Apokalipsy / Tsy manara-dalàna, namoa-doza

Saiky faty olona maro no nitranga teo Ambohijatovo androany tolakandro. Fiara iray an’ny vondrom-bavaka APOKALIPSY tarihan’ny Pasitera Mailhol no tompon’antoka voalohany tamin’izany.
Ilay fiara nahavanon-doza
Rehefa nofotorana moa ingahy mpamily dia nilaza fa tsy niasa intsony ny tsindrihisatry ny fiara (frein) nentiny. Rehefa nitranga ny patsa iray tsy omby vava ka nangatahana taminy ny antontan-taratasy dia tsy hay be ihany izay marina fa mbetika toe hoe tsy hita niaraka tamin’ny entana tao anaty fiara, mbetika toa hoe any anaty fiara hafa, mbetika indray toa any an-trano aza. Saingy rehefa ny avy amin’ny mpitandro filaminana misahana ny lozam-pifamoivoizana no tonga, dia fantatra fa niniana nafenina ny taratasy. Nibaradaka ihany mantsy ranamana fa tsy any aminy ny permis fa mbola halaina. Ary rehefa nojerena koa ny antontan-taratasin’ny fiara dia efa lany andro ny fitsirihana fanao amin’ny fiara toy ity karazany nanao loza ity. Marihana fa itony minibus itony ilay fiara.

Antontan-taratasy lany daty toy izao no itondràna fiara ka niteraka ny loza

Fa nanao ahoana moa no fitrangan’ny loza?
Avy ny orana. Tsy maintsy hampiditra akanjo aro orana araka izany ny tena satria moto no entina. Nampakarina teny ambony trottoir ny kodiarandroa, ka rehefa vita ny fampidirana ny akanjo, dia nisosa miadana indray hamonjy ilay fanariam-pako tery ambany tery (raha mivoaka ny Tonelina Ambanidia ka hidina ho any Ambohijatovo iny). Noteren’ilay fomba fiteny hoe ‘Ny olombelona tsy akoho’. Teny ampisosàna miadana teny anefa (eny ambony trottoir hatrany amin’io fotoana io an), dia tsinjoko ao anaty retroviseur fa misy fiara, mbola lavitra raha ny fijery azy, any aorinako, ary noheveriko mihitsy aza raha ny habeny tao anaty fitaratra no hakàna sary an-tsaina ny elanelana nisy azy, fa fiara nijanona io tazako io. Teo ampiomanana ny haka sisiny hivalan-drano aho no sendra nitsipalotra tany anaty retroviseur indray ny masoko, ka akory ny hatairako fa efa ny sarin’ny lohaben’ilay fiara no hitako mivandravandra be tao anaty retroviseur. Mbola marihako hatrany fa eny ambony trottoir foana ny resatsika eto an. Efa ny fahafatesana no tao an-tsaiko saingy mbola mba niezaka ny hikisaka hiankavanana ihany. Satria koa nisy mpivady anankiroa tsinjoko tao aoriako tao, izay soa ihany fa tsy tratr’ity loza ity fa raha tsy izany dia maty tsy tra-drano. Nijanona ho faniriana anefa izany hikisaka izany fa tsy tanteraka intsony, satria segondra iray na roa taorian’ny nijereko ny retroviseur dia ny fipoahan’ilay fiara tamin’ny scooter notaingenako sisa no henoko talohan’ny nipitihako niankavanana, sy nahitako ny kodiarana aorian’ilay fiara nanosika ny lohako hikipily sy nanodina ny vatako 180°. Ny scooter koa dia nipitika tany amin’ny 5 metatra niala tamin’ny toerana nilatsahako, ary tokony ho 7 metatra amin’ny toerana nisian’ny fifandonana.
Ankavia, ny firan’ny APOKALIPSY, ery amin’ny havia, ny fiaraben’ny fivondronana, eto aloha kosa ilay scooter nofaohana teny ambony trottoir
Firaben’ny orinasa STAR iry ery aloha indrindra nataony tohana iry. Ao anelanelany ao kosa dia misy fiara madinika 3 hafa nafangarony natao tohana ihany koa.

Taorian'ny nandonany ny scooter dia ity Golf ity indray no nasiany

Tsy ampy hanajanona ny hazakazany ilay Golf fa mbola nampiany fiarakely roa hafa…
Manomboka eto dia alaivo an-tsaina ny hamafin’ny fifandonana. Azo itarafana an’izay ny fanaingan’ilay Peugeot 405 an’ilay 4 x 4 Mitsubishi teo alohany. Ity farany moa dia nifatratra tamin’ilay fiaraben’ny Star teo alohany.

Mianga mihitsy ny vodin'ilay Mitsubishi

Mafy anie izao e!

Saika be no maty
Fiara avy nitondra vondron’olona maromaro ity fiara ity, no izao tra-doza izao. Nisy fiaraben’ny Fivondronana  teo alohako teo . Rehefa avy nahadona ahy ilay fiaran’ny APOKALIPSY dia mba nahavita nisoroka ny fifatràrany tany amin’ilay fiara mpaka fako ihany. Naveriny niditra tany anaty arabe ny fiara, ka ireo nitohana teo amin’ny làlana no nataony tohana hanajanonana ny hazakazaka adàlany.

Ery aloha ny an'ny Star, manaraka azy eo ny 4 x 4 fiaran'ny Ministeran'ny Harena ankibon'ny tany, avy eo ilay Peugeot 405, ary ireto mifanakaiky ireto ny Golf sy ny APOKALIPSY

