Hiova fitafy ny COCA COLA (kapoaka) manomboka ny 1 Novambra 2011

Raha nandritra ny taona maro dia ny loko mena midorehitra izay nampahalaza azy no nahafantaran’ireo mpanjifa ny COCA COLA, dia nisafidy ny hanova fitafy kosa izy manomboka ny 1 Novambra ho avy izao. Ialàny akanjo menany ary hitafy ny akanjo fotsy indray izy. Izao no nataony dia noho ny fanentanana andraisany anjara ho fiarovana ny ORSA FOTSY (ours blancs) any amin’ny tendrontany izay voasokajy ho biby tandindonim-paharinganana. Hetsika ataony manerana ny firenena maro ao Etazonia sy Kanada izy io, iarahany amin’ny WWF ary nampisalorana ny anarana hoe The Artic Home.

Na dia hialàny aza anefa ny mena midorehitra notinafiny hatrizay, dia mbola hisy kosa izay tavela amin’ny alalan’ireo soratra eo amin’ny vatan’ny kapoaka. Izao hetsika izao no nataon’ity orinasa ity ho famoriam-bola hanampiana ny fikarakarana ny faritra iainan’ireo Orsa ireo araka izay tratra, ka 2 tapitrisa Euro no tanjony amin’izany. Ny 1,4 tapitrisa Euro amin’io dia harotsaka ho an’ny WWF.

Noho n y fiovaon’ny toetrandro dia mihazakazaka loatra mampahatahotra ny fitsonehan’ireo ranomandry any amin’ny tendrontany, raha ny nambaran’i Carter Roberts, lehiben’ny WWF

 

Fa maninona no ny Orsa?

Satria ny Orsa no nentina foana naneho ny fangatsiatsiahan’ity zava-pisotro ity hatrany amin’ny taona 1922, ary nahavita nanome laza tsara ho ezy teny anivon’ny mpanjifa.

Kapoaka 1,4 miliara no hovokarina amin’ity fitafy vaovao ity ho an’ny tsena maerikana sy kanadiana ary hatomboka amidy amin’ny Febroary 2012. Hisy ‘code’ mipetaka amin’ny kapoaka tsirairay, ka ny fandefasan’ny mpanjifa azy ireny amin’ny alalan’ny SMS dia midika ho fandrotsahana 1 dolara ‘symbolique’, ka 600.000 Euro no kendren’ny orinasa ho azo amin’ny alalan’ity fomba iray ity, nefa azon’ny tsirairay any an-toerana atao koa ny manolotra amin’ny alalan’ny tranonkala Arctoichome

Efa nanao hetsika toy izany ity orinasa ity tany Aostralia, ka nampitondraina ny anarana iray isan’ny malaza tany an-toerana antsoina hoe « Contour » ireo kapoaka, saingy voalohany kosa izao no hanovàna ny lokon’akanjon’ny kapoaka COCA COLA ho fanohanana zavatra iray toy izao


« Toy ity ny ho endriky ny COCA COLA manomboka ny 1 Novambra any Etazonia sy Kanada

 

Raha ny eto Madagasikara no asian-teny, dia misy ihany ireo orinasa manao toy itony na dia tsy mbola maro aza, toy ny Eau Vive efa fantatra fa mpanao hetsika toy ity matetika, mba ho fanohanana hetsika samihafa, toy ny resaka famatsiana rano madio, na fampidirana an-tsekoly. Antenaina araka izany fa mba hisy koa ny orinasa tomponandraikitra hanao toy izao eto amintsika, indrindra moa fa ho fiarovana ireo hazo sarobidy izay efa ahian’ireo manampahaizana ho foana afaka 5 taona, raha tsy misy fepetra henjana raisina manoloana ny fanapahana tsy am-piheverana sy ny hetraketrak’ireo mafia momba ity resaka hazo sarobidy ity