Garde à vue de Mamy RAKOTOARIVELO

Rehefa mety ho fihazonana olona, na garde à vue io, na fampidirana violon, na fampidirana am-ponja vonjimaika, dia saika mitovitovy foana no ilazan’ny Malagasy azy = Fisamborana, na Fitazonana….

Tsy hidirantsika betsaka ny mety haha-samy hafa an’ireo karazan-teny entina milaza an’izany, fa izay fomba natao tamin’ny nakàna olona iray ho entina eo anatrehan’ny manampahefana kosa no ndeha hasiana resaka.

Tsy ela fa vao omaly no nahenoan’ny rehetra fa nampanantsoin’ny DST i Mamy RAKOTOARIVELO mba hatao fanadihadiana mikasika ny resaka fanapoahan-javatra nandritra ny fandalovan’ny fiaran’ny filohan’ny HAT teny amin’ny Marais Masay.  -Lehilahy roa no niampanga sy namatotra azy ho tompon’ny iraka tamin’iny raharaha iny.

Tonga namaly ny antso izy, ary tany dia tsy niverina fa hoe voapanga. Tonga dia nanaovana fanambaràna tamin’ny haino aman-jery. Aiza ilay zon’ny olona tsy mbola voapangan’ny fitsarana manoloana ny tranga toy ireny? Satria mantsy nambara fa mbola hatolotra ny fitsarana ry zareo, izany hoe tsy mbola nisy didy nivoaka nanondro azy ho tena meloka mivantana.

Fetison Rakoto Andrianirina moa dia niteny fa ezaka ataon’ny HAT hampihorohoroana an-dry zareo ao amin’ny ankolafy 3 izao zavatra mitranga izao.

Fanehoan-kevitra iray mikasika izay no navoakan’ny MADAONLINE.NET tao amin’ny pejy Facebook-ny androany, manao hoe:

MadaOnline Net Madagascar

Dans la procédure d’enquête de Mamy rakotoarivelo, il aurait du passer d’abord par les OPJ (Officier des Polices Judiciaires) mais il a été enquêté par le Dst (Direction de la Sécurité Territoriale) une structure qui n’est pas reconnue par le tribunal. De ce fait, il a été renvoyé auprès de la brigade criminelle qui devrait (reprendre ou) valider l’enquête de la Dst et c’est seulement après qu’il a été déféré au parquet. 

De même,il n’y avait pas secret de l’instruction, le Dst a tout de suite fait une conférence de presse.

C’est pour dire que la procédure n’a pas été suivi. 

Où va t-on?

 • Andry Rakotoniaina Andriatahiana wait a minute: Le directeur de la DST, Charlie , a déclaré que la DST a demandé une délégation judiciaire pour apprécier son statut d’OPJ. C’est vrai ou pas? 

 •  

  MadaOnline Net Madagascar 

  Il est gardé à vue au niveau de la brigade criminelle (mais pas enqueté). 

  La question est pourquoi il y a eu deux (2) saisines pour une même affaire, à savoir la DST et la gendarmerie d’Ankadilalana. Qui des deux (2) entités est vraiment habilité à mener l’enquête?

  Il paraît que les aveux des deux hommes du mardi passé dans les médias ont été soutiré par des moyens de torture digne du moyen âge.

  Jusqu’où les enqueteurs pourront aller à l’encontre des principes fondamentaux des droits de l’homme?

  Les distinctions honorifiques donné par la HAT n’ont-ils pas de valeur aux yeux des enqueteurs en sachant que Mr Mamy Rakotoarivelo est au grade de Grand officier de l’ordre National Malgache?

Raha fintinina fohy amin’ny dikanteny malalaka dia toy izao manaraka izao:

Tokony ho ny OPJ aloha no nandray an’i Mamy RAKOTOARIVELO vao ny DST izay rafitra tsy nankatoavin’ny lalàna (tribonaly)…entina hilazàna izany fa tsy najaina ny rafitra antanan-tohatra…Maninona no misy fandraisana an-tanana roa samihafa main’ity raharaha toka ity, ary iza no tena mananafahefana hanao ny fanadihadiana?…Hatraiza ny fanajana ny zon’olombelona?…Aiza ny fanajana ny Mariboninahitry ny olona satria manana Grand Officier de l’Ordre Nationa i Mamy Rakotoarivelo?…

Niniana tsy nadika manontolo amin’ny teny Malagasy ny fifanakalozan-dresaka etsy ambony, satria inoako fa mora azon’ny rehetra ihany ny lalan-jotra izoran’ny resaka taterina ao anatiny. Teny ofisialy faharoa amin-tsika rahateo ny teny frantsay (mandra-paha….)

Azonao mpamaky atao ny maneho hevitra mikasika ity raharaha iray ity, ary koa ny mitsidika ny pejy Facebook-n’ny Madaonline.net

Resaka manaraka mety hotaterina aminao mpamaky eto amin’ny manaraka ny mikasika ilay vono olona niniana nataonà zanaka mpisolovava teny ambanin’Antanimora, ka nahafatesana polisy iray (rehefa voaangona ny vaovao, mazava ho azy).