19 May 2012 lasa teo (azonao arahana ao amin’ny Twitter amin’ny tenifototra #m1905 ny amin’izany). Nilaza ny hirotsaka hiaraka taminy ny avy amin’ny Ankolafy ZAFY Albert, sy ny sendikan’ny mpanao gazety (niala an-daharana tamin’ny fotoana farany ity sendika ity). Nilaza ny hiandry ireo mpitarika teny an-toerana koa moa ny jeneraly Ravalomanana, saingy mandra-pahatapitry ny fofona lacrymogene dia tsy hita tava teny mihitsy izy.

Teo akaikin’ny tsangambato #MDRM

Raha tamin’ny 9 ora maraina no efa tsinjo fa tsara petraka teny ireo fiara maro an’ny mpitandro filaminana, nanoloana ny vavahadin’ny kianja (-n’ny demaokrasia), tery ampita tsy lavitra teo kosa efa nisy olona vitsivitsy nanomboka nitangorona.

Mihamatevina hatrany ny isan’ny olona

Faritra maromaro nanodidina ny kianja no nametrahana ny mpitandro filaminana (Instat Anosy, Gare Soarano, Tonelina Ambanidia, Station Essence Jovenna Ambohijatovo, Ministeran’ny mponina…),ankoatra ireo mandeha mivezivezy amin’ny fiara mbola raitra sy matanjaka.

Ireo mpitandro filaminana napetraka teny akaikin’ny Station Jovenna Ambohijatovo

Nitombo miandalana ny olona. na dia tsy mbola hita aza ireo mpitarika ny hetsika hatramin’ny tamin’ny mitatao vovonana.

Ny tena nahazendana ahy dia ny nahita Malagasy iray nitondra vazaha efatra mianaka, handeha hilalao ao anaty kianja, hono, ary rehefa nanontaniako teo am-bavahady ilay ranamana Malagasy, dia izaho indray no tratry ny fanontaniana hoe :

Fa misy inona fa tsy arako?

Dia Gaga elah!

Tsy mahay afa-tsy teny Anglisy moa ireto mpivady nitondra an-janany (izy roavavy kely mba nahazo teny frantsay ihany), ka dia voatery ny tena nanazava taminy tamin’ny teny Anglisy ny zava-mitranga sy mety hitranga. Ary aleo nandefa azy ho any Tsimbazaza.

Hiverenantsika ny tena ventin-kanina.

Manomboka feno olona koa ny midina mankany #Analakely

Oayyyy eee! Mpiantsena daholo ve ireto?

Rehefa ela niandrasana teo ny olona maro izay efa nihamarobe tokoa, dia nanomboka tsindrian-daona. Nisy delegasiona voalohany nanatona ny lehiben’ny mpitandro filaminana mba hifampiraharaha. Valiny: tsia, tsy azo idirana ny tanàna fa any an-kafa, na magro manao hetsika

ireo saika hifampiraharaha tamin’ny EMMO

Nanomboka teo koa no efa nisy ny nanandrana nitarika ny olona hisahotaka, saingy tsy nandaitra fa voatosiky ny mpitandro filaminana, sy resy lahatr’ireo delegasiona voalohany, mba hihemotra hiandry ny mpitarika,  alohan’ny hanaovana dingana hafa.

Efa nanomboka feno ny teo anoloan’ny fiakarana ho any Antaninarenina, Ambatonakanga sy ny manodidina ny tsangambato MDRM, ary ny sisiny amin’ny fiandrasana taxibe 119. Toy izany koa ireo lalana miakatra miverina mankany Ambondrona sy ny tohotohobato Tavao, ary ireo havoana sy tranokely misy terasse manodidina lavitra eny

Na terrasse, na tamboho, nitazanana avokoa

Miantrana ny fiara, nefa mitombo koa ny olona

Mandram-piandry ny mpitarika sy izay hiseho ary dia mba afaka niala voly ihany ny mpanatrika taty amin’ny lohalaharana, satria dia nisy an’ilay ramatoa iray sahy nihantsy ireo mpitandro filaminana sy manipy vato tany amin’ny fiara, eny fa hatramin’ny mitsilany eo amin’ny arabe mihitsy aza, mba hanakana ny fiaran’ny EMMO tsy hiroso. Voatery mihitsy moa ireo mpitandro filaminana nibata sy nanipy azy ho eny amin’ny sisin’ny tsangambato.

Andao raha sahy…Oay, diso fa Tifiro raha sahy no nolazainy

Nodradradrain’ity ramatoa ity fa maty noho ny entona mandatsa-dranomaso nalefan’ny mpitandro filaminana ny zanany, koa raha sahy ireto mitana ny basy eny an-tanany, dia aoka koa hitifitra azy. Vitany mihitsy ny nitety tsirairay ireo fiara niantsona teo. « Hiady amin’adala tokoa ve moa » hoy ny sasany. Saingy adala noho ny inona tokoa moa izy? Ary raha isika no teo amin’izay toerana lazainy sy tantarainy izay. Marihana fa somary nandrairay kely ramatoa ka vao mainka koa nampiakatra ny hafanam-pony sy ny fahasahiany izany.

Mivoaha izay mafy e!

« Itsaho raha sahy fa ny zanako aza efa matin-tenisany tamin’ny lacrymogene »

Nolanjaina toy ny entana ary nahilika tery amin’ny sisiny, rehefa nitsilany nibahan-dàlana ny fiara tsy hiainga. Fahasahiana re izany!

Teo ampiandrasana hatrany ny mpitarika dia nisy tovolahy iray ihany koa, nijoro nanatrika ireo mpitandro filaminana, nifatotra scotch ny vavany, ary voafehy nihodidina toy izany ihany koa ny tànany roa, nipetaka tamin’ny vatany.

dia gaga elah!

Ary ny seho hafakely farany, alohan’ny tena nafàna, dia ilay rangahy iray mpampianatra nidradradradra ny alahelony nankeny amin’ireo mpitandro filaminana ihany koa. Hoy izy:

« Efa ho retraité aho »  « 30 ans de service, ary tsy mpikambana amin’izay SEMPAMA any, nefa kosa dia aoka lazaiko an’laisany miaramila sy zandary tsy misy ilana azy ireo, apetraho ny basy dia andao hifandahatra. Misy mpianatro ialahy isany no hitako eto, tao anatin’ny firy taona monja dia mandray in-telo avo heny amin’ny karama raisko, nefa aho ity efa fotoana vitsy sisa dia hitsahatra. Mba misaina, aza dia faly ataon’ny olona fitaovana, ary avenir manao ahoana moa no tadiavin’laisany ho an’ny taranak’laisany ‘reo? »

zaho efa hiato, nefa 1/3 amin’ny raisin’ialahy isany no mba karama rasiko

Tsy diso anjara tamin’izany seho rehetra izany ireo roalahy solontenan’ny SADC eto #Madagascar. Tsy vitan’ny nanatrika ny fampisehoana tetsy ambony izy ireo, fa sady naka sary no nandefa izany sy niresaka nivantana tamin’ny findainy avy. Raha mba niezaka nanokatra ny vavany mba hampiresaka azy moa ireo mpanao gazety sy mpaka sary teny an-toerana, dia tsy nety niteny mihitsy ry zareo fa ny hany naverimberiny dia ny hoe

No comment

ry zalahy SADC izany, sady mizahatany no manao « ady idy »

Toy ireny mpizahatany ireny moa no bikan-dry zalahy amin’izany fotoana izany.

Eto isika dia hiditra amin’ny fotoana nahatongavan’ny ‘sono mobile’. Teo akaikin’ny Agha Khan no nipetraka ny fiara, ary nangatahan’ny olona hakarina any aloha (Ambohijatovo), saingy tsy nihetsika teo kosa mandra-pahatongan’i Fidel Razarapiera.Ny hiakan’ny olona teny an-toerana moa dia niantso ny hoe:

aiza ianareo, sa ho alainay any?

Rehefa tonga teny an-toerana i Fidel (14h 20 teo ho eo) dia nirohotra nitsena azy sy nitondra azy ho eny amin’ny sono mobile ny olona. Rehefa nandray fitenenana nanoloana ny vahoaka ranamana, dia ny nampitony ny olona no nataony satria tsy ho afaka hiditra ao anaty kianja. Tsy nanaiky izany anefa ireo olona marobe fa ny hiditra ihany no tao an-doha. Izay marihana etoana fa nisy antokon’olona efa tsinjo nialoha ihany fa nivonona ny hanao zavatra hafa no tanjony.

Tsy nahatohitra ny antsoantson’ny olona, raha tsorina dia hoe tsy naharesy lahatra sy tsy nahafehy ny olna marobe nihaino azy ranamana, ka nisy tamin’ireo olona tety ambony, nanakaiky ny vavahady College de France Ambohijatovo, no nihetsika nanao dia maika niharo hazakazaka madinika hiakatra ho eny amin’ny faritra manodidina ny mpitandro filaminana.

Ento aho ry tongotro

Vao nahita ireo olona marobe nirohotra niakatra ireo EMMO teo amin’ny vavahady dia sady nampaneno mafy ny anjomaran’ny fiarany, no mba nisy niteny tamin’ny fanamafisam-peo avy ao anatin’ireto 4 x 4 vaovao (nefa dia marihako fa ny 1 metatra miala ny fiara ihany no afaka naheno izany, satria tsy hainy angamba ny mampiasa ilay fitaovana).

Nirefotra amin’izay ny entona mandatsa-dranomaso voalohany nanomboka teto, ary raikitra ny Ento aho ry tongotro

Booom, booom Atsaharo ny hira dia mba mitomania amin’izay

Vetivety dia tsy hita izay nisy an’i Fidel, fa ny sono mobile sy ny mpikirakira azy kosa no tratra tany Ambodifilao tany. Hatramin’ny fotoana anoratana dia mbola voatàna any amin’ny mpitandro filaminana i Rado, teknisiana ao amin’ny FreeFM (toa tokony ho androany 22/05 no niakatra teny amin’ny fampanoavana). Efa nambara ihany koa fa hokarohana sy hosamborina izy mianadahy nanentana ny olona hidina an-dalambe, satria nisy ny fanimban-javatra hoy ny mpitandro filaminana.

teo alohan’ny tsangambato #Ralaimongo

ny fakom-baoritra nodoran’ireo mpanao fihetsiketsehana

Soa fa misy ny miaramila hanala sakana

Ny zavatra iray isan’ny nahatsikaiky dia ny fitangoronan’ny mpaka sary sy ny mpanao gazety nanaoloana ny varavarana fidirana ao amin’ny Hotel Le Glacier. Samy nanontany tena ny rehetra nahita ireo lehibe mpitarika ny EMMO niditra tao fa hoe

ao ve ry Lalatiana sy Fidel, ka hosamborina? Sa inona no mitranga eto?

Tsara ny lany sefo isany a!

Tsy nahitana valiny io raha tsy fotoana ela taty aoriana. Tsy inona ilay izy fa hay niditra hisakafo tao ireo lehibe ireo. (Nefa ny an’ireo mpanatanteraka tery an-kianja dia mofo dipaina sy fromage La Vache Qui Rit, niampy EAU VIVE).

Eo am-piandrasana ny hetsika hitranga rahampitso, famoriam-bahoaka, mbola eo amin’io kianja io ihany, iantsoan’ny Profesora Rajaonarivelo Paul , dia ndeha isika hijery sary mikasika ny #m1905 tamin’ny Sabotsy ao amin’ny Fickr momba izany.

 

Fanambaran’ny SADC 11 MAi 2012

DECLARATION DE LA TROIKA DE LA SADC
11 MAI 2012

Le Comité Ministériel de l’Organe (CMO) Troïka de la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC) (ci-après dénommé la Troïka) félicite l’achèvement de la mission d’évaluation de l’Organisation des Nations Unies pour voir le niveau de préparation de Madagascar à organiser des élections libres et équitables. À cet égard la SADC souhaite exprimer sa gratitude pour l’excellent travail accompli par l’équipe de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
L’achèvement de cette étape est la dernière d’une litanie d’exemples de réussites-clés au cours des 8 derniers mois pour amener Madagascar plus près de la normalité constitutionnelle, y compris:

1) La signature et l’adoption de la Feuille de Route de la SADC pour mettre fin à la crise à Madagascar et la signature du Cadre de mise en œuvre par 10 des 11 acteurs politiques.
2) La nomination d’un Premier Ministre de consensus parmi les Mouvances d’opposition et la formation d’un gouvernement de consensus représentant toutes les parties prenantes sur une base équitable.
3) La mise en place d’un Parlement de consensus et la nomination du président du Congrès de la Transition parmi l’opposition
4) La mise en place de la CENIT
5) L’adoption de la loi d’amnistie

Notant ce qui précède, la Troïka reste toutefois profondément préoccupée car, s’il y a eu beaucoup de progrès pour assurer l’application progressive de la Feuille de Route, il reste d’importants défis politiques qui nécessitent une solution urgente avant que Madagascar ne puisse organiser des élections libres et équitables. Cela inclut:

Au cours des derniers mois, la cohabitation a été insuffisante entre les parties prenantes dans les institutions de la transition i.e. : le Président de la Transition, le Premier Ministre de consensus, le gouvernement de consensus et le Parlement de consensus, ainsi qu’avec les dirigeants des deux Chambres.

La Troïka implore donc les chefs de file dans le pays de faire preuve du leadership politique nécessaire pour mettre fin à l’impasse actuelle et trouver une solution dans l’intérêt de la nation Malagasy. Cela implique que les parties prenantes travaillent ensemble et agissent avec intégrité en tant que gouvernement transitoire d’union en tenant compte des intérêts de tous les Malgaches, et non en prenant des décisions isolées par pur intérêt politique.

La Troïka exhorte en outre que la loi d’amnistie adoptée par le Parlement, ainsi que tous les autres articles en instance (qui n’ont pas encore été mis en œuvre) comme stipulé dans la Feuille de Route doivent être appliquées urgemment. A cet égard, la Troïka note que la question de l’amnistie est inextricablement liée à certains des articles en instance non encore appliquées telles que l’article 20, car la question de la souveraineté doit être prise en compte.

De même, la Troïka est préoccupée par le climat politique de ces derniers jours avec les grèves et de manifestations d’étudiants. Alors que nous éprouvons de l’empathie avec certaines des questions soulevées, ainsi que l’impatience des masses étant donné qu’il y a eu plus de 3 années d’instabilité accrue, la Troïka lance un appel aux dirigeants et aux participants de ces manifestations ainsi qu’à la société civile à être disciplinée et de s’abstenir de continuer sur la trajectoire actuelle. La Troïka fait, en outre, appel aux dirigeants du gouvernement transitoire de montrer de la retenue nécessaire lors des échanges avec les étudiants, les grévistes et la société civile.

La Troïka pense que les actions mentionnées ci-dessus aboutiront une dégradation continue de la situation, déstabilisant le processus de la Feuille de Route.

La Troïka est également troublée par quelques-unes des mesures prises récemment par certains des signataires et parties prenantes à la Feuille de route, affirmant que la Feuille de Route a échoué, ce qui a encore aggravé la crise susmentionnée.

La Troïka note en outre une tendance inquiétante de certains acteurs et signataires de la Feuille de route qui ont seulement apporté un soutien partiel au processus, lorsque cela convient à leur personne et aux intérêts de leur parti politique. La Troïka rappelle que les parties prenantes et les signataires de la Feuille de Route ont une obligation morale politique, en tant que dirigeants envoyés par leurs circonscriptions et le peuple Malgache en général, à mettre en œuvre la Feuille de Route dans son intégralité.

La Troïka demeure convaincue que la Feuille de Route est encore la seule voie légitime vers la normalité constitutionnelle et que les retards et les difficultés rencontrés actuellement et dans le passé sont liés aux intérêts personnels et des partis de certains des dirigeants des Mouvances et des parties prenantes, plutôt qu’à la Feuille de Route elle-même. Troïka est fermement d’avis que les défis peuvent être surmontés grâce à un compromis politique mûr et un consensus mutuel.

Considérant ce qui précède, la Troïka met en garde toutes les parties prenantes qu’elle prendra les clauses de pénalité nécessaires tel que stipulées dans la Feuille de Route contre toute partie prenante qui continue d’entraver l’application de la Feuille de Route.

Nous rappelons de nouveau aux parties prenantes qu’elles doivent agir non seulement en termes de la lettre de la Feuille de Route, mais plus important encore suivant l’esprit de la Feuille de Route. Cela inclut les principes de l’inclusivité, l’impartialité, l’intégrité, la crédibilité, de consensus et le plus important, le compromis.

La Troïka toutes les parties prenantes à être disciplinés, patients et à faire preuve du leadership politique nécessaire en ces temps difficiles. La Troïka espère que le Président de la Transition, le Premier ministre, le gouvernement transitoire d’union, le Parlement de la Transition et tous les autres dirigeants des institutions de transition ainsi que les principaux dirigeants de Mouvances prennent rapidement l’entière responsabilité de s’assurer que Madagascar est en mesure d’organiser des élections libres et équitables dès que possible. Cela implique d’aider à instaurer un environnement politique plus positif et favorable ainsi que d’assurer la mise en œuvre rapide du plan technique pour des élections libres, justes et crédibles, tel que stipulé par l’équipe de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

La Troïka constate que Madagascar est à un carrefour critique et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre les progrès réalisés. La Troïka insiste en outre que, comme le leadership déployé, toutes les parties prenantes ont une responsabilité non seulement envers leur propre circonscription, mais au regard de l’avenir de la nation malgache dans son ensemble. Leurs actions et inactions futures se traduira dans leur pays soit par un progrès vers la voie de la prospérité ou par une spirale vers le bas sur la voie de la pauvreté.

En conclusion, la Troïka de la SADC implore donc les dirigeants des Mouvances, les intervenants et les signataires ainsi que tous les autres dirigeants de la société civile d’être décisifs, courageux et audacieux, ce implique parfois de prendre des décisions impopulaires mais qui seront dans les meilleurs intérêts de la nation malgache dans son ensemble et non pour le seul intérêt de leurs partis politiques.

En allant de l’avant, la Troïka en appelle urgemment à la communauté internationale de fournir l’assistance technique et les soutiens nécessaire en termes de compétence pour veiller à ce que Madagascar tienne des élections libres, justes, crédibles et impartiales dans les meilleurs délais.

À cet égard, la Troïka de la SADC va convoquer d’urgence des réunions de toutes les institutions multilatérales concernées (SADC, UA, UE) et des participants internationaux, qui ont, jusqu’à ce jour, donné leur plein appui à la Feuille de Route, pour que Madagascar s’accorde à propos d’une date pour de la tenue d’élections libres, justes et crédibles.

Publié par le Bureau de Liaison de la SADC

 

Hetsika #12Mai2012

Saika hanao fanazavan-kevitra tamin’ireo mpomba azy teny #Ambohijatovo indray ireo parlemantera roalahy avy amin’ny ankolafy #Ravalomanana. Rehefa avy nanatona ireo mpitandro filaminana nangataka alàlana izy ireo dia tsy nahazo rariny. Rehefa izany dia nilazàna izy ireo hanao izany any amin’ny kianja #MAGRO Behoririka.

Teny an-dàlana anefa dia nizara 3 teo ireto olona nitanjozotra ireto (izay narahan’ny mpitandro filaminana mba tsy hisian’ny korontana, ary dia ireto mpitarika mihitsy aza moa raha ny heno no nangataka izay fiarovana izay). Ny ampahany voalohany nijanona tety akaikin’ny #TAHALA #RARIHASINA, ny faharoa teo amin’ny #13Mai ary ny sisa (fahatelo) dia nanohy ny dia ho any Behoririka.

Nisy ny fifamaliana teo amin’ireo mpitarika roalahy sy iretsy nidongy hijanona tao afovoan-tanàna, ary nivoaka tamin’izany aza ny fitenenana naherihery avy amin’ireo mpanara-dia fa hoe nahatsiaro ho nolalaovin’ireo mpanao politika ry zareo, nolaniana andro. Na dia niezaka ny handresy lahatra azy ireo aza ny mpitarika dia tsy nahita nangirana, fa dia niparitaka ny hetsika.

Ny tetsy amin’ny kianja 13Mai no ndeha hiverenana. Nifampitazana sy nifampiandry teny indray ny EMMO sy ny mpanao fihetsiketsehana. Nitohy hatramin’ny efa maizina moa izany fifampiandrasana izany ary niafara mihitsy tamin’ny fisamborana olona telolahy, taorian’ny nisian’ny fikasana handoro fiara tsy lavitra ny arabe mivily mankany amin’ny Lisea #Rabearivelo iny.

Isan’ny nanamarika ny andro androany hariva ihany koa ny nakan’ny mpitandro filaminana iray ny finday misy fakàna sary teny amin’ny mpanao gazety iray, sy nanitsahany an’izanyary ny nanipazany azy lavitra dia lavitra ilay toerana nitrangan’ny famotehana. Asa raha fantany hoe mpanao gazety ity olona nanaovany herisetra, na noheveriny ho olon-tsotra. Teto dia nahatsiaro ny zavatra nahazo ny namana iray mpaka sary an-gazety niharan’ny fisamborana sy ny daroka rehefa nentina tao amin’ny #Bain-douche tamin’ity herinandro ity ny vitsivitsy nanatrika teo. Fihetsika izay tsy voalohany no sady angamba tsy ho ny farany koa. Mahamenatra satria nony injay nentina tao amin’itsy birao voalaza ilay mpanao gazety, ka fantatry ny tao fa mpanao gazety, dia navoaka toa tsy nisy inona iny, nefa raha ny heno dia hoe efa nasaina nanao sonia an-tery ny fakàna ambavany azy,talohan’ny nahatongavan’ireo mahafantatra azy ho mpanao gazety.

Aleo hatsahatra ny bla bla bla, fa ndeha hijery sary isika e, ny androany hariva.

Sary 1 : Mifampitazana sy mifampiandry

ireo fiara mivezivezy miezaka mamno lolo ny olona mivorivory

dia voatery foana hanimba zavatra ve rehefa hoe maneho hevitra? Fisainana efa tokony hialàna

Voaendaka daholo natao sakana ny sisin-jaridaina teto amin’ity hazo ity sy ny manodidina azy

Ery amin’ny farany somary lavitra amin’ny sary ery dia misy fiara mipetraka. Tsy nisy nanampo fa hisy hanandrana handoro izy io rehefa harivariva manomboka ho maizina

ireo tery ampita niandry izay hiseho

Rehefa nesorina ny sakana teo aloha, dia mbola nisy indray ny famerenana nametraka vaovao rehefa maizimazina iny ny androany

Sezan’ilay fiara saika hisy handoro izy ity. Soa fa mora nesorina sy nosintonina hivoaka tao amin’ilay fiara fa saika loza

Ity kosa ilay fiara tompon-tseza. Nahagaga fa teo akaiky teo ihany ny tompon’izy io saingy tsy nahatsikaritra izay nanipy ny afo tao anatiny

Iray tamin’ireo telo lahy voasambotra, rehefa nifanenjehana sy notadiavina tany anaty trano fisotroana tsy lavitra teo

Hatreo aloha ny androany. Asa raha hanao ahoana ny ampitso. Milaza hanao fanateram-boninkazo ny sasany, hankalaza tsingerintaona voalohany ny hafa, ny hafa indray mbola hanohy ny androany , hono. Vokatry ny fahantràna daholo izany

IZA NO MAHITA TOMBONY?

Hagagàna ny an’ny teto amin’ny bilaogy Gazety_Adaladala androany alina raha nanokatra ny bilaogy. Fanehoan-kevitra 79 be izao no nivadika ho ‘En attente de modèration’, na raha adika malalaka dia ‘miandry fankatoavana’.  Tsy ny fanamarihana vao haingana ihany no tratra tamin’izany fa hatramin’ireo fanehoan-kevitra efa tany amin’ny taona 2008 koa aza.

Mba mahazendana ihany sy mampanontany tena ny amin’izay antony nahatonga izany. Dia sanatria ve misy mitsofoka, na ilay antsoina hoe manao ‘piratage’ / fijirihana ity bilaogy ity? Ary raha izany tokoa, dia mipetraka indray ny fanontaniana hoe, FA MISY INONA?INONA NO KAROHANA ATO? AIZA NO TIANA HAHATONGAVANA?

Ny tsikaritra hatramin’ny taona 2008 dia betsaka tamin’ireo mpitondra fanamarihana sy fanehoan-kevitra no olona tsy matotra sy mametraka adiresy mailaka tsy izy. Nisy fotoana aza moa dia napetraka ho fitsipika anaty teto ny fanamarinana amin’ny alalan’ny fandefasana valin-kafatra anaty mailaka ho azy ireny, vao avoaka ny fanehoan-keviny, indrindra ho an’ireo fanehoan-kevitra somary masiatsiaka sy mitoroka zavatra tsy mety. Ho an’ireo izay feno teny tsy manaja ny hafa na fanompàna olona moa, na miaty fihantsiana ny olona hifankahala na hiady, dia mazava ho azy fa dia tsy navoaka mihitsy. Asa na izany no atao he sivana (censure) an-tery na ahoana! (Raha sanatria ka misy aminareo mpamaky mbola mahatsikaritra any ho any fanamarihana mitovy amin’izay voalaza izay, dia iangaviana indrindra hampilaza, mba hanesorantsika azy).

Misy efa naverina navoaka ireny fanehoan-kevitra tany aloha lasa nanjary niandry fankatoavana ireny.

HO AN’ILAY na IREO IZAY NIJIRIKA TATO: tohizo raha izay no hitanareo fa mety, fa tsy hahasakana ny famoahana hevitra eto izany. Avoaka eto foana izay hita sy re eny rehetra eny, toy ny efa natao hatrizay. Toa lasa nahafinaritra aza ilay izy, na dia somary nahalàny andro ihany aza ny niverina nijery sy namoaka ireny fanehoan-kevitry ny mpamaky ireny. Lasa fotoana iray namerenana nanao jery todika ireo lohateny samihafa efa nisoratra tato tany aloha tany.

NAZA Electronic Tsaralalana

Nisy zava-nipoaka androany teo anelanelan’ny fiara iray sy ny fitaratry ny tranoben’ny NAZA Electronic Tsaralalana. Tsy lavitra ny SEIMAD no misy an’ity toerana ity. ary misy toerana fiandrasana fiara fitaterana iraisana tsy lavitra eo.

Vaky ny fitaratra tamin’ny NAZA Eletronic, ary tsy dia naninona kosa ilay fiara. Olona iray no voalaza fa naratra teo amin’ny tongony havia raha teo am-pividianana vata fampangatsiahana sy nijery auto-radio tao amin’ity toeram-pivarotana lehibe ity.

Hatreto dia tsy misy zavatra betsaka holazaina fa ny zavatra iray sendra mandalo ato an-tsaina dia ny amin’ilay nolazaina fa baomba iray tsy nipoaka saika hanimbàna zavatra teny amin’ny toby fampidiran-dranon’ny JIRAMA Mandroseza. Faritra be mpandalo ve ilay izy, ary raha tsia, ahoana no nahitàn’ny mpitandro filaminana azy sy nahafahany nanao izay tsy hipoahany? Fanontaniana iny? Hisy valiny ve? Tsy fantatro…..

Fa hiverina momba ny zavatra tetsy Tsaralalàna isika. Mahagaga ny fahasahian’ny olona an, tsy ilay hoe hanapoaka no tiana horesahana, fa ilay tia mijerijery sy mizaha ny zava-misy na nitranga, nefa zava-mipoaka no resaka eto. Raha izany moa no sanatria ka mbola nisy niafinafina tsy nipoaka tany ho any, fa niandrasana ny hahabe ny olona fotsiny vao narefotra, dia angamba ho zava-doza noho ilay hoe iray no naratra.

ireto ny sary azo teny an-toerana androany.

ilay fiara nanoloana ny fitaratra ben’ny tranon’ny NAZA

Ny fahasinban’ilay fitaratra

ireo kiriana mijery ny zava-misy. Rha izao moa no sanatriavina ka…..!

Misy camera de surveillance eo ambanin’ilay ‘N’, nahafahana nahita izay nametraka ilay zava-nipoaka (araka ny heno dia toa efa nisy ny voasambotra)

tokony ho hatraiza moa no atao hoe Périmètre de sécurité?

iray amin’ireo fiara vaovao natolotra ho an’ny mpitandro filaminana

3 May, Andron’ny Fahalalahan’ny Asa Fanaovana Gazety

Tsy tompon’ny lalàna aho no sady tsy nianatra manokana momba izany rahateo. Saingy kosa mba te-hisitraka ny zo HALALAKA HITENY SY HANEHO HEVITRA, HAHAZO VAOVAO sy HIZARA VAOVAO.

loharanon’ny sary : Google

Andron’ny fahalalahan’ny asa fanaovana gazety ny 3 Mai ho avy rahampitso. Ny gazety izay natao hampahafantatra ny daholobe ny zava-mitranga any ambadika tsy hitany any, sy izay mety hiantraika amin’ny fiainany. Satria zoko, zonao ary zon’ny olom-pirenena tsirairay ny hahazo izany vaovao izany. Araka izany dia mpitaiza   ny gazety, mpitaiza ahy, mpitaiza ny kely, mpitaiza ny lehibe, mpitaiza ny mpitondra sy ny entina.

Raha ny fandaharana farany dia faha 84 amin’ny firenena 179 eran’izao tontolo izao no misy an’i Madagasikara amin’io resaka io. Tobin’onjam-peo 80 teo no efa nakatona hatreo amin’ny Oktobra 2010.

Tsy natao hanasoaso mpitondra foana koa, sahala amin’izay ataon’ny onjam-peo sasany eto Madagasikara amin’izao fotoana anefa, fa afaka maka ny toeran’ny tsindrin’entam-pahefana ihany koa, mba ho aro sy ho fefy amin’izay tsy mety hita fa ataon’ny mpitondra. Na izany aza anefa dia tokony hisy porofo sy zavatra mivaingana izay rehetra itondràna fanakianana.

Raha sanatria araka izany ka misy ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ilay kianina sy ny manakiana, dia fahendrena ny mifanatona aloha, amin’ny alalan’ny fifampiantsoana.

Zavatra tsy vaovao amin’ny rehetra ny olana mahazo ny onjam-peo FREE FM 104.2 amin’izao fotoana. Ekena fa maherihery fiteny ireo mpanao gazety roa misahana ny fandaharana ‘Anao ny Fitenenana‘ ao amin’izany onjam-peo izany. (Lalatiana Rakotondrazafy – Fidel Razarapiera) Saingy ny mampiavaka ny fanakianana ataon’izy ireo, ary inoako fa antony mahabe mpihaino azy, dia ny filazan’izy mianadahy ireo fa ananany porofo daholo izay zavatra ambarany sy anakianany ny tsy mety hitany. Sahin’izy ireo mihitsy aza tamin’izany ny mangataka fihaonana mivantana amin’ny Filohan’ny Tetezamita Andry Nirina RAJOELINA, sy izay olona tratry ny kiana, mba hifanazava amin’izay resaka tsy milamina sy zavatra tsy mety lazainy ao amin’ny onjam-peo. Efa imbetsaka no nanaovan’izy mianadahy an’izay antso hifampitafatafa izay, saingy…..

Tsy izay anefa no nitranga. Tsy nisy ny famaliana ny antso matetika nataon’izy mianadahy tamin’ny mpitondra mba hifanatrika mivantana aminy sy hiady hevitra momba ireny teboka tsy mampilamina ireny, fa fiantsoana ho eny amin’ny sampana mpikaroka ny heloka bevava teny Fiadanana no nahazo azy ireo, ary herinandro taty aoriana dia nafindra indray ho eny amin’ny Zandary eny Betongolo.

Tamin’ity androany 2 May 2012 ity, dia efa ny tolakandro tamin’ny 3 ora sy sasany tany ho any no nanombohan’ny fanadihadiana azy mianadahy teny, ary tsy mbola mifarana amin’izao amin’ny 9 ora alina mahery amoahana ny lahatsoratra izao. Nanamarika moa ny mpanao gazety mpiara-miasa amin’izy mianadahy ireto, fa i Fidel Razarapiera dia tsy salama ary manaraka fitsaboana sy mitsindrona. Tsy horesahantsika betsaka ny fanamarihana momba izay hitan’ireo namana eny an-toerana mikasika ny fomba fizotry ny fitazonana sy fanadihadiana azy mianadahy, toy ny hoe fanesorana ny kirarony, sy ny zavatra teny aminy sns…

Fa izay mba nahazendana ny mpanoratra fotsiny dia ity: Raha nisy tokoa zavatra diso tamin’izay voalazan’izy ireo, inona no tsy namalian’ireo mpitory azy mianadahy ny antso nataony, dia nifanatri-tava sy nifampidera porofo, ary nitondra ny fanazavana sahaza? Sa tafiditra amin’ny antsoina hoe fandemena sy fampitandremana ny hafa tsy hanaraka ny diany no tiana hahatongavana?

Raha ireo rehetra ireo no jerena dia teny tsotra sisa no azo ambara alohan’ny hamaranana ity lahatsoratra ity: TSARA FIATOMBOKA NY FIOMANANA HANKALAZA NY ANDRO MANERANTANY HO AN’NY FAHALALAHAN’NY ASA FANAOVANA GAZETY na ny Liberté de la presse. Ity no tatitra ho an’izao taona 2012 miandoha izao, manerantany, avy amin’ny REPORTERS SANS FRONTIERES:

Ny RSF izay manana solontena eto Madagascar, fa dia ho hita eo hoe hatraiza no hidirany amin’ity raharaha ity. Hatreto mantsy aloha dia tsy naheno aho hoe inona no zavatra efa nataony mikasika ity raharaha ity. Tsy haiko rahateo amin’ny antsipirihany koa moa ny fomba fiasany, na efa misy midona vao mihetsika, na miaro mialoha ny dona tsy hiantraika. Rahja hisy ny fampidirana am-ponja mpanao gazety dia izy mianadahy ireto izany no hisantatra azy amin’ity taona 2012 ity, hiditra ao anatin’ny boky firaketan’ny Tetezamita(tra).

Teny farany: Nisy tany aloha tany ny sarintsarim-piraisankinan’ny mpanao gazety Malagasy fony nisy ny namana voasambotra, dia ho hita eo indray izay lazaina amin’ity indray  mandeha ity raha mbola hiverina izay sarintsarinà firaisankina izay! Tsy aleo tokoa ve moa misy sarintsariny toy izay tsy misy mihitsy? Sa ahoana hoy ianareo?

Misy fampiantsoana ho fanamarihana io Andro ho an’ny Fahalalahan’ny Asa Fanaovana Gazety io rahampitso eny amin’ny Ivon-gazety Malagasy, ahoana re no mba ho fizotrany e?

Fanavaozam-baovao: (00h :05) Re fa voatana any amin’ny zandary, 48 ora izy mianadahy

03 Mai 2012 : Navotsotra androany tolakandro izy mianadahy, ary nanao lahateny nanoloana ireo olona marobe niandry azy teny amin’ny foiben’ny Free FM teny Ankorondrano