CLUB SATANIQUE

Hafatra nalefan’i Tsarafara Faniry Rakotoarison ho an’ny Malagasy rehetra:

Nisy chaîne lava be tamin’ny internet tamin’ny herinandro nangataka SOS vavaka ho an’i Morondava. Mampalahelo fa tonga eto Antsirabe io toe-javatra io amin’izao fotoana izao.

Efa ela no nisy club satanique an’ny ankizy teto Antsirabe, efa ela koa no nanambarako izany tao am-piangonanay teto Antsirabe ampahibemaso teny amin’ny polipitra, fa ny nahavariana ahy dia olona roa no niezaka ny nanontany ahy ny antsipirihany tamin’ny olona amanjatony nihaino izany.

Misy ankizy efa club mampilendalenda ny namany amina karazana magie tsotsotra, ka rehefa liana ilay ankizy dia asainy manaraka azy hampianariny hono. Amin’ireny dia misy kidnapper-ny mihitsy ary rehefa mivoaka avy ao dia tsy mahatsiaro izay nitranga tao ilay zaza.

Vokany: betsaka ireo ankizy izay tafiditra no, rehefa samy mody any an-tranony, dia miandry ny ray aman-dreniny sy ireo iray trano aminy hatory, dia mandrehitra labozia sy miresaka amin’ny fitaratra. Io no tena ampianarina ireo ankizy any amin’ilay club. ZAVA-DOZA

Ny fitrangany anakiray koa dia misy mandona na misafo ilay zaza tsy manan-tsiny ka raha tezitra na mijery ilay nandona azy fotsiny dia tafiditra ilay devoly. Io no tena sarotra satria tena fiainana an-davanandro mihitsy izany. Automatique ianao tezitra raha misy mandona.

Tsy misy mitombina amin’ny fianarana mihitsy ny ankizy eto Antsirabe amin’izao fotoana izao fa dia na matahotra, na variana miresaka hoe izao hono ny tatsy, izao ny taroa. Mazava ho azy fa misy tsaho be dia be mihitsy miara-mipoitra amin’izao toe-javatra izao, kanefa aleo malina ihany.

Misy koa antso an-téléphone ka mahavariana fa miseho mahafantatra be izay antsoiny izy io, ary manontany hoe ianao ve hiditra club? Ilazao ny ankizy fa raha sendra mahazo izany antso izany dia tapahina avy hatrany ny fanafodiny fa raha vao mihaino azy eo foana dia lazainy fa efa tafiditra club ianao fa arahabaina.

Izay no mba kely fantatro dia zaraiko, fa tsy ampoizina mihitsy izy ity fa tsara ny hahalàlàna azy, ka mba ilazao daholo izay mana-janaka ankizy sy zatovo fa izay aloha no tena lasibatra izao. Ary sanatria mety hiparitaka erak’i Madagasikara satria ny hanaparitahana ity zavatra ity mihitsy no tanjony.

Jesosy no vaha-olana, ampianaro ny ankizy mba hivavaka raha vao mifoha sy mivoaka ny trano ary amin’izay ataony rehetra mandra-podiany amin’ny hariva. Ampianaro ny ankizy mba hahay hanohitra ny devoly izay miherona toy ny liona manodidina azy, mba hahay handroaka devoly amin’ny anaran’i Jesosy amin’ny fotoana rehetra satria tsy ny mpiandry ihany no andrasana raha sanatria misy ny hamehana fa afaka manao izany ny zanak’Andriamanitra rehetra.
Aza adino ny mivavaka ho fanafahana izao loza mananontanona ny firenena izao.

 

Fanavaozam-baovao nampidirina ny 19 Jona 2012:

Angatahana an-tanan-droa izay rehetra manana vaovao mikasika ity raharaha ity mba hiara-hiasa amin’ny mpitandro filaminana sy ny mpanao fanadihadiana ka hiantso ireto laharana ireto 034 14 005 23  /  033 11 801 03  /  017

P.S: Zarazarao

147 Réponses

 1. Hafatra tao amin’ny Facebook no niandohany

  • antsoy i Jesoa avy any nazareta fa ho valiany ianao afaho amin’ny anaran’ Andriamanitra izay ho heverinao fa ratsy

 2. Ce club commence à se répandre dans la capitale

  • Zay njay ! dé oé dé oé ! Gothika !

   C’est du pure Fake ! il y aura toujours ces genre de chose lorsqu’un pays traverse une Phase de regression socio-economique et culturelle.

   Les nombre d’augmentation de sectes et de arnaque de ce genre dans un pays font deja mentionné parmis les indices de pauvreté selon les experts et analyste internationaux!

   Fa hoe zany Devoly sy Anjely ary i Jesosy zany oa tsy misy idirany aty amintsika (any ambany tany sy any andanitra any zany…dé any jerosalema). Zany i Satana na i Gabriely zany anié raha tonga aty mety tsy ho arak’isika olombelona ny zavatra tadiavin’izany é !
   – Ny iray mety Maizina be tsy ifankahitana zay lalovay.
   – Ny iraikosa mamiratra be mahajamba zay lalovany !

   Ny akelezantsaina no betsaka dé araraotiny olona. Normal raha ankizy no tratrany izany fandrebirebena izany ! isika samy olona ihany no mifamely sy mifandramatra eo ! ny mba bé bé saina manambaka ny kely saina,

   Mbola ho avy eo ko zao ny hoe:
   – 666 é !
   – Nahita an’i Masina Maria Virjiny i Ketaka tany antanimbary é
   – Angony doly ny volamena fa omena ny olona azo antoka fa efa 6 mois sisa dé tonga farany é !
   – 21 decembra 2012 é !
   – Ho tonga i Dada avy any afrika atsimo é ! (oay! diso kely iny ka)

   amin’io propagandy alohan’ny fifidianana Prezdan io angamba dé tena tsy haiko itsony zay vokatry ny hakelezan-tsaina izay !

   Tsy omeko tsiny anefa raha voasarik’ireny mpaka fanahy ireny ny taranaka satria tena efa enjana sy sarotra loatra mitsy ny fiainana sy ny famelomantena @ zao !

   Zay! mba mandiny tena sy mitandrina tsara rankizy a ! ataovy mafy sy matanjaka fotsiny ny saina dia voaharo @ zany arnaque zany nareo.

   • MERCI TROP COOL? ca c’est vraiment trop cool et c’est la vérité et le spectre de la pauvreté,, et vous voyez que les pays avancé n’ont aucun problème de ce genre

   • tsara ny manam-pahalalana, fa ny fahalalana rehetra dia tsy mahasoa avokoa!!!
    « RINGANA NY OLOKO NOHO NY TSY FAHALALANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA »

    * Satana na devoly tompoko dia tena misy ary efa t@ izany izy dia nazeran’Andriamanitra tety ambonin-tany noho ny avonavonany: fanahy ratsy eny @ rivotra,noho izany dia mamapahery anao hampitombo fahalalanana ao @Baiboly dia ho fantatrao ny marina rehetra ny @ Andriamanitra, io fahalememenao io ohatra (ny tsy finoana, ny Avonavom-panahy dia vokatry ny asany, efa voafatotrany enao!!! ny Tompo anie hamindra FO aminao). Manatona Mpitandrina na Mpanompon’Andriamanitra izay efa namena hosotra manokana ny @ fandroahana demonia sy fametrahan-tanana.

    Ny fiainana tsy misy an’i Jesoa Kristy dia zava-poana avokoa, eo ambany ny ziogan’ny satana avokoa izany tsy manana an’i Jesoa ao am-pony (fa tsy oe mahalala fotsiny), ary ny vokatry ny asany dia ratsy foana ary fahafatesana mandrakizay no setriny.

    *Amiko, dia misy tokoa io toe-javatra io, ary dia hanao ny demostration tokoa izy (satana)araka izay tratrany satria ny devoly dia tsy mitsitsy aminao zany, tsy mivazivazy aminao zany oe « ie!! zay mbola aty amban’ny tany fa mbola miandry ny fotonany dia zay vao hamely anareo!!!ary tsy atao am-piorooro anefa izany fa kosa entina hampitomboana ny finoana an’i Jesoa Kristy. fa devoly mandrovi-tsihy, efa resy reny satria Jesoa aza efa nadresy hatramin’ny fahafatesana koa noho izany dia izay manana an’i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy eo @fiainany dia tsy maintsy mivoaka mpandresy ary manoatra noho ny mpandresy n’inon’inona paikadin’ny satana.

    Endrika famohazam-panahy ataon’Andrimanitra @ ity firenentsika ity io ary voakasika manokana @izany voalohany ny mpitondra fivavahana rehetra, ny fiangonana, ny olom-boafidin’ Andriamanitra rehetra, « fantaro ny sitrapon’Andriamanitra ».

    *Farany, mampahery atsika tsirairay, avy hazoto hivavaka (misaotra; mifona; mangataka @ Andriamanitra atao amin’ny anaran’i Jesoa Kristy), Ny vavaka no fitaovam-piadiana mahery indrindra entina miady @satana na devoly.

    Ho an’Andrimanaitra irery ihany ny voninahitra!!!

   • resaka bizna olona mpanala devoly io fa mety tsy de mandeha angamba ny tsena de ankalazaina kely ndray alony mba hilahatra hiditra any aminy fiangonandrizalahy ny olona atao délivrance mental

   • effectivement, ces genres d’évènement populaire n’existe guère dans les pays moderne et développé…Tous simplement parce que:

    – Chez eux 99,9 % de la population sont des gens conscient de leur existence et préserver des bonnes valeurs et ressources

    – Alors que chez nous, c’est le monde à l’envers 6.66% seulement de la population sont des vrais intellectuelle et des gens citoyenne.

    Évidemment, le chiffre est là, beaucoup vont être choqués, mais c’est la vérité. Le diable c’est nous même ! Les arnaqueur et ses naïves victimes sont tous les deux dans leur bulle puantes et dans leur bocal hermétiquement fermé. Ce sont tout deux des fous !

    « Se ressemble, s’assemble » et vis versa…

    Et croyez moi les tripe: « Le flateur vie au depend de celui qui l’ecoute » Jean de La Fontaine ( zah ko ngé mba manana citation hafa fa tsy ny ao @ baiboly fôna no avandravanra eto é… )

    Au plaisir de vous lire très prochainement

   • aiza izay mba finoananareo ry kRISTIANINA HAVANA

 3. Jesus est notre seul espoir am zao tany efa miha ratsy izao!!

 4. inona no tena tanjonareo mampitahotra olona ireo? resaka toy izao no tena mampahantra ny firenena

  • Tsara ihany ianao raha mba manara-baovao sy mijery ireny lohatenin-gazety ireny farafaha-ratsiny. Raha mampahatahotra ny olona ka ilay resaka dia afaka tsy vakiany. Misy mahalasa saina ahy ilay finiavanao te-hanamaivana io resaka io….Hmmm

   • fahotana ny miapanga lainga….tsy voatery marina daholo izay lazain’ny vaovao sy ny gazety iarahamahalalaizany, aza dia minomino be fahatany an’ireny. Zavatra tena ilain’ny firenena no tokony zaraina amin’ny tsirairay fa tsy zavatra tsisy dikany toy itony….

   • Zavatra iray tokony ho heverintsika d manome laza ny satana isika mbola manohy io resaka io. Mahazo vahana izy ary mahazo laza k ny fahendrena dia ny mitandrina sy mivavaka ary ts mankalaza loatra zao resaka izao. ataoko fa tokony ho ampy zay fa ny fitoriana no tokony imasoan ny tsirairay!
    samy hotahian ny Tompo isika!

  • Na manontania olona any Antsirabe any amin’ireny tobim-pifohazana ireny

  • Resaka tena misy io tompoko, tokana ny fiarovan-tenanao raha sanatria tojo azy ireo: mitenena hoe : »JESOA KRISTY TOMPO NO MPIARO AHY SY HIVAVAHAKO ».

   • Dé raha mbola mitsofoka ihany izy dé atao aona ?

   • marina zany .mila olona mino sy midera an andriamanitr mandrakariva.zay no tena zava dehibe alony
    .sy miantso azy mba hiaro anao mandritra ny andro nao .fadiana kosa nefa ny manota b loatra fa mampisaraka antsik @ ANDRIAMANITRA RAY .AR TS MISY OLONA MATAHOTRA AN I SATANA f resin tsika reny

 5. Misy ifandraisan tam le tany morondava v ity tranga any Atsirabe ity tany Morondava nisy Fanidina EPP noho ny fisian’ ankizy ninjitsindritra tsy fantatra oe aona no sady miteny am teny tsy fantatra? (source nahenoko izay vaovao izay tam radio)?

  • Eny, mbola tsy tonga tao Antsirabe ity resaka ity, dia efa nampitandrina sy niantso rojom-bavaka ho an’i Morondava tamin’izany fotoana. Hafatra voaray daholo no nahalalana izany rehetra izany

  • Ambalavelona ny tany Morondava….

 6. za lo otrn ,mclub fna isanandro anh..sad otrn t6 matok anio resak io ah!

  • ho hitanao izy!!!! tena marina io ary efa tonga eto tananarivo amin izao… mivava tsara raha tsy te ho any amin ny elo! mandraisa an i Jesosy… tandremo fa ze zavatra rehera teneninao eo oe ianao tsy hirara sy otran zany… ho anenenanao indray andro any.

 7. miverina any amn moyen age ny fisainan’ny malagasy mampalahelo….ny firenena hafa mandroso any amin’ny fandrosoana, ny malagasy variana amn atsanga tsy aman’orana

  • Za iany!! aza mena tsiny ny oul ra mba t hilaza ny zvt enony sy itany fa zo any zn fa rhf ts tinao le iz d aza vakina ftsn e! Ra sanatry mo ka ny ray @ankohonanao no vo an’lay zvt met isotra lé oul nampafantatra tato iany enao! @zay fotona zay

   • mampalahelo sady mahonena ny toetsan’ny olona mino mino foana….aiza moa no ahantra ny malagasy. mahagaga hoe eto madagasikara ihany no misy an’io lainga io. Noho ny fahantrana ve? no ho ny krizy ve?…

   • Na mis izan na ts mis mila mivavak fôna isika f ts fantatra izay ahatongavavan’i Tompo f d az miad hevtra sy mandalina anzan lôtra

   • Fa nahona mo no lazainao fa tsy misy io zvtr io any ivelany mino marina ve enao fa tsy misy io, marihiko marina aminao fa efa ela no nanjaka tany ivelany io resaka demonia io fa fa t@ endiny hafa mintsy no nisehoany, enao afaka tsy mino fa aza dontona amizany ny ol avelao ny ol hivavaka, ary iza ko mo no milaza aminao fa reo firenena mandroso reo no tena ankasitrahan’Andriamanitra .
    netsaka ireo firenena mandroso ary de tena mandroso tokoa no manompo sampy. Aleoko mahatra sy tsy mandroso ary tery saina araka ny teninao ra ny momban’ny finoko an’Andriamanitra no tadiavinao ho zimbazimbaiko.

  • Satry ef ny devoly no manjaka eto

   • diso izan rah miarak @ ANDRIAMANITRA foana ianao dia ts ny satana no manjak f andriamanitr ray.ar rah mivavak s mihavana @ andriamanitra isik d resin tsika n satana n inona n inona mitranga dia resin tsika n satana rah miarak @ andriamanitra ray isik.matoa ianao matahotra n satana ts mino an andriamanitra zan ianao

  • menalamba a!té sur v fa atSanga ts aMan’orana zany??????????????

  • Ataoko fa raha hatsanga tsy aman’orana io zavatra io tsy namaly teto akory ianao. Ary raha hatsanga tsy amn’orana io tsy nanakatona varavarana ny sekoly sasany tany an-toerana. Ka raha hatsanga tsy aman’orana, avelao ho an’izay nanely azy e. Adidy sy fiala-nenina no nanaovany an’io ka avelao ho azy ny azy fa aza mandany andro mamaly akory e. Samy manana ny finoany ny olona ko.