Fiara dimy  (5) izany no nifanosona sy simba teo, ka vehivavy iray no voatery nentina tany amin’ny hopitaly. Voatery nomena fitsaboana maika sy nozairina ny tarehiny. Mivonto be koa ny handriny havanana. Ny vadin’ny mpamily ilay Golf  io ramatoa io. Ilay mpamily ny fiara 405  koa dia voatery nentina niaraka tamiko tany amin’ny hopitaly mba hotarafina sao misy tsy metimety. Nitarainany ho nisy narary mantsy ny hatony, raha nidona indroa tamin’ny fitaratra, sy nironjona nankany aoriana nandritra ilay dona.
Raha tsy nisoroka ilay fiarabe mpaka fako ny mpamilin’ilay fiaran’ny APOKALIPSY dia be no maty tao anatiny tao. Avo dingana ihany mantsy ilay fiarabe, ka azo antoka avy hatrany ny hahatafasitrika ny ampahany maro amin’ilay fiara any ambaniny any, ary dia ho voatapak’ilay benne daholo ny faritra ambonin’ilay minibus.
Mba nisy madama iray izay no hany nanana fahatongavan-tsainy nihazakazaka nivoaka avy tao anatin’ilay fiaran’ny APOKALIPSY ka nijery izay nanjo ahy, sy nanontany raha misy tokony hatao maika amiko. Fa ny hafa kosa (tamin’ireto olon’ny APOKALIPSY ihany) dia nahavita niteny zavatra tsy ampiheverana sy tsy takatry ny saina.
Nandritra ny fanangonan’ireo mpitandro filaminana ny fanadihadiana nataon-dry zareo, dia tsy fantatr’ireto olona ireto velively hoe efa misy fianakaviako anie nantsoina ho tonga eo amin’io toerana nitrangan’ny loza io. Nisy tamin’ireto olon’ny APOKALIPSY  ireto no nahavita niteny fa hoe Mitady zavatra hono izahay niharan-doza ireto. Tena misy zavatra be tadiavin-dry zareo mihitsy. Rehefa naheno an’izay moa izahay niharan-doza dia tsy naharitra kosa fa niteny. Hoy aho hoe
Azafady kely fa raha ianao no teo amin’ny toerako, saika namoy aina tao anatin’izao loza izao, mety mbola ho izay ve no noteneninao ee?
Fanavaozana vaovao (10 mars 2011) : Nilaza tamiko ny vadiko fa ilay ramatoa nitondra ahy tany amin’ny hopitaly mihitsy kay no niteny voalohany an’ilay hoe Mitady zavatra be mihitsy ilay rangahy io. Saingy nipirina nony nolazain’ny vadiko azy fa henony daholo izay nolazainy teo ary izy no vadiko. Ary tsy hanaiky mihitsy izy raha tsy entina mandalo hopitaly ny vadiny (izaho izay). Dia nihatokatoka nanaiky sisa no nataony, ary nitondra anay mirahalahy tany amin’ny HJRA avy eo. Ary mbola izy io ihany koa ilay nihazakazaka nivoaka avy ao anaty fiaran’ny APOKALIPSY nijery izay nanjo ahy. Tsy nampoiziko.  Hay izany na ilay izy nihazakazaka nivoaka nijery ahy aza dia mety ho fihatsarambelatsihy sy tahotra ny ho tohiny fotsiny.
Ilay rangahy iray isan’ny niharam-boina koa dia niteny hoe
mba tandremo kely ny vava fa tsy fantatrao daholo ireo olona voadonanareo ireo.
Satria dia nisy mpahay lalàna tokoa tafiditra amin’ireto niharam-boina. Raha nandre izany ilay ramatoakely, nampiana lehilahy tanora iray, mbola avy amin’ny tarik’ilay fiara APOKALIPTIKA ihany (tsy haiko na vadiny iny na inony, ialako tsiny fa tsy fantatro) dia toa vao mainka aza nandrisika azy hiteniteny foana, ka hoy izy:
Tsy miraharaha izay zavatra simba any …ary tsy mahalala anay koa angaha? Tsy mahalala ahy koa angaha?
Asa re na mba olona ampy saina sy fanahy no afaka hiteny toy izany, na olona manao ahoana?
Vavolombelona hafa
Nisy ramatoa iray nametraka ny laharan’ny findainy aty aminay niharam-boina mihitsy (nitalahoana mihitsy raha ny marina ny mba hanomezany azy, haintsika ihany fa tsy dia tia voarirodrirotra loatra ny olona eto amin’izao fiainana izao). Io ramatoa io dia nidina avy tany anaty taxibe tany akaikin’ny tonelina tany rehefa hitany fa ho ela ilay fitohanana. Akory anefa ny hagagany fa ilay fiara nisosososo be avy nisongona an-dry zareo tany ambony tany no io namoa-doza aty ambany aty io. Raha ny elanelana voalazan’ilay ramatoa fa misy ny fiara nidinany sy ny toerana nitrangan’ny loza dia misy 120 metatra mahery. Manamarina ny endriky ny fiara hitako tao anatin’ny retroviseur ilay elanelana voalaza etsy ambony io. Satria ny toerana nahitako an’ilay fiara voalohany tao anaty fitaratra dia tokony ho mbola any alohan’ny andrin-jiro 3 miala amin’ny toerana nisy ahy talohan’ny dona. Taxibe maro izahay hoy ilay ramatoa no efa nosongonan’io fiara io tany aloha tany, ary nandeha mafy tokoa izy.
Mahagaga
Fa ny tena nahazendana ahy sy nanontaniako an’ilay mpamily dia ny hoe
mba hainao moa ilay vazivazy ratsin’ny mpampanao fanadinana rehefa maka Fahazoan-dalana hamily fiara r’ingahy? Hoy ry zareo ireny hoe raha misy olona sy alika miampita tampoka eo afovoan’ny arabe, eo anoloanao, ny inona no itsahanao voalohany? Valiny ho an’ny manan-tsaina Frein na tsindrihisatra. Fa tsy misafidy olona na alika. Nefa kosa ny anao dia izaho, naleonao nanintsy taty amiko na ho faty aho na ho velona fa nampalahelo anao ny handona na hanimba fiara na ilay rarivato tetsy amoron-dàlana, na koa handona andrin-jiro iray tamin’ireo 3 nandalovanao.
Namaly moa ranamana fa tsy tao an-tsainy intsony izany rehetra izany fa ny hoe tapaka ny frein no nibahana tao an-tsainy (raha ny marina dia hoe Raha ho faty aho, matesa rahavana, raha ho faty rahavana, matesa ny omby, io no nampiharin’ingahy mpamily ka aleony ny hafa no mihinan’ny…toy izay izy mianakavy sy ny fananany no mifafa ny….Ka dia izahay no nasainy naka ny toeran’ny omby).
Tsy dia mahagaga loatra raha izay fahatapahana frein izay, satria hay ilay fiara ka fiara tokony ho nandalo fitsirihana ary efa lany visite technique tamin’ny 7 Martsa lasa teo.
Fitahiana lehibe
Fa ny zavatra isaorako an’Andriamanitro, dia ny nitahiany ahy. Ratra kely eo amin’ny kihon-tongotro havanana sy amin’ny tànana havanana no azoko, miampy fanaintainana tao amin’ny foto-peko havanana ao, noho ny fianjerana tamin’ny fandakàna ny scooter ho solon’ny fahatra hanipy ny tena ho lavitry ny loza. Tery dia tery anefa ny trottoir ary haingana be ny fitrangan’ny loza ka tsy lasa lavitra ny tena fa vofaoka niaraka tamin’ilay scooter ihany, na dia tsy nanaraka azy tany amin’ny 5 metatra aza. Izay tsy nahita ahy, fa fotoana ela taty aoriana vao nandalo ilay toerana, dia samy niteny daholo fa tena maty angamba ilay mpitondra moto. Saingy talanjona rehefa nilazana fa izaho no teo ambonin’io. Na izaho aza gaga raha niverina nijery ireto sary ireto, hoe ahoana no tsy nahavoa mafy ahy? Nefa raha ny fitefoky ny dona, na tamiko, na tamin’ireo fiara, dia tena mafy dia mafy tokoa. Saingy ny valiny dia tsotra :  » Fa ny fahasoavan’Andriamanitra no naha-toy izao ahy « 
Raha ny tolakandro ny loza no nitranga, dia mbola maro tamin’ireo fiara niharan-doza no tsy afaka teo amin’ilay toerana talohan’ny tamin’ny 8 ora alina ary hatramin’izao fotoana anoratana ny lahatsoratra izao aza angamba. Satria nisy mihitsy ny voatery nakàna mecanicien sy carrossier mba handrava sy hanamboatra azy teo amin’ny toerana nitrangan’ny loza mba hahafahana manetsika ilay fiara.
Efa vita moa ny Constat fa ny hikarakara ny taratasy any amin’ny Assurance rahampitso sy ny any amin’ny BAC any Tsaralalana sisa no hatao.
Raha ny vaovao fantatra teny an-tsefantsefany teny, dia vao tamin’ny Alarobia koa io mpamily io no nanao loza, dia ity androany Alarobia ity indray ny manaraka (resaka mangiana, somary bitsibitsika, nifanaovan’ireo telo lahy avy amin’ny APOKALIPSY nasaina naka kamiao hanaterana ny fatin’ny scooter-nay nody moa no nahenoana an’izay an-dàlana, alohan’ny hiaingan’ity kamiaon’ny APOKALIPSY ity ho any Marovoay indray izao alina izao ihany.
Misaotra an’ireo namana nitondra fankaherezna sy niarahaba ny tena tsy maty fo aman’aina.
Farany
Ity avoaka ho anao eto ity ny lehilahy iray nanindry, tonga dia tsorina hoe nanindry aloka, tsy hoe hanao kolikoly akory no tiana ho lazaina, fa saika hiaro ilay mpamily nanoloana ny fitakiana taratasy nataon’ny polisy, rehefa tratra fa tsy nisy taratasy tany amin’ingahy mpamily. Rangahy io avy eo no naniraka tovolahy iray hafa haka ireo antontan-taratasy tany anatin’izany EXPLORER izany. Napetrak’ilay polisy tamin’ny toerany tsara moa ranamana satria naverina taminy ny fanontaniana natao tamin’ilay mpamily hoe
rehefa hitondra fiara moa ramose dia inona avy no tokony hamarinina mialoha?
Nihenahena tsy nety namaly ranamana ary dia ny nihataka sisa no nataony.

Saika hampianatra ny polisy hanao ny asany angamba ity rangahy apokaliptika ity (ilay miresaka aminà ramatoa)

Fa araka ilay fitenin’ny mpijery baolina hoe : Jereo kely ny tabilao, dia entaniko ianao mba hijery koa ny fitaratr’ity fiara ity. Efa mandeha sahady ny fampielezan-kevitra sy ny fangalarana depart amin’ny fifidianana ho avy. Fitoriana ny lala-mahitsy sy ny fahamarinana, ary fampianarana ny olona hanao ny araka ny lalàna ve hoy ianao? Asa re, fa mampieritreritra ihany….

Alehibeazo io sary io dia ho takatrareo ny tiako ho lazaina. Misoratra eo ny fampielezan-kevitra ankolaka momba ny taona 2013

53 Réponses

 1. arahabaina tsy maty fo aman’aina e!

  Za koa aza mbola marary ny feko ankavanana nasosan’ny scooter tamin’ny alahady teo.

  • Misaotra amin’ny fiarahabana avy aminareo namana sy tapaka rehetra

  • Dia mirary fahasalamana ho anao koa Dot a! Fa isika samy isika, aleoko lavitra nasosan’ny moto-n’ny tena, toy izay nasidin’ny hafa toy iny nahazo ahy iny. Tsy nisy nanantena ahy ho velona ny nanatri-maso. Miracle mon ami!

   • Raha tsy mikimpy ny masoko, mazava ho azy. hahahaha

 2. dia mamerina ny fiarabana ranamana a.

 3. Tsy mbola tena haiko foana ny dikan’ny hoe tapaka frein. Fa ny fahitako azy dia rehefa mandeha mafy amin’ny orana vao manomboka tahaka an’io dia mitera-doza satria malama ny lalana, indrindra rehefa manitsaka frein tampoka. Hadisoana goavana nataon’ilay mpamily izany ka inoana fa hisy famaizana.

  Miarahaba an’i avylavitra tsy maty fo aman’aina.

 4. Fa i Avylavitra izany raha ametrahana fanontaniana hoe inona no hamarininao voalohany raha niharan-doza tsy nampoizina ianao?

  Ny valiny dia hoe ny fakan-tsary.

 5. Tena tsy « norme » mihintsy zao ann !!!

 6. izao ity vao hitako fa dia arahabaina nieren-diza reh annn

 7. Miarahaba anao aloha mbola velona soa aman-tsara, fa mbola fitiavan’Andriamanitra tokoa matoa ianao mbola velon’aina tsy lasan’ny fiaran’ny Apokalipsy hatramin’ny ainao fa mba ny moto ihany no nasidiny mafy. Kanefa misy teny kely omeko anao, tsy hoe miaro an’iza aho na miaro an’iza fa ny zava-drehetra refa mitranga dia misy antony daolo ary ny ara-panahy matetika no tena important @ireny fa zany hoe ny olona tsirairay tsy mahita afa-tsy ny maha olombelona ka vao misy mahazo dia ny olona tompon’antoka tamin’iny no enjehina malaky, maninona kay raha mba nanontany tena ianao hoe sao dia nisy zavatra tsy mety ataonao amin’ny fiainanao matoa ianao nampitandreman’Andriamanitra t@iny loza saika nahafaty anao iny? ary matoa ianao mbola tsy maty aloha dia satria mbola omen’Andriamanitra fahafahana hanova ny zavatra tsy mety. ny tokony nataonao raha nilaza ianao fa mbola fitiavan’Andriamanitra no nahatoy izao anao dia ny nijery ny lafin’ny ara-panahinao fa tsy tonga dia manenjika sy manaratsy olona. Ny mpamily diso raha ny fahazahoako azy tsy ara-dalàna ny taratasy dia oatran’ny olona manana ny fahdisoana rehetra ihany izy satria tsy misy tanteraka ny olombelona. Nahoana moa raha olona tsotra no nandona anao ngamba tsy hisy resa-be oatran’zao fa dia niditra hopital enao nokarakarain’ilay olona dia sitrany dia nivoaka dia tapitra teo ny tantara mety voasazy ilay olona nanao adisoana dia tsy namoaka commentaire oatran’zao ianao kanefa ve Apokalipsy no nandona anao ka mila zistoire be toy izao ianao? mino ahy ianao fa mety anaraka atramin’ny ainao @zay raha toa ka mbola io lalan’ny fanenjehina olona hafa io no arahinao fa tsy ny fandinihan-tena avy @nao no ataonao. Tsy ozona io akory fa fampitandremana ny omeko anao fa Andriamanitra tsy manaonao fona zany mintsy fa misy zavatra avelany hitranga satria misy antony ao ary anjaranao ny mandinika hoe inona izany antony izany. tsy ho hitanao nefa izany antony raha tsy ny ara-panahinao tanteraka no jerenao @antsipiriany. Misaotra betsaka anao ary ny Tompo anie dia homba anao hatrany hatrany

  • Misaotra anao amin’ny anatra. Tsy ampianarina mandinika ny ara-panahiko aho fa efa ampolo-taonany maro no nanaovako izay (tsy hiteny indray ianao hoe « mandiniha lalindalina kokoa fa mety tsy ho ampy ») . Aleo dia tsorina ny resaka fa raha tsy nisy an’io endrika tsy firaharahiana io, dia tsy ho namoaka ity lahatsoratra ity velively aho. Ataoko fa azonao tsara izay resaka izay. Tsy nify manokana mipetaka amin’ny APOKALIPSY akory no anton’ny lahatsoratra, fa noho io endrika fanamaivanana io, izay tsy tokony ho karazana olona, na fikambanana toy izany no ipoirany. Angamba mba takatrao koa ny hevitra tiako hambara amin’izay. Farany, olombelona tokoa ilay mpamily, ekeko, fa angamba raha tsy diso aho dia voasoratro ao ny toetra hafa efa nasehony herinandro (jouru pour jour) nialoha an’io, araka ny nambaran’ireo olona rehetra nandalo sy nanatrika teo

 8. Inona koa nefa moa ny problème raha hanao propangandy izy e? anazy manokana izany. kanefa lazaiko @nao fa ny faminaniana tsy mandainga izany fa apetraka ho filoha izy fa tsy ho fidiana ka tsy mila manao propagandy zany akory izy. Ary matoa arotsak’Andriamanitra ny fitahiana nahazahoana an’ireo fiara mahafinaritra sy matanjaka ireo dia satria misy antony ao. Mila manaparitaka ny fahamarinana sy ny fahalalana @tena marina.

  • ary dia narotsak’Andriamanitra niaraka tamin’ny fitahiana hahazo fiara raitra koa izany ny toetra manivaiva ny olombelona asan’ny tanan’Andriamanitra ve? Fampianarana hafakely raha izany

  • Ary dia natsangana ny antoko politika hampandany azy amin’ny fifidianana 2013… Misy zavatra somary mifangaro kelyizy izany sa izaho no tsy maharaka?

 9. Miarahaba anao notahian’Andriamanitra sy velon’aina. Tena tiany tokoa ianao fa mbola namindrany fo. Mety ho azoko an-tsaina ny fihetsem-ponao kanefa ny azoko lazaina de asio part des choses. nanivaiva anao ireo olona ireo, matoa nitranga izao zavatra izao, dia misy tian’Andriamanitra ahitsy ko angamba ao aminy fa ny fampianarana ataon’ny Apokalipsy sy ny fikambanana tsy azo aratsiana amin’izany. Individu tsirairay ireny olona ireny, mety tsy ho tanteraka. Fa angaha raha misy zvtr ataon’ny iray amin’ireo fiangonana catholique, protestanta,…. ireo de ny fampianaran’ny fiangonana no voahoso-potaka, ko tsy orera ? Tsy hitako izay hidiran’ny faminaniana fitondrana firenena amin’ny loza nitranga. Raha avy amin’i Jehovah izany dia tsy maintsy tanteraka. Fa ho an’ny mpikambana Apokalipsy manokana, tandremo ny fitondra-tena, aza manivaiva ary aza miseho misongosongona (dépassement anaty embouteillage) fa manajà olona. Tsy hoe rehefa manana an’i Jehovah de tompon’ny tanana. Ianareo no hitondra eo @ 2013 koa mijoroa mba ho fitaratra sy olona mandeha araka an’Andriamanitra. (Tsy hoe mifampiaro eo foana ko, fa potsiro ny voa-maso rehefa diso de diso).
  Mirary anao ho tahian’ny Tompo de indrindra indrindra mirary ny mpikambana apokalipsy rehetra hitombo fahendrena ao am’ny tompo Jesosy.

  • misaotra an’i Soa amin’ny fanamarihana tsy misorona Samy horaisin’izay tandrify azy ny teninao Fa marihako fotsiny ny hoe tsy nify manokana mipetaka hikaikitra an’i Pasitera, na ingahy tale teknika, na koa mpino tsotra no anoratako Fa tonga amin’io teninao io ihany raha ny marina Ny mba hanitsiana ny ampitso Satria ny anaram-pinoana, na anaram-piangonana dia tsy natao velively ho entina hieboebo, na hizahozahoana, na hiheveran-tena ho zavatra manoloana ny mpiara-belona Na inona na inona tanjaka sy hery ananana Momba ilay resaka indray moa dia zavatra mba tsikaritra iny ka miditra amin’ilay fintey hoe ‘tsetsatsetsa’ no tokony handraisana azy

 10. Refa hoe apokalypsy dia tena malaza be mitsy refa misy loza otran’izao an! ary raha azon’ity mpanoratra gazety adaladala ity ngamba ny naka megaphone ilaza io loza io eran’ny tanana de nataony mitsy! lol

  • Ny ampitson’ny nitrangan’ity loza ity dia efa nivoaka tamin’ny gazety an-tsoratra teto amin’ny Nosy izy io fa tsy nilàna fampiasàna mègaphone akory aza

 11. Niverina niseho teo anatrehan’ny fitsarana ny rehetra voakasik’ity loza ity tamin’ny 09 Septambra 2011 teo. Talohan’io dia efa nanatona ny niharam-boina ny fianakavian’ilay mpamily, fony ity farany mbola tany am-ponja, mba hoe hanao fanelanelanana,hono, hanomezana fahafahana vonjimaika an’io mpamily io. Fa angaha moa manana fahefana hanova didim-pitsarana ny ety mpitory? Sa izany no fomban’ny sasany? Tsotra no valinteny nomena azy: Ny fitsarana no namoaka ny didy, koa rehefa hitan’ny fitsarana fa mendrika ny hahazo izany izy dia omena.
  Toa in-2 nanao fangatahana LP ranamana vao tena nahazo valiny.
  Rehefa niverina niseho teo anoloan’ny mpitsara àry ny rehetra, tamin’ny andro voatondro, dia fintinina toy izao ny fifandaharana tao:

  * nanontanian’ny fitsarana ny mpamily ny amin’ny isan’ny loza efa nataony. Valiny: in-telo fa io no tena gravy indrindra

  * nanontanian’ny mpiaro ny assurance indray ranamana raha mbola mitondra fiara amin’izao izy miandry didim-pitsarana izao. Valiny : eny

  * neken’ingahy mpamily tsy nisy fandàvana ny heloka rehetra nanenjehan’ny fitsaràna azy. (taratasim-panjakana sandoka, Fomba family tsy tompon’andraikitra, ….)

  Setriny: Nangatahan’ny tranom-piantohana ny hisintonana tanteraka ny fahazoan-dàlany mitondra fiara ABCDE. Satria hoy ilay mpiaro ny trano fiantohana DANGER PUBLIC MANDEHANDEHA ilay rangahy io noho izy mpamily tsy manara-dalàna sy mampiasa taratasim-panjakana sandoka, ka aleo izy ho chomeur na hitady asa hafa fa tsy hitondra fiara intsony, sady mambotry ny trano fiantohana (sic). Mbola narahan’ilay mpisolo vava tamin’ny hoe: Mahagaga koa anie fa fikambanana lehibe sy tokony ho ohatry ny fiaraha-monina amin’ny fitaizàna ny mpiara-belona ve ny APOKALIPSY dia izy indray no manome ohatra ratsy amin’ny famelàna ilay rangahy ity mbola hahazo hamily fiara. Teny izay voalazan’ny mpitsara ihany koa raha nanontany an’ilay mpamily izy ny amin’ny antony tsy nahafantarany ny fahalanian’ny datin’andron’ny taratasin’ny fiara nentiny, sy ny tsy nananany ny taratasy rehetra hahafahany nitondra ilay fiara teo am-pelatanany, tamin’ny fotoana nitrangan’ny loza.

  Amin’ny 23 Septambra 2011 izao ny tena valim-pitsarana no hivoaka.

 12. mifandrombaka mihintsy ry Soa sy ry Sabatra Jehovah (Apokalypsy daolo) miaro an’ity mpamiliny sy ny mpiara-dia aminy izay efa ita fa manao ny tsy mety. Adalan’ny tena marina ka saronan-damba ary tsy niteniteny foana ny vazaha niteny hoe « Qui se ressemblent, s’assemblent », eo enao zao dia milaza indray fa maninona mo ra manao propagande mialohan’ny fotoana e! lazainao fa faminaniana ny ipetrahan’i Mailhol ho filoham-pirenena amin’ny 2013 nefa izy indrindra aza no nivadika ka nilaza fa kajikajy politika izany fa tsy faminaniana. Inona no tena marina e! tsy hiteny zavatra momba ny Apokalipsy mihintsy ny olona ra tsy mahita zavatra tsy mety ataony

  • Gaga mintsy za hoe maninona no dia asiana kiana otran’izany izy ity! fanahiniana ve ny manao accident? tsy fidina an’ireo olona ireo nge ny ho tratran’ny loza otran’izao e! de isika no hanitatra be an’izany, ampahafirin’ny zavatra mamoafady ataon’ny fiangonana hafa izany!

 13. FANDRESENA NY GIDEONA REHETRA NY TAONA 2013

  • Na ho Gideona, na ho hafa, dia izay sitrak’Andriamanitra ihany no izy Tale a!

   • Ountsôôô sosotra be nga Ise zany? aza sosotra @zany re fa ho hitanao tokoa ny sitrak’Andriamanitra atsy ho atsy.

   • Tsia an, aza rasin’i Tale ho hasosorana no nitenenako an’izany, fatena marina io, na ho antsika Malagasy, na ho manerantany. Dia izay sitrak’Andriamanitra no mitondrany tany, na ho iza izay, na ho iza. Koa raha i Pasteur Mailhol (André Christian Dieu Donné) io na ho olon-kafa dia tokony ho eken’ny rehetra foana. Faharesen-dahatro no itenenako toy izany fa tsy hasosorana. fa ianao no toa mila ho fanatika loatra, ka mitady handoko be fahatany ny olona heverinao ho tsy mitovy hevitra aminao. Aiza re izany eeee!

 14. Za ranga de gaga be mintsy an, nefa ts gaga koa @ fihetsiky ny sasany hatao izay hanitarana raha vao resaka pasitera Mailhol sy ny fiangonana Apokalipsy.Ny enjehina hoa tsy ao aoriana fa ao afara foana e.De nahavita naka say eny hatr ilay hoe papier lany daty le olona an.Misaotra de hataovy misimisy ry reto an

  • Nandritra ny fotoam-pitsaràna dia marihana fa niaiky fa nanao ny tsy ara-dalàna ny mpamily, niaiky ihany koa fa nandika lalàna ny solontena nalefan’ny APOKALIPSY niatrika ny fitsarana, ary ny resaka hoa mahavita maka sary hatramin’ny taratasy lany daty, dia ENY no valiny satria zava-panaonay eto ny maka sary mitahiry ny ‘instants’ rehetra sy ny ‘evenemments’ rehetra milatsaka eo ambanin’ny masonay. Nilatsaka ny didy, meloka ny mpamily, toraka izany koa ny APOKALIPSY izay nampitondra azy fiara tsy ara-dalàna, izay neken’ilay solontena nalefahiatrika ny fitsarana rahateo, fa fantany tsara hoe lany daty ny taratasin’ny fiara nentina. Asa raha mbola ho arovana foana amin’ny zavatra toy izany ny fikambanana misy ny tena satria angamba hoe MISY NY TENA. Amiko anefa dia hoe, rehefa hita fa diso, dia MILA MAHAY MANAIKY HADISOANA, satria izany rahateo no fototra ijoroan’ny fampianarana ara-pinoana MARINA, fa tsy hoe MIFAMPIAROVA IANAREO, HOY NY TOMPO, AMIN’NY RATSY ATAONAREO TSIRAIRAY AVY. Tsia kosa angamba e

   • Mazava ho azy fa tsy maintsy miaiky ny fiangonana fa diso na manana ny marina na tsy manana ny marina! tsy ho asiko tenin’ny Tompo eto na toko sy andininy fa izaho de milaza aminareo foana hoe aza de manenjika loatra ireo olona ireo ianareo fa tsy ampahafirin’ny zava-dratsy ataon’ny sasany ity, tsy fidiny ho andri zareo nge no sendran’ny loza tahaka izao e! sa hisy hiteny koa hoe de tena fanahiniana ilay papier lany daty? fikasana avy tamindry zareo ny hisin’ny accident otran’izao? sa dia marina ny tenin’ny gisavavy hoe « Ny enjehina hoa tsy ao aoriana fa ao afara foana e » asa lahy! Ny tena nanaitra ana amin’ity resaka ity dia ilay lohateny hoe « namoadoza », heveriko fa nisy pédophile na le resaka homo sy tournage film x ireny tao!

 15. SABATR’I JEHOVAH SY GIDEONA ARY PASTEUR MAILHOL « FANDRESENA, FANDRESENA, FANDRESENA!!!!!!!!! »

 16. hahaha! ary nafana tampoka ny adihevitra tato an! Lasa misy hiakam-pandresena izany? misy trinite ihany koa : Sabatr’i Jehovah, Gideona ary Pasteur Mailhol… ahatsiarovana ny hoe Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina…

  O ry zareo a! tsy hoe fanenjehana araka izay eritreretinareo akory izy ity fa fitantaran’olo-tsotra ny zavatra niainany sy nahazo azy. Mazava loatra fa tsy holazain’ny mpitarika any ampiangonana mihitsy ny zavatra tahaka izao. Dia izay ilay izy fa aza maka lavitra sy maka lagy.

  Azafady fa hay moa tsy ekenareo ilay hoe Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina fa lasalasa ihany ny saiko amin’ilay hoe Sabatr’i Jehovah, Gideona ary Pasteur Mailhol an!

  • Otrany lasa mampime ry zala ity resaka ataonareo ity! hi5, nareo tsy mivavaka ao indray no milaza fa mahay ny zava-misy sy ny finoana ao!

   • Sao dia heverin’ise fa tena tsy maharaka na inona na inona kosa azy izaho ity? Marina io soratako io ary sa diso?

    Efa nanarakaraka ihany ny fitoriana lehibe tao amin’ny 67ha atsimo ihany anie ny tena tamin’ny fotoana nananganana io fikambanana io…Efa ela ihany izany an! tsy tadidiko intsony ny taona aloha e!

    Misy namako maromaro anie ao e! mpiray fikambanana izahay taloha… Ary anisan’ny mpitarika fikambanana ao ihany koa… Raha vao mahita ny sariko ireo dia mahalala ahy avy hatrany.

 17. Efa lany ve irony faminaniana nomen’ny Centaure teny Iavoloha tamin’ny andron’ny Deba ry rahalahin’i Bernard a!
  Fantatray anie ilay film e!
  aza milaza antsanga tsy aman’orana intsony e!
  FRAMACONNERIE ve izy ity sa CHRISTIANISME e!
  hi ! hi ! aza mampimé oa !

 18. >Jentilisa: ianao izany le hoe katolika alohan’ny Papa! ha ha ha!

 19. Miharahaba antsika rehetra, ô ry zareo a, manakaiky anie ny 2013 e,ko tsy aleo ve ampaharitaka faran’izay haingana ity lahatsoratra navoakan’ny mpanao gazety ity? Sao dia lasa filoha eo anie i Pasteur Mailhol André Christian Dieudonné ilay lazainareo fa mpaminany sandoka izay namoaka faminaniana (t@ taona 2000) ny ho lany Filoham-pirenena @ 2013 eo eh, raha hitanareo hoe tsy tokony hitondra firenena izy dia mivavaha mifadia hanina, satria azo lazaina ho ratsy hoan’ny firenena Malagasy izany raha arakin’ny fahitanareo, fa raha lany eo izy dia andriamanitrareo zany tsy mahavita adidy eo anatrehan’ny Andriamanitrin’ny APOKALYPSY, satria ny tantara no hitsara, ka mivavaha mba tsy ho lany izy sao dia hafa-baraka eo, sady ny vavakin’ny maro maha-tanteraka zavatra.

  Sabatr’i Jehovah sy i Gideona taloha
  Sabatr’i Jehovah sy i Pasteur Mailhol @ izao.
  Aza hafangaro ny tantara.

  Ilay « HUMMER » iny mbola tsy dia tena manindry fa ilay Helicopter indray izao no mba heritreretina.

  Ilay « propagande »? misy retard be ianao izay milaza fa ankehintriny iny no « propagande », fa ny « propagande » efa ela no nisy, azo lazaina hoe nanomboka t@ nahaterahan’i Pasteur Mailhol André Christian Dieudonné mihitsy.

  Fa tsy hisy APOKALYPSY miambona tsara ho faty na hahafaty olona mihitsy aloha rehefa fandrian’ny Devoly @ « accident » sns, koa fombanay ny tsy dia taitra raha sendra misy « accident » indrindra fa izahay samy izahay ihany no tratran’ny « accident », ohatra hoe nivadika t@ fiara teny @ « route national », nilatsahan’ny varatra sns. Fa na maharatra aza dia sitrana ary hafaka mitsangana sy manao « activité normal » toy ny olona rehetra ihany

  Ary raha misy olona diso ka nanaiky ho diso izy aty ahoriana dia faly ihany aho fa satria manaiky ny helony sy ny fahotany izany olona izany, ary hamela ny fahotany aho tsy hanenjika azy intsony ary tsy halahelo intsony fa hifaly.

  Izay aloha fa mahereza miady hevitra.

  P.S : raha ny 2013 aloha no lazain’i Pasteur Mailhol kajikajy pôlitika dia aleoko miala ny fiangonana e, ary raha ny faminanian’i Pasteur Mailhol aloha no nisy tsy tanteraka na dia faran’izay kely aza dia naleoko niala eh, koa ry mpino F.A.M rehetra, aza misalasala miala ra nisy tsy tanteraka ny faminaniany hatramin’izay ka hatramin’izao. Ary mialà, raha tsy tanteraka ny faminaniana 2013 raha tonga ny fotoanany.

  Mirary soa

  Sabatr’i Jehovah sy i Pasteur Mailhol !!!

  • Marina zany ry Gedeon a!

   • Niteny izy tany toliara taminireny greviny fanokanampajakana nataony Andry sy Rav8 reny hoe: homena ny miaramila ny fitondrana ary ny miaramila no hanome azy ny tetezamita mandritry ny 2 taona, izany hoe mandrampahatongany 2013 de amnio vao hitondra 5 taona.ary ny fanazavany tamzay dia hoe hotahaka ny fitondrany Davida, 40 taona mizara 7 taona sy 33 taona. Koa aiza ary ze tetezamita entiny amzao?zah mbola manana rakitsary nilazany anzany!

   • Mahafinaritra mihitsy ny Démokrasia @zao fotoana izao.Resaka accident ataona olona iray lasa mitatra,resaka fiangonana.Lasa ny anaram-piagnonana sy ny mpiatarika no haratsina,ary lasa mivaona propagande l izy ny farany

 20. Aza mifanaratsy e, tsy hoe apokalipsy za fa za aza mba manohitra ny fampianarany(FMFOI za). Hono wa:firy @ ol mpandika lalàna en antanimora,tsiafahy no apokalipsy,d mba firy @ n an ampengonanao?ny any ampengonanao bdb lavtr, ataok we 80%.Bdb n ol met o mpandika lalàna satri manan faalemena,fa manin we ref apokalipsy d atao resabe sy kianina otrnin?mba mihevera tena fa ny ol mpanaratsy anie ho very mandrakizay e!Ts possibl o voavonjy mts enw ra manan toetsaina manaratsy ny hafa zany.

 21. FMFOI=APokalipsy Andro Asabotsy ihany izany sady efa mpitondra fivavahana ve vao misara-bady dia maka vady vaovao? mbola tsy zakan’ny Malagasy loatra ny tranga toy izany aloha hatreto

  • Hihihihihihi,tsy zakan’ny Malagasy sa tsy zakanao ny pitondra fivavahana nisara-bady ,ary avy eo nanam-bady ? 😮 :p
   Isika iza efa andalam-pandrosoana ,izany hoe tokony sokafana ny saina fa tsy hoe akatona. 🙂

   • Hihihihihihi,tsy zakan’ny Malagasy sa tsy zakanao ny pitondra fivavahana nisara-bady ,ary avy eo nanam-bady ? :p
    Isika izao efa andalam-pandrosoana ,izany hoe tokony sokafana ny saina fa tsy hoe akatona.

 22. Izaho ary malagasy misokatra ara-pisainana mihitsy an! Fa raha fivavahana kristiana dia sarotra izany hoe mpitondra fivavahana izany ka hisara-bady… sady tsy noho ny fijangajangana rahateo fa hoe tahaka ny efa antitra koa ity vadiko ity fa aleo soloina tanoranora kokoa.

  Na ny fivavahana kristiana no tsy manaraka ny fototra ijoroany intsony na ny mpitondra fivavahana no efa mibolila ka lasa mandeha any amin’izay tsy izy ilay raharaha sy ny fanolokoloana ny olona.

  Misy manko ilay hoe ny mpitondra (fivavahana io) aoka hanambady tokana, fa tsy tokony ampiana hoe solosoloina kosa ny soratra… satria ny fototr’izany dia miompana amin’ny hoe tokony ho fitaratra ilay mpitondra fivavahana fa lasa toy ny lamaody avy hatrany ny hoe mahazo misaraka dia mahazo manambady indray nefa mpivavaka mahafatra-po. Dia ahoana no atao tsy hahatafintohina ny olo-tsotra?

  • Araka ny teninao hoe sarotra izany hoe : » Fa raha fivavahana kristiana dia sarotra izany hoe mpitondra fivavahana izany ka hisara-bady… sady tsy noho ny fijangajangana rahateo fa hoe tahaka ny efa antitra koa ity vadiko ity fa aleo soloina tanoranora kokoa. »
   – Tsy sarotra ilay manam-bady matoa maro ny manao azy ,ngamba enao mahalala na tsia fa raha ny tantarany zanak’Israely no jerena satria io ny Fiangonana voalohany maro² ihany ny olomboafidin’Atra no nanambady maro, (Tsy haiko raha hoe hanome hanakiana an’ Solomona ,Samsona sy ny sisa),ao ny efa voasoratrao io hoe nohony fanarahan-damaody sns……….. Ka io tsy andraran-tsika ny mitsara raha tsy hoe efa voatokana ny hitsara olona ny asanao.
   Mety ho marina io ny hevitrao oe hosolona rehefa an-titra raha @ maha olom-belona dia izay, fa io raharahan’Atra sy ny Olom-boafidiny YHWH ara niteny hoe  » NY FIHEVITRO TSY MBA FIHEVITRAREO » . Sady matoa izy ,ary matoa ny manam-pahefa nanaiky ny fanambadiany dia izy manara dalana izay.
   -Tsy fantatro aloha hoe inona ny fototra ijoroan’i Kristianina izay fantatrao izany fa ny fototra fantatro aloha dia izay voasoratra ao @ Baiboly,ka mba mahagaga ihany io fototra lazainao io.
   Marina mpitondra fivavahana lamaody sy fitaratra nefa tsara ho fantatra fa olom-belona ihany izy nofo mitafy rà ary mba tahaka antsika ihany.

 23. hita ihany no maha jentilisa ny olona te ho jentilisa ny farany, ingahy Jentilisa io ambony io zao ra hijangajangan’ny vehivavy vadiny @ lehilahy hafa dia tena vômay ankafiziny tsara izany sady hoy izy : « tsy mety ny miala @ vehivavy mijangajanga fa tsy azo atao mantsy ny misaraka @ vehivavy janga ka avy eo manam-bady vehivavy madio indray fa aleo manao polygamie »

  Izany mo no izy ingahy Jentilisa ôôô?
  Mba lazao marina hoe naninona i Pasteur Mailhol no tsy maintsy nisara-bady de efa impiry nisara-bady izy dia lazao hoe iza avy no efa vadiny mba ho fantatrin’ny olona, sao dia izay no tena maha-resy lahatra ny olona kokoa hoe nisara-bady comme ça fotsiny izy (Pasteur Mailhol)

 24. pssssssssssssssssssssssssssssssssssss !
  arakaraky ny hanaratsianareo azy eto anie re olona no mampalaza azy, ary rehefa mifampirsaka aminy mivantana enao vao tsapanao hoe: fankahalàna hay no betsaka fa izy dia olombelona tahaka antsika ihany, saingy atao ahoana moa fa dia niangaran’Atra izy ka afaka nanao asa be tsy vitan’ny mpanakiana io e!

  • Mira aan, nanontany ndry tao @ site-n’ny Apokalipsy hoe iza moa ity Rakotovao Andriamparany ity .Ty ary no fantatray momba azy: Ny zavatra hoteneniko dia azon-dry anontaniana azy mivantana na marina na diso. Mahafinaritra azy ny firesahan-dry aminy surtout indry sipa fotsifotsy tsobolo manjamanja. Rakotovao Andriamparany ny nom-any, Hevitra no prénom-any. Mpiangona ao @ fiangonana advantista Ambohimangakely. Tsy fantatro na mbola loholona ao na tsia. telo mianadahy ny zanany, ary samy teraka teto Madagasikara avokoa , ary mbola eto daholo,saingy tsy misy miteny malagasy na iray aza. Gasy ihany koa nefa ny vadiny.Mpitondra tanora advantista MV taloha t@zany andro izany. Fantatry ny advantista rehetra teo aloha satria ny dadany dia isan’ny chef be teo @ tanora advantista MV t@zany andro izany ihany koa: chef LYNX. Tsy nisy zay tsy nahafantatra ny fomba fitondrany tanora ny MV t@zany, indrindra ireo sipakely manjamanjakely fotsifotsy tsobolo. Kiki no surnom-any eo @ fianakaviany, eo @ advantista sy @zay olona akaiky azy. Rakiki no fiantsonay azy. Niaraka t@ Andry Rajoelina izy t@reny fotoana nanonganana an’i Ravalomanana ireny. Jereo ny sary tahiry teny @ 13 Mai fa mipetraka teo akaikin’ny Andry Rajoelina sy Monja Roindefo izy teo @ estrade t@’ireny fotoana ireny. Nahazo place ao @ fédération hand ball teto Madagasikara sy Afrika @ zao andron’i Rajoelina izao. Tao @ commission-an’ny réconciliation nationale fa tsy fantatro raha tafa tao na tsia. Dia io izy io fantatrao fa lehiben’ny antoko politika misy anareo io…. Tsotra ny zavatra hitanay sy tsapanay: ohatry ny mampihomehy anay ihany hoe Rakiki ve no lehiben’ny miady @ fahantrana eto Madagasikara? Hahahahaha. Mampihomehy be. Raha hanontany ahy ndry hoe fa maninona no mampihomehy be dia holazaiko an-dry ny antony @ manaraka. Bye akia a!

 25. ny volamena oa tsy maintsy mamiratra fona na d haratsina aza. mrary soa oanao president national ah

  • TENA MARINA KOSA ALOHA IREO VOALAZA MOMBA ITY FIKAMBANANA ITY IREO. Ny hitako eny amin’ny fiaraha monina eny dia tena specialiste tokoa ny membres ao amin’ny APOKALIPSY amin’ny fihetsika tsy mendrika, ary tsy henjehin’ny eritreriny akory. Tsy holazaiko ny toerana fa ohatra ireto. Nanofa trano ry zareo taty dia ny chef-chef nipetraka amin’ny chambre, ny zava-nisy dia tsentsina tay ilay kabine fikakazana rehefa lasa zareo. Nampiasa olona APOKALIPSY natao gardien ny orin’asa iray, presence fotsiny no nataon’ilay mpiasa dia mampiaraka amin’ny sipa. Ny farany hitako? hapetrak’ilay aide chauffeur eo amin’ny tableau de bordn’ny fiaran’ny APOKALIPSY SONO ny tongony isaky ny mandalo tanana ilay fiara, donc tsy mametraka baiboly ao anaty boite à gant ohatr’ahy izany ry zareo na manitsaka baiboly, nefa ny antony dia azoko antoka fa hoe: « mba manindry e!!!!! » fahambanian’ny toe-tsaina fotsiny izao. Fa ilay fianakaviako izay dia nindram-bola tsy namerina nefa dia mitory teny izy mindrana azy, asa na mbola APOKALIPSY zareo izay amin’izao? Champion des conneries fa tena inconscient koa en plus. CONTRE TANTERAKA AN’IREO MIHINTSY RAHA IZAHO.

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :