Trafic d’enfants / varotra zaza ao Antsohihy

resumé en français: les Fokonolona d’Antsohihy tirent la sonnette d’alarme sur le trafic d’enfants effectué par un haut fonctionnaire dans cette région.  Dans cette sale besogne, le monsieur se fait aider par son épouse et une autre femme, selon les dires des Fokonolona. Ces vahoaka demandent aux journalistes de la RADIO ANTSIVA et de L’EXPRESS de faire le nécessaire pour tirer tout ça au clair. D’enqueter auprès du Ministere de la population à Antsohihy et auprès des représentants de l’ordre sur place, car ces derniers  sont déjà au courant de l’affaire, parait-il.

Ils demandent à ce que le nom et l’adresse mail de celui qui a partagé l’info ne soient pas divulgués, par peur des représailles.

+++

Naharay hafatra toy izao avy any Antsohihy ny teto amin’ny Gazety_Adaladala. Niniana nosaronana ny anaran’ny andrim-panjakana voatanisa, ny anaran’olona, ary ny toeram-piasany ao an-toerana. Rehefa miseho miandalana eny moa ny mikasika ny fahamarinany na tsia, dia arahantsika araka izay koa ny famoahana ireo andininy notakonana ireo.

Ny fokonolona mihitsy raha ny fahazoana ny lahatsoratra no nanondro solotena hampita ny hafatra sy mangataka ny gazety hanao fanadihadiana. Asa na noheveriny ho mpiara-miasa akaiky amin’ny RADIO ANTSIVA sy ny L’EXPRESS ny ato , na ahoana. Fa na iszany na tsy izany dia raisina an-tanan-droa izay manome vaovao.

Manahy ny amin’ny ainy, sy ny ain’ireo fianakaviana voakasika  ny mpanome vaovao ka dia nangataka ny tsy hamoahana ny anarany sy ny adiresy mailakany. Hajaintsika izay
Ity ary ilay hafatra

Auteur :  (IP :  ,.blueline.mg)
E-mail   : xxxxxxxxx@yahoo.fr
Adresse :
Whois    : http://whois.arin.net/rest/ip/xxxxxxxx.222
Commentaire :
Tompoko,
Fantatra izao fa voaroiroy amin’ny fivarotana sy fividianana zazakely (trafic des enfants) ny XX mivady ao Antsohihy, Andriamatoa YYYYY sy ny vadiny ao amin’ny ZZZZZZZ D’ANTSOHIHY sy Vehivavy iray mitsikombakomba amin’izy ireo. Azo hamarinina ao amin’ny Ministeran’ny Mponina sy ny Mpitandro ny filaminana aty Antsohihy ny vaovao.
Koa mangataka izahay Fokonolona mba hamarinin’ny Gazety Express io vaovao io ary dia lazaina izay marina rehefa mari-pototra.

Fokonolona Antsohihy.
Angatahinay tsy havoaka ny adiresin’ny mpanome vaovao ho fiarovana ny aina sy ny fianankaviana.

Fanavaozam-baovao (13/06/2011)

Rehefa nandefasana mailaka ny adiresy naharaisana ny hafatra etsy ambony, dia tsy mamaly mihitsy. Noho izany – sady tsy voamarina hatreto ny fahamarinany – dia raisina ho toy ny hafatra niniana nalefa tamin’ny tompon’ny blaogy mba hanohintohinana azy sy hamelezana azy ambadika ny hafatra voaray. Tsy afaka ny hamoaka ny anaran’ilay andrim-panjakana sy ny an’ilay mpikambana voatonontonona ao araka izany ny eto amin’ny blaogy. Tsy nety ilay tetika raha izay no tena tanjon’izay nanoratra azy iny

DTS MOOV manenjika Blaogera

Ity lahatsoratra faran’izay fohy ity dia fanehoana firaisankina amin’ny namana iray mpitoraka bilaogy (blaogera) rohizan’ny DTS MOOV amin’ny raharaham-pitsarana.

Fototr’olana:

Raha nahatsiaro isika rehetra mpampiasa ny tolotr’io orinasa iray io dia RATSY BE ny tolotra tany amin’ny herinandro faharoa tamin’ny volana Martsa tany. Naharitra fotoana ela tokoa izany. Isan’izay nikamenona sy tsy nitsahatra niantso ny mpisahana ny mpanjifa tao amin’io orinasa io ny teto amin’ity bilaogy vakianao ity. Tamin’izany dia nangatahana tamiko daholo ny hoe iza avy ny sites tsidihanao ka tsy misokatra. Rehefa nomena azy ny hoe Globalvoicesonline.org, advocacy.globalvoicesonline.org, mg.globalvoicesonline.org, gazetyavylavitra.wordpress.com, ary hatramin’ny ny Yahoo aza, dia nihevitra ny tena fa hisy fandraisana fepetra manoloana an’izay ka hiverina amin’ny zavatra fanao andavan’andro ny tena. 48 Ora no fotoana nomena. Dia hoy ry zareo:

Piho ny modem (nefa zavatra efa rano fisotroko isanandro io rehefa misy  tsy mazavazava ny fifandraisana), ny tanjona  dia mba hahafahana manome IP vaovao anao.

Nefa indrisy, ny teo ihany no teo.

Tsy herinandro fotsiny  io zavatra io no niseho fa mahery lavitra an’izany aza. Rehefa miantso ny 22 572 76 ianao dia izao no valinteny:

Efa eo ampijerena ny olana izahay

Zavatra nahagaga sy nahazendana ny maro ny tsy fisian’ilay fialantsiny sy fanazavana ny antony raha tsy efa andro maro taty aorian’ny nisian’ilay trangan-javatra nampimenomenona ny mpanjifa. Tsy vitan’ny nampimenomenona fotsiny fa niteraka fatiantoka iray lavaka ho an’ny sasany.

Isan’ireo izay nahateny tamin’ny MOOV aho tamin’ireny fotoan’andro ireny nanao  hoe:

Rehefa tonga ny datin’andro fisintonanareo ny vola any amin’ny kaonty (banky) dia mipingapinga ery ianareo manao izany, ary tsy tara mihitsy. Fa raha ny fahafaham-po amin’ny tolotra, dia tsy misy. Fa sady tsy hajaina ny mpanjifa no tsy misy fanonerana ataonareo rehefa misy ny desagrement tahaka izao

Santionany amin’ny resaka nifanaovako fotsiny io notateriko io. Ary santionany koa amin’ny tsy hafalian’ireo mpanjifa maro any ambadika any tsy manana fahafahana hiteny toy ny antsika sy ianao mamaky io.

Saingy santionany iray hafa tsy zakan’ny DTS/MOOV ny teny nataon’ny namana iray blaogera mikasika izay olana izay, ka dia eny amin’ny fitsarana no niafarany. Izy no nilaza teny am-bovonana ny zavatra nosaintsainin’ny maro any ampony mangiana any. Nanao sorona ny tenany ho fanatsarana ny fomba fitondra antsika mpanjifa. Tokony ho fantatry ny DTS/MOOV fa ao anatin’ireny hatezeran’ny mpanjifa ireny dia misy fitiavana ihany koa: fitiavana hanatsara zavatra, na dia tamin’ny fomba mahzery vaika nentin’ny fo aza no nanaovana azy, fitia tsy te-hanan-dratsy hoy ny Malagasy. Sa tsy Malagasy tokoa moa no mitantana ny DST/MOOV? Azafady raha diso fiantefa ary ny hafatro e!

Androany no niakatra voalohany teo anatrehan’ny fitsarana ny raharaha ary nahemotra ho amin’ny 27 May ny fandinihana azy.

Tahaka izay tsy fahazakan’ny DTS/MOOV azy izay, no tokony koa hahatsapany ny fahasorenana sy  ny tsy fahazakan’ny mpanjifa ny zava-nihatra tamin’izy ireo nandritra ireny fotoana ireny. Ekena fa noho ny fo rano mafana dia mety ho nisy teny tsy ambina tao anatin’ny lahatsoratra navoakany. Nafàna noho ny faharetan’ny tsy fetezana, nafana noho ny tsy fahitana olona manome valinteny mahafa-po amin’ny fangatahana fanazavana natao, nafana noho ny …, noho ny …Saingy mihevitra ve ny DTS/MOOV fa hanatsara endrika azy ny fitondrana ny raharaha eny amin ny fitsarana? Tsia angamba raha ny hevitro, satria vao mainka aza ho karazana Publicité négative ho azy izany. Mihetsika daholo manaraka akaiky ity tranga ity ankehitriny ny blaogera mafana fo rehetra eto amin’ny tanàna. Efa eo ambanin’ny Loupe-n’ireo fikambanana fiarovana ihany koa ny fizotry ny raharaha. Tsy eto amin’ny sehatry ny firenena fotsiny intsony no ilalaovana ankehitriny, fa mety hitatra amin’ny sehatra iraisam-pirenena ka ho fantatr’izao tontolo izao ny tantara. Koa hampaninona ny MOOV tokoa moa izany? Tsy mampaninona azy ka! Vao mainka aza ho dokambarotra mba hampiasàn’ny any ampita ny tolotra MOOV koa aza angamba. Enga anie!

Tsy vitsy ny naneho hevitra mikasika an’io tolotra FARAN’IZAY RATSY TAMIN’NY VOLANA MARTSA sy ny taoriany io. Koa ho anao izay niharan’izay, SAHIA MIJORO, MITENENA, ARY LAZAO NY HASOSORANAO, fandrao tara loatra ka rehefa tafapetraka ho lalàna ny hoe azo atao ny manao tsinontsinona ny mpanjifa, vao ho taitra ianao.

Isaky  ny amin’ny 10 ora alina sy amin’ny enina maraina, indraindray dia manao ilay hoe « test de bande passante » aho. Vohikala roa samihafa no ampiasaiko amin’izany, ka ny iray dia ilay speednet atolotry ny MOOV, fa ny iray kosa dia ilay nampiasain’ilay namana notoriany. Fa tsy mbola nahita hoe tafakatra ambonin’ny 0.7XX mihitsy. Dia aiza izany ilay 1M lazaina anaty fifanarahana?

Firaisankina

Manantena koa izahay fa raha misy fiantsoana an’ireo rehetra nizaka ny mafy tamin’ireny fotoana ireny (toy izay mbola nitranga indray tamin’ny 1 May 2011 teo), dia mba ho isan’ny hanatevin-daharana isika rehetra, na fikambanana ianao , na olon-tsotra.

Ary mba aiza tokoa ny Fikambanana mpiaro ny zon’ny mpanjifa amin’ny tahaka izao? Sa voafetra ho amin’ny resaka fitaterana sy sakafo ihany? Sao mba tokony ho isan’izay tairina amin’ity resaka ity ry zalahy ireny?

ISIKA REHETRA HO AO AN-DAMOSIN’ILAY NAMANA NOTORIANA

Saika hadinoko, mba nisy fangatahana fanazavana izay nalefako tao amin’ny vohikalan’ny MOOV momba ny tolotra Fahitalavitra anaty aterineto (télé en ligne). Efa elaela ihany, saingy asa raha misy embouteillage any anaty fil any ka tsy voarainy, na nisy nangalatra teny an-dalana ny hafatro, na koa tsy noraharahiana satria bandy be kamenona. Tsy olana fa tsy dia voalohan-daharana koa ilay izy fa fitia te-hahalala fotsiny. Azonareo MOOV tsy asiana tohiny intsony iny fa aza atao mampiasa saina. Tsy hitory anareo noho izay resaka tsy famaliana ny hafatro aho akory, na ny tsy firaharahiana ny mpanjifa. Hatreto aloha!