   • atsanga tsy aman’orana io e!! mampalahelo ahy ny mpiray tanindrazana hoe mora ampitahorin’ny olona fotsiny…..ny Malagasy dia anisan’ny olona mivavaka indrindra eran-tany….ary anisan’ny olona mora fitahina indrindra!! jereo ny tantara, ny tany mahandra foana no araraotin’ny olona hanaparitahana lainga. Ampitahorina ny vahoaka dia ami’nizay miditra @ fivavahana secte, mandrotsaka rakitra bdb…alain’ny vahiny fotsiny avy eo ny vola. Manoratra eto za tsy hoe mino io club sandoka io fa mba miezaka ny hampivoatra ny sain’ny malagasy…mifohaza amin’izay ôô!!

  • Ne soyez pas bornez par la pauvreté et soyez un peu attentive à ce que les autres vous disent/communiquent. Informez-vous sur la question avant de donner des préjugés. Cette histoire est vraie, dans la région de vakinankaratra (Ambatolampy) plusieurs personnes ont déjà trouvées la morts à cause de cette histoire il y a quelques jours. Alors, si on vous en parle c’est bien parce qu’il y a une bonne raison = c’est la vie de nos enfants (et le notre aussi) qui est en jeux là. Alors au lieu de critiquer les autres, penser à prier pour vous, nous, nos enfants, notre pays.
   Dia mba manaova recherche kely fa ny fanjakana mahery sy matanjaka indrindra eto ambonin’ny tany no Lohan’io Mission satanique io : PLUS D’INFO? tape Framaçonnerie et/Illuminati sur Google.

   • que des bêtises…faut pas croire à google, tapez aussi 21 décembre 2012…les pays pauvres croient bêtement à n’importe quoi, et on les manipulent facilement.

   • Fa maninona no ankizy fa tsy mba misy olon-dehibe? Ny tena marina efa very hevitra ny olona ka na lalitra mipetraka @ tarehy aza lazaina …. Io tsy vao izao no nisy f’efa t@ taloha t@ andron’ny 2nd republic
    Tadidiko mbola kely aho tamin’izay nasaina nametraka lamba kely menamena t@ tanany daholo ny gASY fa hoe…. Tokony hasiana sivana sy handalo audit ireto karazana secte marobe ireto ( Loharanom-bola, zavatra atao….) Misy ange ka tena manakarena e§ ny mpivavaka ao aminy anefa sahirana mafy ery. Efa zava-dehibe aloha ny fisian’ny samifin e! fa mba aiza ny aty tany( HOME MINISTRY)

  • marina mts zany … ts lany tsaho foana ve tsike! @ko aloa, rehef mivavak sy manankim_po @ Andriamanitra dia tokony tsi atahotra ze resabe atsy sy aroa… tsarovy fa ny finoana hanananao no itokisanao na inona zavatra mitranga rehefa mino dia tsisy fahataorana…mahereza ry tsy mino de mivavaha fa miandry anao foana lay tompo mahery!

   • MARINA IZANY E FA IZAO E MAHADISO HEVITRA ANTSIKA NY TSY FAHAFATARANTSIKA NY SORATRA MASINA IZANY NO MAHATONGA A’I MENALAMBA MANAZIMBAZIMBA NY MPINO, MIVAVAKA HO ANAO AHO RY HAVAKO MBA TSY HIATRAIKA ANY AMINAO NA NY ANKOHONANAO SY NY FIANAKAVIANAO IZANY ASAN’NY DEVOLY IZANY ARY FOMBA FIADIN’NY SATANA MIHINTSY IO ATAONAO IO MBA AHATONGA NY OLONA ATOKY TENA FA TSY HATOKY AN’ANDRIAMANITRA INTSONY KA MIHEVITRA NY TENANY HO TAMPON’NY FAHALALANA IZA MOA IZAHO SY HIANAO MANOLOANA NY FAHELIBIAZAN’ANDRIAMANITRA TSY HOE TSY MANANK-KATAO AKORY NY FILAZANA NY ZAVA-MISY FA HOY NY SORATRA MASINA FANTARO NY ZAVATRA REHETRA TAZOMY MAFY IZAY TSARA ARY ARIO NY FANAO RATSY REHETRA , TSY TOKONY BORNE IZANY ISIKA FA MILA MAHAFANTRA NY ZAVATRA REHETRA ARAKA NY AMBARAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA FA KOSA MAHAY MANDANJALANTSARA SY MAHALALA NY TOKONY HATAO SY NY TSY TOKONY HATAO EO AMBANY FITARIHAN’NY FANAHY MASINA MAHEREZA

 8. Ny toaka sy rongony ary ny fijangajangana sy ny halatra sy ny…..izay rehetra tsapanao fa tsy mety ireny himasoana ny fitadiavambahaolana fa tsy ny terrorisme de bas étage no hiasana saina!

 9. Menalamba> tazomy ho anao izany fa aza sakanana ny olona ra mapitandrina ny sasany. Ts vao izao io tranga io fa efa mipariaka eran-tany, efa nitarika fietseham bahoaka bdb tany ivelany ny momba ireny « gothique » sns ireny izay manao sorona tampk2 eo ny havana na namana akaik azy. Mivavaha mafy, tsy hay tsony izay marina sy diso.

 10. ce club est maintenant a Tananarive, ce n’est pas une rumeur, il y a des preuves et aussi des témoins…

  • in kay le preuve d iz le temoin??? tswe ts mino ny fisinle iz ah f mb t afantatr bebeh ko2!

 11. tsy vaovao intsony ny club toy izany erany tany, satria na ny gouvernement americanina ary dia efa izy avokoa, sous l’ordre des illuminatis, fa amin’ny anaran’i Jesosy no handindintsika tsy hafahan’ireo devoly hitondra ny nosindrazantsika tahaki ny hitondrany ny firenen-kafa.. mivavaha sy mahereza daholo..

 12. met m6 iw a sa aw avaraboatr itos m6 zan framaconnerie d mtondr va m mlay b toy n : o10,bmw,porshe

 13. mtandrem f grav b n asanmaizn

 14. Ry mpijery Internet rehetra, Vakio ny Baibolinao fa efa andro farany izao, ary « ny devoly dia mandehandeha tahaka ny liona mierona, mitady izay arapany », na mbola tsy nahita maso aza ianareo, dia minoa fa misy izany satria efa atomotra ny andro sy ny fotoana hahatongavan’Jesosy Kristy eny amin’ny rahon’ny Lanitra, Ary tsy maintsy tanteraka avokoa ny voalazan’ny Baiboly rehetra, jereo ny Apokalipsy 13 dia vakio hatramin’ny farany. Efa manomboka miseho eto amintsika izany amin’ny fomba hafa fotsiny. Tsarovy anefa fa misy fepetra takian’Andriamanitra amintsika tsirairay avy vao hahatohitra an’i satana isika, ka hahavita hanohitra ny devoly tsy hanjaka eo amintsika dia ny Fandraisana an’iJesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy antsika fa hoy Izy : « Izay rehetra nandray Azy dia nomeny Hery ho tonga zanak’Andriamanitra dia izay Mino ny Anarany », faharoa dia ny fanaovana Batisa satria hoy koa Izy  » Izay mino sy hatao Batisa no hovonjena Marka 16 : 16″. Ary ny zanak’Andriamanitra marina dia tsy maints mitandro ny atao hoe « Fahamasinana » satria hoy ny Baiboly : »Izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny Tompo », fantaro ary ny lalana ahafahanao mandova ny Fiainana Mandrakizay, ka miangavy antsika rehetra hibebaka fa efa akaiky ny farany ; HOy ny Baiboly, : « Raha ny oloko izay nantsoina tamin’ny Anarako, no avy hanetry tena, ka hivavaka, hitady ny Tavako ary HIALA AMIN’NY RATSY FANAONY, dia HIHAINO azy any an-danitra Aho, hamela ny helony ary hanasitrana ny taniny.
  Aza lany fotoana mihevitra izay mety ho fitrangan’izao fiainana izao na ny rahampitso fa mibebaha ary miovà. Fa ho avy toy ny mpangalatra ny fiavian’ny Tompo. Misaotra anareo rehetra dia manonona ny fiadanan’ny Tompo ho aminareo izay rehetra, indrindra fa izay mamaky an’ity lahatsoratra ity.

  • bonjour!misaotra e!mivavaka iany no solution tsara!

  • Marina zany na mivoiaka na miditra n’aiza n’aiza mitsy anao dia miambena foana ary angataho mandrakariva ny ràn i Jesosy andrakotra fa io no ko tena fiaraovana tsara indrindra ko !

 15. AIza ny mikasika izany club izany fa zay koa mba hiditra

 16. ra ny tena izy Facebook no vizen’reo stry io no stie aitana tanora betsaka indrindr na zay resak mfandraik @internet(twitter,….)ka ny azo atw alo @ zao d az manaik 2mnde olona ts fatatr,d ty nten 1portn b ra met d fafao daol ny sarinareo ao @ FB ao stry iny sarinareo iny zan no anovan’reo karazan « rituelle »!aza mataotra fa Andriamanitra eo akaikinao fona n’aiz n’aiz mis anao ary miaro anao izy @ loza reetr
  Andriamanitra tsy mandao ny Andriamanintsika!mbl mis 1fo vits2 mikasika an’io Club Satanique io aty ra mila ianareo
  arivahy@gmail.com adresse e-mail

 17. Na izany na tsy izanyn ny tsara dia aleo miambina hatrany.

 18. slt à tous!sambatra izay mino nf ts maita,az amaivanina mts zan sao anenenna rret a,rsk tna mis io ar tna MARINA.tsaruv f ef akek n faran.tia anao JESOSY

  • Amen be zany an!!! Tena tia antsika JESOSY ary ts navelany ho ripaka teo tsika rehetra vao nivoaka ny marina… ny devoli aza zany mahay manao fika animbana antsika ho lasany ko isika ndray ve no ianahana eo! TSIA!! hitsangana hiady ho an ANDRIAMANITRA tsika dia hifampitantana fa tsy maintsy hivoaka MPANDRESY amin ny anaran i JESOSY!!

 19. efa tonga eto antananarivo izy amin izao… any ampandrana sy any itosy no misy azy fa tsy fatatra oe aiza ho aiza… miambena ry reto an!!!

 20. marina mints fa efa akaiky ny farany ary betsaka ny toejvt afa2 tsy fahita izay manamafy fa efa tena akaiky ny farany.mahagaga anefa fa matahotra ny olona maro ra vo oe farany ary lazaina fa te hampitahotra refa milaza zvt afa2 na momba ny farany, raha olona manana an’i Jesosy anefa tsy hanantahotra satria manana fiarovana sady efa voalaza ao amin’ny tenin’Andriamanitra avokoa izao fikorontanana hiseho sy efa miseho isan-karazany.Koa toro-hevitra ho an’ireo izay matahotra : manantona an’i Jesosy ary mitadiava an’Andriamanitra dieny mbola azo tadiavina izy mbola tsy tara ra amin’izao fotoana izao, ary aza mangataka andro fa efa akaiky ny farany na tsy tiana ho hita aza dia efa maro ny famantarana fa tsy mandry intsony izao tany hiainantsika izao tsy eto Madagascar iany fa eran’izao tontolo izao satria fahataperan’izao tontolo izao ny farany.

  • tena efa akaiky mihitsy alo ny farany ra ny ao @baiboly no resahine e !Jereo fotsiny ny marca 666 fa efa misy mapiasa sahady nefa io le marcan’ny bibidia izay efa voasoratra ao @baiboly fa any @andro farany no itraga dia efa iainatsika zao zany akehitriny

 21. Betsaka ny olona diso hevitra oe refa tonga any am-piangonana dia ampy. Torohevitra : ny fitadiavana an’Andriamanitra amin’ny fonao manontolo (mivavaka=miresaka amin’Andriamanitra), koa aza miandry sy mihaino ny vavaka ataon’ny pasteur ftsn fa miresaha mivantana amin’Atra ary mangataha torohevtra aminy dia mamakia baiboly fa fahavoazana ho an’ireo milaza azy ho kristianina kanefa na ny baiboly ary tsy voavakiny ao ihany mantsy no tena ahafantarina ny marina fa ny olona sasany mandika vilana azy fa aleo ny tena mihintsy no mamaky eh. Mahereza daholo

  • Lova a!!! tena tu as raison!!!! ny lalana sy fahamarinana dia ny Baiboly ary izao dia sahy mijoro vavolombelona amin’izany!!! mazana tokoa fa rehefa milaza ny farany na ny fahatongavan’Jesosy ny olona dia matahotra mafy!!! ry Avako… tokana iany no teniko!! bola tsy tara IANAO FA MIVERENA AO AMIN’NY TOMPO, c la seul solution ry reto aa!!! tt ira bien avec LUI, je vous assures!!! tsy hataotra inin ianao miaraka aminy fa raiso ny ra_ny anjaka ao aminao… ary ho tsapanao fa FANDRESENA hatrany ny fiainanao, ary hahatsiaro sambatra ianao..

 22. vakio ny baiboly fa hoy ny TOMPO: YAVEH ANDRIAMANITRAO ihany no hivavahanao sy tompoina fa na tiany na tsy tiany devolly dia ambany fahefan’Andriamanitra ny zavadrehetra

 23. Apetraka @ fahendren’ny tsirairay ny finoana na tsia ny tranga toy itony. Aoka ho tadidintsika fa n’aiza n’aiza misy antsika dia eo foana Jesosy Kristy ary eo iany koa ny devoly. Anjaran’ny tsirairay ny miambina sy ary koa mitory @ zavatra rehetra zay atao. Mahereza daolo, mivavaha ary miambena tsara.

 24. Izahay aloha ts matahotra anzany mhits é!Zay manana an Jesosy ato anatinay ato

 25. ilay tsy misy resaka hoe finoana na tsy finoana fa resaka marina fotsiny io dia izay.ilay izy tsy hoe tantara vao noforonina ka izay te hino mino dia izay tsy te hino tsy mino.resaka marina ireo rehetra ireo,zavatra efa nitranga daholo ireo ary mitantara ny zavatra efa nisy fotsiny io olona io.isaorana be dia be izy nizara an’izao resaka izao ary manentana antsika rehetra mba hanaparitaka io resaka io.izaho mantsy mahafantatra olona mipetraka any antsirabe niharan’io.io zavatra io dia programan’ny satan ao anatin’ny illuminati.zavatra marina io.ho tahian’ny tompo daholo anie isika rehetra.

 26. samia mitandrina fotsiny fa ny ratsy tsy kely lalana e

 27. LULU!! azo fantarina ve hoe avy aiza ny « source »na niandohan’ny club teto Madagasikara,afaka mba omena toerana voafaritra ve azafady!!merci

 28. Sarotra ho an’ny olona tsy mino an’Andriamanitra ny hino ny fisian’ny devoly. Tsy hoe rehefa mandroso dia ariana ihany koa ny finoana an’Andriamanitra.
  Vao mainka aza ilaina ny fanamafisana ny finoana an’Andriamanitra amin’izao andro farany izao.
  Tena misy ny « club satanique » ary na ny site any ivelany aza manamarina ny fisiany manerana izao tontolo izao (jereo site WIKIPEDIA).

  Ny olona tsy manara-baovao no milaza fa tsy misy io.
  Ny firesahana azy dia tena midika fa olona ao anatin’ny fandrosoana isaika izany hoe mahafantatra ny vaovao rehetra.

  Rehefa mahatakatra ny zava-misy isika dia hihaiky fa MARINA ny Tenin’Andriamanitra ary ao amin’ny Jesoa ihany no misy ny famonjena.

  Tsy tokony hatahorana ny fisian’ny club stanique saingy tokony hotoherina kosa fa tsy avela hanjaka. Ny olona manana an’i Jesoa tsy tokony hatahotra ny devoly. Efa nanafatra kosa anefa Jesoa fa tokony hotoherin-tsika amin’ny fomba rehetra Satana, fa io no fahavalontsika izay mandehandeha tahaka ny liona miherona mitady izay harapany.

 29. Efa iarahana mahita ny faharatsiana miseho etsy sy eroa ka anjaran’ny ts11 no manadinika.Mivavà dia miambena fa efa miha ratsy izao fiainana izao!

 30. aoka isika hiambina mandrakariva ary hivavaka ts itsahatra f izay no efa nafaran Jesoa.

 31. za aloha raha voa mahazo an’ireo olona manao club club ireo de ataoko mihinan’i fatiny,tonga de gadraiko fa aza tratrako nge e

 32. manana ihany finona e

 33. « Lehibe ‘zay ato anatitsika noho izay ao @izao tontolo izao » ee!!! 😉 Samia tahin’ny Tompo!! »Miorena tsara, aza miova »

 34. mimbena ka mivavaha fa efa an-tomotra ny fotoana

 35. Aleo ihany mitandrina fa tsy mahafaty antoka ny fitandremana e ! Na mino an’io ny tenako na tsia, AHY ihany zany sady tsy mahafaty AHY hoy aho ny mitandrina. . Ary aza mItsara be koa izay mieritreritra hoe tsy misy io. Fanga enao no tompon’ny tany ka ahafantatra ny zava-miafina rehetra ao ? Andriamanitra no heriko dia matoky aho fa arovany hatrany :))

 36. Nanoratra ho an’ny eto amin’ny gazetyavylavitra ny iray milaza ho isan’ny ao anatin’io Club Satanique io. Nampiasa ny solon’anarana mUsTaNg, sy ity adresse IP ity izy tamin’izany 41.74.20.5
  Fanampin’io dia nisy ihany koa ny adiresy mailaka nosoratany, izay niniana tsy navoaka etoana, sao sanatria hitera-doza ho an’ny sasany ny fahitàna azy. Narahana hafatra ty izao ny hafatra napetrany teto amin’ny gazetyavylavitra

  HA3. TSY HO VOASAKANAREO ZAHAY!!!

  Araka ny vaovao heno androany dia nisy renim-pianakaviana nijoro vavolombelona tao amin’ny RADIO ANTSIVA, nandritra ny fotoanan’ny filazam-baovao tamin’ny 1 ora antoandro, fa hoe tratr’ity zava-doza ity ny zanany.

  • Mba asaivo fijoroana vavolombelona koa @ Tele zay be mpanaraka indrindra eto Tanà fa mampirororoa saina ny vahoaka sy ny tanora mihintsy zao zavatra zao a.

 37. mila matoky an’i Jesoa fotsiny dia tsisy atahorana io

 38. zavatra tena misy io fa asakasaky ze tsy miasasaina sy tsy mba madinika fa miseo tsy taitra sy tsy rototra fa tratra vo ho toga saina fa manaova recher @ net sy mamaky baiboly de ho fantatrao trara le izy fa sao efa mipetaka ny marka 666 vo gaga

 39. Namana iray ao amin’ny FB no nandefa ity hafatra ity izao alina izao

  J’ai reçu un appel avec une de mes numéros que seuls 5 personnes très proche connaissaient l’existence (c’était un appel manqué) j’ai rappelé, l ‘individu connaissait une de mes prénoms, j’ai demandé qui appelait, il a hésité, j’ai raccroché, puis s’en suivirent des demandes de crédit de 666 Ar sans arrêt. J’ai répondu avec un sms « Que Jésus nous bénisse tous » et j’ai plus reçu de message.
  son numero était 034… 96

  Nisy fanadihadiana iray momba azy ity koa nataon’ny sampana fampahalalam-baovaon’ny TV Plus androany alina. Raha afaka mijery ny vaovao nandeha androany ianao dia afaka handre izay voalaza tao anatiny, koa manentana anareo rehetra mba samy handalina sy hitandrina hatrany

 40. Menalamba> diso hevitra tanteraka ianao raha milaza hoe ny malagasy dia isan’ireo mponina mpivavaka indrindra. Salan’isa momban’ny Madagasikara = 41% mivavaka amin’ny razana sy sampy, 28% no kristiana, 26% silamo, 2% karazana sekta sady tsy kristiana no tsy mivavaka @ razana fa mivavaka amina andriamanitra izay tsy manome toerana an’i Jesoa sy ny trinité masina ary ny 3% farany dia tsy mpino.
  Manarak’izay, hery lehibe ho an’ny devoly ny tsy finoana azy « la force du diable réside dans le fait que l’on ne croit pas en lui. Moins on y croit, plus il est fort. »

  • lol…mba mitenena aza firenena iray mivavaka noho ny malagasy? Ary tsy voatery hoe raha voa tsy kristianina dia tsy mpivavaka…aza adino fa Jesoa dia jiosy

  • zan njay zao manana citation ( lé efa ankarleo bé iny é…Mba ataoko Gras sy capital ko nena..)

   « LA RELIGION C’EST L’OPIUM DU PEUPLE »

   Ny Katôlika, ny protestant, ny loterianina,, ny slamo, ny adventisty sy ny sisa any zany dia zay OPIUM zay no anarany

   Fa itony Sekta tony zany inona ? aleo ataontsika hoe:

   « LE SECTE C’EST LE GOODLOOK (maitso) SY BOSTON DU PEUPLE CRETIN »

   hihihi

   • Toi qui a parlé opium ,tu est le diable incarné je pris pour ton ame ,sais-tu que des gens qui se moquaient de jesus sont morts peut de temps après qu’ils le faisaient comme John Lennon du groupe beattles il a dit qu il est plus célèbre que Jesus à son époque ;une semaine après il est mort dans sa propre vomit, l’homme qui a conçu le Titanic quand un journaliste lui a démande la sureté de sa bateau il a dit que : » meme Dieu ne pourra pas couler son bateau  » il est mort deux jours après …Je ne vais pas vous effrayer mais j’espère que vous ne seriez pas comme tous ces gens.Que Dieu aie pitié de vous
    Bon courage à tous les chretiens prions pour que Jesus protèges nos enfents et qu’il liberera ceux qui sont à lui . A plus

 41. antsoy ilay Andriamanitra lehibe indrindra, ilay Rain’i Jesosy====JEHOVAH

 42. ny zavtr miseho ankehitriny dia manambara fa hoa avy Jesosy!tou ces histoire de franmacon, illuminati, puce electronique, crise,… secte satanique miroborobo…miambena reto… priez pr madagascar!

 43. Dieu TOUT PUISSANT=) AGIRA au nom de Jesus!!!amen

 44. ny tena marina de tss ts afakin’ny mivavaka, mplhl ra avela manjaka eto amintsika ny satana.Aleo reto mivavaka ary tss tsar mihoatrin’ny mivavaka e !manankina ny fiainana eo anatrehan’Atra, eo anilan’ny Tompo no tena mafinaritra indrindra ary ts mis zavatra tsy hainy ka manasa antsika rhtra ts itsahatra ny ivvk!!

  • misy mihaino

  • haftr kel e!mis le we SAPLE vdina ren an we tstin zn satan zn!TSY NY SAPLE RE TOMPOKO NO IZ FA ANDRIAMANITRA IANY ITOKIO E!lasa le saple nd1 no ivavaan sasan!MAZTO MVAVAK E!

   • zany mits e!ts mila zavatr zany fa rehef azonao antoka fa ao aminao Jesoa dia ,ampy zay

  • sika mlgasy malaza @ fihatsarambelatsihy,mpisehoseho ivelany………
   Tsara ny mivavaka,fa tokony @ fo tsy misy fitapitaka ary feno fanetren-tena.Mifonà ho an’ny firenentsika @ anaran’i Jesoa

 45. za ry reto otran mino iany oe misy le club satanik a! sad ef malaz hatraiz2! ny hany azo atao amzany de ny mivavaka iany, fiarovana mahomby @asan’ny satana io k maereza mvavaka daol e!

 46. ataovy mafy orina ny FIVAVAHANA AMIN’I JESOSY KRISTY fa izay ihany no fanafodiny dia ny fanahy ratsy rehetra koa dia ROHAY AMIN’I ANARAN’I JESOSY KRISTY AVY ANY NAZARETA HO ANY AMIN’NY FARIHY MIREHITR’AFO, ary rehefa Kristiana vita batisa dia manana droit handroaka devoly avokoa

 47. alefaso aty amiko ra sahy fa to mampiomehy be le izy sady tsy mandaitra amin’ny olona manampinoana ihany koa izany .

 48. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao (nefa manan-karena hianao), ary ny fitenenan-dratsy ataon’izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanjo tsy izy, fa synagogan’i Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao; indro, ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-trano-maizina, mba ho voazaha toetra hianareo, ary hanam-pahoriana hafoloana. Aoka ho mahatoky hatramin’ny fahafatesana hianao, dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana.(APOK. 2:9-10)

  Fanafihan’ny devoly ny firenen-tsika ity « club satanique » ity satria firenena masina sy mpino ny Malagasy. Efa mandray andraikitra Jesosy. Aza matahotra fa mitandrema ka : »Tafio avokoa ny fiadian’Andriamanitra, mba hahazoanareo hifahatra amin’ny fanangolen’ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin’ny nofo aman-dra, fa amin’ny fanapahana sy amin’ny fanjakana sy amin’ny mpanjakan’izao fahamaizinana izao, dia amin’ny fanahy ratsy eny
  amin’ny rivotra »(Efesiana 6:11-12)
  Mivavaha, asaivo mivavaka ny ankizy alohan’ny hivoahany ny trano, Didio @ anaran’i Jesosy ny fanahin’i Satana tsy hanakaiky ny zanakao dia tsy hanana hery izy.
  Ny hafatra rankizy dia izao : Mahonona tena, miambena: fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany; tohero izy, ka miorena tsara amin’ny finoana hianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran’izao tontolo izao.(1-PETERA 5:8-9)
  Mahareza fa Fanahy mahery no ato amin-tsika ary andao hiaraka hanongotra sy hanjera sy handrava ary handrodana ny fanjakan’i Satana isika. Raha samy feno finoana isika, dia Andriamanitra no miasa ka iza no hahasakana Azy? AMEN !

 49. Izany rehetra miseho izany dia manamafy tokoa fa marina izay inoantsika dia ny teny voasoratra rehetra ao @ Baiboly manambara an’iJesosy kristy Tompo. Na dia izany aza anefa no zavatra miseho dia Tena mahery tokoa ny RA-JESOSY TOMPO tsy manatsiny nalatsaka ho famonjene ny mino rehetra ka manome antsika lay fahasahiana sy « Fanjakana tsy azo ampihorohoroina « ao anaty satria fahavalo efa resy ny Devoly sy ny anjeliny fa anjaran’ny tsirairay ny manaiky na tsy manaiky ny hampiasa izany fiadian’Aandriamanitra izany dia ny fanarahana izay lazainy sy ampianariny.
  Tena misy ireo voalaza fa tsy tsaho akory ary tsy tokony hampiraviravy tanana fa maporisika kosa aho ny handraisantsika ny fiadiana dia ny Tenin’Andramanitra JESOSY KRISTY TOMPO Andriamanitr’iAbrahama sy Isaka ary Jakoba

 50. Na inona asa maizina ataon’ny satàna dia tokana ny vahaolana tohero ny devoly dia handositra anareo izy!miambena,mivavaha mba tsy hidiranaeo @ fakam-panahy.zokieva

 51. Izany satana zany de misy eny amin’ny fiainana andavanandro, refa mandika ny didy folo iaanao dia efa asan’ny satana izany. Saingy efa nivondrona ireo olona voatarika ireo ka namorona secte, ka io secte io no tonga eto, saingy ny malagasy sasany dia efa nanao an’io club satanique io tamin’ny alalan’ny vazimba sns (ary efa temoin-an’io resaka satana miditra amin’ny ankizy vavy kely io izaho tamin’ny 1986 ka vazimba teny amin’ny jiro mena antsirabe no niteny tao), ka io dia tahakan’ny secte rehetra ihany, manana choix enao hiditra de miditra, tsy te hiditra ianao mitazona ny finoanao ianao. Fa za mahita fa exagerer-na ilay fomba fitantarana azy, fa ny tena inoana fotsiny dia hoe misy ny club, izay tsy hafa tamin’ny Illuminati efa niforona tamin’ny 1776, fa zao vô tonga eto, ary ny vola no tena isontonana membres fa misy choix foana ao fa tsy hisy hanana pouvoir hanao forcé ny hevitrao sy ny point de vue anao fotsiny, Andriamanitra aza tsy manana izany fa dia mamela ny olona ho libre amin’ny choix-any tsirairay avy oe, hanao ny tsara sa hanao ny ratsy. Fa mila mifototra amin’ny finoany tsirairay avy.

  • pour précision ho any Nah.aza hafangaro mihitsy ny vazimba sy ny tromba ary devoly!Ny vazimba de olona tahaka ahy sy ianao ihany fa saingy nandaha ny fandrosoana ka nisafidy ny ho hijanona aminy fiainana tsotra sy tsy mila vola sy fanjakana foibe ary bola misy azy ireo ny ala any astimo ny nosy voir Mikéa.Ny tromba indray de mitovy tsy misy valaka taminy tantara tany aminy tilikambo ny babela izay niteny taminy fiteny samihafa ny olona(nifanindrandalana t@bing bang io époque io)Ary farany io resaka satana lazainao io de purement bizna ho any fiangonana zandriny satria hatramizay anie efa nisy satana sy fikambanana miafina satanika foana e! fa tsy niresaka any zany ampahibemaso ny mpitondra fivavahana. maninona no zao no atao lasa phénomène social be otrany zao? resaka bup sy bizna io fa adalany zay voarebireby eo!

   • Io zany ry zandry de tena efa lasa Formule sy otran’reny « suite numerique » sy « arithmetika  » reny io zavatra io an!

    Isaky ny krizy zao dé tsy maintsy misy foana ny fankampanahy !

    – ny fankampanahy mamono olona eny @ 13 mai
    – ny fankampanahy té hivoaka miavaka ao anatin’ny maro (laza sy harena
    – ny fankampanahy mamitampitaka sy manely tsaho mba azona « Vola » tsy hisasaran’ny vatana sy saina !
    – ny fankampanahy mamorona sekta sy fahitana maisna rehetra zao
    – ny fankampanahy andé hanedaka sy hamakitrano moa zany de efa nialoha lalana volana vitsivitsy zay !
    – mbola ho avy zao ny « filaharambary » sy ny tsy fisian’ny sira sy siramamy ary solika !

    Eto aminay eto antaninarenina eto zao dé tena misy sekta malaza bé. feno olona foana ao… mandé be ny Bizina (arakoany lazain’toi)
    Ny mba tsy azoko anefa dia tô manomboka @ 9h:30 izy reo no mivory ao dé mirava any @ 12h00 any…Moa ve zany reo olona ireo dia tsy misy atao afatsy ny ao @ grand salle be io ? tsy misy gatô na vary zaraina ao akory fa tô baiboly sy resaka ara-tsosialy sy fiaramonina no velabelarina ao !

    Ny tiako tarihana dia ny hoe mba mndinihy tena sy mamakafaka tsara ry vahoaka malagasy vao manao zavatra. Olona tokony any ampiasana sy mamelontena ianareo @ reny fotoana ireny.  » Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany » .

    Rehefa samy tonga saina sy indrindra indrindra fay isika dia samy hiotra handresy ny fahantrana @ tsirairay avy dé mandé hoazy ny fandrosoan’ny firenena fa tsy dradradradraina lava fotsiny eo hoe « mandroso isika fa aza manahy ».

    Tony arnaque sy intox tony zao tena vao manomboka ! efa nisy zany resaka 666 zany teo aloha t@ krizy 2002.

   • d in ftsn ar zn ren fijron vavolmbel bdb ren e? sa we vokaram ku?

 52. Elevez un peu votre niveau merde! Arrêtez de toujours croire aveuglement à tout ce qu’on vous dit. Vous allez même finir par croire que le Père Noël existe. Apprenez à penser par vous même svp.

  • et ce pasteur MRE qui vient de rentrer d’Antsirabe, selon vous, est-ce que son témoignage à la radio aujourd’hui n’était qu’un tissu de mensonges alors ?

  • çà c’est bien envoyé !

   Beaucoup de Malagasy sont des « Jeune enfant » des « Vieux mome »…

 53. resaka dokambarotry ny mpanala devoly io fa tsy mandeha ndray ny bizna any zareo de asiana any aminy ankizy ndray alony sao ba feno ihany ny fiangonana zandriny mpanala devoly

  • Ny tokony ataon’ny mpitondra fivavahana nge zany manao tafika masina rodobe any @ reny toerana ireny e!tô any @ ville touristique foana mantsy no aleha matetika!

 54. krizy ny andro, kely ny vola miditra…mampitahotra ny secte sns..amnzay mandrotsaka rakitra bdb kokoa ny olona sarintahotra…

 55. refa tsy mahazo kila tsony ny evangelique de avadika délivrance ndray alony ny bolina, de eo fa roboka indray ny malagasy mitady ny marina any aminy lainga. any aminy maty ve no hitadiavana ny velona? i jesosy ihany no nilaza any zany fa tsy izaho no namorona an! T@ androny jesosy ary ny devoly tsy afaka mora ko maika fa isika amizao fotoana ndray ve no mba haresy andry beljeboba sy ny tariny?

  • ra azk tsara de sekta enao io zan!!! ar ts tokony hisy fifanambaniana finoana mits io na evangelik na in na in! ary ts resaka kil mits io na in fa izay ahazahony ny aim-panahy!!… aza manambany finoana mits enao fa ts anakiray na roa ftsn n olona mino n evangelique donc Capiche :!

  • zao e!aza laozana mifanarats fa ts anjarantsika ny hitsara fa ny mety ataonao dia ny miankina @ Jesosy hatrany

 56. Fa izy ty ve rzareo mampanan-karena no tena mahasarika ol be a? Tsora ny vahaolana entiko, halalino ny finoanao ary mivavaha mba tsy ho azon’ny fakam-panahy ianao

 57. il est temps que les pères religieux entrent en scène, c’est l’heure de bouger

 58. IZA NO TENA MPANALA DEVOLY E, hainao ny manala devoly fa tsy hainao ny MANDRAVA ZANY CLUB ZANY? Mpandainga daolo nareo mpanala devoly ireo, sady SAO ENAO MPANALA IO MIHITSY KOA ARY NO DEVOLY?

  • Aza mitsara enaw fa zao fotsin vakio tsara ny baiboly dia angataho ny Fanahy Masina hanazava anao fa homeny anao ny dikany

  • Aleho aloha ry maizintsaina ampitahoriny devoly de synthèse ao rehefa tsy ahay hiavotena ihany e!

   Alefa mopera varoty ny sampile fa sendra gasy dondrona a!

 59. Tsisy tokony hanaovana resa-be le iz ny tena marina fa izao fotsiny:
  1 – Aza dia mora mikorapaka loatra: Za manokana mbola tsy nahita manifestations na signe, donc, tsy mino ny fisian’zany a, tsy haiko na tena misy na resabe, tsy rarahako, fa tsisy le iz amiko hatreto, hihi!
  2 – Raha supposena ho misy le iz, inona moa ny olana? efa nomen’Andriamanitra fahalalahana ho ety anie Satana e, ka inona no mahagaga? (Izay no nataon’Andriamanitra, izay no mety, tsy misy commentaire oe maninona no izay no nataony satria izy no tompon’ny fahalalana sy fahatakarana rehetra, isika tsy mahalala na inona na inona mihoatra aminy). Raha misy le iz, avelao hisy any, aleo ho tratrany izay maivan-doha sy kely finoana sy vendrana! (tsy haiko, za manoratra mety anisan’reo, hihi)

  • tsara rehefa tsy minomino foana RaNeverBeAfraid a!

   Aleho kosa i damopra mba hivarotra sampilé e!

   Ny tena mahagaga dia mitovy fitranga amin’ireny olona nihinana septième ciel ireny ny tantara an’ireto voan’ilay lazaina fa devoly!

   Matsilo sady fanga be ry devoly raha hivarotra saka be loha marina e!
   Saingy ny tena mampalahelo dia atao sorona foana ny vahoaka na dia efa arme degera sy bazoka aza no miparitaka sy mikôzy mafy any atsimo any!

   Tsy mandry tokoa ny tany ka na dia ny devoly aza ity tsy miafina intsony manararaotra ny haizintsainan-dRamalagasy verezin’ny mpanao politikan-kibo!
   Te hanao aminy eo rangahy a!

   Ho betsaka indray izany sy vehivavy hidiran’ny devoly ho bevohoka am-ty taona ity raha izao no mitohy

 60. 1-le manonononona phrase sy anarana masina aloha tsy mety eh, rehefa tsy hinoanao io de ts hiety mits na tononona aza!!

  2-marina iany anefa ilay oe mba mivavàha iany fa ilaina fona ny manana finoana, saingy mivavàha satria ilainao zany ilain’ny fanahinao fa tsy nohon’ny adalan’ny olona rehetra izao, rehefa mino fotsiny ianao dia ampy miaro anao zany!

  3-dinio nge eh reny le tena milaza azy ho mpivavaka sy tena mifototra be (itan vaoka rehetra) oe mivavaka reny iany no tena itrangan-doza maizina rehetra zao. dia isy ilaza njay hoe  » ny satana maka fanahy sy ny sisa… » fa tsy nisy nandinika ve nareo oe au lieu de mifantoka sy mino ny andriamanitra ny olona mpivavaka dia mataotra sy mino ny zava-dratsy mitranga? (club satanik oe, possédé oe,tena misy ny devoly sns) mety ny fanomezanareo finoana be loatra ireny ko no mampahazo vahana azy nge eh!!

  4-tsy mety iany ko aloha le miankany zavatra iray eh

  conclusion: manàna ny finoanao ianao, mivavàha ho an’ny fanahinao mba hizotra tsara ny fiainanao, « dieu nous a donné la vie de son fils pour nous sauver, donnons lui notre vie pour le servir » de le servir le soa omen Andriamanitra ampianarina sy itaritana ze olona mbola tsy mino fa tsy zao loza ratsy rehetra zao!!!!

 61. ampianaro ny zaza ry malagasy. Tsy misy afa tsy ny fianarana no fomba hialàna amin’ny habadoana sy ny havendranàna…

 62. zao reto a!ny Tompo @zao andro farany dia mitaona ny olona hiverina any aminy satria tsy tiany hisy ho very na dia iray akory aza ;@zao fotoana izao ts fotoana intsony zao hifanaratsiana sy hanakianana ny hafa fa ny tian’ny Jesoa @zao dia ny mba hifankatiavantsika sady zany koa zvtr takiany amintsika ;sady zao koa e! isika tsy miady @nofo aman-drà fa @ fanahy eny @rivotra (Efesiana 6:10-12).koa ankehitriny rahalahy sy ranabavy ndao re- hitodika @ Andriamanitra @zay e!mato zao zavatra zao no mitranga de mbola fitiavan’Andriamanitra antsika malagasy

 63. Tsy misy fanafodiny afa tsy ny miorina tsara @ finoana an’i JESOA KRISTY irery ihany.atahorany mantsy io ary refa mirehitra tsara ny jironao tsy ataony na inona na inona ianao fa raha vao sadasada na mitsilopilopy tonga dia azony.mety mieritreritra tsika hoe efa betsaka ny fiangonana.bdb ny mpivavaka fotsiny.TSY TENA KRISTIANA MPANARADIA AN’I KRISTY fa ARAHAN’I KRISTY DIA

 64. Mangorohoro va
  Fa misy “Satanista”
  Mijery sy mizaha
  Izay hameno lisitra
  Hanompo ny Devoly,
  Ho an’i Losifera,
  Ka handoro ny Baiboly
  Ao anaty fatapera ?

  Miravoravo va
  Raha misy Evanjelistra
  Mitombatomban-dahy,
  Mitsemboka, midinitra,
  Ka ny fitiavan-dRay
  No ambetin-teniny eny
  Fa mitaona anao indray
  Mba hanompo Ilay Lehibeny ?

  O ! Aza dia variana
  Hihaino sy hitantara
  Izay fitaovam-piadiana
  An-tànan’i Satàna :
  Izato fo no atolory
  Ho an’Ilay Mpamonjy,
  Fa tsy misy ahiana akory
  Ao am-balan-Janak’Ondry.

  Tefy.
  15/06/12.

 65. za lou otrn ts ten min lotr n fisin le iz e! f ra mis afk mame profo na info mumb an le iz d mb meo za! za at antsirabe mpetrk

 66. zay lou de ts mino anzany raha tsy mahita eo ambany maso eo mihitsy e, resa-be fotsiny zany

 67. Fa inona moa no de atahorantsika na misy aza izany, moa ve tsy manana an’i Jesoa Kristy isika! Tsy mino ny famonjeny antsika ve isika!
  Aoka isika tsy hanaratsy na hanendrikendrika olona raha toa ka tsy voaporofontsika izany. Ny hifanenjehantsika samy isika koa no mahafaly ny devoly ka tandremo

 68. Raha te ts ho voan’izany isika de mivavaha mafy am’ANDRIAMANITRA ihany no vahaolana,ataovy koa zay sitrapon’ANDRIAMANITRA fa zay no antoka ahazoanao fahasoavana sy fitahiana,ka mahareza zay ho an’izay efa nitafy an’i JESOSY KRISTY ary manainga zay rehetra mbola tsy vita batemy na batisa.

 69. ts misy anzany re ry reto fa aza de mivaky loha lôtra amzan a!! resaka fotsn zany; tandremo fotsn fa ny devoly kory tsi ilalao aminao ka andrakandramana fa bdb ko nge ny olona misy demony e!!!

 70. ti ftiavan-dresak ti ko nge re ol de lalina mits e!!! aiza moa no ts vety2 de miparitaka ny tsao! ny gazety ko moa amzany de be lazao ery amreto atsanga tiamanorana rehetr zao; sa zay ve no atao oe liberté ho an’ireo journaliste! zavatr ts mis analyse sy justification no publiéna? l

 71. de mahavarina mits ny mijery ity site ty!! maro ireo milaza fa mpino sy ny vavaka iany sy ny tariny nefa ref tena isaina ny zavatr lazaina de devoly sy satana no tena miverimberina ao anaty vavany sy lazainy!!!!!! aiz mo no ts atanjak izany satana izany ra izao no finoanareo azy zao ko :))

 72. ny olana reolona dia izao ah!tsy tsapan-tsika na tsy ometsika lanja lay fandresena maimaim-poana nomeny Jesosy,kanefa dia lazaiko aminareo fa io Jesosy io de tsy sahina dia ahoana hoy ianao isika no enjikenjehiny ka dia hoy ilay satana hoe tous les moyens sont bons

 73. mila vavaka ny firenena ! mila anao Jesosy ny Malagasy ! mila ny tena fahazavanao sy ny fiarovana ary ny fitarihanao zahay MalagasyJesosy kristy ! reseo lahatra ireo zay mbola tsy mahalala ana o marina, ary fenoy ny herinao tanteraka ireo mpanompo mahatokinao erann’y Madagascar ,ary ravao ny asan’ ny devoly mpanimba , omeo voninahitra ny anaranao eto amin’ny firenenay amen!

 74. Izao miits le tetik’andin’ satan, ataony z hapikortn n ol, hiad hevtr momba azy mba halaz izy, handanian’ ol fotoan sy vola am internet izay ef fitaovna eo am-pelatanany (satan) hanaovan ny pub-ny! izay rht le halaz te tafiditr am zan stratejiany izan dahol ka mitandrem! Jesoa K irer ihan no ef nahares az, ary ataon mpandres toa Az izay mino Azy; Tsy maner ny ol hino Azy Iz, ka anjaran’ny ts11 ny manapakevtr sy manmaf ny finoany.

 75. efa eo ampiasana ny antikristy…ary raha azony atao, na ny olomboafidy aza dia ho voafitany. Izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena koa mahareta daholo isika ARY… Tano mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao. Mirary soa ho antsika rehetra MINO AN’I JESOSY KRISTY ho tafita soa any an-danitra any daholo anie. Sa tsy izany ve?

 76. toa tsy nalaza intsony e! ataovy resaka remenabila ndray 🙂

 77. quand j’appelle, j’ai souvent 666ar de crédit restant,
  quand je regarde l’heure la nuit, c’est souvent 00:00
  ça m’arrive de temps en temps
  est-ce que ça veut dire que je suis en contact avec le diable?
  p*tain, je trouve ça ridicule XD.
  D’après ce qu’on dit, satan était un archange, le meilleur même.
  Réfléchis un peu, s’il veut du mal à nous, nous n’avons aucune chance, il est « 10milliard et des poussière » de fois plus puissant que la puissance d’un p*tain de bombe atomique. alors pourquoi il ferait des choses aussi ridicule que posseder des gens et creer le club satanique??
  Tout ça est ridicule, du même titre que le sois disons dieu, plus puissant de tous, n’arrive pas à s’en débarrasser en un claquement de doigt.
  Je crois en Dieu mais je ne crois pas aux diables, le diable c’est nous même: « les humains ». Dieu n’intervient pas
  Vous êtes en train de créer un ennemi imaginaire les enfants, et le problème avec les ennemis imaginaires, c’est qu’on ne le battra jamais puisque c’est imaginaire

 78. Tsara dia tsara ilay vaovao, efa ela dia ela no nisian’ny club satanique, izany hoe vondrona satanika, ny zavatra misy amin’izao fotoana dia izao no fanafiana vaovao ary tena mila fitandremana, ny fiovam-po tanteraka, misy karazam-piangonana izay tsy manonona ny anaran’ny Jesosy intsony, ary mandresy lahatra tanteraka izy fa tsy Jesosy no anaran’i Jesosy, fa afa mihitsy ny azy : Raha izao manambara manoka dia efa nampiasa ny anaran’i Jesosy fa anarana feno FAHEFANA sy MAMPANDRESY ary tao anatin’izany no nahatsapako sy nahitako fa matahotra ny anaran’i Jesosy ny devoly ary matahotra raha manonona ny ràn’i Jesosy, satria tamin’izay raha nanonona ny anaran’i Jesosy tamin’ny finoana aho dia ny zavatra nitranga dia lasa nitsoaka sy nanaiky resy satana izay efa fahavalo resy tamin’ny Ràn’i Jesosy rahateo! : Toro hevitrako manokana dia ny hoe izay anoloranao ny tenanao ihany no manjaka ao aminao! fa tianao ny anjakan’i Jesosy ao anatinao dia atolory azy ny tenanao, ny mombamombanao, ny fahotanao satria tsy avy hiantso ny marina izy fa ny mpanota mba hibebaka. manapa hevitra fa mandondona eo ambaravaran’ny fonao izy ka ampandrosoy mba hanjaka sy hanadio ny fonao, tsy mahay manova na manadio ny fonao sy ny mombamombanao ianao! fa izy (Jesosy) no ampandrosoy ao anatinao mibebaha aminy fa izy amela ireo rehetra fahadisoana na fahotana vitanao na inona na inona izany!

 79. Ny tena marina raha miezaka ny mba mamaky teny na andianteny ao amin’ ny baiboly indray mandeha isan’ andro enao dia ho hitanao fa hisy fiovana izany zavatra miseho aminao izany, tadidio fa Andriamanitra tsy natao hampijaly ny olony fa ny hahasambatra azy rehetra, minoa fotsiny ihany. Ity koa misy andalana tsra jerena dia ny ao @ Salamo 119 manomboka eo @ andininy faha9…..mirary soa tompoko

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :